8 min. czytania

Jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Wzór skargi

Zaktualizowano: 2022-04-21 12:13
Opublikowano: 2022-04-21 11:38
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 1
Jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Wzór skargi

Skarga na firmę windykacyjną może być skierowana do różnych organów – m.in. do rzecznika praw konsumentów czy policji. Chociaż podmioty zajmujące się egzekwowaniem długów często pomagają w uregulowaniu należności, np. rozkładają ją na raty, to wiele z nich przekracza swoje kompetencje. Skarga na firmę windykacyjną – wzór pisma, uprawnienia windykatorów, organy nadzorujące oraz inne ważne aspekty, o których należy pamiętać.

Zaciągnięte chwilówki, niespłacone pożyczki, przeterminowane faktury za usługi telekomunikacyjne – to tylko przykłady sytuacji, w których możemy mieć do czynienia z firmami windykacyjnymi. Wierzyciele często przekazują zadłużenie profesjonalnym podmiotom zajmującym się ściąganiem należności, jednak te nie zawsze działają zgodnie z prawem.

Czy można złożyć skargę na firmę windykacyjną?

Według danych BIK i BIG Infomonitor, w I kwartale 2021 roku problem ze spłatą długów miało aż 2,74 mln Polaków, a wartość zadłużenia wynosiła prawie 80 mld zł. Nic więc dziwnego, że branża windykacyjna rozwija się w naszym kraju bardzo dynamicznie, a firmy ściągające należności robią wszystko, żeby ściągać długi skutecznie. Ale czy z poszanowaniem prawa? Jak działają firmy windykacyjne? Z reguły podmioty tego typu starają się polubownie rozwiązać problem zadłużenia – przedstawiają dłużnikowi plan spłaty, rozkładają wierzytelność na raty, przedłużają termin płatności. Niestety wiele firm dopuszcza się nielegalnych praktyk – często noszących znamiona nękania. W takiej sytuacji może pomóc skarga na windykatora. Ma prawo ją złożyć każdy dłużnik, który podejrzewa, że sposób egzekwowania należności może być niezgodny z prawem. Rodzajem skargi na firmę windykacyjną jest także wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych.

To może Cię zainteresować: Co grozi za fałszowanie dokumentów? Jaka jest kara za podrabianie dokumentów do kredytu?

Jakie uprawnienia posiada firma windykacyjna?

Co może firma windykacyjna? Wbrew pozorom windykatorzy nie dysponują szerokim spektrum kompetencji – z całą pewnością zakres ich uprawnień nie jest węższy niż komornika sądowego. Tak naprawdę podmioty tego typu mogą jedynie:

- informować dłużnika o stanie zadłużenia, odsetkach, a także sposobach spłaty długu,

- wysyłać monity przypominające o obowiązku uregulowania należności wraz z informacją o konsekwencjach braku spłaty, np. skierowaniu sprawy na drogę sądową,

- ustalać harmonogram spłaty zadłużenia,

- powoływać się na podstawę zobowiązania, np. umowę pożyczki czy przeterminowane faktury.

Jak widzimy, do uprawnień windykatora nie należy przychodzenie do domu dłużnika czy kontaktowanie się z jego sąsiadami i rodziną. Sprawdźmy zatem, czego nie mogą robić firmy windykacyjne.  

Sprawdź: Czym są odsetki maksymalne i jak je obliczyć? Aktualne stawki odsetek maksymalnych

Jakie działania przekraczają uprawnienia firm windykacyjnych?

- nachodzenie dłużnika w domu lub miejscu pracy – to niedopuszczalna praktyka, która wiąże się z naruszeniem miru domowego. Jeśli dłużnik nie życzy sobie takich odwiedzin, to windykator nie powinien go nachodzić – w przeciwnym wypadku osoba zadłużona może wezwać policję. To samo dotyczy sąsiadów i członków rodziny dłużnika. Inny problem to odwiedziny odbywające się w godzinach nocnych.

- nękanie telefonami przez firmę windykacyjną – pracownicy firm windykacyjnych często wykonują telefony nie tylko do dłużnika, ale również jego rodziny czy pracodawcy. Windykatorzy wypytują o osobę zadłużoną, zadają pytania o jej miejsce pobytu czy stan majątku – w ten sposób próbują pozyskać informacje, które mogą pomóc im w egzekucji należności. Czasem telefony powtarzają się kilka-kilkanaście razy dziennie. Jest to praktyka niezgodna z prawem i można ją zaskarżyć.

- zajmowanie składników majątku dłużnika – takie uprawnienia ma jedynie komornik sądowy, który może egzekwować należność z majątku osoby zadłużonej, jej konta bankowego czy wynagrodzenia za pracę. Przedstawiciel firmy windykacyjnej nie może zatem przyjść do domu dłużnika i zabrać sprzętu elektronicznego czy innych dóbr – w takiej sytuacji można wezwać policję.

