× Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności

Na czym polega kredyt odnawialny?

Zaktualizowano: 15.01.2021 13:35
Opublikowano: 12.01.2020 08:00
Średnia ocena: 5,90/6 Głosów: 10

Pojęcie kredytu odnawialnego będzie dotyczyć nie limitów odnawialnych powiązanych z rachunkiem w banku, lecz również kilku innych rozwiązań. Za formę kredytu odnawialnego mogą mianowicie uchodzić również karty kredytowe, a także linie pożyczkowe.

Kredyty odnawialne są znane klientom zapewne przede wszystkim pod znacznie bardziej popularnym mianem "limitów odnawialnych". Zapewne większość z nas posiada tego rodzaju "limit" podłączony do rachunku osobistego w banku. Jednocześnie warto zdawać sobie sprawę z faktu, że popularność terminu "limit odnawialny" w sporej mierze może wynikać z polityki marketingowej banków. Klienci bardzo często bowiem w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że "limit odnawialny" jest właśnie formą kredytu udzielanego przez bank, tyle że na dosyć specyficznych warunkach.

Jak każda inna forma kredytu, również kredyt odnawialny ma w zamierzeniu stanowić dla banku źródło zarobku. Wiąże się to więc oczywiście z określonymi kosztami ze strony klienta, jak też również chociażby z procesem weryfikacji naszej zdolności kredytowej oraz historii kredytowej, jaki będziemy musieli pozytywnie przejść, aby móc otrzymać kredyt odnawialny w banku.

Kolejna istotna kwestia to fakt, że w swoim szerszym znaczeniu pojęcie kredytu odnawialnego będzie dotyczyć nie tylko wskazywanych już powyżej "limitów odnawialnych" powiązanych z rachunkiem bieżącym w banku, lecz również kilku innych rozwiązań. Za formę kredytu odnawialnego mogą mianowicie uchodzić również takie rozwiązania, jak karty kredytowe a także znacznie mniej znane i popularne linie pożyczkowe, które jednak obecnie są coraz częściej oferowane przez firmy działające w obrębie sektora pozabankowego.

Podstawowy mechanizm działania kredytów odnawialnych, niezależnie od konkretnej specyfiki danego produktu, będzie jednak zawsze pozostawał bardzo podobny. Zdecydowanie warto jednak wspomnieć o kilku najbardziej istotnych czynnikach różnicujących, jeżeli chodzi o sposób działania właściwych kredytów odnawialnych, kart kredytowych czy też linii pożyczkowych. Niemniej istotna wydaje się kwestia wpływu, jaki posiadanie dowolnej formy kredytu odnawialnego oraz ewentualny stopień obciążenia limitu lub karty mogą wykazywać na ocenę naszej zdolności kredytowej.

Limit odnawialny

Najbardziej popularną oraz zdecydowanie najczęściej występującą postacią kredytów odnawialnych są oczywiście tak zwane limity odnawialne przypisane do bieżącego rachunku klienta. Mechanizm działania limitu odnawialnego co do zasady jest bardzo prosty. Bank przyznaje nam pewną maksymalną dostępną do wykorzystania kwotę na rachunku, powiedzmy, że będzie to 5 tysięcy złotych. Kwota ta jest jednocześnie sumą kredytu odnawialnego przyznanego przez bank. Wysokość limitu ustalana jest na podstawie zdolności kredytowej klienta. 

Wysokość limitu odnawialnego klient może wykorzystać nawet jednorazowo albo też po prostu korzystać z dostępnych środkók tak, jak gdyby były to zwykłe środki dostepne w ramach konta bankowego. Jednocześnie należy jednak pamiętać, że limit odnawialny zawsze pozostaje kredytem, co rzecz jasna wiąże się z określonymi opłatami. Przede wszystkim, samo przyznanie limitu odnawialnego a przeważnie również każde zwiększenie jego wysokości będzie wiązać się z jednorazową prowizją. W zależności od banku wysokość tej prowizji może być zmienna i stanowić pewien procent sumy przyznanego limitu lub też kwoty o jaką limit został powiększony, albo wysokość stałą. W tym drugim przypadku należy liczyć się z tym, że zwiększenie limitu odnawialnego na przykład o zaledwie 300 złotych może wiązać się z naliczeniem prowizji w wysokości 80-100 złotych, zależnie od wysokości opłaty pobieranej przez konkretny bank. Prowizja za przyznanie limitu lub jego zwiększenie jest zawsze po prostu odejmowana od sumy środków dostępnych na koncie, tj. całościowe saldo rachunku (kwota limitu plus rzeczywiste środki finansowe klienta) zostaje pomniejszona o prowizję.

Inne opłaty standardowo związane z limitami odnawialnymi to rzecz jasna oprocentowanie oraz opłata roczne. To pierwsze najczęściej będzie naliczane w skali miesiąca. Opłata roczna przeważnie zostanie natomiast odjęta od salda naszego rachunku pod sam koniec roku kalendarzowego.

