Kredyty hipoteczne 7 min. czytania

WIRON, WIRF i WRR. Alternatywne wskaźniki referencyjne

Zaktualizowano: 2022-10-05 10:50
Opublikowano: 2022-06-09 08:20
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 1
WIRON, WIRF i WRR. Alternatywne wskaźniki referencyjne

Wskaźnik WIRON, wcześniej znany jako WIRD został wytypowany jako następca wskaźnika WIBOR®, który w związku z ogłoszoną przez premiera Tarczą dla kredytobiorców ma zostać zastąpiony inną stawką referencyjną 1 stycznia 2023 roku.

Cykliczne podnoszenie wysokości głównych stóp procentowych w Polsce przez Radę Polityki Pieniężnej spowodowało, że klienci spłacający zwłaszcza kredyty zaciągnięte na cele mieszkaniowe, z oprocentowaniem zmiennym, muszą odprowadzać do banku znacznie wyższe kwoty tytułem rat kapitałowo-odsetkowych. Rząd dostrzega rosnące koszty i chce pomóc kredytobiorcom, dlatego opracował dla nich specjalną tarczę.

Jednym z jej założeń jest likwidacja stawki WIBOR®. Wiadomo już, że oficjalnym zamiennikiem dotychczasowej stawki WIBOR® będzie już od stycznia 2023 roku wskaźnik WIRON. Czy wybór wskaźnika WIRON pozwoli obniżyć koszt związany ze spłatą kredytów hipotecznych? Czym charakteryzują się wskaźniki WIRON, WRR oraz WIRF?

Likwidacja stawki WIBOR® jako element Tarczy dla kredytobiorców

Tarcza dla kredytobiorców to odpowiedź rządu na rosnące koszty kredytowania. Rada Polityki Pieniężnej wielokrotnie w 2021 i 2022 roku podwyższała wysokość głównych stóp procentowych. To z kolei windowało wysokość wskaźnika referencyjnego WIBOR®, który jest elementem składowym zmiennego oprocentowania kredytów i pożyczek w bankach, zwłaszcza zobowiązań hipotecznych, wraz z marżą bankową.

WIBOR® od września 2021 roku wzrósł wielokrotnie. Wystarczy wspomnieć, że 1 września 2021 roku najpopularniejsze stawki WIBOR-u, 3-miesięczna i 6-miesięczna, wynosiły:

 • WIBOR® 3M – 0,23%,
 • WIBOR® 6M – 0,27%.

Natomiast 8 czerwca 2022 roku:

W efekcie bardzo wzrosło oprocentowanie kredytów złotowych w polskich bankach, a to doprowadziło do powstania projektu pomocy. Rząd zaproponował wakacje kredytowe w 2022 i 2023 roku, nieoprocentowane pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, a także likwidację WIBOR-u, który ma zostać zastąpiony inną stawką referencyjną. Jaką? Wiemy już, że będzie to stawka WIRON, wcześniej znana pod nazwą WIRD, ale pod uwagę brano także wskaźnik WIRF oraz WRR.

Wskaźnik WIRON, WIRF, WRR – najważniejsze informacje

Wzrost głównych stóp procentowych w Polsce doprowadził do tego, że coraz częściej mówi się o likwidacji WIBOR-u. Taki scenariusz nakreślony został również przez premiera Mateusza Morawieckiego.

18 maja 2022 roku spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – GPW Benchmark SA – która jest administratorem m.in. wskaźnika WIBOR®, opublikowała dokument, w którym wskazała wskaźniki referencyjne stopy procentowej, które mogą zastąpić WIBOR®. Były to WIRON, WIRF i WRR.

Czym jest wskaźnik WIRON, który jak już wiadomo, zastąpi WIBOR® w 2023 roku? To Warszawski Indeks Rynku Depozytowego. Jest on obliczany na podstawie transakcji depozytów niezabezpieczonych w grupie instytucji kredytowych oraz instytucji finansowych.

WIRON mierzy stopę wykorzystywaną przez uczestników fixingu do realizacji transakcji depozytowych pomiędzy sobą.

Pozostaje jeszcze pytanie, czym jest wskaźnik WIRF, czyli Warszawski Indeks Rynku Finansowego. To kolejna stawka, która mogłaby od 2023 roku zastąpić WIBOR®.

Wskaźnik WIRF to wskaźnik mierzący stopy, które uczestnicy fixingu wykorzystują do realizacji transakcji depozytowych z innymi uczestnikami lub bankami spełniającymi kryteria uczestnika oraz z podmiotami z segmentu instytucji finansowych.

W procesie fixingu przy tym wskaźniku udział biorą podmioty, którym administrator, czyli GPW Benchmark, nadał status uczestnika procedury ich ustalania.

Czym jest WRR? W skrócie to Warsaw Repo Rate, czyli wskaźnik alternatywny dla WIBOR®-u. To stawka mierząca krajowy rynek transakcji zabezpieczonych REPO oraz Buy/Sell Back i Sell/Buy Back (bsb/sbb).

