Kredyty gotówkowe 8 min. czytania

Kto może starać się o kredyt na studia medyczne w 2022 roku? Wniosek, warunki umorzenia kredytu na studia medyczne w Polsce

Zaktualizowano: 2022-11-21 15:01
Opublikowano: 2022-04-26 07:52
Średnia ocena: 4,21/6 Głosów: 24
Warunki kredytu na studia medyczne w 2022 roku

Kredyt na studia medyczne to forma sfinansowania kosztów związanych ze studiowaniem. Udzielany jest na preferencyjnych warunkach, dostosowanych do potrzeb osoby studiującej. Kredyt na studia medyczne 2022 udzielany będzie na nowych zasadach, zgodnie z regulacjami, które weszły w życie 1 kwietnia. Teraz wniosek o kredyt na studia medyczne będzie można złożyć do 30 września 2022 r.

Wielu młodych ludzi po dostaniu się na upragniony kierunek medyczny zmuszonych jest opuścić rodzinne gniazdo i przeprowadzić się do innego miasta. Część z nich może liczyć na finansowe wsparcie rodziców w zakresie opłacania kosztów związanych ze studiowaniem, ale nie wszyscy. Pozostali teoretycznie mogliby pójść do pracy i samemu na siebie zarobić, jednak studia medyczne są dość wymagające szczególnie na początku, przez co łączenie pracy z nauką nie zawsze wchodzi w grę. Wtedy rozwiązaniem jest kredyt studencki. Sprawdź, na jakich zasadach udzielany jest kredyt na studia medyczne i czy opłaca się go brać.

Kredyt na studia medyczne – najważniejsze informacje

Wysokie koszty nauczania przestają być przeszkodą dla młodych ludzi marzących o studiowaniu kierunku lekarskiego. Obecnie student po rozpoczęciu nauki w szkole wyższej może oprócz kierowanego do wszystkich żaków kredytu studenckiego starać się także o skrojony na miarę kredyt studencki na studia medyczne.

Dnia 1 kwietnia 2022 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące kredytu na studia medyczne. Podstawą do sfinansowania tego rodzaju edukacji jest Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wraz z wprowadzeniem nowych przepisów zmianie uległy zasady, na jakich udzielany teraz jest kredyt na studia medyczne. Ustawa reguluje nowe terminy i sposób składania wniosków, zapisy umowy, formę wypłaty i spłaty oraz zasady umarzania kredytów. 

Kredyt na studia medyczne – od kiedy będzie można go wziąć? Wniosek o finansowanie obejmujące rok akademicki 2021/2022 można składać w terminie 21 dni od rozpoczęcia semestru studiów.

Pożyczki na studia udzielane są przez banki, które zawarły z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych. Warto również dodać, że po spełnieniu określonych warunków przez kredytobiorcę Ministerstwo Zdrowia może umorzyć kredyt na studia medyczne.

Nie przegap: Kredyt dla lekarzy 2022 – oprocentowanie i warunki. Czy jest dostępny na oświadczenie?

Na czym polega preferencyjny kredyt na studia medyczne?

Kredyt na studia medyczne ma preferencyjny charakter, co w praktyce znaczy tyle, że udzielany jest na dużo lepszych warunkach niż choćby zwykły kredyt gotówkowy. Ma niskie oprocentowanie, zatem całkowity koszt kredytu też jest stosunkowo niski. Dodatkowo kredytobiorca może ubiegać się o:

  • obniżenie wysokości miesięcznej raty kredytu,
  • wydłużenie lub skrócenie okresu spłaty,
  • wcześniejsze rozpoczęcie spłaty,
  • zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż rok (w przypadku trudnej sytuacji życiowej).

Kredytem można pokryć częściowo albo całkowicie koszt kształcenia. Istnieje także możliwość częściowego, a nawet całkowitego umorzenia długu, jednak dopiero po spełnieniu określonych warunków, o czym więcej przeczytać można w dalszej części artykułu.

Kto może starać się o kredyt na studia medyczne w Polsce?

