30 min. czytania

Wezwanie do zapłaty - Wezwanie przedsądowe - Ponaglenie do zapłaty

Zaktualizowano: 2021-01-15 15:32
Opublikowano: 2021-01-15 15:31
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 15
Wezwanie do zapłaty - Wezwanie przedsądowe - Ponaglenie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty oznacza dokument, który jest zaliczany do grona najważniejszych pism wysyłanych przez wierzycieli w czasie trwania procesu windykacji zadłużenia. Na wysłanie wezwania do zapłaty wierzyciele decydują się po to, aby wezwać dłużnika, by spłacił swoje zadłużenia. Warto wiedzieć, że wezwania do zapłaty mogą przyjmować różnorakie formy - np. przedsądowe wezwanie do zapłaty, sądowe wezwanie do zapłaty bądź ostateczne wezwanie do zapłaty. Zapraszamy do lektury wszechstronnego poradnika, w którym tłumaczymy wszystkie najistotniejsze kwestie związane z wezwaniami do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty - najważniejsze informacje

Aktualne statystyki dotyczące zadłużeń Polaków nie napawają optymizmem. Z roku na rok liczba dłużników w Polsce jest coraz większa. Łączna liczba długów Polaków wynosi obecnie prawie 45 miliardów - mowa tutaj nie tylko o niespłaconych pożyczkach czy kredytach, ale również rachunkach za prąd, wodę, gaz czy raty 0 procent. Są to zatrważające dane, które udowadniają, że zadłużenia to ogromna bolączka polskiego społeczeństwa. Nie ma zatem się co dziwić, że tak dużo osób szuka w internecie informacji na temat tego, czym właściwie jest wezwanie do zapłaty. Przekonaj się, jak działa rejestr dłużników.

W przypadku, gdy wierzyciel nieustannie próbuje odzyskać należności od dłużnika w sposób ugodowy, po pewnym czasie jest zmuszony do tego, aby zastosować wszystkie możliwe sposoby na odzyskanie długów. Jednym z nich jest właśnie przesłanie wezwania do zapłaty. Czym konkretnie jest ten dokument? Co musi zawierać?

Wezwanie do zapłaty jest pismem, w którym wierzyciel wzywa swojego dłużnika, aby spłacił w określonym terminie swoje zaległości finansowe. Wezwanie do zapłaty może tak naprawdę dotyczyć każdego rodzaju długu - pożyczki, kredytu gotówkowego, rat 0% ze sklepu elektronicznego i wielu, wielu innych zadłużeń. Do określenia wezwania do zapłaty stosuje się także inne określenia jak przedsądowe wezwanie do zapłaty, żądanie zapłaty, monit, przypomnienie o zapłacie i inne. Bez względu na to, jak pismo jest zatytułowane, jego podstawowy cel jest niezmienny, czyli nakłonienie dłużnika do spłaty powstałych zaległości finansowych.

Przesłanie wezwania do zapłaty nie rodzi jakichkolwiek skutków prawnych. Otrzymanie takiego pisma nie nakłada na dłużnika żadnych dodatkowych obowiązków wynikających z przepisów prawa. Jest to jednak pierwszy krok podejmowany przez firmy chcące odzyskać swoje pieniądze. Każde wezwanie do zapłaty zawiera szereg istotnych informacji. Chodzi tutaj przede wszystkim o:

 • wysokość zadłużeń danej osoby,

 • termin spłaty,

 • konsekwencje, które będą wynikały z dalszego uchylania się od obowiązku spłacenia wszystkich finansowych zobowiązań dłużnika. Jedną z takich konsekwencji może być przede wszystkim wpisanie dłużnika do jednego z rejestrów dłużników, np. Biura Informacji Kredytowej lub Krajowego Rejestru Długów.

Wezwanie do zapłaty pełni wyłącznie rolę informacyjną odnośnie powstałego długu. W większości przypadków wierzyciele decydują się na przesłanie dwóch bądź trzech pism. Dopiero wtedy, gdy wszystkie polubowne formy załatwienia sprawy nie przyniosą żadnych pozytywnych rezultatów, wierzyciele podejmują decyzję o wszczęciu profesjonalnej procedury windykacyjnej, a w konsekwencji o oddaniu sprawy do komornika przez drogę sądową.

W jakich przypadkach można spodziewać się otrzymania do zapłaty? Zawsze wtedy, gdy nie zapłaciliśmy jakiejkolwiek daniny w odpowiednim terminie. Może to być np. brak opłacenia mandatu od policji lub za brak ważnego biletu w komunikacji miejskiej, brak uiszczenia rat za sprzętu RTV lub AGD czy rachunku za energię elektryczną, wodę lub gaz.

