Kredyty hipoteczne 8 min. czytania

WIRD, WIRF i WRR, który z tych wskaźników zastąpi WIBOR®?

Zaktualizowano: 2022-06-09 09:17
Opublikowano: 2022-06-09 08:20
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 1
WIRD, WIRF i WRR, który z tych wskaźników zastąpi WIBOR®

Wskaźnik WIRD typowany jest jako najbardziej prawdopodobny następca wskaźnika WIBOR®, który w związku z ogłoszoną przez premiera Tarczą dla kredytobiorców ma zostać zastąpiony inną stawką referencyjną 1 stycznia 2023 roku. Mówi się również o możliwości wprowadzenia wskaźnika WIRF lub WRR zamiast WIBORU®-u. Zobacz, czym one są.

Cykliczne podnoszenie wysokości głównych stóp procentowych w Polsce przez Radę Polityki Pieniężnej spowodowało, że klienci spłacający zwłaszcza kredyty zaciągnięte na cele mieszkaniowe, z oprocentowaniem zmiennym, muszą odprowadzać do banku znacznie wyższe kwoty tytułem rat kapitałowo-odsetkowych. Rząd dostrzega rosnące koszty i chce pomóc kredytobiorcom, dlatego opracował dla nich specjalną tarczę.

Jednym z jej założeń jest likwidacja stawki WIBOR®. Sprawdź, czym może ona zostać zastąpiona. Podawane są przy tym trzy wskaźniki referencyjne: WIRD, WIRF i WRR. Czy wybór jednego z tych wskaźników pozwoli obniżyć koszt związany ze spłatą kredytów hipotecznych?

Likwidacja stawki WIBOR® jako element Tarczy dla kredytobiorców

Tarcza dla kredytobiorców to odpowiedź rządu na rosnące koszty kredytowania. Rada Polityki Pieniężnej wielokrotnie w 2021 i 2022 roku podwyższała wysokość głównych stóp procentowych. To z kolei windowało wysokość wskaźnika referencyjnego WIBOR®, który jest elementem składowym zmiennego oprocentowania kredytów i pożyczek w bankach, zwłaszcza zobowiązań hipotecznych, wraz z marżą bankową.

WIBOR® od września 2021 roku wzrósł wielokrotnie. Wystarczy wspomnieć, że 1 września 2021 roku najpopularniejsze stawki WIBOR-u, 3-miesięczna i 6-miesięczna, wynosiły:

 • WIBOR® 3M – 0,23%,
 • WIBOR® 6M – 0,27%.

Natomiast 8 czerwca 2022 roku:

W efekcie bardzo wzrosło oprocentowanie kredytów złotowych w polskich bankach, a to doprowadziło do powstania projektu pomocy. Rząd zaproponował wakacje kredytowe w 2022 i 2023 roku, nieoprocentowane pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, a także likwidację WIBOR-u, który ma zostać zastąpiony inną stawką referencyjną. Jaką? Są już pierwsze propozycje w tym zakresie.

Wskaźnik WIRD, WIRF, WRR – najważniejsze informacje

Wzrost głównych stóp procentowych w Polsce doprowadził do tego, że coraz częściej mówi się o likwidacji WIBOR-u. Taki scenariusz nakreślony został również przez premiera Mateusza Morawieckiego.

18 maja 2022 roku spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – GPW Benchmark SA – która jest administratorem m.in. wskaźnika WIBOR®, opublikowała dokument, w którym wskazała wskaźniki referencyjne stopy procentowej, które mogą zastąpić WIBOR®. To WIRD, WIRF i WRR.

Czym jest wskaźnik WIRD, określany jako najbardziej prawdopodobna alternatywa względem stawki WIBOR®? To Warszawski Indeks Rynku Depozytowego. Jest on obliczany na podstawie transakcji depozytów niezabezpieczonych w grupie instytucji kredytowych oraz instytucji finansowych.

WIRD mierzy stopę wykorzystywaną przez uczestników fixingu do realizacji transakcji depozytowych pomiędzy sobą.