Zgodnie z rozporządzeniem o finansowanie ubiegać się mogą studenci odbywający studia na kierunku lekarskim, które prowadzone są w języku polskim na warunkach odpłatności w polskich uczelniach wyższych. Mowa tutaj o studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych oraz studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych w uczelniach niepublicznych. Jest to zatem kredyt na studia lekarskie niestacjonarne.

Kredyt na studia medyczne przyznawany jest studentom, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022 i je kontynuują, jak również osobom podejmującym studia począwszy od roku 2021/2022. Oznacza to, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi ostatni rocznik kierunku lekarskiego i każdy kolejny może starać się o sfinansowanie kosztów edukacji przy pomocy kredytu.

To może Cię zainteresować: Czy warto teraz brać kredyt gotówkowy? Czy rata kredytu gotówkowego może wzrosnąć w 2022 roku?

Jak i kiedy złożyć wniosek o kredyt na studia medyczne?

Chcąc dostać kredyt na studia medyczne, trzeba złożyć stosowny wniosek. Jest na to określony czas, który wynosi 21 dni od rozpoczęcia danego semestru studiów. Osoba ubiegająca się o finansowanie może złożyć wniosek w postaci papierowej na formularzu ustalonym przez bank lub w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Zatem studenci odbywający płatne studia na kierunku lekarskim prowadzone w języku polskim mogą ubiegać się o kredyt na studia medyczne w dwóch terminach w danym roku – na początku każdego semestru. Termin składania wniosków skorelowany jest z terminem określonym w ustawie, zgodnie z którym finansowanie wypłacane jest przez kredytodawcę na rachunek uczelni w ciągu max. 60 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów.

Warto wiedzieć!

Już w lipcu 2022 studenci będą mogli złożyć wniosek o kredyt na studia medyczne. Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych pomoże sfinansować odpłatne studia medyczne i zwiększyć liczbę lekarzy w Polsce.

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiło Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. Zgodnie z doniesieniami biura prasowego BGK od 18 lipca 2022 roku rusza możliwość składania wniosków o kredyt na studia medyczne. Preferencyjnych kredytów udzielać będzie Bank Pekao S.A.

Warunki kredytu na studia medyczne

Maksymalna wysokość kredytu na studia medyczne wynosi 18 000 zł na jeden semestr studiów przez okres objęty kredytowaniem. Tak wynika z Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2022 r. Oprocentowanie jest niższe niż w przypadku pozostałych kredytów, jednak nie ma podanej oficjalnej informacji, ile dokładnie wynosi.

Kredyt na studia lekarskie w 2022 roku wypłacany jest w transzach przez bank na rachunek bankowy wskazany w umowie przez okres trwania studiów, jednak nie dłużej niż przez 6 lat. Środki z kredytu uruchamiane są maksymalnie w ciągu 60 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów.

Student musi oddać pożyczone środki dopiero po zakończeniu edukacji. Spłata finansowania przebiega zgodnie z harmonogramem spłaty, również na wskazany w zawartym między kredytodawcą a kredytobiorca dokumencie rachunek bankowy. Odsetki należne bankowi w czasie odbywania studiów pokrywać będzie Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych, utworzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Warunki umorzenia kredytu na studia medyczne

W określonych przypadkach możliwe jest umorzenie kredytu na studia medyczne. Dotyczy to osób, które:

  • odpracowały studia po ich ukończeniu przez okres nie krótszy niż 10 lat w ciągu 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w ramach praktyki zawodowej lub w podmiocie leczniczym, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • uzyskały tytuł specjalisty w ww. okresie, w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego.

Po spełnieniu warunków kredytobiorca powinien złożyć wniosek o umorzenie kredytu na studia medyczne. Zobowiązany jest do wskazania w nim przyczyn ubiegania się o umorzenie długu, co usprawnia proces rozpatrywania wniosków. Ponadto do wniosku o umorzenie kredytu na studia medyczne musi dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie wszystkich okoliczności stanowiących podstawę jego złożenia, razem z harmonogramem spłaty finansowania.

Sprawdź koniecznie: Gdzie wziąć kredyt o wartości 20 tys. złotych? Ile wynosi rata kredytu 20 tys. złotych?