Obowiązek wysyłania przedsądowego wezwania do zapłaty pojawił się w Polsce wraz z nowelizacją Kodeksu Postępowania Cywilnego. Nowe przepisy, które obowiązują począwszy od 2016 roku, nakazują wszystkim wierzycielom, aby w pierwszej kolejności podejmowali próby polubownego załatwienia sprawy z dłużnikiem zanim zdecydują się na skierowanie pozwu sądowego. Dzięki tym nowym przepisom interesy osób zmagających się z długami zostały znacznie lepiej zabezpieczone.

Po jakim czasie przychodzi wezwanie do zapłaty?

Brak terminowej spłaty kolejnej raty kredytu lub pożyczki z powodu problemów finansowych to bolączka dotykająca wielu Polaków. Nie ma zatem się co dziwić, że tak wiele osób zastanawia się nad tym, po jakim czasie przychodzi wezwanie do zapłaty. W jakim terminie należy spodziewać się pierwszej ponaglającej wiadomości w ramach procedury polubownej? Obowiązujące przepisy polskiego prawa wskazują, że wierzycielowi przysługuje prawo do wysłania pisma wtedy, gdy roszczenie zyska status wymagalnego. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że wierzyciel może wysłać pismo wtedy, gdy dojdzie do przekroczenia terminu płatności.

W polskim prawie nie ma żadnych konkretnych terminów, które określałyby, w którym dokładnie momencie firma może przesłać pierwsze wezwanie do zapłaty. Są np. wierzyciele, którzy pierwsze wezwanie do zapłaty przesyłają już kilka dni po przeterminowaniu danej faktury, jednak są i takie, które dają swoim klientom zdecydowanie więcej czasu, aby uregulowali wszystkie zaległości finansowe.

Wezwanie do zapłaty a podstawy prawne

Wezwanie do zapłaty jest niezwykle istotne wtedy, gdy dłużnik przez bardzo długi czas nie będzie chciał poczynić jakichkolwiek kroków mających na celu spłatę choć części powstałego zadłużenia. W nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego można znaleźć informację o tym, że wierzyciele w pierwszej kolejności powinni korzystać ze wszystkich możliwości pozwalających na polubowne rozwiązanie sporu. Mówi o tym artykuł 187 znowelizowanego Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Wierzyciele, którym zależy na jak najszybszym odzyskaniu długu, powinni pamiętać przede wszystkim o tym, aby w pierwszej kolejności podjęli wszystkie działania określone przez ustawodawcę jako polubowne załatwienie sprawy. Do form polubownego załatwienia sprawy w sposób pozasądowy zalicza się właśnie wezwanie do zapłaty lub przeprowadzenie mediacji. W sytuacji, gdy wierzyciel nie skorzysta z żadnej z form polubownego załatwienia sprawy i od razu zgłosi się do sądu, wówczas sąd zażąda od niego wyjaśnień, z czego wynikało takie postępowanie. Warto również wiedzieć o tym, że dla sądu nie ma znaczenia, czy wezwanie do zapłaty jest określone jako wezwanie przedsądowe bądź wezwanie ostateczne. Nazewnictwo nie pełni żadnej roli - chyba, że pisma są wysyłane w imieniu wierzyciela przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego.

Formy wezwań do zapłaty


Wezwania do zapłaty mogą przybierać kilka form, czyli:

 • telefoniczne wezwanie do zapłaty - przedstawiciel wierzyciela lub firmy windykacyjnej dzwoni do dłużnika, aby uzgodnić harmonogram spłat oraz poinformować go o konsekwencjach wynikających z dalszego uchylania się od obowiązku spłaty powstałego zadłużenia. W ramach telefonicznego wezwania do zapłaty stosuje się także wiadomości tekstowe SMS;

 • pisemne wezwanie do zapłaty - jest ono stosowane przede wszystkim przy przesyłaniu przedsądowych wezwań do zapłaty, które dostarcza się poprzez listy polecone,

 • elektroniczne wezwanie do zapłaty - przybiera ono najczęściej formę wiadomości e-mail,

 • osobiste wezwanie do zapłaty - oznacza ono wizytę windykatora lub przedstawiciela firmy windykacyjnej, jest to element tzw. windykacji terenowej.

Telefoniczne wezwanie do zapłaty (SMS)

Wezwania do zapłaty w formie SMS-ów spotyka się coraz częściej. W związku z ograniczeniami w liczbie znaków, które można zawrzeć w SMS-ie, wezwanie do zapłaty w formie telefonicznej jest zazwyczaj bardzo krótkie i konkretne. Znajdują się tam zawsze trzy najważniejsze informacje, czyli podstawowe dane wierzyciela, podstawa roszczenia oraz termin spłaty.

Eksperci od prawa podkreślają jednak, że wysyłanie wezwań do zapłaty w formie SMS-ów najczęściej przynosi słabe rezultaty. Dłużnicy są bardziej skłonni do podjęcia współpracy w spłacie zaległości finansowych, gdy mają do czynienia z formą listowną bądź osobistą wizytą windykatora na swojej posesji.