Pozostaje jeszcze pytanie, czym jest wskaźnik WIRF, czyli Warszawski Indeks Rynku Finansowego. To kolejna stawka, która mogłaby od 2023 roku zastąpić WIBOR®.

Wskaźnik WIRF to wskaźnik mierzący stopy, które uczestnicy fixingu wykorzystują do realizacji transakcji depozytowych z innymi uczestnikami lub bankami spełniającymi kryteria uczestnika oraz z podmiotami z segmentu instytucji finansowych.

W procesie fixingu przy tym wskaźniku udział biorą podmioty, którym administrator, czyli GPW Benchmark, nadał status uczestnika procedury ich ustalania.

Czym jest WRR? W skrócie to Warsaw Repo Rate, czyli wskaźnik alternatywny dla WIBOR®-u. To stawka mierząca krajowy rynek transakcji zabezpieczonych REPO oraz Buy/Sell Back i Sell/Buy Back (bsb/sbb).

Ważną cechą przypisywaną wskaźnikowi WRR jest to, że zdaniem Ministerstwa Finansów jest indeksem najodporniejszym na funkcjonowanie rynku w środowisku ujemnych stóp procentowych.


Kliknij i sprawdź, o ile wzrosły raty kredytów hipotecznych w 2022 roku! >>


Aktualne notowania wskaźnika WIRD, WIRF i WRR

Jak kształtują się notowania najważniejszych wskaźników referencyjnych, które podawane są jako następcy WIBOR-u? Niekoniecznie są one znacznie niższe niż dotychczasowy wskaźnik. Zobacz, ile aktualnie wynoszą WIRD, WIRF i WRR. Ich Notowania publikuje GPW Benchmark.

GPW Benchmark podaje WIRD w formie wskaźnika overnight. Wskaźnik WIRD ON kształtował się w kilku kolejnych dniach maja i z początkiem czerwca 2022 roku na poziomie:

 • 4,7425% – 26 maja 2022,
 • 4,7346% – 27 maja 2022,
 • 4,6331% – 30 maja 2022,
 • 4,8065% – 31 maja 2022,
 • 4,8598% – 1 czerwca 2022.

Jeśli chodzi o wskaźnik WIRF GPW, Benchmark podało następujące jego wartości:

 • 4,8556% – 26 maja 2022,
 • 4,7925% – 27 maja 2022,
 • 4,8221% – 30 maja 2022,
 • 4,8939% – 31 maja 2022,
 • 5,0981% – 1 czerwca 2022.

Natomiast notowania WRR GPW prezentowały się następująco:

 • 5,4818% – 26 maja 2022,
 • 5,0436% – 27 maja 2022,
 • 5,2753% – 30 maja 2022,
 • 5,5255% – 31 maja 2022,
 • 5,5000% – 1 czerwca 2022.

Jak ustala się wartość wskaźnika WIRD, WIRF i WRR?

Wiesz już, czym są poszczególne wskaźniki i ile aktualnie wynoszą. Ustala się je na fixingu organizowanym przez administratora, czyli GPW Benchmark. W swojej konstrukcji WIRD wykorzystuje metodę kalkulacji polegającą na zastosowaniu średniej ważonej wolumenem stopy procentowej danych transakcyjnych dotyczących niezabezpieczonych depozytów w złotówkach.

WIRF obliczany jest jako indeks transakcyjny na podstawie danych o transakcjach depozytowych zawieranych z instytucjami finansowymi przez podmioty przekazujące dane.

Indeks WIRF ustala się w postaci średniej stopy procentowej ważonej wolumenem, obliczanej na podstawie zbioru transakcji poddanego korekcie dwustronnej. Polega ona na odcinaniu na obu krańcach dziennego rozkładu stóp transakcji określonego odsetka (25 proc.) łącznej sumy wolumenu wszystkich transakcji z danego dnia.


To może Cię zainteresować: Czy możliwe jest obniżenie raty kredytu? Jak obniżyć ratę kredytu?


Indeks WRR obliczany jest na podstawie transakcji warunkowych zawieranych z instytucjami finansowymi przez podmioty przekazujące dane. To transakcje repo 9 podmiotów przekazujących dane z innymi instytucjami kredytowymi oraz instytucjami finansowymi, a także transakcje buy/ sell-back w podobnym zakresie podmiotowym.