Ważną cechą przypisywaną wskaźnikowi WRR jest to, że zdaniem Ministerstwa Finansów jest indeksem najodporniejszym na funkcjonowanie rynku w środowisku ujemnych stóp procentowych.


Kliknij i sprawdź, o ile wzrosły raty kredytów hipotecznych w 2022 roku! >>


Aktualne notowania wskaźnika WIRON, WIRF i WRR

Jak kształtują się notowania najważniejszych wskaźników referencyjnych, które podawane są jako następcy WIBOR-u? Niekoniecznie są one znacznie niższe niż dotychczasowy wskaźnik. Zobacz, ile aktualnie wynoszą WIRD, WIRF i WRR. Ich Notowania publikuje GPW Benchmark.

GPW Benchmark podaje WIRON w formie wskaźnika overnight. Wskaźnik WIRD ON kształtował się w kilku kolejnych dniach maja i z początkiem czerwca 2022 roku na poziomie:

 • 4,7425% – 26 maja 2022,
 • 4,7346% – 27 maja 2022,
 • 4,6331% – 30 maja 2022,
 • 4,8065% – 31 maja 2022,
 • 4,8598% – 1 czerwca 2022.

Jeśli chodzi o wskaźnik WIRF GPW, Benchmark podało następujące jego wartości:

 • 4,8556% – 26 maja 2022,
 • 4,7925% – 27 maja 2022,
 • 4,8221% – 30 maja 2022,
 • 4,8939% – 31 maja 2022,
 • 5,0981% – 1 czerwca 2022.

Natomiast notowania WRR GPW prezentowały się następująco:

 • 5,4818% – 26 maja 2022,
 • 5,0436% – 27 maja 2022,
 • 5,2753% – 30 maja 2022,
 • 5,5255% – 31 maja 2022,
 • 5,5000% – 1 czerwca 2022.

Jak ustala się wartość wskaźnika WIRON, WIRF i WRR?

Wiesz już, czym są poszczególne wskaźniki i ile aktualnie wynoszą. Ustala się je na fixingu organizowanym przez administratora, czyli GPW Benchmark. W swojej konstrukcji WIRON wykorzystuje metodę kalkulacji polegającą na zastosowaniu średniej ważonej wolumenem stopy procentowej danych transakcyjnych dotyczących niezabezpieczonych depozytów w złotówkach.

WIRF obliczany jest jako indeks transakcyjny na podstawie danych o transakcjach depozytowych zawieranych z instytucjami finansowymi przez podmioty przekazujące dane.

Indeks WIRF ustala się w postaci średniej stopy procentowej ważonej wolumenem, obliczanej na podstawie zbioru transakcji poddanego korekcie dwustronnej. Polega ona na odcinaniu na obu krańcach dziennego rozkładu stóp transakcji określonego odsetka (25 proc.) łącznej sumy wolumenu wszystkich transakcji z danego dnia.


To może Cię zainteresować: Czy możliwe jest obniżenie raty kredytu? Jak obniżyć ratę kredytu?


Indeks WRR obliczany jest na podstawie transakcji warunkowych zawieranych z instytucjami finansowymi przez podmioty przekazujące dane. To transakcje repo 9 podmiotów przekazujących dane z innymi instytucjami kredytowymi oraz instytucjami finansowymi, a także transakcje buy/ sell-back w podobnym zakresie podmiotowym.

WRR ustala się jako średnią stopę procentową ważoną wolumenem, obliczaną na podstawie zbioru transakcji poddanego dwustronnej korekcie. Korekta ta polega na odrzuceniu na obu krańcach dziennego rozkładu stóp transakcji określonego odsetka łącznej sumy wolumenu transakcji z danego dnia. Dla WRR po każdej ze stron rozkładu odcinane jest 25 proc.

Który ze wskaźników referencyjnych zastąpi WIBOR®? Prognozy

Jeszcze do niedawna nie było wiadomo, który wskaźnik zaproponowany przez GPW Benchmark ostatecznie zastąpi WIBOR®? Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej przekazał jednak oficjalne informacje, zgodnie z którymi to właśnie WIRON zastąpi WIBOR®.

Kiedy wskaźnik WIRON zastąpi WIBOR®?

Rząd chce, by od 1 stycznia 2023 roku WIBOR® został zastąpiony przez inny wskaźnik, wiemy już, że będzie nim WIRON.

Symulacja rat kredytu po zmianie wskaźnika WIBOR® na WIRON oraz WIRF i WRR

Zmiana stawki WIBOR® na inną i wykorzystanie jej do określania wysokości oprocentowania kredytów i pożyczek w złotówkach jest właściwie przesądzona. Czy jednak przyniesie ona korzyści klientom banków? Warto zobaczyć i porównać ze sobą koszt przykładowego kredytu hipotecznego do aktualnych stawek WIBOR®, WRR, WIRON czy WIRF. Zobacz w tabeli, jakie oszczędności przyniosłoby to kredytobiorcom.