Kredyt na studia medyczne w Polsce – podsumowanie

Progi na kierunek lekarski na studiach stacjonarnych każdego roku są bardzo wysokie, przez co nie każdemu udaje się na nie dostać. Część tych osób jednak dostaje możliwość studiowania na studiach niestacjonarnych, których koszt trzeba pokryć samemu. Niestety nie każdego na to stać. Wtedy z pomocą przychodzi proponowany przez państwo kredyt na studia medyczne.

Skorzystanie z tego świadczenia pozwala podjąć edukację na kierunku lekarskim lub ją kontynuować, jeśli problemy z regulowaniem płatności pojawiły się na pewnym etapie studiowania. Gwarancja uzyskania dofinansowania w kwocie 216 000 zł z możliwością jego całkowitego umorzenia wydaje się bardzo atrakcyjna dla tych, którzy chcą zostać lekarzami, a bez finansowej pomocy z zewnątrz nie będą mieć takiej możliwości.

Osoby przymierzającego się do kredytu na studia medyczne, a nadal nieprzekonane do takiego rozwiązania, mogą poczytać opinie na jego temat na forum dla studentów. Poznanie zdania innych osób, które znalazły się w podobnej sytuacji i być może już skorzystały z pomocy państwa, powinno ułatwić podjęcie świadomej decyzji.

Źródła:

https://pulsmedycyny.pl/kredyty-na-studia-medyczne-rozporzadzenie-wejdzie-w-zycie-1-kwietnia-1145784

https://www.prawo.pl/student/kredyt-na-studia-medyczne-rzad-przyjal-projekt,510334.html

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-18750400/art-103-a

Komentarze

Powiązane artykuły

Kredyt 70 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków
29.05.2023

Kredyt 70 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków

...odpowiemy też na pytanie, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy. Kredyt na 70 tys. zł może przybierać różne formy. Wiele...

...zobowiązaniami finansowymi. Warto przeczytać: Jakie dokumenty do kredytu gotówkowego są wymagane przed zawarciem umowy z bankiem? Jakie zarobki musisz...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Kredyt 5 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków
25.05.2023

Kredyt 5 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków

...pilnie dodatkowych środków? W takich chwilach wiele osób udaje się do banku po kredyt gotówkowy. Nie wiąże się on z dużą liczbą formalności, a przy tym dostać go można nawet online i to w 15 minut. Tylko którą ofertę wybrać? Na to pytanie odpowie ranking kredytów gotówkowych...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Kredyt 15 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków
23.05.2023

Kredyt 15 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków

...sprawdź koniecznie: Jakie warunki trzeba spełnić aby dostać kredyt gotówkowy? Ile właściwie musisz zarabiać, aby dostać kredyt 15 tys. zł?...

...na względzie, że nie możesz dowolnie modyfikować okresu spłaty kredytu gotówkowego. Wynosi on maksymalnie 10 lat, czyli 120 rat. Kredyt 15 tys. na 10...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Kredyt 250 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków
22.05.2023

Kredyt 250 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków

...zobowiązanie długoterminowe. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy w takiej wysokości? Jakie warunki należy spełnić, żeby uzyskać...

...w takiej wysokości? Jakie warunki należy spełnić, żeby uzyskać kredyt hipoteczny? Osoby, które zastanawiają się, jak dostać kredyt 250 tys. zł...

Zobacz więcej
9 min. czytania
wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego i hipotecznego
19.05.2023

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu? Ile można zaoszczędzić spłacając wcześniej kredyt?

...spłata jest możliwa bez względu na to, czy masz kredyt gotówkowy, czy kredyt hipoteczny. Wcześniej warto jednak skontaktować...

...którzy jeszcze kilka lat temu zaciągnęli kredyt hipoteczny, mogą mieć obecnie problem ze spłatą zobowiązań. Dotyczy to...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Kredyt 30 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków
18.05.2023

Kredyt 30 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków

...przez co uzyskanie dodatkowych środków na dowolny cel jest bardzo proste. Wystarczy spełnić kilka warunków, między innymi posiadać stały dochód. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy w wysokości 30 tys. zł? Z jakiej oferty najlepiej skorzystać? Żeby otrzymać kredyt do 30 tys. zł, trzeba wykazać, że będzie się w stanie spłacić dług w terminie określonym w umowie...

Zobacz więcej
8 min. czytania