Konta bankowe 10 min. czytania

Na czym polega upoważnienie do konta bankowego? Jak napisać upoważnienie do konta bankowego?

Zaktualizowano: 2021-11-15 11:55
Opublikowano: 2021-11-15 08:41
Średnia ocena: 4,25/6 Głosów: 4
Na czym polega upoważnienie do konta bankowego?

Upoważnienie do konta bankowego to narzędzie, które pozwala dać dostęp do konta osobom trzecim. Może przypadać się w sytuacji choroby właściciela rachunku. Korzystają z niego również rodzice, którzy chcą umożliwić dziecku dostęp do ich konta. W jaki sposób ustanowić takie upoważnienie? Czy jest ono w pełni bezpieczne? W których bankach da się to zrobić? Podpowiadamy!

Czym jest upoważnienie do konta bankowego?

Co oznacza upoważnienie do konta bankowego? To pytanie często zadają sobie osoby, które chciałyby korzystać z konta wspólnie z inną osobą. Upoważnienie do obsługi konta bankowego to udzielenie komuś prawa do wykonywania określonych czynności na koncie, a niekiedy również w banku.

Zakres takiego upoważnienia może się różnić, ale zwykle polega na tym, że osoby upoważnione mają dostęp do środków na koncie. Mogą więc wypłacać gotówkę, wpłacać pieniądze lub wykonywać przelewy. Nie mogą natomiast zaciągać kredytów odnawialnych lub wykonywać innych czynności, jakie naraziłyby właściciela konta na dodatkowe koszty.

Upoważnienie notarialne do konta bankowego może przydać się w sytuacjach, w których nie jesteś w stanie samodzielnie stawić się w banku. Taka sytuacja może mieć związek na przykład z chorobą lub dłuższym wyjazdem.

Warto sprawdzić: Banki w Polsce – poznaj najpopularniejsze banki komercyjne i państwowe w Polsce

Rodzaje upoważnień do kont bankowych

W przepisach prawa cywilnego przewiduje się trzy typy upoważnień: ogólne, określonego rodzaju oraz poszczególnej czynności.

Upoważnienie ogólne

Upoważnienie ogólne obejmuje umocowanie do wykonywania tzw. czynności zwykłego zarządu. W tym przypadku nie ma dokładnego katalogu zadań, które ktoś może wykonać. Za każdym razem ustala się indywidualnie, czy czynność jest czynnością zwykłego zarządu, czy też nie. Z tego względu upoważnienie ogólne rzadko ma zastosowanie w przypadku korzystania z konta bankowego przez osobę trzecią.

Upoważnienie określonego rodzaju

Upoważnienie określonego rodzaju powinno wskazywać rodzaj oraz zakres czynności, do których upoważniona jest osoba trzecia. W tym przypadku byłoby to na przykład upoważnienie do wypłaty środków z konta do wysokości 1000 zł.

Upoważnienie do poszczególnej czynności

Upoważnienie do wykonania poszczególnej czynności potrzebne jest do wykonania konkretnej wskazanej czynności. W przypadku konta bankowego mogłoby być to na przykład uprawnienie do złożenia wniosku o wydanie karty debetowej do rachunku.

To może Cię zainteresować: Wypłata z obcego bankomatu. Ile kosztuje i gdzie się opłaca?

Kto może zostać upoważniony do konta bankowego?

Wbrew temu co może się wydawać, upoważnienie drugiej osoby do konta bankowego nie wymaga tego, żebyście byli rodziną czy małżeństwem. Upoważnionym może zostać każda osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Kogo można upoważnić do konta bankowego?

W praktyce więc nie musi być to osoba pełnoletnia. Może być to małoletni, który ukończył 13 rok życia. To przydatna wiadomość dla rodziców, którzy chcieliby, aby dzieci mogły korzystać z ich środków lub karty płatniczej, ale nie koniecznie chcą zakładać im oddzielne konta.

