Co grozi za opóźnienie w spłacie kredytu? Ile dni można się spóźnić z ratą kredytu bez konsekwencji?

Zaktualizowano: 2023-01-24 15:09
Opublikowano: 2022-04-13 08:06
Średnia ocena: 3,50/6 Głosów: 2
Co grozi za opóźnienie w spłacie kredytu?

Opóźnienie w spłacie kredytu to nic innego jak niedotrzymanie warunków umowy przez kredytobiorcę w stosunku do banku. Co należy zrobić, a czego unikać, jeśli doszło do takiej sytuacji? Nawet jeśli ta nigdy Ci się nie przydarzyła, dobrze jest znać prawa, jakie przysługują wierzycielowi, a także jakie konsekwencje mogą spotkać dłużnika w przypadku zwłoki.

Obojętnie, czy będzie to kilkusettysięczny kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości, czy też niewielki kredyt gotówkowy na zakup urządzeń RTV, czy AGD, jesteś zobowiązany do jego zwrotu w określonym terminie. Czasami jednak klienci nie przestrzegają tego obowiązku. Dzieje się tak przez roztargnienie bądź na skutek problemów finansowych. Jeśli posiadasz jakieś zobowiązanie, zwłoka w jego spłacie może przydarzyć się i Tobie. Wtedy powinieneś wiedzieć, co zrobić, aby zminimalizować skutki takiego opóźnienia, którego konsekwencje mogą być dla Ciebie bardzo dotkliwe.

Kiedy dochodzi do opóźnienia w spłacie kredytu?

Kredyt lub pożyczka to dzisiaj dla wielu osób jedyny sposób na zaspokojenie bieżących potrzeb, czy też realizację marzeń. Każde takie zobowiązanie to nic innego jak umowa, łącząca najczęściej osobę fizyczną oraz bank lub instytucję pozabankową.

Zanim jednak otrzymasz pieniądze, będziesz zobowiązany podpisać umowę kredytową, w której będą zawarte m.in. prawa i obowiązki stron. Dokument ten określa, kiedy należy przekazać kredytodawcy określoną kwotę pieniędzy.

Tak więc podstawowym obowiązkiem dłużnika będzie zwrot pożyczonych środków, zgodnie z harmonogramem spłat. Swoim podpisem na dokumentach kredytowych potwierdzasz, że akceptujesz te warunki.

Gdybyś jednak wpłacił terminowo niepełną kwotę albo zapłacił pełną wysokość raty, ale po wyznaczonym terminie, takie postępowanie sprawi, że bank zakwalifikuje to jako opóźnienie w spłacie raty kredytu.

Ile można się spóźnić z ratą kredytu bez konsekwencji?

Musisz zapamiętać, że nawet jednodniowe opóźnienie w spłacie kredytu dla banku będzie oznaczać, że doszło do naruszenia warunków zawartej umowy kredytowej.

Powstaje więc pytanie: ile można się spóźnić ze spłatą raty? Santander Consumer Bank, PKP BP, jak i inne banki w przypadku zaległości będą podejmować wobec Ciebie kroki, zgodnie z obowiązującą umową. Opóźnienie w spłacie kredytu 1 dzień może być już wystarczającą podstawą do naliczenia w stosunku do Ciebie odsetek karnych, czy też przypomnienia Ci o braku wpłaty na konto bankowe raty kredytowej.

Oczywiście tak krótka zwłoka, w praktyce nie wywoła żadnych konsekwencji. Jednak im dłuższy będzie to okres, tym możesz się spodziewać bardziej zdecydowanych kroków ze strony banku. Na przykład opóźnienie w spłacie kredytu do 30 dni może wiązać się z rozpoczęciem postępowania windykacyjnego i otrzymaniem pisemnego wezwania do zapłaty.

Nowa tarcza dla kredytobiorców. Kto będzie mógł skorzystać z dofinansowania do kredytów hipotecznych w 2022?

