Kredyty gotówkowe 9 min. czytania

Darowizna gotówki od rodziców, męża, żony, znajomego - co musisz wiedzieć na ten temat?

Zaktualizowano: 2021-02-03 14:14
Opublikowano: 2020-05-25 14:30
Średnia ocena: 5,83/6 Głosów: 29
Darowizna gotówki od rodziców, męża, żony, znajomego - co musisz wiedzieć na ten temat?

Darowizna oznacza nieodpłatne przekazanie konkretnego składnika majątku (najczęściej gotówki) drugiej osobie. Warto wiedzieć, że w określonych okolicznościach darowizna wiąże się z pojawieniem się określonych obowiązków podatkowych - podatku od spadków i darowizn. Wiele osób rezygnuje z przekazania majątku w ramach darowizny właśnie ze względu na konieczność uregulowania daniny do urzędu skarbowego. Wysokość podatku od spadków i darowizn jest stosunkowo duża, ponieważ może wynosić od 3 do nawet 20% od części darowizny, która przekroczyła kwotę wolną od podatku. Na jakich zasadach można przekazywać darowizny poszczególnym członkom swojej rodziny? Na to pytanie odpowiemy w niniejszym artykule. Zapraszamy serdecznie do wnikliwej lektury!

Darowizna gotówki od najbliższej rodziny - aktualne przepisy podatkowe

Większość osób zdaje sobie sprawę z tego, że darowizna gotówki w najbliższej rodzinie zwolniona jest z płacenia podatku od spadków i darowizn. Nie wszyscy mają jednak świadomość tego, że w niektórych przypadkach, aby zwolnienie nam przysługiwało, trzeba spełnić określone przez urząd skarbowy formalności. Obowiązują też kwoty wolne od podatku w zależności od tego, w jakiej grupie znajduje się nasz darczyńca przekazujący nam darowiznę.

Istnieją trzy grupy podatkowe dla darowizn. Są one następujące:

 • grupa pierwsza - zaliczamy do niej: małżonków, zstępnych (syn, córka, wnuki i prawnuki), pasierbów, synowe, zięciów, rodzeństwo, macochy, ojczymów i teściów. Kwota wolna dla osób należących do tej grupy wynosi dokładnie 9637 złotych;

 • grupa druga - jest to grupa, w której znajdują się zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych oraz małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie innych zstępnych. Kwota wolna dla osób należących do tej grupy wynosi dokładnie 7276 złotych;

 • grupa trzecia - do tej grupy zalicza się wszystkich innych nabywców. Kwota wolna dla osób zaliczanych do grupy trzeciej wynosi dokładnie 4902 złote.

W grupie pierwszej specjaliści wyróżniają dodatkowo tak zwaną grupę zero. Zaliczają się do niej następujące osoby:

 • małżonkowie,

 • zstępni (m.in. synowie, córki, wnuki, prawnuki),

 • ojczym,

 • macocha,

 • rodzeństwo.

W przypadku, gdy osoby, które nie należą do grupy zero, otrzymają darowiznę w wysokości większej niż opisana powyżej, są zobowiązane do tego, aby zapłacić od darowizny podatek do swojego urzędu skarbowego. Z kolei darowizna dla najbliższych członków rodziny, czyli grupy zero, pozwala na całkowite zwolnienie z obowiązku uiszczenia podatku do skarbówki. Gdy wysokość darowizny jest większa niż 9637 złotych, trzeba zgłosić ją do właściwego urzędu skarbowego oraz w dokładny sposób udokumentować otrzymanie darowizny. Z kolei, jeśli wysokość darowizny jest mniejsza niż 9637 złotych, nie trzeba tego zgłaszać do urzędu skarbowego.

Uwaga: jeśli darowizna od osoby z grupy zero powyżej kwoty 9637 złotych nie zostanie zgłoszona do urzędu skarbowego, wówczas zwolnienie z podatku nie będzie obowiązywało. Gdy urząd skarbowy dotrze do informacji o darowiźnie, rozpocznie przeciwko nam postępowanie wyjaśniające i najprawdopodobniej nakaże uiścić odpowiednią kwotę podatku.

