× Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności

Kredyt gotówkowy dla obcokrajowców

Zaktualizowano: 05.02.2021 14:55
Opublikowano: 23.01.2020 09:00
Średnia ocena: 5,72/6 Głosów: 25

Warto wiedzieć, iż w chwili obecnej nie wszystkie polskie banki udzielają kredytów osobom, które nie są obywatelami Polski. W ostatnim czasie sporo się zmieniło i poszukanie banku z ofertą kredytu dla obcokrajowców nie jest już problemem.

Liczba cudzoziemców w Polsce nieustannie rośnie. Przybysze z innych krajów coraz częściej wnioskują w naszym kraju o kredyty gotówkowe lub pożyczki dla obcokrajowców. Aby otrzymać finansowanie z banku, nie muszą spełniać żadnych specjalnych warunków - wystarczy, że mają numer PESEL, stałe i legalne źródło dochodu, kartę stałego pobytu a także adres zameldowania na terenie Polski. Oczywiście, liczba dokumentów wymagana wobec cudzoziemców jest nieco większa. W niniejszym artykule wyjaśniamy, jakie dokładnie warunki musi spełnić obcokrajowiec, aby otrzymać kredyt gotówkowy w polskim banku.

W jakim polskim banku obcokrajowiec może dostać kredyt?

Warto wiedzieć, iż w chwili obecnej nie wszystkie polskie banki udzielają kredytów osobom, które nie są obywatelami Polski. W ostatnim czasie jednak sporo się w tym zakresie zmieniło i w zasadzie poszukanie banku z ofertą kredytu dla obcokrajowców nie jest już żadnym problemem. Często takie kredyty nie są specjalnie dedykowane obcokrajowcom - mogą z nich korzystać zarówno Polacy jak i obywatele innych państw. Są również banki, które dokładnie określają, iż mają w swojej ofercie specjalne kredyty dla cudzoziemców i omawiają ich charakterystykę. W dzisiejszych czasach obcokrajowcy mają nawet szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego.

Z racji tego, iż na ten moment najwięcej obcokrajowców w Polsce pochodzi z Ukrainy, wiele banków zdecydowało się na wprowadzenie obsługi klientów w języku ukraińskim i rosyjskim. To z pewnością ogromne udogodnienie dla wszystkich Ukraińców chcących skorzystać z oferty polskich instytucji bankowych.

Jakie warunki musi spełniać obcokrajowiec, aby otrzymać kredyt gotówkowy w polskim banku?

Jeszcze jakiś czas temu jedynym sposobem na uzyskanie kredytu przez cudzoziemca było posiadanie obywatelstwa polskiego. Teraz wprowadzono bardzo wiele zmian, dzięki czemu także klienci spoza Polski mogą skutecznie ubiegać się o kredyt gotówkowy w jednym z polskich banków.

Oto najważniejsze wymagania określane przez banki wobec cudzoziemców ubiegających się o kredyt:

 • posiadanie karty stałego pobytu oraz wizy,

 • posiadanie stałego, legalnego źródła dochodu,

 • posiadanie adresu zameldowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 • posiadanie ważnego paszportu,

 • posiadanie rachunku bankowego w polskim banku,

 • posiadanie numeru PESEL,

 • posiadanie pozytywnej historii kredytowej.

W zdecydowanej większości przypadków, banki oraz firmy zajmujące się udzielaniem kredytów, wymagają od osób spoza Unii Europejskiej posiadania dokumentów takich jak wiza oraz karta stałego pobytu. Są to dwa najważniejsze dokumenty, które pozwalają na potwierdzenie, iż dana osoba przebywa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w sposób legalny. Kolejną niezwykle istotną kwestią jest posiadanie przez cudzoziemca stałego i legalnego źródła dochodu. Dodatkowo, powinno ono być w odpowiedni sposób udokumentowane. Dochód ten musi mieć odpowiednią wysokość, aby pozwalał cudzoziemcowi na spłatę kredytu w terminie określonym w umowie.

Dla każdego banku bardzo ważne jest także to, jaki rodzaj umowy wiąże cudzoziemca z pracodawcą. Najlepiej traktowane są oczywiście umowy o pracę na czas nieokreślony bądź w ostateczności na czas określony. Nie jest to jednak reguła, ponieważ w ciągu kilku ostatnich lat banki coraz przychylniej zaczęły traktować klientów z innymi rodzajami umów. Zdecydowana większość klientów pracujących na umowę zlecenie czy o dzieło nie jest odprawiana z kwitkiem - warunkiem jest jednak posiadanie przez nich dochodów na odpowiednio wysokim poziomie.