Co bardzo ważne, w przypadku limitów odnawialnych bank najczęściej nie wymaga od klienta dokonywania regularnych spłat, jak ma to miejsce w przypadku chociażby kart kredytowych. W przeważającej większości wypadków limit odnawialny będzie działał po prostu jak rachunek bieżący, tyle że obciążony dodatkowymi opłatami. Oznacza to, że bank nie będzie generował nam zestawienia dotyczącego limitu oraz informacji o minimalnej kwocie spłaty, co jest typowe dla mechanizmu działania kart kredytowych.

Należy przy tym pamiętać, że-tak samo jak w przypadku każdego innego kredytu- również umowa dotycząca kredytu odnawialnego w określonych okolicznościach może zostać wypowiedziana przez bank klientowi. Sytuacje, które teoretycznie uprawniają bank do podjęcia tego rodzaju działań to przede wszystkim:

  1. Nagłe i wyraźne pogorszenie się sytuacji finansowej klienta, które daje podstawy, aby sądzić, że może on mieć problem ze spłatą swoich zobowiązań

  2. Rażące i/lub powtarzające się naruszanie umów dotyczących kredytów zaciągniętych w bankach, a więc na przykład powtarzające się zaleganie za spłatami

  3. Udzielenie bankowi niezgodnych z prawdą informacji, które mogły w wydatny sposób wpłynąć na finalną decyzję o przyznaniu kredytu (na przykład znaczne zawyżenie wysokości osiąganych przez siebie zarobków w oświadczeniu o dochodach)

Trzeba jednak dodać, że do wypowiedzenia przez bank jakiejkolwiek umowy kredytowej dochodzi relatywnie rzadko. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości odnośnie sytuacji ekonomicznej klienta, bank co do zasady najpierw będzie próbował po prostu się z nami skontaktować.

Karty kredytowe

Inną i nieco specyficzną formą kredytów odnawialnych są oczywiście karty kredytowe. W tym wypadku różnica pomiędzy limitem odnawialnym polega po prostu na tym, że karta kredytowa co do zasady nie jest "przypisana" do rachunku bieżącego. Co więcej, w niektórych sytuacjach możliwe będzie uzyskanie karty kredytowej nawet bez posiadania konta w danym banku. Obecnie takie rozwiązania są oferowane przede wszystkim przez banki współpracujące z dużymi sieciami handlowymi. Klient chcąc na przykład dokonać zakupu danego sprzętu RTV na raty, ostatecznie otrzymuje od banku propozycję wydania karty kredytowej. Taka karta posiada oczywiście określony limit, jednak jednocześnie w sposób automatyczny każdego miesiąca ściągana będzie z niej należność z tytułu spłaty zakupu ratalnego.

Kolejna ważna cecha definicyjna, dotycząca wszystkich bez wyjątku kart kredytowych, co comiesięczne generowanie zestawienia, w wyniku którego klient otrzymuje między innymi informację o minimalnej wymaganej kwocie spłaty. Jeżeli spłata taka nie zostanie dokonana, na karcie kredytowej powstanie zaległość. W przypadku dłuższego braku uregulowania zaległości bank może wymówić klientowi umowę o kartę kredytową oraz podjąć działania windykacyjne, łącznie z dokonaniem wpisu danych osobowych klienta do określonych rejestrów dłużników.

Karty kredytowe co do zasady będą również wiązać się z wyższymi kosztami, niż ma to miejsce w przypadku limitów odnawialnych. Wynika to przede wszystkim z obecności różnego rodzaju opłat dodatkowych. Chociaż w praktyce klienci często traktują karty kredytowe de facto jako rodzaj kart płatniczych, to jednak pomiędzy tymi dwoma rodzajami instrumentów istnieją istotne różnice. Wypłata lub przelew z karty kredytowej najczęściej będzie wiązać się z naliczeniem jednorazowej prowizji. Do tego trzeba natomiast doliczyć jeszcze odsetki naliczane w skali miesiąca, opłatę roczną oraz ewentualne ubezpieczenie kredytu. Ta ostatnia opłata bardzo często zaskakuje klientów. Warto więc pamiętać, że jeżeli podpisując umowę o wydanie karty kredytowej podpisujemy jednocześnie umowę o objęcie nas ubezpieczeniem, najpewniej będzie to oznacza właśnie dodatkowe koszty w skali miesiąca związane z użytkowaniem karty. 

Linie pożyczkowe

Linia kredytowa to jedna z nowszych propozycji dostępnych w ofercie niektórych spośród dzisiejszych instytucji pożyczkowych. Pod względem działania linia pożyczkowa co do zasady będzie przypominać kartę kredytową wydawaną przez bank. Niektóre instytucje pożyczkowe zresztą również wydają swoim klientom karty płatnicze, które są przypisane właśnie do rachunku otwartego w ramach linii pożyczkowych.

