Kredyty hipoteczne 10 min. czytania

Krótkoterminowe i długoterminowe prognozy stawki WIBOR® 3M

Zaktualizowano: 2023-01-24 14:46
Opublikowano: 2022-05-24 08:06
Średnia ocena: 4,13/6 Głosów: 8
Krótkoterminowe i długoterminowe prognozy stawki WIBOR® 3M

Ile będzie wynosiła stawka WIBOR® 3M? Prognozy nie są zbyt optymistyczne dla kredytobiorców. Być może jednak wcale się nie sprawdzą z uwagi na planowaną likwidację stawki WIBOR® 3M. Według przewidywań stawka ta może wzrosnąć nawet do 10%.

Od września 2021 roku wyraźnie widoczne są wzrosty w zakresie wysokości stawki referencyjnej WIBOR®. Stawka ta jest wykorzystywana przez banki do obliczania oprocentowania kredytów złotowych wraz z marżą. Jej poziom uzależniony jest natomiast od wysokości głównych stóp, kształtowanej przez Radę Polityki Pieniężnej.

W związku z rosnącą w Polsce inflacją RPP zdecydowała się przeprowadzić serię podwyżek stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. W rezultacie z poziomu 0,1%, obowiązującego jeszcze z początkiem października 2021 roku, po wielokrotnych wzrostach, główna stopa referencyjna NBP doszła do poziomu 6,75% we wrześniu 2022 roku.

Kredytobiorcy zmuszeni są do spłacania coraz wyższych rat kapitałowo-odsetkowych. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, sprawdź prognozy dla stawki WIBOR® 3M, która najczęściej wykorzystywana jest do wyliczania wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych w złotówkach.

Czym jest i kiedy stosuje się WIBOR® 3M?

Czym właściwie jest stawka referencyjna WIBOR® 3M i jakie ma znaczenie dla kredytów hipotecznych udzielanych przez polskie banki w złotówkach? WIBOR® 3M oznacza 3-miesięczną stawkę referencyjną. Obok stawki WIBOR® 6M jest ona najczęściej wykorzystywana do kształtowania wysokości oprocentowania w ofertach kredytów złotowych. 

Sam WIBOR® jest skrótem od Warsaw Interbank Offered Rate. W tłumaczeniu oznacza to wysokość oprocentowania kredytów oraz pożyczek udzielonych na rynku międzybankowym w Polsce. Definiowany jest on również jako stopa rynkowa takich zobowiązań.

Dla kredytobiorców najważniejsze jest jednak to, że WIBOR® 3M jest doliczany do marży bankowej przy określaniu wysokości oprocentowania. 

Czym jest natomiast WIBOR® 3M? Co to jest i jak wpływa na wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek? Od czego zależy i jak jest liczony?

Jest stawką referencyjną dla jednego kwartału, tj. trzech miesięcy. Zmienia się właśnie w takim okresie.

Jeśli kredyt ma oprocentowanie zmienne, to każda zmiana wysokości stawki referencyjnej będzie miała wpływ na wysokość oprocentowania, a więc także na wysokość spłacanych rat kapitałowo-odsetkowych. W przypadku stawki WIBOR® 3M zmiana będzie następowała co 3 miesiące. Jak jest liczony WIBOR® 3M? Podobnie jak główna stawka referencyjna, wyznaczany jest jako średnia arytmetyczna na podstawie notowań uczestników fixingu stawek referencyjnych. Musi być to zgodne z regulaminem stawek referencyjnych WIBOR®.  

Stawka WIBOR® 3M określa się na podstawie wartości sprzed ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału i ustala na okresy trzymiesięczne odpowiadające kwartałom kalendarzowym. Oblicza się ją jako średnią arytmetyczną 30 lub 31 dziennych stawek WIBOR® 3M z miesiąca poprzedzającego okres jego obowiązywania.

