9 min. czytania

Jak pozbyć się windykatora terenowego?

Zaktualizowano: 2023-11-30 11:32
Opublikowano: 2023-11-30 10:43
Średnia ocena: 3,50/6 Głosów: 2
Jak pozbyć się windykatora terenowego?

Jak pozbyć się windykatora terenowego? Wzięcie kredytu wiąże się z koniecznością jego późniejszej spłaty. Jeśli nie będziesz w stanie wywiązać się z tego obowiązku, możesz mieć do czynienia z działaniami windykacyjnymi. W takiej sytuacji windykator terenowy ma za zadanie ustalić nowy termin spłaty długu oraz zadbać o to, aby zadłużenie zostało zwrócone. Jednak czy jest możliwe całkowite uwolnienie się od windykatora terenowego? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Zastanawiasz się, czy windykacja terenowa jest legalna? Otóż tak, jest legalna, natomiast musi być przeprowadzana zgodnie z prawem i etyką zawodową. Windykator może Cię odwiedzić, aby poinformować o zadłużeniu i negocjować z Tobą warunki spłaty należności. Sprawdź, na czym polega windykacja należności.

Kim jest windykator terenowy?

Windykator terenowy – kto to właściwie jest? To osoba lub firma zatrudniona przez wierzyciela, która ma za zadanie polubowne nakłonienie dłużnika do uregulowania długu. Ich działanie polega głównie na perswazji, czyli przekonywaniu do spłaty zaległości, np. poprzez regularne przypominanie o nieuregulowanej należności lub informowanie o możliwych konsekwencjach niepłacenia długu. Teraz już wiesz, kto to jest windykator terenowy, a więc sprawdź, jak wygląd proces windykacyjny i kiedy rozpoczynają się jego działania.

Metody działania windykatorów mogą być różne, w zależności od ich indywidualnego podejścia. Każdy windykator ma własny styl pracy, który może być bardziej lub mniej bezpośredni. Ważne jest, aby pamiętać, że działania windykatora są regulowane prawnie i jakiekolwiek nadużycia w ich działaniach mogą być podstawą do zgłoszenia nieprawidłowości.

Po jakim czasie przychodzi windykator terenowy? Windykacja terenowa jest zwykle stosowana jako środek ostateczny, kiedy inne metody odzyskania długu, takie jak kontakty telefoniczne czy korespondencja e-mailowa, okazują się nieskuteczne. Firma windykacyjna decyduje się na takie działanie w sytuacjach, gdy dłużnik unika kontaktu, nie reaguje na wysyłane przypomnienia o zaległościach lub nie dotrzymuje wcześniejszych ustaleń dotyczących spłaty zadłużenia.

Kiedy rozpoczyna się windykacja terenowa? Firmy windykacyjne zazwyczaj rozpoczynają działania terenowe, takie jak osobiste wizyty u dłużnika, w ciągu 1 do 2 tygodni od momentu otrzymania zlecenia na odzyskanie długu.

Jeśli więc masz problem ze spłatą zadłużenia, nie czekaj na windykację, ale spróbuj wykorzystać różne opcje np. pomoc finansowa od rodziny lub kredyt konsolidacyjny, który obniży ratę Twoich zobowiązań. Interesuje Cię to rozwiązanie? Sprawdź więc ranking kredytów konsolidacyjnych.

Na czym polega windykacja terenowa?

Warto rozpocząć od tego, że windykacja terenowa dzieli się na miękką i twardą.

 • Windykacja terenowa miękka – polega na rozmowach i negocjacjach z dłużnikiem. Jej celem jest przekonanie do uregulowania długu poprzez przedstawienie argumentów i konsekwencji niepłacenia, jak np. procedura sądowa czy wpis do rejestru dłużników. Istotną jej częścią jest przedstawienie warunków spłaty, które mogą obejmować rozłożenie długu na raty lub umorzenie odsetek, w zależności od decyzji wierzyciela.
 • Windykacja terenowa twarda – stosowana jest, gdy inne metody polubownego rozwiązania sprawy zawiodą, a dłużnik ignoruje wezwania do zapłaty i odrzuca próby negocjacji. W tym przypadku windykator podejmuje kroki prawne w imieniu wierzyciela, ograniczając możliwość ugody dla dłużnika. Do działań windykacji twardej należą analiza finansowa dłużnika, publikowanie informacji o dłużniku w rejestrach długów, skierowanie sprawy do sądu, uruchomienie postępowania egzekucyjnego i nadzorowanie egzekucji komorniczej.

W przypadku egzekucji komorniczej windykator terenowy może reprezentować wierzyciela i wspierać proces egzekucyjny, przyspieszając zaspokojenie roszczeń. Początkowe etapy windykacji twardej, takie jak wpis do rejestrów długów, często skłaniają dłużnika do regulowania zobowiązań. Dla dłużnika korzystne jest uregulowanie długu przed przekazaniem sprawy do sądu, aby uniknąć dodatkowych kosztów sądowych.

