Na czym polega kredyt odnawialny?

Zaktualizowano: 15.01.2021 13:35
Opublikowano: 12.01.2020 08:00
Średnia ocena: 5,90/6 Głosów: 20

Pojęcie kredytu odnawialnego będzie dotyczyć nie limitów odnawialnych powiązanych z rachunkiem w banku, lecz również kilku innych rozwiązań. Za formę kredytu odnawialnego mogą mianowicie uchodzić również karty kredytowe, a także linie pożyczkowe.

Kredyty odnawialne są znane klientom zapewne przede wszystkim pod znacznie bardziej popularnym mianem "limitów odnawialnych". Zapewne większość z nas posiada tego rodzaju "limit" podłączony do rachunku osobistego w banku. Jednocześnie warto zdawać sobie sprawę z faktu, że popularność terminu "limit odnawialny" w sporej mierze może wynikać z polityki marketingowej banków. Klienci bardzo często bowiem w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że "limit odnawialny" jest właśnie formą kredytu udzielanego przez bank, tyle że na dosyć specyficznych warunkach.

Jak każda inna forma kredytu, również kredyt odnawialny ma w zamierzeniu stanowić dla banku źródło zarobku. Wiąże się to więc oczywiście z określonymi kosztami ze strony klienta, jak też również chociażby z procesem weryfikacji naszej zdolności kredytowej oraz historii kredytowej, jaki będziemy musieli pozytywnie przejść, aby móc otrzymać kredyt odnawialny w banku.

Kolejna istotna kwestia to fakt, że w swoim szerszym znaczeniu pojęcie kredytu odnawialnego będzie dotyczyć nie tylko wskazywanych już powyżej "limitów odnawialnych" powiązanych z rachunkiem bieżącym w banku, lecz również kilku innych rozwiązań. Za formę kredytu odnawialnego mogą mianowicie uchodzić również takie rozwiązania, jak karty kredytowe a także znacznie mniej znane i popularne linie pożyczkowe, które jednak obecnie są coraz częściej oferowane przez firmy działające w obrębie sektora pozabankowego.

Podstawowy mechanizm działania kredytów odnawialnych, niezależnie od konkretnej specyfiki danego produktu, będzie jednak zawsze pozostawał bardzo podobny. Zdecydowanie warto jednak wspomnieć o kilku najbardziej istotnych czynnikach różnicujących, jeżeli chodzi o sposób działania właściwych kredytów odnawialnych, kart kredytowych czy też linii pożyczkowych. Niemniej istotna wydaje się kwestia wpływu, jaki posiadanie dowolnej formy kredytu odnawialnego oraz ewentualny stopień obciążenia limitu lub karty mogą wykazywać na ocenę naszej zdolności kredytowej.

Limit odnawialny

Najbardziej popularną oraz zdecydowanie najczęściej występującą postacią kredytów odnawialnych są oczywiście tak zwane limity odnawialne przypisane do bieżącego rachunku klienta. Mechanizm działania limitu odnawialnego co do zasady jest bardzo prosty. Bank przyznaje nam pewną maksymalną dostępną do wykorzystania kwotę na rachunku, powiedzmy, że będzie to 5 tysięcy złotych. Kwota ta jest jednocześnie sumą kredytu odnawialnego przyznanego przez bank. Wysokość limitu ustalana jest na podstawie zdolności kredytowej klienta. 

Wysokość limitu odnawialnego klient może wykorzystać nawet jednorazowo albo też po prostu korzystać z dostępnych środkók tak, jak gdyby były to zwykłe środki dostepne w ramach konta bankowego. Jednocześnie należy jednak pamiętać, że limit odnawialny zawsze pozostaje kredytem, co rzecz jasna wiąże się z określonymi opłatami. Przede wszystkim, samo przyznanie limitu odnawialnego a przeważnie również każde zwiększenie jego wysokości będzie wiązać się z jednorazową prowizją. W zależności od banku wysokość tej prowizji może być zmienna i stanowić pewien procent sumy przyznanego limitu lub też kwoty o jaką limit został powiększony, albo wysokość stałą. W tym drugim przypadku należy liczyć się z tym, że zwiększenie limitu odnawialnego na przykład o zaledwie 300 złotych może wiązać się z naliczeniem prowizji w wysokości 80-100 złotych, zależnie od wysokości opłaty pobieranej przez konkretny bank. Prowizja za przyznanie limitu lub jego zwiększenie jest zawsze po prostu odejmowana od sumy środków dostępnych na koncie, tj. całościowe saldo rachunku (kwota limitu plus rzeczywiste środki finansowe klienta) zostaje pomniejszona o prowizję.

