Kredyty hipoteczne 10 min. czytania

Krótkoterminowe i długoterminowe prognozy stawki WIBOR® 3M

Zaktualizowano: 2022-06-09 11:17
Opublikowano: 2022-05-24 08:06
Średnia ocena: 2,67/6 Głosów: 3
Krótkoterminowe i długoterminowe prognozy stawki WIBOR® 3M

Ile będzie wynosiła stawka WIBOR® 3M? Prognozy nie są zbyt optymistyczne dla kredytobiorców. Być może jednak wcale się nie sprawdzą z uwagi na planowaną likwidację stawki WIBOR® 3M. Według przewidywań stawka ta może wzrosnąć nawet do 10%.

Od września 2021 roku wyraźnie widoczne są wzrosty w zakresie wysokości stawki referencyjnej WIBOR®. Stawka ta jest wykorzystywana przez banki do obliczania oprocentowania kredytów złotowych wraz z marżą. Jej poziom uzależniony jest natomiast od wysokości głównych stóp, kształtowanej przez Radę Polityki Pieniężnej.

W związku z rosnącą w Polsce inflacją RPP zdecydowała się przeprowadzić serię podwyżek stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. W rezultacie z poziomu 0,1%, obowiązującego jeszcze z początkiem października 2021 roku, po wielokrotnych wzrostach, główna stopa referencyjna NBP doszła do poziomu 6,00% w czerwcu 2022 roku.

Kredytobiorcy zmuszeni są do spłacania coraz wyższych rat kapitałowo-odsetkowych. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, sprawdź prognozy dla stawki WIBOR® 3M, która najczęściej wykorzystywana jest do wyliczania wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych w złotówkach.

Czym jest i kiedy stosuje się WIBOR® 3M?

Czym właściwie jest stawka referencyjna WIBOR® 3M i jakie ma znaczenie dla kredytów hipotecznych udzielanych przez polskie banki w złotówkach? WIBOR® 3M oznacza 3-miesięczną stawkę referencyjną. Obok stawki WIBOR® 6M jest ona najczęściej wykorzystywana do kształtowania wysokości oprocentowania w ofertach kredytów złotowych. 

Sam WIBOR® jest skrótem od Warsaw Interbank Offered Rate. W tłumaczeniu oznacza to wysokość oprocentowania kredytów oraz pożyczek udzielonych na rynku międzybankowym w Polsce. Definiowany jest on również jako stopa rynkowa takich zobowiązań.

Dla kredytobiorców najważniejsze jest jednak to, że WIBOR® 3M jest doliczany do marży bankowej przy określaniu wysokości oprocentowania. 

Czym jest natomiast WIBOR® 3M? Co to jest i jak wpływa na wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek? Od czego zależy i jak jest liczony?

Jest stawką referencyjną dla jednego kwartału, tj. trzech miesięcy. Zmienia się właśnie w takim okresie.

Jeśli kredyt ma oprocentowanie zmienne, to każda zmiana wysokości stawki referencyjnej będzie miała wpływ na wysokość oprocentowania, a więc także na wysokość spłacanych rat kapitałowo-odsetkowych. W przypadku stawki WIBOR® 3M zmiana będzie następowała co 3 miesiące. Jak jest liczony WIBOR® 3M? Podobnie jak główna stawka referencyjna, wyznaczany jest jako średnia arytmetyczna na podstawie notowań uczestników fixingu stawek referencyjnych. Musi być to zgodne z regulaminem stawek referencyjnych WIBOR®.  

Stawka WIBOR® 3M określa się na podstawie wartości sprzed ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału i ustala na okresy trzymiesięczne odpowiadające kwartałom kalendarzowym. Oblicza się ją jako średnią arytmetyczną 30 lub 31 dziennych stawek WIBOR® 3M z miesiąca poprzedzającego okres jego obowiązywania.

Koniecznie sprawdź: Nowa tarcza dla kredytobiorców. Kto będzie mógł skorzystać z dofinansowania do kredytów hipotecznych w 2022?

