Konta bankowe 10 min. czytania

Na czym polega upoważnienie do konta bankowego? Jak napisać upoważnienie do konta bankowego?

Zaktualizowano: 2021-11-15 11:55
Opublikowano: 2021-11-15 08:41
Średnia ocena: 4,25/6 Głosów: 4
Na czym polega upoważnienie do konta bankowego?

Upoważnienie do konta bankowego to narzędzie, które pozwala dać dostęp do konta osobom trzecim. Może przypadać się w sytuacji choroby właściciela rachunku. Korzystają z niego również rodzice, którzy chcą umożliwić dziecku dostęp do ich konta. W jaki sposób ustanowić takie upoważnienie? Czy jest ono w pełni bezpieczne? W których bankach da się to zrobić? Podpowiadamy!

Czym jest upoważnienie do konta bankowego?

Co oznacza upoważnienie do konta bankowego? To pytanie często zadają sobie osoby, które chciałyby korzystać z konta wspólnie z inną osobą. Upoważnienie do obsługi konta bankowego to udzielenie komuś prawa do wykonywania określonych czynności na koncie, a niekiedy również w banku.

Zakres takiego upoważnienia może się różnić, ale zwykle polega na tym, że osoby upoważnione mają dostęp do środków na koncie. Mogą więc wypłacać gotówkę, wpłacać pieniądze lub wykonywać przelewy. Nie mogą natomiast zaciągać kredytów odnawialnych lub wykonywać innych czynności, jakie naraziłyby właściciela konta na dodatkowe koszty.

Upoważnienie notarialne do konta bankowego może przydać się w sytuacjach, w których nie jesteś w stanie samodzielnie stawić się w banku. Taka sytuacja może mieć związek na przykład z chorobą lub dłuższym wyjazdem.

Warto sprawdzić: Banki w Polsce – poznaj najpopularniejsze banki komercyjne i państwowe w Polsce

Rodzaje upoważnień do kont bankowych

W przepisach prawa cywilnego przewiduje się trzy typy upoważnień: ogólne, określonego rodzaju oraz poszczególnej czynności.

Upoważnienie ogólne

Upoważnienie ogólne obejmuje umocowanie do wykonywania tzw. czynności zwykłego zarządu. W tym przypadku nie ma dokładnego katalogu zadań, które ktoś może wykonać. Za każdym razem ustala się indywidualnie, czy czynność jest czynnością zwykłego zarządu, czy też nie. Z tego względu upoważnienie ogólne rzadko ma zastosowanie w przypadku korzystania z konta bankowego przez osobę trzecią.

Upoważnienie określonego rodzaju

Upoważnienie określonego rodzaju powinno wskazywać rodzaj oraz zakres czynności, do których upoważniona jest osoba trzecia. W tym przypadku byłoby to na przykład upoważnienie do wypłaty środków z konta do wysokości 1000 zł.

Upoważnienie do poszczególnej czynności

Upoważnienie do wykonania poszczególnej czynności potrzebne jest do wykonania konkretnej wskazanej czynności. W przypadku konta bankowego mogłoby być to na przykład uprawnienie do złożenia wniosku o wydanie karty debetowej do rachunku.

To może Cię zainteresować: Wypłata z obcego bankomatu. Ile kosztuje i gdzie się opłaca?

Kto może zostać upoważniony do konta bankowego?

Wbrew temu co może się wydawać, upoważnienie drugiej osoby do konta bankowego nie wymaga tego, żebyście byli rodziną czy małżeństwem. Upoważnionym może zostać każda osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Kogo można upoważnić do konta bankowego?

W praktyce więc nie musi być to osoba pełnoletnia. Może być to małoletni, który ukończył 13 rok życia. To przydatna wiadomość dla rodziców, którzy chcieliby, aby dzieci mogły korzystać z ich środków lub karty płatniczej, ale nie koniecznie chcą zakładać im oddzielne konta.