Opóźnienie w spłacie kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny jest bardzo specyficznym zobowiązaniem, ponieważ jego kwota nierzadko wynosi kilkaset tysięcy złotych, a okres spłaty sięga kilkudziesięciu lat. Każde opóźnienie w spłacie raty kredytu hipotecznego jest więc istotną sprawą, której nie możesz bagatelizować. Nabiera ono szczególnego znaczenia, jeśli powodem zwłoki są Twoje problemy finansowe. Jeśli masz pewność, że nie będziesz mógł na bieżąco spłacać rat, powinieneś sam zainicjować rozmowy ze swoim wierzycielem i to jeszcze przed terminem płatności. Dzięki negocjacjom bank pozna Twoją sytuację i może zaproponować np. karencję w spłacie kredytu. Wówczas przez wyznaczony czas, nie będziesz zobowiązany do spłaty swojego zobowiązania, bez żadnych konsekwencji. Przez okres karencji masz więc czas na wyjście z kłopotów oraz likwidację opóźnienia w spłacie raty kredytu hipotecznego. Santander Consumer Bank proponuje nawiązanie kontaktu przez kredytobiorcę oraz przeprowadzenie mediacji, w celu wypracowania wspólnego stanowiska, umożliwiającego ugodowe załatwienie sprawy. 

Podobnie do tej kwestii podchodzi mBank. Opóźnienie w spłacie kredytu hipotecznego, w tym przypadku także może zakończyć się bez większych konsekwencji, jeśli klient poinformuje o złej sytuacji finansowej, zanim jeszcze dojdzie do powstania zaległości.

Problem opóźnienia w spłacie raty kredytu hipotecznego PKO BP rozwiązuje na dwa sposoby. Gdy kłopoty mają charakter przejściowy, oferowana jest zwrotna pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w spłacie rat kredytu, nawet przez 18 miesięcy. Jeśli natomiast zaległości są duże i długotrwałe, bank stosuje program Dobrowolnej Sprzedaży Nieruchomości. Polega on na uregulowaniu zadłużenia poprzez sprzedaż zakupionego na kredyt mieszkania, czy domu.

Pamiętaj, że bankom zależy na utrzymaniu istniejącego zobowiązania, bo to gwarantuje im dochód przez wiele lat. Dlatego też starają się polubownie załatwiać sprawę każdego opóźnienia, które powstanie w spłacie kredytu hipotecznego.

To może Cię zainteresować: O ile wzrosły raty kredytów hipotecznych w 2022 roku? Jak poradzić sobie z wyższą ratą kredytu na mieszkanie?

Opóźnienie w spłacie kredytu gotówkowego

Podobnie, jak w przypadku hipoteki, banki oferują swoją pomoc również w sprawie zaległości kredytów gotówkowych. Jeśli masz opóźnienie w spłacie raty kredytu Santander Consumer Bank, warto zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie internetowej banku, w specjalnej zakładce dotyczącej przeterminowanych płatności. Wynika z nich m.in., że po złożeniu wniosku drogą elektroniczną, bank zaproponuje nową ofertę kredytową, dopasowaną do Twoich możliwości finansowych.

Zbliżony rodzaj pomocy do opisanego wyżej oferuje mBank. Opóźnienie w spłacie kredytu jest podzielone na trzy opcje: jeśli nie masz zaległości, jeśli masz już zaległości na części swoich zobowiązań oraz jeśli masz już zaległości i potrzebujesz konsolidacji.

Bank Śląski ING opóźnienie w spłacie kredytu gotówkowego, karty lub innego zobowiązania, jako rozwiązanie problemu zaległości proponuje kredyt konsolidacyjny. Pozwala on na zsumowanie całego zadłużenia klienta i rozłożenie spłaty na dłuższy okres w niższych ratach.

Sprawdź: Czy konsolidacja kredytów jest opłacalna - ile kosztuje, kto może z niej skorzystać?