Ile aktualnie wynosi stawka WIBOR® 3M?

Ile wynosi dzisiaj WIBOR® 3M? Po 8-krotnej podwyżce głównych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej stawka WIBOR® również wzrosła.

WIBOR® 3M na dzień 8 czerwca 2022 roku wynosi 6,74 proc. Warto jednak powiedzieć, że jeszcze 9 miesięcy temu, czyli 10 września 2021 roku, stawka ta wynosiła zaledwie 0,24 proc.

Jak widać, WIBOR® 3M wciąż wzrasta w parze z podwyżkami głównych stóp procentowych NBP. Z kolei kredytobiorcy, przede wszystkim ci, którzy mają zobowiązanie z oprocentowaniem zmiennym, uzależnionym od tej właśnie stawki, zastanawiają się, jakie są prognozy WIBOR® 3M.

To może Cię zainteresować: O ile wzrosły raty kredytów hipotecznych w 2022 roku? Jak poradzić sobie z wyższą ratą kredytu na mieszkanie?

WIBOR® 3M a kredyt hipoteczny

Wysokość stawek referencyjnych WIBOR® zawsze podawana jest na stronie internetowej GPW Benchmark o 23:00. Dlatego każdy kredytobiorca może sobie to sprawdzić. Wiele banków wykorzystuje stawkę 3-miesięcznego WIBOR®-u do określania wysokości oprocentowania zobowiązań złotowych, zwłaszcza kredytów hipotecznych. W gronie banków, które go stosują, znajdują się:

  • Alior Bank,
  • Bank Pocztowy,
  • BNP Paribas,
  • Citi Handlowy,
  • Credit Agricole,
  • mBank,
  • Santander Bank Polska.

Więcej banków używana przy określaniu oprocentowania zmiennego kredytów złotowych stawkę 6 miesięcznego WIBOR®-u. Oprocentowanie obliczanie z wykorzystaniem stawki WIBOR® 3M zmienia się częściej, przez co jego podwyżki mogą być mniej dotkliwe dla kredytobiorców. Zmiany dokonywane są metodą tak zwanych małych kroczków, dlatego gdy oprocentowanie zależy od stawki WIBOR® 3M, klienci spłacający zobowiązania złotowe mogą się do nich lepiej przygotować. Kiedy następuje zmiana raty? W odstępach 3-miesięcznych.

WIBOR® 3M a WIBOR® 6M – co wybrać, jeśli planujemy zaciągnąć kredyt hipoteczny?

Na rynku kredytów w złotówkach możesz spotkać się z ofertą uwzględniającą oprocentowanie na bazie zarówno stawki referencyjnej WIBOR® 3M, jak i 6M. Poznałeś już banki, które stosują pierwszą ze wskazanych stawek. Pytanie tylko, który WIBOR® jest korzystniejszy: 3M czy 6M? 

Ich porównanie należy zacząć od obserwacji, że w obu tych przypadkach okresy aktualizacji stóp procentowych są różne. Jeśli chodzi o WIBOR® 3M, dzieje się to co 3 miesiące, a w przypadku WIBOR® 6M – co 6 miesięcy. Kluczem do określenia tego, która ze stawek jest bardziej opłacalna dla kredytobiorcy, będzie czas ich aktualizacji. Wszystko zależy od tempa zmian zachodzących na rynku finansowym i związanych ze stopami procentowymi. Jeśli ich wartość spada w danym momencie, to wydaje się, że WIBOR® 3-miesięczny będzie bezpieczniejszy. Wynika to z tego, że jego wartość aktualizowana jest częściej. Zmniejsza to koszt odsetek naliczonych od kredytu hipotecznego.

Dyskusyjne pozostaje to, która ze stawek jest korzystniejsza w momencie podwyżek głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Generalnie w takiej sytuacji lepiej powinien się sprawdzić WIBOR® 6M. Z obecnych warunków rynkowych wynika jednak co innego. Tym kredytobiorcom, których oprocentowanie zmienne zobowiązania złotowego było oparte na stawce WIBOR® 3M, może być łatwiej dostosować się do lawinowo rosnących stóp procentowych niż osobom, które zaciągnęły kredyty ze stawką WIBOR® 6M. 

