19 min. czytania

Ile kosztuje i jak otrzymać kredyt studencki 2022/2023?

Zaktualizowano: 2022-09-28 08:48
Opublikowano: 2019-12-23 13:15
Średnia ocena: 5,90/6 Głosów: 29
Ile kosztuje i jak otrzymać kredyt studencki 2022/2023?

Kredyt studencki to jedna z możliwości sfinansowania kosztów związanych ze studiami, w tym utrzymania studenta poza domem rodzinnym. Nisko oprocentowany produkt dofinansowany przez państwo powoduje, że nie trzeba martwić się codziennymi finansami. Dodatkowo jego spłata rozpoczyna się dopiero w dwa lata po ukończeniu studiów. Obecnie jeszcze łatwiej ubiegać się o kredyt studencki – można to zrobić nawet w środku roku akademickiego.

Kredyt studencki to bardzo atrakcyjna alternatywa dla konwencjonalnych produktów bankowych – charakteryzuje się niskim oprocentowaniem i odroczonym okresem rozpoczęcia spłaty. Kredyt studencki często uznawany jest za najtańsze zadłużenie dostępne na rynku finansowym i w tych obserwacjach nie ma wiele przesady.

Od 2019 roku możliwe jest składanie wniosku o kredyt studencki online, co stanowi duże ułatwienie dla wszystkich studentów i doktorantów, którzy chcieliby go uzyskać. To atrakcyjniejsza opcja wyboru od kredytu gotówkowego, który co prawda wypłacany jest w całości, a nie w transzach, jak kredyt studencki, ale łączą się z nim większe koszty.

Zastanawiasz się, jak sfinansować naukę na wyższej uczelni? W artykule podpowiadamy, co należy zrobić, aby otrzymać kredyt studencki 2022/2023. Na co zwrócić uwagę przy zaciąganiu zobowiązania, jak spłacić kredyt oraz postarać się o umorzenie części lub całości zadłużenia? Sprawdziliśmy to!

Czym jest kredyt studencki? Definicja

Zanim zastanowimy się nad tym, czy warto zaciągnąć preferencyjny kredyt studencki, warto dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Czym jest kredyt studencki? Co w praktyce oznacza dla studenta to, że jest on preferencyjnym zobowiązaniem finansowym?

Kredyt studencki, nazywany również kredytem na studia, jest pożyczką udzielaną na specjalnych warunkach wyłącznie studentom i doktorantom uczelni oraz jednostek akademickich. Pieniędzy pochodzących z tego zobowiązania nie trzeba spożytkować na ściśle określone cele.

Zasadniczo kredyty studenckie mają oczywiście służyć pokryciu kosztów związanych z szeroko rozumianą edukacją i utrzymaniem podczas studiów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby pieniądze te wykorzystać np. na wkład własny na kredyt na mieszkanie.


Kto może starać się o kredyt na studia medyczne w 2022 roku? Wniosek, warunki umorzenia kredytu na studia medyczne w Polsce


Uzyskanie kredytu studenckiego w 2022 i 2023 roku jest regulowane na mocy uchwalonej w 2018 roku ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0), która wskazuje, jak spłacić taki produkt i jak będzie on wypłacany.

W przypadku kredytu studenckiego bardzo ważne jest to, że mamy do czynienia z zobowiązaniem na preferencyjnych warunkach, ponieważ odsetki są dotowane przez państwo. Z tego względu koszt kredytu studenckiego może być stosunkowo niski.

Kredyt studencki nie jest tradycyjnym zobowiązaniem, które znamy doskonale z reklam czy ofert banków działających w naszym kraju. To zadłużenie skierowane do osób, które potrzebują wsparcia finansowego i są w trakcie studiów dziennych lub zaocznych, zarówno jednolitych magisterskich, jak i doktoranckich.

Na czym polega kredyt studencki?

