Kredyty gotówkowe 12 min. czytania

Czy wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego się opłaca?

Zaktualizowano: 2023-05-19 08:18
Opublikowano: 2020-01-13 14:19
Średnia ocena: 5,79/6 Głosów: 34
wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego to przywilej każdego kredytobiorcy ustanowiony przepisami prawa. Konsument ma prawo w dowolnym momencie dokonać spłaty części lub całości zobowiązania przed terminem określonym w umowie. Pytanie tylko, czy opłaca się wcześniej spłacić kredyt gotówkowy? To zależy od sytuacji. Sprawdź, jak szybko spłacić kredyt gotówkowy i kiedy warto to zrobić przed czasem.

Każdy, kto spłaca kredyt gotówkowy, powinien wiedzieć, że ma prawo oddać pożyczone od banku pieniądze wcześniej, niż zostało to ustalone w warunkach umowy. Wcześniejsza spłata kredytu jest szansą na zmniejszenie całkowitych kosztów zobowiązania, choć praktyka pokazuje, że wcale tego nie gwarantuje.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – najważniejsze informacje

Zawierając umowę kredytową, nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, co przyniesie przyszłość i jak będą wyglądać nasze finanse za kilka miesięcy, a tym bardziej lat. Dlatego przyjmujemy najbardziej prawdopodobny scenariusz i ustalamy odpowiednio długi okres spłaty, umożliwiający bezproblemową i terminową regulację rat. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, że po pewnym czasie dostajemy solidny zastrzyk gotówki. Wtedy warto zadać sobie, czy można wcześniej spłacić kredyt gotówkowy?

To może Cię zainteresować: Kredyt gotówkowy z najniższą krajową. Na jaką sumę możemy liczyć?

Spłata kredytu gotówkowego przed terminem jest jak najbardziej możliwa. Stanowią o tym przepisy Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

art. 48 ust. 1 Ustawy o kredycie konsumenckim

Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.

Co więcej, w świetle prawa kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od poinformowania go o tym przez klienta. Oznacza to, że mamy prawo spłacić dług w każdej chwili, a bank nie może odmówić przyjęcia spłaty przed terminem.

Pamiętajmy jednak, że biorąc kredyt, zobowiązujemy się nie tylko do oddania pożyczonego kapitału, ale także do pokrycia doliczonych do niego odsetek i pozostałych opłat. Co się dzieje z kosztami w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki gotówkowej?

Jeśli uda nam się spłacić całość kredytu przed ustalonym z bankiem terminem, to całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o koszty, które naliczone zostałyby za okres, o który skrócono czas obowiązywania umowy kredytowej. Bank jednak ma prawo pobrać dodatkowe opłaty z tytułu wcześniejszej spłaty. W tej kwestii wszystko zależy od zapisów umowy, dlatego warto się z nimi zapoznać przed podjęciem decyzji o spłacie długu przed czasem.

Uwaga!

Kredyt z możliwością wcześniejszej spłaty musi spełniać określone warunki. Według przepisów przed terminem spłacać można wyłącznie kredyty konsumenckie, czyli udzielane odpłatnie na cel niezwiązany z działalnością gospodarczą, na kwotę nie wyższą niż 255 500 zł.

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego?

Kredytobiorca, bazując na swoich możliwościach finansowych, sam decyduje o tym, jak będzie wyglądać szybsza spłata kredytu gotówkowego. Ma dwie opcje do wyboru: może całkowicie spłacić kredyt przed terminem lub jedynie częściowo go nadpłacić.

Nadpłata kredytu gotówkowego a wcześniejsza spłata kredytu

Wcześniejsza częściowa spłata kredytu gotówkowego to rozwiązanie wybierane przez wielu kredytobiorców. Nie zawsze w końcu sytuacja finansowa ulega tak dużej poprawie, by móc od razu spłacić cały dług. Wystarczy jednak dostać podwyżkę w pracy, a nadpłata kredytu gotówkowego stanie się możliwa.

Nadpłacanie polega na tym, że spłaca się wyższą ratę niż ta wyznaczona przez bank. Przyczynia się to do skrócenia czasu spłaty kredytu, a zarazem do obniżenia kosztów kredytowania. Zazwyczaj osoba nadpłacająca zobowiązanie może sama wybrać, co woli: obniżenie raty przy zachowaniu obecnego okresu kredytowania czy utrzymanie aktualnie obowiązującej raty i skrócenie terminu spłaty. Nadpłaty można dokonać w każdej chwili i na dowolną kwotę.