Pisemne wezwanie do zapłaty (list polecony)

Pisemne wezwanie do zapłaty to zdecydowanie najpopularniejsza forma przekazania wezwania do zapłaty dłużnikowi. Pisemne wezwania do zapłaty są przekazywane za pośrednictwem listu poleconego. Wysłanie listu poleconego daje wierzycielowi potwierdzenie i dowód, że rzeczywiście doszło do dostarczenia przesyłki dłużnikowi. Wysyłając zwykły list takiej gwarancji się nie ma, dlatego też wierzyciele wysyłają listy polecone z potwierdzeniem odbioru. Ma to niezwykle duże znaczenie podczas kierowania przez wierzyciela sprawy przeciwko dłużnikowi do sądu.

W sytuacji, gdy adresat listu nie odbierze go w ciągu 14 dni i dojdzie do tzw. podwójnego awizowania przesyłki, wówczas w świetle prawa uznaje się, że dłużnik już się z nią zapoznał. Określa się to tzw. fikcją prawną skutecznego doręczenia. W dokładnie taki sam sposób poskutkuje nieprzyjęcie listu poleconego. W sytuacji, gdy adresat odmówi odebrania skierowanego do niego listu, list wraca do nadawcy z odpowiednią informacją o odmowie przyjęcia przesyłki. W takim przypadku za datę doręczenia przesyłki uznaje się dzień, w którym adresat odmówił odebrania listu.

Elektroniczne wezwanie do zapłaty (mailowe)

Wierzyciele zyskali prawo do przesyłania elektronicznych wezwań do zapłaty 13 listopada 2017 roku. Jest to znacznie tańsza forma ponaglenia nierzetelnego kontrahenta, jednak ma ona również swoje wady. Wysłanie wiadomości e-mail nie daje jakiejkolwiek gwarancji czy dowodu, że wiadomość dotarła do adresata. Nie da się przecież w wiarygodny sposób udowodnić, że dłużnik na pewno odczytał przesłaną przez wierzyciela wiadomość mailową.

Dłużnik może przecież powiedzieć, że nie odczytał wiadomości, ponieważ trafiła ona do folderu ze SPAM-em. Adepci tradycyjnych form podkreślają również, że listy polecone mają znacznie większą moc oddziaływania od nowinek takich jak e-maile czy SMS-y, dlatego dłużnicy wielokrotnie po prostu je ignorują.

Co zawiera wezwanie do zapłaty?

W aktualnie obowiązujących przepisach polskiego prawa nie ma precyzyjnych informacji na temat tego, co konkretnie musi znaleźć się w przedsądowym wezwaniu do zapłaty. Większość wierzycieli umieszcza w tym dokumencie następujące elementy:

 • imię i nazwisko adresata,

 • dokładna nazwa nadawcy (wierzyciela),

 • data oraz miejscowość sporządzenia dokumentu,

 • podstawa dla naliczania długów, o których jest mowa w piśmie,

 • dokładna informacja odnośnie wysokości długu i naliczonych karnych odsetek,

 • informacja o pierwotnym terminie spłaty,

 • informacja o nowym terminie spłaty do zwrotu wszystkich zaległości finansowych,

 • numer rachunku bankowego, na który należy przelać wszystkie zaległości finansowe,

 • omówienie wszystkich konsekwencji braku spłaty zadłużenia (na czele z wpisaniem dłużnika do jednego z ogólnopolskich rejestrów dłużników),

 • dokładne dane osobowe pracownika firmy, który przygotował wezwanie do zapłaty,

 • dokładne dane kontaktowe do przedstawicieli wierzyciela.

Kto jest uprawniony do wystawienia wezwania do zapłaty?

Osoby mające wszelkiego rodzaju zadłużenia finansowe niejednokrotnie zastanawiają się nad tym, kto właściwie jest uprawniony do tego, aby móc wysyłać wezwania do zapłaty. Odpowiedź jest prosta: wezwanie do zapłaty może przesłać każdy wierzyciel, który zaobserwuje, że jeden z jego kontrahentów nie opłacił swoich należności w odpowiednim terminie określonym w umowie. Warto wiedzieć o tym, że wezwania do zapłaty wysyłają nie tylko banki czy firmy pożyczkowe, ale również firmy telekomunikacyjne, dostawcy energii elektrycznej lub gazu a także spółdzielnie mieszkaniowe.

Są także przedsiębiorcy, którzy podejmują decyzję o skorzystaniu z usług wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, które pomagają im w tym, aby we właściwy sposób przygotować wszystkie dokumenty i pisma mające na celu wezwanie dłużnika do uiszczenia długów. Radcy prawni oraz adwokaci doskonale znają się w obowiązujących przepisach, dlatego swoją znajomość prawa mogą wykorzystać i powołać się na konkretne akty prawne. Dokładne wskazanie nierzetelnemu klientowi, co będzie mu groziło, gdy nie spłaci swojego długu w terminie, może być bardzo skutecznym rozwiązaniem na zachęcenie go, aby oddał swój dług w terminie. W piśmie często zawierana jest również informacja, że brak spłaty spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania cywilnego.