Rozporządzenie prostudenckie dotyczące udzielania, spłaty i umarzania kredytów studenckich wprowadziło z dniem 1 stycznia 2019 roku nowe zasady w tym zakresie. Między innymi w życie weszła zasada, że można o niego wnioskować przez cały rok, a nie tylko przed rozpoczęciem nauki na studiach wyższych lub doktoranckich.

Właściwie to już w 2018 roku zaszły ważne zmiany w zakresie kredytów studenckich, ponieważ wprowadzono wówczas i uregulowano ostatecznie Konstytucję dla Nauki, nazywaną Ustawą 2.0, która została już przez nas wspomniana. Reformuje ona krajowe szkolnictwo wyższe. Zastąpiła cztery wcześniej obowiązujące akty prawne:

 • prawo o szkolnictwie wyższym,
 • ustawę o zasadach finansowania nauki,
 • ustawę o stopniach i tytule naukowym,
 • ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich.

Jedną z ważnych kwestii jest to, w jakiej kwocie wypłacany jest kredyt studencki. Wysokość zobowiązania nie jest obecnie narzucona przez ustawodawcę, tylko pożyczkobiorca może ją samodzielnie wybrać spośród czterech propozycji:

 • 400 zł – rata obniżona
 • 600 zł – rata podstawowa
 • 800 zł – rata podwyższona
 • 1000 zł – rata podwyższona.

Student zaciągający pożyczki studenckie może więc sam dopasować wysokość miesięcznie wypłacanych transz do swojej indywidualnej sytuacji finansowej i związanych z nią potrzeb. Co więcej, w trakcie pobierania kredytu studenckiego może zawsze dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków, jeśli okaże się, że ustalona kwota była np. niewystarczająca.

Warto podkreślić, że kredyt na studia udzielany jest na czas nauki, ale nie dłuższy niż 6 lat, choć w przypadku doktorantów może on być przedłużony maksymalnie o 4 lata. Student musi mieć świadomość, że kredyt wypłacany jest w ratach miesięcznych, w ustalonej wysokości, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Dodatkowo wypłata pożyczki studenckiej zawieszana jest w okresie urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych lub z ważnych przyczyn losowych.


Czy warto teraz brać kredyt gotówkowy? Czy rata kredytu gotówkowego może wzrosnąć w 2022 roku?


Warunki uzyskania kredytu studenckiego

Wiesz już, czym jest kredyt studencki i ile student może wziąć kredytu. Pora sprawdzić warunki, które należy spełnić, żeby otrzymać środki.

Kredyt studencki udzielany jest przez cały rok, co oznacza, że można się o niego starać niezależnie od tego, kiedy zacznie się lub zaczął rok akademicki. To zmiana w stosunku do procedur sprzed paru lat, kiedy wnioski o kredyt można było składać w okresie od połowy lipca do 20 października.

Kolejną ważną sprawą związaną z ubieganiem się obecnie o kredyt studencki są wymagania dotyczące wieku potencjalnych kredytobiorców. We wcześniejszym porządku prawnym warunkiem uzyskania kredytu było rozpoczęcie nauki przed ukończeniem 25. roku życia. Jak jest dzisiaj? Zobacz wszystkie warunki, jakie musisz przy tym spełnić.

Aby otrzymać pozytywną decyzję, która umożliwia podpisanie umowy kredytowej, będziesz musiał spełnić kilka istotnych wymagań. Choć pozornie jest to skomplikowane, sama procedura jest wyjątkowo prosta i nie wymaga wiele czasu ani pracy ze strony studenta, który chce uzyskać dostęp do dodatkowych pieniędzy.

Poniżej wyszczególnimy warunki przyznania tego zobowiązania wraz z niezbędnym opisem poszczególnych podpunktów. Kto może otrzymać kredyt studencki?

