10 min. czytania

Co zrobić po otrzymaniu wezwania do zapłaty? Kiedy wezwanie jest nieważne?

Zaktualizowano: 2023-02-06 10:25
Opublikowano: 2021-01-15 15:31
Średnia ocena: 5,69/6 Głosów: 16
Co zrobić po otrzymaniu wezwania do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty to dokument, którego możesz spodziewać się, jeśli masz nieuregulowane zobowiązania finansowe. Jego rodzajów jest przynajmniej kilka, a jedno z najbardziej poważnych to wezwanie przedsądowe. Co zrobić, gdy otrzymasz taki dokument? Za co w ogóle możesz je dostać? Poznaj odpowiedź na te i inne pytania.

Niespłacony kredyt gotówkowy? Brak regularności w spłacaniu sprzętu na raty? Wierzyciel z pewnością niedługo upomni się o swoją należność. A co jeśli to Ty nim jesteś? Sprawdź, jak wygląda wzór wezwania do zapłaty. 

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty to pismo, w którym wierzyciel wzywa swojego dłużnika, aby spłacił w określonym terminie swoje zaległości finansowe. Znajdziesz w nim informacje dotyczące kwoty zadłużenia, ale i wyznaczonego czasu, w jakim musisz je spłacić.

Podstawę prawną wezwania do zapłaty stanowi art. 455 kodeksu cywilnego. Wyczytać można z niego, że jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

Jeśli otrzymasz ponaglenie do zapłaty, to nie wpadaj od razu w panikę. Droga do rozprawy sądowej jest jeszcze długa. Ureguluj zobowiązania, a niedługo zapomnisz o całej sprawie. 

A za co właściwie możesz dostać ponaglenie do zapłaty? Wezwanie do zapłaty może tak dotyczyć każdego rodzaju długu – pożyczki, kredytu gotówkowego, rat 0% ze sklepu elektronicznego i wielu innych zadłużeń.

Do określenia wezwania do zapłaty stosuje się także inne określenia jak przedsądowe wezwanie do zapłaty, żądanie zapłaty, monit, przypomnienie o zapłacie i inne. Bez względu na to, jak pismo jest zatytułowane, jego podstawowy cel jest niezmienny, czyli nakłonienie dłużnika do spłaty powstałych zaległości finansowych.

Ważne!

Przesłanie wezwania do zapłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych. Otrzymanie takiego pisma nie nakłada na dłużnika żadnych dodatkowych obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

Kto może napisać wezwanie do zapłaty?

Prawo do przesłania wezwania do zapłaty mają wszystkie podmioty, wobec których masz jakiekolwiek niespłacone zadłużenia. Wezwanie do zapłaty może przesłać nam:

 • firma pożyczkowa,
 • bank,
 • firma windykacyjna,
 • dostawca energii elektrycznej,
 • dostawca gazu,
 • dostawca wody,
 • spółdzielnia mieszkaniowa,
 • kancelaria prawna,
 • jakikolwiek sklep, w którym zrealizowano zakupy „na raty”.

W zdecydowanej większości przypadków wierzyciele decydują się na przekazanie wszystkich czynności związanych z odzyskiwaniem długów od dłużników wyspecjalizowanym firmom windykacyjnym lub kancelariom prawnym. Ich ostatni krok to wysłanie wezwania przedsądowego do wywiązania się z umowy.


Co grozi za opóźnienie w spłacie kredytu? Ile dni można się spóźnić z ratą kredytu bez konsekwencji?