Inne opłaty standardowo związane z limitami odnawialnymi to rzecz jasna oprocentowanie oraz opłata roczne. To pierwsze najczęściej będzie naliczane w skali miesiąca. Opłata roczna przeważnie zostanie natomiast odjęta od salda naszego rachunku pod sam koniec roku kalendarzowego.

Co bardzo ważne, w przypadku limitów odnawialnych bank najczęściej nie wymaga od klienta dokonywania regularnych spłat, jak ma to miejsce w przypadku chociażby kart kredytowych. W przeważającej większości wypadków limit odnawialny będzie działał po prostu jak rachunek bieżący, tyle że obciążony dodatkowymi opłatami. Oznacza to, że bank nie będzie generował nam zestawienia dotyczącego limitu oraz informacji o minimalnej kwocie spłaty, co jest typowe dla mechanizmu działania kart kredytowych.

Należy przy tym pamiętać, że-tak samo jak w przypadku każdego innego kredytu- również umowa dotycząca kredytu odnawialnego w określonych okolicznościach może zostać wypowiedziana przez bank klientowi. Sytuacje, które teoretycznie uprawniają bank do podjęcia tego rodzaju działań to przede wszystkim:

  1. Nagłe i wyraźne pogorszenie się sytuacji finansowej klienta, które daje podstawy, aby sądzić, że może on mieć problem ze spłatą swoich zobowiązań

  2. Rażące i/lub powtarzające się naruszanie umów dotyczących kredytów zaciągniętych w bankach, a więc na przykład powtarzające się zaleganie za spłatami

  3. Udzielenie bankowi niezgodnych z prawdą informacji, które mogły w wydatny sposób wpłynąć na finalną decyzję o przyznaniu kredytu (na przykład znaczne zawyżenie wysokości osiąganych przez siebie zarobków w oświadczeniu o dochodach)

Trzeba jednak dodać, że do wypowiedzenia przez bank jakiejkolwiek umowy kredytowej dochodzi relatywnie rzadko. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości odnośnie sytuacji ekonomicznej klienta, bank co do zasady najpierw będzie próbował po prostu się z nami skontaktować.

Karty kredytowe

Inną i nieco specyficzną formą kredytów odnawialnych są oczywiście karty kredytowe. W tym wypadku różnica pomiędzy limitem odnawialnym polega po prostu na tym, że karta kredytowa co do zasady nie jest "przypisana" do rachunku bieżącego. Co więcej, w niektórych sytuacjach możliwe będzie uzyskanie karty kredytowej nawet bez posiadania konta w danym banku. Obecnie takie rozwiązania są oferowane przede wszystkim przez banki współpracujące z dużymi sieciami handlowymi. Klient chcąc na przykład dokonać zakupu danego sprzętu RTV na raty, ostatecznie otrzymuje od banku propozycję wydania karty kredytowej. Taka karta posiada oczywiście określony limit, jednak jednocześnie w sposób automatyczny każdego miesiąca ściągana będzie z niej należność z tytułu spłaty zakupu ratalnego.

Kolejna ważna cecha definicyjna, dotycząca wszystkich bez wyjątku kart kredytowych, co comiesięczne generowanie zestawienia, w wyniku którego klient otrzymuje między innymi informację o minimalnej wymaganej kwocie spłaty. Jeżeli spłata taka nie zostanie dokonana, na karcie kredytowej powstanie zaległość. W przypadku dłuższego braku uregulowania zaległości bank może wymówić klientowi umowę o kartę kredytową oraz podjąć działania windykacyjne, łącznie z dokonaniem wpisu danych osobowych klienta do określonych rejestrów dłużników.

Karty kredytowe co do zasady będą również wiązać się z wyższymi kosztami, niż ma to miejsce w przypadku limitów odnawialnych. Wynika to przede wszystkim z obecności różnego rodzaju opłat dodatkowych. Chociaż w praktyce klienci często traktują karty kredytowe de facto jako rodzaj kart płatniczych, to jednak pomiędzy tymi dwoma rodzajami instrumentów istnieją istotne różnice. Wypłata lub przelew z karty kredytowej najczęściej będzie wiązać się z naliczeniem jednorazowej prowizji. Do tego trzeba natomiast doliczyć jeszcze odsetki naliczane w skali miesiąca, opłatę roczną oraz ewentualne ubezpieczenie kredytu. Ta ostatnia opłata bardzo często zaskakuje klientów. Warto więc pamiętać, że jeżeli podpisując umowę o wydanie karty kredytowej podpisujemy jednocześnie umowę o objęcie nas ubezpieczeniem, najpewniej będzie to oznacza właśnie dodatkowe koszty w skali miesiąca związane z użytkowaniem karty. 

