Kredyty hipoteczne 15 min. czytania

WIBOR(R) – co to jest? Aktualne stawki WIBOR(R) 1M, 3M, 6M

Zaktualizowano: 2022-09-08 08:54
Opublikowano: 2020-07-06 14:24
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 24
WIBOR(R) – co to jest? Aktualne stawki WIBOR(R) 1M, 3M, 6M

Stawka referencyjna WIBOR(R) wykorzystywana jest do określania wysokości oprocentowania kredytów i pożyczek udzielanych przez polskie banki w złotówkach. Stosowane są przy tym stawki WIBOR(R) odpowiadające różnym odcinkom czasu. WIBOR(R) 3M oznacza 3-miesięczną stawkę referencyjną, WIBOR(R) 6M półroczną, a WIBOR(R) 1M miesięczną. Najczęściej przy kredytach hipotecznych banki wykorzystują do ustalania oprocentowania marżę bankową oraz stawkę WIBOR(R) 3M lub 6M.

Przy zaciąganiu kredytów najważniejszą kwestią dla większości kredytobiorców pozostaje wysokość kosztów, kształtowanych w dużej mierze przez oprocentowanie zobowiązania. Jeśli starasz się o kredyt hipoteczny, powinieneś mieć na uwadze to, że będzie on miał oprocentowanie stałe lub zmienne oparte na wysokości stawki referencyjnej WIBOR(R) oraz marży bankowej. Czym jest WIBOR(R), jak jest kształtowana jego wysokość i czym różnią się poszczególne stawki WIBOR(R) – 1M, 3M czy 6M oraz inne?

WIBOR(R) – co to jest? Definicja

Do ustalania wysokości oprocentowania kredytów i pożyczek wykorzystywane mogą być różne stopy referencyjne. W przypadku zobowiązań udzielanych w złotówkach stosowana jest stawka WIBOR(R). Co to znaczy?

WIBOR(R) to skrót od Warsaw Interbank Offered Rate, inaczej wysokość oprocentowania kredytów oraz pożyczek udzielanych na rynku międzybankowym w Polsce. Możesz spotkać się również z informacją, że stawka WIBOR(R) jest stopą rynkową kredytów i pożyczek. Według ustalonej stopy WIBOR(R) instytucje bankowe udzielają finansowania innym bankom.

Stawka referencyjna WIBOR(R) ma ogromne znaczenie przy ustalaniu wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych, a także kredytów gotówkowych – ma wpływ bowiem na ustalenie kosztów zobowiązań bankowych. Najczęściej oprocentowanie kredytów składa się z marży bankowej i wybranej stopy WIBOR(R), np. WIBOR(R) 1M, WIBOR(R) 3M czy WIBOR(R) 6M. Także przy określaniu wysokości rat leasingu z oprocentowaniem zmiennym, wartości obligacji skarbowych i korporacyjnych, brana jest pod uwagę stawka WIBOR(R).

Wskaźnik WIBOR(R) jest średnią arytmetyczną wielkości oprocentowania w największych bankach w ujęciu rocznym. Przy jej ustalaniu odrzucane są wartości skrajne – największe i najmniejsze.

WIBOR(R) – kto i jak ustala stawki WIBOR(R)?

Procesem, w którym ustalana jest wysokość WIBOR(R), jest fixing. Kto ustala WIBOR(R)? Do fixingu przystępuje maksymalnie 16 największych banków w Polsce, a jego organizatorem do 29 czerwca 2017 roku było Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska (dawniej Forex Polska). Od 30 czerwca 2017 roku nowym administratorem stawki WIBOR(R) oraz WIBID jest GPW Benchmark S.A. Merytoryczny nadzór nad opracowaniem Stawek Referencyjnych sprawuje Komitet Nadzorczy GPW Benchmark S.A. Ważną rolę w nim odgrywa agent kalkulacyjny, tj. firma biorąca odpowiedzialność za rozpowszechnianie informacji o wysokości WIBOR-u. Istnieje jeszcze Rada, a właściwie Rada ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR(R).

