21 min. czytania

Ile kosztuje i jak otrzymać kredyt studencki 2023/2024?

Zaktualizowano: 2023-09-11 13:36
Opublikowano: 2019-12-23 13:15
Średnia ocena: 5,73/6 Głosów: 30
Ile kosztuje i jak otrzymać kredyt studencki 2022/2023?

Kredyt studencki to jedna z możliwości sfinansowania kosztów związanych z nauką na uczelni, w tym utrzymania żaka poza domem rodzinnym. Dzięki temu, że produkt jest nisko oprocentowany i dofinansowany przez państwo, nie trzeba martwić się codziennymi finansami. Dodatkowo jego spłata rozpoczyna się dopiero w dwa lata po ukończeniu studiów. Obecnie jeszcze łatwiej ubiegać się o kredyt studencki – można to zrobić nawet w środku roku akademickiego.

Kredyt studencki to bardzo atrakcyjna opcja, którą można zastąpić konwencjonalne produkty bankowe – charakteryzuje się niskim oprocentowaniem i odroczonym okresem rozpoczęcia spłaty. Często uznawany jest za najtańsze zobowiązanie dostępne na rynku finansowym i w tych obserwacjach nie ma wiele przesady.

Od 2019 roku możliwe jest składanie wniosku o kredyt studencki online, co stanowi duże ułatwienie dla tych, którzy chcieliby go uzyskać. To atrakcyjniejsza opcja wyboru od kredytu gotówkowego, który co prawda wypłacany jest w całości, a nie w transzach, jak kredyt studencki, ale łączą się z nim większe koszty.

Zastanawiasz się, jak sfinansować naukę na wyższej uczelni? W artykule podpowiadamy, co należy zrobić, aby otrzymać kredyt studencki 2023/2024. Na co zwrócić uwagę przy zaciąganiu zobowiązania, jak spłacić oraz postarać się o umorzenie części lub całości zadłużenia? Sprawdziliśmy to!

Czym jest kredyt studencki? Definicja

Zanim zastanowimy się nad tym, czy warto zaciągnąć preferencyjny kredyt studencki, warto dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Czym jest kredyt studencki? Co w praktyce oznacza dla studenta to, że jest on preferencyjnym zobowiązaniem finansowym?

Kredyt studencki, nazywany również kredytem na studia, jest pożyczką udzielaną na specjalnych warunkach wyłącznie studentom i doktorantom uczelni oraz jednostek akademickich. Pieniędzy pochodzących z tego zobowiązania nie trzeba spożytkować na ściśle określone cele.

Zasadniczo kredyty studenckie mają oczywiście służyć pokryciu kosztów związanych z szeroko rozumianą edukacją i utrzymaniem podczas studiów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby pieniądze te wykorzystać np. na wkład własny na kredyt na mieszkanie.


Kto może starać się o kredyt na studia medyczne w 2023 roku? Wniosek, warunki umorzenia kredytu na studia medyczne w Polsce


Uzyskanie kredytu studenckiego w 2023 i 2024 roku jest regulowane na mocy uchwalonej w 2018 roku ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0), która wskazuje, jak spłacić taki produkt i jak będzie on wypłacany.

W przypadku kredytu studenckiego bardzo ważne jest to, że mamy do czynienia z zobowiązaniem na preferencyjnych warunkach, ponieważ odsetki są dotowane przez państwo. Z tego względu koszt kredytu studenckiego może być stosunkowo niski.

Kredyt studencki nie jest tradycyjnym zobowiązaniem, które znamy doskonale z reklam czy ofert banków działających w naszym kraju. To zadłużenie skierowane do osób, które potrzebują wsparcia finansowego i są w trakcie studiów dziennych lub zaocznych, zarówno jednolitych magisterskich, jak i doktoranckich.

Na czym polega kredyt studencki?

Rozporządzenie prostudenckie dotyczące udzielania, spłaty i umarzania kredytów studenckich wprowadziło z dniem 1 stycznia 2019 roku nowe zasady w tym zakresie. Między innymi od tego czasu można składać wniosek o takie zobowiązanie przez cały rok, a nie tylko przed rozpoczęciem nauki na studiach wyższych lub doktoranckich.