W jeszcze lepszej sytuacji są kredytobiorcy, którzy mogą pozwolić sobie na całkowitą spłatę kredytu gotówkowego przed terminem. Jeśli się na to zdecydują, to mogą na tym sporo zaoszczędzić. W takim przypadku konsument spłaca całą kwotę, jaka pozostała do uregulowania, co wiąże się z obniżeniem kosztów kredytu.

Kliknij i sprawdź: Czy możliwe jest zwiększenie kwoty kredytu hipotecznego lub gotówkowego?

Wniosek o wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego zwykle nie wymaga składania żadnego wniosku, jednak wszystko zależy tutaj od banku i wewnętrznie prowadzonej przez niego polityki bankowej. Najczęściej kredytobiorca może w dowolnym momencie, przed wskazanym w umowie kredytowej terminem uregulowania ostatniej raty, częściowo lub całkowicie spłacić kredyt gotówkowy za pośrednictwem serwisu transakcyjnego, telefonicznie lub osobiście w placówce banku. Wniosek o wcześniejszą spłatę kredytu wymagany jest za to przy kredycie hipotecznym.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego a wyższe stopy procentowe NBP

Kredyt gotówkowy może być oparty na stałym lub zmiennym oprocentowaniu. W przypadku oprocentowania stałego rata będzie taka sama w całym okresie kredytowania lub przez czas określony w umowie. Z kolei przy oprocentowaniu zmiennym odsetki do kredytu naliczane są według określonej stopy procentowej, a co za tym idzie, rata może się zmieniać.

W ubiegłym roku Rada Polityki Pieniężnej kilkukrotnie podniosła stopy procentowe, a przez to raty kredytowe wzrosły. Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w takiej sytuacji wydaje się więc dobrym pomysłem.

Dowiedz się więcej o oprocentowaniu kredytu gotówkowego

Czy opłaca się wcześniej spłacić kredyt gotówkowy?

Wcześniejsza spłata kredytu zazwyczaj jest dla kredytobiorcy korzystna. Wraz ze spłatą ostatniej raty pozbywa się on ciężaru, jaki generowało zobowiązanie, zarówno finansowego, jak i psychicznego. Nie musi już co miesiąc oddawać części dochodu bankowi, co odciąża domowy budżet.

W praktyce jednak to, czy wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego się opłaca, zależy od kosztów, a dokładniej, ile uda nam się zaoszczędzić w związku z przedterminową spłatą, a z drugiej strony, jakie opłaty z tego tytułu trzeba będzie ponieść. Trzeba więc dokładnie przeczytać zapisy umowy kredytowej, a także przeanalizować harmonogram spłaty i podliczyć ewentualne oszczędności. Opłacalność wcześniejszej spłaty jest dyskusyjna szczególnie na początku okresu spłaty, dlatego warto zachować czujność, chcąc od razu nadpłacać dług.

Ile można zaoszczędzić, decydując się na wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego? Kalkulator

Decydując się na wcześniejszą spłatę długu wobec banku, możemy samodzielnie oszacować, ile środków zostanie nam zwrócone, a więc ile uda się zaoszczędzić. Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – jak obliczyć kwotę do zwrotu?

Pomocny w tej kwestii może okazać się kalkulator kredytowy stworzony przez UOKiK. Jest to darmowe narzędzie, które dokonuje obliczeń, wykorzystując metodę liniową. Polega ona na tym, że koszty dzieli się przez liczbę dni, przez jakie miała obowiązywać umowa kredytowa, a otrzymany w ten sposób wynik mnoży przez liczbę dni, o które zostanie skrócony okres spłaty. Otrzymana kwotą jest tą, jaką uda się zaoszczędzić w związku z wcześniejszą spłatą.

Inflacja a kredyt. Jak inflacja wpływa na spłatę kredytu hipotecznego i gotówkowego?

