21 min. czytania

Kredyt studencki – czym jest kredyt na studia i jak go otrzymać?

Zaktualizowano: 2021-07-30 11:56
Opublikowano: 2019-12-23 13:15
Średnia ocena: 5,89/6 Głosów: 28
Kredyt studencki – czym jest kredyt na studia i jak go otrzymać?

Kredyt studencki to jedna z możliwości sfinansowania kosztów związanych ze studiami, w tym utrzymania studenta poza domem rodzinnym. Nisko oprocentowany produkt dofinansowany przez państwo powoduje, że nie trzeba martwić się codziennymi finansami. Dodatkowo jego spłata rozpoczyna się dopiero w dwa lata po ukończeniu studiów. Obecnie jeszcze łatwiej ubiegać się o kredyt studencki – można to zrobić nawet w środku roku akademickiego.

Kredyt studencki to dla wielu osób nic niemówiąca fraza, której nie potrafią zdefiniować ani połączyć z rzeczywistym produktem finansowym. Może wydawać się z pozoru, że to prosty kredyt gotówkowy przeznaczony dla studentów, ale w rzeczywistości wcale tak nie jest. To bardzo atrakcyjna alternatywa dla konwencjonalnych produktów bankowych i niezwykle tani kredyt, ze znacznie odroczonym okresem rozpoczęcia spłaty. Kredyt studencki często uznawany jest za najtańsze zadłużenie dostępne na rynku finansowym i w tych obserwacjach nie ma wiele przesady. To wystarczające przesłanki ku temu, by poświęcić więcej czasu na znalezienie przydatnych informacji właśnie o tym kredycie.

Od 2019 roku możliwe jest składanie wniosku o kredyt studencki online, co stanowi duże ułatwienie dla wszystkich studentów i doktorantów, którzy chcieliby go uzyskać. To atrakcyjniejsza opcja wyboru od kredytu gotówkowego, który co prawda wypłacany jest w całości, a nie w transzach, jak kredyt studencki, ale łączą się z nim większe koszty.

Zapewniamy, że w tym artykule znajdziesz wiadomości, które realnie pozwolą ci ocenić zalety tego zadłużenia. Dodatkowo podpowiemy ci, co musisz zrobić, aby taki kredyt otrzymać, co może być ważniejsze dla potencjalnego klienta banku, jak spłacić taki produkt, a nawet jak postarać się o umorzenie części czy całości zadłużenia.

Kredyt studencki – definicja

Zanim zastanowimy się nad tym, czy warto zaciągnąć preferencyjny kredyt studencki, warto dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Czym jest kredyt studencki? Co to oznacza w praktyce dla studenta, że jest on preferencyjnym zobowiązaniem finansowym?

Kredyt studencki, nazywany również kredytem na studia, jest pożyczką udzielaną na specjalnych warunkach wyłącznie studentom i doktorantom uczelni oraz jednostek akademickich. Pieniędzy pochodzących z tego zobowiązania nie trzeba spożytkować na ściśle określone cele. Zasadniczo kredyty studenckie mają oczywiście służyć pokryciu kosztów związanych z szeroko rozumianą edukacją i utrzymaniem podczas studiów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby pieniądze te wykorzystać np. na wkład własny na kredyt na mieszkanie. Uzyskanie kredytu studenckiego w 2021 i 2022 roku regulować będzie ustawa 2.0, która wskazuje, jak spłacić taki produkt i jak będzie on wypłacany.

W przypadku kredytu studenckiego bardzo ważne jest to, że mamy do czynienia z zobowiązaniem na preferencyjnych warunkach, ponieważ odsetki są dotowane przez państwo. Z tego względu koszt kredytu studenckiego może być stosunkowo niski.

Kredyt studencki nie jest tradycyjnym zobowiązaniem, które znamy doskonale z reklam czy ofert banków działających w naszym kraju. To zadłużenie skierowane do osób, które potrzebują wsparcia finansowego i są w trakcie studiów dziennych lub zaocznych, zarówno jednolitych magisterskich, jak i doktoranckich.

Kredyt studencki – na czym polega?

