Wypowiedzenie umowy kredytu - kiedy bank może wypowiedzieć umowę?

Zaktualizowano: 2021-01-15 14:57
Opublikowano: 2019-11-20 10:21
Średnia ocena: 5,78/6 Głosów: 32

Kredytobiorcy, którzy podpisali z bankiem umowę kredytową, muszą się liczyć z faktem, że bank może im wypowiedzieć taką umowę. Najczęściej głównym powodem, dla którego bank postanowił zakończyć z nami współpracę, jest złamanie warunków kredytowania. Jak dokładnie wygląda procedura wypowiedzenia umowy przez bank i jak możemy się przed tym uchronić?

Umowa kredytowa a wypowiedzenie umowy

Należy pamiętać, że umowa kredytowa nie musi zakończyć się z ostatnim dniem kredytowania. Często zdarza się tak, że to bank wypowiada umowę swojemu kredytobiorcy. Nie ma większego znaczenia rodzaj kredytu. W przypadku niewywiązywania się z warunków umowy, bank zerwie ją bez ostrzeżenia. Zgodnie z prawem bankowym to bank i klient podpisują umowę między sobą, tym samym zobowiązują się na jej mocy, bank do wypłacenia ustalonej kwoty pieniędzy z konkretnym przeznaczeniem, a kredytobiorca zobowiązuje się w zamian regularnie spłacać zaciągniętą kwotę wraz z odsetkami i innymi opłatami. Jedną z najważniejszych kwestii jest regularny harmonogram spłat, do których zobowiązuje się kredytobiorca. Jeśli strona nie wywiązuje się z warunków umowy, bank ma prawo wypowiedzieć z nią umowę. W pierwszej kolejności bank próbuje się dogadać z kredytobiorcą, jednak gdy nie ma takiej możliwości, dochodzi do zerwania umowy i nie są to odosobnione przypadki.

Czym jest warunkowe wypowiedzenie kredytu?

W praktyce banki stosują warunkowe wypowiedzenie umowy kredytowej w razie opóźnienia w spłacie rat kredytowych. Procedura polega na tym, że do kredytobiorcy, bank wysyła pismo, w którym wzywa go do spłaty zaległych rat kapitałowo-odsetkowych. Dodatkowo bank informuje swojego kredytobiorcę, że w przypadku, gdy nie spłaci on zobowiązania, nastąpi wypowiedzenie umowy przez bank. Jest to coraz częstsza procedura, która ma na celu upomnienie konsumenta, jeśli nie podejmie on dialogu z bankiem i nie rozpocznie harmonogramowej spłaty zaciągniętego zobowiązania, bank podejmie radykalne kroki i wypowie z nim umowę.

Wypowiedzenie umowy kredytu a odstąpienie od umowy kredytu

Chcąc usystematyzować wiedzę z zakresu prawa bankowego, warto przyjrzeć się różnicy pomiędzy wypowiedzeniem umowy kredytu a odstąpieniem od niej. Różnica pomiędzy pojęciami jest istotna. To kredytobiorca może odstąpić od umowy kredytu w przypadku, gdy bank dokona rażącego zaniedbania warunków, które zostały spisane w umowie kredytowej. Należy pamiętać, że w przypadku odstąpienia od umowy to kredytobiorca musi w trybie natychmiastowym oddać całą kwotę kredytodawcy. Każdy kredytobiorca ma prawo odstąpić od umowy kredytu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy kredytowej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że takie odstąpienie od umowy kredytu nie jest powiązane z żadnymi dodatkowymi konsekwencjami ekonomicznymi.

Na jakiej podstawie można wypowiedzieć umowę kredytową?

Powołując się na podstawę prawną wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank, jest nią artykuł 75 ustawy o prawie bankowym. Warto pamiętać, że nie zawsze w przypadku utraty zdolności kredytowej, bank zrywa taką umowę. Zgodnie z przytoczonym już artykułem 75 ust. 3 ustawy o prawie bankowym w przypadku, gdy kredytobiorca stracił zdolność kredytową bądź istnieje zagrożenie jego upadłością, bank nie ma prawa, aby wypowiedzieć umowę kredytową, o ile wyraził zgodę na realizację programu naprawczego przez kredytobiorcę.

Jakie przesłanki muszą się pojawić, aby bank wypowiedział umowę kredytu?

