Na czym polega odstąpienie od umowy kredytu? Czy można zrezygnować z kredytu hipotecznego?

Zaktualizowano: 2023-04-06 09:59
Opublikowano: 2020-01-16 14:40
Średnia ocena: 5,57/6 Głosów: 28
Na czym polega odstąpienie od umowy kredytu?

Odstąpienie od umowy kredytu umożliwiają obowiązujące aktualnie przepisy, które zezwalają na to pod warunkiem spełnienia określonych wymogów prawa. Rezygnacja z kredytu hipotecznego – kiedy jest możliwa? Na jakich zasadach można z niej skorzystać? Sprawdziliśmy to!

Kredyt hipoteczny to długoterminowe zobowiązanie, którego skutki będziemy odczuwać przez wiele lat. Obecnie jednak sytuacja na rynku zmienia się bardzo dynamicznie – rosnące stopy procentowe, wysoka inflacja oraz niepokoje społeczne sprawiają, że czasem klienci są zmuszeni do odstąpienia od zawartej umowy. W artykule przedstawiamy, w jaki sposób to zrobić – krok po kroku.

Czy można odstąpić o umowy kredytowej zawartej w banku?

Czy można anulować kredyt już po jego zaciągnięciu? Polskie prawo zezwala na rezygnację z umowy kredytowej zawartej z bankiem, SKOK-iem lub firmą z sektora pozabankowego. Reguluje to ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, w której czytamy, że konsument na prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

Co oznacza wypowiedzenie umowy kredytowej? Po skorzystaniu z takiej możliwości umowa uważana jest za niezawartą. Osoba, która chce odstąpić od umowy, powinna złożyć drugiej stronie oświadczenie woli w formie dokumentowej. Ważne, żeby zostało przekazane w taki sposób, żeby kredytodawca mógł się z nim zapoznać.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytu ratalnego lub innego zobowiązania nie wymaga żadnego uzasadnienia – klient nie musi zatem tłumaczyć się, dlaczego rezygnuje.


Kliknij i sprawdź: Jak poradzić sobie w przypadku problemów ze spłatą kredytu? >>


Czy można zrezygnować z kredytu hipotecznego?

Coraz wyższe raty kredytów hipotecznych skutecznie odstraszają potencjalnych kredytobiorców przed zaciąganiem tak poważnego zobowiązania. Zdarza się też, że kredytobiorca decyduje się na rezygnację z kredytu hipotecznego już po podpisaniu umowy. Taką możliwość zapewniają przepisy ustawy o kredycie hipotecznym z dnia 23 marca 2017 roku.

Podobnie jak w przypadku kredytu konsumenckiego, także tutaj konsument na prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Nie wymaga to uzasadnienia. Wycofanie się z kredytu hipotecznego skutkuje tym, że klient musi zwrócić wszystkie przekazane mu środki wraz z ewentualnymi odsetkami.

Odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego przed uruchomieniem jest prostsze – jeśli klient nie otrzymał jeszcze pieniędzy z kredytu, nie musi ich zwracać. Do zapłaty pozostają tylko ewentualne odsetki. Możliwa jest także rezygnacja z ostatniej transzy kredytu hipotecznego, np. w przypadku zakończenia inwestycji lub chęci dokończenia jej z własnych środków.

Warunki odstąpienia od umowy kredytowej

Sprawdźmy, jak wygląda procedura odstąpienia od umowy w przypadku różnych rodzajów kredytów. Co do zasady warunki są podobne – ustawodawca np. zobowiązał kredytodawców do przekazania klientowi przy zawarciu umowy specjalnego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z oznaczeniem nazwy firmy i siedziby oraz adresu.

Ile jest czasu na odstąpienie od umowy kredytowej?