- nękanie przez firmy windykacyjne groźbami karalnymi – zastraszanie dłużników to niestety częsta praktyka wielu windykatorów, którzy poprzez wywołanie niepokoju i poczucia zagrożenia, starają się ściągnąć dług. Groźby wcale nie muszą być wyrażone wprost – mogą mieć postać aluzji czy niedopowiedzenia („szkoda, jakby coś się panu stało”). Zdarza się też, że windykator odwiedza dłużnika z grupą umięśnionych kolegów – to także może mieć charakter groźby karalnej, zwłaszcza gdy wywołuje w osobie zadłużonej poczucie zagrożenia. Bezprawna jest również groźba rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci danej osoby, np. informacji o tym, że nie spłaca długów.

- wprowadzanie dłużnika w błąd – np. co do wysokości zadłużenia, osoby wierzyciela czy terminu płatności. Windykator powinien przedstawiać rzetelne i zgodne z prawdą informacje, nie może wywoływać w dłużniku poczucia dezorientacji czy niedoinformowania.

Jak poradzić sobie z problemem ze spłatą kredytu gotówkowego?

Jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Wzór

Zastanawiasz się, jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Tak naprawdę nie musisz korzystać z gotowego wzoru skargi na firmę windykacyjną – możesz samodzielnie sporządzić pismo, w którym przedstawisz sytuację oraz działania windykatora, co do których masz wątpliwości. Warto oczywiście pamiętać o tym, żeby zachować formę pisma urzędowego:

- podać miejscowość i datę,

- określić nadawcę oraz organ, do którego jest skierowana skarga,

- podać nazwę i siedzibę firmy windykacyjnej,

- opisać działania windykatora – praktyki naruszające interes konsumenta lub godzące w przepisy prawa,

- określić żądanie – prośbę o wszczęcie w sprawie postępowania wyjaśniającego, którego celem jest doprowadzenie do zaprzestania stosowania przez windykatora praktyk naruszających interesy konsumentów.

Do pisma można dołączyć dokumenty, które potwierdzają niezgodne z prawem działania firmy, np. wydrukowane maile, w których windykator stosuje szantaż lub groźby karalne. Interesuje Cię przykładowa skarga na windykatora? Wzór oraz praktyczne porady można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Gdzie złożyć skargę na firmę windykacyjną?

- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – to podstawowy organ administracji państwowej, do którego można zgłosić nękanie przez firmę windykacyjną. UOKiK udziela porad prawnych, może kontrolować przedsiębiorców, którzy naruszają interesy konsumentów, a także wzywać firmy do zaprzestania nieuczciwych praktyk.

- policja – kiedy windykator kieruje groźby karalne, często najlepszym wyjściem okazuje się zgłoszenie sprawy na policję. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa można złożyć ustnie lub w formie pisemnej. Nie trzeba przy tym podawać konkretnych przepisów prawa, które zostały złamane – wystarczy opisać sytuację.

- powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta – organ, który doradza konsumentom, ale może również w ich imieniu wnieść pozew przeciwko firmie windykacyjnej. Udziela porad bezpłatnie.

Komu podlegają firmy windykacyjne?

Obecnie działalność firm windykacyjnych nie jest do końca uregulowana – podlegają one jedynie wpisowi do rejestru przedsiębiorców, czyli CEiDG lub KRS. Jeśli zatem otrzymamy pismo od windykatora, sprawdźmy najpierw, czy podmiot rzeczywiście istnieje i czy nie jest to próba wyłudzenia. Od dłuższego czasu postulowane jest wprowadzenie Centralnego Rejestru Firm Windykacyjnych i Windykatorów, którzy będzie zrzeszał wszystkie podmioty działające na rynku. Zamieszczony online rejestr będzie dostępny dla każdej osoby, która chce sprawdzić wiarygodność firmy egzekwującej długi.

Warto wiedzieć: Czym grozi kradzież tożsamości i jak się przed nią zabezpieczyć? Co zrobić w przypadku kradzieży danych osobowych?

O czym pamiętać składając skargę na firmę windykacyjną?

Organy, do których zwrócimy się ze skargą na czynności firmy windykacyjnej, muszą dokładnie zapoznać się ze wszystkimi okolicznościami, dlatego przepisy nie określają jednoznacznie, ile trwa rozpatrywanie takich spraw. Na pewno warto uzbroić się w cierpliwość. Wobec windykatora naruszającego interesy konsumentów lub popełniającego przestępstwo z pewnością zostaną wyciągnięte konsekwencje, prawne czy finansowe.

Czy warto złożyć skargę na firmę windykacyjną?

