Kredyt gotówkowy dla obcokrajowców

Zaktualizowano: 28.05.2021 13:50
Opublikowano: 23.01.2020 09:00
Średnia ocena: 5,70/6 Głosów: 30

Warto wiedzieć, iż w chwili obecnej nie wszystkie polskie banki udzielają kredytów osobom, które nie są obywatelami Polski. W ostatnim czasie sporo się zmieniło i poszukanie banku z ofertą kredytu dla obcokrajowców nie jest już problemem.

Liczba cudzoziemców w Polsce nieustannie rośnie. Przybysze z innych krajów coraz częściej wnioskują w naszym kraju o kredyty gotówkowe lub pożyczki pozabankowe dla obcokrajowców. Aby otrzymać finansowanie z banku, nie muszą spełniać żadnych specjalnych warunków - wystarczy, że mają numer PESEL, stałe i legalne źródło dochodu, kartę stałego pobytu a także adres zameldowania na terenie Polski. Oczywiście, liczba dokumentów wymagana wobec cudzoziemców jest nieco większa. W niniejszym artykule wyjaśniamy, jakie dokładnie warunki musi spełnić obcokrajowiec, aby otrzymać kredyt gotówkowy w polskim banku.

W jakim polskim banku obcokrajowiec może dostać kredyt?

Warto wiedzieć, iż w chwili obecnej nie wszystkie polskie banki udzielają kredytów osobom, które nie są obywatelami Polski. W ostatnim czasie jednak sporo się w tym zakresie zmieniło i w zasadzie poszukanie banku z ofertą kredytu dla obcokrajowców nie jest już żadnym problemem. Często takie kredyty nie są specjalnie dedykowane obcokrajowcom - mogą z nich korzystać zarówno Polacy jak i obywatele innych państw. Są również banki, które dokładnie określają, iż mają w swojej ofercie specjalne kredyty dla cudzoziemców i omawiają ich charakterystykę. W dzisiejszych czasach obcokrajowcy mają nawet szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego.

Z racji tego, iż na ten moment najwięcej obcokrajowców w Polsce pochodzi z Ukrainy, wiele banków zdecydowało się na wprowadzenie obsługi klientów w języku ukraińskim i rosyjskim. To z pewnością ogromne udogodnienie dla wszystkich Ukraińców chcących skorzystać z oferty polskich instytucji bankowych.

Przekonaj się co warto wiedzieć o oprocentowaniu kredytu gotówkowego.

Jakie warunki musi spełniać obcokrajowiec, aby otrzymać kredyt gotówkowy w polskim banku?

Jeszcze jakiś czas temu jedynym sposobem na uzyskanie kredytu przez cudzoziemca było posiadanie obywatelstwa polskiego. Teraz wprowadzono bardzo wiele zmian, dzięki czemu także klienci spoza Polski mogą skutecznie ubiegać się o kredyt gotówkowy w jednym z polskich banków.

Oto najważniejsze wymagania określane przez banki wobec cudzoziemców ubiegających się o kredyt:

 • posiadanie karty stałego pobytu oraz wizy,

 • posiadanie stałego, legalnego źródła dochodu,

 • posiadanie adresu zameldowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 • posiadanie ważnego paszportu,

 • posiadanie rachunku bankowego w polskim banku,

 • posiadanie numeru PESEL,

 • posiadanie pozytywnej historii kredytowej.

W zdecydowanej większości przypadków, banki oraz firmy zajmujące się udzielaniem kredytów, wymagają od osób spoza Unii Europejskiej posiadania dokumentów takich jak wiza oraz karta stałego pobytu. Są to dwa najważniejsze dokumenty, które pozwalają na potwierdzenie, iż dana osoba przebywa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w sposób legalny. Kolejną niezwykle istotną kwestią jest posiadanie przez cudzoziemca stałego i legalnego źródła dochodu. Dodatkowo, powinno ono być w odpowiedni sposób udokumentowane. Dochód ten musi mieć odpowiednią wysokość, aby pozwalał cudzoziemcowi na spłatę kredytu w terminie określonym w umowie.

Dla każdego banku bardzo ważne jest także to, jaki rodzaj umowy wiąże cudzoziemca z pracodawcą. Najlepiej traktowane są oczywiście umowy o pracę na czas nieokreślony bądź w ostateczności na czas określony. Nie jest to jednak reguła, ponieważ w ciągu kilku ostatnich lat banki coraz przychylniej zaczęły traktować klientów z innymi rodzajami umów. Zdecydowana większość klientów pracujących na umowę zlecenie czy o dzieło nie jest odprawiana z kwitkiem - warunkiem jest jednak posiadanie przez nich dochodów na odpowiednio wysokim poziomie.