Upoważnionymi mogą być również osoby częściowe ubezwłasnowolnione. Takie rozwiązanie może pomóc kontrolować wydatki, których dokonuje na przykład chory umysłowo członek rodziny lub ktoś uzależniony od zaciągania kredytów.

Do czego upoważniony jest pełnomocnik konta bankowego?

O tym, co daje upoważnienie do konta bankowego, decyduje sam właściciel konta. Niekiedy jednak w umowie o otworzenie i prowadzenie konta lub w regulaminie banku mogą znajdować się zapisy, które mogą doprecyzowywać tę kwestię. Zwykle jednak w bankach pojawiają się wnioski o takie upoważnienia, jak:

  • upoważnienie do założenia konta bankowego,
  • upoważnienie do zamknięcia konta bankowego,
  • upoważnienie do wypłaty pieniędzy z konta przez pełnomocnika,
  • upoważnienie do wykonania przelewu na inne konto.

Oczywiście jedno upoważnienie może dotyczyć kilku czynności. Jeśli chcesz, żeby ktoś miał upoważnienie do likwidacji konta bankowego oraz do wykonania przelewu, zanim konto zostanie zamknięte – stosowne informacje co do zakresu upoważnienia możesz zawrzeć w jednym dokumencie.

Do czego nie ma praw osoba upoważniona do konta bankowego?

Zdarza się niekiedy, że osoba upoważniona do konta bankowego nie może wykonywać pewnych czynności. Nie dlatego, że właściciel konta nie chce jej do tego upoważnić, ale dlatego, że regulaminy banku na to nie pozwalają. Może to dotyczyć na przykład upoważnienia do likwidacji konta w sytuacji, kiedy jego istnienie powiązane jest z innymi umowami bankowymi. Innym przykładem może być zakaz ustalania dalszych upoważnień.

Jak udzielić upoważnienia do konta bankowego? Poradnik krok po kroku

Procedura związana z udzieleniem upoważnienia określana jest przez każdy bank z osobna. Zwykle nie wiąże się z dodatkowymi opłatami i nie zawsze wymaga osobistej obecności w banku. Jak upoważnić kogoś do konta bankowego?

Upoważnienie do konta bankowego PKO BP

Upoważnienie ogólne lub rodzajowe w PKO BP możesz ustawić za pomocą serwisu internetowego iPKO.

W serwisie iPKO powinieneś wybrać zakładkę Moje produkty → Konto → Dyspozycje i Zaświadczenia → Rachunek bankowy - pełnomocnictwo: Ustal pełnomocnika w serwisie internetowym iPKO.

Masz również możliwość zrobić to przy pomocy formularza. Wtedy kolejno wybierz dyspozycję Udzielenia Pełnomocnictwa → konto, którego dotyczy dyspozycja, a następnie wypełnić potrzebne dane i zatwierdzić.

Jeśli chcesz dokonać upoważnienia osobiście w oddziale banku, będziesz musiał zapłacić 25 zł.

Upoważnienie do konta bankowego Santander

W Santander upoważnienie do konta bankowego można złożyć wyłącznie osobiście w placówce banku. Złożenie wniosku przy pomocy poczty jest dostępne tylko w niektórych przypadkach, a pismo musi być wtedy opatrzone pieczęcią notarialną.

W Santander Banku możesz złożyć upoważnienie nieograniczone, rodzajowe oraz szczególne.

Upoważnienie do konta bankowego Pekao

W Pekao możesz ustalić upoważnienie rodzajowe oraz szczegółowe dla dwóch pełnomocników naraz. Wniosek musisz jednak złożyć osobiście w oddziale banku. Wzór możesz wcześniej pobrać ze strony internetowej. Za ustanowienie upoważnienia nie musisz wnosić żadnych dodatkowych opłat.

Upoważnienie do konta bankowego ING

W ING Banku Śląskim upoważnienie możesz ustanowić online – przez stronę internetową lub z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Możesz też udać się w tym celu do oddziału banku. Niekiedy załatwienie formalności możliwe jest również za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Ustanowienie pełnomocnika w ING nic nie kosztuje. Do jednego konta możesz przypisać dwie osoby upoważnione.

