Konta bankowe 13 min. czytania

Upoważnienie do konta bankowego. Na czym polega i jak je napisać?

Zaktualizowano: 2024-04-24 16:17
Opublikowano: 2021-11-15 08:41
Średnia ocena: 4,00/6 Głosów: 6
Upoważnienie do konta bankowego. Na czym polega i jak je napisać?

Upoważnienie do konta bankowego umożliwia jednej osobie zarządzanie finansami na koncie drugiej osoby, co jest szczególnie przydatne w przypadku długotrwałej nieobecności właściciela konta lub jego niezdolności do samodzielnego zarządzania środkami. Osoba upoważniona może wówczas realizować różne operacje, takie jak wypłaty gotówki, przelewy czy zarządzanie kartami płatniczymi, w zależności od zakresu udzielonych uprawnień. Czy osoba upoważniona do konta bankowego może wypłacić pieniądze? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym tekście.

W tym artykule znajdziesz informacje na temat:

 • Upoważniona do konta może zostać również osoba częściowo ubezwłasnowolniona.
 • Po śmierci właściciela konta pełnomocnik nie ma prawa do zarządzania rachunkiem.
 • Nadanie upoważnienia do konta w każdym banku wygląda nieco inaczej.
 • Upoważnienie nie jest tym samym, co pełnomocnictwo.

Czym jest upoważnienie do konta bankowego?

Co oznacza upoważnienie do konta bankowego? To pytanie często zadają sobie osoby, które chciałyby korzystać z konta wspólnie z inną osobą. Upoważnienie do obsługi konta bankowego to udzielenie komuś prawa do wykonywania określonych czynności na koncie, a niekiedy również w banku.

Zakres takiego upoważnienia może się różnić, ale zwykle polega na tym, że osoby upoważnione mają dostęp do środków na koncie. Mogą więc wypłacać gotówkę, wpłacać pieniądze lub wykonywać przelewy. Nie mogą natomiast zaciągać kredytów odnawialnych lub wykonywać innych czynności, jakie naraziłyby właściciela konta na dodatkowe koszty.

Upoważnienie notarialne do konta bankowego może przydać się w sytuacjach, w których nie jesteś w stanie samodzielnie stawić się w banku. Taka sytuacja może mieć związek na przykład z chorobą lub dłuższym wyjazdem.

Sprawdź koniecznie: Banki w Polsce

Rodzaje upoważnień do kont bankowych

W przepisach prawa cywilnego przewiduje się trzy typy upoważnień: ogólne, określonego rodzaju oraz poszczególnej czynności.

Upoważnienie ogólne

Upoważnienie ogólne obejmuje umocowanie do wykonywania tzw. czynności zwykłego zarządu. W tym przypadku nie ma dokładnego katalogu zadań, które ktoś może wykonać. Za każdym razem ustala się indywidualnie, czy czynność jest czynnością zwykłego zarządu, czy też nie. Z tego względu upoważnienie ogólne rzadko ma zastosowanie w przypadku korzystania z konta bankowego przez osobę trzecią.

Upoważnienie określonego rodzaju

Upoważnienie określonego rodzaju powinno wskazywać rodzaj oraz zakres czynności, do których upoważniona jest osoba trzecia. W tym przypadku byłoby to na przykład upoważnienie do wypłaty środków z konta do wysokości 1000 zł.

Upoważnienie do poszczególnej czynności

Upoważnienie do wykonania poszczególnej czynności potrzebne jest do wykonania konkretnej wskazanej czynności. W przypadku konta bankowego mogłoby być to na przykład uprawnienie do złożenia wniosku o wydanie karty debetowej do rachunku.

To może Cię zainteresować: Wypłata z obcego bankomatu. Ile kosztuje i gdzie się opłaca?

Kto może zostać upoważniony do konta bankowego?

Upoważnienie do konta bankowego wcale nie musi być nadane małżonkowi czy rodzicom. Na poniższej liście znajdziesz kilka innych możliwości.

