Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

Zaktualizowano: 2024-05-16 09:52
Opublikowano: 2024-05-06 10:48
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 2
Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

Akceptowane źródła dochodu są najważniejszym elementem w procesie oceny zdolności kredytowej przez banki. Z drugiej strony, nieakceptowane źródła dochodu, które mogą obejmować nieudokumentowane wpływy czy środki pochodzące z dorywczych prac niezgłoszonych do opodatkowania, są zwykle odrzucane przez kredytodawców ze względu na ich niepewny charakter.

W tym artykule nasi eksperci przybliżą Ci tematykę akceptowanych i nieakceptowanych źródeł dochodów. Dowiesz się m.in.:

 1. Bank ma prawo zapytać o źródło Twoich dochodów na każdym etapie finansowania kredytu.
 2. Bez przedstawienia akceptowalnych źródeł dochodu, nie masz szans na uzyskanie kredytu.
 3. Chcąc starać się o kredyt, musisz przygotować oświadczenie o źródłach dochodu.

Czy bank ma prawo pytać o źródło dochodu? Co to jest źródło dochodu?

Banki mają nie tylko prawo, ale i obowiązek poprosić o zaświadczenie o zarobkach do kredytu w procesie oceny zdolności kredytowej klienta. Zwracają uwagę na to, czy dochód jest stabilny i regularny, co zwiększa prawdopodobieństwo terminowej spłaty zobowiązań.

Rodzaj dochodu – co wpisać?

W przypadku, gdy bank pyta o źródło dochodów, powinieneś wskazać rodzaj działalności lub formę zatrudnienia, która generuje Twoje przychody. Przykładowo, osoba zatrudniona na umowie o pracę wpisze w oświadczeniu wynagrodzenie z umowy o pracę, przedsiębiorca wskaże dochody z działalności gospodarczej, natomiast osoba otrzymująca rentę czy emeryturę zaznaczy odpowiednio renta czy emerytura.

Źródła dochodu akceptowane przez banki

W procesie ubiegania się o kredyty hipoteczne czy gotówkowe banki szczegółowo analizują różne źródła dochodu klientów, aby ocenić ich zdolność kredytową i potencjalne ryzyko niespłacenia długu. Akceptowane źródła dochodu to te, które są legalne, udokumentowane oraz charakteryzują się pewną regularnością i stabilnością. Jakie są źródła dochodu akceptowalne przez banki? Co najlepiej wpisać w rubryce źródła dochodu?

Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny?

Umowa o pracę

Dochód z umowy o pracę jest traktowany jako jeden z najbardziej stabilnych i przewidywalnych źródeł przychodu. Banki cenią sobie przede wszystkim regularność wpływów oraz długość stażu pracy, co jest interpretowane jako niższe ryzyko kredytowe. Wymagane dokumenty to zazwyczaj ostatnie wyciągi bankowe i zaświadczenie o zarobkach.

Umowa zlecenie / Umowa o dzieło

Chociaż umowy cywilnoprawne są mniej stabilne od umowy o pracę, to w przypadku regularnego otrzymywania dochodów z tych źródeł, banki mogą je również akceptować. Ważne jest, aby przedstawić umowy z ostatnich kilku miesięcy lub lat, które potwierdzają stałość i ciągłość dochodów.

Działalność gospodarcza

Przedsiębiorcy muszą dostarczyć szczegółowe dokumenty księgowe, takie jak zeznania podatkowe, bilanse czy KPiR, które potwierdzają dochody z działalności. Banki analizują te dane, aby ocenić przyszłą zdolność do generowania zysków i stabilność finansową przedsiębiorstwa.

Dochody ze spółek

Dochody z udziałów w spółkach, takie jak dywidendy czy udziały w zyskach, są akceptowane, gdy są regularne i udokumentowane poprzez odpowiednie sprawozdania finansowe i umowy spółek.

Dochody z najmu

Dochody z najmu są uznawane za stabilne, jeśli klient może przedstawić umowy najmu oraz wyciągi bankowe potwierdzające regularne wpływy od najemców. Banki mogą jednak wymagać dłuższego okresu dokumentowania tych dochodów, aby uznać je za wiarygodne.