Linie pożyczkowe

Linia kredytowa to jedna z nowszych propozycji dostępnych w ofercie niektórych spośród dzisiejszych instytucji pożyczkowych. Pod względem działania linia pożyczkowa co do zasady będzie przypominać kartę kredytową wydawaną przez bank. Niektóre instytucje pożyczkowe zresztą również wydają swoim klientom karty płatnicze, które są przypisane właśnie do rachunku otwartego w ramach linii pożyczkowych.

Jakie jednak są najważniejsze różnice pomiędzy kartą kredytową w banku a pozabankową linią pożyczkową? Główny i najbardziej istotny czynnik różnicujący to oczywiście koszty. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wszelkich innych pozabankowych rozwiązań, również linia pożyczkowa będzie wiązać się z wyraźnie wyższym oprocentowaniem i ogólnymi kosztami, niż karta kredytowa albo limit odnawialny w banku. Linie pożyczkowe co do zasady zakładają również konieczność szybszego spłacania przez klienta limitu. Będzie to w praktyce oznaczać po prostu tyle, że na przykład 2 tysiące złotych wykorzystane w ramach limitu odnawialnego może skutkować koniecznością spłaty około 500 złotych w skali miesiąca. Oczywiście, tak samo jak w przypadku kredytu odnawialnego czy karty kredytowej, środki te będą się odnawiać, jednak w znacznie mniejszej skali. Wynika to z faktu, że spłata części zadłużenia w ramach pozabankowej linii pożyczkowej procentowo będzie zawierać w sobie znacznie większą część odsetkową, niż w przypadku produktów oferowanych przez banki. W przypadku tych ostatnich miesięczna prowizja banku może wynosić na przykład 20 lub 30 złotych. Jest to właśnie część odsetkowa, a z punktu widzenia klienta koszt kredytu, który nie podlega odnowieniu. W przypadku linii pożyczkowych taki koszt najczęściej okaże się znacznie większy, co czyni te rozwiązania zdecydowanie mniej atrakcyjnymi finansowo, niż różne formy kredytu odnawialnego dostępne w ofercie banków.

Podsumowanie

Jak więc widać, pomimo naszych codziennych nawyków kredyt odnawialny wciąż pozostaje kredytem, ergo finansowaniem podlegającym obowiązkowi zwrotu. Należy pamiętać, że dla banków udzielanie jakichkolwiek kredytów bynajmniej nie stanowi elementu działalności dobroczynnej, lecz po prostu okazję dla zarobku. Z powodu mechanizmu swojego działania karty kredytowe oraz limity odnawialne często są uznawane przez ekspertów za swego rodzaju bardziej "przebiegłą" odmianę kredytów, niż standardowy kredyt gotówkowy. Wynika to właśnie z faktu, że klienci wykazują niejako naturalną tendencję do zapominania, niż np. środki dostępne na karcie kredytowej są udzielaną przez bank pożyczką i jak każda pożyczka wiążą się z kosztami.

Z całą pewnością posiadanie karty kredytowej może okazać się użyteczne w niektórych sytuacjach. Dla własnego finansowego bezpieczeństwa najlepiej jednak jest pamiętać, że po jakikolwiek kredyt należy sięgać tylko w sytuacjach, które w sposób rzeczywisty uzasadniają zadłużanie się. Zwykła codzienna konsumpcja do takich sytuacji zaś z pewnością nie należy.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Powiązane artykuły

Oprocentowanie nominalne - jak obliczyć i jak wpływa na koszt kredytu?
Poradniki 21.07.2021

Oprocentowanie nominalne - jak obliczyć i jak wpływa na koszt kredytu?

Czym jest oprocentowanie nominalne i jak się ma do całkowitego kosztu kredytu czy pożyczki? Wartość ta ma duże znaczenie dla wysokości rat i kwoty do zapłaty, ale to tylko jeden z parametrów potrzebnych do oceny opłacalności oferty.

Zobacz więcej
Raty malejące czy równe - co wybrać decydując się na kredyt?
Poradniki 20.07.2021

Raty malejące czy równe - co wybrać decydując się na kredyt?

