Wypowiedzenie umowy kredytu - kiedy bank może wypowiedzieć umowę?

Zaktualizowano: 15.01.2021 14:57
Opublikowano: 20.11.2019 10:21
Średnia ocena: 5,77/6 Głosów: 30

Kredytobiorcy, którzy podpisali z bankiem umowę kredytową, muszą się liczyć z faktem, że bank może im wypowiedzieć taką umowę. Najczęściej głównym powodem, dla którego bank postanowił zakończyć z nami współpracę, jest złamanie warunków kredytowania. Jak dokładnie wygląda procedura wypowiedzenia umowy przez bank i jak możemy się przed tym uchronić?

Umowa kredytowa a wypowiedzenie umowy

Należy pamiętać, że umowa kredytowa nie musi zakończyć się z ostatnim dniem kredytowania. Często zdarza się tak, że to bank wypowiada umowę swojemu kredytobiorcy. Nie ma większego znaczenia rodzaj kredytu. W przypadku niewywiązywania się z warunków umowy, bank zerwie ją bez ostrzeżenia. Zgodnie z prawem bankowym to bank i klient podpisują umowę między sobą, tym samym zobowiązują się na jej mocy, bank do wypłacenia ustalonej kwoty pieniędzy z konkretnym przeznaczeniem, a kredytobiorca zobowiązuje się w zamian regularnie spłacać zaciągniętą kwotę wraz z odsetkami i innymi opłatami. Jedną z najważniejszych kwestii jest regularny harmonogram spłat, do których zobowiązuje się kredytobiorca. Jeśli strona nie wywiązuje się z warunków umowy, bank ma prawo wypowiedzieć z nią umowę. W pierwszej kolejności bank próbuje się dogadać z kredytobiorcą, jednak gdy nie ma takiej możliwości, dochodzi do zerwania umowy i nie są to odosobnione przypadki.

Czym jest warunkowe wypowiedzenie kredytu?

W praktyce banki stosują warunkowe wypowiedzenie umowy kredytowej w razie opóźnienia w spłacie rat kredytowych. Procedura polega na tym, że do kredytobiorcy, bank wysyła pismo, w którym wzywa go do spłaty zaległych rat kapitałowo-odsetkowych. Dodatkowo bank informuje swojego kredytobiorcę, że w przypadku, gdy nie spłaci on zobowiązania, nastąpi wypowiedzenie umowy przez bank. Jest to coraz częstsza procedura, która ma na celu upomnienie konsumenta, jeśli nie podejmie on dialogu z bankiem i nie rozpocznie harmonogramowej spłaty zaciągniętego zobowiązania, bank podejmie radykalne kroki i wypowie z nim umowę.

Wypowiedzenie umowy kredytu a odstąpienie od umowy kredytu

Chcąc usystematyzować wiedzę z zakresu prawa bankowego, warto przyjrzeć się różnicy pomiędzy wypowiedzeniem umowy kredytu a odstąpieniem od niej. Różnica pomiędzy pojęciami jest istotna. To kredytobiorca może odstąpić od umowy kredytu w przypadku, gdy bank dokona rażącego zaniedbania warunków, które zostały spisane w umowie kredytowej. Należy pamiętać, że w przypadku odstąpienia od umowy to kredytobiorca musi w trybie natychmiastowym oddać całą kwotę kredytodawcy. Każdy kredytobiorca ma prawo odstąpić od umowy kredytu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy kredytowej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że takie odstąpienie od umowy kredytu nie jest powiązane z żadnymi dodatkowymi konsekwencjami ekonomicznymi.

Na jakiej podstawie można wypowiedzieć umowę kredytową?

Powołując się na podstawę prawną wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank, jest nią artykuł 75 ustawy o prawie bankowym. Warto pamiętać, że nie zawsze w przypadku utraty zdolności kredytowej, bank zrywa taką umowę. Zgodnie z przytoczonym już artykułem 75 ust. 3 ustawy o prawie bankowym w przypadku, gdy kredytobiorca stracił zdolność kredytową bądź istnieje zagrożenie jego upadłością, bank nie ma prawa, aby wypowiedzieć umowę kredytową, o ile wyraził zgodę na realizację programu naprawczego przez kredytobiorcę.

Jakie przesłanki muszą się pojawić, aby bank wypowiedział umowę kredytu?

Bank ma do dyspozycji wiele przesłanek, na mocy których może wypowiedzieć umowę kredytową swoim klientom. Co się musi stać, aby bank ją wypowiedział? To proste, bank najczęściej powołuje się na:

  • utratę przez konsumenta zdolności kredytowej, co najczęściej skutkuje wypowiedzeniem umowy lub obniżeniem kwoty,

  • niedotrzymanie warunków umowy przez kredytobiorcę,

  • znaczny zanik bądź spadek wartości zabezpieczeń związanych ze spłatami kredytu, co może być związane z obniżeniem wartości nieruchomości, która została objęta przez bank hipoteką,

  • celowe prowadzenie banku w błąd w związku z podaniem nieprawdziwych informacji dotyczących własnej zdolności kredytowej czy sytuacji prawnej,

  • niezgodne z wymienionym w umowie kredytowej celem przeznaczenia pozyskanych środków – w przypadku wzięcia kredytu celowego.