Koniecznie sprawdź: Nowa tarcza dla kredytobiorców. Kto będzie mógł skorzystać z dofinansowania do kredytów hipotecznych w 2022?

Ile aktualnie wynosi stawka WIBOR® 3M?

Ile wynosi dzisiaj WIBOR® 3M? Po 9-krotnej podwyżce głównych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej stawka WIBOR® również wzrosła.

WIBOR® 3M na dzień 8 września 2022 roku wynosi 7,16 proc. Warto jednak powiedzieć, że jeszcze 12 miesięcy temu, czyli 10 września 2021 roku, stawka ta wynosiła zaledwie 0,24 proc.

Jak widać, WIBOR® 3M wciąż wzrasta w parze z podwyżkami głównych stóp procentowych NBP. Z kolei kredytobiorcy, przede wszystkim ci, którzy mają zobowiązanie z oprocentowaniem zmiennym, uzależnionym od tej właśnie stawki, zastanawiają się, jakie są prognozy WIBOR® 3M.

To może Cię zainteresować: O ile wzrosły raty kredytów hipotecznych w 2022 roku? Jak poradzić sobie z wyższą ratą kredytu na mieszkanie?

WIBOR® 3M a kredyt hipoteczny

Wysokość stawek referencyjnych WIBOR® zawsze podawana jest na stronie internetowej GPW Benchmark o 23:00. Dlatego każdy kredytobiorca może sobie to sprawdzić. Wiele banków wykorzystuje stawkę 3-miesięcznego WIBOR®-u do określania wysokości oprocentowania zobowiązań złotowych, zwłaszcza kredytów hipotecznych. W gronie banków, które go stosują, znajdują się:

  • Alior Bank,
  • Bank Pocztowy,
  • BNP Paribas,
  • Citi Handlowy,
  • Credit Agricole,
  • mBank,
  • Santander Bank Polska.

Więcej banków używana przy określaniu oprocentowania zmiennego kredytów złotowych stawkę 6 miesięcznego WIBOR®-u. Oprocentowanie obliczanie z wykorzystaniem stawki WIBOR® 3M zmienia się częściej, przez co jego podwyżki mogą być mniej dotkliwe dla kredytobiorców.

Zmiany dokonywane są metodą tak zwanych małych kroczków, dlatego gdy oprocentowanie zależy od stawki WIBOR® 3M, klienci spłacający zobowiązania złotowe mogą się do nich lepiej przygotować. Kiedy następuje zmiana raty? W odstępach 3-miesięcznych.

WIBOR® 3M a WIBOR® 6M – co wybrać, jeśli planujemy zaciągnąć kredyt hipoteczny?

Na rynku kredytów w złotówkach możesz spotkać się z ofertą uwzględniającą oprocentowanie na bazie zarówno stawki referencyjnej WIBOR® 3M, jak i 6M. Poznałeś już banki, które stosują pierwszą ze wskazanych stawek. Pytanie tylko, który WIBOR® jest korzystniejszy: 3M czy 6M? 

Ich porównanie należy zacząć od obserwacji, że w obu tych przypadkach okresy aktualizacji stóp procentowych są różne. Jeśli chodzi o WIBOR® 3M, dzieje się to co 3 miesiące, a w przypadku WIBOR® 6M – co 6 miesięcy. Kluczem do określenia tego, która ze stawek jest bardziej opłacalna dla kredytobiorcy, będzie czas ich aktualizacji.

Wszystko zależy od tempa zmian zachodzących na rynku finansowym i związanych ze stopami procentowymi. Jeśli ich wartość spada w danym momencie, to wydaje się, że WIBOR® 3-miesięczny będzie bezpieczniejszy. Wynika to z tego, że jego wartość aktualizowana jest częściej. Zmniejsza to koszt odsetek naliczonych od kredytu hipotecznego.

Dyskusyjne pozostaje to, która ze stawek jest korzystniejsza w momencie podwyżek głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Generalnie w takiej sytuacji lepiej powinien się sprawdzić WIBOR® 6M. Z obecnych warunków rynkowych wynika jednak co innego.