 • Kredytobiorca musi być studentem – bez względu na to, do jakiej uczelni uczęszcza lub w jakim trybie podejmuje naukę, musi przedstawić ważną legitymację potwierdzającą status studenta lub doktoranta.
 • Maksymalny wiek kredytobiorcy to 30 lat dla studenta oraz 35 lat dla doktoranta.
 • Warunkiem uzyskania zgody kredytowej jest nieprzekraczanie wyznaczonego dochodu na osobę w rodzinie (Jaki dochód do kredytu studenckiego? W roku akademickim 2022/2023 jest to 3000 złotych, przy czym nie ma znaczenia to, że student otrzymuje inne świadczenia stypendialne).
 • Kredyt musi zostać zabezpieczony poprzez ustanowienie poręczenia od rodziców studenta lub innych osób gotowych go podżyrować. Kredyt studencki może być też w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
 • Wypłacanie miesięcznych transz odbywa się po okazaniu zaświadczenia o kontynuacji nauki w kolejnych semestrach – dzięki legitymacji studenckiej lub doktoranckiej.

Można by się zastanawiać, czy kredyt studencki wlicza się do dochodu przy ustalaniu limitu we wniosku o taką pożyczkę. Odpowiedź brzmi: nie!

Nie jest powiedziane, że o kredyt studencki musisz starać się wyłącznie na pierwszym roku studiów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby uzyskać kredyt studencki na ostatnim etapie nauki, ale będzie on wypłacany zdecydowanie krócej – tylko przez 10 miesięcy ostatniego roku akademickiego.

Spłata zadłużenia następuje po 2 latach od zakończenia nauki, dzięki czemu student może spokojnie ustabilizować swoją sytuację finansową i mieć realną możliwość spłacania rat. W tym czasie odsetki, które są naliczane, zostają spłacone przez państwo z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, co oznacza, że koszt kredytu studenckiego jest bardzo atrakcyjny i nie narasta mimo odroczenia w spłacie.

Na co można przeznaczyć kredyt studencki?

Kredyt studencki pozwala sfinansować wszelkie koszty związane z nauką i zakwaterowaniem. Dzięki otrzymanym środkom można kupić pomocne naukowe, pokryć część niezbędnych opłat związanych z wynajmem mieszkania i utrzymaniem się. Warto przy okazji zaznaczyć, że kredyt studencki jest kredytem niecelowym, pomimo tego, że powinien pokrywać koszty studiów i utrzymania na nich.

Część środków uzyskanych w ramach kredytu można zainwestować lub oszczędzić, np. korzystając z lokaty bankowej czy konta oszczędnościowego. Gromadzenie pieniędzy wypłacanych w ramach kredytu studenckiego może posłużyć jako wkład własny, pozwalający później kupić własny dom lub mieszkanie za pomocą kredytu hipotecznego.

Wówczas kredyt studencki na mieszkanie zapewni wkład własny i lepsze warunki kredytowania w przyszłości. To także świetna okazja, by zgromadzić pieniądze na otwarcie własnej działalności gospodarczej i rozwijanie swojego biznesu.

Ile kosztuje kredyt studencki?

Chcesz wiedzieć, na jakie koszty narazi cię kredyt studencki? Oprocentowanie tego kredytu jest niskie, dlatego jest bezkonkurencyjny w porównaniu z innymi zobowiązaniami dostępnymi na polskim rynku finansowym – bankowym i pozabankowym. Jest to możliwe z uwagi na to, że obowiązują w jego przypadku dopłaty z Funduszu Kredytów Studenckich, finansowane z budżetu państwa.

Kalkulator kredytu studenckiego pozwoli ci poznać ostateczną wysokość kosztów z nim związanych. Oprocentowanie naliczane jest według zmiennej stopy procentowej. W okresie wypłacania transz kredytowych i w ciągu 2 lat po ukończeniu studiów wynosi ona 0 proc., czyli w praktyce odsetki w ogóle nie są naliczane, ponieważ spłaca je w całości budżet państwa.