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego a odsetki

Kredytobiorca ma prawo ubiegać się o zwrot odsetek z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego, jednak to, czy zostanie on zrealizowany, zależy od sposobu, w jaki bank wylicza kwotę do zwrotu. Jak odsetki zostaną naliczone od sumy zadłużenia na dzień regulowania spłaty, to nie zostaną wypłacone. Jeśli jednak obliczy się je, zakładając, że spłata trwała określony w umowie czas, wtedy kredytodawca ma obowiązek zwrócić część nadpłaconej kwoty.

Widać zatem, że kwestia zwrotu odsetek w ramach wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego jest dość kontrowersyjna, dlatego lepiej nie postępować zbyt pochopnie. Warto przed wydaniem dyspozycji o częściowej lub całkowitej spłacie długu udać się do banku i dopytać o szczegóły w tej sprawie.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego a prowizja

Sprawa wygląda dużo prościej, gdy chodzi o zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu gotówkowego. Bank ma obowiązek zwrócić kwotę prowizji, która obliczona zostanie z proporcji liczby rat, o które skrócona będzie spłata, do liczby rat, jaka została ustalona w umowie kredytowej. Dla przykładu dokonując wcześniejszej spłaty kredytu po 18 miesiącach, jeśli okres spłaty ustalony został na 36 miesięcy, należy nam się zwrot połowy poniesionych kosztów.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego a ubezpieczenie kredytu

Jeśli spłacimy zobowiązanie wcześniej, będzie należeć nam się nie tylko zwrot części odsetek i prowizji, ale również ubezpieczenia kredytu. Przysługiwać nam będzie zwrot kosztów ubezpieczenia dotyczących okresu, o który skrócony zostanie czas obowiązywania umowy. Zwrot ubezpieczenia przy wcześniejszej spłacie kredytu gotówkowego wygląda więc identycznie jak zwrot prowizji.

Ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego?

Aby dowiedzieć się, ile będzie kosztować wcześniejsza spłata zobowiązania i czy w ogóle coś za nią zapłacimy, musimy zajrzeć do zawartej z bankiem umowy kredytowej. To właśnie w niej opisane zostało, na jakich zasadach może nastąpić wcześniejsza spłata i jakie ewentualnie koszty podejmując taki krok, poniesie kredytobiorca.

Wysokość prowizji za spłatę przed terminem może być uzależniona od wysokości długu, czasu do końca umowy oraz sposobu wcześniejszej spłaty. Dobra informacja jest jednak taka, że banki rzadko kiedy pobierają prowizję za spłatę kredytu gotówkowego przed terminem.

Sprawdź także: Zmiana pracy a kredyt hipoteczny i gotówkowy. Czy musisz poinformować bank o zmianie pracy?

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w ofercie banków w Polsce

Zobacz, jak wygląda przedterminowa spłata pożyczki gotówkowej w poszczególnych bankach:

  • wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w PKO BP – można dokonać jej przez wydanie dyspozycji online i jest całkowicie darmowa. Zwrot prowizji zostanie dokonany automatycznie, a środki zostaną przelane na rachunek;
  • wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w BNP Paribas – każda wpłata na przypisany do kredytu rachunek pomniejsza saldo zadłużenia, a kredytobiorca nie musi ponosić żadnych kosztów z tym związanych. Bank automatycznie dokona zwrotu części prowizji;
  • wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w mBank – należność za przedterminową spłatę kredytu nie jest pobierana. Kredytobiorca może dokonać jej przez internet, telefonicznie lub osobiście w oddziale. Zwrot części kosztów zostanie przekazany na konto bankowe klienta;
  • wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w Alior Bank – w większości przypadków jest darmowa, niekiedy jednak jest pobierana prowizja, a szczegóły na ten temat znaleźć można w Taryfie Opłat i Prowizji. Kredytobiorca może ubiegać się o zwrot części odsetek;
  • wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w Millennium – nie wiąże się z dodatkową opłatą. Można jej dokonać online, telefonicznie lub w placówce;
  • wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w Credit Agricole – nie powoduje naliczenia żadnych dodatkowych opłat. Aby jej dokonać, trzeba skontaktować się z doradcą, udając się osobiście do oddziału lub dzwoniąc na infolinię banku;
  • wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w Santander – spłata jest całkowicie darmowa. Kredytobiorca sam może wybrać sposób, w jaki chce dokonać przedterminowej spłaty;
  • wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w Pekao S.A. – nic nie kosztuje. Bank zwraca koszty za okres, o który zostanie skrócony harmonogram spłaty;
  • wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w VeloBanku – nie trzeba za nią nic płacić. Bank oddaje wszelkie koszty, które zostały naliczone za niewykorzystany okres spłaty.