Numer PESEL nadawany jest zawsze w trakcie meldowania obcokrajowca w Polsce. Wystarczy, że przybysz zamelduje się na pobyt stały bądź czasowy, a bez problemu uzyska dokument, dzięki któremu będzie mógł ubiegać się o uzyskanie kredytu gotówkowego. Zezwolenie na pobyt stały można otrzymać w Urzędzie ds. Cudzoziemców. Cudzoziemiec zobowiązany jest do tego, aby najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terenie naszego kraju udać się do urzędu z wypełnionym wnioskiem do wojewody o wydanie zezwolenia na pobyt stały.

Dla każdej instytucji bankowej udzielającej kredytów niezwykle istotne jest oczywiście dogłębne zweryfikowanie historii kredytowej klienta oraz jego zdolności kredytowej. W przypadku obcokrajowców ubiegających się o kredyt nie jest to takie proste. Osoby bez polskiego obywatelstwa od początku pobytu na terenie naszego kraju powinny budować swoją historię kredytową. To wcale nie jest trudne. Jednym z najlepszych i najprostszych sposobów jest założenie konta w banku. Konto bankowe każdy obcokrajowiec może założyć bez żadnych przeszkód w dowolnie wybranym banku. W tym względzie panuje pełna dowolność. Na ten rachunek powinno trafiać w sposób regularny nasze wynagrodzenie. Dla banku będzie to sygnał, iż danemu klientowi udało się już zgromadzić pewną liczbę środków. Cudzoziemiec w miarę możliwości powinien także w sposób aktywny korzystać ze swojego konta, czyli realizować przelewy, wypłacać gotówkę w bankomacie itd. Wszystko to powoduje, iż klient będzie stawał się dla banku znacznie bardziej wiarygodny jako potencjalny kredytobiorca. Każdy obcokrajowiec powinien jednak zawsze pamiętać o tym, aby w odpowiednim terminie spłacać wszystkie swoje zadłużenia, w szczególności na karcie kredytowej.

Zobacz, czym wyróżnia się kredyt rataly.

Jakie dokumenty musi mieć obcokrajowiec, aby ubiegać się o kredyt gotówkowy w banku?

Liczba dokumentów, które muszą dostarczyć cudzoziemcy ubiegający się o kredyt gotówkowy w polskim banku, jest dłuższa od tej, którą muszą dostarczyć Polacy. Uwarunkowane jest to tym, iż polskie instytucje bankowe muszą bardzo dokładnie sprawdzić klienta zza granicy, aby mieć pewność, iż spłaci on swoje zobowiązanie w terminie zapisanym w umowie.

Jakie dokumenty musi posiadać obcokrajowiec wnioskujący o kredyt gotówkowy w banku?

 • dowód osobisty bądź paszport (w zależności od wymagań danego banku),

 • karta stałego pobytu bądź czasowego pobytu (karta czasowego pobytu wtedy, gdy cudzoziemcowi nie udało się jeszcze załatwić karty stałego pobytu),

 • umowa o pracę (lub zlecenie, o dzieło) bądź zaświadczenie od pracodawcy, które będzie potwierdzało legalne zatrudnienie obcokrajowca na terenie Polski,

 • zaświadczenie potwierdzające zameldowanie obcokrajowca na terytorium Polski,

 • raport kredytowy z kraju, z którego pochodzi obcokrajowiec,

 • wniosek kredytowy.

Warto również pamiętać o tym, że jeśli obcokrajowiec będzie ubiegał się o uzyskanie kredytu gotówkowego na zakup mieszkania bądź domu, to będzie wiązało się to z jeszcze większą liczbą formalności. Kredyt gotówkowy można oczywiście wydać na dowolnie przez siebie wybrany cel, jednak przedstawiciel banku z pewnością zapyta obcokrajowca, na jaki cel chce przeznaczyć uzyskane finansowanie. Gdy celem kredytu ma być zakupienie nieruchomości, bank będzie również wymagał zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zakup konkretnej nieruchomości. Cudzoziemiec we własnym zakresie musi postarać się o uzyskanie takiego zezwolenia.

Raport kredytowy z kraju, z którego pochodzi konkretny cudzoziemiec, w większości przypadków pobierany jest w sposób automatyczny przez banki. Każdy obywatel innego kraju chcący uzyskać kredyt gotówkowy w Polsce, razem z wnioskiem o udzielenie kredytu musi również złożyć upoważnienie o pozyskanie za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej informacji, które są dostępne w krajowym biurze odpowiednim dla kraju jego poprzedniego zamieszkania. Takie upoważnienie jest we wszystkich zgodach zawartych we wniosku.