Kto może wysłać wezwanie do zapłaty [dokładna lista]

Poniżej prezentujemy dokładną listę podmiotów, które mogą wysłać nam wezwanie do zapłaty. W praktyce do przesłania wezwania do zapłaty mają wszystkie te podmioty, wobec których mamy jakiekolwiek niespłacone zadłużenia. Wezwanie do zapłaty może przesłać nam:

 • firma pożyczkowa,

 • bank,

 • firma windykacyjna,

 • dostawca energii elektrycznej,

 • dostawca gazu,

 • dostawca wody,

 • spółdzielnia mieszkaniowa,

 • kancelaria prawna,

 • jakikolwiek sklep, w którym robiliśmy zakupy “na raty”.

W zdecydowanej większości przypadków wierzyciele decydują się na przekazanie wszystkich czynności związanych z odzyskiwaniem długów od dłużników wyspecjalizowanym firmom windykacyjnym lub kancelariom prawnym. W związku z tym, precyzyjne określenie instytucji odpowiadającej za prowadzenie polubownego rozwiązania sprawy zadłużenia nie zawsze jest takie proste, jak mogłoby nam się wydawać na pierwszy rzut oka. Należy jednak wiedzieć o tym, że każde przedsądowe wezwanie do zapłaty powinno zawierać dokładny zapis na temat tego, kto jest naszym wierzycielem. Jest to niezwykle cenna informacja, na którą należy zwracać szczególną uwagę.

Rodzaje wezwań do zapłaty

W związku z tym, iż wezwanie do zapłaty nie jest zdefiniowane przez żaden obowiązujący w Polsce akt prawny, wierzyciele tytułują tego rodzaju pisma do dłużników w różny sposób. Można spotkać się z takim nazewnictwem jak wezwanie do zapłaty, przedsądowe wezwanie do zapłaty, ostateczne wezwanie do zapłaty, przypomnienie o długu czy nawet przedkomornicze wezwanie do zapłaty. Poniżej omawiamy najpopularniejsze rodzaje wezwań do zapłaty:

 • Przypomnienie o długu - jest to dokument, który ma na celu przypomnienie dłużnikowi o istniejącym zadłużeniu. Pełni on przede wszystkim funkcję informacyjną, aby dłużnik sam zechciał oddać cały dług wraz z naliczonymi odsetkami. W przypomnieniu zazwyczaj nie znajdują się żadne informacje o konsekwencjach wynikających z braku terminowego uiszczenie zadłużeń. Na wysłanie przypomnienia o długu wierzyciele decydują się najszybciej - z reguły już kilka dni po upływie pierwotnego terminu spłaty zadłużenia.

 • Wezwanie do zapłaty z informacją o możliwości wpisania dłużnika do jednego z rejestrów dłużników. Wierzyciele mają prawo do wpisywania dłużników do ogólnopolskich rejestrów dłużników wtedy, gdy spóźniają się oni z terminową spłatą zadłużenia minimum 60 dni oraz że wcześniej były kilkukrotnie wysyłane przypomnienia o upływie terminu spłaty.

 • Wezwanie do zapłaty z informacją o możliwej sprzedaży długu firmie windykacyjnej. Tego rodzaju wezwanie do zapłaty często przynosi zamierzony przez wierzycieli skutek. W piśmie znajduje się informacja, że wierzyciel już wkrótce sprzeda dług na giełdzie długów bądź przekaże go wyspecjalizowanej firmie windykacyjnej. Tego rodzaju wezwanie do zapłaty jest przesyłane jako drugie z kolei przez większość wierzycieli.

 • Przedsądowe wezwanie do zapłaty. Ostatnim krokiem w ramach procedury polubownego rozwiązania sprawy jest przesłanie tzw. przedsądowego wezwania do zapłaty. Znajduje się w nim dokładna informacja o ostatecznym terminie spłaty całości powstałego zadłużenia. Jeżeli dłużnik w żaden sposób nie zareaguje na przedsądowe wezwanie do zapłaty, kolejnym krokiem będzie skierowanie przez wierzyciela sprawy na drogę sądową.

Czym się różni przedsądowe wezwanie do zapłaty i ostateczne wezwanie do zapłaty?

Każde z pism wymienionych powyżej mają takie same skutki prawne. Są to po prostu dokumenty wysyłane do dłużników w ramach tzw. windykacji polubownej. Wierzyciele są zobowiązani do tego, aby przed skierowaniem sprawy do sądu zastosować wszelkie możliwe rozwiązania polubowne. Zanim zostanie wysłane przedsądowe wezwanie do zapłaty oraz ostateczne wezwanie do zapłaty, wysyłane są także monity. Firmy kontaktują się także z dłużnikiem telefonicznie, ponieważ zależy im na tym, aby wspólnie ustalić taki harmonogram oraz sposób spłaty długu, który będzie satysfakcjonował obie strony.

