Kredyty hipoteczne 8 min. czytania

Czym jest i ile wynosi WIRON? Różnice między stawką WIRON a WIBOR

Zaktualizowano: 2024-05-28 11:20
Opublikowano: 2022-06-09 08:20
Średnia ocena: 4,33/6 Głosów: 3
Czym jest i ile wynosi WIRON? Różnice między stawką WIRON a WIBOR

Czym się różni WIBOR od WIRON-u? Oba są wskaźnikami odsetkowymi, znajdującymi zastosowanie np. przy określaniu wysokości oprocentowania kredytów. WIBOR opracowany jest na podstawie transakcji depozytowych i podlega dużym wahaniom. Bardziej precyzyjny jest wskaźnik WIBOR, kalkulowany na podstawie danych transakcyjnych terminu zapadalności overnight. Który jest korzystniejszy dla kredytobiorcy?

Oprocentowanie kredytów hipotecznych opiera się przeważnie na wskaźniku WIBOR. Od 2022 roku trwają jednak prace nad likwidacją stawki WIBOR. Sprawdziłam, jak to wygląda w praktyce:

 • WIRON wytypowany został jako następca WIBOR-u.
 • Stawka WIRON bazuje na transakcjach depozytowych, zawieranych między sobą przez banki, instytucje finansowe i przedsiębiorstwa w jeden dzień.
 • ING Bank Śląski i VeloBank mają ofertę na kredyty hipoteczne z oprocentowaniem opartym na stawce WIRON.
 • WIRON może zastąpić WIBOR dopiero w 2027-2028 roku.

Czym jest WIRON?

WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) to indeks stopy procentowej, opracowany przez GPW Benchmark SA. Bazuje na transakcjach depozytowych zawieranych przez banki między sobą, instytucje finansowe oraz większe przedsiębiorstwa, które trwają jedynie jeden dzień. Wcześniej WIRON nazywany był wskaźnikiem WIRD, czyli Warszawskim Indeksem Rynku Depozytowego.

We wrześniu 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że w miejsce wskaźnika WIBOR wejdzie WIRON. Od końca 2022 roku funkcjonuje on jako kluczowa stawka referencyjna dla stóp procentowych, m.in. przy udzielaniu nowych kredytów hipotecznych. Początkowo WIBOR miał być wygaszony w 2025 roku, ale termin ten został przesunięty na 2027-2028. Komitet Sterujący NGR sugeruje jednak, że i on może zostać zmodyfikowany.

Sprawdź również, co to jest WIBOR!

W konsekwencji WIRON w pełni ma w przyszłości zastąpić dotychczasowy WIBOR.

Jeśli potrzebujesz zastrzyku dużej ilości gotówki, sprawdź ranking kredytów hipotecznych. Do tej pory rachunki rat kredytowych były określane na podstawie wybranej stawki WIBOR – 3M lub 6M.

Co oznacza WIRON dla samych kredytobiorców? Czym się różni WIBOR od WIRON-u? WIRON to wskaźnik jednodniowy. Oznacza to, że dłużnik będzie zdolny ustalić rzeczywistą sumę spłat dopiero w dniu spłaty, bazując na bieżącym wskaźniku rynkowym. O ile WIRON bazuje na rzeczywistych transakcjach z uwzględnieniem działań dużych przedsiębiorstw, o tyle WIBOR za bazę bierze deklaracje banków.

Indeks WIRON kształtowany jest na bazie stóp procentowych depozytów nocnych (O/N) – czyli depozytów o krótkim okresie trwania, które są umieszczane na zaledwie jeden dzień. W jego tworzeniu uwzględniane są transakcje, które mają miejsce między:

 • bankami,
 • instytucjami finansowymi,
 • dużymi przedsiębiorstwami.

Przeczytaj też: Czy raty kredytów hipotecznych spadną w 2024 roku?

Ile aktualnie wynosi WIRON?

