×Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności

Kredyt gotówkowy dla obcokrajowców

Opublikowano: 23.01.2020 09:00
Średnia ocena: 5,59/6Głosów: 12

Liczba cudzoziemców w Polsce nieustannie rośnie. Przybysze z innych krajów coraz częściej wnioskują w naszym kraju o kredyty gotówkowe lub pożyczki dla obcokrajowców. Aby otrzymać finansowanie z banku, nie muszą spełniać żadnych specjalnych warunków - wystarczy, że mają numer PESEL, stałe i legalne źródło dochodu, kartę stałego pobytu a także adres zameldowania na terenie Polski. Oczywiście, liczba dokumentów wymagana wobec cudzoziemców jest nieco większa. W niniejszym artykule wyjaśniamy, jakie dokładnie warunki musi spełnić obcokrajowiec, aby otrzymać kredyt gotówkowy w polskim banku.

Promocja
Polecamy
1
9,36%
RRSO
7,19%
Oprocentowanie
497,51 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 6/6
6495 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 12
Nowość
Polecamy
2
9,40%
RRSO
6,00%
Oprocentowanie
497,88 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 4/6
2716 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 4
3
9,63%
RRSO
7,19%
Oprocentowanie
499,92 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 5/6
9244 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 6
4
12,38%
RRSO
7,20%
Oprocentowanie
524,01 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 5/6
3580 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 12
5
14,02%
RRSO
7,20%
Oprocentowanie
538,48 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 6/6
32191 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 95

W jakim polskim banku obcokrajowiec może dostać kredyt?

Warto wiedzieć, iż w chwili obecnej nie wszystkie polskie banki udzielają kredytów osobom, które nie są obywatelami Polski. W ostatnim czasie jednak sporo się w tym zakresie zmieniło i w zasadzie poszukanie banku z ofertą kredytu dla obcokrajowców nie jest już żadnym problemem. Często takie kredyty nie są specjalnie dedykowane obcokrajowcom - mogą z nich korzystać zarówno Polacy jak i obywatele innych państw. Są również banki, które dokładnie określają, iż mają w swojej ofercie specjalne kredyty dla cudzoziemców i omawiają ich charakterystykę. W dzisiejszych czasach obcokrajowcy mają nawet szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego.

Z racji tego, iż na ten moment najwięcej obcokrajowców w Polsce pochodzi z Ukrainy, wiele banków zdecydowało się na wprowadzenie obsługi klientów w języku ukraińskim i rosyjskim. To z pewnością ogromne udogodnienie dla wszystkich Ukraińców chcących skorzystać z oferty polskich instytucji bankowych.

Jakie warunki musi spełniać obcokrajowiec, aby otrzymać kredyt gotówkowy w polskim banku?

Jeszcze jakiś czas temu jedynym sposobem na uzyskanie kredytu przez cudzoziemca było posiadanie obywatelstwa polskiego. Teraz wprowadzono bardzo wiele zmian, dzięki czemu także klienci spoza Polski mogą skutecznie ubiegać się o kredyt gotówkowy w jednym z polskich banków.

Oto najważniejsze wymagania określane przez banki wobec cudzoziemców ubiegających się o kredyt:

 • posiadanie karty stałego pobytu oraz wizy,

 • posiadanie stałego, legalnego źródła dochodu,

 • posiadanie adresu zameldowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 • posiadanie ważnego paszportu,

 • posiadanie rachunku bankowego w polskim banku,

 • posiadanie numeru PESEL,

 • posiadanie pozytywnej historii kredytowej.

W zdecydowanej większości przypadków, banki oraz firmy zajmujące się udzielaniem kredytów, wymagają od osób spoza Unii Europejskiej posiadania dokumentów takich jak wiza oraz karta stałego pobytu. Są to dwa najważniejsze dokumenty, które pozwalają na potwierdzenie, iż dana osoba przebywa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w sposób legalny. Kolejną niezwykle istotną kwestią jest posiadanie przez cudzoziemca stałego i legalnego źródła dochodu. Dodatkowo, powinno ono być w odpowiedni sposób udokumentowane. Dochód ten musi mieć odpowiednią wysokość, aby pozwalał cudzoziemcowi na spłatę kredytu w terminie określonym w umowie.

Dla każdego banku bardzo ważne jest także to, jaki rodzaj umowy wiąże cudzoziemca z pracodawcą. Najlepiej traktowane są oczywiście umowy o pracę na czas nieokreślony bądź w ostateczności na czas określony. Nie jest to jednak reguła, ponieważ w ciągu kilku ostatnich lat banki coraz przychylniej zaczęły traktować klientów z innymi rodzajami umów. Zdecydowana większość klientów pracujących na umowę zlecenie czy o dzieło nie jest odprawiana z kwitkiem - warunkiem jest jednak posiadanie przez nich dochodów na odpowiednio wysokim poziomie.