Jak udokumentować darowiznę - najważniejsze informacje

Darowizna w gotówce musi być w odpowiedni sposób udokumentowana. Gdy otrzymaliśmy darowiznę w grupie zerowej o wartości od 0 do 9637 złotych, to nie podlega ona opodatkowaniu, gdy zostanie właściwie udokumentowana. Można to zrobić następująco:

 • potwierdzeniem przekazu pocztowego,

 • potwierdzeniem przekazania przelewu na rachunek bankowy,

 • potwierdzeniem przelewu na konto prowadzone w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Zawsze, gdy darowizna jest udokumentowana w sposób zgodny ze wszystkimi aktualnie obowiązującymi procedurami, możliwe jest skorzystanie z prawa do zwolnienia z płacenia podatku od spadków i darowizn. Do formularza SD-Z2 trzeba wtedy dołączyć dowody otrzymania darowizny opisane powyżej.

Przekazanie darowizny na rzecz najbliższego członka rodziny - przebieg procedury

Warto wiedzieć, że przekazanie darowizny dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym bądź podatkiem progresywnym może być podstawą do odliczenia od dochodu. Wskazuje na to art. 26 ust, 1 pkt 9 ustawy o PIT. Przywołany akt prawny precyzuje jednak, że dzieje się tak tylko wtedy, gdy darowizny są przekazywane na cele organizacji religijnych, organizacji pożytku publicznego bądź krwiodawstwa, a wartość darowizny nie jest większa niż 6% dochodu danego podatnika.

W niektórych przypadkach darowizna może być opodatkowana nie podatkiem od spadków i darowizn, tylko podatkiem VAT. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, przedsiębiorca przekazywał w formie darowizny materiały lub towary, o których odliczał VAT. Art. 7 ust. 2 ustawy o podatku VAT wskazuje, że nieodpłatne przekazywanie przez podatników towarów, które należą do jego przedsiębiorstwa, nazywa się inaczej dostawą towarów. Za dostawę towarów można uznać przekazanie towarów na cele podatników bądź jego udziałowców czy pracowników oraz wszystkie inne typy darowizn przewidziane w polskim prawie.

Nieodpłatne przekazanie można określić jako dostawę towarów wtedy, gdy podatnikowi przysługiwało w jakimkolwiek zakresie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z importem, nabyciem lub wytworzeniem danych towarów lub jego części składowych. Ustawa podkreśla, że jakakolwiek dostawa towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz najbliższej rodziny podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT. Jeśli przekazujemy darowiznę towarów, musimy odprowadzić do odpowiedniego urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania odpowiednią kwotę podatku VAT.

Brak zgłoszenia darowizny - konsekwencje prawne

Jeśli osoba objęta zwolnieniem od płacenia podatku od spadków i darowizn nie poinformuje o zaistnieniu darowizny urzędu skarbowego, wtedy darowizna będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W praktyce oznacza to, że darowizna dla najbliższych członków rodziny będzie wiązała się z koniecznością złożenia odpowiednich dokumentów oraz uiszczenia stosunkowo wysokiego podatku. Z obowiązku zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego są te osoby, które umowę darowizny sporządzały za pośrednictwem notariusza.

Darowizna od rodziny - czy trzeba zgłosić ją do urzędu skarbowego?

Darowizna przekazana na rzecz najbliższego członka rodziny wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia jej do odpowiedniego urzędu skarbowego na specjalnym druku SD-Z2. Ile czasu mamy na zgłoszenie takiej darowizny do skarbówki? Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, podatnicy mają na to pół roku od czasu otrzymania darowizny. Z kolei osoby, które zobowiązane są do uiszczenia podatku, mają na to tylko miesiąc. Czas ten liczy się od daty uzyskania darowizny bądź przyjęcia spadku.

Czy przy zwolnieniach od podatku obowiązują jakieś ograniczenia? Nie, nie ma w tym względzie jakichkolwiek ograniczeń. Nie istnieją limity kwotowe dla darowizn zwolnionych z podatku a także jakichkolwiek warunków związanych z używaniem bądź zbyciem uzyskanej darowizny.