Od grudnia 2021 roku zmieniły się zasady, na jakich pobierane są opłaty za kredyt studencki. Oprocentowanie jest równe połowie stawki będącej sumą marży instytucji kredytującej oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Pozostałą część odsetek nadal pokrywa się ze środków budżetowych.

Z powodu serii podwyżek stóp procentowych, oprocentowanie kredytów studenckich jest obecnie mniej korzystne niż jeszcze rok temu. Wówczas wynosiło maksymalnie 0,08%, a obecnie – 4,93%.

Jak przebiega spłata kredytu studenckiego?

Jeśli zaciągniesz kredyt studencki, spłata zobowiązania zostanie odłożona w czasie. Przy okazji omawiania warunków zaciągania takiego kredytu wspominaliśmy, że spłata musi rozpocząć się w dwa lata po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu. Istnieją jednak sytuacje, kiedy będziesz musiał spłacić wcześniej zobowiązanie.

Kiedy spłata rozpocznie się od razu? W przypadku, gdy na przykład nie zdasz egzaminów studenckich w jednej z sesji albo po prostu rzucisz studia. Licz się z tym, że w razie nieprzedstawienia legitymacji studenckiej potwierdzającej status żaka bank przestanie wypłacać transze kredytu, a ty sam będziesz musiał w kolejnym miesiącu rozpocząć spłatę zobowiązania.

W normalnych warunkach spłata kredytu studenckiego odbywa się w dwa lata po zakończeniu studiów, a okres na zwrot środków jest dwukrotnie dłuższy niż okres wypłaty. Dodatkowo kwota raty do spłaty jest o połowę niższa niż wysokość transz.

Jeśli uzyskiwałeś 800 zł miesięcznie przez 5 lat, czyli w przypadku kredytu studenckiego przez 50 miesięcy, to będziesz spłacać 400 zł plus odsetki przez 100 miesięcy.

Musisz też wiedzieć, że spłata kredytu studenckiego przed czasem jest możliwa, choć niekoniecznie będzie ona dla ciebie korzystna pod względem finansowym. Taki produkt jest bowiem zdecydowanie najtańszym zobowiązaniem spośród wszystkich innych, jakie w swoich ofertach mogą mieć polskie banki.

Umorzenie kredytu studenckiego 

Naturalne jest to, że kredytobiorca zobowiązany jest spłacić zaciągnięty kredyt zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy. Tak jest w przypadku większości kredytów, ale wyjątkiem od reguły może być kredyt studencki.

Umorzenie kredytu dla studenta jest możliwe, jeśli uzyskał on dobre wyniki w nauce. Obligatoryjnie umarzane są w pewnej części pożyczki studenckie dla grupy najlepszych 10 proc. studentów z danego roku. Kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję kredytującą w:

 • 50 procentach – jeśli kredytobiorca ukończył studia lub kształcenie na studiach doktorskich w grupie do 1 proc. studentów lub doktorantów,
 • 35 procentach – jeśli kredytobiorca ukończył studia lub kształcenie na studiach doktorskich w grupie od 1,01 do 5 proc. studentów lub doktorantów,
 • 20 procentach – jeśli kredytobiorca ukończył studia lub kształcenie na studiach doktorskich w grupie od 5,01 do 10 proc. studentów lub doktorantów.

Dla osób korzystających z kredytów studenckich opłacalne jest więc zadbanie o możliwie jak najlepsze wyniki w nauce. Dodatkowo produkt ten może być umorzony częściowo lub w całości, jeśli klient znalazł się w trudnej sytuacji życiowej lub doświadczył trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązania.

Organem dokonującym wtedy umorzenia kredytu studenckiego jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, ale najpierw żak powinien złożyć w tej sprawie stosowny wniosek.


Kredyt preferencyjny - kto i na jakich warunkach może z niego skorzystać?