 • Pełnomocnik musi dysponować pełną zdolnością do czynności prawnych, co oznacza, że powinien być pełnoletni i niepodlegać żadnym ograniczeniom prawnych w swojej zdolności do podejmowania decyzji prawnych.
 • Kandydat na pełnomocnika do konta bankowego musi być rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Upoważnienie do konta bankowego często wiąże się z możliwością zaciągania zobowiązań na rzecz mocodawcy, dlatego pełnomocnik musi mieć zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, które wynikają z prowadzonych operacji bankowych.
 • W przypadku osób między 13 a 18 rokiem życia lub osób częściowo ubezwłasnowolnionych, banki mogą przyznać upoważnienie z pewnymi ograniczeniami. Takie osoby mogą potrzebować zgody opiekuna prawnego do wykonania niektórych operacji.

Zobacz, jak sprawdzić dane właściciela rachunku bankowego.

Do czego upoważniony jest pełnomocnik konta bankowego?

O tym, co daje upoważnienie do konta bankowego, decyduje sam właściciel konta. Niekiedy jednak w umowie o otworzenie i prowadzenie konta lub w regulaminie banku mogą znajdować się zapisy, które mogą doprecyzowywać tę kwestię. Zwykle jednak w bankach pojawiają się wnioski o takie upoważnienia, jak:

 • upoważnienie do założenia konta bankowego,
 • upoważnienie do zamknięcia konta bankowego,
 • upoważnienie do wypłaty pieniędzy z konta przez pełnomocnika,
 • upoważnienie do wykonania przelewu na inne konto.

Oczywiście jedno upoważnienie może dotyczyć kilku czynności. Jeśli chcesz, żeby ktoś miał upoważnienie do likwidacji konta bankowego oraz do wykonania przelewu, zanim konto zostanie zamknięte – stosowne informacje co do zakresu upoważnienia możesz zawrzeć w jednym dokumencie.

Do czego nie ma praw osoba upoważniona do konta bankowego?

Osoba upoważniona na mocy pełnomocnictwa ogólnego ma szerokie uprawnienia do zarządzania kontem bankowym mocodawcy, jednak istnieją określone czynności, od których jest wyłączona. Do tych ograniczeń należą:

 • Przekazywanie pełnomocnictwa – pełnomocnik nie może delegować swoich uprawnień innej osobie. Każde pełnomocnictwo musi być osobno udzielone przez właściciela konta.
 • Dyspozycje na wypadek śmierci – pełnomocnik nie ma prawa do zarządzania aspektami konta dotyczącymi postanowień na wypadek śmierci właściciela, takich jak złożenie dyspozycji śmierci.
 • Zerwanie umowy z bankiem – pełnomocnik nie może wypowiedzieć umowy rachunku bankowego ani zainicjować jej rozwiązania.
 • Modyfikacja umowy rachunku – zmiana warunków umowy rachunku, w tym zmiana limitów kredytowych czy innych istotnych postanowień, jest poza zakresem uprawnień.
 • Zawieranie umów kredytowych – otwarcie kredytu odnawialnego czy zaciągnięcie zobowiązań kredytowych na rachunku mocodawcy również nie wchodzi w zakres kompetencji pełnomocnika.

Wiele osób zastanawia się, czy pełnomocnik ma możliwość realizacji wypłat środków z konta bankowego, do którego został upoważniony. W przypadku ogólnego pełnomocnictwa, osoba ta może swobodnie dysponować dostępnymi środkami, w tym dokonywać wypłat bez ograniczenia kwoty.

Natomiast, gdy udzielone pełnomocnictwo jest szczególne, istnieje opcja określenia limitu maksymalnej wypłaty, co jest formą zabezpieczenia interesów mocodawcy przed nadmiernymi dyspozycjami.

Sprawdź, jaki to bank po numerze konta bankowego.

Jak udzielić upoważnienia do konta bankowego? Poradnik krok po kroku

Jak upoważnić kogoś do swojego konta bankowego? Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, dotyczącymi niektórych z banków.

