8 min. czytania

Jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Wzór skargi

Zaktualizowano: 2022-04-21 12:13
Opublikowano: 2022-04-21 11:38
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 1
Jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Wzór skargi

Skarga na firmę windykacyjną może być skierowana do różnych organów – m.in. do rzecznika praw konsumentów czy policji. Chociaż podmioty zajmujące się egzekwowaniem długów często pomagają w uregulowaniu należności, np. rozkładają ją na raty, to wiele z nich przekracza swoje kompetencje. Skarga na firmę windykacyjną – wzór pisma, uprawnienia windykatorów, organy nadzorujące oraz inne ważne aspekty, o których należy pamiętać.

Zaciągnięte chwilówki, niespłacone pożyczki, przeterminowane faktury za usługi telekomunikacyjne – to tylko przykłady sytuacji, w których możemy mieć do czynienia z firmami windykacyjnymi. Wierzyciele często przekazują zadłużenie profesjonalnym podmiotom zajmującym się ściąganiem należności, jednak te nie zawsze działają zgodnie z prawem.

Czy można złożyć skargę na firmę windykacyjną?

Według danych BIK i BIG Infomonitor, w I kwartale 2021 roku problem ze spłatą długów miało aż 2,74 mln Polaków, a wartość zadłużenia wynosiła prawie 80 mld zł. Nic więc dziwnego, że branża windykacyjna rozwija się w naszym kraju bardzo dynamicznie, a firmy ściągające należności robią wszystko, żeby ściągać długi skutecznie. Ale czy z poszanowaniem prawa? Jak działają firmy windykacyjne? Z reguły podmioty tego typu starają się polubownie rozwiązać problem zadłużenia – przedstawiają dłużnikowi plan spłaty, rozkładają wierzytelność na raty, przedłużają termin płatności. Niestety wiele firm dopuszcza się nielegalnych praktyk – często noszących znamiona nękania. W takiej sytuacji może pomóc skarga na windykatora. Ma prawo ją złożyć każdy dłużnik, który podejrzewa, że sposób egzekwowania należności może być niezgodny z prawem. Rodzajem skargi na firmę windykacyjną jest także wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych.

To może Cię zainteresować: Co grozi za fałszowanie dokumentów? Jaka jest kara za podrabianie dokumentów do kredytu?

Jakie uprawnienia posiada firma windykacyjna?

Co może firma windykacyjna? Wbrew pozorom windykatorzy nie dysponują szerokim spektrum kompetencji – z całą pewnością zakres ich uprawnień nie jest węższy niż komornika sądowego. Tak naprawdę podmioty tego typu mogą jedynie:

- informować dłużnika o stanie zadłużenia, odsetkach, a także sposobach spłaty długu,

- wysyłać monity przypominające o obowiązku uregulowania należności wraz z informacją o konsekwencjach braku spłaty, np. skierowaniu sprawy na drogę sądową,

- ustalać harmonogram spłaty zadłużenia,

- powoływać się na podstawę zobowiązania, np. umowę pożyczki czy przeterminowane faktury.

Jak widzimy, do uprawnień windykatora nie należy przychodzenie do domu dłużnika czy kontaktowanie się z jego sąsiadami i rodziną. Sprawdźmy zatem, czego nie mogą robić firmy windykacyjne.  

Sprawdź: Czym są odsetki maksymalne i jak je obliczyć? Aktualne stawki odsetek maksymalnych

Jakie działania przekraczają uprawnienia firm windykacyjnych?

- nachodzenie dłużnika w domu lub miejscu pracy – to niedopuszczalna praktyka, która wiąże się z naruszeniem miru domowego. Jeśli dłużnik nie życzy sobie takich odwiedzin, to windykator nie powinien go nachodzić – w przeciwnym wypadku osoba zadłużona może wezwać policję. To samo dotyczy sąsiadów i członków rodziny dłużnika. Inny problem to odwiedziny odbywające się w godzinach nocnych.

- nękanie telefonami przez firmę windykacyjną – pracownicy firm windykacyjnych często wykonują telefony nie tylko do dłużnika, ale również jego rodziny czy pracodawcy. Windykatorzy wypytują o osobę zadłużoną, zadają pytania o jej miejsce pobytu czy stan majątku – w ten sposób próbują pozyskać informacje, które mogą pomóc im w egzekucji należności. Czasem telefony powtarzają się kilka-kilkanaście razy dziennie. Jest to praktyka niezgodna z prawem i można ją zaskarżyć.