Numer PESEL nadawany jest zawsze w trakcie meldowania obcokrajowca w Polsce. Wystarczy, że przybysz zamelduje się na pobyt stały bądź czasowy, a bez problemu uzyska dokument, dzięki któremu będzie mógł ubiegać się o uzyskanie kredytu gotówkowego. Zezwolenie na pobyt stały można otrzymać w Urzędzie ds. Cudzoziemców. Cudzoziemiec zobowiązany jest do tego, aby najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terenie naszego kraju udać się do urzędu z wypełnionym wnioskiem do wojewody o wydanie zezwolenia na pobyt stały.

Dla każdej instytucji bankowej udzielającej kredytów niezwykle istotne jest oczywiście dogłębne zweryfikowanie historii kredytowej klienta oraz jego zdolności kredytowej. W przypadku obcokrajowców ubiegających się o kredyt nie jest to takie proste. Osoby bez polskiego obywatelstwa od początku pobytu na terenie naszego kraju powinny budować swoją historię kredytową. To wcale nie jest trudne. Jednym z najlepszych i najprostszych sposobów jest założenie konta w banku. Rachunek bankowy każdy obcokrajowiec może założyć bez żadnych przeszkód w dowolnie wybranym banku. W tym względzie panuje pełna dowolność. Na ten rachunek powinno trafiać w sposób regularny nasze wynagrodzenie. Dla banku będzie to sygnał, iż danemu klientowi udało się już zgromadzić pewną liczbę środków. Cudzoziemiec w miarę możliwości powinien także w sposób aktywny korzystać ze swojego konta, czyli realizować przelewy, wypłacać gotówkę w bankomacie itd. Wszystko to powoduje, iż klient będzie stawał się dla banku znacznie bardziej wiarygodny jako potencjalny kredytobiorca. Każdy obcokrajowiec powinien jednak zawsze pamiętać o tym, aby w odpowiednim terminie spłacać wszystkie swoje zadłużenia, w szczególności na karcie kredytowej.

Jakie dokumenty musi mieć obcokrajowiec, aby ubiegać się o kredyt gotówkowy w banku?

Liczba dokumentów, które muszą dostarczyć cudzoziemcy ubiegający się o kredyt gotówkowy w polskim banku, jest dłuższa od tej, którą muszą dostarczyć Polacy. Uwarunkowane jest to tym, iż polskie instytucje bankowe muszą bardzo dokładnie sprawdzić klienta zza granicy, aby mieć pewność, iż spłaci on swoje zobowiązanie w terminie zapisanym w umowie.

Jakie dokumenty musi posiadać obcokrajowiec wnioskujący o kredyt gotówkowy w banku?

 • dowód osobisty bądź paszport (w zależności od wymagań danego banku),

 • karta stałego pobytu bądź czasowego pobytu (karta czasowego pobytu wtedy, gdy cudzoziemcowi nie udało się jeszcze załatwić karty stałego pobytu),

 • umowa o pracę (lub zlecenie, o dzieło) bądź zaświadczenie od pracodawcy, które będzie potwierdzało legalne zatrudnienie obcokrajowca na terenie Polski,

 • zaświadczenie potwierdzające zameldowanie obcokrajowca na terytorium Polski,

 • raport kredytowy z kraju, z którego pochodzi obcokrajowiec,

 • wniosek kredytowy.

Warto również pamiętać o tym, że jeśli obcokrajowiec będzie ubiegał się o uzyskanie kredytu gotówkowego na zakup mieszkania bądź domu, to będzie wiązało się to z jeszcze większą liczbą formalności. Kredyt gotówkowy można oczywiście wydać na dowolnie przez siebie wybrany cel, jednak przedstawiciel banku z pewnością zapyta obcokrajowca, na jaki cel chce przeznaczyć uzyskane finansowanie. Gdy celem kredytu ma być zakupienie nieruchomości, bank będzie również wymagał zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zakup konkretnej nieruchomości. Cudzoziemiec we własnym zakresie musi postarać się o uzyskanie takiego zezwolenia.