Rozporządzenie prostudenckie dotyczące udzielania, spłaty i umarzania kredytów studenckich wprowadziło z dniem 1 stycznia 2019 roku nowe zasady w tym zakresie. Między innymi w życie weszła zasada, że można o niego wnioskować przez cały rok, a nie tylko przed rozpoczęciem nauki na studiach wyższych lub doktoranckich.

Właściwie to już w 2018 roku zaszły ważne zmiany w zakresie kredytów studenckich, ponieważ wprowadzono wówczas i uregulowano ostatecznie Konstytucję dla Nauki, nazywaną Ustawą 2.0, która została już przez nas wspomniana. Reformuje ona krajowe szkolnictwo wyższe. Zastąpiła cztery wcześniej obowiązujące akty prawne:

 • prawo o szkolnictwie wyższym,
 • ustawę o zasadach finansowania nauki,
 • ustawę o stopniach i tytule naukowym,
 • ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich.

Jedną z ważnych kwestii jest to, w jakiej kwocie wypłacany jest kredyt studencki. Wysokość zobowiązania nie jest obecnie narzucona przez ustawodawcę, tylko pożyczkobiorca może ją samodzielnie wybrać spośród czterech propozycji:

 • 400 zł,
 • 600 zł,
 • 800 zł,
 • 1000 zł.

Student zaciągający pożyczki studenckie może więc sam dopasować wysokość miesięcznie wypłacanych transz do swojej indywidualnej sytuacji finansowej i związanych z nią potrzeb. Co więcej, w trakcie pobierania kredytu studenckiego może zawsze dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków, jeśli okaże się, że ustalona kwota była np. niewystarczająca.

Warto podkreślić, że kredyt na studia udzielany jest na czas nauki, ale nie dłuższy niż 6 lat, choć w przypadku doktorantów może on być przedłużony maksymalnie o 4 lata. Student musi mieć świadomość, że kredyt wypłacany jest w ratach miesięcznych, w ustalonej wysokości, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Dodatkowo, wypłata pożyczki studenckiej zawieszana jest w okresie urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych lub z ważnych przyczyn losowych.

Kredyt studencki – warunki uzyskania kredytu studenckiego

Wiesz już, czym jest kredyt studencki. Warunki jego udzielenia powinny zainteresować każdego studenta czy doktoranta, który chciałby się o niego starać. Zwłaszcza że kredyt studencki jest atrakcyjną formą finansowania np. wydatków związanych ze studiowaniem. Sprawdź, czy otrzymasz kredyt studencki po 26 roku życia i czy kredyt studencki dla doktorantów również ma kryterium wiekowe.

Otóż kredyt studencki udzielany jest przez cały rok, co oznacza, że można się o niego starać niezależnie od tego, kiedy zacznie się lub zaczął rok akademicki. To zmiana w stosunku do procedur sprzed paru lat. Warunki jego przyznawania były takie, że trzeba było się o niego starać tylko w pierwszym okresie studiów.

Kolejną ważną sprawą związaną z ubieganiem się obecnie o kredyt studencki są wymagania dotyczące wieku potencjalnych kredytobiorców. We wcześniejszym porządku prawnym warunkiem uzyskania kredytu było rozpoczęcie nauki przed ukończeniem 25. roku życia. Jak jest dzisiaj? Zobacz wszystkie warunki, jakie musisz przy tym spełnić.

Aby otrzymać pozytywną decyzję, która umożliwia podpisanie umowy kredytowej, będziesz musiał spełnić kilka istotnych wymagań. Choć pozornie jest to skomplikowane, sama procedura jest wyjątkowo prosta i nie wymaga wiele czasu ani pracy ze strony studenta, który chce uzyskać dostęp do dodatkowych pieniędzy. Poniżej wyszczególnimy warunki przyznania tego zobowiązania wraz z niezbędnym opisem poszczególnych podpunktów:

 • Kredytobiorca musi być studentem – bez względu na to, do jakiej uczelni uczęszcza lub w jakim trybie podejmuje naukę, musi przedstawić ważną legitymację potwierdzającą status studenta lub doktoranta.
 • Student musi rozpocząć naukę przed ukończeniem 25 roku życia, a maksymalny wiek kredytobiorcy to 30 lat dla studenta oraz 35 lat dla doktora.
 • Warunkiem uzyskania zgody kredytowej jest nieprzekraczanie wyznaczonego dochodu na osobę w rodzinie (w roku akademickim 2020/2021 była to suma 3000 złotych, przy czym nie ma znaczenia to, że student otrzymuje inne świadczenia stypendialne).
 • Kredyt musi zostać zabezpieczony poprzez ustanowienie poręczenia od rodziców studenta lub innych osób gotowych go podżyrować. Kredyt studencki może być też w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
 • Wypłacanie miesięcznych transz odbywa się po okazaniu zaświadczenia o kontynuacji nauki w kolejnych semestrach – dzięki legitymacji studenckiej lub doktoranckiej.

Można by się zastanawiać, czy kredyt studencki wlicza się do dochodu przy ustalaniu limitu we wniosku o taką pożyczkę. Odpowiedź brzmi: nie!

Nie jest powiedziane, że o kredyt studencki musisz starać się wyłącznie na pierwszym roku studiów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby uzyskać kredyt studencki na ostatnim etapie nauki, ale będzie on wypłacany zdecydowanie krócej – tylko przez 10 miesięcy ostatniego roku akademickiego.

Spłata zadłużenia następuje po 2 latach od zakończenia nauki, dzięki czemu student może spokojnie ustabilizować swoją sytuację finansową i mieć realną możliwość spłacania rat. W tym czasie odsetki, które są naliczane, zostają spłacone przez państwo z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, co oznacza, że koszt kredytu studenckiego jest bardzo atrakcyjny i nie narasta mimo odroczenia w spłacie.

Kredyt studencki – jak można wykorzystać kredyt studencki?

Pierwotne przeznaczenie kredytu studenckiego to możliwość opłacenia kosztów swoich studiów i pokrycia części niezbędnych opłat, związanych np. z wynajmem mieszkania czy utrzymaniem się w mieście akademickim. Dla wielu może być to jednak dobra okazja do uzyskania dodatkowych środków, które można wydać bez konkretnego celu, na drobne przyjemności, na wakacje czy samochód, którym student będzie dojeżdżał na uczelnię. Banki nie ograniczają możliwości wykorzystania kredytu studenckiego. Kredyt niecelowy oraz studencki to właściwie to samo, pomimo tego, że ten drugi powinien pokrywać koszty studiów i utrzymania na nich.

Należy jednak zapamiętać, że następnie całe zadłużenie będziemy musieli spłacić i roztrwonienie tych pieniędzy bez konkretnego celu będzie w przyszłości odbijać się na naszym domowym budżecie.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje wiele możliwości, które pozwolą dobrze wykorzystać te dodatkowe środki na koncie. Aby uniknąć przykrości i zadłużenia już na początku dorosłości, najlepszym sposobem na zarządzanie tymi pieniędzmi jest inwestowanie ich i korzystanie z produktów oszczędnościowych, np. lokaty bankowej czy konta oszczędnościowego. Tym sposobem zyskamy znaczną sumę pieniędzy i już po zakończeniu studiów będziemy posiadać konkretny kapitał, który będzie stanowić dobry start w naszą przyszłość.

Gromadzenie pieniędzy wypłacanych w ramach kredytu studenckiego może posłużyć jako wkład własny, pozwalający później kupić własny dom lub mieszkanie za pomocą kredytu hipotecznego. Wówczas kredyt studencki na mieszkanie zapewni wkład własny i lepsze warunki kredytowania w przyszłości. To także świetna okazja, by zgromadzić pieniądze na otwarcie własnej działalności gospodarczej i rozwijanie swojego biznesu.

Kredyt studencki – ile kosztuje?

Chcesz wiedzieć, na jakie koszty narazi cię kredyt studencki? Oprocentowanie tego kredytu jest bardzo niskie, dlatego jest bezkonkurencyjny w porównaniu z innymi zobowiązaniami dostępnymi na polskim rynku finansowym – bankowym i pozabankowym. Jest to możliwe z uwagi na to, że obowiązują w jego przypadku dopłaty z Funduszu Kredytów Studenckich, finansowane z budżetu państwa.

