× Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności

Co to jest WIBOR? Najważniejsze informacje

Zaktualizowano: 03.02.2021 14:02
Opublikowano: 06.07.2020 14:24
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 10

Zgodnie ze stopą WIBOR instytucje bankowe udzielają pożyczek innym bankom. Jest to średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania w największych bankach w ujęciu rocznym, przy czym odrzuca się wartości skrajne.

Kredyt hipoteczny to niezwykle popularny produkt finansowy. Każdy, kto rozważa zaciągnięcie tego zobowiązania, powinien poznać kilka podstawowych pojęć związanych z udzielaniem tego rodzaju kredytów. Jeden z najważniejszych terminów, który powinien znać każdy kredytobiorca, to WIBOR. Kredytobiorca jest informowany nie tylko o wysokości stawki WIBOR, ale również o częstotliwości jej naliczania. Czym konkretnie jest WIBOR, co oznacza oraz jakie ma znaczenie dla kredytobiorców? Oto szereg najważniejszych informacji na temat stawki WIBOR. Zapraszamy serdecznie do wnikliwej lektury!

WIBOR - co to takiego?

Polecamy
1
2,54%
RRSO
898,24 PLN
Rata miesięczna
898,24 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 6/6
11109 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 113
Nowość
2
2,12%
RRSO
857,48 PLN
Rata miesięczna
857,48 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 5/6
480 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 11
3
2,13%
RRSO
858,46 PLN
Rata miesięczna
858,46 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 5/6
1435 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 18
4
2,17%
RRSO
862,10 PLN
Rata miesięczna
862,10 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 5/6
776 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 6
5
2,18%
RRSO
863,37 PLN
Rata miesięczna
863,37 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 6/6
780 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 9

WIBOR (z angielskiego Warsaw Interbank Offered Rate) to wysokość oprocentowania kredytów oraz pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Zgodnie ze stopą WIBOR instytucje bankowe udzielają pożyczek innym bankom. Jest to średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania w największych bankach w ujęciu rocznym, przy czym odrzuca się wartości skrajne.

Ujmując to prostszym językiem: WIBOR to oprocentowanie pożyczek, które banki są skłonne udzielić innym bankom. Publikacja poziomów WIBOR odbywa się w ramach tak zwanego fixingu. Banki, które uczestniczą w fixingu, są zobowiązane do tego, aby zawierać transakcje między sobą po stawkach nie mniejszych niż te, które ustalono. WIBOR ustala się na okresy czasowe dla kredytów udzielanych wzajemnie przez banki. Symbol WIBOR oznacza odniesienie do czasu, na jaki została udzielona konkretna pożyczka.

Często dodatkowym wskaźnikiem podczas określania stopy oprocentowania jest wartość 3M bądź 6M - oznaczają one, jakiego okresu dotyczy stawka WIBOR. 3M oznacza okres 3 miesięcy, zaś 6M 6 miesięcy.

Kiedy ustalany jest WIBOR?

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, stawka WIBOR jest określana na spotkaniu przedstawicieli poszczególnych instytucji bankowych, które nosi nazwę fixing. WIBOR określa się w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00. W spotkaniach uczestniczy 13 przedstawicieli polskich banków. W trakcie fixingu każdorazowo są zgłaszane stopy procentowe dla pożyczek międzybankowych. Po przeprowadzeniu negocjacji odrzuca się dwie najniższe oraz dwie najwyższe. W ostateczności WIBOR jest średnią ze wszystkich zaproponowanych stóp.

Wysokość stopy referencyjnej jest uzależniona od bardzo wielu mocno zróżnicowanych czynników. Ogromne znaczenie ma na przykład poziom inflacji, aktualna wysokość stóp procentowych określana przez Radę Polityki Pieniężnej, podaż pieniądza w gospodarce, cykl koniunkturalny czy wartość Produktu Krajowego Brutto (PKB). Widać, że na wysokość stawki WIBOR ma cała masa rozmaitych elementów, dlatego jej określenie nie jest proste.