Przekonaj się, o ile spadnie rata kredytów hipotecznych w 2023 roku!


Załóżmy, że średnia marża kredytu hipotecznego z wkładem własnym na poziomie 10 proc. pod koniec I kw. 2022 roku wynosiła 2,42 proc., a przy wkładzie własnym na poziomie 20 proc. – 1,92 proc., wówczas oprocentowanie kredytu liczone według stawki WIBOR® z 1 maja 2022 roku i według stawek alternatywnych wynosiłoby:

Rodzaj stawki referencyjnej

Kredyt z 10-proc. wkładem własnym

Kredyt z 20-procentowym wkładem własnym

Stawka oprocentowania z WIBOR® 3M

9,06%

8,56%

Stawka oprocentowania z WIBOR® 6M

9,32%

8,82%

Stawka oprocentowania z WIRON

7,28%

6,78%

Stawka oprocentowania z WIRF

7,52%

7,02%

Stawka oprocentowania z WRR

7,92%

7,42%

Pomiędzy stawką oprocentowania z wykorzystaniem WIBOR®-u 3M dla kredytu z 10-proc. wkładem własnym a najniższą stawką alternatywną (WIRON) jest różnica 1,78 pkt proc., a przy braniu pod uwagę stawki WIBOR® 6M – 2,04 pkt proc. Różnice nie są bardzo wysokie, ale przy racie np. na poziomie 2000 zł to kilkadziesiąt złotych miesięcznie.


Dodatkowe źródła:

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8419218,wird-zamiast-wibor-nowy-wskaznik-bedzie-szybko-reagowal-na-zmiany-stop-nbp.html

https://alebank.pl/gielda-docelowo-wrr-wskaznikiem-alternatywnym-dla-wiboru/?id=359609&catid=25926

https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5469079,WIRD-WIRF-WRR-konsultacje.html

Komentarze

Powiązane artykuły

Jak sprawdzić ile rat zostało do spłacenia kredytu?
21.11.2022

Jak sprawdzić ile rat zostało do spłacenia kredytu?

...lub elektronicznej, jako załącznik do podpisywanej umowy np. kredytu gotówkowego. W przypadku gdy proces wnioskowania odbywa się zdalnie...

...spłaty, może on ulegać zmianom, niezależnie od tego, czy to kredyt hipoteczny, czy gotówkowy. Przykładem konieczności wprowadzenia modyfikacji...

Zobacz więcej
5 min. czytania
Koniec Getin Noble Bank
10.11.2022

Koniec Getin Noble Bank. Co z klientami Getin Banku?

...przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. Działalność przejęło osiem banków, które utworzyły System Ochrony Banków Komercyjnych. Osoby, które posiadały w Getin konto osobiste lub inny produkt finansowy, nie muszą się martwić – środki są chronione przez BFG. Czy wszyscy klienci otrzymają zwrot swoich pieniędzy? Jak będzie się nazywać nowy...

Zobacz więcej
6 min. czytania
Stopy procentowe NBP − czym są?
09.11.2022

Stopy procentowe NBP − czym są? Jak wyższe stopy procentowe wpływają na koszt kredytu?

...banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony...

...radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony może to doprowadzić do...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Jak obniżyć ratę kredytu w banku?

Jak obniżyć ratę kredytu w banku?

...jeśli zastanawiasz się z kolei, czy można zmniejszyć ratę kredytu gotówkowego, mamy dobrą wiadomość - niezależnie od tego, jakiego rodzaju...

...finansowe dla zadłużonych mogą liczyć osoby spłacające kredyt hipoteczny? Kredyt konsolidacyjny to nic innego jak połączenie kilku...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Jak zamienić mieszkanie z kredytem hipotecznym?
26.10.2022

Jak zamienić mieszkanie z kredytem hipotecznym?

...aktualne potrzeby mieszkaniowe, a którego nie moglibyśmy samodzielnie kupić, np. ze względu na niską zdolność kredytową. Obecnie z powodu wysokich stóp procentowych kredyt hipoteczny może być trudny do uzyskania, zwłaszcza w obliczu trudnej sytuacji gospodarczej – galopującej inflacji, drożyzny i widma recesji. Jak przebiega procedura zamiany...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Kiedy żyrant nie musi spłacać długu?
11.10.2022

Kiedy żyrant nie musi spłacać długu?

...– można wówczas liczyć na pokrycie całości zobowiązania lub jego części. Więcej informacji: Na czym polega i ile kosztuje ubezpieczenie kredytu hipotecznego? Żyrant nie musi też spłacać całości zadłużenia – wystarczy, że w umowie poręczenia zostanie określone, że odpowiada tylko za spłatę...

Zobacz więcej
7 min. czytania