Numer PESEL nadawany jest zawsze w trakcie meldowania obcokrajowca w Polsce. Wystarczy, że przybysz zamelduje się na pobyt stały bądź czasowy, a bez problemu uzyska dokument, dzięki któremu będzie mógł ubiegać się o uzyskanie kredytu gotówkowego. Zezwolenie na pobyt stały można otrzymać w Urzędzie ds. Cudzoziemców. Cudzoziemiec zobowiązany jest do tego, aby najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terenie naszego kraju udać się do urzędu z wypełnionym wnioskiem do wojewody o wydanie zezwolenia na pobyt stały.

Dla każdej instytucji bankowej udzielającej kredytów niezwykle istotne jest oczywiście dogłębne zweryfikowanie historii kredytowej klienta oraz jego zdolności kredytowej. W przypadku obcokrajowców ubiegających się o kredyt nie jest to takie proste. Osoby bez polskiego obywatelstwa od początku pobytu na terenie naszego kraju powinny budować swoją historię kredytową. To wcale nie jest trudne. Jednym z najlepszych i najprostszych sposobów jest założenie konta w banku. Rachunek bankowy każdy obcokrajowiec może założyć bez żadnych przeszkód w dowolnie wybranym banku. W tym względzie panuje pełna dowolność. Na ten rachunek powinno trafiać w sposób regularny nasze wynagrodzenie. Dla banku będzie to sygnał, iż danemu klientowi udało się już zgromadzić pewną liczbę środków. Cudzoziemiec w miarę możliwości powinien także w sposób aktywny korzystać ze swojego konta, czyli realizować przelewy, wypłacać gotówkę w bankomacie itd. Wszystko to powoduje, iż klient będzie stawał się dla banku znacznie bardziej wiarygodny jako potencjalny kredytobiorca. Każdy obcokrajowiec powinien jednak zawsze pamiętać o tym, aby w odpowiednim terminie spłacać wszystkie swoje zadłużenia, w szczególności na karcie kredytowej.

Jakie dokumenty musi mieć obcokrajowiec, aby ubiegać się o kredyt gotówkowy w banku?

Liczba dokumentów, które muszą dostarczyć cudzoziemcy ubiegający się o kredyt gotówkowy w polskim banku, jest dłuższa od tej, którą muszą dostarczyć Polacy. Uwarunkowane jest to tym, iż polskie instytucje bankowe muszą bardzo dokładnie sprawdzić klienta zza granicy, aby mieć pewność, iż spłaci on swoje zobowiązanie w terminie zapisanym w umowie.

Jakie dokumenty musi posiadać obcokrajowiec wnioskujący o kredyt gotówkowy w banku?

 • dowód osobisty bądź paszport (w zależności od wymagań danego banku),

 • karta stałego pobytu bądź czasowego pobytu (karta czasowego pobytu wtedy, gdy cudzoziemcowi nie udało się jeszcze załatwić karty stałego pobytu),

 • umowa o pracę (lub zlecenie, o dzieło) bądź zaświadczenie od pracodawcy, które będzie potwierdzało legalne zatrudnienie obcokrajowca na terenie Polski,

 • zaświadczenie potwierdzające zameldowanie obcokrajowca na terytorium Polski,

 • raport kredytowy z kraju, z którego pochodzi obcokrajowiec,

 • wniosek kredytowy.

Warto również pamiętać o tym, że jeśli obcokrajowiec będzie ubiegał się o uzyskanie kredytu gotówkowego na zakup mieszkania bądź domu, to będzie wiązało się to z jeszcze większą liczbą formalności. Kredyt gotówkowy można oczywiście wydać na dowolnie przez siebie wybrany cel, jednak przedstawiciel banku z pewnością zapyta obcokrajowca, na jaki cel chce przeznaczyć uzyskane finansowanie. Gdy celem kredytu ma być zakupienie nieruchomości, bank będzie również wymagał zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zakup konkretnej nieruchomości. Cudzoziemiec we własnym zakresie musi postarać się o uzyskanie takiego zezwolenia.

Raport kredytowy z kraju, z którego pochodzi konkretny cudzoziemiec, w większości przypadków pobierany jest w sposób automatyczny przez banki. Każdy obywatel innego kraju chcący uzyskać kredyt gotówkowy w Polsce, razem z wnioskiem o udzielenie kredytu musi również złożyć upoważnienie o pozyskanie za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej informacji, które są dostępne w krajowym biurze odpowiednim dla kraju jego poprzedniego zamieszkania. Takie upoważnienie jest we wszystkich zgodach zawartych we wniosku.

Polskie Biuro Informacji Kredytowej (BIK) nieustannie współpracuje ze wszystkimi swoimi odpowiednikami z innych krajów. Czasami jednak zdarza się tak, iż raport kredytowy ze swojego kraju musi dostarczyć obcokrajowiec we własnym zakresie. W takim przypadku musi zweryfikować, jaka jest właściwa dla niego instytucja do pobrania takiego raportu a następnie złożyć wniosek o wyciąg. Później musi już tylko dostarczyć wyciąg do banku, w którym ubiega się o uzyskanie kredytu gotówkowego. W najlepszej sytuacji są aktualnie Ukraińcy. Są oni najliczniejszą grupą cudzoziemców w Polsce, przez co banki składane przez nich wnioski rozpatrują znacznie szybciej.