Czy muszę rozmawiać z windykatorem terenowym? Po pierwsze nie musisz nawiązywać kontaktu z windykatorem, a po drugie nie musisz wpuszczać go do swojego domu.

W jakich godzinach pracuje windykator terenowy? Zazwyczaj windykatorzy odwiedzają dłużników w dni powszednie, jednak możliwe są również wizyty w weekendy, w zależności od polityki danej firmy windykacyjnej. Standardowo, w dni robocze windykatorzy działają w godzinach od 7:00 do 21:00, a w weekendy od 8:00 do 20:00. Należy jednak pamiętać, że te godziny mogą się różnić w zależności od firmy. Windykator może zawiadomić dłużnika o planowanej wizycie, na przykład poprzez SMS, ale nie jest do tego prawnie zobowiązany.

Przeczytaj koniecznie: Co grozi za opóźnienie w spłacie kredytu?

Jakie uprawnienia ma windykator terenowy?

Co może robić windykator terenowy?

 • Negocjować w imieniu wierzyciela warunki i termin spłaty długu, np. rozłożenie długu na raty.
 • Ma prawo kontaktować się z dłużnikiem za pomocą telefonu, maila lub SMS, ale tylko w celu poinformowania o zadłużeniu i ustalenia warunków spłaty. Takie działanie nie powinno mieć charakteru zastraszającego lub nękania.
 • Sporządzić i wysłać dłużnikowi powiadomienie o długu lub wezwanie do zapłaty, które powinno być merytoryczne, a nie służyć zastraszeniu.
 • Informować dłużnika o podejmowanych działaniach windykacyjnych, takich jak wystawienie długu na giełdzie długów czy wpis do rejestru dłużników (np. BIK, BIG).
 • Informować dłużnika o możliwości skierowania sprawy do sądu w przypadku braku spłaty, jednak jest to czynność delikatna i nie może przybierać formy zastraszania.

Czy windykator terenowy może przyjść do pracy? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, windykator nie ma prawa odwiedzać dłużnika w jego miejscu pracy. Takie działanie mogłoby naruszyć prawo do prywatności dłużnika oraz spowodować złamanie zakazu informowania osób trzecich o długu. Dodatkowo, wejście windykatora na teren firmy może być uznane za wtargnięcie, co jest działaniem niedozwolonym.

Czy windykator może przyjść do domu w niedzielę? Tak, choć rzadko, zdarza się, że windykatorzy odwiedzają dłużników również w niedziele. Jednak większość wizyt terenowych odbywa się w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

Czego nie może robić windykator terenowy?

Zastanawiasz się, czego nie może windykator terenowy?

 • Nie ma prawa wejść do mieszkania dłużnika bez jego zgody. Wchodzenie bez pozwolenia może być uznane za przestępstwo naruszenia miru domowego.
 • Stosować gróźb.
 • Straszyć sądem, komornikiem czy postępowaniem karnym.
 • Wtargnąć do mieszkania dłużnika ani stosować przemocy fizycznej.
 • Zabierać rzeczy dłużnika bez jego zgody.
 • Informować o długu rodziny, bliskich czy pracodawcy dłużnika.
 • Nękać dłużnika częstymi telefonami czy SMS-ami. Ciągłe nachodzenie przez windykatora również nie jest zgodne z prawem.
 • Wymuszać podania danych osobowych, jak np. PESEL, pod przymusem.

Pamiętaj jednak, że windykacja terenowa w sobotę czy niedzielę nie jest prawnie zakazana.

Warto wiedzieć: Co zrobić po otrzymaniu wezwania do zapłaty?

Jak pozbyć się windykatora terenowego?

Możesz skutecznie poradzić sobie z windykacją, choć wymaga to od Ciebie pewnego zaangażowania.

Najprostszym sposobem na zakończenie interakcji z windykatorem jest uznawanie długu i jego spłata. Możesz próbować negocjować z wierzycielem nowe warunki spłaty.

Jeśli windykator działa w sposób natarczywy, np. próbując wejść do mieszkania bez pozwolenia, możesz złożyć skargę na firmę windykacyjną do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) lub do Rzecznika Praw Obywatelskich. Na początek warto jednak zwrócić uwagę windykatorowi na jego nieodpowiednie zachowanie, a jeśli to nie poskutkuje sprawdź, jak napisać skargę na firmę windykacyjną.

W skrajnych przypadkach, gdy inne metody zawiodą, możesz rozważyć przekazanie sprawy do sądu, składając pozew o naruszenie dóbr osobistych.

Przeszkadza Ci windykator terenowy? Sprawdź na forum, jak jeszcze inne osoby radzą sobie z takim problemem.