Rodzaje wezwań do zapłaty

Wezwanie do zapłaty nie jest zdefiniowane przez żaden obowiązujący w Polsce akt prawny, W związku z tym, samo nazewnictwo dotyczącego tego typu dokumentu, może być bardzo zróżnicowane. Najczęściej można spotkać się z:

 • przypomnieniem o długu – ten dokument ma na celu przypomnienie dłużnikowi o istniejącym zadłużeniu. Pełni on przede wszystkim funkcję informacyjną, aby dłużnik sam zechciał oddać cały dług wraz z naliczonymi odsetkami. 
 • wezwaniem do zapłaty z informacją o możliwości wpisania dłużnika do jednego z rejestrów dłużników – wierzyciele mają prawo do wpisywania dłużników do ogólnopolskich rejestrów dłużników wtedy, gdy spóźniają się oni z terminową spłatą zadłużenia minimum 60 dni oraz że wcześniej były kilkukrotnie wysyłane przypomnienia o upływie terminu spłaty.
 • wezwanie do zapłaty z informacją o możliwej sprzedaży długu firmie windykacyjnej – tego rodzaju wezwanie do zapłaty często przynosi zamierzony przez wierzycieli skutek. W piśmie znajduje się informacja, że wierzyciel już wkrótce sprzeda dług na giełdzie długów bądź przekaże go wyspecjalizowanej firmie windykacyjnej. Tego rodzaju wezwanie do zapłaty jest przesyłane jako drugie z kolei przez większość wierzycieli.
 • przedsądowym wezwaniem do zapłaty – to ostatni krok  w ramach procedury polubownego rozwiązania sprawy.  Jeżeli dłużnik w żaden sposób nie zareaguje na przedsądowe wezwanie do zapłaty, kolejnym krokiem będzie skierowanie przez wierzyciela sprawy na drogę sądową.

Giełda długów. Jak działa i kto może z niej korzystać?


Jaką formę może przyjąć wezwanie do zapłaty?

Jak wysłać wezwanie do zapłaty? Wezwania do zapłaty mogą przybierać kilka form, czyli:

 • telefoniczne wezwanie do zapłaty – przedstawiciel wierzyciela lub firmy windykacyjnej dzwoni do dłużnika, aby uzgodnić harmonogram spłat oraz poinformować go o konsekwencjach wynikających z dalszego uchylania się od obowiązku spłaty powstałego zadłużenia. W ramach telefonicznego wezwania do zapłaty stosuje się także wiadomości tekstowe SMS;
 • pisemne wezwanie do zapłaty – jest ono stosowane przede wszystkim przy przesyłaniu przedsądowych wezwań do zapłaty, które dostarcza się poprzez listy polecone. To jedno z najbardziej praktycznych form skutecznego doręczenia wezwania do zapłaty.  W tym przypadku warto zachować potwierdzenie odbioru. 
 • elektroniczne wezwanie do zapłaty – przybiera ono najczęściej formę wiadomości e-mail,
 • osobiste wezwanie do zapłaty – oznacza ono wizytę windykatora lub przedstawiciela firmy windykacyjnej, jest to element tzw. windykacji terenowej.

To może Cię zainteresować: Czym jest Rejestr Należności Publicznoprawnych? Jakie dane zawiera?

Czym różni się wezwanie przedsądowe od ostatecznego wezwania do zapłaty?

Oba te pisma mają takie same skutki prawne. Są to po prostu dokumenty wysyłane do dłużników w ramach tzw. windykacji polubownej. Zanim zostanie wysłane przedsądowe wezwanie do zapłaty oraz ostateczne wezwanie do zapłaty, wysyłane są także monity. Firmy kontaktują się także z dłużnikiem telefonicznie, ponieważ zależy im na tym, aby wspólnie ustalić taki harmonogram oraz sposób spłaty długu, który będzie satysfakcjonował obie strony.

Dopiero wtedy, gdy działania polubowne nie przynoszą żadnych pozytywnych rezultatów, wierzycielowi nie pozostaje nic innego jak wysłać pismo przedsądowe i skierować sprawę na drogą sądową. Otrzymanie ostatecznego wezwania do zapłaty oznacza, że wierzyciel już wkrótce przekaże naszą sprawę do sądu. W takim dokumencie jest mowa o ostatnim możliwym terminie uregulowania zadłużenia. 


Jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Wzór skargi


Jak napisać wezwanie do zapłaty? Wzór

W aktualnie obowiązujących przepisach polskiego prawa nie ma precyzyjnych informacji na temat tego, co konkretnie musi znaleźć się w przedsądowym upomnieniu do zapłaty. Nie istnieje zatem jeden wzór wezwania do zapłaty. Większość wierzycieli umieszcza w tym dokumencie następujące elementy:

 • imię i nazwisko adresata,
 • dokładna nazwa nadawcy (wierzyciela),
 • data oraz miejscowość sporządzenia dokumentu
 • podstawa dla naliczania długów, o których jest mowa w piśmie,
 • dokładna informacja odnośnie wysokości długu i naliczonych karnych odsetek,
 • informacja o pierwotnym terminie spłaty,
 • informacja o nowym terminie spłaty do zwrotu wszystkich zaległości finansowych,
 • numer rachunku bankowego, na który należy przelać wszystkie zaległości finansowe,
 • omówienie wszystkich konsekwencji braku spłaty zadłużenia.

Ile kosztuje wezwanie do zapłaty?

Opłata za monit musi być wliczona do kosztów pożyczki, z kolei ich maksymalna wartość jest określona w ustawie. Wierzyciel nie może więc ustalać dowolnych kosztów za wysyłkę wezwania do zapłaty. W praktyce najczęściej jest to koszt 20-30zł


Jak poradzić sobie w przypadku problemów ze spłatą kredytu?


Kiedy wezwanie do zapłaty jest nieważne?

Kiedy może się okazać, że wezwanie do zapłaty jest nieważne? Najczęściej wtedy, gdy dług uległ już przedawnieniu. Każdy dług ma określony „termin ważności”. W przypadku, gdy termin przedawnienia minie, wierzyciel nie może już w skuteczny sposób żądań od dłużnika zwrotu należności. Jeśli dług jest przedawniony, żaden sąd nie wyda prawomocnego nakazu zapłaty. 

Przedawnienie ma zupełnie inny termin dla poszczególnych zadłużeń. Przykładowo, termin przedawnienia faktury wynosi 24 miesiące, zaś kredytu gotówkowego 36 miesięcy. 

Co zrobić po otrzymaniu wezwania do zapłaty?

Czasem może okazać się, że wezwanie do zapłaty otrzymaliśmy przez pomyłkę. Jeżeli otrzymamy tego rodzaju wezwanie do zapłaty, w pierwszej kolejności powinniśmy zweryfikować, czy przypadkiem nie zostało ono sfałszowane. Oszuści żerują na niewiedzy polskich konsumentów, stosują wyłudzenia, które polegają na wysyłaniu informacji o rzekomym długu. 

Jak rozpoznać fałszywe wezwanie do zapłaty? W sposób szczególny należy zwrócić uwagę na opisaną podstawę naliczonej wierzytelności, a także numer konta, który znalazł się w przesłanym wezwaniu do zapłaty. Jeżeli cokolwiek wzbudzi nasze wątpliwości, warto od razu skontaktować się z przedstawicielem danego wierzyciela oraz poprosić go o przedstawienie szczegółów na temat danej sprawy. 


Co grozi za fałszowanie dokumentów? Jaka jest kara za podrabianie dokumentów do kredytu?


Jak odpowiedzieć na wezwanie do zapłaty?

Jak sporządzić odpowiedź na wezwanie do zapłaty? W takim dokumencie należy zawrzeć wszystkie istotne informacje dotyczące danej sprawy. Najważniejszym elementem takiej odpowiedzi powinien być dowód potwierdzający, że cała należna kwota już dawno została wierzycielowi przekazana. Brak odpowiedzi na wezwanie do zapłaty, będzie skutkować wysłaniem ponownego wezwania. Dłużnik może także spodziewać się pisma przedprocesowego.

Kiedy można sprzeciwić się od nakazu zapłaty?