Notowania wskaźnika WIRON na dzień 14 czerwiec 2024 roku (stawka depozytów jednomiesięcznych) są następujące (WIRON – notowania aktualne):

 • WIRON 1M – 5,12 %
 • WIRON 3M – 5,13 %
 • WIRON 6M – 5,03 %

WIRON na przestrzeni ostatnich miesięcy

WIRON

Opracowanie własne na podstawie danych GPW Benchmark

WIRON a WIROR – różnice między stawkami

Podobnie jak WIRON, WIBOR jest oparty na ofertach depozytów przedstawionych przez banki, ale istnieje różnica w okresie, do którego się odnoszą.

Różnice pomiędzy WIRON a WIBOR zostały przedstawione w poniższej tabeli:

WIBOR

WIRON

Uwzględnia prognozy na kilka miesięcy „do przodu”

Bazuje na faktycznie przeprowadzonych transakcjach jednodniowych (overnight)

Wykazuje oczekiwania dotyczące zachowań na rynku oprocentowania w najbliższym czasie. Np. WIBOR 6M pokazuje co wydarzy się w kolejnych 6 miesiącach.

WIRON 6M uwzględnia transakcje, które zostały zawarte w ciągu np. 6 ostatnich miesięcy.

Dotyczy depozytów o różnych okresach od jednodniowych do rocznych.

Dotyczy depozytów jednodniowych.

Stawki WIBOR na dzień 14 czerwiec 2024r.:

 • WIBOR 1M – 5,85 %
 • WIBOR 3M – 5,87 %
 • WIBOR 6M – 5,87 %
 • WIBOR 1R – 5,85 %

Kredyty oparte na wskaźniku WIRON. Porównanie ofert

Który bank stosuje WIRON? Jedynie ING Bank Śląski zdecydował się z miejsca zaoferować klientom kredyty hipoteczne zmiennoprocentowe, oparte na wskaźniku WIRON 1M Stopa Składana. Od kiedy WIRON jest dostępny w ING? Opcja ta jest dostępna dla wniosków składanych od 26 czerwca 2023 roku. W 2024 roku kredyt hipoteczny oparty na WIRON-ie oferuje także VeloBank.

W ING Banku Śląskim i w VeloBanku możesz składać wnioski o kredyt ze zmienną stawką procentową, opartą na wskaźniku referencyjnym WIRON 1M Stopa Składana.

Z uwagi na charakter zmiennej stopy oprocentowania, bazującej na WIRON 1M Stopa Składana, harmonogram spłat klienta będzie ulegał miesięcznym zmianom. Przekłada się to na różne wysokości raty.

Oprocentowanie

RRSO

Prowizja

Dodatkowe warunki

Rata miesięczna dla kredytu 300 tys. zł z okresem spłaty 25 lat

ING Bank Śląski

Słoneczna oferta – Łatwy start

Oprocentowanie stałe przez 5 lat 7,39%

7,96 %

0 zł

Założenie konta Direct, ubezpieczenie nieruchomości i ubezpieczenie na życie

2 198 zł

Słoneczna oferta – Lekka rata

Oprocentowanie stałe przez 5 lat 7,34%

8,09%

0 zł

Założenie konta Direct, ubezpieczenie nieruchomości i ubezpieczenie na życie

2 189 zł

Oferta standardowa – Łatwy Start

Oprocentowanie zmienne 8,29104% (oparte na WIRON 1M)

8,83%

0 zł

Założenie konta Direct, ubezpieczenie nieruchomości i ubezpieczenie na życie

Oferta standardowa – Lekka Rata

Oprocentowanie zmienne 7,99104% (oparte na WIRON 1M)

8,71%

0 zł

Założenie konta Direct, ubezpieczenie nieruchomości i ubezpieczenie na życie

Oferta standardowa

Oprocentowanie stałe 8,24%

8,98%

1,90%

Bez dodatkowych produktów

2 366 zł

Oferta standardowa

Oprocentowanie zmienne 8,39104% (oparte na WIRON 1M)