 • odstąpienie od umowy kredytu gotówkowegow przypadku kredytów na kwotę do 255 550 zł stosujemy przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy, a jeśli środki już zostały mu przekazane, musi je zwrócić nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Ma to również zastosowanie przypadku kredytów na rzecz sprzedawcy lub usługodawcy, np. gdy klient kupuje na raty sprzęt elektroniczny w markecie, a zakup finansuje bank. Konsument może odstąpić od umowy przez złożenie kredytodawcy lub pośrednikowi kredytowemu stosownego oświadczenia.
 • odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego – klient może zdecydować się na odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania, niezależnie od tego, czy środki zostały już wypłacone. Jeśli tak się stało, to klient ma 30 dni od dnia złożenia oświadczenie o odstąpieniu od umowy na zwrócenie przekazanych środków wraz z odsetkami. Jeśli z umową jest związana dodatkowa usługa, np. założenie rachunku bankowego lub uruchomienie karty kredytowej, to odstąpienie jest skuteczne także wobec umowy o tę usługę. Dotyczy to również umów z innymi podmiotami, np. w przypadku ubezpieczenia kredytu.
 • odstąpienie od umowy kredytu konsolidacyjnego – w tym przypadku stosowane są przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, a więc klient ma 14 dni od momentu zawarcia umowy na złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Ma to zastosowanie do kredytów do wartości 255 550 zł.
 • odstąpienie od umowy kredytu samochodowego – kupiłeś auto na raty? Kredyty samochodowe do kwoty 255 550 zł są traktowane jak kredyty konsumenckie, a zatem w tym przypadku obowiązuje 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy.

Jak liczyć 14 dni na odstąpienie od umowy kredytowej?

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia – a zatem nie od momentu otrzymania środków. Ważne jest więc to, kiedy złożymy podpis na umowie kredytowej – od tego dnia obowiązuje termin na odstąpienie od umowy kredytu. 14 dni kalendarzowych czy roboczych?

Niestety w tym przypadku należy brać pod uwagę dni kalendarzowe, a zatem z uwzględnieniem dni wolnych od pracy (weekendów i świąt). A czy po upływie tego terminu można jeszcze zrezygnować z kredytu? Z reguły nie, jednak czasem kredytodawcy wydłużają termin i umieszczają taki zapis w umowie.

Co zrobić, żeby odstąpienie było skuteczne? W przypadku rezygnacji z kredytu konsumenckiego ustawa precyzuje, że dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem – decyduje zatem data stempla pocztowego, a nie to, kiedy odstąpienie dotarło do adresata.

Podobnie wygląda termin na odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego – o skuteczności odstąpienia decyduje to, kiedy klient wysłał oświadczenie, a nie, kiedy adresat je otrzymał. Oczywiście można też złożyć je osobiście w placówce banku – wtedy warto wziąć od pracownika potwierdzenie złożenia dokumentu.


To może Cię zainteresować: Czy można sprzedać dom w trakcie budowy?


Jak odstąpić o umowy kredytowej? Krok po kroku

Zastanawiasz się, jak zrezygnować z kredytu hipotecznego lub innego zobowiązania? Sprawdź procedurę odstąpienia od umowy kredytowej w kilku prostych krokach!

 1. Wypełnij oświadczenie o odstąpieniu, którego wzór przekazał bank przy podpisywaniu umowy.
 2. Przekaż oświadczenie kredytodawcy – możesz to zrobić osobiście w placówce banku lub wysłać pocztą. Jeśli decydujesz się na wysyłkę, skorzystaj z listu poleconego, np. za potwierdzeniem odbioru.
 3. Jeśli nastąpiło już uruchomienie kredytu, a środki zostały przekazane, w ciągu 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu zwróć środki na konto wskazane przez bank. Uwzględnij wymagane odsetki.

Podobne zasady obowiązują, jeśli chcesz zrezygnować z pożyczki udzielonej przez bank.

Jak napisać wzór odstąpienia od umowy kredytowej?

Poprzednio wspomnieliśmy, że bank przy podpisywaniu umowy jest zobowiązany do przekazania kredytobiorcy wzoru odstąpienia od umowy kredytowej.

Wzór może być przekazany na trwałym nośniku – z reguły jest to wersja pisemna. Czasem zdarzy się jednak, że kredytodawca nie wywiąże się z tego obowiązku. Wtedy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, termin na odstąpienie od umowy biegnie od momentu przekazania wzoru klientowi, a nie od podpisania umowy.

Co z reguły znajduje się w bankowych drukach o odstąpieniu? Wzory zazwyczaj uwzględniają następujące informacje:

 • nazwę banku,
 • siedzibę (adres).
 • dane klienta (imię, nazwisko, adres, numer PESEL),
 • numer umowy kredytowej i datę jej zawarcia,
 • numer konta bankowego do zwrotu środków.