- zajmowanie składników majątku dłużnika – takie uprawnienia ma jedynie komornik sądowy, który może egzekwować należność z majątku osoby zadłużonej, jej konta bankowego czy wynagrodzenia za pracę. Przedstawiciel firmy windykacyjnej nie może zatem przyjść do domu dłużnika i zabrać sprzętu elektronicznego czy innych dóbr – w takiej sytuacji można wezwać policję.

- nękanie przez firmy windykacyjne groźbami karalnymi – zastraszanie dłużników to niestety częsta praktyka wielu windykatorów, którzy poprzez wywołanie niepokoju i poczucia zagrożenia, starają się ściągnąć dług. Groźby wcale nie muszą być wyrażone wprost – mogą mieć postać aluzji czy niedopowiedzenia („szkoda, jakby coś się panu stało”). Zdarza się też, że windykator odwiedza dłużnika z grupą umięśnionych kolegów – to także może mieć charakter groźby karalnej, zwłaszcza gdy wywołuje w osobie zadłużonej poczucie zagrożenia. Bezprawna jest również groźba rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci danej osoby, np. informacji o tym, że nie spłaca długów.

- wprowadzanie dłużnika w błąd – np. co do wysokości zadłużenia, osoby wierzyciela czy terminu płatności. Windykator powinien przedstawiać rzetelne i zgodne z prawdą informacje, nie może wywoływać w dłużniku poczucia dezorientacji czy niedoinformowania.

Jak poradzić sobie z problemem ze spłatą kredytu gotówkowego?

Jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Wzór

Zastanawiasz się, jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Tak naprawdę nie musisz korzystać z gotowego wzoru skargi na firmę windykacyjną – możesz samodzielnie sporządzić pismo, w którym przedstawisz sytuację oraz działania windykatora, co do których masz wątpliwości. Warto oczywiście pamiętać o tym, żeby zachować formę pisma urzędowego:

- podać miejscowość i datę,

- określić nadawcę oraz organ, do którego jest skierowana skarga,

- podać nazwę i siedzibę firmy windykacyjnej,

- opisać działania windykatora – praktyki naruszające interes konsumenta lub godzące w przepisy prawa,

- określić żądanie – prośbę o wszczęcie w sprawie postępowania wyjaśniającego, którego celem jest doprowadzenie do zaprzestania stosowania przez windykatora praktyk naruszających interesy konsumentów.

Do pisma można dołączyć dokumenty, które potwierdzają niezgodne z prawem działania firmy, np. wydrukowane maile, w których windykator stosuje szantaż lub groźby karalne. Interesuje Cię przykładowa skarga na windykatora? Wzór oraz praktyczne porady można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Gdzie złożyć skargę na firmę windykacyjną?

- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – to podstawowy organ administracji państwowej, do którego można zgłosić nękanie przez firmę windykacyjną. UOKiK udziela porad prawnych, może kontrolować przedsiębiorców, którzy naruszają interesy konsumentów, a także wzywać firmy do zaprzestania nieuczciwych praktyk.

- policja – kiedy windykator kieruje groźby karalne, często najlepszym wyjściem okazuje się zgłoszenie sprawy na policję. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa można złożyć ustnie lub w formie pisemnej. Nie trzeba przy tym podawać konkretnych przepisów prawa, które zostały złamane – wystarczy opisać sytuację.

- powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta – organ, który doradza konsumentom, ale może również w ich imieniu wnieść pozew przeciwko firmie windykacyjnej. Udziela porad bezpłatnie.

Komu podlegają firmy windykacyjne?

Obecnie działalność firm windykacyjnych nie jest do końca uregulowana – podlegają one jedynie wpisowi do rejestru przedsiębiorców, czyli CEiDG lub KRS. Jeśli zatem otrzymamy pismo od windykatora, sprawdźmy najpierw, czy podmiot rzeczywiście istnieje i czy nie jest to próba wyłudzenia. Od dłuższego czasu postulowane jest wprowadzenie Centralnego Rejestru Firm Windykacyjnych i Windykatorów, którzy będzie zrzeszał wszystkie podmioty działające na rynku. Zamieszczony online rejestr będzie dostępny dla każdej osoby, która chce sprawdzić wiarygodność firmy egzekwującej długi.

Warto wiedzieć: Czym grozi kradzież tożsamości i jak się przed nią zabezpieczyć? Co zrobić w przypadku kradzieży danych osobowych?

