Zwrot prowizji bankowej - jak ubiegać się o zwrot prowizji w banku?

Zaktualizowano: 2023-08-16 13:17
Opublikowano: 2021-06-25 13:47
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 5
Zwrot prowizji bankowej - jak ubiegać się o zwrot prowizji w banku?

Spłacając wcześniej kredyt gotówkowy, hipoteczny lub inny rodzaj zobowiązania, należy Ci się zwrot prowizji bankowej. Stało się to obowiązkiem nie tylko instytucji bankowych, ale również m.in. parabanków. Opinia Rzecznika Finansowego i prezesa UOKiK jest jednoznaczna – kredytobiorca, który dokonał wcześniejszej spłaty kredytu, powinien otrzymać zwrot prowizji. Sprawdź, jak ją odzyskać i kto może się o nią starać.

Nadpłacając kredyt, można szybciej pozbyć się zobowiązania. Dzięki temu możesz uzyskać obniżenie wszystkich kosztów kredytu, również tych uregulowanych wcześniej. A więc częściowy zwrot prowizji kredytu powinien wówczas wrócić do Twojej kieszeni. Jeśli zastanawiasz się, mad zaciągnięciem zobowiązania, sprawdź nasz ranking kredytów hipotecznych.

Czy bank ma obowiązek zwrotu prowizji?

Dotychczas niektóre instytucje twierdziły, że obniżenie kosztów nie obejmuje opłat, które były już pobrane od kredytobiorców, ale wyrok TSUE stanął w sprzeczności z taką interpretacją.

W rezultacie klienci, którzy zdecydowali się na przedterminową spłatę swojego kredytu, uzyskali prawo do ubiegania się o częściowy zwrot opłat bankowych. Jeśli interesuje Cię zaciągnięcie kredytu konsumenckiego, sprawdź nasz ranking kredytów gotówkowych.

Dzięki zaangażowaniu UOKiK zwrot prowizji biorąc pod uwagę kredyt hipoteczny, również jest możliwy do uzyskania. Wielu kredytobiorców, którzy zdecydowali się na wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego, borykało się z problemami związanymi z odzyskaniem prowizji bankowej.

UOKiK podjął więc działania mające na celu wyjaśnienie sytuacji i ochronę konsumentów. W ich wyniku działań i wydawanych decyzji, wiele banków zgodziło się na zwrot prowizji kredytowej w przypadku przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego, zgodnie z interpretacją przepisów.

Sprawdź także: Kalkulator kredytowy

Na czym polega zwrot prowizji bankowej?

Przy każdym kredycie konieczne jest spłacanie nie tylko głównej kwoty kapitałowej, ale także innych opłat przekazywanych instytucji udzielającej finansowania. Wcześniejsza spłata kredytu otwiera drzwi do oszczędności związanych z regulowaniem zadłużenia.

Przede wszystkim, kredytobiorca jest w stanie zminimalizować koszty wynikające z odsetek i marży banku, które są częścią składową opłat odsetkowych.

Jednak sytuacja kształtuje się odmiennie w odniesieniu do opłat, które muszą być opłacone z wyprzedzeniem. Prowizja, zazwyczaj naliczana tuż po udzieleniu kredytu i stanowi kluczowe obciążenie.

Warto podkreślić, że aktualne przepisy umożliwiają częściowy zwrot prowizji bankowej w przypadku przedwczesnej spłaty zobowiązania. Tym niemniej, perspektywa ta wygląda odmiennie, w zależności od rodzaju kredytu.

Sprawdź: Okres kredytowania

Kiedy można ubiegać się o zwrot prowizji bankowej?

Odzyskanie prowizji z banku jest jak najbardziej możliwe, ale w określonych przypadkach. Rozważmy więc pytanie, kiedy należy się zwrot prowizji bankowej w przypadku kredytu konsumenckiego i hipotecznego?

Zwrot prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego jest możliwy, gdy:

 • umowa została zawarta po 18 grudnia 2011 roku,
 • udzielona pożyczka lub kredyt nie przewyższała 255.550,00 zł,
 • beneficjentem była osoba fizyczna bez działalności gospodarczej,
 • poza kapitałem należało uregulować dodatkowe opłaty, np. ubezpieczenie, koszty i odsetki.
 • kredytobiorca dokonał pełnej spłaty zobowiązania przed planowanym terminem spłaty.