Właściwie to już w 2018 roku zaszły ważne zmiany w zakresie kredytów studenckich, ponieważ wprowadzono wówczas i uregulowano ostatecznie Konstytucję dla Nauki, nazywaną Ustawą 2.0, która została już przez nas wspomniana. Zreformowała ona krajowe szkolnictwo wyższe i zastąpiła cztery wcześniej obowiązujące akty prawne:

 • prawo o szkolnictwie wyższym,
 • ustawę o zasadach finansowania nauki,
 • ustawę o stopniach i tytule naukowym,
 • ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich.

Jedną z ważnych kwestii jest to, w jakiej kwocie wypłacany jest kredyt studencki. Wysokość zobowiązania nie jest obecnie narzucona przez ustawodawcę – pożyczkobiorca może ją samodzielnie wybrać spośród czterech propozycji:

 • 400 zł – rata obniżona,
 • 600 zł – rata podstawowa,
 • 800 zł – rata podwyższona,
 • 1000 zł – rata podwyższona.

Student zaciągający pożyczki studenckie może więc sam dopasować wysokość miesięcznie wypłacanych transz do swojej sytuacji finansowej i związanych z nią potrzeb. Co więcej, w trakcie pobierania kredytu studenckiego może zawsze dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków, jeśli okaże się, że ustalona kwota była np. niewystarczająca.

Kredyt na studia udzielany jest na czas nauki, ale nie dłuższy niż 6 lat, choć w przypadku doktorantów może on być przedłużony maksymalnie o 4 lata.

Wypłacany jest w ratach miesięcznych, w ustalonej wysokości, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Dodatkowo wypłata pożyczki studenckiej zawieszana jest w okresie urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych lub z ważnych przyczyn losowych.


Czy warto teraz brać kredyt gotówkowy? Czy rata kredytu gotówkowego może wzrosnąć w 2023 roku?


Warunki uzyskania kredytu studenckiego

Wiesz już, czym jest kredyt studencki i ile student może wziąć kredytu. Pora sprawdzić warunki, które należy spełnić, żeby otrzymać środki.

Kredyt studencki udzielany jest przez cały rok, co oznacza, że można się o niego starać niezależnie od tego, kiedy zacznie się lub zaczął rok akademicki. To zmiana w stosunku do procedur sprzed lat, kiedy wnioski można było składać od połowy lipca do 20 października.

Kolejną ważną sprawą związaną z ubieganiem się obecnie o kredyt studencki są wymagania dotyczące wieku potencjalnych kredytobiorców. We wcześniejszym porządku prawnym warunkiem uzyskania kredytu było rozpoczęcie nauki przed ukończeniem 25. roku życia. Jak jest dzisiaj?

Aby otrzymać pozytywną decyzję, będziesz musiał spełnić kilka istotnych wymagań. Choć pozornie jest to skomplikowane, sama procedura jest wyjątkowo prosta i nie wymaga wiele czasu ani pracy ze strony studenta, który chce uzyskać dostęp do dodatkowych pieniędzy.

Poniżej wyszczególnimy warunki przyznania tego zobowiązania wraz z niezbędnym opisem poszczególnych podpunktów. Kto może otrzymać kredyt studencki?

 • Kredytobiorca musi być studentem – bez względu na to, do jakiej uczelni uczęszcza lub w jakim trybie podejmuje naukę, musi przedstawić ważną legitymację potwierdzającą status studenta lub doktoranta.
 • Maksymalny wiek kredytobiorcy to 30 lat dla studenta i 35 lat dla doktoranta.
 • Warunkiem uzyskania zgody kredytowej jest nieprzekraczanie wyznaczonego dochodu na osobę w rodzinie (Jaki jest maksymalny dochód w przypadku kredytu studenckiego? W roku akademickim 2023/2024 jest to 3500 złotych, przy czym nie ma znaczenia to, że student otrzymuje inne świadczenia stypendialne).
 • Kredyt musi zostać zabezpieczony poprzez ustanowienie poręczenia od rodziców studenta lub innych osób gotowych go podżyrować. Może być też w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, dlatego brak wystarczająco wysokich dochodów po stronie rodziców nie jest już przeszkodą w zaciąganiu takich zobowiązań.
 • Wypłacanie miesięcznych transz odbywa się po okazaniu zaświadczenia o kontynuacji nauki w kolejnych semestrach – dzięki legitymacji studenckiej lub doktoranckiej. Podbitą legitymację należy dwa razy w roku – do 31 października i do 31 marca – przedstawiać w banku. Jeśli chodzi o doktoranta, to wystarczy, że pojawi się w terminie do 31 października.