Zanim zdecydujemy się złożyć skargę, sprawdźmy, czy sprawy nie da się załatwić polubownie. Często wystarczy jeden telefon do windykatora i zaproponowanie dogodnych dla nas warunków spłaty zadłużenia. Jeśli podmiot nadal będzie stosować niezgodne z prawem praktyki, jedynym wyjściem będzie skarga na firmę windykacyjną. Warto sprawdzić też na forum internetowym opinie innych dłużników o danym podmiocie. Jeśli skargi zostaną złożone przez większą liczbę osób, to rośnie prawdopodobieństwo, że organy szybciej rozpatrzą sprawę. Niezależnie jednak od wyników kontroli, jeśli posiadamy zadłużenie, to musimy je spłacić – ukaranie windykatora nie sprawi, że dług zniknie.

Źródła:

https://uodo.gov.pl/pl/138/1263

https://biuroprawnelegalis.pl/ochrona-przed-windykacja/

https://mfiles.pl/pl/index.php/Windykacja

Komentarze

Powiązane artykuły

Jak zmieni się twoje wynagrodzenie po obniżce PIT z 17 na 12 procent?
Porady
04.07.2022

Jak zmieni się twoje wynagrodzenie po obniżce PIT z 17 na 12 procent?

Obniżka PIT z 17 do 12 proc. to dobra wiadomość dla podatników rozliczających się według skali podatkowej. Niższy podatek oznacza więcej pieniędzy w portfelu, co przy dzisiejszej sytuacji gospodarczej nie jest bez znaczenia. Kto dokładnie może skorzystać z nowej stawki? Od kiedy obowiązują znowelizowane przepisy? Sprawdziliśmy to!
Zobacz więcej
6 min. czytania
Na czym polega wydziedziczenie bez prawa do zachowku?
Porady
29.06.2022

Na czym polega wydziedziczenie bez prawa do zachowku i kiedy można je podważyć?

Wydziedziczenie jest instytucją pozwalającą na wykluczenie określonych osób z kręgu spadkobierców. Chociaż taka decyzja jest trudna do podjęcia, to w niektórych sytuacjach należy ją rozważyć. Czym skutkuje wydziedziczenie? Czy można je podważyć? Sprawdziliśmy to!
Zobacz więcej
9 min. czytania
Ile wynosi inflacja w Polsce w 2022 roku?
Porady
26.05.2022

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2022 roku? Skutki inflacji w Polsce

...inflacji bazowej, do których zalicza się: Rodzaje inflacji możemy podzielić ze względu na wiele kryteriów. Jeśli weźmiemy pod uwagę przyczyny, wyróżnimy: Jak inflacja wpływa na spłatę kredytu hipotecznego i gotówkowego? Inflacja a kredyt >> Według danych GUS inflacja w kwietniu 2022 roku wynosiła 12,4%. Z kolei inflacja bazowa po wyłączeniu cen energii i żywności osiągnęła pułap 7,7%. Wyższy...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Wakacje kredytowe 2022 i 2023 w ramach tarczy dla kredytobiorców
Porady
23.05.2022

Wakacje kredytowe 2022 i 2023 w ramach tarczy dla kredytobiorców. Warunki ustawowych wakacji kredytowych

...wsparcie ma opierać się na czterech niezależnych od siebie filarach, które swoim działaniem obejmą nie tylko rodziny posiadające kredyty hipoteczne w polskiej walucie, ale też i banki. Projekt ustawy, który 17 maja 2022 roku trafił do Sejmu, zakłada, że kredytobiorca może...

Zobacz więcej
4 min. czytania
Zawieszenie spłaty a koronawirus
Porady
19.05.2022

Na czym polegają wakacje kredytowe i kiedy można zawiesić spłatę kredytu?

...się to w przypadku kredytu gotówkowego. Wakacje kredytowe a kredyt gotówkowy to usługa dość rzadko spotykana. Wcześniej wakacje kredytowe...

...najczęściej trwają 3 lub 6 miesięcy. Wakacje kredytowe a kredyt hipoteczny to dostępna opcja spotykana w większości banków. Nieco inaczej...

Zobacz więcej
10 min. czytania
bezwarunkowy dochód podstawowy
Porady
19.05.2022

Bezwarunkowy dochód podstawowy – czym jest i czy Polska wprowadzi bezwarunkowy dochód podstawowy?

...od osiąganych dochodów czy statusu zawodowego. Każdy mógłby przeznaczyć ją na dowolne wydatki: rozrywkę, edukację, spłatę kredytu gotówkowego czy też po prostu odkładać na przyszłość.  Z pewnością można powiedzieć, że bezwarunkowy dochód podstawowy to rewolucyjna...

Zobacz więcej
9 min. czytania