Bank ma do dyspozycji wiele przesłanek, na mocy których może wypowiedzieć umowę kredytową swoim klientom. Co się musi stać, aby bank ją wypowiedział? To proste, bank najczęściej powołuje się na:

  • utratę przez konsumenta zdolności kredytowej, co najczęściej skutkuje wypowiedzeniem umowy lub obniżeniem kwoty,

  • niedotrzymanie warunków umowy przez kredytobiorcę,

  • znaczny zanik bądź spadek wartości zabezpieczeń związanych ze spłatami kredytu, co może być związane z obniżeniem wartości nieruchomości, która została objęta przez bank hipoteką,

  • celowe prowadzenie banku w błąd w związku z podaniem nieprawdziwych informacji dotyczących własnej zdolności kredytowej czy sytuacji prawnej,

  • niezgodne z wymienionym w umowie kredytowej celem przeznaczenia pozyskanych środków – w przypadku wzięcia kredytu celowego.

Warto pamiętać, że bank musi zachować 30-dniowy czas przeznaczony na realizację wypowiedzenia umowy kredytu, choć ten czas może być dłuższy i ustalony w warunkach dotyczący określonej umowy. Jednak, gdy jest realne zagrożenie upadłością kredytobiorcy, bank może wystąpić z żądaniem zwroty należności w terminie do 7 dni od chwili wydania decyzji związanej z wypowiedzeniem umowy kredytowej.

Jaką umowę kredytową może wypowiedzieć bank?

Nie ma znaczenia rodzaj umowy kredytowej. Tak samo w przypadku kredytu hipotecznego, czy każdego innego kredytu gotówkowego i kredytu konsolidacyjnego. W każdym przypadku niedotrzymanie warunków umowy i zaległości w regularnym spłacaniu rat mogą doprowadzić do wypowiedzenia umowy przez bank. Warto pamiętać o tym, że bank będzie ponaglał nas najpierw pisemnie, zachęcając do konieczności systematycznej spłaty zadłużenia.

Kredyt hipoteczny - kiedy bank może wypowiedzieć umowę?

Należy pamiętać, że wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego przez bank zdarza się niezwykle rzadko i mogą do tego doprowadzić:

  • znaczne opóźnienia w regularnych spłatach ustalonych rat,

  • nieprawdziwe informacje, które doprowadziły do znacznego obniżenia się zdolności kredytowej,

  • znaczne obniżenie wartości nieruchomości, która jest zabezpieczeniem spłaty niniejszego kredytu,

  • niewłaściwe, niezgodne z umową dysponowanie zasobów pieniężnych wynikających z umowy kredytu.

Warto pamiętać, że jako konsumenci mamy prawo odwołać się od decyzji banku, wyjaśniając zaistniałą sytuację. W niektórych przypadkach bank przystanie na nasze wyjaśnienia, ale w większości przypadków wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego będzie skuteczne i wiążące.

Wypowiedzenie umowy kredytu - jakie konsekwencje za sobą niesie?

W przypadku, gdy w naszej skrzynce znajdzie się pismo z banku, gdzie w treści będzie stało, że instytucja wypowiada naszą umowę kredytową, będziemy zobowiązani do zwrotu całej pożyczonej kwoty. Ustawowo mamy na to 30 dni. Termin oddania należności może zostać przez bank wydłużony, wszystko zależy od naszej indywidualnej sytuacji i od praktyki, jaką wypracował sobie bank. Po otrzymaniu pisma o wypowiedzeniu umowy kredytu hipotecznego i zobowiązaniu banku do zwrócenia pozostałej sumy. Najczęściej kredytobiorca nie jest w stanie oddać całej kwoty, dlatego spór pomiędzy nim a bankiem znajduje swój finał w sądzie.

Wypowiedzenie umowy kredytowej - czy można je cofnąć?

Wielu kredytobiorców zastanawia się, czy decyzja banku o wypowiedzeniu umowy kredytowej jest decyzją ostateczną. Nie musi tak być, mamy prawo bronić się i zwrócić się o rozstrzygnięcie sprawy w sądzie. Zostaniemy poproszeni przez sąd o przedstawienie okoliczności, które będą działały na naszą korzyść. Mogą to być niedozwolone przepisy umieszczone w umowie kredytowej albo błędy związane z formalnościami kredytowymi. Wszystkie przesłanki, które naszym zdaniem wpłynęły na błędną decyzję banku. Jeśli sąd uzna, że bank niezasadnie wypowiedział umowę kredytową, może ją uchylić, natomiast jeśli jego zdaniem uchylenie było zasadne, utrzyma je w mocy.