Nie jest powiedziane, że o kredyt studencki musisz starać się wyłącznie na pierwszym roku studiów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby uzyskać go na ostatnim etapie nauki, ale będzie on wypłacany tylko przez 10 miesięcy ostatniego roku akademickiego.

Spłata zadłużenia następuje po 2 latach od zakończenia nauki, dzięki czemu student może spokojnie ustabilizować swoją sytuację finansową i mieć realną możliwość spłacania rat. W tym czasie odsetki, które są naliczane, zostają spłacone przez państwo z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, co oznacza, że koszt zobowiązania nie jest duży i nie narasta mimo odroczenia w spłacie.

Na co można przeznaczyć kredyt studencki?

Kredyt studencki pozwala sfinansować wszelkie koszty związane z nauką i zakwaterowaniem. Dzięki otrzymanym środkom można kupić pomocne naukowe, pokryć część niezbędnych opłat związanych z wynajmem mieszkania i utrzymaniem się. Warto przy okazji zaznaczyć, że kredyt studencki jest kredytem niecelowym, pomimo tego, że powinien pokrywać koszty studiów i utrzymania na nich.

Część środków uzyskanych w ramach kredytu można zainwestować lub oszczędzić, np. korzystając z lokaty bankowej czy konta oszczędnościowego. Gromadzenie pieniędzy wypłacanych w ramach kredytu studenckiego może posłużyć jako wkład własny, pozwalający później kupić własny dom lub mieszkanie za pomocą kredytu hipotecznego.

Wówczas kredyt studencki na mieszkanie zapewni wkład własny i lepsze warunki kredytowania w przyszłości. To także świetna okazja, by zgromadzić pieniądze na otwarcie własnej działalności gospodarczej i rozwijanie swojego biznesu.

Ile kosztuje kredyt studencki?

Chcesz wiedzieć, na jakie koszty narazi Cię kredyt studencki w 2023 roku? Oprocentowanie tego kredytu jest niskie, dlatego jest bezkonkurencyjny w porównaniu z innymi zobowiązaniami dostępnymi na polskim rynku finansowym – bankowym i pozabankowym. Jest to możliwe z uwagi na to, że obowiązują w jego przypadku dopłaty z Funduszu Kredytów Studenckich, finansowane z budżetu państwa.

Kalkulator kredytu studenckiego pozwoli Ci poznać ostateczną wysokość kosztów z nim związanych. Oprocentowanie naliczane jest według zmiennej stopy procentowej. W okresie wypłacania transz kredytowych i w ciągu 2 lat po ukończeniu studiów wynosi ona 0 proc., czyli w praktyce odsetki w ogóle nie są naliczane, ponieważ spłaca je w całości budżet państwa.

Od grudnia 2021 roku zmieniły się zasady, na jakich pobierane są opłaty za kredyt studencki. Oprocentowanie jest równe połowie stawki będącej sumą marży instytucji kredytującej oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Pozostałą część odsetek nadal pokrywa się ze środków budżetowych.

Warto wiedzieć!

Z powodu serii podwyżek stóp procentowych oprocentowanie kredytów studenckich jest mniej korzystne niż jeszcze rok temu. Obecnie wynosi 10,16% w skali roku. Zostanie obniżone – w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej o zmniejszeniu we wrześniu 2023 roku głównych stóp procentowych NBP o 75 punktów bazowych.

Dzięki temu stopa referencyjna NBP spadnie do poziomu 6%, a stopa redyskontowa weksli wyniesie 6,05%. Oprocentowanie kredytu studenckiego przy marży bankowej na poziomie 2% będzie równe 9,26%.