Instytucje ustalające WIBOR(R) – w każdy dzień roboczy w ramach fixingu o godzinie 11 – wskazują proponowane stawki oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym, po jakich są one skłonne w konkretnym dniu udzielić pożyczki innym bankom. Inaczej jest jedynie w przypadku stawek WIBOR(R) ON i tommorow/next, które ustala się o godzinie 17:00. Do fixingu powinno przystąpić co najmniej 10 z 16 uprawnionych banków.

W kolejnym kroku wyliczana jest wartość średniej arytmetycznej ze wszystkich złożonych ofert bankowych, ale po odrzuceniu skrajnych wartości – zwykle dwóch najwyższych i dwóch najniższych. Jeśli jednak do fixingu przystąpi jedynie 8-9 instytucji, to przy wyliczaniu stopy referencyjnej WIBOR(R) agent kalkulacyjny odrzuci tylko najwyższą i najniższą stawkę. Z kolei przy udziale w fixingu tylko 6-7 banków agent nie będzie odrzucał jakiejkolwiek stawki przedstawionej przez te instytucje.

Warto wiedzieć też, na jakiej podstawie banki przedstawiają swoje propozycje wysokości WIBOR-u. Od czego zależy WIBOR(R)? Od kilku ważnych czynników, takich jak aktualny poziom inflacji w kraju czy bieżąca wysokość stóp procentowych określana przez Radę Polityki Pieniężnej. WIBOR(R) zależy też od wysokości Produktu Krajowego Brutto (PKB), podaży pieniądza w gospodarce czy jej cyklu koniunkturalnego.

Sprawdź koniecznie: Co wpływa na stopy procentowe i jaki to ma wpływ dla kredytobiorców?

WIBOR(R) – aktualne stawki

WIBOR(R) zawsze ustalany jest na okresy dla kredytów, jakich udzielają sobie poszczególne banki na rynku międzybankowym. Można w związku z tym wyróżnić stawki:

 • WIBOR(R) 1M – stawka referencyjna dla jednego miesiąca;
 • WIBOR(R) 3M – stawka referencyjna dla jednego kwartału, tj. 3 miesięcy;
 • WIBOR(R) 6M – stawka referencyjna dla półrocza;
 • WIBOR(R) 1Y – stawka referencyjna dla jednego roku;
 • WIBOR(R) ON (overnight) – stawka referencyjna na jeden dzień;
 • WIBOR(R) TN (tommorow/next) – stawka referencyjna na jeden dzień, obliczana począwszy od następnego dnia.

Aktualny WIBOR(R) jest wyraźnie wyższy od tego, który obserwowany był przed rokiem. Wzrósł z uwagi na podjętą przez RPP decyzję o podniesieniu stawek głównych stóp procentowych w Polsce. Miało to natychmiastowe przełożenie na wysokość WIBOR-u. 

WIBOR(R) 3M

Jedną z najczęściej wykorzystywanych stawek przy ustalaniu oprocentowania kredytów i pożyczek w polskich bankach jest stawka WIBOR(R) 3M, czyli WIBOR(R) 3-miesięczny. Od tego, ile wynosi aktualny WIBOR(R) 3M, zależy najczęściej wysokość oprocentowania zdecydowanej większości kredytów hipotecznych. W wyniku decyzji Rady Polityki Pieniężnej w 2021 stawki WIBOR(R) zostały podniesione ze względu na sytuację związaną z pandemią. Na początku raty wzrosły zaledwie o kilka złotych, ale można spodziewać się, że WIBOR(R) 3M będzie w dalszym ciągu wzrastać. Aktualna stawka WIBOR(R) 3M, zgodnie z notowaniem z 07.09.2022 wynosi 7,16 proc.

Oprocentowanie dla kredytów hipotecznych ustalają według stawki WIBOR(R) 3M takie banki, jak:

 • Alior Bank,
 • Bank Millennium,
 • Bank Pocztowy,
 • BNP Paribas,
 • City Handlowy,
 • Credit Agricole,
 • mBank,
 • Santander Bank Polska.

