Co to jest restrukturyzacja kredytu i kiedy warto się na nią zdecydować?

Zaktualizowano: 2022-04-14 10:06
Opublikowano: 2020-01-06 08:00
Średnia ocena: 5,50/6 Głosów: 36
Restrukturyzacja kredytu - co warto o niej wiedzieć?

Co to jest restrukturyzacja kredytu?

Restrukturyzacja kredytu bywa mylona z kredytem konsolidacyjnym. Tymczasem są to zupełnie odmienne pojęcia. Skąd zatem to zamieszanie definicyjne? Kredyt konsolidacyjny może być jednym ze sposobów restrukturyzacji. Jest ich jednak o wiele więcej. 

Jak zatem wyjaśnić, co jest restrukturyzacja kredytu? Można powiedzieć, że jest to zmiana obecnych warunków kredytowania na takie, które pozwolą nie wpaść w kłopoty finansowe. Do tej zamiany dochodzi zawsze na wniosek kredytobiorcy. Najczęściej uzyskuje się to poprzez zmniejszenie comiesięcznej raty kredytu. Ale nie tylko. Wiele zależy od tego, co kredytobiorcy zaproponuje bank.

Restrukturyzacja kredytu - na czym polega?

Na czym polega restrukturyzacja kredytu? Głównie chodzi o to, aby zmienić warunki kredytowe na takie, które pozwolą na dalszą spłatę zobowiązania. Rozwiązania zaproponowane w ramach restrukturyzacji przyjmują różne formy. Najczęściej jest to wydłużenie okresu kredytowania, co pozwala uzyskać niższą ratę. Tym samym odciąża budżet osoby, która dany kredyt spłaca. 

Inny sposób oferowany przez banki w ramach restrukturyzacji, to czasowe zawieszenie płatności raty kapitałowo-odsetkowej na wybrany okres (najczęściej 3 miesięcy). W tym przypadku mowa o tzw. wakacjach kredytowych. 

Bank może również zgodzić się na modyfikacje oprocentowania lub przewalutowanie kredytu. Rozwiązaniem może okazać się też rezygnacja z zabezpieczeń kredytu.

Co daje restrukturyzacja kredytu? W zależności od formy pomocy zapewnia czas na uzbieranie potrzebnych środków lub mniejszą ratę, która aż tak nie obciąża kredytobiorcy i zapewniaj mu szansę na terminową spłatę rat.

Sprawdź: Kalkulator kredytowy

Restrukturyzacja kredytu - jakie kredyty można restrukturyzować?

Kredytobiorcy najczęściej decydują się na restrukturyzację kredytu gotówkowego. Ta oferta dostępna jest w większości banków i zazwyczaj z jej otrzymaniem nie ma większego problemu. Nieco inaczej może wyglądać restrukturyzacja kredytu hipotecznego. Zazwyczaj ta opcja również jest dostępna, lecz jej przeprowadzenie może być nieco trudniejsze. Dlaczego? Kwota takiego zobowiązania przeważnie opiewa na bardzo wysokie kwoty, a przy tym przeważnie ma związek z wzięciem pod zastaw nieruchomości. Niemniej, restrukturyzacja kredytu mieszkaniowego jest możliwa.

Kliknij i dowiedz się więcej: Kredyt konsolidacyjny bez zdolności kredytowej

Na czym polega restrukturyzacja kredytu hipotecznego?

Restrukturyzacja kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką, podobnie jak w przypadku dokonywania restrukturyzacji kredytu gotówkowego czy każdego innego, polegać będzie na zmianie warunków zobowiązania w tym samym banku. Pod tym względem nic się nie zmienia. Restrukturyzacja rat kredytu hipotecznego może prowadzić do ich obniżenia, najczęściej za sprawą wydłużenia okresu kredytowania.

Celem restrukturyzacji kredytu hipotecznego jest niezmiennie zmiana warunków spłaty tak, by klient mógł regulować łatwiej swoje raty. Niewykluczone, że bank zechce udzielić wakacji kredytowych, podczas których zawieszona zostanie na pewien czas spłata rat – ich części odsetkowej lub tylko kapitałowej.

Z drugiej strony restrukturyzacja kredytu hipotecznego może polegać na skróceniu okresu kredytowania, a dojdzie do tego wówczas, gdy klient będzie mieć coraz lepszą sytuację finansową, zatem będzie mógł spłacać wyższe raty i szybciej pozbyć się zobowiązania zaciągniętego w banku.

