× Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności

Baza ERIF - jak działa i jak sprawdzić czy w niej jestem?

Opublikowano: 11.12.2019 14:00
Średnia ocena: 5,75/6 Głosów: 4

Kiedy i za co można zostać wpisanym do bazy ERIF oraz jak sprawdzić swoje dane w tym rejestrze? Przyjrzyjmy się tej tematyce nieco bardziej dokładnie i postarajmy się udzielić odpowiedzi na powyższe pytania.

ERIF czyli Europejski Rejestr Informacji Finansowej to jedno z działających w Polsce Biur Informacji Gospodarczej. Rejestr ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A działa w Polsce już od roku 2003. Od 2007 roku BIG ERIF jest natomiast własnością grupy kapitałowej KRUK.

Bez wątpienia Biuro Informacji Gospodarczej ERIF nie jest tak znane, jak chociażby BIK czy KRD. Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że baza jest właściwie standardowo sprawdzana w procesie weryfikacji zdolności kredytowej przez sporą część instytucji pożyczkowych. Dotyczy to przede wszystkim tych ofert pożyczek pozabankowych, w przypadku których pożyczkodawcy nie sprawdzają bazy Biura Informacji Kredytowej. W tym wypadku weryfikacja danych potencjalnego pożyczkobiorcy odbywa się poprzez sprawdzanie baz konkurencyjnych, w tym zwłaszcza Krajowego Rejestru Długów oraz właśnie rejestru ERIF. Z BIG ERIF często współpracują również banki.

W tym kontekście wydaje się sprawą oczywistą, że konsument powinien posiadać przynajmniej podstawowe informacje na temat sposobu działania rejestru ERIF.

Co więc przede wszystkim warto wiedzieć na temat tego Biura Informacji Gospodarczej? W czym ERIF jest podobny do innych BIG-ów a pod jakimi aspektami się od nich różni? Kiedy i za co można zostać wpisanym do bazy ERIF oraz jak sprawdzić swoje dane w tym rejestrze? Przyjrzyjmy się tej tematyce nieco bardziej dokładnie i postarajmy się udzielić odpowiedzi na powyższe pytania.

Biuro Informacji Gospodarczej ERIF: czym jest i jak działa?

Jak już sama nazwa wskazuje, BIG ERIF stanowi jedno z działających w Polsce Biur Informacji Gospodarczej. Podobnie jak inne BIG-i a w odróżnieniu od Biura Informacji Kredytowej, ERIF gromadzi dane na temat różnych rodzajów zadłużenia konsumentów oraz osób prawnych. Oznacza to po prostu, że baza ta współpracuje nie tylko z bankami, SKOK-ami oraz instytucjami pożyczkowymi, ale również z całym szeregiem innego rodzaju podmiotów.

Fakt ten ma oczywiście bardzo istotne znaczenie dla konsumentów. Do bazy ERIF możemy bowiem trafić nie tylko z powodu opóźnienia w spłacie kredytu albo pożyczki pozabankowej, lecz również chociażby z takich przyczyn, jak na przykład:

  • Zaległości w spłacie rachunków za prąd, internet, telefon, wodę

  • Zaległości w spłacie czynszu

  • Niezapłacone mandaty

  • Zaległe opłaty administracyjne

Na stronie samego ERIF znajdziemy informację o następującym brzemieniu: "Wpisowi do rejestru dłużników ERIF BIG S.A. podlegają konsumenci, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zobowiązane względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym".