WRR ustala się jako średnią stopę procentową ważoną wolumenem, obliczaną na podstawie zbioru transakcji poddanego dwustronnej korekcie. Korekta ta polega na odrzuceniu na obu krańcach dziennego rozkładu stóp transakcji określonego odsetka łącznej sumy wolumenu transakcji z danego dnia. Dla WRR po każdej ze stron rozkładu odcinane jest 25 proc.

Który ze wskaźników referencyjnych zastąpi WIBOR®? Prognozy

Który wskaźnik zaproponowany przez GPW Benchmark ostatecznie zastąpi WIBOR®? Decyzja nie została jeszcze podjęta, dlatego nie wiadomo, czy będzie to jeden ze wskaźników: WIRD, WIRF i WRR, czy może wskaźnik referencyjny NBP – POLONIA. Czy WIRD zastąpi WIBOR®? Może się tak zdarzyć, na co wskazuje prognoza prezesa Giełdy Papierów Wartościowych Marka Dietla. Argumentował on, że unijne prawo wymaga, by nowy i dotychczasowy wskaźnik nie odbiegały od siebie za bardzo.

Z kolei zespół roboczy przy Ministerstwie Finansów ocenił, czy WRR zastąpi WIBOR®. Zdaniem ekspertów właśnie Warsaw Repo Rate ma największe szanse na bycie następcą dotychczasowej stawki referencyjnej, a rozwiązaniem tymczasowym przy zastępowaniu WIBOR-u może zostać także Warszawski Indeks Rynku Depozytowego (WIRD). 

Czy WIRF zastąpi WIBOR®? Według prezentowanych prognoz ma na to najmniejsze szanse.

Kiedy dowiemy się, jaki wskaźnik zastąpi WIBOR®?

Rząd chce, by 1 stycznia 2023 roku WIBOR® został zastąpiony przez inny wskaźnik, którym będą posługiwały się banki. Kiedy jednak możemy w istocie dowiedzieć się, jaki zastąpi WIBOR®?

Konsultacje społeczne dotyczące całej sprawy zakończyć się mają już z początkiem czerwca 2022 roku. Być może właśnie wtedy zostanie przedstawiona propozycja zmiany.

O ile zmaleje rata kredytu hipotecznego, jeśli WIBOR® zostanie zastąpiony wskaźnikiem WIRD, WIRF lub WRR?

Zmiana stawki WIBOR® na inną i wykorzystanie jej do określania wysokości oprocentowania kredytów i pożyczek w złotówkach jest właściwie przesądzona. Czy jednak przyniesie ona korzyści klientom banków? Warto zobaczyć i porównać ze sobą koszt przykładowego kredytu hipotecznego do aktualnych stawek WIBOR®, WRR, WIRD czy WIRF. Zobacz w tabeli, jakie oszczędności przyniosłoby to kredytobiorcom.


Przekonaj się, o ile spadnie rata kredytów hipotecznych w 2023 roku!


Załóżmy, że średnia marża kredytu hipotecznego z wkładem własnym na poziomie 10 proc. pod koniec I kw. 2022 roku wynosiła 2,42 proc., a przy wkładzie własnym na poziomie 20 proc. – 1,92 proc., wówczas oprocentowanie kredytu liczone według stawki WIBOR® z 1 maja 2022 roku i według stawek alternatywnych wynosiłoby:

Rodzaj stawki referencyjnej

Kredyt z 10-proc. wkładem własnym

Kredyt z 20-procentowym wkładem własnym

Stawka oprocentowania z WIBOR® 3M

9,06%

8,56%

Stawka oprocentowania z WIBOR® 6M

9,32%

8,82%

Stawka oprocentowania z WIRD ON

7,28%

6,78%

Stawka oprocentowania z WIRF

7,52%

7,02%

Stawka oprocentowania z WRR

7,92%

7,42%

Pomiędzy stawką oprocentowania z wykorzystaniem WIBOR®-u 3M dla kredytu z 10-proc. wkładem własnym a najniższą stawką alternatywną (WIRD) jest różnica 1,78 pkt proc., a przy braniu pod uwagę stawki WIBOR® 6M – 2,04 pkt proc. Różnice nie są bardzo wysokie, ale przy racie np. na poziomie 2000 zł to kilkadziesiąt złotych miesięcznie.