WIBOR(R) 6M

O ile WIBOR(R) 3M jest stawką 3-miesięczną, o tyle sześciomiesięczny okres obejmuje WIBOR(R) 6M. PKO BP i ING Bank Śląski oraz Bank Pekao i BOŚ Bank wykorzystują wskaźnik WIBOR(R) 6M do ustalania wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych. Stawkę WIBOR(R) 6M należy interpretować jako koszt 6-miesięcznej pożyczki udzielanej na rynku międzybankowym. Im dłuższy jest ten okres, tym zwykle wyższa jest stopa WIBOR(R). Kredytobiorcy, którzy spłacają kredyty hipoteczne oprocentowane według stawki WIBOR(R), mogą mieć pewność, że przez pół roku raty kredytu nie zostaną zmienione.

WIBOR(R) 6M na dzień 7 września 2022 roku wynosi 7,36 proc.

WIBOR(R) 1M

Stawka WIBOR(R) 1M oznacza, że jest to WIBOR(R) na 1 miesiąc, czyli koszt miesięcznej pożyczki udzielanej na rynku międzybankowym. W razie zastosowania takiej stawki referencyjnej do wyliczania oprocentowania kredytów i pożyczek klient musi liczyć się z częstą zmianą oprocentowania swoich zobowiązań. Bardzo rzadko WIBOR(R) 1M stosowany jest w praktyce kredytowania bankowego. Warto przy tym podkreślić, że WIBOR(R) 1M jest najbliższy aktualnie obowiązującym na rynku stopom procentowym. Wszelkie zmiany dokonywane przez RPP w polityce pieniężnej Rzeczypospolitej Polskiej znajdują niemal od razu odzwierciedlenie w wysokości wskaźnika WIBOR(R) 1M. Od 7 września 2022 roku WIBOR(R) 1M wynosi on 7,06 proc.

WIBOR(R) 12M

Miesięczny WIBOR(R) 1M stoi w opozycji do stawki WIBOR(R) 12M, dwunastomiesięcznej, określanej niejednokrotnie jako WIBOR(R) 1Y. Analogicznie do wcześniej opisywanych stawek referencyjnych w tym przypadku mamy do czynienia ze stawką oprocentowania właściwą dla pożyczek 12-miesięcznych na rynku międzybankowym. Jeśli bank stosuje stawkę WIBOR(R) 12M, to klient może mieć pewność, że przez kolejne 12 miesięcy, czyli okrągły rok, nie dojdzie do zmiany oprocentowania kredytu czy pożyczki. Na dzień 7 września 2022 roku WIBOR(R) 12M wynosi 7,51 proc.

To może Cię zainteresować: Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego - sprawdź, jak otrzymać kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego!

WIBOR(R) – zmiany w 2021. Wyższe stawki WIBOR(R)

O ile w 2020 roku wysokość stawek WIBOR(R) zmieniała się nieznacznie, o tyle w 2021 roku było inaczej, a polityka Rady Polityki Pieniężnej umacnia w przekonaniu, że w roku 2022 stawki WIBOR(R) będę systematycznie rosły. Jeszcze w styczniu i w lutym 2020 roku, czyli przed pandemią COVID-19, WIBOR(R) wynosił:

 • WIBOR(R) 1M – 1,6300,
 • WIBOR(R) 3M – 1,7100,
 • WIBOR(R) 6M – 1,7900,
 • WIBOR(R) 1Y – 1,8400.

Wszystko zmieniło się jednak w marcu 2020 roku, kiedy to stawki referencyjne WIBOR(R) wyniosły:

 • WIBOR(R) 1M – 1,1600,
 • WIBOR(R) 3M – 1,1800,
 • WIBOR(R) 6M – 1,2000,
 • WIBOR(R) 1Y – 1,2400.

Zbiegło się to w czasie z pierwszym obniżeniem głównych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. W kwietniu i w maju RPP ponownie decydowała się na obniżenie stóp, w wyniku czego w maju 2020 roku WIBOR(R) był wyjątkowo niski:

 • WIBOR(R) 1M – 0,6400,
 • WIBOR(R) 3M – 0,6800,
 • WIBOR(R) 6M – 0,6900,
 • WIBOR(R) 1Y – 0,7400.

W czerwcu 2020 roku nastąpiła jeszcze głębsza obniżka stawek referencyjnych:

 • WIBOR(R) 1M – 0,2300,
 • WIBOR(R) 3M – 0,2700,
 • WIBOR(R) 6M – 0,2900,
 • WIBOR(R) 1Y – 0,3000.