Dopiero wtedy, gdy działania polubowne nie przynoszą żadnych pozytywnych rezultatów, wierzycielowi nie pozostaje nic innego jak skierować sprawę na drogą sądową. Otrzymanie ostatecznego wezwania do zapłaty oznacza, że wierzyciel już wkrótce przekaże naszą sprawę do sądu. W takim dokumencie jest mowa o ostatnim możliwym terminie uregulowania zadłużenia. Wierzyciele ostrzegają w nim, że w przypadku braku reakcji na ten dokument zostanie uruchomione postępowanie sądowe.

Niektórzy dostają oba pisma - zarówno przedsądowe wezwanie do zapłaty jak i ostateczne wezwanie do zapłaty, przez co nie wiedzą, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy nimi. Tak naprawdę nie ma pomiędzy nimi żadnych różnic pod względem prawnym. Oba te dokumenty mają taką samą moc prawną. Zmiana nazwy ma tylko na celu wywarcie wpływu na nierzetelnego dłużnika, który nieustannie zwleka z przekazaniem całej kwoty zadłużenia wierzycielowi.

Wysłanie wezwań do zapłaty jest sygnałem od wierzyciela, że zależy mu na tym, aby rozwiązać sprawę w sposób polubowny, bez udziału pośredników w postaci sądu czy komornika. Liczba wezwań oraz ich konkretna treść nie mają tak naprawdę dużego znaczenia.

Wezwanie do zapłaty a nakaz zapłaty

Powyżej wspomnieliśmy o tym, że nazewnictwo w przypadku wezwań do zapłaty nie pełni ważnej roli. Dłużnicy otrzymują od wierzycieli pisma zatytułowane w różny sposób. Okazuje się jednak, że istnieje także nakaz zapłaty. Nakaz zapłaty jest już czymś zupełnie innym, a jego rola jest bardzo ważna. Czym zatem jest nakaz zapłaty? Jest to określenie dla sądowego orzeczenia, które wydano w trakcie niejawnego posiedzenie sądu, w którym nie brała udziału żadna ze stron.

Nakaz zapłaty jest wydawany w ramach postępowania nakazowego lub upominawczego. Nakaz zapłaty zawiera wezwanie przez sąd dłużnika, aby spłacił wszystkie swoje zaległości finansowe wraz z naliczonymi odsetkami karnymi. W chwili, gdy dłużnik otrzyma stosowne orzeczenie sądu, przysługuje mu dwa tygodnie na to, aby wnieść sprzeciw lub zarzuty. Sprzeciw można złożyć wtedy, gdy nakaz zapłaty wydano w postępowaniu upominawczym, zaś zarzuty, jeśli do wydania nakazu zapłaty doszło w toku postępowania nakazowego.

Z kolei w sytuacji, gdy nie dojdzie do zaskarżenia nakazu zapłaty przez osobę pozwaną, wyrok w sposób automatyczny po określonym czasie staje się w pełni prawomocny. Nakaz zapłaty ma zupełnie inny charakter od wezwania do zapłaty, ponieważ jest on sporządzany przez zupełnie inne podmioty. Ranga nakazu zapłaty jest zdecydowanie wyższa, gdyż za jego sporządzenie odpowiadają sądy.

Czym skutkuje nieodebranie wezwania do zapłaty?

Wielu dłużników wstydzi się swoich problemów finansowych, przez co nawet nie odbierają wezwań do zapłaty bądź mimo ich odbioru całkowicie je ignorują. Takie postępowanie jest bardzo nierozsądne, ponieważ w żaden sposób nie poprawia sytuacji dłużnika. Im dłużej będziemy zwlekać, tym działania podjęte przez wierzyciela będą mniej przyjemne dla osoby zadłużonej. Zachęcamy, aby jak najszybciej skontaktować się z przedstawicielami wierzyciela oraz wytłumaczyć się z powodów, dla których nie spłacamy zadłużenia. Być może wierzyciel zgodzi się, aby rozbić płatność na kilka lub kilkanaście mniejszych rat.

Fakt nie odbierania listów zawierających wezwania do zapłaty nie skutkuje w negatywny sposób w zakresie możliwości zgłaszania sprawy do sądu czy dostępnych dla wierzyciela opcji na egzekwowanie należności. Ponadto, zgodnie z prawem po dwukrotnym awizowaniu pisma jest ono uważane za doręczone. Sąd przyjmujący pozew od wierzyciela uzna wszystkie te działania za w zupełności wystarczające dla prób polubownego rozwiązania sprawy. Oznacza to, że nie odbieranie listów zawierających wezwania do zapłaty wiąże się z negatywnymi konsekwencjami wyłącznie dla dłużnika, który zwleka ze zwrotem wszystkich swoich należności. Rozpoczęcie sprawy sądowej i tak nastąpi - prędzej czy później.