Już z tego krótkiego komunikatu można się domyślić, że tak naprawdę do bazy ERIF można trafić praktycznie z powodu dowolnej zaległości finansowej. Oczywiście jednak będą obowiązywać tutaj określone ograniczenia, które są wspólne dla wszystkich Biur Informacji Gospodarczej. Aby znaleźć się w bazie ERIF muszą zostać spełnione wszystkie poniższe warunki:

  • Zaległe zobowiązanie musi stanowić następstwo stosunku prawnego

  • Pełna kwota zaległego zobowiązania musi wynosić co najmniej 500 złotych w przypadku osób prawnych(firm) oraz co najmniej 200 złotych w przypadku osób fizycznych, czyli konsumentów

  • Dług musi być przeterminowany co najmniej o 30 dni, tj. musi upłynąć co najmniej 30 od momentu, w którym zgodnie z podpisaną umową byliśmy zobowiązani do spłaty zobowiązania

  • Musi upłynąć co najmniej 14 dni od momentu, w którym wierzyciel poinformuje nas o zamiarze wpisania naszych danych do bazy ERIF

Co niezwykle istotne, jeżeli którykolwiek z powyższych warunków nie został spełniony, wpis do bazy ERIF został dokonany bezprawnie. Warto przy tym pamiętać, że minimalna kwota zaległego zobowiązania odnosi się do całości zadłużenia, a więc wlicza się do niej również ewentualne odsetki karne oraz inne dodatkowe koszty.

Jak sprawdzić nasze dane w bazie ERIF?

Sprawdzenie czy widniejemy w bazie Biura Informacji Gospodarczej ERIF nie stanowi trudnego zadania. Na samym początku musimy założyć profil na oficjalnej witrynie BIG ERIF, podać nasze dane osobowe oraz dokonać weryfikacji naszej tożsamości. Następnie mamy możliwość pobrania raportu zawierającego informacje na temat danych, jakie na temat naszej osoby widnieją w bazie ERIF. Pobranie raportu ERIF na nasz temat jest dostępne bezpłatnie raz na 6 miesięcy. Oprócz tego możemy również pobrać raport na temat danej firmy. Na samej stronie ERIF podany jest przykład biura podróży, w którym mamy zamiar wykupić wczasy. Bez wątpienia w tego rodzaju sytuacjach warto będzie sprawdzić firmę, z której usług mamy zamiar skorzystać.

Należy równocześnie pamiętać, że mamy prawo tylko i wyłącznie do sprawdzania naszych własnych danych oraz danych na temat firm. Sprawdzanie osoby fizycznej bez jej zgody jest niezgodne z prawem i grozi konsekwencjami karnymi. 

Warto również regularnie pobierać raporty ERIF w sytuacji, kiedy podejrzewamy, że ktoś mógł wejść w posiadanie naszych danych osobowych. W tej sytuacji samo sprawdzanie BIK-u oraz alerty BIK mogą okazać się opcją niewystarczającą. Wynika to po prostu z faktu, że nie wszystkie podmioty rynku finansowego współpracują z Biurem Informacji Kredytowej. Pobierając raport ERIF będziemy widzieć zarówno stan naszych zobowiązań finansowych, jak też zapytania kredytowe złożone na nasze dane. Jedno i drugie stanowi niezwykle istotny element zapobiegania ewentualnym wyłudzeniom pożyczki lub kredytu oraz umożliwia szybką reakcję w sytuacji, kiedy już do czegoś takiego doszło.

ERIF a inne Biura Informacji Gospodarczej

Konsumenci bardzo często są przekonani, że BIG jako taki stanowi de facto jedną dużą bazę danych, w ramach której działają określone mniejsze podmioty. Nic bardziej mylnego! W rzeczywistości poszczególne Biura Informacji Gospodarczej są w stosunku do siebie podmiotami konkurencyjnymi. Poszczególne BIG-i nie wymieniają się więc danymi. Stąd też na przykład informacje widniejące na nasz temat w BIK lub KRD wcale nie muszą pokrywać się z danymi obecnymi w bazie ERIF. Jak najbardziej możliwa jest sytuacja, w której posiadamy np. negatywną historię w BIK-u, natomiast nasza historia w ERIF jest "czysta", tj. nie zawiera informacji na temat zaległych zobowiązań finansowych.