W lipcu 2020 roku WIBOR(R) 3M obniżył się do poziomu 0,2500, WIBOR(R) 6M do 0,2800, a WIBOR(R) 1Y do 0,2900. Listopad 2020 roku okazał się miesiącem z najniższymi stawkami WIBOR(R):

 • WIBOR(R) 1M – 0,2000,
 • WIBOR(R) 3M – 0,2200,
 • WIBOR(R) 6M – 0,2500,
 • WIBOR(R) 1Y – 0,2500.

Rok 2021 rozpoczął się od obniżenia wysokości stawek WIBOR(R), choć w nieznacznej skali. Wynosiły one w styczniu 2021 roku:

 • WIBOR(R) 1M – 0,1900,
 • WIBOR(R) 3M – 0,2100,
 • WIBOR(R) 6M – 0,2500,
 • WIBOR(R) 1Y – 0,2500.

W kwietniu 2021 roku WIBOR(R) 1M obniżył się do 0,1800, a WIBOR(R) 6M do 0,2400. Odbicie WIBOR(R) 12M nastąpiło w sierpniu 2021 roku, kiedy podwyższono go do 0,35 proc.

Jakie były prognozy dla WIBOR(R) na rok 2021? Właściwie niewiele miało się zmienić z uwagi na utrzymanie głównych stóp procentowych na tej samej wysokości. Na stabilnym poziomie pozostawała inflacja, dlatego nie można było oczekiwać dużych zmian w stawkach referencyjnych WIBOR(R). Jak się zmieniał – wyraźnie widoczne jest to w powyższych podpunktach.

WIBOR(R) – prognozy na rok 2022

Co stanie się w najbliższym czasie z WIBOR(R) 3M czy 6M? Prognozy wskazują, że stawki te mogą jeszcze wzrosnąć. Wszystko przez prognozowane dalsze podwyżki głównych stóp procentowych w Polsce. Na pierwszy taki krok Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się po 9 latach systematycznych obniżek lub pozostawiania stóp na niezmienionym poziomie.

Czy WIBOR(R) będzie nadal rósł w 2022 roku? Analitycy z banku ING prognozują, że jest to jak najbardziej możliwe. Rada podwyższyła stopy w listopadzie i grudniu 2021 roku, a także w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu oraz wrześniu 2022. 

Jak w świetle tego wyglądają prognozy WIBOR(R) na najbliższe miesiące? Jeśli dojdzie do drastycznych podwyżek stóp procentowych w stosunkowo krótkim czasie, to WIBOR(R) także musi wzrosnąć. Najpewniej nastąpi to w kolejnych miesiącach 2022 roku.

WIBOR(R) a rata kredytu hipotecznego – jak stawka WIBOR(R) wpływa na koszt kredytu?

Za sprawą podwyżek stopy WIBOR(R) muszą wzrosnąć raty kredytów hipotecznych. Jest to nieuniknione, choć w zależności od tego, jaką stawkę referencyjną bank stosuje przy wyliczaniu oprocentowania i odsetek kredytowych, nastąpi to w innym terminie. Na przykład musi minąć 3 miesiące, aby takie efekty dała podwyżka stawki WIBOR(R) 3M. Kiedy nastąpi zmiana raty? Po trzech miesiącach od modyfikacji samej stawki referencyjnej, ponieważ właśnie na tyle gwarantowana jest wysokość rat i oprocentowania kredytu hipotecznego w takim przypadku.

Należy podkreślić, że istnieje ścisły związek pomiędzy WIBOR-em a kredytem hipotecznym.  Musisz jednak wiedzieć, że zmiana WIBOR-u nie od razu zmieni wysokość raty kredytu. Wielu kredytobiorców pyta się, dlaczego WIBOR(R) spada, a rata nie. Dzieje się tak dlatego, że musi minąć założony czas odpowiadający wybranej stawce WIBOR(R). Zwykle to 3 lub 6 miesięcy.

Wyższy WIBOR(R) – o ile podrożeją raty kredytów hipotecznych w 2021 i 2022?