Polskie Biuro Informacji Kredytowej (BIK) nieustannie współpracuje ze wszystkimi swoimi odpowiednikami z innych krajów. Czasami jednak zdarza się tak, iż raport kredytowy ze swojego kraju musi dostarczyć obcokrajowiec we własnym zakresie. W takim przypadku musi zweryfikować, jaka jest właściwa dla niego instytucja do pobrania takiego raportu a następnie złożyć wniosek o wyciąg. Później musi już tylko dostarczyć wyciąg do banku, w którym ubiega się o uzyskanie kredytu gotówkowego. W najlepszej sytuacji są aktualnie Ukraińcy. Są oni najliczniejszą grupą cudzoziemców w Polsce, przez co banki składane przez nich wnioski rozpatrują znacznie szybciej.

Czy wnioskowanie o kredyt gotówkowy przez obcokrajowca w Polsce jest kłopotliwe?

Jeszcze parę lat temu wnioskowanie o kredyt gotówkowy przez cudzoziemców w Polsce było pełne zbędnych formalności i zajmowało mnóstwo czasu. Dzisiaj sytuacja mocno się zmieniła. W przypadku, gdy obcokrajowiec w Polsce zarabia w polskiej walucie, jest tutaj zameldowany oraz prowadzi rachunek bankowy w polskim banku, to żaden bank nie będzie robił jakichkolwiek problemów z przyznaniem mu kredytu gotówkowego.

Jedynym utrudnieniem podczas ubiegania się o kredyt gotówkowy przez obcokrajowca w Polsce może być sytuacja, w której chce on uzyskać finansowanie na zakup mieszkania lub domu na terenie Polski. Wówczas konieczne będzie spełnienie dodatkowych formalności - mowa tutaj o uzyskaniu zezwolenia od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zakup takiej nieruchomości.

W sytuacji, gdy cudzoziemiec będzie planował kupić nieruchomość znajdującą się w strefie nadgranicznej bądź grunty rolne, których powierzchnia będzie przekraczała 1 hektar, wówczas bardzo dokładnie może zostać zweryfikowany przez odpowiednie polskie instytucje.

Mieszkanie bez wkładu własnego - przekonaj się, że to możliwe!

Najlepsze sposoby na zwiększenie szansy na uzyskanie kredytu gotówkowego przez obcokrajowca

Jest całkiem sporo sposobów na bardzo skuteczne zwiększenie szans na uzyskanie kredytu gotówkowego przez obcokrajowca w Polsce. Są one następujące:

 • posiadanie dobrej historii kredytowej, która została zbudowana w Polsce. Aby ją zbudować, można brać drobne pożyczki oraz spłacać je w odpowiednim terminie;

 • małżeństwo z Polakiem bądź Polką - zawarcie małżeństwa z obywatelem/obywatelką Polski jest bardzo dobry powodem do osiedlenia się na terytorium naszego kraju i z reguły nie wzbudza żadnych podejrzeń. Jedynym warunkiem jest brak rozdzielności majątkowej między małżonkami;

 • legalna praca w Polsce (najlepiej w oparciu o umowę o pracę) - według instytucji bankowych umowy zlecenie oraz o dzieło z reguły są mniej wiarygodnym źródłem dochodu.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne
Ola
17.03.2021

Witam. Mój znajomy jest Nigeryjczykiem i chciałby uzyskać kredyt gotówkowy w Polsce. Posiada pozwolenie na pobyt czasowy, za 2 miesiące kończy studia. pracuje ale nie posiada żadnej umowy o pracę, ponieważ pracuje w Uber Eats, czy jest jakaś szansa na uzyskanie kredytu i w jakim banku mógłby się ubiegać.

17bankow.com:

Dzień dobry, niestety do uzyskania kredytu potrzebne jest posiadanie karty stałego pobytu.

Dmytro
27.10.2020

Uzyskanie kredytu dla obcokrajowców jest niezmiernie ciężki proces. Główna rzecz to meldunek, nie wiadomo jak to dostać, po to próbowałem wziąć kredyt na mieszkanie aby być zameldowany w Polsce. Czyli żeby kupić mieszkanie musisz mieć mieszkanie. To wymyślił id***ta. Po drugie żaden bank nie chcę dać kredyt na podstawie czasowego pobytu, chociaż n.p ja Ukrainiec z 21 lat pracuję na terytorium Polski już przez 5 lat. Po trzecie problem z udowodnieniem dochodów. Wiadomo że nie tylko obcokrajowcy, ale większość Polaków pracują na umowę z najniższą krajową (2.500 zł) przez to jedyny bank który zgodził się wydać kredyt na podstawie czasowego pobytu korzystając z tego że mam na umowie 2500 zł. pogodził się bardzo nie wygodnych warunkach, chociaż jestem kierowca zawodowy i mam potrwierdzone wpływy na konto bankowe 7000 złotych co miesiąc przez okres 5 lat. Więc to co tu napisane na stronie to po prostu bajeczki dla ślepych ludzi. Do rzeczy kwotę jaką prosiłem to 160 tyś złotych na 6-7 lat.