Jak napisać odpowiedź na wezwanie do zapłaty?

Czasem może okazać się, że wezwanie do zapłaty otrzymaliśmy przez pomyłkę. Wielokrotnie słyszymy o przypadkach osób, które otrzymały zobowiązanie do spłaty pożyczki, która już dawno została zwrócona. Jeżeli otrzymamy tego rodzaju wezwanie do zapłaty, w pierwszej kolejności powinniśmy zweryfikować, czy przypadkiem nie zostało ono sfałszowane.

Oszuści żerują na niewiedzy polskich konsumentów - stosują wyłudzenia, które polegają na wysyłaniu informacji o rzekomym długu. W ten sposób wyłudzane są niekiedy naprawdę ogromne kwoty pieniędzy. Warto zatem dokładnie zweryfikować, czy pismo zatytułowane jako wezwanie do zapłaty rzeczywiście pochodzi od podmiotu, u którego posiadamy jakieś zadłużenia finansowe.

Jeśli okaże się, że pismo rzeczywiście pochodzi od danej firmy, jednak dług już dawno został spłacony, wówczas konieczne będzie napisanie odpowiedzi na wezwanie do zapłaty. Jak sporządzić odpowiedź na wezwanie do zapłaty? W takim dokumencie należy zawrzeć wszystkie istotne informacje dotyczące danej sprawy. Najważniejszym elementem takiej odpowiedzi powinien być dowód potwierdzający, że cała należna kwota już dawno została wierzycielowi przekazana. Odpowiedź na wezwanie do zapłaty musi zawierać też dane adresata oraz wierzyciela, datę i miejsce sporządzenia dokumentu oraz dokładną datę, w której doszło do spłaty zadłużenia.

Na czym polega sprzeciw do wezwania do zapłaty?

W niektórych przypadkach może okazać się, że przesłane do nas wezwanie do zapłaty jest całkowicie bezzasadne. Osoby, które nie mają żadnych zadłużeń, a mimo to otrzymały wezwanie do zapłaty, powinny jak najszybciej skontaktować się z nadawcą takiego wezwania. Wezwanie do zapłaty jest bezzasadne, gdy:

 • firma windykacyjna bądź wierzyciel popełnił błąd,

 • jakiś czas temu doszło do przedawnienia długów - jeżeli długi są już przedawnione, wierzyciel nie ma prawa, aby wnieść przeciwko dłużnikowi pozew do sądu. Obowiązkiem dłużnika jest powiadomienie wierzyciela, że dług uległ przedawnieniu;

 • dług powstał przez nielegalną klauzulę w danej umowie - niektóre firmy żerują na niewiedzy klientów i umieszczają w umowach niedozwolone prawnie klauzule. Jeżeli odkryjemy, że nasz wierzyciel umieścił w umowie taką klauzulę, powinniśmy jak najszybciej powiadomić o tym fakcie, przez co wyegzekwowanie długu będzie całkowicie niemożliwe.

Jeśli dotyczy nas którakolwiek z powyżej opisanych okoliczności, powinniśmy jak najszybciej skierować do wierzyciela odpowiednie pismo. Sprzeciw do wezwania do zapłaty lub odwołanie trzeba przygotować w formie papierowego dokumentu, a następnie przesłać go pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby wierzyciela.

Jak sprawdzić prawdziwość wezwania do zapłaty?

Co jakiś czas w mediach jest bardzo głośno o kolejnych metodach oszustów, którym zależy na ograbieniu Polaków z ich oszczędności. Obecnie liczba metod oszustów jest naprawdę ogromna. Jeden ze sposobów okradania polskich konsumentów to wysyłanie fałszywych wezwań do zapłaty. Oszuści uważają, że ludzie tak bardzo boją się jakichkolwiek problemów z długami czy konfliktów z prawem, że zaraz po otrzymaniu wezwania do zapłaty zapłacą wymienioną w piśmie kwotę zamiast zadzwonić do przedstawicieli danej firmy i dowiedzieć się więcej na temat konkretnej sprawy. Oszuści działają w ten sposób, że podszywają się pod znane firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, np. banki lub firmy pożyczkowe. Zdarza się nawet, że niektórzy oszuści podszywają się pod urzędy skarbowe.

Jeżeli zależy nam na tym, aby nie stać się ofiarą tak perfidnych przestępców, powinniśmy w pierwszej kolejności bardzo dokładnie zweryfikować, czy otrzymane pismo będące wezwaniem do zapłaty jest prawdziwe. Na zrealizowanie przelewu na wskazane w piśmie konto decydujmy się dopiero wtedy, gdy będziemy mieć stuprocentową pewność o pochodzeniu dokumentu z właściwego źródła.