Podwyższenie głównych stóp procentowych w Polsce przez Radę Polityki Pieniężnej spowodowało, że WIBOR(R) znacznie wzrósł. Dlatego klienci banków muszą liczyć się ze wzrostem wysokości rat kredytów hipotecznych, których oprocentowanie bazuje na takiej stawce referencyjnej.

Wyższe stawki rynkowe WIBOR(R) są już raczej przesądzone, choć należy spodziewać się, że będą one rosły raczej powoli – nie będzie się to przekładać od razu automatycznie na zmianę wysokości spłacanej raty kapitałowo-odsetkowej. Często musi minąć 3 lub 6 miesięcy (najczęściej), aby do tego doszło. W zależności od rodzaju stawki WIBOR(R), jaką bank bierze pod uwagę przy obliczaniu oprocentowania, oraz od okresu obrachunkowego stosowanego przez bank zmianę wysokości rat kredytobiorca odczuje dopiero po kilku miesiącach.

Warto sprawdzić: Jak obliczyć koszt kredytu - co składa się na koszt kredytu?

WIBOR(R) 3M czy WIBOR(R) 6M a kredyt hipoteczny – co wybrać?

Jaki WIBOR(R) przy kredycie hipotecznym będzie dla kredytobiorcy korzystniejszy? Czy lepiej wybrać kredyt hipoteczny z WIBOR(R) 3M czy 6M?

WIBOR(R) 3M zmienia się co trzy miesiące, a 6M co 6 miesięcy. Dla kredytobiorcy teoretycznie lepszym rozwiązaniem może być WIBOR(R) 6M, bo daje pewność, że wysokość rat nie ulegnie zmianie przez pół roku, licząc od dnia zmiany stopy bazowej. Sprawdza się to jednak tylko w przypadku rosnących stóp procentowych, gdy takie podwyżki są prognozowane. W przeciwnym wypadku trzeba będzie poczekać również pół roku na obniżenie stawki referencyjnej WIBOR(R), aby rata się zmniejszyła.

Wcześniejsza spłata kredytu - hipotecznego, gotówkowego. Kalkulator

Jak obliczyć odsetki kredytu, znając stawki WIBOR(R)?

Czy znając stawkę WIBOR(R), według której ustalana będzie wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego, łącznie z marżą bankową, można obliczyć wysokość odsetek kredytowych? Okazuje się, że jak najbardziej. Sprawdź, jak obliczyć odsetki wg WIBOR(R). Najczęściej stosowany jest przy tym 3-miesięczny WIBOR(R). Kalkulator odsetkowy pozwala obliczyć odsetki na podstawie stopy bazowej WIBOR(R) w odpowiednim okresie oraz wysokości marży bankowej, czyli po prostu wynagrodzenia banku z tytułu udzielenia klientowi kredytu. Stawka referencyjna i marża sumują się ze sobą, a w celu obliczenia odsetek trzeba pomnożyć kwotę zaciągniętego zobowiązania czy też kwotę pozostałego do spłaty kapitału kredytu przez wyliczoną w ten sposób stopę procentową. Później wystarczy podzielić otrzymany wynik przez 12 miesięcy w roku.

WIBOR(R) – jak inflacja wpływa na stawki WIBOR(R)?

Inflacja, czyli wzrost ogólnego poziomu cen dóbr i usług konsumpcyjnych, wpływa na wysokość stawki WIBOR(R). Jeśli jest wysoka, to powoduje, że wartość pieniądza maleje w czasie, a to z kolei skutkuje potrzebą podwyższenia głównych stóp procentowych w kraju. Decyzja RPP w kwestii wysokości stóp sprawia, że stawka WIBOR(R) zmienia się.

W 2022 roku panuje wysoka inflacja, która cały czas rośnie, dlatego można spodziewać się w najbliższym okresie nie tylko wzrostu stóp NBP, lecz także wzrostu stawki WIBOR(R).