Tym kredytobiorcom, których oprocentowanie zmienne zobowiązania złotowego było oparte na stawce WIBOR® 3M, może być łatwiej dostosować się do lawinowo rosnących stóp procentowych niż osobom, które zaciągnęły kredyty ze stawką WIBOR® 6M. 

Wakacje kredytowe 2022 i 2023 w ramach tarczy dla kredytobiorców. Warunki ustawowych wakacji kredytowych

WIBOR® 3M prognozy na 2022 rok

Tak naprawdę jeszcze nikt nie wie, ile wyniesie WIBOR® 3M. Prognozy na rok 2022 są nieprecyzyjne. Z pewnością można stwierdzić, że WIBOR® wzrośnie, ale nie wiadomo o ile. Przewidywania analityków ze stycznia 2022 roku mówiły, że główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego osiągnie maksymalnie 4%.

Ich prognozy nie sprawdziły się, ponieważ już w maju 2022 roku stopa ta wyniosła 5,25%. Wraz ze wzrostem stóp procentowych rośnie niestety WIBOR®. Jakie są aktualne prognozy?

W marcu po dwóch podwyżkach głównych stóp procentowych NBP stało się jasne, że granica w postaci 4% dla stopy referencyjnej NBP jest ustawiona zbyt nisko. Dlatego kolejne prognozy przewidywały, że RPP ustali ostatecznie na 2022 rok stopy na poziomie 5–5,5%. Z kolei majowa wypowiedź prezesa Narodowego Banku Polskiego nie nastraja optymistycznie. Powiedział on, że tak długo jak w Polsce będzie rosła inflacja, tak długo będą też podwyższane stopy procentowe.

Analitycy ING Banku Śląskiego wskazują też, że docelowe stopy w latach 2023–2024 będą oscylowały w granicach 5–10%. Nie mogą być przy tym niższe, ponieważ realne stopy mogłyby być wtedy ujemne. Jeśli taki scenariusz znajdzie pokrycie w rzeczywistości, będzie to oznaczało dla kredytobiorców znaczną podwyżkę kosztów kredytowania.

Można zakładać, że WIBOR® 3M utrzyma tendencję wzrostową, niemniej nie będzie rósł lawinowo. Największe zmiany w jego wysokości można było zaobserwować przy dwóch pierwszych podwyżkach stóp procentowych NBP – w październiku i listopadzie 2021 roku. Na następne wskaźnik ten nie reagował już tak znacząco. Należy się jednak spodziewać, że w 2022 roku WIBOR® 3M nadal będzie rósł.

Długoterminowe prognozy WIBOR® 3M

Jak w przyszłości będzie zmieniała się wysokość wskaźnika WIBOR® 3M? Przedstawione przez analityków prognozy długoterminowe na lata 2023–2025 pokazują, że główna stopa referencyjna Banku Centralnego może wynieść nawet 10%. Skoro więc obecnie WIBOR® 3M wynosi 6,48%, podczas gdy główna stopa NBP 5,25%, to można spodziewać się nawet przekroczenia granicy dwucyfrowej dla stawki WIBOR® 3M.

Długofalowo utrzymywanie bardzo wysokich głównych stóp procentowych NBP wpłynęłoby jednak niekorzystnie na stan polskiej gospodarki. Dlatego radykalne podejście prezesa Glapińskiego oraz członków Rady Polityki Pieniężnej musi się kiedyś zmienić. Wraz ze spadkiem stóp procentowych w latach 2023–2025 najprawdopodobniej dojdzie również do zmiany wysokości stawki WIBOR®.

Należy się jednak zastanowić, czy do tego czasu będzie jeszcze ona istniała. Podczas konferencji prasowej przeprowadzonej przez premiera Mateusza Morawieckiego wskazano bowiem, że jednym z elementów walki z drożejącymi kosztami kredytów hipotecznych złotowych w Polsce będzie między innymi zastąpienie stawki WIBOR® innym wskaźnikiem.