Upoważnienie do konta bankowego PKO BP

 • Przejdź do Moje sprawy

W Dokumentach: Dyspozycje i Zaświadczenia → Konto → Rachunek bankowy - pełnomocnictwo

 • W formularzu kliknij Udzielenie pełnomocnictwa, a następnie wybierz konto, którego dotyczy dyspozycja

Rodzaje poziomów dostępu

 • Uzupełnij dane i potwierdź wniosek swoim narzędziem autoryzacji

Jeśli macie wspólne konto bankowe, każde z Was musi zatwierdzić dyspozycję w swoim serwisie iPKO w zakładce Lista zleceń

Status zgłoszenia i potwierdzenie udzielenia lub odwołania pełnomocnictwa znajdziesz w serwisie iPKO. Za dokonanie osobistego upoważnienia w banku zapłacisz 25 zł. W iPKO – 10 zł.

Upoważnienie do konta bankowego Santander

 1. Pełnomocnictwo do zarządzania kontem bankowym powinno być udzielone w formie pisemnej, aby zapewnić jego prawną ważność i odpowiednią dokumentację. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa można złożyć osobiście w dowolnym oddziale banku, gdzie dostępne są gotowe wzory takich dokumentów, ułatwiające prawidłowe ich wypełnienie.
 2. Jeżeli osobiste stawiennictwo w placówce bankowej nie jest możliwe, pełnomocnictwo można również udzielić na jeden z alternatywnych sposobów:
 • Akt notarialny
 • Forma pisemna z poświadczonym podpisem
 • Elektroniczna z kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Upoważnienie do konta bankowego Pekao

Jeżeli posiadasz już pełnomocnika do konta, to może Pani nadać tej osobie pełnomocnictwo do kolejnego konta w bankowości elektronicznej w zakładce:

 1. Oferty i wnioski
 2. Usługi.

Jeżeli nie masz jeszcze pełnomocnika, nadanie jest możliwe jedynie w oddziale banku. Pełnomocnik powinien być również obecny w oddziale banku.

Upoważnienie do konta bankowego ING

Pełnomocnika do konta można dodać z poziomu bankowości internetowej po wejściu w dane konto

 1. Pełnomocnicy.
 2. Dodaj pełnomocnika lub w placówce. 

Pełnomocnikiem ogólnym do konta może być osoba pełnoletnia. Aby dodać pełnomocnika zdalnie, osoba ta musi mieć podane w aktualne dane w systemie bankowym ING. Jeśli się nie uda, to system poprosi o wizytę w naszej placówce.

Upoważnienie do konta bankowego mBank

Upoważnienie do konta bankowego w mBanku jest proste. Wystarczy, że wejdziesz do zakładki:

 1. Produkty
 2. Nowa usługa
 3. Pełnomocnictwo do rachunku

Upoważnienie do konta bankowego Alior Bank

W Alior Banku możesz ustanowić pełnomocnika, udając się do dowolnego oddziału banku. Co więcej, opcja dostępna jest również w placówkach partnerskich, jednak w nich konieczna jest obecność pełnomocnika. Ustanowienie upoważnienia nie jest dodatkowo płatne.

Dowiedz się, jaką kwotę można wpłacić do banku bez kontroli US.

Upoważnienie do konta bankowe – wzór

Jak napisać upoważnienie do konta bankowego, aby było ono wiążące i zwierało wszelkie potrzebne informacje? Niektóre banki mają gotowe wzory, które udostępniają w oddziałach i do pobrania ze strony internetowej. Wystarczy je jedynie wydrukować i wypełnić.

Jeśli w Twoim banku nie ma takiego wzoru lub nie możesz go znaleźć, równie dobrze możesz stworzyć je samodzielnie.

W dokumencie powinieneś zawrzeć:

 • dane osobowe właściciela konta bankowego razem z podpisem,
 • dane osobowe upoważnionego – imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer dowodu osobistego,
 • dane kontaktowe upoważnionego – numer telefonu oraz adres e-mail,
 • zakres czynności, do których upoważnia się pełnomocnika.