Kalkulator kredytu studenckiego pozwoli ci poznać ostateczną wysokość kosztów z nim związanych. Pamiętaj, że odsetki liczone są według bardzo niskiej stopy procentowej. Sprawdź warunki i oblicz, ile cię może kosztować taki produkt. Oprocentowanie naliczane jest według zmiennej stopy procentowej. W okresie wypłacania transz kredytowych i w ciągu 2 lat po ukończeniu studiów wynosi ona 0 proc., czyli w praktyce odsetki w ogóle nie są naliczane, ponieważ spłaca je w całości budżet państwa.

Natomiast w okresie spłaty kredytu studenckiego oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego, w lipcu 2021 roku wynosiła ona zaś zaledwie 0,11 proc. Pozostałą część odsetek nadal pokrywa się ze środków budżetowych.

Kredyt studencki – jak przebiega spłata kredytu studenckiego?

Jeśli zaciągniesz kredyt studencki, spłata zobowiązania zostanie odłożona w czasie. Przy okazji omawiania warunków zaciągania takiego kredytu wspominaliśmy, że spłata musi rozpocząć się w dwa lata po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu. Istnieją jednak sytuacje, kiedy będziesz musiał spłacić wcześniej zobowiązanie. Kiedy spłata rozpocznie się z miejsca? W przypadku, gdy na przykład nie zdasz egzaminów studenckich w jednej z sesji albo po prostu rzucisz studia. Licz się z tym, że w razie nieprzedstawienia legitymacji studenckiej potwierdzającej status żaka bank przestanie wypłacać transze kredytu, a ty sam będziesz musiał w kolejnym miesiącu rozpocząć spłatę zobowiązania.

W normalnych warunkach spłata kredytu studenckiego odbywa się w dwa lata po zakończeniu studiów, a okres na zwrot środków jest dwukrotnie dłuższy niż okres wypłaty. Dodatkowo, kwota raty do spłaty jest o połowę niższa niż wysokość transz. Jeśli uzyskiwałeś 800 zł miesięcznie przez 5 lat, czyli w przypadku kredytu studenckiego przez 50 miesięcy, to będziesz spłacać 400 zł plus odsetki przez 100 miesięcy.

Musisz też wiedzieć, że spłata kredytu studenckiego przed czasem jest możliwa, choć niekoniecznie będzie ona dla ciebie korzystna pod względem finansowym. Taki produkt jest bowiem zdecydowanie najtańszym zobowiązanoem spośród wszystkich innych, jakie w swoich ofertach mogą mieć polskie banki.

Umorzenie kredytu studenckiego

Naturalne jest to, że kredytobiorca zobowiązany jest spłacić zaciągnięty kredyt zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy. Tak jest w przypadku większości kredytów, ale wyjątkiem od reguły może być kredyt studencki. Umorzenie kredytu dla studenta jest możliwe, jeśli uzyskał on dobre wyniki w nauce. Obligatoryjnie umarzane są w pewnej części pożyczki studenckie dla grupy najlepszych 10 proc. studentów z danego roku. Kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję kredytującą w:

 • 50 procentach – jeśli kredytobiorca ukończył studia lub kształcenie na studiach doktorskich w grupie do 1 proc. studentów lub doktorantów,
 • 35 procentach – jeśli kredytobiorca ukończył studia lub kształcenie na studiach doktorskich w grupie od 1,01 do 5 proc. studentów lub doktorantów,
 • 20 procentach – jeśli kredytobiorca ukończył studia lub kształcenie na studiach doktorskich w grupie od 5,01 do 10 proc. studentów lub doktorantów.

Dla osób korzystających z kredytów studenckich opłacalne jest więc zadbanie o możliwie jak najlepsze wyniki w nauce. Dodatkowo, produkt ten może być umorzony częściowo lub w całości, jeśli klient znalazł się w trudnej sytuacji życiowej lub doświadczył trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązania. Organem dokonującym wtedy umorzenia kredytu studenckiego jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, ale najpierw żak powinien złożyć w tej sprawie stosowny wniosek.