WIBOR(R) a SARON i EURIBOR – różnice

WIBOR(R) nie jest jedyną stawką referencyjną wykorzystywaną przez banki dla ustalania wysokości oprocentowania kredytów i pożyczek. Znajduje ona zastosowanie w przypadku kredytów udzielanych w polskich złotych. Inaczej jest jednak w przypadku kredytów w walutach obcych, kiedy zastosowanie znajdują m.in. wskaźniki SARON, który zastąpił LIBOR i EURIBOR. LIBOR to London Interbank Offered Rate, czyli podstawowy wskaźnik stosowany przy przeprowadzaniu różnych transakcji międzynarodowych do końca 2021. Podobnie jak WIBOR(R), LIBOR również ustalany był fixingu, a jego wyliczaniem zajmowało się Brytyjskie Stowarzyszenie Bankierów. W 2022 roku LIBOR zostawł zamieniony stawką SARON, czyli nową stopą używaną przez Szwajcarski Bank Narodowy.

SARON zastąpił LIBOR, a WIBOR(R) nadal będzie funkcjonował w niezmienionym trybie. Będzie wykorzystywany jako wskaźnik globalny. Z kolei EURIBOR funkcjonuje w strefie euro, czyli w Eurolandzie i ma wpływ na wysokość oprocentowania kredytów udzielanych w walucie europejskiej. EURIBOR jest skrótem od Euro Interbank Offered Rate.

Kliknij i sprawdź: Kredyt indeksowany a denominowany - różnice i podobieństwa kredytów walutowych

WIBOR(R) – o czym warto pamiętać?

WIBOR(R) w ostatnich latach nie ulegał dużym wahaniom. Utrzymywał się na stabilnym poziomie z uwagi na stopy procentowe, które były rekordowo z powodu pandemii. Niestety wraz ze wzrostem stóp procentowych NBP wzrośnie WIBOR(R). Sprawdzaj, jakie stawki WIBOR(R) na przestrzeni lat obowiązywały i jaka jest historia tego wskaźnika. Dowiedz się z aktualnych notowań, jak kształtuje się obecnie WIBOR(R).

Komentarze

Powiązane artykuły

Kredyt 350 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków
30.05.2023

Kredyt 350 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków

...wysokiej zdolności kredytowej. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Czego wymagają kredytodawcy od potencjalnych klientów? Jak...

...ze względu na specyfikę zobowiązania, to właśnie pożyczki i kredyty hipoteczne są najbardziej popularne, jeśli zależy nam na kwocie 350 tys...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Kredyt 70 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków
29.05.2023

Kredyt 70 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków

...odpowiemy też na pytanie, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy. Kredyt na 70 tys. zł może przybierać różne formy. Wiele...

...zobowiązaniami finansowymi. Warto przeczytać: Jakie dokumenty do kredytu gotówkowego są wymagane przed zawarciem umowy z bankiem? Jakie zarobki musisz...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Kredyt hipoteczny a umowa na czas określony
24.05.2023

Kredyt hipoteczny a umowa na czas określony

...na obniżenie zdolności kredytowej. Umowa na czas określony a kredyt hipoteczny – prezentujemy najważniejsze wskazówki i porady dla klientów...

...kto z niego skorzysta? Jaki jest maksymalny wiek kredytobiorcy przy kredycie hipotecznym?...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Kredyt 250 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków
22.05.2023

Kredyt 250 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków

...zobowiązanie długoterminowe. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy w takiej wysokości? Jakie warunki należy spełnić, żeby uzyskać...

...w takiej wysokości? Jakie warunki należy spełnić, żeby uzyskać kredyt hipoteczny? Osoby, które zastanawiają się, jak dostać kredyt 250 tys. zł...

Zobacz więcej
10 min. czytania
wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego i hipotecznego
19.05.2023

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu? Ile można zaoszczędzić spłacając wcześniej kredyt?

...spłata jest możliwa bez względu na to, czy masz kredyt gotówkowy, czy kredyt hipoteczny. Wcześniej warto jednak skontaktować...

...którzy jeszcze kilka lat temu zaciągnęli kredyt hipoteczny, mogą mieć obecnie problem ze spłatą zobowiązań. Dotyczy to...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Kredyt 60 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków
17.05.2023

Kredyt 60 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków

...własną sytuację finansową. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Jakie warunki należy spełnić? Banki mają w swojej ofercie wiele...

...najważniejsze informacje w formie tabeli. Pierwsza dotyczy kredytu gotówkowego i uwzględnia okres kredytowania na 60, 96 i 120 miesięcy. Zanim...

Zobacz więcej
8 min. czytania