O czym pamiętać składając skargę na firmę windykacyjną?

Organy, do których zwrócimy się ze skargą na czynności firmy windykacyjnej, muszą dokładnie zapoznać się ze wszystkimi okolicznościami, dlatego przepisy nie określają jednoznacznie, ile trwa rozpatrywanie takich spraw. Na pewno warto uzbroić się w cierpliwość. Wobec windykatora naruszającego interesy konsumentów lub popełniającego przestępstwo z pewnością zostaną wyciągnięte konsekwencje, prawne czy finansowe.

Czy warto złożyć skargę na firmę windykacyjną?

Zanim zdecydujemy się złożyć skargę, sprawdźmy, czy sprawy nie da się załatwić polubownie. Często wystarczy jeden telefon do windykatora i zaproponowanie dogodnych dla nas warunków spłaty zadłużenia. Jeśli podmiot nadal będzie stosować niezgodne z prawem praktyki, jedynym wyjściem będzie skarga na firmę windykacyjną. Warto sprawdzić też na forum internetowym opinie innych dłużników o danym podmiocie. Jeśli skargi zostaną złożone przez większą liczbę osób, to rośnie prawdopodobieństwo, że organy szybciej rozpatrzą sprawę. Niezależnie jednak od wyników kontroli, jeśli posiadamy zadłużenie, to musimy je spłacić – ukaranie windykatora nie sprawi, że dług zniknie.

Źródła:

https://uodo.gov.pl/pl/138/1263

https://biuroprawnelegalis.pl/ochrona-przed-windykacja/

https://mfiles.pl/pl/index.php/Windykacja

Komentarze

Powiązane artykuły

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2023 roku?
Porady
28.03.2023

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2023 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Ile wynosi renta socjalna w 2023?
Porady
20.02.2023

Ile wynosi renta socjalna w 2023?

...warunki pobierania i inne ważne informacje przedstawiamy w poniższym artykule. Czy pobierając rentę, można wystąpić o pożyczkę lub kredyt gotówkowy? Co to jest renta socjalna i kto może się o nią starać? Jednym ze świadczeń wypłacanych co miesiąc przez ZUS jest renta socjalna...

Zobacz więcej
5 min. czytania
Czym jest Rejestr Należności Publicznoprawnych? Jakie dane zawiera?
Porady
06.02.2023

Czym jest Rejestr Należności Publicznoprawnych? Jakie dane zawiera?

Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP) powstał w celu gromadzenia danych o nierzetelnych podmiotach i osobach fizycznych, które zalegają z należnościami względem Skarbu Państwa. Dzięki przechowywanym w rejestrze informacjom możemy zweryfikować, czy dana osoba lub firma jest rzetelnym, wypłacalnym kontrahentem.
Zobacz więcej
7 min. czytania
Polski Ład 3.0. Jakie zmiany w podatkach w 2023 roku?
Porady
02.02.2023

Polski Ład 3.0. Jakie zmiany w podatkach w 2023 roku?

Już od 1 stycznia 2023 roku rusza nowa odsłona programu Polski Ład. Nowelizacja dotyczy zmian w prawie podatkowym, głównie PIT, CIT i VAT. Nowe regulacje mają umożliwić między innymi modyfikację przepisów wprowadzonych przez pierwszą odsłonę programu. Jakie założenia będzie mieć Polski Ład 3.0? Czego możemy się spodziewać po nowych przepisach?
Zobacz więcej
9 min. czytania
Na czym polega umowa darowizny i jak ją zawrzeć?
Porady
27.01.2023

Na czym polega umowa darowizny i jak ją zawrzeć?

Umowa darowizny – jaką formę powinna przybierać i czego może dotyczyć? Co musi zawierać, żeby była ważna i zawarta zgodnie z prawem? Przedstawiamy najważniejsze informacje o umowie darowizny i jej elementach.
Zobacz więcej
11 min. czytania
Od czego zależy scoring BIK i jak go obliczyć?
Porady
25.01.2023

Od czego zależy scoring BIK i jak go obliczyć?

...lub spłacała w przeszłości jakieś zobowiązania kredytowe np. kredyt gotówkowy, ratalny lub hipoteczny, kartę kredytową, czy nawet chwilówkę...

...utrudnić zaciągnięcie kolejnego zobowiązania. Przy udzielaniu kredytów gotówkowych banki stosują zwykle uproszczone metody oceny zdolności kredytowej...

Zobacz więcej
10 min. czytania