Podwyżki stóp procentowych a restrukturyzacja kredytu hipotecznego

Spłata kredytu hipotecznego coraz mocniej obciąża finanse polskich kredytobiorców z uwagi na ogromne podwyżki stawek WIBOR(R), wykorzystywanych do obliczania wysokości oprocentowania kredytów tego rodzaju. Najczęściej jest to stawka WIBOR(R) 3M lub 6M, do której bank dodaje marżę bankową, aby uzyskać wysokość oprocentowania zobowiązania hipotecznego.

Warto wiedzieć, że WIBOR(R) uzależniony jest w dużej mierze od wysokości głównych stóp procentowych w Polsce, a te od października 2021 roku do kwietnia 2022 roku wzrosły 7 razy. W wyniku tego 7 kwietnia 2022 roku osiągnęły wysokość:

 • 4,50 proc. – stopa referencyjna,
 • 5,00 proc. – stopa lombardowa,
 • 4,00 proc. – stopa depozytowa,
 • 4,55 proc. – stopa redyskontowa weksli,
 • 4,60 proc. – stopa dyskontowa weksli.

Wraz z nimi zwiększyła się stawka WIBOR(R). Jeszcze we wrześniu 2021 roku dwie najczęściej wykorzystywane stawki wynosiły:

 • WIBOR(R) 3M – 0,24 proc.
 • WIBOR(R) 6M – 0,28 proc.

Po wielokrotnych podwyżkach głównych stóp procentowych NBP stawki WIBOR(R) wynoszą:

 • WIBOR(R) 3M – 5,32 proc.,
 • WIBOR(R) 6M – 5,58 proc.

Co w związku z tym z ratami kredytów hipotecznych? Musiało to doprowadzić do zwiększenia rat, w rezultacie klienci powinni przygotować się na kolejne podwyżki. Stawki WIBOR(R) aktualizowane są w cyklu 3-miesięcznym lub 6-miesięcznym, dlatego raty kredytów hipotecznych niestety jeszcze wzrosną.

Sposobem na powstrzymanie drożejących rat jest renegocjacja warunków kredytowania i restrukturyzacja długu. To jedna z możliwych opcji, które pomogą klientowi w spłacie zobowiązania mimo coraz wyższych stawek WIBOR(R).

Czy warto zdecydować się na restrukturyzację kredytu hipotecznego?

Bank może zaoferować klientowi różne formy restrukturyzacji kredytu hipotecznego. Opinie zarówno bankowców, jak i kredytobiorców dotyczące zmiany warunków w takim przypadku są zróżnicowane. Przy takiej zmianie bank może przychylić się do wniosku klienta o czasowe zawieszenie spłaty, wydłużenie okresu kredytowania i zmianę wysokości rat kapitałowo-odsetkowych kredytu hipotecznego.

Dowiedz się: O ile wzrosły raty kredytów hipotecznych w 2022 roku. Jak poradzić sobie z wyższą ratą kredytu na mieszkanie?

W większości banków w Polsce istnieje możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia w związku z pogarszającą się sytuacją finansową klienta czy wręcz przeciwnie – w razie chęci szybszego wywiązania się z długu. Restrukturyzacja kredytu hipotecznego w Getin Banku wymaga złożenia wniosku na formularzu bankowym, w którym klient prosi o:

 • zmianę wysokości raty poprzez wydłużenie okresu kredytowania,
 • karencję w spłacie kapitału kredytu.

Wniosek argumentowany jest zaległościami w spłacie zaciągniętego zobowiązania. Dołącza się do niego deklarację dotyczącą sytuacji finansowej klienta i oświadczenie o stanie zobowiązań. Jednym z warunków restrukturyzacji w Getin Banku jest to, aby kredyt hipoteczny miał saldo powyżej 5 tys. zł na dzień złożenia wniosku.

Podobny wniosek na formularzu bankowym składa się w przypadku restrukturyzacji kredytu hipotecznego w mBanku. Wówczas można odroczyć spłatę kapitału na okres kilku miesięcy, wydłużyć okres zwrotu o kilka miesięcy i zmniejszyć raty kredytu czy też zaproponować własne rozwiązanie. Trzeba też wpisać przyczyny złożenia wniosku i oświadczenie o wysokości dochodów i zobowiązań. Klient może zaproponować dodatkowe zabezpieczenia spłaty dla banku.

Zmiana w warunkach umowy przy kredytach mieszkaniowych, inaczej rzecz ujmując, restrukturyzacja kredytu hipotecznego w BPH, także realizowana jest na wniosek klienta, ale może ona polegać na:

 • skróceniu okresu kredytowania,
 • zmianie typu rat – z malejących na równe lub z równych na malejące,
 • udzieleniu wakacji kredytowych.