Dla klientów najlepsza stawka WIBOR to stawka 3M, czyli trzymiesięczna. Wszystkie działające w Polsce instytucje bankowe mają pełną dowolność w zakresie częstotliwości aktualizowania danych na temat stawki WIBOR. Warto jednak wiedzieć o tym, że żaden bank nie ma prawa, aby dowolnie ustalać poziom stawki WIBOR bez uzgodnienia tego z innymi instytucjami bankowymi.

Kto tak naprawdę ustala WIBOR?

Stawki WIBOR codziennie są ustalane na podstawie ofert złożonych przez banki komercyjne w ramach fixingu. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że prawdziwy wpływ instytucji bankowych na wysokość tych stawek jest w gruncie rzeczy niezbyt duży, a tak naprawdę wręcz zerowy. Wszystkie oferty przedstawiane przez przedstawicieli banków zawsze muszą mieścić się w konkretnym przedziale wartości między wysokością stopy depozytowej a wysokością stopy lombardowej. Za przygotowywanie tego przedziału odpowiada wyłącznie Rada Polityki Pieniężnej.

Rada Polityki Pieniężnej jest organem decyzyjnym Narodowego Banku Polskiego. Jej zadaniem jest dbanie o to, aby poziom inflacji był stabilny i niezmienny. Aby cel ten został osiągnięty, Rada Polityki Pieniężnej na comiesięcznych spotkaniach podejmuje decyzje odnośnie wysokości stóp procentowych. Gdy w kraju obserwuje się inflację, wówczas stopy procentowe są podnoszone. Dzieje się tak, aby zniechęcić potencjalnych kredytobiorców do zaciągania zobowiązań. Z kolei kiedy obserwuje się deflację, Rada Polityki Pieniężnej w celu ożywienia gospodarki może podjąć decyzję o obniżeniu stóp procentowych.

Wszystkie decyzje podejmowane przez Radę Polityki Pieniężnej zawsze poprzedozne są dogłębną, wieloczynnikową analizą. Przeciętni konsumenci mają bardzo niewielkie szanse na przewidzenie, jakie w najbliższej przyszłości będą stopy procentowe określone przez RPP.

Rodzaje stawek WIBOR

Warto wiedzieć, że WIBOR to tak naprawdę nie jedna, lecz wiele różnych stóp procentowych. Każda z nich jest wyliczana codziennie zgodnie ze wszystkimi zasadami. Instytucje bankowe pożyczają sobie pieniądze na bardzo różne okresy - na jeden dzień, na tydzień, miesiąc, trzy miesiące, pół roku, rok, dwa lata itd.

Właśnie dlatego przy stopach WIBOR pojawiają się rozmaite symbole takie jak 1T, 2T, TN, ON, 1M, 3M, 6M, 9M czy nawet 12M. Znaczenie tych symboli jest oczywiste. Zdecydowanie najczęściej podczas wyliczania oprocentowania kredytu hipotecznego wykorzystuje się stawkę WIBOR 3M. Oznacza ona, że stopa oprocentowania jest aktualizowana co 3 miesiące.

W jaki sposób stawka WIBOR wpływa na koszty kredytu hipotecznego?

WIBOR to stawka, za jaką banki są skłonne pożyczać sobie nawzajem pieniądze. Jeśli dochodzi do sytuacji, w której bank aby móc udzielić kredytu klientom sam musi pożyczyć pieniądze, to na pewno kosztów z tym związanych nie będzie brał na siebie. Wszystkie koszty są przenoszone na klientów biorących kredyty. WIBOR w kredycie hipotecznym pełni rolę zmiennej stopy referencyjnego oprocentowania, zaś marża, którą narzuca bank, jest stałą stopą referencyjną całkowitego oprocentowania danego kredytu hipotecznego.

Aktualizacja stawki WIBOR jest dla klientów niezwykle istotna. Jest to uwarunkowane tym, że jest to wartość zmienna - raz może spadać, a raz rosnąć. Wszystkie spadki stawki WIBOR prędzej czy później wiążą się dla klientów ze zmniejszeniem poziomu oprocentowania. Odmienna sytuacja jest w momencie, gdy stawka WIBOR wzrasta - wówczas proporcjonalnie rośnie także oprocentowanie danego kredytu.