Warto pamiętać, że bank musi zachować 30-dniowy czas przeznaczony na realizację wypowiedzenia umowy kredytu, choć ten czas może być dłuższy i ustalony w warunkach dotyczący określonej umowy. Jednak, gdy jest realne zagrożenie upadłością kredytobiorcy, bank może wystąpić z żądaniem zwroty należności w terminie do 7 dni od chwili wydania decyzji związanej z wypowiedzeniem umowy kredytowej.

Jaką umowę kredytową może wypowiedzieć bank?

Nie ma znaczenia rodzaj umowy kredytowej. Tak samo w przypadku kredytu hipotecznego, czy każdego innego kredytu gotówkowego i kredytu konsolidacyjnego. W każdym przypadku niedotrzymanie warunków umowy i zaległości w regularnym spłacaniu rat mogą doprowadzić do wypowiedzenia umowy przez bank. Warto pamiętać o tym, że bank będzie ponaglał nas najpierw pisemnie, zachęcając do konieczności systematycznej spłaty zadłużenia.

Kredyt hipoteczny - kiedy bank może wypowiedzieć umowę?

Należy pamiętać, że wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego przez bank zdarza się niezwykle rzadko i mogą do tego doprowadzić:

  • znaczne opóźnienia w regularnych spłatach ustalonych rat,

  • nieprawdziwe informacje, które doprowadziły do znacznego obniżenia się zdolności kredytowej,

  • znaczne obniżenie wartości nieruchomości, która jest zabezpieczeniem spłaty niniejszego kredytu,

  • niewłaściwe, niezgodne z umową dysponowanie zasobów pieniężnych wynikających z umowy kredytu.

Warto pamiętać, że jako konsumenci mamy prawo odwołać się od decyzji banku, wyjaśniając zaistniałą sytuację. W niektórych przypadkach bank przystanie na nasze wyjaśnienia, ale w większości przypadków wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego będzie skuteczne i wiążące.

Wypowiedzenie umowy kredytu - jakie konsekwencje za sobą niesie?

W przypadku, gdy w naszej skrzynce znajdzie się pismo z banku, gdzie w treści będzie stało, że instytucja wypowiada naszą umowę kredytową, będziemy zobowiązani do zwrotu całej pożyczonej kwoty. Ustawowo mamy na to 30 dni. Termin oddania należności może zostać przez bank wydłużony, wszystko zależy od naszej indywidualnej sytuacji i od praktyki, jaką wypracował sobie bank. Po otrzymaniu pisma o wypowiedzeniu umowy kredytu hipotecznego i zobowiązaniu banku do zwrócenia pozostałej sumy. Najczęściej kredytobiorca nie jest w stanie oddać całej kwoty, dlatego spór pomiędzy nim a bankiem znajduje swój finał w sądzie.

Wypowiedzenie umowy kredytowej - czy można je cofnąć?

Wielu kredytobiorców zastanawia się, czy decyzja banku o wypowiedzeniu umowy kredytowej jest decyzją ostateczną. Nie musi tak być, mamy prawo bronić się i zwrócić się o rozstrzygnięcie sprawy w sądzie. Zostaniemy poproszeni przez sąd o przedstawienie okoliczności, które będą działały na naszą korzyść. Mogą to być niedozwolone przepisy umieszczone w umowie kredytowej albo błędy związane z formalnościami kredytowymi. Wszystkie przesłanki, które naszym zdaniem wpłynęły na błędną decyzję banku. Jeśli sąd uzna, że bank niezasadnie wypowiedział umowę kredytową, może ją uchylić, natomiast jeśli jego zdaniem uchylenie było zasadne, utrzyma je w mocy.

Kiedy to kredytobiorca może wypowiedzieć umowę kredytową?

Warto mieć na uwadze, że również kredytobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę kredytową. Na podstawie art. 75a ust. 2 o prawie bankowym, kredytobiorca może wypowiedzieć umowę kredytu, gdy kredyt został udzielony na okres dłuższy niż rok. Może wypowiedzieć umowę z zachowaniem ustawowego 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Należy pamiętać, że kredytobiorca ma obowiązek podać powód wypowiedzenia. Aby dokonać wypowiedzenia umowy kredytu, wystarczy wypełnić odpowiednie oświadczenie, dzięki któremu umowa kredytu zostanie rozwiązania z upływem trzech miesięcy. Do czasu rozwiązania umowy kredytobiorca będzie miał czas, aby spłacić zaciągnięte zobowiązanie.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Powiązane artykuły

Oprocentowanie nominalne - jak obliczyć i jak wpływa na koszt kredytu?
Poradniki 21.07.2021

Oprocentowanie nominalne - jak obliczyć i jak wpływa na koszt kredytu?

Czym jest oprocentowanie nominalne i jak się ma do całkowitego kosztu kredytu czy pożyczki? Wartość ta ma duże znaczenie dla wysokości rat i kwoty do zapłaty, ale to tylko jeden z parametrów potrzebnych do oceny opłacalności oferty.