Upoważnienie do konta bankowego a pełnomocnictwo – różnice

Upoważnienie do konta bankowego różni się od pełnomocnictwa, mimo że te dwa terminy bywają używane zamiennie w kontekście dostępu do konta. Upoważnienie zazwyczaj dotyczy jedynie wykonania wyznaczonych czynności, takich jak wypłata określonej sumy pieniędzy lub dokonanie przelewu.

Z kolei pełnomocnictwo umożliwia wykonanie szerszego zakresu operacji bankowych i jest udzielane na bardziej ogólnych zasadach, co pozwala pełnomocnikowi działać bezpośrednio w imieniu i na rzecz mocodawcy. W poniższej tabeli znajdziesz najistotniejsze różnice pomiędzy nimi.

Upoważnienie a pełnomocnictwo

Aspekt

Co daje upoważnienie?

Co daje pełnomocnictwo do konta bankowego?

Definicja

Delegowanie osoby trzeciej do wykonania czynności w imieniu upoważniającego.

Umocowanie osoby trzeciej do wykonywania określonych działań w imieniu i na rzecz mocodawcy.

Podstawa prawna

Może być udzielone ustnie lub pisemnie.

Zazwyczaj wymaga formy pisemnej, często potwierdzonej notarialnie.

Zakres działania

Zwykle ograniczone do konkretnych czynności.

Może być ogólne lub szczegółowe, obejmujące szeroki zakres czynności.

Skutki prawne

Osoba upoważniona działa w imieniu własnym, ale na rzecz upoważniającego.

Czynności wykonane przez pełnomocnika wiążą mocodawcę i są traktowane jak jego własne działania.

Odpowiedzialność

Upoważniający ponosi konsekwencje działań osoby upoważnionej.

Mocodawca jest odpowiedzialny za czyny pełnomocnika, jak za własne.

Reprezentacja

Nie zmienia statusu prawnego upoważniającego.

Pełnomocnik może reprezentować mocodawcę w wielu aspektach prawnych i cywilnych.

Przenoszenie uprawnień

Nie można przenieść upoważnienia na inną osobę bez zgody upoważniającego.

Pełnomocnictwo może być przekazywane dalej, jeśli jest to zawarte w umowie.

Formalności

Prostsze w obsłudze, rzadziej wymaga formy szczególnej.

Często wymaga bardziej rygorystycznych form, takich jak notarialne poświadczenie podpisu.

Odwołanie

Można odwołać w każdym momencie, często bez formalności.

Odwołanie wymaga zazwyczaj zachowania formy prawnej, w jakiej zostało udzielone.

Sprawdź koniecznie: Blokada środków na koncie bankowym

Upoważnienie do konta bankowego po śmierci

Przed napisaniem upoważnienia warto odpowiedzieć sobie na pytanie: jaka działa zależność: „upoważnienie do konta bankowego a śmierć właściciela”. Co do zasady, upoważnienie wygasa wraz ze śmiercią właściciela konta.

Jeśli po śmierci właściciela osoba upoważniona zdecyduje się wypłacić środki, spadkobiercy będą mieli prawo domagać się od niej ich zwrotu. Nie jest to jedyna nieprzyjemna konsekwencja. Może czekać ją bowiem nawet postępowanie w prokuraturze.

Istnieje jednak specjalny typ upoważnienia, który daje prawo do pewnych czynności nawet po śmierci właściciela. Można je podpisać na przykład w banku PKO BP. Po jego podpisaniu pieniądze, które znajdują się na koncie, nie wpadają do majątku spadkobierców. Tego typu upoważnienia można jednak udzielić tylko określonej grupie osób: małżonkowi, dziadkom, dzieciom, wnukom lub rodzeństwu.

Warto wiedzieć!

Maksymalna kwota, którą może wypłacić upoważniony po śmierci właściciela to 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Co jeszcze warto wiedzieć przed upoważnieniem do konta bankowego?

Pełnomocnictwo upoważnia jedynie do zarządzania kontem i dysponowania środkami w granicach udzielonych uprawnień, nie przekazuje jednak praw własności tych środków.

Dodatkowo, banki zobowiązane są do informowania komornika o istnieniu pełnomocnictwa, co może mieć znaczenie przy określaniu zakresu egzekucji.