W sposób szczególny należy zwrócić uwagę na opisaną podstawę naliczonej wierzytelności a także numer konta, który znalazł się w przesłanym wezwaniu do zapłaty. Jeżeli cokolwiek wzbudzi nasze wątpliwości, warto od razu skontaktować się z przedstawicielem danego wierzyciela oraz poprosić go o przedstawienie szczegółów na temat danej sprawy. Dobrym pomysłem jest np. poproszenie wierzyciela, aby przedstawił nam kopię dokumentu potwierdzającego, że rzeczywiście zaciągnęliśmy w danej firmie jakiś dług.

Jeżeli dana instytucja prześle odpowiedź wskazującą, że rzeczywiście mamy wobec niej jakieś nieuregulowane zadłużenia, wówczas powinniśmy poprosić o wskazanie numeru rachunku bankowego, na który mamy zrealizować przelew.

Jak rozpoznać, że wezwanie do zapłaty jest fałszywe? Można to rozpoznać na przykład po wyjątkowo dziwnej treści oraz formie. Wiele fałszywych wezwań do zapłaty nie zawiera wszystkich danych osobowych dłużnika lub danych wierzyciela. Niekiedy zdarza się też, że podstawa wierzytelności nie jest określona, co jest kolejnym sygnałem ostrzegawczym dla dłużnika. Oszuści jako jedyny sposób kontaktu przedstawiają zazwyczaj adres e-mail. Jeśli w piśmie z wezwaniem do zapłaty nie ma informacji o numerze telefonu do wierzyciela, to jest to kolejny sygnał, że może to być próba wyłudzenia od nas sporych pieniędzy.

W jakich przypadkach wezwanie do zapłaty jest nieważne?

Są przypadki, gdy wezwanie do zapłaty jest nieważne, dzięki czemu rzekomy dłużnik nie musi uiszczać na rzecz wierzyciela jakichkolwiek pieniędzy. Występuje wówczas nieważność wezwania do zapłaty. Kiedy może do niej dojść? Mamy z nią do czynienia najczęściej wtedy, gdy dług uległ już przedawnieniu. Każdy dług ma określony “termin ważności”. W przypadku, gdy termin przedawnienia minie, wierzyciel nie może już w skuteczny sposób żądań od dłużnika zwrotu należności. Jeśli dług jest przedawniony, żaden sąd nie wyda prawomocnego nakazu zapłaty. Ponadto, nie skieruje również zgłoszonej przez wierzyciela sprawy do komornika.

Przedawnienie ma zupełnie inny termin dla poszczególnych zadłużeń. Przykładowo, termin przedawnienia faktury wynosi 24 miesiące, zaś kredytu gotówkowego 36 miesięcy. Istnieją jednak sposoby, które sprawiają, że bieg przedawnienia może ulec przerwaniu. Kiedy może do tego dojść? Na przykład wtedy, gdy dłużnik uzna dług oraz poprosi wierzyciela o jego rozłożenie na dogodne raty. Zachęcamy do tego, aby przed udzieleniem zgody na podjęcie takich działań przez wierzyciela bardzo dokładnie sprawdzić, czy kwota, którą wierzyciel próbuje odzyskać, nie uległa już przedawnieniu.

Co zrobić, jeżeli nie mamy pieniędzy na spłatę zadłużenia?

Niestety, fakt otrzymania wezwania do zapłaty najczęściej wynika z tego, iż nasza sytuacja materialna jest na tyle zła, że nie posiadamy odpowiednich środków, aby spłacić zadłużenie. Należy jednak pamiętać o tym, że w sytuacji, gdy wierzyciel zdecyduje się na skierowanie sprawy do sądu, wtedy ostateczna wysokość wszystkich długów stanie się jeszcze wyższa. Może okazać się, że odsetki, koszty sądowe oraz koszty komornicze wyniosą tyle samo, co dług w pierwotnej wysokości. Warto zatem bardzo dokładnie zastanowić się nad tym, czy unikanie kontaktu z wierzycielem będzie dobrą decyzją. Nie trzeba przecież spłacać całego zadłużenia od razu. Wiele firm idzie dłużnikom na rękę i rozkłada zadłużenie na kilka lub kilkanaście niskich, miesięcznych rat.

Ponadto, opóźnienia w spłacie mogą również spowodować, że nasze dane trafią do jednego z ogólnopolskich rejestrów dłużników. Dwa najpopularniejsze rejestry dłużników to Biuro Informacji Kredytowej (w skrócie BIK) oraz Krajowy Rejestr Długów (w skrócie KRD). Jeżeli czyjeś dane widnieją w jakiejkolwiek bazie dłużników, nie ma on żadnych szans na uzyskanie klasycznego kredytu gotówkowego w polskim banku - nie tylko teraz, ale również w przyszłości. Jeśli nie chcemy, aby nasze dane trafiły do BIK czy KRD, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z przedstawicielami wierzyciela bądź windykatorem. Próba znalezienia porozumienia satysfakcjonującego obie strony będzie zdecydowanie najlepszym wyjściem z tej niełatwej sytuacji. Jeżeli dług zostanie podzielony na mniejsze raty, wtedy jego spłata nie będzie dla dłużnika żadnym poważnym problemem.