Kredyt studencki – jak złożyć wniosek

Obecnie studenci i doktoranci mogą ubiegać się o kredyt studencki przez cały rok. Tak jak w przypadku innych zobowiązań, żeby go otrzymać konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Wniosek o kredyt studencki w wybranych bankach współpracujących z BGK mogą składać osoby będące żakami lub doktorantami, a także osoby w trakcie rekrutacji na studia, wówczas jednak wypłata zobowiązania nastąpi dopiero po uzyskaniu statusu studenta, który zostanie potwierdzony aktualną legitymacją studencką. Wniosek sporządzony jest na druku bankowym, a formularz możesz pobrać nawet ze strony internetowej wybranej instytucji.

Kredyt studencki – dokumenty

Wniosek nie jest jedynym dokumentem, który trzeba złożyć w wybranym banku przy ubieganiu się o kredyt studencki. Co potrzebne jest poza nim? Wśród dokumentów, których banki wymagają od osób starających się o uzyskanie zobowiązania, znajdują się:

 • zaświadczenie o wysokości dochodów przypadających na każdą osobę w rodzinie,
 • dokument potwierdzający status studenta lub dokument potwierdzający udział w rekrutacji na konkretną uczelnię bądź dokument dotyczący kształcenia w szkole doktorskiej,
 • zaświadczenia od poręczycieli kredytu studenckiego.

Kredyt studencki a poręczenie kredytu

W przypadku kredytów studenckich poręczenie jest obowiązkowe. Żak, który chce zaciągnąć takie zobowiązanie, musi mieć choć jednego poręczyciela. Obecnie możliwe jest całkowite poręczenie BGK kredytu studenckiego, dlatego student nie musi się już zamartwiać, czy dochody rodziców pozwolą na odpowiednie, solidne i akceptowalne przez bank zabezpieczenie spłaty.

Poręczyciel bierze na siebie obowiązek spłaty zadłużenia wówczas, gdy student nie będzie w stanie uregulować go samodzielnie. W zdecydowanej większości wniosków o kredyty dla studentów w roli poręczycieli występują rodzice albo bliższa lub dalsza rodzina. Jeśli nikt z rodziny nie może być poręczycielem, na przykład z uwagi na zbyt niską zdolność kredytową lub niestabilną sytuację finansową, studenci mogą ubiegać się o poręczenie:

 • Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jeśli dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 1500 zł lub student jest pozbawiony opieki rodzicielskiej, to całość zobowiązania może poręczyć BGK. W przeciwnym wypadku będzie to 90 proc. kredytu. Z kolei ARiMR może wystąpić w roli poręczyciela u żaków pochodzących z obszarów wiejskich. Jeśli dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 1000 zł, poręczenie wynosi 100 proc. kwoty kredytu studenckiego, a w pozostałych przypadkach 80 proc.

Kredyt studencki – gdzie starać się o kredyt studencki?

Chcesz zaciągnąć kredyt studencki? W jakim banku będzie to możliwe? Musisz wiedzieć, że niestety nie każda taka instytucja ma w swojej ofercie kredyt studencki. Mimo bardzo atrakcyjnego oprocentowania nie jest to tak popularna oferta jak kredyt gotówkowy, kredyt na samochód, czy nawet hipoteczny. Trzeba mieć na uwadze, że skierowana jest do wąskiego grona odbiorców. Dlatego zanim zaczniesz szukać oferty, warto sprawdzić, które instytucje przewidują możliwość udzielenia takiego zobowiązania. Banki tylko w nielicznych przypadkach mają zawartą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dzięki której mogą zaoferować taki kredyt na preferencyjnych warunkach.