Jeśli chcesz rozmawiać z windykatorem, powinieneś wdrożyć poniższe kroki:

 • Zażądaj od windykatora dokumentu potwierdzającego jego uprawnienie do rozmowy z Tobą. Wydrukowana i podpisana legitymacja może być niewystarczająca. Upewnij się, że dokument ten jest oficjalny i prawidłowo wypełniony.
 • Jeśli windykator przedstawi dokument upoważniający, poproś o informację, kto upoważnił tę osobę do podpisania tego dokumentu. Sprawdź, czy osoba ta ma odpowiednie uprawnienia.
 • Zapytaj o konkretne szczegóły związane z długiem, np. numer umowy pożyczki, datę jej zawarcia oraz kto występuje jako pełnomocnik banku.
 • Poproś o dokładne wyliczenie kwoty zadłużenia, w tym informacje o dotychczas dokonanych spłatach i na co zostały zaliczone. Wszystkie kwoty powinny być szczegółowo wyjaśnione i dokładne.
 • Zapytaj o datę wymagalności roszczenia, które windykator próbuje odzyskać. Upewnij się, jak ta data została wyliczona i na jakiej podstawie.

Jak długo trwa windykacja terenowa?

Czas windykacji terenowej jest indywidualny. Nie da się jednoznacznie określić, ile dni czy tygodni może trwać. Im bardziej utrudniony kontakt z dłużnikiem, tym dłuższy będzie proces windykacji terenowej.

Warto wiedzieć: Jak działa baza ERIF i jak sprawdzić w niej swoje dane?


Dodatkowe źródła:

Zmiany w windykacji 2023, czyli ustawa o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora. Od kiedy regulacja zawodu windykatora?, https://www.jgt.pl/blog/artykuly,273.html

Windykacja terenowa — po jakim czasie spodziewać się wizyty?, https://kancelaria-antywindykacyjna.com/publikacje/windykacja-terenowa-po-jakim-czasie-spodziewac-sie-wizyty/

Komentarze

Powiązane artykuły

Wakacje kredytowe 2024 w ramach tarczy dla kredytobiorców
Porady
15.02.2024

Wakacje kredytowe 2024 w ramach tarczy dla kredytobiorców. Warunki ustawowych wakacji kredytowych

...kwietnia 2024 r. Co jeszcze warto wiedzieć? Chcesz skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu? Sprawdź również: Czy warto nadpłacić kredyt hipoteczny w trakcie wakacji kredytowych? W 2022 i 2023 r. kredytobiorcy posiadający kredyty hipoteczne udzielone w polskiej walucie mogli...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Wysokość podatku od spadku
Porady
14.02.2024

Wysokość podatku od spadku. Ile wynosi dla poszczególnych grup podatkowych?

...wynika z przyjęcia przez spadkobiercę całości lub części spadku. Jeśli otrzymałeś spadek i nie masz wystarczających funduszy na pokrycie podatku, sprawdź ranking kredytów gotówkowych i wykorzystaj kalkulator kredytowy, aby obliczyć ewentualną ratę. Czy od spadku płaci się podatek? Jeśli tak, to kiedy trzeba zapłacić podatek od spadku? Jeśli...

Zobacz więcej
10 min. czytania
Krajowy Rejestr Długów. Jak sprawdzić czy jestem w KRD?
Porady
13.02.2024

Krajowy Rejestr Długów. Jak sprawdzić czy jestem w KRD?

...nie jst trudnym zadaniem. Wystarczy kilka kroków, aby dowiedzieć się, aby pobrać raport na swój temat. Jeśli potrzebujesz dodatkowych pieniędzy na spłatę zadłużenia, sprawdź ranking kredytów gotówkowych. Zastanawiasz się, co to jest KRD? Krajowy Rejestr Długów, to swoista "biblioteka" informacji o długach w Polsce. Gromadzi dane o tym, kto i ile jest winien – dotyczy to zarówno osób...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Czym są odsetki maksymalne i jak je obliczyć?
Porady
12.02.2024

Czym są odsetki maksymalne i jak je obliczyć? Aktualne stawki odsetek maksymalnych

...kwestie tego typu regulują przepisy prawne. Co to są odsetki maksymalne i co ma na nie wpływ? Czy znajdują zastosowanie zarówno w kredycie gotówkowym, jak i kredycie hipotecznym? Wysokość odsetek może być określana na bardzo zróżnicowanym poziomie – jest to związane z obowiązującą w Polsce swobodą w zakresie zawierania umów...

Zobacz więcej
6 min. czytania
Co to jest upadłość konsumencka?
Porady
25.01.2024

Co to jest upadłość konsumencka? Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka – co to jest i w jaki sposób może pomóc Ci, jako dłużnikowi nieradzącemu sobie ze spłatą zadłużenia? Czy prowadzi ona do całkowitego oddłużenia i czy będziesz mógł zacząć „wszystko od nowa”? Sprawdź z nami najważniejsze informacje na jej temat, w tym również i to, ile kosztuje upadłość konsumencka.
Zobacz więcej
26 min. czytania
Średnia i najniższa emerytura w Polsce w {{year}}
Porady
22.01.2024

Średnia i najniższa emerytura w Polsce w 2024. Waloryzacja emerytur w 2024 roku

Średnia i najniższa emerytura w Polsce to dwie kwoty, które interesują przede wszystkim seniorów. Sprawdź, ile wynoszą w 2024 roku i jak zmieniły się w stosunku do poprzedniego roku. Kto ma prawo do najniższej emerytury w Polsce?
Zobacz więcej
12 min. czytania