Dochody zagraniczne

Obejmują zarobki uzyskane za granicą z pracy, biznesu, najmu czy innych legalnych źródeł. Ważne jest, aby klient był w stanie udokumentować te przychody za pomocą wyciągów bankowych, zeznań podatkowych czy innych oficjalnych dokumentów.

Alimenty

Alimenty są akceptowane jako dodatkowe źródło dochodu, gdy są regularnie otrzymywane i dokumentowane przez sądowe orzeczenia lub przelewy bankowe.

Diety

Banki mogą również akceptować diety jako dodatkowe źródło dochodu, szczególnie jeśli są one regularnym elementem wynagrodzenia, potwierdzonym przez dokumenty z miejsca pracy.

Nadgodziny

Regularnie otrzymywane nadgodziny, które są udokumentowane na paskach wynagrodzenia lub wyciągach bankowych, mogą być brane pod uwagę w ocenie zdolności kredytowej.

13-ste wynagrodzenie roczne

Tzw. trzynastka, o ile jest regularnie wypłacana i udokumentowana, może być uwzględniona przez banki przy ocenie zdolności kredytowej klienta.

Dodatek mieszkaniowy dla żołnierzy

Jest to specyficzne źródło dochodu, które banki akceptują, pod warunkiem jego regularności i odpowiedniej dokumentacji.

Sprawdź, ranking kredytów gotówkowych.

Źródła dochodu nieakceptowane przez banki

Przy ocenie zdolności kredytowej banki stosują rygorystyczne zasady w odniesieniu do akceptowalności źródeł dochodu. Często odrzucane są te, które są trudne do udokumentowania, nieregularne, lub pochodzą z jednorazowych lub niestabilnych źródeł.

 • Delegacje.
 • Ryczałt za samochód.
 • Dodatki za ubranie robocze.
 • Mundurówki.
 • Zysk ze sprzedaży papierów wartościowych.
 • Zasiłki wychowawcze.
 • Zasiłki dla bezrobotnych.
 • Nieudokumentowane dochody na koncie.
 • Świadczenia 300+ i 800+.

Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy?

Kiedy bank poprosi o udokumentowanie Twoich dochodów?

Już na samym początku procesu ubiegania się o kredyt, bank prosi o podanie źródeł dochodu w celu wstępnej oceny zdolności kredytowej. To pierwszy moment, w którym będziesz musiał przedstawić informacje na temat swoich dochodów.

Po przyjęciu wniosku i wstępnej analizie bank przechodzi do szczegółowej weryfikacji zdolności kredytowej. Na tym etapie będziesz musiał dostarczyć konkretne dokumenty potwierdzające wysokość i źródło dochodów, takie jak zaświadczenie o zarobkach, wyciągi bankowe, PIT-y z ostatnich lat czy księgi rachunkowe w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

To może Cię zainteresować: Dokumenty wymagane przy kredycie gotówkowym?

Banki są zobowiązane do przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dlatego w trakcie procesu kredytowego, a także po jego zakończeniu, może pojawić się pytanie w banku o pochodzenie pieniędzy na Twoim koncie, zwłaszcza jeśli pojawiają się tam nietypowo duże wpływy.

Nawet po przyznaniu kredytu, banki mają prawo do monitorowania sytuacji finansowej kredytobiorcy, zwłaszcza w przypadku kredytów długoterminowych, takich jak kredyty hipoteczne. W przypadku wystąpienia problemów ze spłatą kredytu bank może zażądać aktualnych dokumentów dochodowych.

Wykorzystaj nasz kalkulator zdolności kredytowej.

Jak udokumentować dochody do kredytu w banku?

W jaki sposób możemy udokumentować dochód w banku? Oświadczenie o źródle dochodu jest niezbędne w procesie ubiegania się o kredyt w banku. Sprawdź, w jaki sposób możesz to zrobić.