Wakacje kredytowe 2022 i 2023 w ramach tarczy dla kredytobiorców. Warunki ustawowych wakacji kredytowych

WIBOR® 3M prognozy na 2022 rok

Tak naprawdę jeszcze nikt nie wie, ile wyniesie WIBOR® 3M. Prognozy na rok 2022 są nieprecyzyjne. Z pewnością można stwierdzić, że WIBOR® wzrośnie, ale nie wiadomo o ile. Przewidywania analityków ze stycznia 2022 roku mówiły, że główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego osiągnie maksymalnie 4%. Ich prognozy nie sprawdziły się, ponieważ już w maju 2022 roku stopa ta wyniosła 5,25%. Wraz ze wzrostem stóp procentowych rośnie niestety WIBOR®. Jakie są aktualne prognozy?

W marcu po dwóch podwyżkach głównych stóp procentowych NBP stało się jasne, że granica w postaci 4% dla stopy referencyjnej NBP jest ustawiona zbyt nisko. Dlatego kolejne prognozy przewidywały, że RPP ustali ostatecznie na 2022 rok stopy na poziomie 5–5,5%. Z kolei majowa wypowiedź prezesa Narodowego Banku Polskiego nie nastraja optymistycznie. Powiedział on, że tak długo jak w Polsce będzie rosła inflacja, tak długo będą też podwyższane stopy procentowe.

Analitycy ING Banku Śląskiego wskazują też, że docelowe stopy w latach 2023–2024 będą oscylowały w granicach 5–10%. Nie mogą być przy tym niższe, ponieważ realne stopy mogłyby być wtedy ujemne. Jeśli taki scenariusz znajdzie pokrycie w rzeczywistości, będzie to oznaczało dla kredytobiorców znaczną podwyżkę kosztów kredytowania.

Można zakładać, że WIBOR® 3M utrzyma tendencję wzrostową, niemniej nie będzie rósł lawinowo. Największe zmiany w jego wysokości można było zaobserwować przy dwóch pierwszych podwyżkach stóp procentowych NBP – w październiku i listopadzie 2021 roku. Na następne wskaźnik ten nie reagował już tak znacząco. Należy się jednak spodziewać, że w 2022 roku WIBOR® 3M nadal będzie rósł.

Długoterminowe prognozy WIBOR® 3M

Jak w przyszłości będzie zmieniała się wysokość wskaźnika WIBOR® 3M? Przedstawione przez analityków prognozy długoterminowe na lata 2023–2025 pokazują, że główna stopa referencyjna Banku Centralnego może wynieść nawet 10%. Skoro więc obecnie WIBOR® 3M wynosi 6,48%, podczas gdy główna stopa NBP 5,25%, to można spodziewać się nawet przekroczenia granicy dwucyfrowej dla stawki WIBOR® 3M. Długofalowo utrzymywanie bardzo wysokich głównych stóp procentowych NBP wpłynęłoby jednak niekorzystnie na stan polskiej gospodarki. Dlatego radykalne podejście prezesa Glapińskiego oraz członków Rady Polityki Pieniężnej musi się kiedyś zmienić. Wraz ze spadkiem stóp procentowych w latach 2023–2025 najprawdopodobniej dojdzie również do zmiany wysokości stawki WIBOR®.

Należy się jednak zastanowić, czy do tego czasu będzie jeszcze ona istniała. Podczas konferencji prasowej przeprowadzonej przez premiera Mateusza Morawieckiego wskazano bowiem, że jednym z elementów walki z drożejącymi kosztami kredytów hipotecznych złotowych w Polsce będzie między innymi zastąpienie stawki WIBOR® innym wskaźnikiem.