Raport kredytowy z kraju, z którego pochodzi konkretny cudzoziemiec, w większości przypadków pobierany jest w sposób automatyczny przez banki. Każdy obywatel innego kraju chcący uzyskać kredyt gotówkowy w Polsce, razem z wnioskiem o udzielenie kredytu musi również złożyć upoważnienie o pozyskanie za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej informacji, które są dostępne w krajowym biurze odpowiednim dla kraju jego poprzedniego zamieszkania. Takie upoważnienie jest we wszystkich zgodach zawartych we wniosku.

Polskie Biuro Informacji Kredytowej (BIK) nieustannie współpracuje ze wszystkimi swoimi odpowiednikami z innych krajów. Czasami jednak zdarza się tak, iż raport kredytowy ze swojego kraju musi dostarczyć obcokrajowiec we własnym zakresie. W takim przypadku musi zweryfikować, jaka jest właściwa dla niego instytucja do pobrania takiego raportu a następnie złożyć wniosek o wyciąg. Później musi już tylko dostarczyć wyciąg do banku, w którym ubiega się o uzyskanie kredytu gotówkowego. W najlepszej sytuacji są aktualnie Ukraińcy. Są oni najliczniejszą grupą cudzoziemców w Polsce, przez co banki składane przez nich wnioski rozpatrują znacznie szybciej.

Czy wnioskowanie o kredyt gotówkowy przez obcokrajowca w Polsce jest kłopotliwe?

Jeszcze parę lat temu wnioskowanie o kredyt gotówkowy przez cudzoziemców w Polsce było pełne zbędnych formalności i zajmowało mnóstwo czasu. Dzisiaj sytuacja mocno się zmieniła. W przypadku, gdy obcokrajowiec w Polsce zarabia w polskiej walucie, jest tutaj zameldowany oraz prowadzi rachunek bankowy w polskim banku, to żaden bank nie będzie robił jakichkolwiek problemów z przyznaniem mu kredytu gotówkowego.

Jedynym utrudnieniem podczas ubiegania się o kredyt gotówkowy przez obcokrajowca w Polsce może być sytuacja, w której chce on uzyskać finansowanie na zakup mieszkania lub domu na terenie Polski. Wówczas konieczne będzie spełnienie dodatkowych formalności - mowa tutaj o uzyskaniu zezwolenia od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zakup takiej nieruchomości.

W sytuacji, gdy cudzoziemiec będzie planował kupić nieruchomość znajdującą się w strefie nadgranicznej bądź grunty rolne, których powierzchnia będzie przekraczała 1 hektar, wówczas bardzo dokładnie może zostać zweryfikowany przez odpowiednie polskie instytucje.

Najlepsze sposoby na zwiększenie szansy na uzyskanie kredytu gotówkowego przez obcokrajowca

Jest całkiem sporo sposobów na bardzo skuteczne zwiększenie szans na uzyskanie kredytu gotówkowego przez obcokrajowca w Polsce. Są one następujące:

 • posiadanie dobrej historii kredytowej, która została zbudowana w Polsce. Aby ją zbudować, można brać drobne pożyczki oraz spłacać je w odpowiednim terminie;

 • małżeństwo z Polakiem bądź Polką - zawarcie małżeństwa z obywatelem/obywatelką Polski jest bardzo dobry powodem do osiedlenia się na terytorium naszego kraju i z reguły nie wzbudza żadnych podejrzeń. Jedynym warunkiem jest brak rozdzielności majątkowej między małżonkami;

 • legalna praca w Polsce (najlepiej w oparciu o umowę o pracę) - według instytucji bankowych umowy zlecenie oraz o dzieło z reguły są mniej wiarygodnym źródłem dochodu.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne
Ola
17.03.2021

Witam. Mój znajomy jest Nigeryjczykiem i chciałby uzyskać kredyt gotówkowy w Polsce. Posiada pozwolenie na pobyt czasowy, za 2 miesiące kończy studia. pracuje ale nie posiada żadnej umowy o pracę, ponieważ pracuje w Uber Eats, czy jest jakaś szansa na uzyskanie kredytu i w jakim banku mógłby się ubiegać.

17bankow.com:

Dzień dobry, niestety do uzyskania kredytu potrzebne jest posiadanie karty stałego pobytu.