Jakie jednak są najważniejsze różnice pomiędzy kartą kredytową w banku a pozabankową linią pożyczkową? Główny i najbardziej istotny czynnik różnicujący to oczywiście koszty. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wszelkich innych pozabankowych rozwiązań, również linia pożyczkowa będzie wiązać się z wyraźnie wyższym oprocentowaniem i ogólnymi kosztami, niż karta kredytowa albo limit odnawialny w banku. Linie pożyczkowe co do zasady zakładają również konieczność szybszego spłacania przez klienta limitu. Będzie to w praktyce oznaczać po prostu tyle, że na przykład 2 tysiące złotych wykorzystane w ramach limitu odnawialnego może skutkować koniecznością spłaty około 500 złotych w skali miesiąca. Oczywiście, tak samo jak w przypadku kredytu odnawialnego czy karty kredytowej, środki te będą się odnawiać, jednak w znacznie mniejszej skali. Wynika to z faktu, że spłata części zadłużenia w ramach pozabankowej linii pożyczkowej procentowo będzie zawierać w sobie znacznie większą część odsetkową, niż w przypadku produktów oferowanych przez banki. W przypadku tych ostatnich miesięczna prowizja banku może wynosić na przykład 20 lub 30 złotych. Jest to właśnie część odsetkowa, a z punktu widzenia klienta koszt kredytu, który nie podlega odnowieniu. W przypadku linii pożyczkowych taki koszt najczęściej okaże się znacznie większy, co czyni te rozwiązania zdecydowanie mniej atrakcyjnymi finansowo, niż różne formy kredytu odnawialnego dostępne w ofercie banków.

Podsumowanie

Jak więc widać, pomimo naszych codziennych nawyków kredyt odnawialny wciąż pozostaje kredytem, ergo finansowaniem podlegającym obowiązkowi zwrotu. Należy pamiętać, że dla banków udzielanie jakichkolwiek kredytów bynajmniej nie stanowi elementu działalności dobroczynnej, lecz po prostu okazję dla zarobku. Z powodu mechanizmu swojego działania karty kredytowe oraz limity odnawialne często są uznawane przez ekspertów za swego rodzaju bardziej "przebiegłą" odmianę kredytów, niż standardowy kredyt gotówkowy. Wynika to właśnie z faktu, że klienci wykazują niejako naturalną tendencję do zapominania, niż np. środki dostępne na karcie kredytowej są udzielaną przez bank pożyczką i jak każda pożyczka wiążą się z kosztami.

Z całą pewnością posiadanie karty kredytowej może okazać się użyteczne w niektórych sytuacjach. Dla własnego finansowego bezpieczeństwa najlepiej jednak jest pamiętać, że po jakikolwiek kredyt należy sięgać tylko w sytuacjach, które w sposób rzeczywisty uzasadniają zadłużanie się. Zwykła codzienna konsumpcja do takich sytuacji zaś z pewnością nie należy.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Powiązane artykuły

Co to jest REGON? REGON online. Weryfikacja PESEL
Poradniki 01.03.2021

Co to jest REGON? REGON online. Weryfikacja PESEL

Dzięki bazie REGON możemy również zweryfikować, od jak dawna dana firma funkcjonuje na rynku oraz jaki jest status danej działalności gospodarczej. Wyróżniamy trzy podstawowe stany: działalność czynna, zawieszona lub zakończona.

Zobacz więcej
Najniższa emerytura w Polsce 2021. Emerytury w Polsce. Waloryzacja 2021
Poradniki 18.02.2021

Najniższa emerytura w Polsce 2021. Emerytury w Polsce. Waloryzacja 2021

Najniższa emerytura polaków niestety nie prezentuje się korzystnie. Świadczenie jest wyjątkowo niskie, a seniorzy, którzy żyją z takich emerytur, często muszą korzystać z pomocy finansowej najbliższych, banków a nawet...

Zobacz więcej
Saldo konta - co to jest saldo? Saldo konta a dostępne środki
Poradniki 15.02.2021

Saldo konta - co to jest saldo? Saldo konta a dostępne środki

Saldo konta, dostępne środki, saldo debetowe, co dokładnie musisz wiedzieć o tych pojęciach, które są ważne dla każdego klienta banku? Przekonaj się, jak ocenić rzeczywisty stan swojego konta osobistego.

Zobacz więcej
Kwota wolna od zajęcia 2021 - zajęcia komornicze
Poradniki 11.02.2021

Kwota wolna od zajęcia 2021 - zajęcia komornicze

Czym jest kwota wolna od zajęcia? Ile w 2021 roku wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego? Jak przebiega zajęcie wynagrodzenia? Czy zarabiając najniższą krajową, musisz obawiać się zajęcia komorniczego?

Zobacz więcej
Cesja wierzytelności - sprzedaż wierzytelności
Poradniki 08.02.2021

Cesja wierzytelności - sprzedaż wierzytelności

Na czym dokładnie polega cesja wierzytelności? Kiedy można z niej korzystać? Które akty prawne dokładnie definiują cesję wierzytelności? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w najnowszym artykule.

Zobacz więcej
Weksel in blanco. Deklaracja wekslowa
Poradniki 27.01.2021

Weksel in blanco. Deklaracja wekslowa

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym bardzo dokładnie omawiamy jeden z rodzajów weksli, czyli weksle in blanco. Kogo chronią weksle in blanco? O czym należy pamiętać decydując się na sporządzenie tego rodzaju dokumentu?

Zobacz więcej