Czy to oznacza, że ​​WIBOR® przestanie istnieć? Niewykluczone. Nową stawkę referencyjną, braną pod uwagę przy obliczaniu oprocentowania kredytów złotowych, mają zaś zaproponować banki. Jeśli one tego nie zrobią, to zgodnie ze słowami premiera WIBOR® zostanie zastąpiony obliczaną przez NBP stawką POLONIA. To stawka depozytów overnight.

Wcześniejszym pomysłem rządzących było możliwe zamrożenie WIBOR®. Takie rozwiązanie miało jednak wiele wad, łącznie ze wzbudzeniem poczucia niesprawiedliwości wśród klentów, którzy zdecydowali się w ostatnich latach na zaciągnięcie kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem. Zgodzili się oni bowiem na to, że będą spłacać, przynajmniej na początku, wyższe raty. Dlatego pojawił się projekt całkowitego zastąpienia stawki WIBOR® inną, korzystniejszą stawką.

Historyczne wartości stawki WIBOR® 3M

Przyjrzyjmy się bliżej, ile wynosił w ostatnich latach WIBOR® 3M. Historia pokazuje, że długo pozostawał niemal na tym samym poziomie. 

Miesiące i lata

Wysokość WIBOR® 3M

13 marca 2020

1,69 proc.

16 marca 2020

1,60 proc.

17 marca 2020

1,50 proc.

18 marca 2020

1,22 proc. (spadek o ponad 18 proc.)

19 marca 2020

1,19 proc.

20 marca 2020

1,18 proc.

24 marca–8 kwietnia 2020

1,17 proc.

9 kwietnia 2020

0,71 proc.

10–22 kwietnia 2020

0,70 proc.

23–29 kwietnia 2020

0,69 proc.

30 kwietnia–28 maja 2020

0,68 proc.

29 maja–2 czerwca 2020

0,28 proc. (spadek o ponad 58 proc.)

3–23 czerwca 2020

0,27 proc.

24 czerwca–13 lipca 2020

0,26 proc.

14–24 lipca 2020

0,25 proc.

27–29 lipca 2020

0,24 proc.

30 lipca–18 września 2020

0,23 proc.

21 września–11 grudnia 2020

0,22 proc.

14 grudnia 2020–27 sierpnia 2021

0,21 proc,

30 sierpnia 2021

0,22 proc.

31 sierpnia 2021

0,23 proc.

2–29 września 2021

0,24 proc.

30 września 2021

0,23 proc.

1 października 2021

0,24 proc.

4–6 października 2021

0,25 proc.

7 października 2021

0,63 proc. (wzrost o 152 proc.)

8 października 2021

0,65 proc.

11 października 2021

0,66 proc.

12 października 2021

0,67 proc.

13–14 października 2021

0,68 proc.

15–19 października 2021

0,69 proc.

20–25 października 2021

0,70 proc.

26 października 2021

0,71 proc.

27 października 2021

0,72 proc.

29 października 2021

0,74 proc.

2 listopada 2021

0,78 proc.

3 listopada 2021

0,84 proc.

4 listopada 2021

1,26 proc.

5 listopada 2021

1,56 proc.

8 listopada 2021

1,55 proc.

9 listopada 2021

1,57 proc.

10 listopada 2021

1,58 proc.

12 listopada 2021

1,61 proc.

15 listopada 2021

1,62 proc.

16 listopada 2021

1,64 proc.

17 listopada 2021

1,65 proc.

18 listopada 2021

1,66 proc.

19 listopada 2021

1,69 proc.

22 listopada 2021

1,68 proc.

23 listopada 2021

1,70 proc.

24 listopada 2021

1,72 proc.

25 listopada 2021

1,82 proc.

26 listopada 2021

1,91 proc.

29 listopada 2021

1,99 proc.

30 listopada 2021

2,06 proc.

1–31 grudnia 2021

Wzrost od 2,11 do 2,54 proc.

3 stycznia–31 stycznia 2022

Wzrost od 2,56 proc. do 3,02 proc.