Z czego mogą wynikać tego rodzaju różnice? Ze względu na istnienie BIK-u oraz kilku różnych Biur Informacji Gospodarczej sporo podmiotów współpracuje jedynie z określonymi bazami. Znakomitym przykładem mogą być tutaj niektóre instytucje pożyczkowe. Wczytując się w regulaminy tych firm często zauważymy, że dany pożyczkodawca nie współpracuje na przykład z bazą ERIF czy też KRD, lecz jedynie z Biurem Informacji Kredytowej oraz na przykład Platformą Wymiany Informacji Pożyczkowej Credit Check.

Mechanizm działania biura ERIF jest podobny, jak ma to miejsce w przypadku chociażby KRD. Istnieje jednak znacząco różnica pomiędzy ERIF a BIG Info Monitor. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że BIG Info Monitor ściśle współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej: obie te bazy wymieniają się ze sobą posiadanymi informacjami. Dlaczego jest to istotne? Na rynku często można znaleźć na przykład oferty "pożyczek bez BIK". Po bliższym zapoznaniu się z regulaminem firmy pożyczkowej oferujące takie usługi zauważamy jednak, że podmiot co prawda nie sprawdza BIK-u, jednak sprawdza bazę BIG Info Monitor. Dla klienta oznacza to, że dany pożyczkodawca i tak będzie miał dostęp do informacji zgromadzonych przez BIK.

W odniesieniu natomiast do ERIF współpraca i wymiana danych z innymi działającymi w Polsce biurami nie zachodzi.

Czy można usunąć wpis na nasz temat z bazy ERIF?

Klienci często są zainteresowani takimi kwestiami, jak "usuwanie wpisu z ERIF" lub też "czyszczenie ERIF". Należy więc zdawać sobie sprawę z faktu, że nie istnieje żadna metoda pozwalająca na usunięcie negatywnego wpisu na nasz temat z bazy ERIF. Jedynym sposobem jest po prostu spłata zadłużenia. W innym przypadku informacja na temat naszego długu będzie pozostawać obecna w bazie ERIF oraz dostępna na przykład dla banków czy też instytucji pożyczkowych.

W jaki sposób negatywny wpis w ERIF wpływa na ocenę zdolności kredytowej?

Kolejna ważna kwestia to rzecz jasna ewentualny wpływ negatywnej historii w Biurze Informacji Gospodarczej ERIF na ocenę naszej zdolności kredytowej. Tutaj warto zdawać sobie sprawę z faktu, że wszystko zależy tak naprawdę od tego, czy dany pożyczkodawca sprawdza bazę ERIF w ramach procesu weryfikacji zdolności kredytowej.

Jeżeli na przykład firma pożyczkowa nie współpracuje z BIG ERIF, informacje na nasz temat zgromadzone w tej bazie po prostu nie będą dostępne dla pożyczkodawcy. Co również ważne, bynajmniej nie wszystkie instytucje pożyczkowe kooperują z bazą ERIF. W jaki jednak sposób możemy sprawdzić, czy dany pożyczkodawca sprawdza ten rejestr? W pierwszej kolejności warto przejrzeć zakładkę "pytania i odpowiedzi", o ile tylko takowa jest dostępna na stronie internetowej danego pożyczkodawcy. W dalszej kolejności możemy przestudiować dokumentację dotyczącą polityki prywatności oraz regulamin danej firmy pożyczkowej. Najczęściej to właśnie w tego rodzaju dokumentach podawane są szczegółowe informacje na temat baz, które są sprawdzane w ramach procesu weryfikacji zdolności kredytowej potencjalnego klienta. 