Na uwagę zasługuje fakt, że od 18 grudnia 2021 roku wysokość odsetek spłacanych przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy procentowej, stanowiącej sumę 1,2 stopy redyskontowej weksli NBP i marży bankowej, która w okresie kredytowania jest stała i liczy nie więcej niż 2 p.p.

Jak przebiega spłata kredytu studenckiego?

Jeśli zaciągniesz kredyt studencki, spłata zobowiązania zostanie odłożona w czasie. Przy okazji omawiania warunków zaciągania takiego kredytu wspominaliśmy, że spłata musi rozpocząć się w dwa lata po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu. Istnieją jednak sytuacje, kiedy będziesz musiał spłacić wcześniej zobowiązanie.

Kiedy spłata rozpocznie się od razu? Jeśli na przykład nie zdasz egzaminów studenckich w jednej z sesji albo po prostu rzucisz studia. Licz się z tym, że w razie nieprzedstawienia legitymacji studenckiej potwierdzającej status żaka bank przestanie wypłacać transze kredytu, a ty sam będziesz musiał w kolejnym miesiącu rozpocząć spłatę zobowiązania.

W normalnych warunkach spłata kredytu studenckiego odbywa się w dwa lata po zakończeniu studiów, a okres na zwrot środków jest dwukrotnie dłuższy niż okres wypłaty. Dodatkowo kwota raty do spłaty jest o połowę niższa niż wysokość transz.

Jeśli uzyskiwałeś 800 zł miesięcznie przez 5 lat, czyli w przypadku kredytu studenckiego przez 50 miesięcy, to będziesz spłacać 400 zł plus odsetki przez 100 miesięcy.

Musisz też wiedzieć, że spłata kredytu studenckiego przed czasem jest możliwa, choć niekoniecznie będzie ona dla Ciebie korzystna pod względem finansowym. Taki produkt jest bowiem zdecydowanie najtańszym zobowiązaniem spośród wszystkich innych, jakie w swoich ofertach mogą mieć polskie banki.

Jak otrzymać kredyt studencki? Krok po kroku

Obecnie studenci i doktoranci mogą ubiegać się o kredyt studencki przez cały rok. Tak jak w przypadku innych zobowiązań, żeby go otrzymać, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Wniosek o kredyt studencki w wybranych bankach współpracujących z BGK mogą składać osoby będące żakami lub doktorantami, a także osoby w trakcie rekrutacji na studia, wówczas jednak wypłata zobowiązania nastąpi dopiero po uzyskaniu statusu studenta, który zostanie potwierdzony aktualną legitymacją studencką. Wniosek sporządzony jest na druku bankowym, a formularz możesz pobrać nawet ze strony internetowej wybranej instytucji.

Jak starać się o kredyt studencki? Sprawdź nasz poradnik krok po kroku!

 1. Wybierz bank kredytujący. Kredytów studenckich udzielają:
 2. Wypełnij wniosek o kredyt,
 3. Złóż wniosek – możesz złożyć go w formie papierowej lub online za pośrednictwem systemu teleinformatycznego banku.
 4. Czekaj na rozpatrzenie wniosku – powinno to nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jakie dokumenty przygotować starając się o kredyt studencki?

Wniosek nie jest jedynym dokumentem, który trzeba złożyć w wybranym banku przy ubieganiu się o kredyt studencki. Co potrzebne jest poza nim? Wśród dokumentów, których banki wymagają od osób starających się o uzyskanie zobowiązania, znajdują się:

 • zaświadczenie o wysokości dochodów przypadających na każdą osobę w rodzinie,
 • dokument potwierdzający status studenta lub dokument potwierdzający udział w rekrutacji na konkretną uczelnię bądź dokument dotyczący kształcenia w szkole doktorskiej,
 • zaświadczenia od poręczycieli kredytu studenckiego.

Kredyt studencki a poręczenie kredytu 

W przypadku kredytów studenckich poręczenie jest obowiązkowe. Żak, który chce zaciągnąć takie zobowiązanie, musi mieć choć jednego poręczyciela. Obecnie możliwe jest całkowite poręczenie BGK kredytu studenckiego, dlatego student nie musi się już zamartwiać, czy dochody rodziców pozwolą na odpowiednie, solidne i akceptowalne przez bank zabezpieczenie spłaty.