Restrukturyzacja kredytu hipotecznego w PKO BP polega na zgłoszeniu do banku wniosku o dostosowanie warunków spłaty kredytu do aktualnej sytuacji finansowej klienta. Sytuacja ta może się pogorszyć w związku z nagłą chorobą lub utratą pracy.

Jeśli sytuacja finansowa kredytobiorcy uległa pogorszeniu i chce on zmienić warunki spłaty zobowiązania, powinien złożyć także wniosek o restrukturyzację kredytu hipotecznego w ING Banku Śląskim. Takie podanie dotyczy wówczas czasowego zawieszenia spłaty kapitału w racie, czasowego lub stałego zmniejszenia miesięcznej raty kredytu w banku.

Bank może też jednak odrzucić wniosek o restrukturyzację zadłużenia, przekazując bez zbędnej zwłoki klientowi pisemną odpowiedź i wyjaśniając przyczyny odrzucenia jego prośby.

Kto może korzystać z restrukturyzacji kredytu?

Prawo bankowe mówi, że "Bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy"(artykuł 75c ustawy o prawie bankowym z 29 sierpnia 1997 roku).

Co to oznacza w praktyce? Restrukturyzacja kredytu dostępna jest dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Najczęściej ma to związek z:

 • utratą głównego źródła dochodu,
 • zmniejszeniem zarobku,
 • przejściowymi problemami z płynnością finansową,
 • sytuacją losową (np. chorobą kogoś bliskiego, która wymaga nakładów finansowych na leczenie).

Kliknij i sprawdź czym jest kredyt oddłużeniowy

Kiedy warto skorzystać z restrukturyzacji kredytu?

Kredyt restrukturyzacyjny przeznaczony jest dla osób, które znalazły się w kłopotach finansowych bądź niedługo mogą mieć problemy z regulowaniem kolejnych rat. Zamiast się załamywać i unikać kontaktu z bankiem, warto skonsultować się z doradcą kredytowym i rozważyć możliwość restrukturyzacji. Z pewnością otrzymasz ofertę, która zostanie dostosowana do Twoich możliwości. 

Dlaczego ma to takie znaczenie? Opóźnienia w spłacie przekładają się na Twoją wiarygodność kredytową, a bez tego Twoja zdolność kredytowa może ulec znacznemu pogorszeniu. W efekcie, gdy w przyszłości zechcesz wnioskować o kredyt, bank może Ci odmówić udzielenia pożyczki.

Wniosek o restrukturyzację kredytu - jak poprawnie go napisać?

Jak napisać pismo dot. restrukturyzacji kredytu? Wzór wniosku powinien być dostępny na stronie banku. Jeśli go nie znajdziesz, to zapewne skorzystać możesz z innego wzoru restrukturyzacji, który dostępny jest w sieci. Co powinno się w nim znaleźć?

 • Dane i adres kredytobiorcy,
 • Data i miejsce sporządzenia wniosku,
 • Dane identyfikacyjne umowy kredytowej wraz z datą jej zawarcia,
 • Dane dotyczące banku

To nie jedyne informacje, które musisz zawrzeć. Najważniejsze będzie wypełnienie dwóch pól, które dotyczą:

 • preferowanego sposobu restrukturyzacji kredytu, np. wydłużenie okresu kredytowego,
 • uzasadnienia wniosku o restrukturyzację kredytu.

Szczególnie uzasadnienie wniosku będzie niezwykle istotny. Musisz wykazać, że zmiana warunków kredytowania wynika z Twojej realnej potrzeby, czyli np. zmniejszenia dochodu. Powodem może być także powiększenie rodziny, szczególnie gdy zwiększa się liczba osób w gospodarstwie domowym, które pozostają na Twoim utrzymaniu. Jednocześnie powinieneś uwzględnić przewidywaną długość trudności z regularną spłatą zobowiązania. Oszacuj zatem, kiedy Twoim zdaniem sytuacja finansowa się poprawi i będziesz mógł wrócić do spłacania rat w pierwotnej wysokości. 

Restrukturyzacja kredytu - jakie dokumenty będą potrzebne?

Jakich dokumentów potrzebujesz, aby móc ubiegać się o restrukturyzację kredytu? Na tej liście nie może zabraknąć:

 • zaświadczenia o zatrudnieniu,
 • zaświadczenia o osiąganych dochodach,
 • umowy kredytowej.