Nie przegap: Warunki kredytu dla obcokrajowca – kredyt gotówkowy dla obywatela Ukrainy w Polsce

Kiedy warto wcześniej spłacić kredyt gotówkowy?

Wcześniejszą spłatę zaciągniętego kredytu gotówkowego powinny rozważyć przede wszystkim te osoby, którym udało się zgromadzić oszczędności pod warunkiem, że nie będą im one w najbliższym czasie potrzebne. W przeciwnym razie nadpłacanie długu nie ma sensu, skoro zaraz trzeba będzie kolejny raz zwracać się z prośbą o finansową pomoc do banku.

Warto zaznaczyć, że środki na wcześniejszą spłatę zobowiązania nie powinny pochodzić z innego kredytu. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy świadomie decydujemy się na refinansowanie zobowiązania.

Źródła: 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kredyt-konsumencki-17713510/art-48

https://finanse.uokik.gov.pl/kredyty-konsumenckie/kalkulator-wczesniejszej-splaty-kredytu-konsumenckiego/

https://finanse.uokik.gov.pl/kredyty-konsumenckie/banki-zwracaja-pieniadze-za-wczesniejsza-splate-kredytu/

Komentarze

Powiązane artykuły

Kredyt 70 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków
29.05.2023

Kredyt 70 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków

...odpowiemy też na pytanie, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy. Kredyt na 70 tys. zł może przybierać różne formy. Wiele...

...zobowiązaniami finansowymi. Warto przeczytać: Jakie dokumenty do kredytu gotówkowego są wymagane przed zawarciem umowy z bankiem? Jakie zarobki musisz...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Kredyt 5 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków
25.05.2023

Kredyt 5 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków

...pilnie dodatkowych środków? W takich chwilach wiele osób udaje się do banku po kredyt gotówkowy. Nie wiąże się on z dużą liczbą formalności, a przy tym dostać go można nawet online i to w 15 minut. Tylko którą ofertę wybrać? Na to pytanie odpowie ranking kredytów gotówkowych...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Kredyt 15 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków
23.05.2023

Kredyt 15 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków

...sprawdź koniecznie: Jakie warunki trzeba spełnić aby dostać kredyt gotówkowy? Ile właściwie musisz zarabiać, aby dostać kredyt 15 tys. zł?...

...na względzie, że nie możesz dowolnie modyfikować okresu spłaty kredytu gotówkowego. Wynosi on maksymalnie 10 lat, czyli 120 rat. Kredyt 15 tys. na 10...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Kredyt 250 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków
22.05.2023

Kredyt 250 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków

...zobowiązanie długoterminowe. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy w takiej wysokości? Jakie warunki należy spełnić, żeby uzyskać...

...w takiej wysokości? Jakie warunki należy spełnić, żeby uzyskać kredyt hipoteczny? Osoby, które zastanawiają się, jak dostać kredyt 250 tys. zł...

Zobacz więcej
9 min. czytania
wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego i hipotecznego
19.05.2023

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu? Ile można zaoszczędzić spłacając wcześniej kredyt?

...spłata jest możliwa bez względu na to, czy masz kredyt gotówkowy, czy kredyt hipoteczny. Wcześniej warto jednak skontaktować...

...którzy jeszcze kilka lat temu zaciągnęli kredyt hipoteczny, mogą mieć obecnie problem ze spłatą zobowiązań. Dotyczy to...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Kredyt 30 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków
18.05.2023

Kredyt 30 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków

...przez co uzyskanie dodatkowych środków na dowolny cel jest bardzo proste. Wystarczy spełnić kilka warunków, między innymi posiadać stały dochód. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy w wysokości 30 tys. zł? Z jakiej oferty najlepiej skorzystać? Żeby otrzymać kredyt do 30 tys. zł, trzeba wykazać, że będzie się w stanie spłacić dług w terminie określonym w umowie...

Zobacz więcej
8 min. czytania