Jak otrzymać kredyt studencki? Krok po kroku

Obecnie studenci i doktoranci mogą ubiegać się o kredyt studencki przez cały rok. Tak jak w przypadku innych zobowiązań, żeby go otrzymać, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Wniosek o kredyt studencki w wybranych bankach współpracujących z BGK mogą składać osoby będące żakami lub doktorantami, a także osoby w trakcie rekrutacji na studia, wówczas jednak wypłata zobowiązania nastąpi dopiero po uzyskaniu statusu studenta, który zostanie potwierdzony aktualną legitymacją studencką. Wniosek sporządzony jest na druku bankowym, a formularz możesz pobrać nawet ze strony internetowej wybranej instytucji.

Jak starać się o kredyt studencki? Sprawdź nasz poradnik krok po kroku!

 1. Wybierz bank kredytujący. Kredytów studenckich udzielają:
 2. Wypełnij wniosek o kredyt,
 3. Złóż wniosek – możesz złożyć go w formie papierowej lub online za pośrednictwem systemu teleinformatycznego banku.
 4. Czekaj na rozpatrzenie wniosku – powinno to nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jakie dokumenty przygotować starając się o kredyt studencki?

Wniosek nie jest jedynym dokumentem, który trzeba złożyć w wybranym banku przy ubieganiu się o kredyt studencki. Co potrzebne jest poza nim? Wśród dokumentów, których banki wymagają od osób starających się o uzyskanie zobowiązania, znajdują się:

 • zaświadczenie o wysokości dochodów przypadających na każdą osobę w rodzinie,
 • dokument potwierdzający status studenta lub dokument potwierdzający udział w rekrutacji na konkretną uczelnię bądź dokument dotyczący kształcenia w szkole doktorskiej,
 • zaświadczenia od poręczycieli kredytu studenckiego.

Kredyt studencki a poręczenie kredytu 

W przypadku kredytów studenckich poręczenie jest obowiązkowe. Żak, który chce zaciągnąć takie zobowiązanie, musi mieć choć jednego poręczyciela. Obecnie możliwe jest całkowite poręczenie BGK kredytu studenckiego, dlatego student nie musi się już zamartwiać, czy dochody rodziców pozwolą na odpowiednie, solidne i akceptowalne przez bank zabezpieczenie spłaty.

Poręczyciel bierze na siebie obowiązek spłaty zadłużenia wówczas, gdy student nie będzie w stanie uregulować go samodzielnie. W zdecydowanej większości wniosków o kredyty dla studentów w roli poręczycieli występują rodzice albo bliższa lub dalsza rodzina. Jeśli nikt z rodziny nie może być poręczycielem, na przykład z uwagi na zbyt niską zdolność kredytową lub niestabilną sytuację finansową, studenci mogą ubiegać się o poręczenie:

 • Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jeśli dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 1500 zł lub student jest pozbawiony opieki rodzicielskiej, to całość zobowiązania może poręczyć BGK. Z kolei w przypadku studentów, u których dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 2000 zł, poręczenie wynosi 90% wykorzystanej kwoty kredytu.

Z kolei ARiMR może wystąpić w roli poręczyciela u żaków pochodzących z obszarów wiejskich. Jeśli dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 1000 zł, poręczenie wynosi 100 proc. kwoty kredytu studenckiego, a w pozostałych przypadkach 80 proc.

Gdzie złożyć wniosek o kredyt studencki 2022/2023?

Chcesz zaciągnąć kredyt studencki? W jakim banku będzie to możliwe? Musisz wiedzieć, że niestety nie każda taka instytucja ma w swojej ofercie kredyt studencki. Mimo bardzo atrakcyjnego oprocentowania nie jest to tak popularna oferta jak kredyt gotówkowy, kredyt na samochód, czy nawet hipoteczny.

Trzeba mieć na uwadze, że skierowana jest do wąskiego grona odbiorców. Dlatego, zanim zaczniesz szukać oferty, warto sprawdzić, które instytucje przewidują możliwość udzielenia takiego zobowiązania. Banki tylko w nielicznych przypadkach mają zawartą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dzięki której mogą zaoferować taki kredyt na preferencyjnych warunkach.