 • Zaświadczenie o zarobkach – oficjalny dokument wydany przez pracodawcę, który potwierdza Twoje zatrudnienie oraz wysokość otrzymywanych dochodów.
 • Pasek wynagrodzenia – z ostatnich miesięcy są jednym z najlepszych sposobów na udowodnienie stałości Twoich dochodów.
 • PIT – roczne zeznanie podatkowe jest potwierdzeniem zadeklarowanych dochodów. Banki często wymagają kopii PIT za ostatni rok lub dwa lata, aby zweryfikować poziom i stabilność Twoich dochodów.
 • Deklaracja podatkowa – dla osób prowadzących działalność gospodarczą, aktualne deklaracje podatkowe (np. PIT-36, PIT-37) stanowią źródło udokumentowania dochodu.
 • Księgi rachunkowe i inne dokumenty finansowe – dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, banki będą wymagały dostarczenia szczegółowych ksiąg rachunkowych, bilansów czy rachunków zysków i strat.
 • Regularne wyciągi z konta bankowego – dla przedsiębiorców oraz osób otrzymujących wynagrodzenie w formie przelewów bankowych, wyciągi są dobrą metodą na pokazanie stabilności finansowej.

Banki oceniają te dokumenty, aby upewnić się, że jesteś w stanie sprostać zobowiązaniom finansowym wynikającym z umowy kredytowej. Dlatego też, przed złożeniem wniosku, warto upewnić się, że wszystkie dokumenty są aktualne i prawidłowo odzwierciedlają Twoją sytuację finansową.

Sprawdź nasz kalkulator kredytowy.

Komentarze

Powiązane artykuły

Mieszkanie na Start. Ile wyniesie rata kredytu? Warunki programu

Mieszkanie na Start. Ile wyniesie rata kredytu? Warunki programu

...to może Cię zainteresować: Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt hipoteczny? Bezpieczny Kredyt 2% nie wprowadzał progów dochodowych. W...

...od kiedy będzie dostępny? Obecnie projekt zakładający tanie kredyty hipoteczne znajduje się na ścieżce legislacyjnej – jest w trakcie...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

...udzielone: Sprawdź: Czy warto teraz brać kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy? Kredyt dla mundurowych, obecny w okresowych lub stałych ofertach...

...zbudowanie wystarczająco wysokiego wkładu własnego na kredyt hipoteczny dla policjanta lub żołnierza. Kredyt hipoteczny w ING Banku...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Do ilu banków można złożyć wniosek o kredyt hipoteczny?

Do ilu banków można złożyć wniosek o kredyt hipoteczny?

...najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i możliwościom finansowym. W ten sposób masz większe szanse na znalezienie oferty, która będzie najkorzystniejsza dla Ciebie. Liczba składanych wniosków o kredyt hipoteczny może budzić wątpliwości. Co do zasady, można składać wiele wniosków o kredyt hipoteczny, jednak warto robić to z rozwagą. BIK podaje, że złożenie kilku zapytań kredytowych w krótkim...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Jak obliczyć koszt budowy domu {{year}} i jak sporządzić kosztorys?

Jak obliczyć koszt budowy domu 2024 i jak sporządzić kosztorys?

...nie zastąpi profesjonalnego kosztorysu. Oceń swoje szanse na kredyt hipoteczny – sprawdź nasz kalkulator zdolności kredytowej! Kosztorys...

...dostarczyć kosztorys budowy domu do banku. Wkład własny przy kredycie hipotecznym to minimum 20%, chyba że zdecydujesz się na ubezpieczenie niskiego...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Książeczka mieszkaniowa premia gwarancyjna {{year}}

Książeczka mieszkaniowa premia gwarancyjna 2024

...na precyzyjne i oficjalne wyliczenie przysługującej premii. Dzięki temu możesz wyliczyć ile pieniędzy będziesz posiadać na wkład własny, jeśli interesuje Cię kredyt hipoteczny. Od 19 stycznia 2021 roku, wszyscy posiadacze książeczek mieszkaniowych muszą dokonać ich rejestracji w banku, który zarządza ich rachunkiem. Rejestracja musi być...

Zobacz więcej
15 min. czytania
Wkład własny do kredytu hipotecznego {{year}}

Wkład własny do kredytu hipotecznego 2024. Co może nim być poza gotówką?

...może zostać uznany przez bank jako wkład własny na zaciągany kredyt hipoteczny. Jedyne co trzeba zrobić, żeby tak się stało, jest...

...zastanawiasz się, czy mieszkanie może być wkładem własnym przy kredycie hipotecznym? Okazuje się, że większość banków akceptuje takie...

Zobacz więcej
10 min. czytania