Poręczyciel bierze na siebie obowiązek spłaty zadłużenia wówczas, gdy student nie będzie w stanie uregulować go samodzielnie. W zdecydowanej większości wniosków o kredyty dla studentów w roli poręczycieli występują rodzice albo bliższa lub dalsza rodzina.

Jeśli nikt z rodziny nie może być poręczycielem, na przykład z uwagi na zbyt niską zdolność kredytową lub niestabilną sytuację finansową, studenci mogą ubiegać się o poręczenie:

 • Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jeśli dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 1500 zł lub student jest pozbawiony opieki rodzicielskiej, to całość zobowiązania może poręczyć BGK. Z kolei w przypadku studentów, u których dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 2000 zł, poręczenie wynosi 90% wykorzystanej kwoty kredytu.

Z kolei ARiMR może wystąpić w roli poręczyciela u żaków pochodzących z obszarów wiejskich. Jeśli dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 1000 zł, poręczenie wynosi 100 proc. kwoty kredytu studenckiego, a w pozostałych przypadkach 80 proc.

  Gdzie złożyć wniosek o kredyt studencki 2023/2024?

  Chcesz zaciągnąć kredyt studencki? W jakim banku będzie to możliwe? Musisz wiedzieć, że niestety nie każda taka instytucja ma w swojej ofercie taki produkt. Mimo bardzo atrakcyjnego oprocentowania nie jest to tak popularna oferta jak kredyt gotówkowy, kredyt na samochód czy nawet hipoteczny.

  Trzeba mieć na uwadze, że skierowana jest ona do wąskiego grona odbiorców. Dlatego zanim zaczniesz szukać oferty, warto sprawdzić, które instytucje przewidują możliwość udzielenia takiego zobowiązania. Banki tylko w nielicznych przypadkach mają zawartą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dzięki której mogą zaoferować taki kredyt na preferencyjnych warunkach.

  Umowa pozwala określić zasady korzystania z Funduszu Kredytów Studenckich, gdzie co roku aktualizowane są informacje dotyczące m.in. maksymalnej kwoty zysków na jednego członka rodziny czy inne warunki związane z przyznaniem świadczenia. W których bankach możliwe jest złożenie wniosku o kredyt studencki? Poniżej lista instytucji, które udzielają takiego zobowiązania:

  Nie ma więc możliwości zaciągnięcia kredytu studenckiego np. w mBanku, w Millennium Banku czy ING. Banki te nie mają zawartej umowy z BGK, która pozwalałaby im zaoferować taką możliwość finansowania wydatków na studiach.

  W PKO kredyt studencki jest dostępny na warunkach określonych w ustawie o takich zobowiązaniach. Instytucja ta zaznacza, że nie pobiera opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku, o ile klientem jest posiadacz dowolnego ROR-u w PKO Banku Polskim. W pozostałych przypadkach jest to kwota 400 zł.

  Udzielenie kredytu studenckiego pociąga za sobą konieczność uiszczenia prowizji w wysokości 2%, jeśli klient ma konto w PKO Banku Polskim, a 5% w pozostałych przypadkach. PKO nie pobiera żadnych opłat za wcześniejszą spłatę czy dokonywanie nadpłat.

  Od każdej poręczonej transzy kredytu studenckiego udzielanego przez PKO, kiedy student korzysta z poręczenia BGK jako zabezpieczenia jego spłaty, pobierana jest prowizja w wysokości 1,5%. 

  W Banku Pekao kredyt studencki jest udzielany bez naliczania prowizji, o ile klient posiada w tej instytucji dowolny rachunek typu oszczędnościowo-rozliczeniowego. Nie zapłaci wówczas również prowizji od wypłaconych transz kredytu prócz prowizji pobieranej na rzecz BGK. Wniosek o kredyt studencki możesz złożyć w dowolnym oddziale Banku Pekao SA na terenie całego kraju.