Bank PKO BP w swojej ofercie postawił na wygodę swoich klientów. Wszystkie formalności dotyczące opóźnienia w spłacie raty kredytu w PKO można bowiem załatwić drogą elektroniczną. W taki sposób dłużnik może złożyć wniosek o restrukturyzację i załączyć do niego inne dokumenty. Po jego rozpatrzeniu zostanie wydana decyzja, z którą można zapoznać się, lub pobrać za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Konsekwencje opóźnienia w spłacie kredytu

Powinieneś liczyć się z tym, że każdy brak wpłaty raty w terminie zostanie od razu zauważony przez bank. Wówczas zwróci się on do Ciebie z prośbą o wyjaśnienie powodu opóźnienia w spłacie zobowiązania. Unikanie kontaktu w takich okolicznościach jest najgorszym rozwiązaniem. Przeterminowana należność doprowadzi do naliczania odsetek karnych, a w konsekwencji do wypowiedzenia umowy i postawienia kredytu w stan natychmiastowej wymagalności.

Teraz pewnie już sam będziesz umiał odpowiedzieć sobie na pytanie: co jeśli nie spłacę raty kredytowej w terminie? Wszystko będzie zależeć od Twojego podejścia do problemu istniejących zaległości. Jeśli zwłoka będzie dotyczyć tylko jednej raty, najprawdopodobniej skończy się jedynie na informacji kredytodawcy o braku raty oraz naliczeniu odsetek. Gdyby jednak brak wpłat dotyczył kolejnych miesięcy, współpracując z wierzycielem, masz dużą szansę, aby uniknąć powyższych problemów.

Odsetki maksymalne za opóźnienie w spłacie

Zgodnie z zawartą umową, bankowi przysługują odsetki za opóźnienie w spłacie kredytu. Ich wysokość oraz sposób naliczenia powinna wynikać z treści tego dokumentu. Brak takiego zapisu oznacza, że będą mieć zastosowanie odsetki ustawowe za opóźnienie, które od dnia 7 kwietnia 2022 r. wynoszą 10% w stosunku rocznym.

Wierzytelność może być jednak oprocentowana według innych stawek, wtedy kredytodawca ma prawo żądać od dłużnika odsetek w kwocie wyższej, niż odsetki ustawowe za opóźnienie. Sposób naliczania takich odsetek nie może jednak w stosunku rocznym przekraczać maksymalnych odsetek za opóźnienie, stanowiących dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, tj. 20%.  W tym miejscu trzeba dodać, że prawo wyklucza klauzule, które mają charakter wyłączający albo ograniczający przepisy o odsetkach maksymalnych. Działa to również w przypadku wybrania prawa obcego. Oznacza to, że zastosowanie wyższych odsetek w rzeczywistości spowoduje uznanie, że strony są związane wyłącznie ich maksymalną, ustawową stawką.

Windykacja i komornik za opóźnienie w spłacie kredytu

Odsetki to nie jedyny środek, po który może sięgnąć bank. Może on też objąć dłużnika postępowaniem windykacyjnym i egzekucyjnym. Pierwsze z nich dąży do polubownego zakończenia sprawy i może być przeprowadzone bezpośrednio przez kredytodawcę lub za pośrednictwem firmy windykacyjnej. Czynności te najczęściej polegają na wysłaniu pisemnych wezwań do zapłaty, rozmów telefonicznych lub bezpośrednich w Twoim miejscu zamieszkania. Jeśli będziesz unikał kontaktu z windykatorem, może on przeprowadzić rozmowę w miejscu zatrudnienia. Wprawdzie niedozwolone jest informowanie osób trzecich, np. pracodawcy o Twoim zadłużeniu, ale sam fakt spotkania, czy rozmowy w środowisku zawodowym, na pewno nie będzie przyjemny dla Ciebie.