Każdy bank może wymagać innych dokumentów, dlatego zanim złożysz wniosek o restrukturyzację kredytu, sprawdź dokładnie wymagania.

Sprawdź także: Kwota wolna od zajęcia 2022!

Restrukturyzacja kredytu - ile kosztuje?

Koszt restrukturyzacji kredytu zależy od wielu czynników, m.in. od samego sposobu zmiany warunków kredytowych. Dla przykładu wydłużenie okresu kredytowego pozwala uzyskać niższą ratę, ale wiąże się z wyższym ogólnym kosztem kredytu. W przypadku kredytów konsolidacyjnych RRSO może wahać się od 7,5 do nawet 18% w zależności od wybranego banku. Pomóc w wyborze przystępnej oferty może kalkulator kredytów konsolidacyjnych.

W kosztach restrukturyzacji należy uwzględnić m.in. opłatę za wykonanie aneksu do umowy kredytowej oraz przeprowadzenie inspekcji bankowej. 

Restrukturyzacja kredytu - gdzie złożyć wniosek?

Obecnie większość banków umożliwia restrukturyzację kredytu. To, jakie opcje udostępniają poszczególne z nich, zazwyczaj dowiedzieć można się dopiero po rozmowie z pracownikiem banku. Niemniej, poniżej znajdziesz kilka podstawowych informacji.

Restrukturyzacja kredytu w Alior Banku  

Alior Bank proponuje klientom kilka możliwości restrukturyzacji kredytu:

 • zawieszenie pełnej raty kapitałowo-odsetkowej;
 • czasowe lub stałe zmniejszenie raty miesięcznej;
 • konsolidacja zobowiązań,
 • zamiana kredytu odnawialnego na pożyczkę gotówkową,
 • ustanowienie zabezpieczenia zobowiązania hipoteką.

Wniosek o restrukturyzację złożyć można listownie, w oddziale banku lub przez infolinię. 

Restrukturyzacja kredytu w PKO BP

W PKO BP  możesz złożyć wniosek o restrukturyzację zadłużenia w serwisie iPKO dla klientów indywidualnych. Przed złożeniem wniosku należy przygotować informacje o zobowiązaniach, jakie masz poza naszym bankiem – skany lub zdjęcia dokumentów, które chcesz dołączyć do wniosku. Propozycje restrukturyzacji poznasz po rozpatrzeniu wniosku.

Restrukturyzacja kredytu w Credit Agricole

W Credit Agricole możesz złożyć wniosek o restrukturyzację kredytu jeżeli spłacasz:

 • pożyczkę gotówkową,
 • kredyt na zakup towarów i usług (tzw. kredyt ratalny),
 • kredyt konsolidacyjny,
 • kartę kredytową,
 • indywidualną linię kredytową w koncie,
 • umowę o limit kredytowy.

Bank proponuje dwie możliwości restrukturyzacji: kredyt konsolidacyjny lub okresowe zawieszenie spłaty.

Restrukturyzacja kredytu w mBanku

Masz problemy ze spłatą kredytu w mBanku? Skorzystać możesz z kilku rozwiązań. Zalicza się do nich kredyt konsolidacyjny i karencja w spłacie. Wniosek o kredyt restrukturyzacyjny w mBanku możesz złożyć przez aplikację mobilnej bankowości lub serwisu transakcyjnego.

Restrukturyzacja kredytu w Pekao

Restrukturyzacja kredytu w Pekao może sprowadzać się do kilku działań. Będzie to:

 • przedłużenie terminu spłaty kredytu w rachunku bieżącym lub kredytu obrotowego do 6 miesięcy bez zmiany innych warunków funkcjonowania tych linii,
 • zawieszenie spłaty rat i zmiany harmonogramu spłaty kredytów inwestycyjnych lub kredytów obrotowych nieodnawialnych,
 • zmiana harmonogramu obniżania salda kredytów w rachunku bieżącym lub kredytów obrotowych odnawialnych.

Dotyczą one jednak rozwiązań przeznaczonych dla przedsiębiorców.

Restrukturyzacja kredytu w ING

W ramach restrukturyzacji kredytu w ING możesz:

 • zawiesić czasowo spłatę kapitału lub całej raty,
 • wydłużyć okres spłaty i zmniejszyć kwotę raty
 • spłacać w ratach produkt odnawialny

Inne rozwiązanie na kłopoty finansowe to kredyt konsolidacyjny lub ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Restrukturyzacja kredytu w Getin Banku

W Getin Bank możliwa jest subrogacja zadłużenia (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela) lub wykup wierzytelności. Konsolidacja i restrukturyzacja zadłużenia są jednak przeznaczone dla samorządów.