Upoważnionymi mogą być również osoby częściowe ubezwłasnowolnione. Takie rozwiązanie może pomóc kontrolować wydatki, których dokonuje na przykład chory umysłowo członek rodziny lub ktoś uzależniony od zaciągania kredytów.

Do czego upoważniony jest pełnomocnik konta bankowego?

O tym, co daje upoważnienie do konta bankowego, decyduje sam właściciel konta. Niekiedy jednak w umowie o otworzenie i prowadzenie konta lub w regulaminie banku mogą znajdować się zapisy, które mogą doprecyzowywać tę kwestię. Zwykle jednak w bankach pojawiają się wnioski o takie upoważnienia, jak:

  • upoważnienie do założenia konta bankowego,
  • upoważnienie do zamknięcia konta bankowego,
  • upoważnienie do wypłaty pieniędzy z konta przez pełnomocnika,
  • upoważnienie do wykonania przelewu na inne konto.

Oczywiście jedno upoważnienie może dotyczyć kilku czynności. Jeśli chcesz, żeby ktoś miał upoważnienie do likwidacji konta bankowego oraz do wykonania przelewu, zanim konto zostanie zamknięte – stosowne informacje co do zakresu upoważnienia możesz zawrzeć w jednym dokumencie.

Do czego nie ma praw osoba upoważniona do konta bankowego?

Zdarza się niekiedy, że osoba upoważniona do konta bankowego nie może wykonywać pewnych czynności. Nie dlatego, że właściciel konta nie chce jej do tego upoważnić, ale dlatego, że regulaminy banku na to nie pozwalają. Może to dotyczyć na przykład upoważnienia do likwidacji konta w sytuacji, kiedy jego istnienie powiązane jest z innymi umowami bankowymi. Innym przykładem może być zakaz ustalania dalszych upoważnień.

Jak udzielić upoważnienia do konta bankowego? Poradnik krok po kroku

Procedura związana z udzieleniem upoważnienia określana jest przez każdy bank z osobna. Zwykle nie wiąże się z dodatkowymi opłatami i nie zawsze wymaga osobistej obecności w banku. Jak upoważnić kogoś do konta bankowego?

Upoważnienie do konta bankowego PKO BP

Upoważnienie ogólne lub rodzajowe w PKO BP możesz ustawić za pomocą serwisu internetowego iPKO.

W serwisie iPKO powinieneś wybrać zakładkę Moje produkty → Konto → Dyspozycje i Zaświadczenia → Rachunek bankowy - pełnomocnictwo: Ustal pełnomocnika w serwisie internetowym iPKO.

Masz również możliwość zrobić to przy pomocy formularza. Wtedy kolejno wybierz dyspozycję Udzielenia Pełnomocnictwa → konto, którego dotyczy dyspozycja, a następnie wypełnić potrzebne dane i zatwierdzić.

Jeśli chcesz dokonać upoważnienia osobiście w oddziale banku, będziesz musiał zapłacić 25 zł.

Upoważnienie do konta bankowego Santander

W Santander upoważnienie do konta bankowego można złożyć wyłącznie osobiście w placówce banku. Złożenie wniosku przy pomocy poczty jest dostępne tylko w niektórych przypadkach, a pismo musi być wtedy opatrzone pieczęcią notarialną.

W Santander Banku możesz złożyć upoważnienie nieograniczone, rodzajowe oraz szczególne.

Upoważnienie do konta bankowego Pekao

W Pekao możesz ustalić upoważnienie rodzajowe oraz szczegółowe dla dwóch pełnomocników naraz. Wniosek musisz jednak złożyć osobiście w oddziale banku. Wzór możesz wcześniej pobrać ze strony internetowej. Za ustanowienie upoważnienia nie musisz wnosić żadnych dodatkowych opłat.

Upoważnienie do konta bankowego ING

W ING Banku Śląskim upoważnienie możesz ustanowić online – przez stronę internetową lub z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Możesz też udać się w tym celu do oddziału banku. Niekiedy załatwienie formalności możliwe jest również za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Ustanowienie pełnomocnika w ING nic nie kosztuje. Do jednego konta możesz przypisać dwie osoby upoważnione.