  Kolejną instytucją, która udziela takich zobowiązań jest Bank Polskiej Spółdzielczości. Produkt ten można też otrzymać w każdym innym banku ze Spółdzielczej Grupy Bankowej, który ma zawartą umowę z BGK. Klient nie ponosi kosztu prowizji za rozpatrzenie wniosku. Dopiero przy udzieleniu kredytu przy wypłacie każdej transzy płaci się 1% prowizji miesięcznie od kwoty raty.

  Umorzenie kredytu studenckiego 

  Naturalne jest to, że kredytobiorca zobowiązany jest spłacić zaciągnięty kredyt zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy. Tak jest w przypadku większości kredytów, ale wyjątkiem od reguły może być kredyt studencki.

  Umorzenie kredytu dla studenta jest możliwe, jeśli uzyskał on dobre wyniki w nauce. Obligatoryjnie umarzane są w pewnej części pożyczki studenckie dla grupy najlepszych 10 proc. studentów z danego roku. Kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję kredytującą w:

  • 50 procentach – jeśli kredytobiorca ukończył studia lub kształcenie na studiach doktorskich w grupie do 1 proc. studentów lub doktorantów,
  • 35 procentach – jeśli kredytobiorca ukończył studia lub kształcenie na studiach doktorskich w grupie od 1,01 do 5 proc. studentów lub doktorantów,
  • 20 procentach – jeśli kredytobiorca ukończył studia lub kształcenie na studiach doktorskich w grupie od 5,01 do 10 proc. studentów lub doktorantów.

  Dla osób korzystających z kredytów studenckich opłacalne jest więc zadbanie o możliwie jak najlepsze wyniki w nauce. Dodatkowo produkt ten może być umorzony częściowo lub w całości, jeśli klient znalazł się w trudnej sytuacji życiowej lub doświadczył trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązania.

  Organem dokonującym wtedy umorzenia kredytu studenckiego jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, ale najpierw żak powinien złożyć w tej sprawie stosowny wniosek.


  Kredyt preferencyjny - kto i na jakich warunkach może z niego skorzystać?


   Czy kredyt studencki się opłaca? 

   Zaciągnięcie kredytu studenckiego pozwala na otrzymanie najtańszego zobowiązania finansowego na rynku. Nie ma ono konkurencji pod względem finansowym. Czy warto zatem zdecydować się na taki produkt w każdym przypadku?

   Kredyt ten wyróżnia się możliwością odroczenia spłaty i pokrycia części kosztów przez państwo, i już nawet te warunki pozwalają cieszyć się dużą swobodą i mniejszym kosztem. Głównym atutem oferty jest jednak obniżone do minimum oprocentowanie, a także brak kosztów okołokredytowych.

   Weryfikując inne zadłużenia na rynku, np. za pomocą kalkulatora kredytów, szybko przekonasz się, że taki produkt rzeczywiście gwarantuje świetne warunki pod względem finansowym. Osoby korzystające z takiego zobowiązania mają o nim pozytywne opinie. Możliwość umorzenia spłaty w przypadku tego zobowiązania także jest warta zaakcentowania.

   Co jeszcze warto wiedzieć o kredycie studenckim?

   Zanim złożysz w wybranym banku wniosek o uzyskanie kredytu studenckiego, dowiedz się o nim wszystkiego, co jest istotne. Zapoznaj się z ważnymi informacjami na jego temat:

   • Umowa o kredyt studencki w 2023 roku podpisana z bankiem nie wyklucza podjęcia przez żaka pracy zawodowej. Pozyskiwane przez niego dochody będą jednak wliczane do puli zarobków rodziny. Jeśli będą zbyt wysokie, student może przestać spełniać warunki przyznania mu zobowiązania.
   • Osoba, która rozpoczęła spłacanie kredytu studenckiego, ale ma trudności z regulowaniem rat, może ubiegać się o zawieszenie spłaty na okres 12 miesięcy. Temu zawieszeniu podlega całość raty kapitałowo-odsetkowej. Przesłankami do tego mogą być między innymi choroba kredytobiorcy lub członka jego rodziny, a także szkoda spowodowana przez tzw. siłę wyższą, np. katastrofę naturalną.
   • Student ma możliwość wnioskowania do banku o zmniejszenie spłacanej raty kredytu studenckiego do wysokości 20 proc. jego średniego miesięcznego dochodu, jeśli znajduje się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej.
   • Student jest zobowiązany do informowania banku o ważnych zmianach w swoim życiu, na przykład o przerwaniu studiów. Kredyt wymaga potwierdzania statusu żaka dwukrotnie w ciągu roku. Jeśli jednak przerywasz studia np. w maju, a swój status potwierdziłeś w marcu, to nie oznacza to, że do października możesz jeszcze pobierać kilkukrotnie transze zobowiązania. Przerwanie studiów jest okolicznością, która musi być zgłoszona do banku. Spłata kredytu studenckiego następuje wówczas miesiąc po terminie, w jakim byłeś zobowiązany do złożenia ważnej legitymacji do banku, a dalsze transze zobowiązania po prostu nie są już wypłacane.

