× Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności

Restrukturyzacja kredytu: co warto o niej wiedzieć?

Zaktualizowano: 05.02.2021 14:59
Opublikowano: 06.01.2020 08:00
Średnia ocena: 5,75/6 Głosów: 20

Na czym więc dokładnie polega restrukturyzacja kredytu oraz w jakich formach może przejawiać się ten mechanizm? Kiedy bank wyda zgodę na dokonanie restrukturyzacji zadłużenia a w jakich wypadkach z dużą dozą prawdopodobieństwa okaże się to niemożliwe?

Restrukturyzacja kredytu to jedno z tych rozwiązań, których mechanizm pozostaje mało znany dla statystycznego klienta. Wystarczy wspomnieć, że bardzo często pojęcie to jest identyfikowane z kredytem konsolidacyjnym, co oczywiście jest przeświadczeniem błędnym. Kredyt konsolidacyjny może stanowić jedną z form restrukturyzacji zadłużenia, jednak bynajmniej nie jest to forma jedyna. W rzeczywistości termin restrukturyzacja kredytu odnosi się do kilku zupełnie różnych opcji, jakie bank może zaoferować kredytobiorcy w celu ułatwienia mu spłaty posiadanego zobowiązania lub zobowiązań.

Jednocześnie warto zdawać sobie sprawę z faktu, że restrukturyzacja kredytu nie stanowi prawa kredytobiorcy, co oznacza po prostu tyle, że bank nie ma prawnego obowiązku zgodzić się na którąkolwiek z istniejących form restrukturyzacji zadłużenia. Decyzja o udzieleniu klientowi restrukturyzacji każdorazowo zależy de facto wyłącznie od dobrej woli banku a także rzecz jasna od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta oraz jego wiarygodności. Tym niemniej, istnieją w tym zakresie pewne odgórne, to jest prawne ograniczenia, która narzucają bankom określone obowiązki a które jednocześnie z całą pewnością powinny być znane klientowi.

Na czym więc dokładnie polega restrukturyzacja kredytu oraz w jakich formach może przejawiać się ten mechanizm? Kiedy bank wyda zgodę na dokonanie restrukturyzacji zadłużenia a w jakich wypadkach z dużą dozą prawdopodobieństwa okaże się to niemożliwe? Czy istnieją jakieś pozabankowe formy restrukturyzacja posiadanych przez klienta zobowiązań? Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco bardziej dokładnie i postarajmy się udzielić odpowiedzi na powyższe pytania.

Restrukturyzacja kredytu: czym jest i jak działa?

Jak już wspominano, restrukturyzacja kredytu może obejmować kilka różnych procedur. Warto tutaj wspomnieć, że co do zasady restrukturyzacja kredytu ma na celu takie przeformułowanie posiadanych przez klienta zobowiązań, aby ich spłata stała się łatwiejsza. Najczęściej o restrukturyzację występują rzecz jasna klienci, których sytuacja finansowa uległa nagłemu pogorszeniu, przez co spłata kredytu albo kredytów na dotychczasowych warunkach stała się znacznie trudniejsza, niż do tej pory. Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że wnioskować o restrukturyzację kredytu możemy również po prostu wtedy, kiedy według naszego przekonania posiadane obecnie kredyty cechują się niezbyt korzystnymi warunkami finansowymi.

Najbardziej popularną oraz można powiedzieć "standardową" formą restrukturyzacji zadłużenia będzie oczywiście kredyt konsolidacyjny. Z tą odmianą restrukturyzacji mamy do czynienia najczęściej w sytuacji, kiedy klient posiada równocześnie kilka różnych kredytów gotówkowych. Kredyt konsolidacyjny umożliwia scalenie istniejących zobowiązań w jedną, większą pożyczkę, która co do zasady powinna cechować się dłuższym okresem spłaty. Jednocześnie jednak warto zdawać sobie sprawę z faktu, że konsolidacja kredytów gotówkowych nie zawsze okaże się rozwiązaniem korzystnym finansowo. Wszystko przez to, że technicznie rzecz biorąc kredyt konsolidacyjny stanowi nowy produkt pożyczkowy, co oznacza, że jego uzyskanie będzie wiązało się z naliczeniem przez bank prowizji. W ten sposób niestety często okazuje się, że pomimo dłuższego okresu spłaty, miesięczne obciążenie z tytułu kredytu konsolidacyjnego wcale nie będzie mniejsze, niż łączna wysokość rat spłacanych do tej pory kredytów gotówkowych.