Zobacz więcej
Raty malejące czy równe - co wybrać decydując się na kredyt?
Poradniki 20.07.2021

Raty malejące czy równe - co wybrać decydując się na kredyt?

Raty malejące to jeden z dwóch typów spłaty kredytu. W ich przypadku w pierwszej kolejności spłacana jest część kapitałowa, co przekłada się na korzystniejsze rozliczenie całościowego zobowiązania. Otrzymanie zgody na raty malejące z banku wymaga jednak stosunkowo wysokiej zdolności kredytowej. Jakie wady i zalety ma taki typ naliczania rat? Czy są bardziej opłacalne od raty stałej? Odpowiadamy na to oraz inne pytania dotyczące malejących rat kredytowych!

Zobacz więcej
Nowy Polski Ład - jakie zmiany wprowadza? Kiedy zacznie obowiązywać?
Poradniki 19.07.2021

Nowy Polski Ład - jakie zmiany wprowadza? Kiedy zacznie obowiązywać?

Nowy Polski Ład to program zaproponowany przez PIS, który ma zmienić oblicze krajowej gospodarki. Choć dopiero jest w fazie zapowiedzi, to już wywołał niemałe poruszenie. Jakie zmiany ma wprowadzić? Poznaj założenia Nowego Polskiego Ładu. Wyższa kwota wolna od podatku, kredyty hipoteczne bez wkładu własnego. Co jeszcze przygotował PIS w ramach Nowego Ładu? Sprawdzamy!

Zobacz więcej
Spłata karty kredytowej – sprawdź, jak spłacić zadłużenie na karcie kredytowej
Poradniki 15.07.2021

Spłata karty kredytowej – sprawdź, jak spłacić zadłużenie na karcie kredytowej

Spłata karty kredytowej jest dla Ciebie zbyt skomplikowana? Nie jesteś w tym osamotniony – wiele osób gubi się w terminach i nie wie, kiedy i w jakiej kwocie uregulować zadłużenie, by bank nie naliczył odsetek lub co gorsza, nie zablokował dostępu do środków. Przeczytaj zatem nasz tekst i dowiedz się, jak spłacać kartę kredytową, by korzystanie z niej było opłacalne.

Zobacz więcej
Czyszczenie BIK – jak wygląda i czy jest możliwe? Sprawdź!
Poradniki 13.07.2021

Czyszczenie BIK – jak wygląda i czy jest możliwe? Sprawdź!

Bank, zanim udzieli kredytu lub przyzna limit na karcie kredytowej, sprawdza wiarygodność wnioskującego o dany produkt klienta, prześwietlając go w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Znalezione tam negatywne wpisy mogą przesądzić o odrzuceniu wniosku o finansowanie. Nic dziwnego zatem, że osoby posiadające negatywną historię kredytową często zastanawiają się, jak wyczyścić BIK i czy w ogóle da się to zrobić. Czyszczenie BIK – co warto na ten temat wiedzieć?

Zobacz więcej
Internetowy kantor - jak korzystać z kantora online i czy to się opłaca?
Poradniki 01.07.2021

Internetowy kantor - jak korzystać z kantora online i czy to się opłaca?

Internetowy kantor oferuje szybką i skuteczną wymianę wybranych walut po korzystnych kursach, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Jeśli klient potrzebuje dokonać wymiany, kantor internetowy jest jedną z pierwszych opcji, jakie może rozważyć. Za jego pośrednictwem pieniądze przesyłane są na wskazane konto walutowe niezwłocznie, dlatego szybko można się nimi cieszyć i wydawać zgodnie z potrzebami.

Zobacz więcej
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie, aby świadczyć dopasowane i bezpieczne usług, personalizować reklamy, udostępniać funkcje mediów społecznościowych oraz analizować ruchu w Internecie. Klikając "Akceptuję", zgadzasz się na użycie technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych zarówno przez Totalmoney.pl, Wirtualną Polskę, Google, Facebook jak i innych naszych partnerów, o których dowiesz się więcej w Polityce Prywatności
Twoje dane osobowe takie jak adres IP, identyfikatory urządzeń i identyfikatory plików cookies będą przetwarzane przez Wirtualną Polskę bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody. Wirtualna Polska przetwarza je w oparciu o uzasadniony interes na potrzeby badań rynkowych, w celu uzyskania informacji na temat odbiorców odwiedzających naszą witrynę i oglądających reklamy, oraz opracowywania i ulepszania produktów.
Twoje dane osobowe będą ponadto przetwarzane przez Wirtualną Polskę, Google'a i Facebooka na potrzeby wyboru podstawowych i spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych reklam, czy też pomiaru wydajności reklam, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą możesz w dowolnym momencie wycofać: w przypadku Wirtualnej Polski tutaj; Google'a- tutaj; Facebooka - tutaj.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdziesz w Polityce Prywatności. Informacje o wykorzystywaniu danych przez Google'a znajdziesz tutaj, a przez Facebooka znajdziesz - tutaj