Linia kredytowa - co to jest?

Zaktualizowano: 2019-12-09 11:47opublikowano: 2019-12-08 08:00

Linia kredytowa nie jest tradycyjnym kredytem, chociaż obydwa te produkty posiadają wiele cech wspólnych. W odróżnieniu od kredytu, w przypadku niekorzystania ze środków oferowanych na karcie kredytowej, klient banku nie płaci żadnych odsetek.

Linia kredytowa - co to jest?

Banki komercyjne działające na rynku polskim, oferują swoim klientom szereg produktów, dzięki którym ci uzyskują finansowe wsparcie. W czasach, w których instytucje bankowe posiadają ogromną konkurencję, wydaje się logiczne, że wszelkie zobowiązania muszą być proponowane na naprawdę korzystnych warunkach. Dzisiaj to klient wybiera, a pod uwagę bierze indywidualne potrzeby, oczekiwania oraz możliwości. Oferty banków muszą być różnorodne i warto dodać, że nie są to jedynie kredyty. Na podobnej zasadzie działa również karta kredytowa z konkretnym limitem. Jeśli chcesz wiedzieć o niej więcej, przeczytaj poniższy artykuł.

Linia kredytowa - ogólna charakterystyka

Kredyty gotówkowe - TOP5

9,36%
RRSO
7,19%
Oprocentowanie
3,50%
Prowizja
497,51 PLN
Rata miesięczna
9,63%
RRSO
7,19%
Oprocentowanie
4,00%
Prowizja
499,92 PLN
Rata miesięczna
13,86%
RRSO
8,00%
Oprocentowanie
10,00%
Prowizja
537,08 PLN
Rata miesięczna
10,58%
RRSO
7,76%
Oprocentowanie
4,57%
Prowizja
508,22 PLN
Rata miesięczna
12,01%
RRSO
8,31%
Oprocentowanie
6,03%
Prowizja
520,79 PLN
Rata miesięczna

Linia kredytowa nie jest tradycyjnym kredytem, chociaż rzeczywiście obydwa te produkty posiadają wiele cech wspólnych. W odróżnieniu od kredytu, w przypadku niekorzystania ze środków oferowanych na karcie kredytowej, klient banku nie płaci żadnych odsetek. Ma zaś zabezpieczenie finansowe, które w każdej chwili może wykorzystać. Karta kredytowa z określonym limitem może być więc śmiało traktowana jak szybka pożyczka, ale na bardzo preferencyjnych zasadach.Linia kredytowa jest rodzajem kredytu odnawialnego. Chodzi dokładnie o to, że bank przyznaje klientowi pewien "zastrzyk" środków finansowych do swobodnego wykorzystania. Jeśli właściciel rachunku wykorzysta daną pulę pieniędzy, musi taką "pożyczkę" spłacić poprzez zaksięgowanie na konto. Dzięki temu cała pula uzupełnia się i znowu można ją wykorzystać. Takie operacje najczęściej przebiegają w okresie rozliczeniowym 30 dni, chociaż mogą być również ustanawiane indywidualnie. Sama odnawialność polega na tym, że środki mogą być wielokrotnie wykorzystywane, jeśli tylko będą przez klienta banku uzupełniane, a linia kredytowa odnawiana jest automatycznie. Co ciekawe, uzupełnianie limitu kredytowego odbywa się poprzez każdą wpłatę na konto bankowe. Księgowane mogą być więc wpłaty gotówki we wpłatomacie, ale także przelewy krajowe oraz zagraniczne. Każdy wpływ na rachunku zmniejsza zadłużenie i tym samym zwiększa wartość środków, które znowu można wykorzystać.

Linia kredytowa jako finansowe wsparcie

Linia kredytowa jest dzisiaj niezwykle popularnym wsparciem finansowym, z którego mogą korzystać zarówno osoby prywatne, ale też firmy. To zobowiązanie, które udzielane jest na korzystnych warunkach. Przede wszystkim pod uwagę bierze się oprocentowanie, które jest niższe aniżeli w przypadku standardowego kredytu bankowego. Pozytywnym aspektem jest również sama odnawialność, która nie wymaga ponownego składania wniosku o udzielenie limitu kredytowego, ale ten ustanawiany jest automatycznie. Wsparcie finansowe ze strony banku trwa więc do momentu, kiedy klient sam nie wyrazi chęci zamknięcia linii kredytowej. W takim przypadku zobowiązany jest do uregulowania całego limitu.