Umowa pozwala określić zasady korzystania z Funduszu Kredytów Studenckich, gdzie co roku aktualizowane są informacje dotyczące m.in. maksymalnej kwoty zysków na jednego członka rodziny, czy inne warunki związane z przyznaniem świadczenia. W których bankach możliwe jest złożenie wniosku o kredyt studencki? Poniżej lista instytucji, które w roku 2022 i 2023 przyjmują wnioski od zainteresowanych:

 • PKO Bank Polski
 • Bank Pekao
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Nie ma więc możliwości zaciągnięcia kredytu studenckiego np. w mBanku, w Millennium Banku czy ING. Banki te nie mają zawartej umowy z BGK, która pozwalałaby im zaoferować taką możliwość finansowania wydatków na studiach.

W PKO kredyt studencki jest dostępny na warunkach określonych w ustawie o takich kredytach. Instytucja ta zaznacza, że nie pobiera opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku, o ile klientem jest posiadacz dowolnego ROR-u w PKO Banku Polskim. Przy kredycie studenckim PKO nie pobiera żadnych opłat za wcześniejszą spłatę czy dokonywanie nadpłat.

W Banku Pekao kredyt studencki jest udzielany bez naliczania prowizji, o ile klient posiada w tej instytucji dowolny rachunek typu oszczędnościowo-rozliczeniowego. Nie zapłaci wówczas również prowizji od wypłaconych transz kredytu, prócz prowizji pobieranej na rzecz BGK. Wniosek o kredyt studencki możesz złożyć w dowolnym oddziale Banku Pekao SA na terenie całego kraju.

Kolejnym bankiem, w którym można zaciągnąć kredyt studencki, jest Bank Polskiej Spółdzielczości. Udziela on kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek i Kredytów, tak jak i pozostałe wspominane powyżej banki. Produkt ten można też otrzymać w każdym innym banku ze Spółdzielczej Grupy Bankowej, mającym zawartą umowę z BGK.

Czy kredyt studencki się opłaca? 

Zaciągnięcie kredytu studenckiego pozwala na otrzymanie najtańszego zobowiązania finansowego na rynku. Naprawdę nie ma konkurencji pod względem finansowym dla takich zobowiązań. Czy warto zatem zdecydować się na taki produkt w każdym przypadku?

Kredyt ten wyróżnia się nie tylko możliwością odroczenia spłaty i pokrycia części kosztów przez państwo, chociaż już nawet te warunki pozwalają cieszyć się dużą swobodą i mniejszym kosztem. Głównym atutem oferty jest jednak obniżone do minimum oprocentowanie, a także brak kosztów okołokredytowych.

Weryfikując inne zadłużenia na rynku, np. za pomocą kalkulatora kredytów, szybko przekonasz się, że taki produkt rzeczywiście gwarantuje świetne warunki pod względem finansowym. Osoby korzystające kredytu dla studentów mają o nim pozytywne opinie. Możliwość umorzenia spłaty w przypadku tego zobowiązania także jest warta zaakcentowania.

Co jeszcze warto wiedzieć o kredycie studenckim?