To może Cię zainteresować: Gdzie założyć konto bez komornika?

Jak cofnąć upoważnienie do konta bankowego?

Upoważnienie do konta bankowego nie jest zobowiązaniem nieodwołalnym i jako właściciel konta masz pełne prawo do jego cofnięcia w dowolnym momencie, bez konieczności uzyskania zgody od osoby upoważnionej. Proces ten jest zazwyczaj prosty i może być wykonany na kilka sposobów, w zależności od preferencji i możliwości dostępnych w Twoim banku:

 • Telefonicznie – możesz zadzwonić na infolinię banku i poprosić o cofnięcie upoważnienia, podając niezbędne dane do weryfikacji Twojej tożsamości oraz informacje o upoważnieniu, które chcesz anulować. Taka opcja dostępna jest m.in. w mBanku za pośrednictwem mLinii.
 • Bankowość internetowa – wiele banków, w tym PKO BP, pozwala na zarządzanie upoważnieniami bezpośrednio przez ich systemy bankowości internetowej. Wystarczy zalogować się na swoje konto, wybrać odpowiednią opcję w menu zarządzania kontem i dokonać cofnięcia upoważnienia.
 • Wizyta w placówce – banki mogą też wymagać dostarczenia dokumentu, w którym odwołujesz osobę upoważnioną. Wzór dokumentu możesz znaleźć na stronach instytucji bankowych.

Komentarze

Powiązane artykuły

Jaką kwotę można wpłacić do banku bez kontroli US?

Jaką kwotę można wpłacić do banku bez kontroli US?

Sprawdź, ile pieniędzy można wpłacić do banku bez kontroli. 2024 rok zobowiązuje do przestrzegania nowych przepisów, w których limit płatności znacznie zmalał.
Zobacz więcej
6 min. czytania
Bezpieczne podróże. Jak chronić swoje finanse na urlopie?

Bezpieczne podróże. Jak chronić swoje finanse na urlopie?

Planując wymarzony urlop, często skupiasz się na wyborze idealnego miejsca, pakowaniu i tworzeniu zapierających dech w piersiach planów podróży. Jednak równie ważne, a często pomijane, jest zabezpieczenie twoich finansów na urlopie. Co warto wiedzieć i jak się do tego przygotować?
Zobacz więcej
5 min. czytania
Jak założyć konto oszczędnościowe bez konta osobistego?

Jak założyć konto oszczędnościowe bez konta osobistego?

...oprocentowania czy też promocyjnych kosztów. Co więcej, dwa konta bankowe w jednym banku to łatwiejsze zarządzanie finansami...

...więc do Ciebie. Nie przegap: Gdzie można założyć anonimowe konto bankowe?...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Jak przenieść konto do innego banku?

Jak przenieść konto do innego banku?

...popularnych. Poniżej przedstawiamy, jak przenieść konto osobiste do innego banku na przykładach różnych usługodawców. A jak przenieść konto firmowe do innego banku? Procedura odbywa się podobnie jak w przypadku rachunków osobistych – jest maksymalnie uproszczona. Konto osobiste warto...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Jak sprawdzić dane właściciela rachunku bankowego?

Jak sprawdzić dane właściciela rachunku bankowego?

...przelewów bankowych stało się obecnie znacznie bardziej wygodne niż w przeszłości. Wystarczy jedynie podać numer rachunku, a środki trafiają na konta bankowe odbiorców. Pomimo tej wygody, warto jednak pielęgnować czujność względem swoich finansów i upewnić się, że odpowiednia osoba jest właścicielem podanego konta, zanim...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Kredyt gotówkowy - jaki bank wybrać?

Jaki to bank? Sprawdź jaki to bank po numerze konta bankowego

Jaki to bank – często zadajemy sobie to pytanie, gdy chcemy wykonać przelew na określony rachunek. Identyfikacja banku po numerze konta jest jak najbardziej możliwa – każda instytucja ma własny, konkretny identyfikator. Jakimi zasadami rządzą się numery rachunków bankowych?
Zobacz więcej
7 min. czytania