Warto zaznaczyć, że linia kredytowa nie jest debetem, chociaż te dwa produkty są ze sobą nagminnie mylone. Nie ma w tym zresztą nic dziwnego, bo mechanizm działania jest w ich przypadku praktycznie identyczny. Różnica polega jednak na wysokościach limitu - w przypadku linii kredytowej pozwala uzyskać większe wsparcie finansowe, to nawet 150 000 złotych. Trzeba też podkreślić, że otrzymanie linii kredytowej wcale nie jest takie proste i wiąże się z całą procedurą, podobną jak w przypadku udzielania tradycyjnego kredytu bankowego. Debet zaś udzielany jest nierzadko w ramach podstawowego konta bankowego, a banki w jego przypadku nie stawiają żadnych ograniczeń czy warunków, jakie musi spełnić klient.

Co ciekawe, linie kredytowe ustanawiane mogą być nie tylko przez instytucje bankowe. Alternatywą stają się podobne produkty, które oferują dzisiaj instytucje pozabankowe, w tym parabanki. Limity są jednak mniejsze, krótszy jest też czas spłaty/uzupełniania limitu, a oprocentowanie wyższe. Powszechnie uznaje się, że tego rodzaju rozwiązania nie są zbyt opłacalne.

Linia kredytowa a kredyt bankowy

Linia kredytowa jest wsparciem finansowym, dokładnie tak samo, jak kredyt bankowy. Istnieją jednak wyraźne różnice pomiędzy tymi produktami banków. Chociaż weryfikacja potencjalnego klienta przebiega na podstawie podobnych kryteriów, to same cechy finansowania wykazują odrębne zasady. Linię kredytową od kredytu bankowego różni przede wszystkim odnawialność. Zobowiązanie kredytowe udzielane jest tylko raz, zaś linia kredytowa odnawiana jest automatycznie w każdym cyklu rozliczeniowym i trwa automatycznie aż do czasu niezamknięcia jej przez klienta banku.

Co więcej, kredyt bankowy może zostać udzielony na dowolny cel, dzięki czemu środki mogą być wydawane na różne potrzeby, ale może być również celowy, a kredytobiorca musi wskazać konkretny cel oraz udokumentować jego nabycie albo realizację. W przypadku linii kredytowej nie ma mowy o celowości. W każdym przypadku bank nie ingeruje w to, na co zostaną przeznaczone środki przyznane w ramach limitu.

Różni się także oprocentowanie i tutaj warto zaznaczyć, że o wiele korzystniej wypada linia kredytowa. Ta jest najczęściej o wiele bardziej opłacalna, o ile tylko jej posiadacz uzupełni wyczerpany limit w trakcie jednego okresu rozliczeniowego. Jeśli nie, naliczane zostaną wysokie odsetki. Tutaj metoda działania jest podobna, bo przecież za zwłokę w spłacie comiesięcznej raty kredytu bank także nalicza karne odsetki.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otworzyć linię kredytową?

Linia kredytowa nie jest udzielana automatycznie wraz z nabyciem rachunku bankowego. O taką wnioskować musi klient instytucji bankowej, co wcale nie oznacza, że sam wniosek zostanie od razu zaakceptowany. Bank weźmie pod uwagę wypłacalność swojego klienta, a więc weryfikowana jest zdolność kredytowa. Dokładnie na takich samych zasadach jak w przypadku tradycyjnego kredytu bankowego. Analizowane są dochody, ich wysokość oraz źródło. Liczą się też koszty, a więc wysokość innych zobowiązań, które każdego miesiąca spłaca osoba chcąca korzystać z linii kredytowej. Najczęściej stawianym warunkiem jest konieczność posiadania konta w banku, w którym wnioskuje się o linię kredytową. Dzięki temu instytucja bankowa ma łatwy dostęp do weryfikacji regularnych wpływów oraz wydatków, co także daje realny obraz sytuacji finansowej klienta.