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ogłosił, że stawka WIBOR® od stycznia 2023 roku zostanie zastąpiona wskaźnikiem WIRD, czyli Warszawskim Indeksem Rynku Depozytowego. 

Wcześniejszym pomysłem rządzących było możliwe zamrożenie WIBOR®. Takie rozwiązanie miało jednak wiele wad, łącznie ze wzbudzeniem poczucia niesprawiedliwości wśród klentów, którzy zdecydowali się w ostatnich latach na zaciągnięcie kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem. Zgodzili się oni bowiem na to, że będą spłacać, przynajmniej na początku, wyższe raty. Dlatego pojawił się projekt całkowitego zastąpienia stawki WIBOR® inną, korzystniejszą stawką.

Historyczne wartości stawki WIBOR® 3M

Przyjrzyjmy się bliżej, ile wynosił w ostatnich latach WIBOR® 3M. Historia pokazuje, że długo pozostawał niemal na tym samym poziomie. 

Miesiące i lata

Wysokość WIBOR® 3M

13 marca 2020

1,69 proc.

16 marca 2020

1,60 proc.

17 marca 2020

1,50 proc.

18 marca 2020

1,22 proc. (spadek o ponad 18 proc.)

19 marca 2020

1,19 proc.

20 marca 2020

1,18 proc.

24 marca–8 kwietnia 2020

1,17 proc.

9 kwietnia 2020

0,71 proc.

10–22 kwietnia 2020

0,70 proc.

23–29 kwietnia 2020

0,69 proc.

30 kwietnia–28 maja 2020

0,68 proc.

29 maja–2 czerwca 2020

0,28 proc. (spadek o ponad 58 proc.)

3–23 czerwca 2020

0,27 proc.

24 czerwca–13 lipca 2020

0,26 proc.

14–24 lipca 2020

0,25 proc.

27–29 lipca 2020

0,24 proc.

30 lipca–18 września 2020

0,23 proc.

21 września–11 grudnia 2020

0,22 proc.

14 grudnia 2020–27 sierpnia 2021

0,21 proc,

30 sierpnia 2021

0,22 proc.

31 sierpnia 2021

0,23 proc.

2–29 września 2021

0,24 proc.

30 września 2021

0,23 proc.

1 października 2021

0,24 proc.

4–6 października 2021

0,25 proc.

7 października 2021

0,63 proc. (wzrost o 152 proc.)

8 października 2021

0,65 proc.

11 października 2021

0,66 proc.

12 października 2021

0,67 proc.

13–14 października 2021

0,68 proc.

15–19 października 2021

0,69 proc.

20–25 października 2021

0,70 proc.

26 października 2021

0,71 proc.

27 października 2021

0,72 proc.

29 października 2021

0,74 proc.

2 listopada 2021

0,78 proc.

3 listopada 2021

0,84 proc.

4 listopada 2021

1,26 proc.

5 listopada 2021

1,56 proc.

8 listopada 2021

1,55 proc.

9 listopada 2021

1,57 proc.

10 listopada 2021

1,58 proc.

12 listopada 2021

1,61 proc.

15 listopada 2021

1,62 proc.

16 listopada 2021

1,64 proc.

17 listopada 2021

1,65 proc.

18 listopada 2021

1,66 proc.

19 listopada 2021

1,69 proc.

22 listopada 2021

1,68 proc.

23 listopada 2021

1,70 proc.

24 listopada 2021

1,72 proc.

25 listopada 2021

1,82 proc.

26 listopada 2021

1,91 proc.

29 listopada 2021

1,99 proc.

30 listopada 2021

2,06 proc.

1–31 grudnia 2021

Wzrost od 2,11 do 2,54 proc.