W niektórych przypadkach może okazać się, że przesłane do nas wezwanie do zapłaty jest całkowicie bezzasadne. Osoby, które nie mają żadnych zadłużeń, a mimo to otrzymały wezwanie do zapłaty, powinny jak najszybciej skontaktować się z nadawcą takiego wezwania. Wezwanie do zapłaty jest bezzasadne, gdy:

 • firma windykacyjna bądź wierzyciel popełnił błąd,
 • doszło do przedawnienia długów,
 • dług powstał przez nielegalną klauzulę w danej umowie.

Jeśli dotyczy nas którakolwiek z powyżej opisanych okoliczności, powinniśmy jak najszybciej skierować do wierzyciela odpowiednie pismo z wyjaśnieniem, że otrzymaliśmy bezprawne wezwanie do zapłaty.

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Sprzeciw do wezwania do zapłaty lub odwołanie trzeba przygotować w formie papierowego dokumentu, a następnie przesłać go pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby wierzyciela.


Dodatkowe informacje:

https://erif.pl/poradnik-przedsiebiorcy/wezwanie-do-zaplaty-jak-sporzadzic-przedsadowe-wezwanie-do-zaplaty/

Komentarze

Powiązane artykuły

Mały ZUS składki {{year}}. Ile wynosi mały ZUS?
Porady
18.04.2024

Mały ZUS składki 2024. Ile wynosi mały ZUS?

...– składki na ZUS i podatki w Polsce spędzają sen z powiek wielu osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W dobie kryzysu wiele osób zaciągało kredyty gotówkowe lub firmowe na uregulowanie należności. Dla najmniejszych podmiotów, które nie wykazują dużego dochodu, stworzono preferencyjne rozwiązania. Prowadzenie własnej...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Ile wynosi inflacja w Polsce w {{year}} roku?
Porady
16.04.2024

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2024 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Tarcza antyinflacyjna {{year}}. Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Porady
15.04.2024

Tarcza antyinflacyjna 2024. Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Tarcza antyinflacyjna w 2024 r. – czy nadal będzie obowiązywać? Jakie rodzaje wsparcia przygotował dla Polaków nowy rząd? Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy i jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdzamy, z jakich rozwiązań można obecnie skorzystać, żeby zniwelować skutki wysokich cen energii i produktów w sklepach.
Zobacz więcej
6 min. czytania
Karta podatkowa {{year}}: zasady rozliczania i nowe stawki podatku
Porady
10.04.2024

Karta podatkowa 2024: zasady rozliczania i nowe stawki podatku

...które zostały podniesione z powodu inflacji. W 2024 roku wzrosły również składki ZUS, w tym składka zdrowotna. Czy obciążenia wzrosły na tyle, że przedsiębiorcy będą musieli sięgać po kredyty gotówkowe na ich uregulowanie? Niekoniecznie, ale przeczytaj nasz artykuł, by się o tym przekonać. Wyjaśniamy w nim także, kiedy nastąpił koniec karty podatkowej, ponieważ od pewnego czasu już nie można...

Zobacz więcej
19 min. czytania
Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w {{year}} roku
Porady
09.04.2024

Aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w 2024 roku

Harmonogram posiedzeń RPP obecnie wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku finansowym, ponieważ każde z nich kończy się istotnymi dla niego decyzjami. Jak często oraz kiedy odbywają się spotkania w roku 2024, przedstawia aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej. Czy znajomość tych dat może przydać się obecnym lub przyszłym kredytobiorcom?
Zobacz więcej
7 min. czytania
Czy bank może odmówić udzielenia wakacji kredytowych?
Porady
05.04.2024

Czy bank może odmówić udzielenia wakacji kredytowych?

...przez ustawodawcę. Zazwyczaj obejmują one określony czas oraz konkretne rodzaje kredytu. W przypadku obecnych wakacji kredytowych mowa więc o możliwości zawieszenia łącznie 4 rat kredytu hipotecznego. Z kolei bankowe wakacje kredytowe są inicjatywą banków, które same decydują o udzieleniu takiej ulgi kredytowej swoim klientom. Co więcej, w tym przypadku mogą one różnić się...

Zobacz więcej
5 min. czytania