Inaczej przedstawiają się zasady dotyczące kredytów hipotecznych, które nie podlegają kategorii kredytów konsumenckich. Ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami oraz agentami kredytu hipotecznego, uchwalona 23 marca 2017 roku, reguluje aspekty związane z udzielaniem tego typu zobowiązań, obejmując również temat zwrotu prowizji.

Warto podkreślić, że ma ona zastosowanie tylko w odniesieniu do umów kredytowych zawartych po 21 lipca 2017 roku. W związku z tym osoby, które wcześniej spłaciły kredyt hipoteczny, którego umowa kredytowa została zawarta po tej dacie, mają prawo do złożenia wniosku o zwrot częściowych kosztów z tytułu prowizji.

Sprawdź także: Oprocentowanie kredytu gotówkowego

Kto może otrzymać zwrot prowizji bankowej?

Zastanawiasz się, komu przysługuje zwrot prowizji od banku? Sprawdź, poniższe warunki w przypadku kredytu konsumenckiego:

 • Kredyt został zaciągnięty po 18 grudnia 2011 roku i został spłacony przed terminem.
 • Kwota kredytu nie jest wyższa niż 255 550 zł – tylko wtedy mówimy o kredycie konsumenckim. Wyjątkiem jest kredyt bez zabezpieczenia hipotecznego, dedykowany na remont nieruchomości.

W przypadku kredytu hipotecznego zwrot prowizji bankowej może nastąpić, gdy:

 • Zobowiązanie zostało zaciągnięte po wejściu w życie ustawy o kredycie hipotecznym – 22.07.2017 roku. Kredytobiorca całkowicie spłacił zadłużenie przed terminem określonym w ustawie.

Jak otrzymać zwrot prowizji bankowej?

Aby uzyskać zwrot prowizji bankowej w związku ze wcześniejszą spłatą kredytu lub pożyczki, zazwyczaj trzeba przejść przez łatwy proces. Jak otrzymać zwrot prowizji od banku?

 • Wypełnij wniosek podając swoje dane osobowe.
 • Podaj dane banku.
 • Uwzględnij numer umowy kredytowej oraz datę zawarcia.
 • Podaj numer konta bankowego, na który ma zostać zwrócona prowizja.

Jak wypełnić i kiedy złożyć wniosek o zwrot prowizji bankowej?

Wniosek o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu powinien zawierać:

 • Dane banku oraz adres
 • Twoje dane osobowe i adres
 • Żądanie zwrotu prowizji – w piśmie precyzyjnie określ kwotę prowizji, którą żądasz zwrotu w związku z wcześniejszą spłatą kredytu, czy to konsumenckiego, czy hipotecznego.
 • Uzasadnienie wniosku – wprowadź numer umowy kredytowej, datę podpisania umowy z bankiem, termin spłaty zobowiązania oraz datę, kiedy nastąpiło zamknięcie kredytu.
 • Podstawy prawne – powołaj się na odpowiednie artykuły prawa, takie jak art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim lub art. 39 ustawy o kredycie hipotecznym.
 • Określenie terminu – we wniosku wskaż dokładny termin, w którym oczekujesz zwrotu prowizji bankowej. Dodatkowo, podaj numer swojego konta bankowego.

W internecie znajdziesz niejeden wzór pisma o zwrot prowizji.

 • Zwrócenie prowizji bankowej związanej z wcześniejszą spłatą kredytu jest możliwe, gdy całkowicie uregulujesz swoje zobowiązanie. Warto podkreślić, że wniosek o zwrot prowizji bankowej można składać aż do 6 lat od daty całkowitej spłaty kredytu.

Kliknij i sprawdź: Kredyt na dowód bez umowy o pracę

Czy bank może odrzucić wniosek o zwrot prowizji bankowej?

Instytucja bankowa może odrzucić wniosek o zwrot prowizji bankowej, gdy:

 • Bank naliczał odsetki od sumy zadłużenia na dzień uregulowania zapłaty.
 • Wniosek dotyczy kredytów udzielonych przed ogłoszeniem małego TSUE.
 • Prowizja interpretowana jest jako opłata przygotowawcza niezwiązana z okresem kredytowania.

W przypadku, gdy bank odrzuci Twój wniosek, przydatna może okazać się reklamacja do banku o zwrot prowizji.

Sprawdź: Jak zmniejszyć ratę kredytu

Ile może wynieść zwrot prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu?