Raty malejące to jeden z dwóch typów spłaty kredytu. W ich przypadku w pierwszej kolejności spłacana jest część kapitałowa, co przekłada się na korzystniejsze rozliczenie całościowego zobowiązania. Otrzymanie zgody na raty malejące z banku wymaga jednak stosunkowo wysokiej zdolności kredytowej. Jakie wady i zalety ma taki typ naliczania rat? Czy są bardziej opłacalne od raty stałej? Odpowiadamy na to oraz inne pytania dotyczące malejących rat kredytowych!

Zobacz więcej
Nowy Polski Ład - jakie zmiany wprowadza? Kiedy zacznie obowiązywać?
Poradniki 19.07.2021

Nowy Polski Ład - jakie zmiany wprowadza? Kiedy zacznie obowiązywać?

Nowy Polski Ład to program zaproponowany przez PIS, który ma zmienić oblicze krajowej gospodarki. Choć dopiero jest w fazie zapowiedzi, to już wywołał niemałe poruszenie. Jakie zmiany ma wprowadzić? Poznaj założenia Nowego Polskiego Ładu. Wyższa kwota wolna od podatku, kredyty hipoteczne bez wkładu własnego. Co jeszcze przygotował PIS w ramach Nowego Ładu? Sprawdzamy!

Zobacz więcej
Spłata karty kredytowej – sprawdź, jak spłacić zadłużenie na karcie kredytowej
Poradniki 15.07.2021

Spłata karty kredytowej – sprawdź, jak spłacić zadłużenie na karcie kredytowej

Spłata karty kredytowej jest dla Ciebie zbyt skomplikowana? Nie jesteś w tym osamotniony – wiele osób gubi się w terminach i nie wie, kiedy i w jakiej kwocie uregulować zadłużenie, by bank nie naliczył odsetek lub co gorsza, nie zablokował dostępu do środków. Przeczytaj zatem nasz tekst i dowiedz się, jak spłacać kartę kredytową, by korzystanie z niej było opłacalne.

Zobacz więcej
Czyszczenie BIK – jak wygląda i czy jest możliwe? Sprawdź!
Poradniki 13.07.2021

Czyszczenie BIK – jak wygląda i czy jest możliwe? Sprawdź!

Bank, zanim udzieli kredytu lub przyzna limit na karcie kredytowej, sprawdza wiarygodność wnioskującego o dany produkt klienta, prześwietlając go w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Znalezione tam negatywne wpisy mogą przesądzić o odrzuceniu wniosku o finansowanie. Nic dziwnego zatem, że osoby posiadające negatywną historię kredytową często zastanawiają się, jak wyczyścić BIK i czy w ogóle da się to zrobić. Czyszczenie BIK – co warto na ten temat wiedzieć?

Zobacz więcej
Internetowy kantor - jak korzystać z kantora online i czy to się opłaca?
Poradniki 01.07.2021

Internetowy kantor - jak korzystać z kantora online i czy to się opłaca?

Internetowy kantor oferuje szybką i skuteczną wymianę wybranych walut po korzystnych kursach, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Jeśli klient potrzebuje dokonać wymiany, kantor internetowy jest jedną z pierwszych opcji, jakie może rozważyć. Za jego pośrednictwem pieniądze przesyłane są na wskazane konto walutowe niezwłocznie, dlatego szybko można się nimi cieszyć i wydawać zgodnie z potrzebami.

Zobacz więcej
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie, aby świadczyć dopasowane i bezpieczne usług, personalizować reklamy, udostępniać funkcje mediów społecznościowych oraz analizować ruchu w Internecie. Klikając "Akceptuję", zgadzasz się na użycie technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych zarówno przez Totalmoney.pl, Wirtualną Polskę, Google, Facebook jak i innych naszych partnerów, o których dowiesz się więcej w Polityce Prywatności
Twoje dane osobowe takie jak adres IP, identyfikatory urządzeń i identyfikatory plików cookies będą przetwarzane przez Wirtualną Polskę bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody. Wirtualna Polska przetwarza je w oparciu o uzasadniony interes na potrzeby badań rynkowych, w celu uzyskania informacji na temat odbiorców odwiedzających naszą witrynę i oglądających reklamy, oraz opracowywania i ulepszania produktów.
Twoje dane osobowe będą ponadto przetwarzane przez Wirtualną Polskę, Google'a i Facebooka na potrzeby wyboru podstawowych i spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych reklam, czy też pomiaru wydajności reklam, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą możesz w dowolnym momencie wycofać: w przypadku Wirtualnej Polski tutaj; Google'a- tutaj; Facebooka - tutaj.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdziesz w Polityce Prywatności. Informacje o wykorzystywaniu danych przez Google'a znajdziesz tutaj, a przez Facebooka znajdziesz - tutaj