   Komentarze

   Powiązane artykuły

   Ile wynosi inflacja w Polsce w {{year}} roku?
   Porady
   09.05.2024

   Ile wynosi inflacja w Polsce w 2024 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

   ...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

   Zobacz więcej
   12 min. czytania
   Mały ZUS składki {{year}}. Ile wynosi mały ZUS?
   Porady
   18.04.2024

   Mały ZUS składki 2024. Ile wynosi mały ZUS?

   ...– składki na ZUS i podatki w Polsce spędzają sen z powiek wielu osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W dobie kryzysu wiele osób zaciągało kredyty gotówkowe lub firmowe na uregulowanie należności. Dla najmniejszych podmiotów, które nie wykazują dużego dochodu, stworzono preferencyjne rozwiązania. Prowadzenie własnej...

   Zobacz więcej
   14 min. czytania
   Tarcza antyinflacyjna {{year}}. Komu przysługuje dodatek osłonowy?
   Porady
   15.04.2024

   Tarcza antyinflacyjna 2024. Komu przysługuje dodatek osłonowy?

   Tarcza antyinflacyjna w 2024 r. – czy nadal będzie obowiązywać? Jakie rodzaje wsparcia przygotował dla Polaków nowy rząd? Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy i jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdzamy, z jakich rozwiązań można obecnie skorzystać, żeby zniwelować skutki wysokich cen energii i produktów w sklepach.
   Zobacz więcej
   6 min. czytania
   Karta podatkowa {{year}}: zasady rozliczania i nowe stawki podatku
   Porady
   10.04.2024

   Karta podatkowa 2024: zasady rozliczania i nowe stawki podatku

   ...które zostały podniesione z powodu inflacji. W 2024 roku wzrosły również składki ZUS, w tym składka zdrowotna. Czy obciążenia wzrosły na tyle, że przedsiębiorcy będą musieli sięgać po kredyty gotówkowe na ich uregulowanie? Niekoniecznie, ale przeczytaj nasz artykuł, by się o tym przekonać. Wyjaśniamy w nim także, kiedy nastąpił koniec karty podatkowej, ponieważ od pewnego czasu już nie można...

   Zobacz więcej
   19 min. czytania
   Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w {{year}} roku
   Porady
   09.04.2024

   Aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w 2024 roku

   Harmonogram posiedzeń RPP obecnie wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku finansowym, ponieważ każde z nich kończy się istotnymi dla niego decyzjami. Jak często oraz kiedy odbywają się spotkania w roku 2024, przedstawia aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej. Czy znajomość tych dat może przydać się obecnym lub przyszłym kredytobiorcom?
   Zobacz więcej
   7 min. czytania
   Czy bank może odmówić udzielenia wakacji kredytowych?
   Porady
   05.04.2024

   Czy bank może odmówić udzielenia wakacji kredytowych?

   ...przez ustawodawcę. Zazwyczaj obejmują one określony czas oraz konkretne rodzaje kredytu. W przypadku obecnych wakacji kredytowych mowa więc o możliwości zawieszenia łącznie 4 rat kredytu hipotecznego. Z kolei bankowe wakacje kredytowe są inicjatywą banków, które same decydują o udzieleniu takiej ulgi kredytowej swoim klientom. Co więcej, w tym przypadku mogą one różnić się...

   Zobacz więcej
   5 min. czytania