Dmytro
27.10.2020

Uzyskanie kredytu dla obcokrajowców jest niezmiernie ciężki proces. Główna rzecz to meldunek, nie wiadomo jak to dostać, po to próbowałem wziąć kredyt na mieszkanie aby być zameldowany w Polsce. Czyli żeby kupić mieszkanie musisz mieć mieszkanie. To wymyślił id***ta. Po drugie żaden bank nie chcę dać kredyt na podstawie czasowego pobytu, chociaż n.p ja Ukrainiec z 21 lat pracuję na terytorium Polski już przez 5 lat. Po trzecie problem z udowodnieniem dochodów. Wiadomo że nie tylko obcokrajowcy, ale większość Polaków pracują na umowę z najniższą krajową (2.500 zł) przez to jedyny bank który zgodził się wydać kredyt na podstawie czasowego pobytu korzystając z tego że mam na umowie 2500 zł. pogodził się bardzo nie wygodnych warunkach, chociaż jestem kierowca zawodowy i mam potrwierdzone wpływy na konto bankowe 7000 złotych co miesiąc przez okres 5 lat. Więc to co tu napisane na stronie to po prostu bajeczki dla ślepych ludzi. Do rzeczy kwotę jaką prosiłem to 160 tyś złotych na 6-7 lat.

TOP 3 oferty - kredyty gotówkowe

Pełny ranking

Powiązane artykuły

Kredyt na dowód bez umowy o pracę 2021
Kredyty gotówkowe 14.04.2021

Kredyt na dowód bez umowy o pracę 2021

Co musisz wiedzieć o kredycie na dowód bez umowy o pracę? Czy mimo pandemii banki oferują łatwo dostępne kredyty na dowolny cel? Kto może skorzystać z minimalnych formalności i podpisać umowę kredytową nawet bez zaświadczenia o zarobkach?

Zobacz więcej
Kredyt gotówkowy - wybierz odpowiedni okres kredytowania
Kredyty gotówkowe 12.04.2021

Kredyt gotówkowy - wybierz odpowiedni okres kredytowania

Jak dostosować okres kredytowania do własnych potrzeb? Co zapewni ci wydłużenie okresu spłaty? Dlaczego okres kredytowania ma tak duże znaczenie dla przyszłego kredytobiorcy? Jak wybrać odpowiedni okres spłaty kredytu?

Zobacz więcej
Kredyt gotówkowy online - wybierz ofertę z najniższą ratą
Kredyty gotówkowe 07.04.2021

Kredyt gotówkowy online - wybierz ofertę z najniższą ratą

Jak obliczyć ratę kredytu gotówkowego online? Czy decydując się na zadłużenie na dowolny cel, warto zwrócić uwagę na miesięczną ratę kredytu? Jak skutecznie porównać dostępne zadłużenia na dowolny cel, nie tracąc na to czasu?

Zobacz więcej
Czy wakacje kredytowe będą miały wpływ na Twój raport w BIK?
Kredyty gotówkowe 02.04.2021

Czy wakacje kredytowe będą miały wpływ na Twój raport w BIK?

Czy korzystając z wakacji kredytowych, musisz obawiać się problemów z BIK? Czy wakacje kredytowe będą miały w przyszłości znaczenie dla twojej historii kredytowej, jeśli złożysz wniosek o kredyt gotówkowy lub hipoteczny? 

Zobacz więcej
Kredyt gotówkowy a umowa o dzieło lub umowa zlecenie
Kredyty gotówkowe 30.03.2021

Kredyt gotówkowy a umowa o dzieło lub umowa zlecenie

Kredyt gotówkowy bez umowy o pracę? Czy klienci zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych mogą liczyć na zawarcie umowy kredytowej w banku? Jakie warunki musi spełnić klient banku, chcąc mieć pewność, że otrzyma zgodę na kredyt gotówkowy?

Zobacz więcej
Kredyt gotówkowy i kredyt hipoteczny - jak negocjować z bankiem?
Kredyty gotówkowe 25.03.2021

Kredyt gotówkowy i kredyt hipoteczny - jak negocjować z bankiem?

...Kredyt gotówkowy jest bez wątpienia jedną z najbardziej elastycznych usług,... ...kredytem celowym, jakim jest kredyt hipoteczny. Z założenia kredyt gotówkowy jest bardziej...

Zobacz więcej