Restrukturyzacja kredytu a kredyt konsolidacyjny - porównanie

Restrukturyzacja kredytu nie zawsze sprowadza się do kredytu konsolidacyjnego, choć jego nie wyklucza. Kredyt konsolidacyjny to połączenie kilku zobowiązań w jedną ratę. Dzięki wydłużeniu okresu kredytowania, rata ta zostaje obniżona, co pozwala odciążyć domowy budżet. 

Restrukturyzacja kredytu jest pojęciem o wiele szerszym, gdyż sprowadza się do zmiany warunków kredytowania, które osiągnąć można na kilka sposobów, m.in. poprzez obniżenie oprocentowania, przewalutowania kredytu czy wakacje kredytowe.

Restrukturyzacja kredytu - co jeszcze warto wiedzieć?

Restrukturyzacja zadłużenia pozwala wydostać się z przejściowych kłopotów finansowych, lecz najczęściej wiąże się z wyższym kosztem kredytu. Musisz mieć na względzie, że bank może pójść Ci na rękę, ale prawdopodobnie będzie chciał na tym zarobić. Właśnie dlatego z restrukturyzacji należy korzystać tylko w sytuacji koniecznej.

Komentarze

Powiązane artykuły

Czym jest oddłużanie? Kto może skorzystać z oddłużania?

Czym jest oddłużanie? Kto może skorzystać z oddłużania?

...do ZUS-u. To może Cię zainteresować: Czy można skonsolidować kredyt konsolidacyjny? Oddłużanie firmy jest jak najbardziej możliwe, ale zazwyczaj...

...nie jest łatwo go uzyskać, jednak warto o to walczyć – kredyty konsolidacyjne mają niższe oprocentowanie niż podobne produkty oferowane przez...

Zobacz więcej
19 min. czytania
Kredyt konsolidacyjny dla firm

Jak skorzystać z kredytu konsolidacyjnego dla firm?

...kredytowe i kredyty w rachunku bieżącym. Co ciekawe, przedsiębiorca może również skonsolidować kredyt gotówkowy, jeśli przeznaczył go na cele firmowe. Czy każdy dostanie kredyt konsolidacyjny? Banki dokładnie sprawdzają potencjalnych klientów – weryfikują zdolność kredytową, sprawdzają firmowe przychody, aktualne zadłużenia oraz inne czynniki, które mogą...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Ile kosztuje kredyt hipoteczny konsolidacyjny?

Ile kosztuje kredyt hipoteczny konsolidacyjny? Czy warto się na niego zdecydować?

...te ostatnie wymagają jednak tego, by zaciągnięty był kredyt konsolidacyjny hipoteczny.Co to jest? To kredyt konsolidacyjny z hipotecznym...

...czym się różnią i co wybrać? Czy banki w Polsce oferują kredyty konsolidacyjne ze stałym oprocentowaniem?...

Zobacz więcej
9 min. czytania
kredyt konsolidacyjny co to znaczy

Czym jest kredyt konsolidacyjny?

...z różnymi warunkami i oprocentowaniem. Czym się różni kredyt konsolidacyjny od gotówkowego? Kredyt konsolidacyjny zaciągnięty może być...

...warunki, które różnią się w zależności od banku i rodzaju kredytu konsolidacyjnego. Ten produkt bankowy nie jest dostępny dla każdego. Co będzie...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Jak obniżyć raty kredytu gotówkowego? Czy to możliwe?

Jak obniżyć raty kredytu gotówkowego? Czy to możliwe?

...rozglądasz się za wsparciem finansowym? Sprawdź więc najtańszy kredyt gotówkowy. Rata kredytu gotówkowego składa się z dwóch części –...

...kredytu gotówkowego przeważnie trwa wiele długich lat. Nie można więc dziwić się...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Kredyt konsolidacyjny – gdzie najłatwiej dostać?

Gdzie najłatwiej dostać kredyt konsolidacyjny?

...się, które banki zapewniają korzystne warunki. Jak zaciągnąć kredyt konsolidacyjny? Gdzie najłatwiej dostać takie zobowiązanie? Kredyt...

...kredyty czy pożyczki. Część instytucji umożliwia zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego na spłatę nie tylko zobowiązań zaciągniętych w banku, lecz...

Zobacz więcej
9 min. czytania