Upoważnienie do konta bankowego mBank

W mBanku da się ustanowić pełnomocnika za pomocą serwisu internetowego, dedykowanej klientom mLinii oraz podczas wizyty w banku. Jeśli osoba upoważniona nie była wcześniej klientem mBanku, niezbędne jest zweryfikowanie jej tożsamości. Do konta osobistego da się ustanowić dwóch pełnomocników naraz.

Upoważnienie do konta w mBanku nie jest dodatkowo płatne. Osoba, której zostanie upoważniony dostęp do konta musi mieć adres zamieszkania na terenie Polski.

Upoważnienie do konta bankowego Alior Bank

W Alior Banku możesz ustanowić pełnomocnika, udając się do dowolnego oddziału banku. Co więcej, opcja dostępna jest również w placówkach partnerskich, jednak w nich konieczna jest obecność pełnomocnika. Ustanowienie upoważnienia nie jest dodatkowo płatne.

Kliknij i sprawdź: Karta wielowalutowa − jak działa i gdzie zamówić kartę wielowalutową?

Upoważnienie do konta bankowe – wzór

Jak napisać upoważnienie do konta bankowego, aby było ono wiążące i zwierało wszelkie potrzebne informacje? Niektóre banki mają gotowe wzory, które udostępniają w oddziałach i do pobrania ze strony internetowej. Wystarczy je jedynie wydrukować i wypełnić.

Jeśli w Twoim banku nie ma takiego wzoru lub nie możesz go znaleźć, równie dobrze możesz stworzyć je samodzielnie. W dokumencie powinieneś zawrzeć:

  • dane osobowe właściciela konta bankowego razem z podpisem,
  • dane osobowe upoważnionego – imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer dowodu osobistego,
  • dane kontaktowe upoważnionego – numer telefonu oraz adres e-mail,
  • zakres czynności, do których upoważnia się pełnomocnika.

Warto wiedzieć: Jaki to bank? Sprawdź jaki to bank po numerze konta bankowego

Upoważnienie do konta bankowego po śmierci

Przed napisaniem upoważnienia warto odpowiedzieć sobie na pytanie: jaka działa zależność: „upoważnienie do konta bankowego a śmierć właściciela”. Co do zasady, upoważnienie wygasa wraz ze śmiercią właściciela konta. Jeśli po śmierci właściciela osoba upoważniona zdecyduje się wypłacić środki, spadkobiercy będą mieli prawo domagać się od niej ich zwrotu. Nie jest to jedyna nieprzyjemna konsekwencja. Może czekać ją bowiem nawet postępowanie w prokuraturze.

Istnieje jednak specjalny typ upoważnienia, który daje prawo do pewnych czynności nawet po śmierci właściciela. Można je podpisać na przykład w banku PKO BP. Po jego podpisaniu pieniądze, które znajdują się na koncie, nie wpadają do majątku spadkobierców. Tego typu upoważnienia można jednak udzielić tylko określonej grupie osób: małżonkowi, dziadkom, dzieciom, wnukom lub rodzeństwu.

Warto wiedzieć!

Maksymalna kwota, którą może wypłacić upoważniony po śmierci właściciela to 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Upoważnienie do konta bankowego a pełnomocnictwo – różnice

Upoważnienie to nie to samo, co pełnomocnictwo do rachunku bankowego, chociaż pojęcia te w kontekście uprawień do konta często używane są zamiennie. Zasadniczo upoważnienie ustanawiane jest dla konkretnych czynności, natomiast pełnomocnictwo pozwala na wykonywanie wielu czynności bezpośrednio w czyimś imieniu. Upoważnienie nie wiąże się więc z tak wieloma konsekwencjami, jak całkowite pełnomocnictwo.

Sprawdź koniecznie: Blokada środków na koncie bankowym na czym polega i ile trwa?

Jak cofnąć upoważnienie do konta bankowego?