3 stycznia–31 stycznia 2022

Wzrost od 2,56 proc. do 3,02 proc.

1 lutego–28 lutego 2022

Wzrost od 3,04 proc. do 3,65 proc.

1 marca–31 marca

Wzrost od 3,67 proc. do 4,77 proc.

1 kwietnia–29 kwietnia 2022

Wzrost od 4,84 proc. do 6,05 proc.

2 maja–11 maja 2022

Wzrost od 6,14 proc. do 6,39 proc.

Znaczne przyspieszenie wzrostu wysokości wskaźnika WIBOR® 3M nastąpiło właściwie z końcem stycznia 2022 roku.

Nie przegap:

Czy warto teraz wziąć kredyt hipoteczny? Czy kredyt na mieszkanie w 2022 to dobry pomysł?

Komentarze

Powiązane artykuły

Kiedy i o ile spadnie rata kredytów hipotecznych w 2023 roku?

Kiedy i o ile spadnie rata kredytów hipotecznych w 2023 roku?

...w niższej skali – o 0,25 pp. Decyzja RPP wpłynie nie tylko na kredyty hipoteczne. Oznacza ona również niższe raty kredytów gotówkowych...

...spadek oprocentowania kredytów, co przełoży się na niższy koszt kredytu hipotecznego. Wprowadzono również nowy program rządowy Bezpieczny Kredyt 2%...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Kredyt 90 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta

Kredyt 90 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta

...udzielony kredyt 90 tys. zł. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy w tej kwocie? Kredyty hipoteczne mają ściśle określony cel – z...

...gospodarczą i zamierzasz ubiegać się w wybranym banku o uzyskanie kredytu gotówkowego na kwotę 90 tys. zł, powinieneś przygotować dokumenty...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Kredyt 300 tys. złotych

Kredyt 300 tys. złotych. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków

...pożyczone od banku środki. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Zapoznaj się z dalszą częścią artykułu. Jeśli planujesz...

...hipotecznych lub zaświadczeń o dochodach w takim stopniu, jak kredyty hipoteczne. Jednak, jak zauważyłeś, maksymalna kwota takich pożyczek jest...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Ile wynosi premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej? Kalkulator

Ile wynosi premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej? Kalkulator

...z książeczki mieszkaniowej, oszczędzając na zakup mieszkania. Często zakładano je dla dzieci, myśląc o ich przyszłości, aby w późniejszym czasie nie musiały one sięgać po kredyt hipoteczny lub by zredukować kwotę takiego kredytu. Czym jest książeczka mieszkaniowa? Czy w roku 2023 również można otrzymać premię gwarancyjną? Co zrobić ze starą książeczka mieszkaniowa?...

Zobacz więcej
15 min. czytania
Co to jest WIBOR(R)? Aktualne stawki WIBOR(R) 1M, 3M, 6M

Co to jest WIBOR(R)? Aktualne stawki WIBOR(R) 1M, 3M, 6M

...będzie dla kredytobiorcy korzystniejszy? Czy lepiej wybrać kredyt hipoteczny z WIBOR(R) 3M czy 6M? WIBOR(R) 3M zmienia się co trzy miesiące, a...

...wyższa jest stopa WIBOR(R). Kredytobiorcy, którzy spłacają kredyty hipoteczne oprocentowane według stawki WIBOR(R), mogą mieć pewność, że...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Koszty zakupu nieruchomości
Porady
18.09.2023

Poznaj wszystkie dodatkowe koszty przy zakupie nieruchomości

Koszt zakupu nieruchomości to nie tylko kwota, jaką uiszczasz jej dotychczasowemu właścicielowi. Należy do niej doliczyć również taksę notarialną, koszt odpisu z aktu notarialnego, podatek PCC lub VAT. Musisz liczyć się również z dodatkowymi kosztami zakupu mieszkania na kredyt, jeśli nie możesz sfinansować go za gotówkę.
Zobacz więcej
11 min. czytania