1 lutego–28 lutego 2022

Wzrost od 3,04 proc. do 3,65 proc.

1 marca–31 marca

Wzrost od 3,67 proc. do 4,77 proc.

1 kwietnia–29 kwietnia 2022

Wzrost od 4,84 proc. do 6,05 proc.

2 maja–11 maja 2022

Wzrost od 6,14 proc. do 6,39 proc.

Znaczne przyspieszenie wzrostu wysokości wskaźnika WIBOR® 3M nastąpiło właściwie z końcem stycznia 2022 roku.

Nie przegap:

Czy warto teraz wziąć kredyt hipoteczny? Czy kredyt na mieszkanie w 2022 to dobry pomysł?

Komentarze

Powiązane artykuły

Jak zaciągnąć kredyt hipoteczny po 40 roku życia?
06.07.2022

Jak zaciągnąć kredyt hipoteczny po 40 roku życia?

...wymarzonego mieszkania lub domu. Czy klient w wieku 45 lat dostanie kredyt hipoteczny? Oczywiście, że tak – po spełnieniu określonych warunków. Z...

...szczególnie w przypadku długoterminowych zobowiązań, jakimi są kredyty hipoteczne, których zabezpieczenie stanowi nieruchomość. Warto jednak...

Zobacz więcej
6 min. czytania
Kiedy należy podpisać aneks do umowy kredytowej?
01.07.2022

Kiedy należy podpisać aneks do umowy kredytowej?

...się zaciągnąć długoterminowe zobowiązanie, takie jak kredyt hipoteczny. Podpisując umowę kredytową, zdawały sobie sprawę z tego, że...

...w sierpniu 2011 roku jako nowelizacja ustawy Prawo bankowe. Aneks do kredytu hipotecznego to jeden z najczęściej podpisywanych dokumentów tego typu –...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Na czym polega odstąpienie od umowy kredytu?
30.06.2022

Na czym polega odstąpienie od umowy kredytu? Czy można zrezygnować z kredytu hipotecznego?

...lipcem 2017 nie jest możliwe bez utraty prowizji. Rezygnacja z kredytu gotówkowego lub hipotecznego to czasem jedyne wyjście – w przypadku nagłych...

...podpisaniu umowy. Taką możliwość zapewniają przepisy ustawy o kredycie hipotecznym z dnia 23 marca 2017 roku. Podobnie jak w przypadku kredytu...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Jak poradzić sobie w przypadku problemów ze spłatą kredytu?
28.06.2022

Jak poradzić sobie w przypadku problemów ze spłatą kredytu?

Problem ze spłatą kredytu to obecnie bolączka wielu Polaków – z powodu rekordowej inflacji i rosnących stóp procentowych w domowych budżetach przestaje brakować środków na spłatę zobowiązań. Raty kredytów hipotecznych wzrosły nawet dwukrotnie, a eksperci podkreślają, że to nie koniec podwyżek. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji?
Zobacz więcej
20 min. czytania
Ile razy można skorzystać z wakacji kredytowych w bankach?
27.06.2022

Ile razy można skorzystać z wakacji kredytowych w bankach?

...osoby, które zaciągnęły długoterminowe zobowiązania, np. kredyt hipoteczny. Czasowe zawieszenie spłaty kredytu to duża ulga dla domowego...

...jedynie kilka instytucji oferowało wakacje kredytowe np. w ramach kredytu hipotecznego lub gotówkowego. Z usług można było skorzystać po spełnieniu...

Zobacz więcej
6 min. czytania
Mieszkanie bez wkładu własnego a maksymalny limit ceny za m2
23.06.2022

Mieszkanie bez wkładu własnego a maksymalny limit ceny za m2

...kątów z powodu braku kapitału niezbędnego przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny. Obecnie banki zaostrzyły kryteria i wymagają minimum 20% wkładu...

...które posiadają zdolność kredytową i stać je na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, jednak z różnych względów nie mogą pozwolić sobie na wkład...

Zobacz więcej
7 min. czytania