Inną formą restrukturyzacji jest po prostu wydłużenie okresu spłaty. Taki wniosek często klient może złożyć nawet online, najczęściej w formie dyspozycji. Tutaj również jednak należy zdawać sobie sprawę z faktu, że przeważnie wydłużenie okresu spłaty kredytu będzie wiązać się z opłatą, jaką bank pobierze za przyznanie nam takiej możliwości.

Restrukturyzacja kredytu może polegać także na zmianie charakteru rat lub też przewalutowaniu kredytu. W tym pierwszym przypadku klienci najczęściej wnioskują o zmianę rat ze stałych na rosnące, co pozwala na pewien czas zmniejszyć miesięczny koszt obsługi zadłużenia. W ten sposób restrukturyzacja okaże się więc opcją opłacalną jedynie przez określony okres, ponieważ z upływem czasu miesięczne obciążenie(wysokość rat) będzie wzrastać. 

Kiedy bank może zgodzić się na restrukturyzację kredytu?

Jak już wspominano, bank nie ma obowiązku przyznania klientowi jakiejkolwiek formy restrukturyzacji kredytu. Przepisy precyzują jednak procedury, które muszą zostać zachowane przez bank w określonych sytuacjach.

Przede wszystkim więc, prawo bankowe mówi, że "Bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy"(artykuł 75c ustawy o prawie bankowym z 29 sierpnia 1997 roku).

Obecnie obowiązujące przepisy nakładają na bank także prawny obowiązek poinformowania klienta o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację w przypadku zamiaru wypowiedzenia umowy kredytowej. Bank ma obowiązek udzielić klientowi pisemnej informacji o prawie do złożenia wniosku o restrukturyzację w przeciągu 14 dni. W przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku o restrukturyzację kredytu lub kredytów bank musi również pisemnie poinformować klienta o szczegółowych przyczynach, dla których wniosek został rozpatrzony negatywnie.

Wszystko to jednak nie zmienia podstawowego faktu, jakim jest to, że decyzja w sprawie restrukturyzacji zależy de facto jedynie od nastawienia banku. W jakich wypadkach klient może liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku? Z całą pewnością na naszą korzyść zadziała zatrudnienie profesjonalnego doradcy kredytowego, który w naszym imieniu podejmie się negocjowania warunków restrukturyzacji z bankiem. Rozpatrując wniosek o restrukturyzację bank z pewnością weźmie pod uwagę te czynniki, które standardowo są oceniane w procesie scoringu kredytowego, a więc naszą historię kredytową, osiągane dochody oraz miesięczne wydatkim czyli zdolność kredytową. Na naszą niekorzyść z pewnością będą przemawiać duże i/lub liczne opóźnienia w spłacie rat kredytu a także ewentualna obecność w bazach typu BIK lub KRD. Jeżeli w trakcie spłaty kredytu będącego przedmiotem negocjacji o restrukturyzację zaciągaliśmy kolejne długi, na przykład pożyczki pozabankowe lub zakupy ratalne, również najpewniej zostanie to uwzględnione przez bank jako okoliczność o charakterze negatywnym.

Z całą pewnością wniosek o restrukturyzację kredytu warto jest też złożyć możliwie jak najwcześniej, a mianowicie jeszcze zanim pojawią się liczne opóźnienia w spłacie kolejnych rat. Należy pamiętać, że im lepsza jest nasza sytuacja finansowa w momencie składania wniosku o restrukturyzację, tym większe będą również szanse na pozytywne rozpatrzenie owego wniosku. Bez wątpienia najgorszym możliwym scenariuszem jest wnioskowanie o restrukturyzację dopiero w momencie, kiedy bank już poinformował nas o zamiarze wypowiedzenia umowy kredytowej.

Restrukturyzacja pozabankowa: na czym polega?