Umowa pozwala określić zasady korzystania z Funduszu Kredytów Studenckich, gdzie co roku aktualizowane są informacje dotyczące m.in. maksymalnej kwoty zysków na jednego członka rodziny, czy inne warunki związane z przyznaniem świadczenia. W których bankach możliwe jest złożenie wniosku o kredyt studencki? Poniżej lista instytucji, które w roku 2021 i 2022 przyjmują wnioski od zainteresowanych:

 • PKO Bank Polski
 • Bank Pekao
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Nie ma więc możliwości zaciągnięcia kredytu studenckiego np. w mBanku, w Millennium Banku czy ING. Banki te nie mają zawartej umowy z BGK, która pozwalałaby im zaoferować taką możliwość finansowania wydatków na studiach.

W PKO kredyt studencki jest dostępny na warunkach określonych w ustawie o takich kredytach. Instytucja ta zaznacza, że nie pobiera opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku, o ile klientem jest posiadacz dowolnego ROR-u w PKO Banku Polskim. Przy kredycie studenckim PKO nie pobiera żadnych opłat za wcześniejszą spłatę czy dokonywanie nadpłat.

W Banku Pekao kredyt studencki jest udzielany bez naliczania prowizji, o ile klient posiada w tej instytucji dowolny rachunek typu oszczędnościowo-rozliczeniowego. Nie zapłaci wówczas również prowizji od wypłaconych transz kredytu, prócz prowizji pobieranej na rzecz BGK. Wniosek o kredyt studencki możesz złożyć w dowolnym oddziale Banku Pekao SA na terenie całego kraju.

Kolejnym bankiem, w którym można zaciągnąć kredyt studencki, jest Bank Polskiej Spółdzielczości. Udziela on kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek i Kredytów, tak jak i pozostałe wspominane powyżej banki. Produkt ten można też otrzymać w każdym innym banku ze Spółdzielczej Grupy Bankowej, mającym zawartą umowę z BGK.

Czy kredyt studencki się opłaca?

Zaciągnięcie kredytu studenckiego pozwala na otrzymanie najtańszego zobowiązania finansowego na rynku. Naprawdę nie ma konkurencji pod względem finansowym dla takich zobowiązań. Czy warto zatem zdecydować się na taki produkt w każdym przypadku?

Kredyt ten wyróżnia się nie tylko możliwością odroczenia spłaty i pokrycia części kosztów przez państwo, chociaż już nawet te warunki pozwalają cieszyć się dużą swobodą i mniejszym kosztem. Głównym atutem oferty jest jednak obniżone do minimum oprocentowanie, a także brak kosztów okołokredytowych.

Weryfikując inne zadłużenia na rynku, np. za pomocą kalkulatora kredytów, szybko przekonasz się, że taki produkt rzeczywiście gwarantuje świetne warunki pod względem finansowym. Osoby korzystające kredytu dla studentów mają o nim pozytywne opinie. Możliwość umorzenia spłaty w przypadku tego zobowiązania także jest warta zaakcentowania.

Kredyt studencki – co jeszcze musisz wiedzieć?

W 2020 roku banki udzielające kredytów studenckich i wypłacające ich transze stanęły w obliczu sytuacji, która dotychczas nie miała jeszcze miejsca. Mowa tu o koronawirusie i zmianach, do jakich pandemia doprowadziła w różnych dziedzinach naszego życia. Warunkiem kontynuowania wypłaty transz kredytu jest przedstawienie aktualnej, podbitej legitymacji studenckiej. W dobie pandemii, kiedy uczelnie nie funkcjonowały lub działały zdalnie, nie było możliwości zaktualizowania tego dokumentu.

Koronawirus spowodował więc, że wielu studentów obawiało się, co stanie się z wypłatą środków. Na szczęście legitymacje studenckie miały automatycznie przedłużoną ważność bez potwierdzenia do 30 maja 2020 roku. Wszystko na mocy rozporządzenia wydanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina.

W przeciwnym wypadku bank przestałby wypłacać transze kredytu studenckiego. Legitymacja po terminie byłaby powodem wypowiedzenia umowy, a kredytobiorca musiałby zacząć natychmiast spłacać zobowiązanie.

Właściwie umowa podpisana z bankiem o kredyt studencki nie wyklucza podjęcia przez studenta pracy zawodowej. Pozyskiwane przez niego dochody będą jednak wliczane do puli dochodów rodziny. Jeśli będą zbyt wysokie, student może przestać spełniać warunki przyznania mu kredytu studenckiego.