Czy warto wziąć pożyczkę na spłatę długów?

Niekiedy spóźnienia w zwrocie zobowiązań finansowych mogą być spowodowane nagłą utratą miejsca zarobkowania. Wynika to na przykład z nagłej choroby lub śmierci kogoś bliskiego. W takiej sytuacji dłużnicy szukają różnych rozwiązań - np. sprzedają lub zastawiają cenne przedmioty bądź szukają tymczasowego zatrudnienia, aby mieć jakiekolwiek środki finansowe.

W ostateczności można również zdecydować się na zaciągnięcie darmowej chwilówki na spłatę rat, jednak taką decyzję trzeba bardzo wnikliwie przemyśleć. Zanim zdecydujemy się na taką formę pozyskania pieniędzy, powinniśmy mieć pewność, że w kolejnym miesiącu uda nam się znaleźć środki na spłatę nowego długu. W przeciwnym razie zachodzi ogromne ryzyko, że wpadniemy w spiralę zadłużenia. Podczas zaciągania jakichkolwiek pożyczek, kredytów zawsze zachowujmy niezbędny rozsądek, aby później nie mieć problemów z ich spłatą.

Komentarze

Powiązane artykuły

Co to jest inflacja - najważniejsze informacje
Porady
21.01.2022

Co to jest inflacja? Definicja i najważniejsze informacje

Inflacja to proces wzrostu cen, o którym głośno było w całym 2021 roku. Na skutek inflacji siła nabywcza pieniądza spada, dlatego dotyka ona każdego. Najbardziej ciąży osobom o stosunkowo niewielkich zarobkach, ale tracą na niej również przedsiębiorcy. Czym jest inflacja? Sprawdź, jak duża jest inflacja w Polsce!
Zobacz więcej
10 min. czytania
Działalność nierejestrowana
Porady
19.01.2022

Działalność nierejestrowana. Jak ją założyć i jak wygląda kwestia ZUSu?

Działalność nierejestrowana jest sposobem na wypróbowanie pomysłu biznesowego bez konieczności opłacania wysokich składek na ubezpieczenie. Możesz ją prowadzić do osiągnięcia określonego limitu przychodów. Czy warto brać tę formę działalności pod uwagę? Sprawdź, jakie są mocne i słabe strony działalności nierejestrowanej!
Zobacz więcej
9 min. czytania
Co to podatek liniowy i dla kogo jest przeznaczony?
Porady
03.01.2022

Co to podatek liniowy i dla kogo jest przeznaczony? Podatek liniowy a Nowy Ład

Podatek liniowy to jedna z kilku form opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce. Dzięki temu, że stawki obowiązkowej daniny nie są zależne od wysokości zarobków przedsiębiorcy, ten rodzaj podatku cieszy się dużą popularnością. Nowy Ład, który wejdzie w życie z początkiem 2022 roku, mocno wpłynie na jej atrakcyjność. Sprawdź, co się zmieni.
Zobacz więcej
13 min. czytania
Czym jest zasiłek rodzinny? Jak wypełnić wniosek o zasiłek rodzinny?
Porady
23.12.2021

Czym jest zasiłek rodzinny i komu przysługuje? Jak wypełnić wniosek o zasiłek rodzinny?

...z wychowaniem pociech. Gdy przyjdzie gorszy czas, takie osoby próbują łatać domowy budżet, zapożyczając się u bliskich lub biorąc kredyt gotówkowy. Zamiast od razu robić długi, najpierw warto zainteresować się pomocą od państwa, jaka przysługuje rodzinom z dziećmi w trudnej sytuacji...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Co to jest upadłość konsumencka? Konsekwencje, warunki, wniosek
Porady
17.12.2021

Co to jest upadłość konsumencka? Konsekwencje, warunki, wniosek

...nie możesz już liczyć na zaciągnięcie nawet szybkich kredytów gotówkowych. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie będziesz już mieć...

...masz problemy finansowe, na przykład od dawna nie możesz spłacić kredytu hipotecznego a może zalegasz ze spłatą nawet kilku kredytów...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Jak działa karta kredytowa? Czy warto z niej korzystać?
Porady
14.12.2021

Czym jest i jak działa karta kredytowa? Sprawdź czy warto zdecydować się na kartę kredytową

...czy niespodziewanych wydatków. Można choćby zaciągnąć zwykły kredyt gotówkowy na dowolny cel albo zamiast kredytu założyć kartę kredytową...

...zacznijmy od początku, czyli od wyjaśnienia, co to jest karta kredytowa. Karta kredytowa jest typem karty płatniczej, która wydawana jest...

Zobacz więcej
14 min. czytania