Kiedy to kredytobiorca może wypowiedzieć umowę kredytową?

Warto mieć na uwadze, że również kredytobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę kredytową. Na podstawie art. 75a ust. 2 o prawie bankowym, kredytobiorca może wypowiedzieć umowę kredytu, gdy kredyt został udzielony na okres dłuższy niż rok. Może wypowiedzieć umowę z zachowaniem ustawowego 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Należy pamiętać, że kredytobiorca ma obowiązek podać powód wypowiedzenia. Aby dokonać wypowiedzenia umowy kredytu, wystarczy wypełnić odpowiednie oświadczenie, dzięki któremu umowa kredytu zostanie rozwiązania z upływem trzech miesięcy. Do czasu rozwiązania umowy kredytobiorca będzie miał czas, aby spłacić zaciągnięte zobowiązanie.

Powiązane artykuły

Minimum socjalne — ile wynosi?
Poradniki 13.10.2021

Minimum socjalne – ile wynosi i czym różni się minimum socjalne od minimum egzystencji?

Minimum socjalne to jeden z wyznaczników, który pozwala oszacować, ile potrzebuje człowiek, aby zapewnić mu godne życie na skromnym poziomie. Chociaż aktualnie koszty życia idą w górę, minimum socjalne wydaje się stać w tym samym miejscu. Sprawdź, ile wynosi ono w 2021 roku.
Zobacz więcej
Akredytywa - co to akredytywa bankowa?
Poradniki 05.10.2021

Akredytywa - co to akredytywa bankowa?

Akredytywa to jeden ze sposobów na zabezpieczenie transakcji z kontrahentami. To nieodwołalne zobowiązanie banku do wypłaty określonej kwoty na rzecz dostawcy w ustalonym terminie i po spełnieniu określonych warunków. Sprawdź, jak dokładnie działa akredytywa i kiedy warto zdecydować się na ten typ zabezpieczenia!
Zobacz więcej
12 tysięcy na dziecko
Poradniki 30.09.2021

12 tysięcy na dziecko – kto otrzyma 12 tys. zł na dziecko w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego?

Do 12 tysięcy złotych na dziecko – taką kwotę mogą otrzymać rodzice małych dzieci w ramach programu Nowy Polski Ład i to już całkiem niedługo, bo od 1 stycznia 2022 roku. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ma stanowić wsparcie dla młodych rodziców i wypełnić lukę, która powstaje po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia. Kto może liczyć na kwotę 12 tys. zł i na jakich zasadach?
Zobacz więcej
bezwarunkowy dochód podstawowy
Poradniki 29.09.2021

Bezwarunkowy dochód podstawowy – czym jest i czy Polska wprowadzi bezwarunkowy dochód podstawowy?

Różnego rodzaju świadczenia od państwa przysługują obecnie jedynie konkretnym grupom: bezrobotnym, niepełnosprawnym, samotnym matkom, czy w przypadku programu 500 plus – rodzicom. A co gdyby środki od państwa mógł otrzymać dosłownie każdy? Choć trudno to sobie wyobrazić, taka koncepcja była już nie raz rozważana, a nawet testowana w wielu krajach. W Polsce nosi ona nazwę bezwarunkowy dochód podstawowy. 
Zobacz więcej
karta wirtualna
Poradniki 28.09.2021

Karta wirtualna – co to jest i dlaczego warto korzystać z karty wirtualnej?

Aż 75% Polaków częściej płaci kartą niż gotówką. Co ciekawe, większość z nas robi to zbliżeniowo. Ta forma realizowania zakupów staje się popularniejsza z każdym rokiem. Ale nie tylko karta debetowa cieszy się dużym zainteresowaniem. Polacy powoli zdają się doceniać potencjał także karty wirtualnej. 
Zobacz więcej
Kosiniakowe 2021
Poradniki 27.09.2021

Kosiniakowe 2021 – dla kogo jest przeznaczone i jak wypełnić wniosek o Kosiniakowe?

Kosiniakowe to świadczenie, które powstało z myślą o rodzicach niemających prawa do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie takie przysługuje przez rok od porodu. Może jednak powodować, że w Twojej głowie powstanie wiele pytań. Czy możesz ubiegać się o nie, jeśli masz 500+? Czy będziesz musiał odprowadzić podatek? Czy to, to samo co becikowe? Odpowiadamy na te i inne pytania o Kosiniakowe!
Zobacz więcej