Jak wspominaliśmy, klient nie musi w żaden sposób uzasadniać swojej decyzji. Bank nie może też nie przyjąć oświadczenia.


Sprawdź także: O ile wzrosły raty kredytów hipotecznych w 2022 roku? Jak poradzić sobie z wyższą ratą kredytu na mieszkanie?


Jak przebiega rezygnacja z umowy kredytowej w wybranych bankach?

Anulowanie kredytu hipotecznego lub innego zobowiązania to poważna decyzja. Sprawdźmy, jak podchodzą do tego wybrane banki.

Odstąpienie od umowy kredytu PKO BP

W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy należy podać imię i nazwisko klienta, cechy dokumentu tożsamości – nr PESEL, określić rodzaj umowy kredytowej, numer i datę jej zawarcia. Oświadczenie można złożyć w oddziale lub przesłać na adres PKO BP S.A., 01-900 Warszawa 118, skr. poczt. 34.

Odstąpienie od umowy kredytu Pekao S.A.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu bank przekazuje przy podpisaniu umowy kredytowej, można także znaleźć je na stronie internetowej. Dokument można wysłać pocztą lub przekazać pracownikowi w oddziale.

Odstąpienie od umowy kredytu Alior Bank

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać pocztą na adres: Alior Bank S.A., ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa. Warto wcześniej skontaktować się z placówką lub infolinią banku pod numerem 19 502 (w przypadku kredytów/pożyczek ratalnych).

Odstąpienie od umowy kredytu BNP Paribas

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera dane klienta (imię, nazwisko, PESEL i adres), dane banku, rodzaj umowy kredytowej, numer umowy i dzień jej zawarcia. Dokument należy przesłać na adres BPB Paribas, ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa.

Odstąpienie od umowy kredytu ING Bank Śląski

Oświadczenie należy wysłać na adres ING Bank Śląski S.A., ul. Sokalska 34, 40-086 Katowice. W treści należy zawrzeć dane kredytobiorcy – imię, nazwisko, adres, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego.

Odstąpienie od umowy kredytu mBank

W treści oświadczenia należy zawrzeć podstawowe informacje – dane kredytobiorcy i umowy, datę jej zawarcia. Oświadczenie należy wypełnić, podpisać i przesłać na adres mBank S.A. Bankowość Detaliczna, skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2.

Odstąpienie od umowy kredytu Santander Consumer Bank

W sprawie odstąpienia od umowy można skontaktować się z Zespołem Obsługi Posprzedażowej pod numerem 71 358 22 00. Oświadczenia należy kierować na adres Santander Consumer Bank S.A. ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław lub złożyć w oddziale.

Odstąpienie od umowy kredytu Millennium

Podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytu należy wysłać na adres placówki banku lub złożyć bezpośrednio w placówce.

Odstąpienie od umowy kredytu Getin Bank

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytu należy wysłać na adres Getin Noble Bank S.A., UP Warszawa 113, przegródka pocztowa 162.


Kliknij i przekonaj się, ile razy można skorzystać z wakacji kredytowych w bankach! >>


Koszty odstąpienia od umowy kredytu

Zgodnie z przepisami klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy kredytu konsumenckiego czy hipotecznego – bank nie może zatem żądać dodatkowej prowizji z tego tytułu. Oczywiście wyjątek stanowią odsetki, jednak nie można ich traktować jako kosztu odstąpienia, a jako koszt kredytu.

Czy rezygnując z umowy kredytu, bank zwróci prowizję?

W przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego banki są zobowiązane do zwrotu kosztów pożyczek o koszty dotyczące okresu, o który czas obowiązywania umowy został skrócony. Kredytobiorcy mają zatem szansę na odzyskanie części lub całości prowizji. Banki są do tego zobowiązane na mocy wyroku TSUE z dnia 11 września 2019 r. i ustawy o kredycie konsumenckim.

Czy dotyczy to także odstąpienia od umowy kredytu hipotecznego? Prowizja może zostać zwrócona osobom, które zaciągnęły kredyt po 22 lipca 2017 roku, a spłata nastąpiła po 11 września 2019 roku. Rozwiązanie umowy kredytu hipotecznego zaciągniętego przed lipcem 2017 nie jest możliwe bez utraty prowizji.