Raz wydane upoważnienie oczywiście nie obowiązuje na zawsze. Jako właściciel konta możesz je w każdej chwili cofnąć. W tym celu nie musisz uzyskiwać zgody upoważnionego. Najczęściej wystarczy wyłącznie zadzwonić na infolinię lub wydać stosowną dyspozycję w bankowości internetowej lub mobilnej.

Co jeszcze warto wiedzieć przed upoważnieniem do konta bankowego?

Upoważnienie do konta bankowego oczywiście powinieneś podpisać tylko wtedy, jeśli pełnomocnik jest osobą, którą dobrze znasz i masz do niej zaufanie. W innym przypadku może to wiązać się z bardzo dużym ryzykiem utraty pieniędzy.

Upoważnienie do konta bankowego a komornik

Pełnomocnikowi rachunku bankowego nie przysługuje prawo do zgromadzonych na nim środków pieniężnych. Oznacza to, że środki nie mogą zostać zajęte przez komornika w przypadku egzekucji prowadzonej przeciwko osobie upoważnionej.

Sprawdź też: Wspólne konto bankowe – czy to się opłaca?

Komentarze

Powiązane artykuły

Jak założyć konto oszczędnościowe bez konta osobistego?

Jak założyć konto oszczędnościowe bez konta osobistego?

...oprocentowania czy też promocyjnych kosztów. Co więcej, dwa konta bankowe w jednym banku to łatwiejsze zarządzanie finansami...

...więc do Ciebie. Nie przegap: Gdzie można założyć anonimowe konto bankowe?...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Jak przenieść konto do innego banku?

Jak przenieść konto do innego banku?

...popularnych. Poniżej przedstawiamy, jak przenieść konto osobiste do innego banku na przykładach różnych usługodawców. A jak przenieść konto firmowe do innego banku? Procedura odbywa się podobnie jak w przypadku rachunków osobistych – jest maksymalnie uproszczona. Konto osobiste warto...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Jak sprawdzić dane właściciela rachunku bankowego?

Jak sprawdzić dane właściciela rachunku bankowego?

...przelewów bankowych stało się obecnie znacznie bardziej wygodne niż w przeszłości. Wystarczy jedynie podać numer rachunku, a środki trafiają na konta bankowe odbiorców. Pomimo tej wygody, warto jednak pielęgnować czujność względem swoich finansów i upewnić się, że odpowiednia osoba jest właścicielem podanego konta, zanim...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Kredyt gotówkowy - jaki bank wybrać?

Jaki to bank? Sprawdź jaki to bank po numerze konta bankowego

Jaki to bank – często zadajemy sobie to pytanie, gdy chcemy wykonać przelew na określony rachunek. Identyfikacja banku po numerze konta jest jak najbardziej możliwa – każda instytucja ma własny, konkretny identyfikator. Jakimi zasadami rządzą się numery rachunków bankowych?
Zobacz więcej
7 min. czytania
Konto mieszkaniowe z rządową dopłatą. Kto może z niego skorzystać?

Konto mieszkaniowe z rządową dopłatą. Kto i od kiedy może z niego skorzystać?

Konto Mieszkaniowe to jeden pomysłów rządu na ułatwienie Polakom dostępu do kredytów hipotecznych. Został wprowadzony 1 lipca tego roku i wiele wskazuje na to, że skorzysta z niego mnóstwo osób. Czy zatem ma szansę realnie zmienić sytuację na rynku? Sprawdzamy, na czym polega indywidualne konto mieszkaniowe i czy warto z niego skorzystać.
Zobacz więcej
8 min. czytania
Na czym polega debet na koncie?

Na czym polega debet na koncie? Czy warto z niego korzystać?

...można aktywować ujemne saldo konta? Interesuje Cię najtańszy kredyt gotówkowy lub produkt mu pokrewny, który pozwoli Ci w razie potrzeby...

...jest to, że jej oprocentowanie jest z reguły niższe niż w kredytów gotówkowych, co oczywiście bardziej opłaca się klientowi. Co ważne, odsetki...

Zobacz więcej
12 min. czytania