Zamrożenie stawki WIBOR na okres 6 bądź 12 miesięcy powoduje, że przez cały ten okres poziom oprocentowania kredytu nie ulegnie zmianie. Dotyczy to również tych sytuacji, w których sytuacja na rynku bankowym uległaby mocnej poprawie, a banki zdecydowałyby się na wprowadzenie o wiele niższej wartości WIBOR.

Najczęściej stosowanym przez banki rodzajem WIBOR jest WIBOR 3M. Czasami spotyka się kredyty z WIBOR 6M, a już totalną rzadkością są zobowiązania z WIBOR 12M. W tym ostatnim przypadku stawka oprocentowania w kredycie hipotecznym klienta nie ulega żadnym zmianom przez cały rok (12 miesięcy). Jeśli zaciągamy kredyt hipoteczny, zawsze dokładnie czytajmy umowę. To w niej znajdziemy szereg istotnych informacji odnośnie częstotliwości aktualizowania przez bank stawki WIBOR.

WIBOR - czy jest ważny dla kredytobiorców?

Niektórzy mogą stwierdzić, że skoro WIBOR to wskaźnik stosowany głównie przy wewnętrznych procesach na rynku bankowym, to jego znaczenie dla przeciętnych kredytobiorców jest znikome. Nic bardziej mylnego. Stawka WIBOR ma ogromne znaczenie przede wszystkim dla kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. W takim rodzaju kredytów o wysokości uiszczanej przez konsumenta raty decyduje właśnie wskaźnik WIBOR. Jeśli dojdzie do znacznego podwyższenia stawki WIBOR, to automatycznie rata kredytu spłacanego przez danego kredytobiorcę również znacząco wzrośnie.

Wysokość zmiennej stopy oprocentowania w kredycie ze zmiennym oprocentowaniem nigdy nie jest ustalona w sposób sztywny. Są banki, które oferują swoim klientom możliwość wybrania stawki WIBOR trzymiesięcznej bądź sześciomiesięcznej. Zazwyczaj jednak to bank samodzielnie konstruuje ofertę i nie pyta o preferencje konkretnych klientów.

Który WIBOR jest korzystniejszy: 3M czy 6M?

Dwa najpopularniejsze rodzaje stawek WIBOR to 3M oraz 6M. Gdy porównujemy te dwa rodzaje stawek trzeba wziąć pod uwagę, jaki jest okres aktualizowania stopy procentowej. W przypadku tego pierwszego modelu aktualizacja następuje co trzy miesiące, zaś przy 6M co pół roku. Który WIBOR jest korzystniejszy: 3M czy 6M? Tak naprawdę wszystko uzależnione jest od tego, jakie zmiany na rynku finansowym powiązane ze stopami procentowymi. W przypadku, gdy wartość WIBOR w danym momencie spada, to zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem będzie WIBOR 3M.

Z kolei jeżeli dojdzie do wzrostu wysokości stóp oprocentowania, wtedy sytuacja zmieni się dość znacząco. W takim przypadku o wiele lepszym rozwiązaniem będzie WIBOR 6M, ponieważ zmienia się on dwa razy rzadziej. Pozwala na znacznie dłuższe utrzymanie niższych kosztów kredytu na dotychczasowym poziomie do czasu wprowadzenia przez bank kolejnej aktualizacji. W niektórych przypadkach stawka WIBOR 6M pozwala na przeczekanie niekorzystnej koniunktury na rynku finansowym, przez co wysokość naszych rat nie wzrośnie do niebotycznych poziomów.

Jak znaleźć najlepszy WIBOR?

Globalne kryzysy finansowe nadchodzą szybko i niespodziewanie. Rynek finansowy pełen jest niewiadomych oraz wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Wiele prognoz tworzonych przez doświadczonych oraz profesjonalnych ekspertów często nie ma nic wspólnego ze stanem faktycznym. Niezwykle ciężko jest przewidywać, jaka będzie sytuacja na rynku bankowym za 10 lub 20 lat.