Powiązane artykuły

Najtańszy kredyt gotówkowy - Maj 2021
Kredyty gotówkowe 04.05.2021

Najtańszy kredyt gotówkowy - Maj 2021

Najtańszy kredyt gotówkowy może pomóc ci pokryć bieżące wydatki bez uciążliwych kosztów, czy wysokiej raty. Przekonaj się, że korzystając z darmowego porównania kredytów, łatwiej będzie Ci wybrań tani kredyt i cieszyć się dodatkową gotówką.

Zobacz więcej
Pożyczka Internetowa - sprawdź ofertę Alior Banku
Kredyty gotówkowe 26.04.2021

Pożyczka Internetowa - sprawdź ofertę Alior Banku

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat Pożyczki Internetowej w Alior Banku? Co do zaoferowania ma bank dla nowych klientów, którzy wnioskować będą o zobowiązanie online? Przekonaj się, czy Pożyczka Internetowa to usługa dla Ciebie.

Zobacz więcej
Kiedy nie warto decydować się na kredyt gotówkowy lub pożyczkę?
Kredyty gotówkowe 19.04.2021

Kiedy nie warto decydować się na kredyt gotówkowy lub pożyczkę?

Choć wydaje się, że kredyt gotówkowy jest bardzo uniwersalnym zadłużeniem, okazuje się, że nie zawsze warto starać się o takie zobowiązanie. Sprawdź, czy masz powód, by zrezygnować z pożyczki na dowolny cel. 

Zobacz więcej
Kredyt na dowód bez umowy o pracę 2021
Kredyty gotówkowe 14.04.2021

Kredyt na dowód bez umowy o pracę 2021

Co musisz wiedzieć o kredycie na dowód bez umowy o pracę? Czy mimo pandemii banki oferują łatwo dostępne kredyty na dowolny cel? Kto może skorzystać z minimalnych formalności i podpisać umowę kredytową nawet bez zaświadczenia o zarobkach?

Zobacz więcej
Okres kredytowania - na jaki okres można zaciągnąć kredyt i jak wybrać odpowiedni?
Kredyty gotówkowe 12.04.2021

Okres kredytowania - na jaki okres można zaciągnąć kredyt i jak wybrać odpowiedni?

Okres kredytowania to jeden z najważniejszych parametrów kredytu. Wpływa on zarówno na wysokość raty, jak i na całkowity koszt zobowiązania. Powinien być na tyle krótki, by nie dopłacać za dużo do pożyczonego kapitału, ale i na tyle długi, by nie powodować problemów ze spłatą raty.

Zobacz więcej
Kredyt gotówkowy online - wybierz ofertę z najniższą ratą
Kredyty gotówkowe 07.04.2021

Kredyt gotówkowy online - wybierz ofertę z najniższą ratą

Jak obliczyć ratę kredytu gotówkowego online? Czy decydując się na zadłużenie na dowolny cel, warto zwrócić uwagę na miesięczną ratę kredytu? Jak skutecznie porównać dostępne zadłużenia na dowolny cel, nie tracąc na to czasu?

Zobacz więcej
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie, aby świadczyć dopasowane i bezpieczne usług, personalizować reklamy, udostępniać funkcje mediów społecznościowych oraz analizować ruchu w Internecie. Klikając "Akceptuję", zgadzasz się na użycie technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych zarówno przez Totalmoney.pl, Wirtualną Polskę, Google, Facebook jak i innych naszych partnerów, o których dowiesz się więcej w Polityce Prywatności
Twoje dane osobowe takie jak adres IP, identyfikatory urządzeń i identyfikatory plików cookies będą przetwarzane przez Wirtualną Polskę bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody. Wirtualna Polska przetwarza je w oparciu o uzasadniony interes na potrzeby badań rynkowych, w celu uzyskania informacji na temat odbiorców odwiedzających naszą witrynę i oglądających reklamy, oraz opracowywania i ulepszania produktów.
Twoje dane osobowe będą ponadto przetwarzane przez Wirtualną Polskę, Google'a i Facebooka na potrzeby wyboru podstawowych i spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych reklam, czy też pomiaru wydajności reklam, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą możesz w dowolnym momencie wycofać: w przypadku Wirtualnej Polski tutaj; Google'a- tutaj; Facebooka - tutaj.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdziesz w Polityce Prywatności. Informacje o wykorzystywaniu danych przez Google'a znajdziesz tutaj, a przez Facebooka znajdziesz - tutaj