Dodatkowe źródła:

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8419218,wird-zamiast-wibor-nowy-wskaznik-bedzie-szybko-reagowal-na-zmiany-stop-nbp.html

https://alebank.pl/gielda-docelowo-wrr-wskaznikiem-alternatywnym-dla-wiboru/?id=359609&catid=25926

https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5469079,WIRD-WIRF-WRR-konsultacje.html

Komentarze

Powiązane artykuły

Jak zaciągnąć kredyt hipoteczny po 40 roku życia?
06.07.2022

Jak zaciągnąć kredyt hipoteczny po 40 roku życia?

...wymarzonego mieszkania lub domu. Czy klient w wieku 45 lat dostanie kredyt hipoteczny? Oczywiście, że tak – po spełnieniu określonych warunków. Z...

...szczególnie w przypadku długoterminowych zobowiązań, jakimi są kredyty hipoteczne, których zabezpieczenie stanowi nieruchomość. Warto jednak...

Zobacz więcej
6 min. czytania
Kiedy należy podpisać aneks do umowy kredytowej?
01.07.2022

Kiedy należy podpisać aneks do umowy kredytowej?

...się zaciągnąć długoterminowe zobowiązanie, takie jak kredyt hipoteczny. Podpisując umowę kredytową, zdawały sobie sprawę z tego, że...

...w sierpniu 2011 roku jako nowelizacja ustawy Prawo bankowe. Aneks do kredytu hipotecznego to jeden z najczęściej podpisywanych dokumentów tego typu –...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Na czym polega odstąpienie od umowy kredytu?
30.06.2022

Na czym polega odstąpienie od umowy kredytu? Czy można zrezygnować z kredytu hipotecznego?

...lipcem 2017 nie jest możliwe bez utraty prowizji. Rezygnacja z kredytu gotówkowego lub hipotecznego to czasem jedyne wyjście – w przypadku nagłych...

...podpisaniu umowy. Taką możliwość zapewniają przepisy ustawy o kredycie hipotecznym z dnia 23 marca 2017 roku. Podobnie jak w przypadku kredytu...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Jak poradzić sobie w przypadku problemów ze spłatą kredytu?
28.06.2022

Jak poradzić sobie w przypadku problemów ze spłatą kredytu?

Problem ze spłatą kredytu to obecnie bolączka wielu Polaków – z powodu rekordowej inflacji i rosnących stóp procentowych w domowych budżetach przestaje brakować środków na spłatę zobowiązań. Raty kredytów hipotecznych wzrosły nawet dwukrotnie, a eksperci podkreślają, że to nie koniec podwyżek. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji?
Zobacz więcej
20 min. czytania
Ile razy można skorzystać z wakacji kredytowych w bankach?
27.06.2022

Ile razy można skorzystać z wakacji kredytowych w bankach?

...osoby, które zaciągnęły długoterminowe zobowiązania, np. kredyt hipoteczny. Czasowe zawieszenie spłaty kredytu to duża ulga dla domowego...

...jedynie kilka instytucji oferowało wakacje kredytowe np. w ramach kredytu hipotecznego lub gotówkowego. Z usług można było skorzystać po spełnieniu...

Zobacz więcej
6 min. czytania
Mieszkanie bez wkładu własnego a maksymalny limit ceny za m2
23.06.2022

Mieszkanie bez wkładu własnego a maksymalny limit ceny za m2

...kątów z powodu braku kapitału niezbędnego przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny. Obecnie banki zaostrzyły kryteria i wymagają minimum 20% wkładu...

...które posiadają zdolność kredytową i stać je na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, jednak z różnych względów nie mogą pozwolić sobie na wkład...

Zobacz więcej
7 min. czytania