Zdecydowana większość kredytów hipotecznych jest zaciągana na minimum 20 lat. Klienci spłacają je w bardzo wielu ratach. Szanse na przejście przez bardzo skrajne wahania rynku finansowego są wręcz ogromne. W trakcie trwania całego kredytu hipotecznego trudno oczekiwać, aby wybór jednego z parametrów: WIBOR 3M bądź WIBOR 6M przynosił cały czas pokaźne korzyści. W konkretnym momencie możemy odczuć dość duże korzyści, aby za parę miesięcy bądź lat zmagać się z pokaźnym wzrostem rat za kredyt.

Oczywiście, zanim zaciągniemy kredyt hipoteczny, zawsze opłaca się przeprowadzić dokładną analizę obecnego rynku finansowego. W tej chwili stawka WIBOR plasuje się na bardzo niskim, historycznym wręcz poziomie. Niektórzy ekonomiści podkreślają jednak, że już wkrótce sytuacja może zmienić się o 180 stopni.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Powiązane artykuły

Kwota kredytu hipotecznego a wkład własny
Kredyty hipoteczne 16.02.2021

Kwota kredytu hipotecznego a wkład własny

Wartość nieruchomości a wysokość kredytu hipotecznego. Czym jest LtV i jaki ma wpływ na wysokość wymaganego przez bank wkładu własnego? Co może być uznane za wkład własny? Co zwiększy twoje szanse na zawarcie umowy?

Zobacz więcej
Kredyt hipoteczny w 2021 - jak długo kredytobiorcy cieszyć się będą niskim oprocentowaniem?
Kredyty hipoteczne 10.02.2021

Kredyt hipoteczny w 2021 - jak długo kredytobiorcy cieszyć się będą niskim oprocentowaniem?

Decyzja o kupnie mieszkania może aktualnie okazać się bardzo korzystna. Niskie stopy procentowe NBP mają wpływ na to, że spłata kredytu hipotecznego od dawna nie była tak atrakcyjna finansowo.

Zobacz więcej
Atrakcyjny kredyt hipoteczny w Pekao - 10% wkład własny i brak prowizji
Kredyty hipoteczne 29.01.2021

Atrakcyjny kredyt hipoteczny w Pekao - 10% wkład własny i brak prowizji

Kredyt hipoteczny z 10% wkładem własnym? Oferta Pekao pozwala skorzystać z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego nawet w dobie epidemii. To oferta promocyjna dostępna tylko do końca marca, sprawdź jak prezentują się warunki kredytu...

Zobacz więcej
Kredyt hipoteczny jako inwestycja. Czy warto kupić nieruchomość na kredyt?
Kredyty hipoteczne 20.01.2021

Kredyt hipoteczny jako inwestycja. Czy warto kupić nieruchomość na kredyt?

Kupno nieruchomości jako sposób, przed zabezpieczeniem oszczędności przed inflacją? Czy kupno mieszkania na kredyt może być inwestycją? Czy mieszkanie kupione z pomocą banku możesz wynająć? Na jakie opłaty uważać wybierając...

Zobacz więcej
Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca - jakie warunki stawiane są klientom banków?
Kredyty hipoteczne 07.01.2021

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca - jakie warunki stawiane są klientom banków?

Obcokrajowiec, chcąc kupić mieszkanie na terenie Polski, nie musi ubiegać się o żadne dodatkowe pozwolenia, wystarczy, że spełni warunki banku i dostarczy wszystkie dokumenty, a bez problemu będzie w stanie sfinansować kupno własnego mieszkania.

Zobacz więcej
Kredyt hipoteczny - czy Rząd wprowadzi dopłaty do zakupu pierwszego mieszkania?
Kredyty hipoteczne 22.12.2020

Kredyt hipoteczny - czy Rząd wprowadzi dopłaty do zakupu pierwszego mieszkania?

Rząd mając na uwadze aktualną sytuację kredytobiorców, chce z pomocą dopłat zwiększyć sprzedaż kredytów hipotecznych i wspomóc młode osoby, które z powodu koronawirusa nie mają szans na kupno mieszkania bez...

Zobacz więcej