Z kolei w sytuacji gdy darowiznę uzyskał przedsiębiorca, wówczas trzeba przygotować jedynie dokument, który będzie włączał środek trwały bądź jakikolwiek inny składnik majątku do odpowiedniej ewidencji. Przedsiębiorca nie musi wykazywać dochodu z otrzymanej darowizny ani płacić z tego tytułu podatku dochodowego. Jest to uwarunkowane tym, że świadczenia te podlegają innemu podatkowi - od spadków i darowizn. Uwaga: oczywiście, jeżeli wartość przekazanej darowizny nie jest większa niż kwota wolna, wtedy trzeba dokonać zgłoszenia do skarbówki.

Darowizna od rodziców - czy trzeba zapłacić od niej podatek od spadków i darowizn?

Zgodnie z tym, co zostało napisane w pierwszej części artykułu, rodziców zalicza się do zerowej grupy podatkowej. Oznacza to, że wszystkie otrzymane darowizny od rodziców są w 100% zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Warunkiem jest oczywiście zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego, gdy kwota darowizny jest większa niż 9637 złotych.

Darowizna od rodziców o wartości mniejszej niż 9637 złotych nie musi być zgłaszana do urzędu skarbowego. Każdą darowiznę od rodziców o wartości większej niż 9637 złotych trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania na formularzu SD-Z2. Zgłoszenie darowizny musi nastąpić w terminie 6 miesięcy od daty jej uzyskania. Tylko po spełnieniu tych warunków darowizna od rodziców jest w pełni zwolniona z obowiązku płacenia podatku od spadków i darowizn.

Komentarze

Powiązane artykuły

Raty annuitetowe - co to jest?
18.01.2022

Raty annuitetowe – czy warto się na nie decydować? Sprawdź!

Rata annuitetowa to stosunkowo rzadko używane i dla wielu osób obco brzmiące określenie raty często wybieranej przy kredycie, a mianowicie raty równej. To jedna z dwóch standardowych opcji spłaty kredytu, zaraz obok raty malejącej. Decydujący się na nią kredytobiorca będzie zobowiązany przelewać bankowi przez określony w umowie czas ratę w stałej kwocie. Czy opłaca się...
Zobacz więcej
9 min. czytania
Kredyt gotówkowy dla młodych małżeństw
14.01.2022

Ile kosztuje kredyt dla młodych małżeństw? Sprawdź warunki kredytu gotówkowego i kredytu hipotecznego dla młodych małżeństw

...każdemu łatwo jest wziąć samemu kredyt gotówkowy, podobnie zresztą, jak i kredyt hipoteczny dla wielu osób jest...

...jest wziąć samemu kredyt gotówkowy, podobnie zresztą, jak i kredyt hipoteczny dla wielu osób jest poza ich zasięgiem. Dlatego banki oferują...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Kredyt na wkład własny – czy to możliwe?
13.01.2022

Kredyt na wkład własny – czy to możliwe?

...niż początkowo założyłeś? Sprawdź, czy wnioskowanie o kredyt gotówkowy w takiej sytuacji to dobry pomysł. Kredyt hipoteczny to...

...kredytów hipotecznych stanowi jednak, że wkład własny na kredyt hipoteczny nie powinien być mniejszy niż 20% wartości kredytowanej...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Jakie dokumenty do kredytu gotówkowego?
11.01.2022

Jakie dokumenty do kredytu gotówkowego są wymagane przed zawarciem umowy z bankiem?

...przez internet, a czego potrzebujesz, gdy składasz wniosek o kredyt gotówkowy w placówce banku? Wbrew pozorom wymagane dokumenty będą...

...dowód osobisty przydaje się już na początku drogi do otrzymania kredytu gotówkowego. Wypełniając wniosek o kredyt, musisz podać podstawowe dane, w...

Zobacz więcej
5 min. czytania
Wady i zalety kredytu – na jakie korzyści może liczyć klient banku?
10.01.2022

Wady i zalety kredytu – na jakie korzyści może liczyć klient banku?

...uwadze korzyści i konsekwencje, jakie się z tym wiążą. Jeśli kredyt gotówkowy, do którego się właśnie przymierzasz, ma być Twoim pierwszym...

...wady i zalety kredytu bankowego oraz minusy i korzyści chwilówki, a następnie na tej podstawie dokonać właściwego wyboru...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Stopy procentowe NBP − czym są?
05.01.2022

Stopy procentowe NBP − czym są? Jak wyższe stopy procentowe wpływają na koszt kredytu?

...banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony...

...radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony może to doprowadzić do...

Zobacz więcej
13 min. czytania