W zależności od zdolności kredytowej linia kredytowa zostaje udzielona na określoną wartość. Indywidualne są też pozostałe warunki, takie jak oprocentowanie, okres rozliczeniowy (najczęściej 30 dni) czy konieczność ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia.

Konta bankowe - TOP5

0,00 PLN
Opłata za prowadzenie
0,00 PLN
Opłata za kartę
1.000 PLN
Limit kredytowy
0,00 PLN
Opłata za prowadzenie
0,00 PLN
Opłata za kartę
-
Limit kredytowy
0,00 PLN
Opłata za prowadzenie
2,90 PLN
Opłata za kartę
25.000 PLN
Limit kredytowy
0,00 PLN
Opłata za prowadzenie
7,00 PLN
Opłata za kartę
-
Limit kredytowy
0,00 PLN
Opłata za prowadzenie
0,00 PLN
Opłata za kartę
-
Limit kredytowy

Jak wybrać linię kredytową na korzystnych warunkach?

Pod uwagę warto brać wysokość limitu na linii kredytowej, okres rozliczeniowy, okres bezodsetkowy, minimalną wartość spłaty każdego miesiąca i oczywiście dodatkowe ograniczenia, jakie stawiają banki. Najlepsze oferty to te, które nie narzucają konieczności nabywania dodatkowych produktów bankowych, które wiążą się z kosztami, w tym płatne konta bankowe czy ubezpieczenie. Dobra linia kredytowa ma być dla nas wsparciem w obliczu złej sytuacji finansowej, a nie czynnikiem, który jeszcze bardziej pogłębia brak płynności finansowej. Właśnie dlatego wysokość linii kredytowej powinna być ustalana racjonalnie, zbyt wysoka szybko może doprowadzić do pętli zadłużenia, a ta za mała nie spełni naszych oczekiwań względem finansowej pomocy.

Linia kredytowa dla firm i osób prywatnych

Fakt, że linia kredytowa może zostać ustanowiona nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również dla firm. W przypadku tych drugich podmiotów bardzo często banki oferują wyższe limity. Procedura uzyskania limitu kredytowego jest dla wszystkich jednakowa. Bank zawsze zweryfikuje zdolność kredytową swojego klienta i na tej podstawie oceni wysokość maksymalnego limitu, jaki może przyznać.

Linia kredytowa dla firm jest rozwiązaniem o wiele lepszym aniżeli kredyt bankowy. To dlatego, że pozwala zachować stale płynność finansową. Linia kredytowa nie jest traktowana jako finansowe wsparcie na rozwój przedsiębiorstwa, nie jest to jednorazowy "zastrzyk" pieniędzy. Jest to raczej sposób na możliwość korzystania z pieniędzy w ramach niespodziewanych wydatków czy tzw. czarnej godziny. W wielu przypadkach karta kredytowa ratuje sytuację finansową firm i pozwala na ich prosperowanie również przy złej kondycji materialnej. Elastyczne warunki dają zaś szansę na rozwój w najbardziej dynamicznych branżach oraz przy prowadzeniu działalności, które charakteryzują się niestałymi zyskami (w tym firmy działające sezonowo).

Bank, który udziela linię kredytową firmie, bierze pod uwagę:

- wysokość limitu, o który stara się firma,

- staż działalności firmy,

- standardową analizę zdolności kredytowej firmy,

- dodatkowe zabezpieczenie przy wysokich limitach, takie jak zabezpieczenie hipoteczne majątku firmy, w tym nieruchomości,

- inne warunki, w tym konieczność nabycia dodatkowych produktów bankowych: konta bankowego, ubezpieczenia, instrumentów inwestycyjnych.

Należy pamiętać, że każdy bank ustala własne warunki przyznawania linii kredytowej oraz limitów, jakie jej dotyczą. Pod uwagę brane są aktualne warunki rynkowe oraz warunki, jakie spełnia klient instytucji bankowej.

Komentarze i opinie

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Badź pierwszy!