W przypadku postępowania egzekucyjnego przeprowadza je komornik, na podstawie wyroku sądowego, nakazującego zapłatę na rzecz wierzyciela całości zadłużenia wraz z odsetkami. Ten proces w konsekwencji doprowadzi do zajęcia i sprzedaży Twojego majątku, pozwalającego na uregulowanie w całości istniejącego długu. Należy zaznaczyć, że wszystkie czynności windykacyjne i egzekucyjne są płatne. Koszty te zostaną więc doliczone do kwoty zadłużenia ustalonego przez sąd. Warto więc utrzymywać kontakt oraz współpracować z wierzycielem i windykatorem, ponieważ pozwoli to na minimalizację przykrych konsekwencji.

Ile wynoszą koszty komornicze? Kto ponosi koszty egzekucji i jak uniknąć opłaty komorniczej?

Opóźnienie w spłacie a BIK

Innym środkiem, mającym zdyscyplinować dłużnika do regulowania swoich długów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK). Jest to podmiot, który gromadzi i udostępnia dane, dotyczące historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów, a także pozabankowych firm pożyczkowych.

Oczywiście baza gromadzi dane dłużników, którzy spłacali swoje zobowiązania terminowo, jak i tych, którzy nie wywiązywali się z tego obowiązku. Informacje te są bardzo istotne dla kredytodawców, ponieważ dzięki nim mogą zweryfikować wiarygodność osób, ubiegających się o nowe kredyty.

Jeśli zastanawiasz się, jakie opóźnienia w BIK tolerują banki, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Każde nieprzekraczające 60 dni opóźnienie w spłacie raty kredytu, BIK będzie traktował pozytywnie. Informacje te po spłacie zobowiązania będą przenoszone do danych statystycznych, które nie będą wykorzystywane do oceny zdolności kredytowej. Jeśli więc miałeś w przeszłości problemy ze spłatą jakiegoś zobowiązania, to dzięki takiemu mechanizmowi BIK opóźnienie w spłacie tego kredytu, nie ujawni w przyszłości innym instytucjom, w których będziesz ubiegał się o kredyt lub pożyczkę.

Gdyby jednak zwłoka w płatnościach przekroczyła 60 dni, to informacja o tym będzie widniała w BIK przez okres 5 lat, od czasu zamknięcia kredytu. Dopiero po tym czasie dane zostaną przeniesione do bazy statystycznej. Trzeba jeszcze dodać, że Twoje dane będą przetwarzane negatywnie tylko wtedy, gdy zobowiązanie przekracza kwotę 200 zł odnośnie konsumenta oraz 500 zł, gdy dotyczy ono przedsiębiorstwa. 

Czy wiesz, że…

danymi dotyczącymi zadłużenia na rynku poza BIK zajmują się Biura Informacji Gospodarczej (BIG). Gromadzą one i udostępniają informacje dotyczące terminowego opłacania rachunków i faktur przez osoby i firmy, pochodzące z różnych sektorów i branż.

Jak uniknąć opóźnień w spłacie kredytu?

Kiedy pożyczasz pieniądze, bierzesz jednocześnie na siebie zobowiązanie do ich zwrotu. Mnogość zajęć i obowiązków często jest przyczyną zapłaty raty po terminie. Są dwa sposoby, aby temu zapobiec. Najskuteczniejszym będzie automatyczna spłata kredytu. Wówczas płatność zostanie zrealizowana automatycznie, jednak musisz pamiętać o tym, aby w dniu wyjścia przelewu zapewnić odpowiednią wysokość środków na koncie.

Inną metodą będą przelewy wykonywane osobiście. Tutaj dużą wadą jest konieczność zapamiętania terminów spłaty wszystkich rachunków. Możesz jednak usprawnić ten proces, kiedy np. raz w miesiącu wprowadzisz zlecenia wszystkich miesięcznych przelewów z tytułu zapłaty rachunków. Najlepiej będzie, jeśli płatnością będzie zajmowała się jedna osoba, a Twoje dochody oraz wszystkie zobowiązania zostaną zapisane np. w domowym budżecie. Będziesz wtedy od razu wiedział, czy Twoje zobowiązania nie przekraczają dochodów. Jeśli taka sytuacja jednak nastąpi, to możesz być pewien, że dojdzie do opóźnienia w jakimś zobowiązaniu. Rozwiązaniem tego kłopotu może być konsolidacja.