Upoważnienie do konta bankowego mBank

W mBanku da się ustanowić pełnomocnika za pomocą serwisu internetowego, dedykowanej klientom mLinii oraz podczas wizyty w banku. Jeśli osoba upoważniona nie była wcześniej klientem mBanku, niezbędne jest zweryfikowanie jej tożsamości. Do konta osobistego da się ustanowić dwóch pełnomocników naraz.

Upoważnienie do konta w mBanku nie jest dodatkowo płatne. Osoba, której zostanie upoważniony dostęp do konta musi mieć adres zamieszkania na terenie Polski.

Upoważnienie do konta bankowego Alior Bank

W Alior Banku możesz ustanowić pełnomocnika, udając się do dowolnego oddziału banku. Co więcej, opcja dostępna jest również w placówkach partnerskich, jednak w nich konieczna jest obecność pełnomocnika. Ustanowienie upoważnienia nie jest dodatkowo płatne.

Kliknij i sprawdź: Karta wielowalutowa − jak działa i gdzie zamówić kartę wielowalutową?

Upoważnienie do konta bankowe – wzór

Jak napisać upoważnienie do konta bankowego, aby było ono wiążące i zwierało wszelkie potrzebne informacje? Niektóre banki mają gotowe wzory, które udostępniają w oddziałach i do pobrania ze strony internetowej. Wystarczy je jedynie wydrukować i wypełnić.

Jeśli w Twoim banku nie ma takiego wzoru lub nie możesz go znaleźć, równie dobrze możesz stworzyć je samodzielnie. W dokumencie powinieneś zawrzeć:

  • dane osobowe właściciela konta bankowego razem z podpisem,
  • dane osobowe upoważnionego – imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer dowodu osobistego,
  • dane kontaktowe upoważnionego – numer telefonu oraz adres e-mail,
  • zakres czynności, do których upoważnia się pełnomocnika.

Warto wiedzieć: Jaki to bank? Sprawdź jaki to bank po numerze konta bankowego

Upoważnienie do konta bankowego po śmierci

Przed napisaniem upoważnienia warto odpowiedzieć sobie na pytanie: jaka działa zależność: „upoważnienie do konta bankowego a śmierć właściciela”. Co do zasady, upoważnienie wygasa wraz ze śmiercią właściciela konta. Jeśli po śmierci właściciela osoba upoważniona zdecyduje się wypłacić środki, spadkobiercy będą mieli prawo domagać się od niej ich zwrotu. Nie jest to jedyna nieprzyjemna konsekwencja. Może czekać ją bowiem nawet postępowanie w prokuraturze.

Istnieje jednak specjalny typ upoważnienia, który daje prawo do pewnych czynności nawet po śmierci właściciela. Można je podpisać na przykład w banku PKO BP. Po jego podpisaniu pieniądze, które znajdują się na koncie, nie wpadają do majątku spadkobierców. Tego typu upoważnienia można jednak udzielić tylko określonej grupie osób: małżonkowi, dziadkom, dzieciom, wnukom lub rodzeństwu.

Warto wiedzieć!

Maksymalna kwota, którą może wypłacić upoważniony po śmierci właściciela to 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Upoważnienie do konta bankowego a pełnomocnictwo – różnice

Upoważnienie to nie to samo, co pełnomocnictwo do rachunku bankowego, chociaż pojęcia te w kontekście uprawień do konta często używane są zamiennie. Zasadniczo upoważnienie ustanawiane jest dla konkretnych czynności, natomiast pełnomocnictwo pozwala na wykonywanie wielu czynności bezpośrednio w czyimś imieniu. Upoważnienie nie wiąże się więc z tak wieloma konsekwencjami, jak całkowite pełnomocnictwo.

Sprawdź koniecznie: Blokada środków na koncie bankowym na czym polega i ile trwa?

Jak cofnąć upoważnienie do konta bankowego?