Jesteś zobowiązany na mocy zawartej umowy z bankiem o kredyt studencki do informowania go o ważnych zmianach w twoim życiu, na przykład o przerwaniu studiów. Kredyt studencki wymaga potwierdzania statusu żaka dwukrotnie w ciągu roku, jeśli jednak przerywasz studia np. w maju, a swój status potwierdziłeś w marcu, to nie oznacza to, że do października możesz jeszcze pobierać kilkukrotnie transze kredytu studenckiego. Przerwanie studiów jest okolicznością, która musi być zgłoszona do banku. Spłata kredytu studenckiego następuje wówczas miesiąc po terminie, w jakim byłeś zobowiązany do złożenia ważnej legitymacji do banku, a dalsze transze zobowiązania po prostu nie są już wypłacane.

Komentarze

Powiązane artykuły

Czym jest wskaźnik LTV przy kredycie hipotecznym i jak go obliczyć?
Porady
27.07.2022

Czym jest wskaźnik LTV przy kredycie hipotecznym i jak go obliczyć?

...lTV. Przykład: Anna chce kupić dom na kredyt. Zgromadziła wkład własny w wysokości 100 tys. zł, a kwota, za jaką wystawiona jest nieruchomość to 500 tys. zł. Chce zaciągnąć kredyt hipoteczny w wysokości 400 tys. zł. Ile wynosi w jej przypadku wskaźnik LTV? Pomocny przy obliczaniu wskaźnika LTV będzie też kalkulator dostępny online. Globalny kryzys gospodarczy, rosnące raty...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Jak działa baza ERIF i jak sprawdzić w niej swoje dane?
Porady
21.07.2022

Jak działa baza ERIF i jak sprawdzić w niej swoje dane?

...otrzymasz kredyt gotówkowy, czy choćby niewielką pożyczkę, bank będzie musiał zweryfikować nie tylko Twoją zdolność kredytową, ale też ewentualne zadłużenie. Na pewno więc zajrzy do Biura Informacji...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Czy bank może odmówić udzielenia wakacji kredytowych?
Porady
14.07.2022

Czy bank może odmówić udzielenia wakacji kredytowych?

...ustawy o pomocy dla kredytobiorców, którzy borykają się z rosnącymi ratami zobowiązań. Jednym z głównych założeń nowych przepisów są wakacje kredytowe dla osób posiadających kredyt hipoteczny w polskiej walucie. Według założeń rządu mają być pomocą dla osób, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań z powodu wysokich rat kredytów. Przypomnijmy, że 7 lipca Rada...

Zobacz więcej
6 min. czytania
Progi podatkowe w Polsce a Nowy Ład 2.0
Porady
13.07.2022

Progi podatkowe w Polsce a Nowy Ład 2.0

...się, czy zmiana progów podatkowych w Polsce wpłynie na Twoje rozliczenie podatkowe i czy konieczne będzie skorzystanie z pomocy finansowej w postaci kredytu gotówkowego, by móc uregulować zobowiązanie względem Urzędu Skarbowego. Polski Ład wprowadził szereg zmian w dziedzinie podatków. Nowe przepisy podwyższyły...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Na czym polega scoring bankowy i co ma na niego wpływ?
Porady
12.07.2022

Na czym polega scoring bankowy i co ma na niego wpływ?

...do różnych produktów. Tym samym łatwiej będzie uzyskać kredyt gotówkowy niż kredyt na mieszkanie. Scoring bankowy i scoring BIK to nie to...

...i żądają np. większego wkładu własnego przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny. Niestety w ślad za rosnącymi cenami nie idą pensje Polaków –...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu hipotecznego?
Porady
08.07.2022

Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu hipotecznego lub gotówkowego?

...jakby umowa nigdy nie została podpisana. Klient zaciągający np. kredyt gotówkowy może zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie...

...które zaciągnęły kredyt hipoteczny, muszą obecnie borykać się z horrendalnie wysokimi ratami – w...

Zobacz więcej
9 min. czytania