Pojęcie restrukturyzacji kredytu w sensie formalnym będzie odnosić się rzecz jasna jedynie do oferty banków. Należy jednak pamiętać, że sam termin restrukturyzacja oznacza po prostu zmianę warunków spłacanego zobowiązania na bardziej korzystne. W niektórych sytuacjach możliwe będzie więc uzyskanie restrukturyzacji również w sytuacji spłacania na przykład pozabankowej pożyczki ratalnej. Tutaj klient także może podjąć negocjacje z instytucją pożyczkową, na przykład w celu wydłużenia okresu spłaty lub też zmiany charakteru rat. Niemożliwe będzie natomiast wnioskowanie o konsolidację, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami kredytów konsolidacyjnych mogą udzielać jedynie banki.

Należy również liczyć się z tym, że firmy pożyczkowe co do zasady niechętnie zgadzają się na zmianę warunków spłaty zobowiązań przez klienta. Wynika to przede wszystkim z faktu, że takie opcje, jak na przykład wydłużenie okresu spłaty pożyczki lub zmiana rat ze stałych na rosnące najczęściej w ogóle nie wchodzą w skład spektrum rozwiązań standardowo dostępnych w ofercie pozabankowych pożyczkodawców. Dodatkowo, wiele firm pożyczkowych działa wyłącznie online oraz nie posiada wyodrębnionych działów zajmujących się obsługą tzw. klientów ryzykownych, co także utrudnia chociażby samo podjęcie negocjacji z instytucją pożyczkową.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne

TOP 3 oferty - kredyty konsolidacyjne

Pełny ranking

Powiązane artykuły

Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt konsolidacyjny?

Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt konsolidacyjny?

Jak oceniana jest zdolność kredytowa klienta, który stara się o kredyt konsolidacyjny? Czy zarabiając najniższą krajową, masz szansę na skonsolidowanie kredytów? Przekonaj się, co będzie dla banku istotne w momencie oceny twojej zdolności kredytowej.

Zobacz więcej
Kredyt konsolidacyjny krok po kroku. Prosty poradnik dla kredytobiorcy

Kredyt konsolidacyjny krok po kroku. Prosty poradnik dla kredytobiorcy

Obawiasz się, że procedura ubiegania się o kredyt konsolidacyjny będzie zbyt skomplikowana? Przekonaj się, że wcale tak nie jest. Podpowiemy ci, czego możesz się spodziewać po wysłaniu wniosku i jak przygotować się do rozmowy z pracownikiem banku.

Zobacz więcej
Ranking kredytów konsolidacyjnych marzec 2021 - wybierz najtańszą ofertę

Ranking kredytów konsolidacyjnych marzec 2021 - wybierz najtańszą ofertę

Kredyt konsolidacyjny jest usługą skierowaną tylko do grona klientów, którzy korzystają już z innego rodzaju kredytów. Usługa ma na celu spłatę wcześniejszych zadłużeń i zastąpienie kilku kredytów jednym zobowiązaniem, o niższej racie.

Zobacz więcej
Kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych - czy konsolidacja pomoże ci wyjść z długów?

Kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych - czy konsolidacja pomoże ci wyjść z długów?

Czy mając długi, możesz liczyć na kredyt konsolidacyjny? Czy kredyt konsolidacyjny jest usługą oddłużeniową? Kiedy warto ubiegać się o kredyt konsolidacyjny, licząc na pozytywną decyzję banku?

Zobacz więcej
Kredyt konsolidacyjny - niższa rata miesięczna ale wyższy koszt całkowity

Kredyt konsolidacyjny - niższa rata miesięczna ale wyższy koszt całkowity

Pamiętaj, że dłuższy termin spłaty zobowiązania zawsze oznaczać będzie dla ciebie wyższą kwotę wpłaconą do banku w ramach spłaty odsetek za udzielone zadłużenie. Czy trzeba się tym martwić w przypadku kredytu konsolidacyjnego?

Zobacz więcej
Kredyt konsolidacyjny bez umowy o pracę - czy bank udzieli zgody kredytowej?

Kredyt konsolidacyjny bez umowy o pracę - czy bank udzieli zgody kredytowej?

Czy kredyt konsolidacyjny dostępny jest wyłącznie dla osób, które mają stałe źródło dochodów? Czy banki są w stanie zaoferować konsolidację kredytów klientom bez umowy o pracę? Jak zatrudnienie kredytobiorcy wpływa na ocenę jego zdolności kredytowej?

Zobacz więcej