Opóźnienie w spłacie kredytu – podsumowanie

Na zakończenie warto jeszcze raz przypomnieć, że nie możesz bagatelizować żadnego opóźnienia w spłacie jakiegokolwiek zobowiązania. Dlatego też, jeśli wiesz, że nie masz pieniędzy na spłatę kredytu, jeszcze przed terminem wymagalności zapytaj wierzyciela, czy można odroczyć ratę kredytu. Twoje negocjacje będą skuteczniejsze, jeśli wystąpisz do banku z takim wnioskiem, zanim dojdzie do opóźnienia. Gdyby jednak już do niego doszło, nie czekając na wezwania, sam podejmij kroki, aby uregulować zadłużenie. Pamiętaj, że to Ty nie wywiązałeś się z umowy, więc Ciebie dotyczyć będą ewentualne konsekwencje.

Źródła:

https://frrf.pl/negatywna-historia-kredytowa-kiedy-mozemy-znalezc-sie-na-liscie-dluznikow/

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kredyt-konsumencki-17713510/art-33-a

Komentarze

Powiązane artykuły

Bon mieszkaniowy {{year}}

Bon mieszkaniowy 2024

...mieć on wystarczającej zdolności kredytowej, by zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości (kryterium nie dotyczyło ubiegania się o...

...głównie do osób, które mają ograniczone możliwości uzyskania kredytu hipotecznego, z kolei drugi miał być przeznaczony dla rodzin wielodzietnych...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Czym są stopy procentowe NBP?

Czym są stopy procentowe NBP? Jak stopy procentowe wpływają na koszt kredytu?

...banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony...

...radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony może to doprowadzić do...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Symulacja kredytu hipotecznego w {{year}}

Symulacja kredytu hipotecznego w 2024

...zmienić w czasie trwania umowy kredytowej, jeśli weźmiesz kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem. Takie oprocentowanie składa się ze...

...zaciągnąć zobowiązanie, warto przeprowadzić symulację kredytu hipotecznego w różnych bankach i dla różnych wariantów oferty, aby dzięki...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Jak można było wziąć Bezpieczny Kredyt 2 proc.?

Jak można było wziąć Bezpieczny Kredyt 2 proc.?

...uruchomiony 1 lipca 2023, program oferował preferencyjny kredyt hipoteczny z oprocentowaniem 2% (plus marża banku i inne opłaty) na pierwsze...

...kredyt 2%? Tak samo, jak w przypadku każdego innego kredytu hipotecznego, tak i w przypadku Bezpiecznego kredytu 2%, należało złożyć...

Zobacz więcej
10 min. czytania
Bezpieczny kredyt 2 proc. Co z programem w {{year}}?

Bezpieczny kredyt 2 proc. Co z programem w 2024?

...do 600 tys. zł. Większe rodziny będą mogły liczyć na dodatkowe 100 tys. zł za każdą osobę. Lata 2021-2022 były bardzo trudne dla Polaków, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny. Rada Polityki Pieniężnej od jesieni 2021 roku sukcesywnie podnosiła stopy procentowe, aż znalazły się na rekordowym poziomie – 6,75%. Wraz z nimi w górę...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Tarcza dla kredytobiorców

Tarcza dla kredytobiorców. Dofinansowania do kredytów hipotecznych w 2024?

...wniosek o wsparcie należało złożyć do banku, w którym uzyskano kredyt hipoteczny. Warto jednak podkreślić, że mimo spełnienia jednego z...

...i 2022 roku. Odetchnąć mogły osoby, które spłacają złotowe kredyty hipoteczne. Ich raty w końcu zaczęły spadać. Malejąca inflacja...

Zobacz więcej
14 min. czytania