Warto również mieć świadomość, że w niektórych przypadkach negatywny wpis w ERIF nie przekreśla automatycznie szansy na otrzymanie pożyczki, nawet jeżeli dana firma sprawdza ten rejestr. Niektórzy pożyczkodawcy pozabankowi prowadzą bardziej elastyczną politykę w zakresie metod weryfikacji zdolności kredytowej swoich klientów. Czasami może to oznaczać możliwość otrzymania kredytu nawet pomimo negatywnej historii w bazach. Należy jednak liczyć się w tym, że w takiej sytuacji pożyczkodawca najpewniej będzie chciał naprawdę dokładnie sprawdzić naszą realną zdolność kredytową. Może to więc oznaczać chociażby konieczność przedstawienia zaświadczenia o dochodach, wyciągu z rachunku bankowego lub innego rodzaju dodatkowej dokumentacji. Jesli chcesz samodzielnie sprawdzić swoją zdolność kredytową, zachęcamy do skorzystania z kalkulatora zdolności kredytowej.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Powiązane artykuły

Podatek od spadku. Grupy podatkowe i opodatkowanie darowizny
Poradniki 02.12.2020

Podatek od spadku. Grupy podatkowe i opodatkowanie darowizny

Podatek od spadku i darowizny? Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat, by móc uniknąć niepotrzebnych kosztów. Przekonaj się, w jakiej sytuacji zostaniesz zwolniony z podatku od spadku i jakie znaczenie ma pod tym względem grupa...

Zobacz więcej
KRD - Krajowy Rejestr Długów. Jak sprawdzić czy jestem w KRD za darmo?
Poradniki 25.11.2020

KRD - Krajowy Rejestr Długów. Jak sprawdzić czy jestem w KRD za darmo?

KRD przyjmuje, przechowuje i udostępnia dane na temat firm oraz konsumentów, związane z zadłużeniami. W KRD znajdują się zatem informacje na temat dłużników i co ważniejsze, baza danych gromadzi tylko negatywne dane. 

Zobacz więcej
Odrzucenie spadku - najważniejsze informacje, kto i kiedy może z niego zrezygnować, skutki, koszty
Poradniki 20.11.2020

Odrzucenie spadku - najważniejsze informacje, kto i kiedy może z niego zrezygnować, skutki, koszty

Odrzucenie spadku jest jedną z dostępnych możliwości w sytuacji, gdy zdajemy sobie sprawę z tego, że osoba zmarła pozostawiła po sobie sporo długów. Niniejszy artykuł zawiera szereg porad dotyczących tego, jak powinno wyglądać...

Zobacz więcej
Pełnomocnictwo - informacje w pigułce, przykłady, wzór, koszty, rodzaje
Poradniki 19.11.2020

Pełnomocnictwo - informacje w pigułce, przykłady, wzór, koszty, rodzaje

Pełnomocnictwo najważniejsze informacje, przykłady, wzór. Kto jest mocodawcą? Kto może zostac pełnomocnikiem? Jakie korzyści wiążą się z pełnomocnictwem? Jakie wymagania trzeba spełniać aby zostać pełnomocnikiem i czy można...

Zobacz więcej
Progi podatkowe: pigułka wiedzy, którą musisz przyswoić. Dowiedz się, jak wygląda skala podatkowa w Polsce.
Poradniki 13.11.2020

Progi podatkowe: pigułka wiedzy, którą musisz przyswoić. Dowiedz się, jak wygląda skala podatkowa w Polsce.

Najważniejsze informacje o progach podatkowych w Polsce. Jaka jest skala podatkowa? Kiedy warto rozliczać się z małżonkiem? Kiedy następuje przejście z pierwszego progu podatkowego na drugi?

Zobacz więcej
Umowa kupna – sprzedaży samochodu. O czym warto pamiętać konstruując odpowiedni dokument?
Poradniki 12.11.2020

Umowa kupna – sprzedaży samochodu. O czym warto pamiętać konstruując odpowiedni dokument?

Umowa kupna - sprzedaży samochodu najważniejsze punkty. Dlaczego umowa jest taka ważna? Co powinno się w niej znaleźć i na co zwracać szczególną uwagę? Co sprawdzić przed kupnem samochodu.

Zobacz więcej