Warto wiedzieć: O ile spadnie rata kredytów hipotecznych w 2023 roku?


Kiedy warto zdecydować się na rezygnację z umowy kredytowej?

Rezygnacja z kredytu gotówkowego lub hipotecznego to czasem jedyne wyjście – w przypadku nagłych problemów finansowych, których nie byliśmy w stanie wcześniej przewidzieć, spłata rosnących rat kredytu wydaje się niemożliwa.

O odstąpieniu od umowy warto pomyśleć np. w przypadku utraty pracy, ciężkiej choroby uniemożliwiającej podjęcie zatrudnienia czy nagłego wyjazdu za granicę. O wypowiedzeniu kredytu hipotecznego warto też poczytać na forum internetowym, gdzie kredytobiorcy dzielą się cennymi doświadczeniami.

Komentarze

Powiązane artykuły

Kredyt bankowy. Co warto o nim wiedzieć przed złożeniem wniosku?

Kredyt bankowy. Co warto o nim wiedzieć przed złożeniem wniosku?

...banku w sprawie kredytu. Decyzja o tym, kto może wziąć np. kredyt gotówkowy, zależy od wielu czynników. Banki oceniają potencjalnych...

...przedwstępna jest często wymagana przez banki przy udzielaniu kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. Jest to dokument określający warunki...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Kim jest kredytobiorca? Jakie są jego prawa i obowiązki?

Kim jest kredytobiorca? Jakie są jego prawa i obowiązki?

...mieszkania. W tym celu udała się do banku i podpisała umowę na kredyt gotówkowy w wysokości 20 tys. zł z okresem kredytowania na 3 lata. Jako...

...ubiegłego roku wskazują, że wartość wszystkich udzielonych kredytów gotówkowych i pożyczek wyniosła niemal 74 mld zł. Sytuacja na rynku powoli...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Jak i co negocjować przy kredycie hipotecznym?

Jak i co negocjować przy kredycie hipotecznym?

...do porozumienia, gdzie obie strony znajdują wspólny grunt, który zadowala ich interesy i potrzeby. W kontekście finansowym, a szczególnie przy zaciąganiu kredytu hipotecznego, negocjowanie może otworzyć drzwi do bardziej korzystnych warunków umowy, które w dłuższej perspektywie przełożą się na oszczędności i mniejsze obciążenie...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Kiedy i o ile spadnie rata kredytów hipotecznych w {{year}} roku?

Kiedy i o ile spadnie rata kredytów hipotecznych w 2024 roku?

...i analityków – Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na obniżenie wskaźników o 75 punktów bazowych. Kolejna, październikowa, obniżyła je o 25 punktów, a to przełożyło się na koszt kredytu hipotecznego. Co dalej? Czy raty kredytu spadną w 2024 roku? Każdy, kto śledzi ranking kredytów hipotecznych, może zauważyć, że w ciągu ostatnich kilku lat bardzo wiele się zmieniło w kwestii...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Co to jest WIBOR(R)? Aktualne stawki WIBOR(R) 1M, 3M, 6M

Co to jest WIBOR(R)? Aktualne stawki WIBOR(R) 1M, 3M, 6M luty 2024

...będzie dla kredytobiorcy korzystniejszy? Czy lepiej wybrać kredyt hipoteczny z WIBOR(R) 3M czy 6M? WIBOR(R) 3M zmienia się co trzy miesiące, a...

...wyższa jest stopa WIBOR(R). Kredytobiorcy, którzy spłacają kredyty hipoteczne oprocentowane według stawki WIBOR(R), mogą mieć pewność, że...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Kredyt dla emerytów i rencistów {{year}}

Kredyt dla emerytów i rencistów 2024

Najtańszy kredyt dla emerytów powinien mieć możliwie jak najniższe RRSO i całkowite koszty zobowiązania. Banki mogą ustalać górną granicę wieku kredytobiorcy, zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych. Zobacz, na jakich zasadach i z jakimi kosztami wiąże się udzielenie kredytu dla emeryta.
Zobacz więcej
20 min. czytania