 • Umowa o kredyt studencki 2022 podpisana z bankiem nie wyklucza podjęcia przez studenta pracy zawodowej. Pozyskiwane przez niego dochody będą jednak wliczane do puli dochodów rodziny. Jeśli będą zbyt wysokie, student może przestać spełniać warunki przyznania mu kredytu studenckiego.
 • Osoba, która rozpoczęła spłacanie kredytu studenckiego, jednak ma trudności z regulowaniem rat, może ubiegać się o zawieszenie spłaty na okres 12 miesięcy. Zawieszeniu podlega całość raty kapitałowo-odsetkowej. Przesłankami do zawieszenia zobowiązania może być między innymi choroba kredytobiorcy lub członka jego rodziny, a także szkoda spowodowana przez tzw. siłę wyższą, np. katastrofę naturalną.
 • Student jest zobowiązany do informowania banku o ważnych zmianach w swoim życiu, na przykład o przerwaniu studiów. Kredyt studencki wymaga potwierdzania statusu żaka dwukrotnie w ciągu roku, jeśli jednak przerywasz studia np. w maju, a swój status potwierdziłeś w marcu, to nie oznacza to, że do października możesz jeszcze pobierać kilkukrotnie transze kredytu studenckiego. Przerwanie studiów jest okolicznością, która musi być zgłoszona do banku. Spłata kredytu studenckiego następuje wówczas miesiąc po terminie, w jakim byłeś zobowiązany do złożenia ważnej legitymacji do banku, a dalsze transze zobowiązania po prostu nie są już wypłacane.

Komentarze

Powiązane artykuły

Na czym polega umorzenie postępowania egzekucyjnego?
Porady
26.04.2023

Na czym polega umorzenie postępowania egzekucyjnego? Kto może z niego skorzystać?

Umorzenie postępowania komorniczego następuje w sytuacji, gdy niemożliwe staje się odzyskanie należności. Może się tak zdarzyć, gdy dłużnik nie ma majątku lub komornik sądowy nie jest w stanie go ustalić. Kiedy jeszcze może wystąpić umorzenie egzekucji? Jakie niesie ze sobą skutki?
Zobacz więcej
10 min. czytania
Gdzie zgłosić zgubiony dowód osobisty? Co zrobić?
Porady
19.04.2023

Gdzie zgłosić zgubiony dowód osobisty? Co zrobić?

...i jest najważniejszym dokumentem potwierdzającym naszą tożsamość. Właśnie dlatego musimy go okazać m.in. podczas załatwiania różnych spraw urzędowych, czy zakładając konto osobiste w banku. Dowodu powinniśmy pilnować jak oka w głowie, a jeśli już dojdzie do jego zgubienia, należy jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki, by zabezpieczyć się przed...

Zobacz więcej
10 min. czytania
Na czym polega cofnięcie darowizny? Kiedy można odwołać darowiznę?
Porady
14.04.2023

Na czym polega cofnięcie darowizny? Kiedy można odwołać darowiznę?

Cofnięcie darowizny jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach i są one precyzyjnie określone w przepisach. Wynika z nich, że darczyńca nie może się tak po prostu rozmyślić i w dowolnym momencie zażądać zwrotu podarowanej rzeczy. Poniżej wyjaśniamy, kiedy faktycznie można cofnąć darowiznę oraz jakich formalności należy dopełnić, by jej odwołanie było skuteczne.
Zobacz więcej
12 min. czytania
Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2023 roku?
Porady
03.04.2023

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2023 roku?

...wolna od zajęcia w 2023 roku? Postępowanie egzekucyjne ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela, np. odzyskanie zaległych środków, które wynikają z wystawionych faktur, zaciągniętego kredytu gotówkowego czy niespłaconych rachunków. Okazuje się jednak, że komornik nie może ściągnąć wszystkich środków, jakie dłużnik ma na koncie – prawo reguluje, ile powinien pozostawić. [div...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Ile wynosi inflacja w Polsce w 2023 roku?
Porady
28.03.2023

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2023 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Ile wynosi renta socjalna w 2023?
Porady
20.02.2023

Ile wynosi renta socjalna w 2023?

...warunki pobierania i inne ważne informacje przedstawiamy w poniższym artykule. Czy pobierając rentę, można wystąpić o pożyczkę lub kredyt gotówkowy? Co to jest renta socjalna i kto może się o nią starać? Jednym ze świadczeń wypłacanych co miesiąc przez ZUS jest renta socjalna...

Zobacz więcej
5 min. czytania