Czy wnioskowanie o kredyt gotówkowy przez obcokrajowca w Polsce jest kłopotliwe?

Jeszcze parę lat temu wnioskowanie o kredyt gotówkowy przez cudzoziemców w Polsce było pełne zbędnych formalności i zajmowało mnóstwo czasu. Dzisiaj sytuacja mocno się zmieniła. W przypadku, gdy obcokrajowiec w Polsce zarabia w polskiej walucie, jest tutaj zameldowany oraz prowadzi rachunek bankowy w polskim banku, to żaden bank nie będzie robił jakichkolwiek problemów z przyznaniem mu kredytu gotówkowego.

Jedynym utrudnieniem podczas ubiegania się o kredyt gotówkowy przez obcokrajowca w Polsce może być sytuacja, w której chce on uzyskać finansowanie na zakup mieszkania lub domu na terenie Polski. Wówczas konieczne będzie spełnienie dodatkowych formalności - mowa tutaj o uzyskaniu zezwolenia od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zakup takiej nieruchomości.

W sytuacji, gdy cudzoziemiec będzie planował kupić nieruchomość znajdującą się w strefie nadgranicznej bądź grunty rolne, których powierzchnia będzie przekraczała 1 hektar, wówczas bardzo dokładnie może zostać zweryfikowany przez odpowiednie polskie instytucje.

Najlepsze sposoby na zwiększenie szansy na uzyskanie kredytu gotówkowego przez obcokrajowca

Jest całkiem sporo sposobów na bardzo skuteczne zwiększenie szans na uzyskanie kredytu gotówkowego przez obcokrajowca w Polsce. Są one następujące:

 • posiadanie dobrej historii kredytowej, która została zbudowana w Polsce. Aby ją zbudować, można brać drobne pożyczki oraz spłacać je w odpowiednim terminie;

 • małżeństwo z Polakiem bądź Polką - zawarcie małżeństwa z obywatelem/obywatelką Polski jest bardzo dobry powodem do osiedlenia się na terytorium naszego kraju i z reguły nie wzbudza żadnych podejrzeń. Jedynym warunkiem jest brak rozdzielności majątkowej między małżonkami;

 • legalna praca w Polsce (najlepiej w oparciu o umowę o pracę) - według instytucji bankowych umowy zlecenie oraz o dzieło z reguły są mniej wiarygodnym źródłem dochodu.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Powiązane artykuły

Kredyt gotówkowy na wkład własny - dlaczego to niemożliwe?

Kredyt gotówkowy na wkład własny - dlaczego to niemożliwe?

Kredyt gotówkowy na wkład własny to nie jest korzystne rozwiązanie. Bank wymagając wkładu własnego, chce mieć pewność, że kredytobiorca jest w stanie samodzielnie zdobyć te środki finansowe, nie korzystając dodatkowo z...

Zobacz więcej
Pożyczka gotówkowa czy chwilówka? Sprawdź co wybrać

Pożyczka gotówkowa czy chwilówka? Sprawdź co wybrać

Przekonaj się, czy pożyczka gotówkowa w banku będzie dla ciebie korzystniejsza niż chwilówka. Sprawdź, co możesz zyskać, wybierając kredyt, a czego oczekiwać wybierając ofertę parabanku.

Zobacz więcej
Aktualny ranking kredytów gotówkowych - Październik 2020

Aktualny ranking kredytów gotówkowych - Październik 2020

Ranking kredytów gotówkowych pomoże ci szybko wybrać najtańsze zadłużenie i poznać warunki konkurencyjnych ofert. Przekonaj się, że kredyt gotówkowy nie musi być kosztowny, a ty możesz szybko otrzymać pieniądze,...

Zobacz więcej
Chwilówki - wady i zalety
Chwilówki29.09.2020

Chwilówki - wady i zalety

Szybka pożyczka ma wiele zalet, zanim jednak wybierzesz najlepszą chwilówkę, poznaj także jej wady. Zwiększaj swoją świadomość finansową i szukaj usług, które pomogą ci zrealizować cel, nie narażając na dodatkowe opłaty. 

Zobacz więcej
Karta kredytowa czy kredyt gotówkowy - która oferta będzie lepsza?

Karta kredytowa czy kredyt gotówkowy - która oferta będzie lepsza?

Karta kredytowa i kredyt gotówkowy pozwolą ci skorzystać z pieniędzy na całkowicie dowolny cel. Przekonaj się, która z tych usług będzie dla ciebie korzystniejsza.

Zobacz więcej
Kredyt gotówkowy w dobie pandemii - korzystne zmiany dla klientów

Kredyt gotówkowy w dobie pandemii - korzystne zmiany dla klientów

Banki zdecydowały się na rozwinięcie swoich usług online, co jest dużym atutem, szczególnie dla osób, które chętnie korzystają z usług, które gwarantują oszczędność czasu. Pozytywną zmianę możemy zauważyć...

Zobacz więcej