9,16%

1,90%

Bez dodatkowych produktów

Kredyt hipoteczny na dom energooszczędny

Oprocentowanie stałe 7,21%

7,77%

0 zł

Dom max 62 kWh/m2/rok lub lokal mieszkalny max 58 kWh/m2/rok – należy przedstawić Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

2163 zł

VeloBank

Kredyt VeloDom

Oprocentowanie stałe na 5 lat 8,02%

8,67%

2%

2 319,42 zł

Kredyt VeloDom z kontem

Oprocentowanie stałe przez 5 lat 7,87%

8,51%

2%

Konieczność otwarcia rachunku VeloKonto z wpływami min. 3000 zł miesięcznie

2 289,67 zł

Kredyt VeloDom Zielona Hipoteka

Oprocentowanie stałe na 5 lat 7,82%

8,45%

2%

Wskaźnik EP dla nieruchomości wybudowanych przed 2021 rokiem – nie wyższy niż 70 kWh/m2/rok dla domów jednorodzinnych i 65 kWh/m2/rok dla mieszkań, a dla nieruchomości wybudowanych po 1 stycznia 2021 – wskaźnik EP dla domów 63 kWh/m2/rok, a dla mieszkań 58 kWh/m2/rok

2 279,79 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ING Banku Śląskiego i VeloBanku, dane aktualne na dzień pisania artykułu, tj. 23.05.2024 r.

Kiedy kredyty oparte na WIRON-ie będą powszechne? Na razie nic na to nie wskazuje, zwłaszcza że pojawiają się informacje, że WIRON może w ogóle nie zastąpić WIBOR-u.

To może Cię zainteresować: Symulacja kredytu hipotecznego w 2024

Kiedy WIRON zastąpi WIBOR?

Początkowo zmiana WIBOR-u na WIRON miała nastąpić już w 2025 roku, ale tak się nie stanie. Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych już w 2022 roku przygotował tzw. mapę drogową. Według niej banki w 2023 miały możliwość stopniowego wprowadzania ofert kredytów opartych na indeksie WIRON równocześnie z dotychczasowymi kredytami korzystającymi z WIBOR-u. Zdecydował się na to jedynie ING Bank Śląski. Jak 26 czerwca 2023 roku zaoferował on kredyt hipoteczny oparty na WIRON-ie zamiast WIBOR-.

WIBOR miał być wymieniony na WIRON dla starych kredytów albo ta zamiana miała zostać przeprowadzona za pomocą aneksów do umów. W 2024 roku zakładano budowę przestrzeni do wycofania produktów i instrumentów stosujących WIBOR, aż do ich całkowitego wyparcia.

Pomimo ustaleń, że to WIRON ma zastąpić WIBOR, nie jest to już takie pewne. Z dniem 29 marca 2024 roku Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych „podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu i analizy wskaźników alternatywnych dla WIBOR typu Risk Free Rate”. Przegląd obejmuje nie tylko WIRON, lecz także inne wskaźniki i indeksy. W dalszym ciągu tzw. mapa drogowa wskazuje na koniec 2027 roku jako moment całkowitego przejścia instytucji finansowych na nowy wskaźnik referencyjny.

Warto wiedzieć: Co to jest oprocentowanie kredytu? Jak je obliczyć?

WIRON a WIBOR. Co jest korzystniejsze dla kredytobiorców?

Wprowadzenie WIRON-u miało m.in. na celu obniżenie wyższych rat kredytowych oraz redukcję kosztów kredytów, głównie z powodu niższej wartości WIRON w porównaniu z WIBOR-em.

Niemniej warto podkreślić, że to nie stanowi głównego celu reformy. Przemiany wskaźników referencyjnych wynikają z ewolucji na rynkach finansowych. Ich celem jest dopasowanie polskiego rynku do międzynarodowych trendów, a nie jedynie manipulacja kosztami kredytów. Co jest korzystniejsze – WIBOR czy WIRON? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Obecnie wskaźnik WIRON w istocie jest nieco niższy niż WIBOR. W konkurencji WIBOR vs WIRON nie ma wygranych i przegranych. Po prostu skorzystaj z kalkulatora kredytowego i przekonaj się, która oferta będzie dla Ciebie najkorzystniejsza.