Raz wydane upoważnienie oczywiście nie obowiązuje na zawsze. Jako właściciel konta możesz je w każdej chwili cofnąć. W tym celu nie musisz uzyskiwać zgody upoważnionego. Najczęściej wystarczy wyłącznie zadzwonić na infolinię lub wydać stosowną dyspozycję w bankowości internetowej lub mobilnej.

Co jeszcze warto wiedzieć przed upoważnieniem do konta bankowego?

Upoważnienie do konta bankowego oczywiście powinieneś podpisać tylko wtedy, jeśli pełnomocnik jest osobą, którą dobrze znasz i masz do niej zaufanie. W innym przypadku może to wiązać się z bardzo dużym ryzykiem utraty pieniędzy.

Upoważnienie do konta bankowego a komornik

Pełnomocnikowi rachunku bankowego nie przysługuje prawo do zgromadzonych na nim środków pieniężnych. Oznacza to, że środki nie mogą zostać zajęte przez komornika w przypadku egzekucji prowadzonej przeciwko osobie upoważnionej.

Sprawdź też: Wspólne konto bankowe – czy to się opłaca?

Komentarze

Powiązane artykuły

Jak aktywować nową kartę płatniczą?
02.12.2022

Jak aktywować nową kartę płatniczą?

...wydawany przez bank wymaga uruchomienia – pierwszego użycia, np. w bankomacie. Jeśli tego nie zrobimy, nie będziemy mogli korzystać z karty. Z kolei karty kredytowe umożliwiają wykorzystywanie limitu, jaki bank przyznał klientowi. Aktywacja obu rodzajów instrumentów płatniczych może się różnić, jednak z...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Koniec Getin Noble Bank
10.11.2022

Koniec Getin Noble Bank. Co z klientami Getin Banku?

...przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. Działalność przejęło osiem banków, które utworzyły System Ochrony Banków Komercyjnych. Osoby, które posiadały w Getin konto osobiste lub inny produkt finansowy, nie muszą się martwić – środki są chronione przez BFG. Czy wszyscy klienci otrzymają zwrot swoich pieniędzy? Jak będzie się nazywać nowy...

Zobacz więcej
6 min. czytania
Jak anulować przelew?
05.08.2022

Jak anulować przelew w wybranych bankach?

...że większość ludzi posiada własne konto bankowe, sprawia, że przekazywanie środków stało się dużo prostsze. Nie musimy nosić przy sobie pliku banknotów, nawet jeśli planujemy duży zakup. Ogromna...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Czy pieniądze Polaków w bankach są bezpieczne?
03.06.2022

Czy pieniądze Polaków w bankach są bezpieczne? Czy bank może przejąć pieniądze klientów?

...jest trudne, a w dodatku obarczone dużym ryzykiem. Dlatego osoby niemające wiedzy ani doświadczenia w tym zakresie chętniej wybierają lokaty bankowe i to na nich lokują oszczędności. Choć zdają sobie sprawę z tego, że w ten sposób za wiele nie zyskają, to jednocześnie czują...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Jak bezpiecznie płacić kartą przez Internet?
31.05.2022

Jak bezpiecznie płacić kartą przez Internet?

Jak płacić kartą przez internet? To pytanie zadają sobie głównie posiadacze kart płatniczych, którzy nigdy wcześniej nie mieli okazji wykorzystywać ich do takiej formy płatności. A wcale nie jest to takie trudne, jakby się mogło wydawać. Dowiedz się, jak krok po kroku zapłacić kartą przez internet i czy to w ogóle bezpieczne.
Zobacz więcej
8 min. czytania
Czym jest i jak działa linia kredytowa?
11.05.2022

Czym jest i jak działa linia kredytowa? Linia kredytowa dla firm i klientów indywidualnych

...mogą doprowadzić do kłopotów finansowych. Czy warto teraz brać kredyt gotówkowy? Czy rata kredytu gotówkowego może wzrosnąć w 2022 roku? Czy...

...regularnie potrzebują większych kwot. To dobra alternatywa dla kredytu gotówkowego z uwagi na atrakcyjne koszty. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę...

Zobacz więcej
8 min. czytania