Mimo pozornego wyglądu głównym celem zmiany z WIBOR-u na WIRON nie jest ochrona interesów konsumentów, lecz raczej banków. Dąży się do stworzenia realistycznego i wiarygodnego mechanizmu ustalania wskaźnika.

Modyfikacja ta ma również na celu wyeliminowanie prawnych podstaw dla potencjalnych pozwów klientów banków w przypadku ewentualnego wzrostu stóp procentowych w przyszłości.

Pomimo zmiany na kredyt z WIRON pozostaje on nadal jako zmienny wskaźnik, związany z kondycją polskiej waluty, co oznacza, że ryzyko wzrostu oprocentowania wciąż spoczywa na kredytobiorcy, a nie na instytucji udzielającej kredytu.


Źródła:

https://gpwbenchmark.pl/wartosci_i_statystyki

Komentarze

Powiązane artykuły

Mieszkanie na Start. Ile wyniesie rata kredytu? Warunki programu

Mieszkanie na Start. Ile wyniesie rata kredytu? Warunki programu

...to może Cię zainteresować: Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt hipoteczny? Bezpieczny Kredyt 2% nie wprowadzał progów dochodowych. W...

...od kiedy będzie dostępny? Obecnie projekt zakładający tanie kredyty hipoteczne znajduje się na ścieżce legislacyjnej – jest w trakcie...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

...udzielone: Sprawdź: Czy warto teraz brać kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy? Kredyt dla mundurowych, obecny w okresowych lub stałych ofertach...

...zbudowanie wystarczająco wysokiego wkładu własnego na kredyt hipoteczny dla policjanta lub żołnierza. Kredyt hipoteczny w ING Banku...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

...źródeł. Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Już na samym początku procesu ubiegania się o kredyt, bank prosi...

...źródła dochodu? Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Dochód z umowy o pracę jest traktowany jako jeden z najbardziej...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Do ilu banków można złożyć wniosek o kredyt hipoteczny?

Do ilu banków można złożyć wniosek o kredyt hipoteczny?

...najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i możliwościom finansowym. W ten sposób masz większe szanse na znalezienie oferty, która będzie najkorzystniejsza dla Ciebie. Liczba składanych wniosków o kredyt hipoteczny może budzić wątpliwości. Co do zasady, można składać wiele wniosków o kredyt hipoteczny, jednak warto robić to z rozwagą. BIK podaje, że złożenie kilku zapytań kredytowych w krótkim...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Jak obliczyć koszt budowy domu {{year}} i jak sporządzić kosztorys?

Jak obliczyć koszt budowy domu 2024 i jak sporządzić kosztorys?

...nie zastąpi profesjonalnego kosztorysu. Oceń swoje szanse na kredyt hipoteczny – sprawdź nasz kalkulator zdolności kredytowej! Kosztorys...

...dostarczyć kosztorys budowy domu do banku. Wkład własny przy kredycie hipotecznym to minimum 20%, chyba że zdecydujesz się na ubezpieczenie niskiego...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Książeczka mieszkaniowa premia gwarancyjna {{year}}

Książeczka mieszkaniowa premia gwarancyjna 2024

...na precyzyjne i oficjalne wyliczenie przysługującej premii. Dzięki temu możesz wyliczyć ile pieniędzy będziesz posiadać na wkład własny, jeśli interesuje Cię kredyt hipoteczny. Od 19 stycznia 2021 roku, wszyscy posiadacze książeczek mieszkaniowych muszą dokonać ich rejestracji w banku, który zarządza ich rachunkiem. Rejestracja musi być...

Zobacz więcej
15 min. czytania