Zastanawiasz się pewnie, ile wynosi zwrot prowizji za kredyt. Zarówno Rzecznik Finansowy, jak i sądy wielokrotnie poparły metodę obliczania zwrotu kosztów, która jest najbardziej sprzyjająca dla konsumentów. Polega ona na podziale sumy kosztów pobranych przez bank przez cały okres, na jaki byliśmy zobowiązani spłacać kredyt.

Przykładem niech będzie sytuacja, w której bank naliczył prowizję w wysokości 3000 złotych. Nasz kredyt miał pierwotnie termin spłaty od 2 stycznia 2020 roku do 4 stycznia 2021 roku, czyli na łączny okres 368 dni.

Jednakże dokonaliśmy wcześniejszej spłaty w dniu 1 czerwca 2020 roku, co oznacza, że spłaciliśmy go w ciągu 151 dni. Aby obliczyć odpowiednią prowizję za jeden dzień, podzieliliśmy kwotę prowizji (3000 zł) przez pierwotny okres trwania kredytu (368 dni), co daje nam wynik 8,15 zł prowizji za każdy dzień.

Następnie przemnożyliśmy tę kwotę (8,15 zł) przez liczbę dni, w które spłacaliśmy kredyt wcześniej, czyli 151 dni. To dało nam końcową sumę prowizji, którą bank powinien by nam obliczonych na 1584,65 zł. Pozostała część prowizji, czyli 1415,35 zł (3000 zł - 1584,65 zł), jest kwotą, którą bank jest zobowiązany zwrócić nam.

Jak obliczyć samodzielnie zwrot prowizji z banku? Wykorzystaj specjalny kalkulator online przygotowany przez Rzecznika Finansowego.

Ile czasu ma bank na zwrot prowizji?

Na zwrot prowizji z banku trzeba trochę poczekać. Przede wszystkim bank ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku, a termin ten może być przedłużony do 60 dni, jeśli jest to konieczne.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji banki zobowiązują się do przelania pieniędzy klientowi zazwyczaj do 14 dni.

Warto jednak wiedzieć, że w przypadku kredytów konsumenckich większość banków zwraca nadpłaconą prowizję automatycznie w ciągu 14 dni od daty spłaty zobowiązania.

Zwrot prowizji bankowej w wybranych bankach

Jak w praktyce wyglądają zwroty prowizji w poszczególnych bankach?

 • Zwrot prowizji bankowej mBank – jeśli Twoja umowa kredytowa została podpisana po 21 lipca 2017 roku i spłaciłeś ostatnią ratę przed planowanym terminem, mBank automatycznie dokona zwrotu części kosztów, w tym prowizji, na Twoje konto. W takiej sytuacji nie jest wymagane składanie dodatkowych wniosków. W przypadku kredytów konsumenckich zawartych przed 21 lipca 2017 roku, automatyczny zwrot prowizji nie będzie przeprowadzany. W takiej sytuacji konieczne jest skorzystanie z określonej procedury. Możesz wyrazić swoją dyspozycję w tej sprawie poprzez kontakt z infolinią lub za pośrednictwem platformy online,
 • Zwrot prowizji bankowej Alior Bank – jeśli Twój produkt został spłacony przed ustalonym terminem, a umowa była zawarta po 18 grudnia 2011 roku, to masz opcję złożenia dyspozycji o zwrot kosztów. W przypadku zobowiązań spłaconych przed terminem po 11 września 2019 roku, które mają datę zawarcia po 18 grudnia 2011 roku, zwrot kosztów, w tym także proporcjonalnej części prowizji, zostanie przeprowadzony automatycznie,
 • Zwrot prowizji bankowej PKO BP – na automatyczny zwrot prowizji mogą liczyć klienci, którzy spłacili wcześniej zobowiązanie po 12.11.2019 roku, jeśli zrobili to wcześniej, muszą złożyć reklamację,
 • Zwrot prowizji bankowej ING Bank Śląski – bank rozlicza automatycznie prowizję w ciągu 30 dni od całkowitej wcześniejszej spłaty zobowiązania dla kredytów z terminem spłaty wypadającym po wrześniu 2019 r., pozostałe sprawy są rozpatrywane w trybie reklamacyjnym,
 • Zwrot prowizji bankowej Pekao – bank zwraca koszty w przypadku umów o kredyt konsumencki zawartych po dniu 18.12.2011 r.; od dnia 11.09.2019 r. klienci banku mogą liczyć na automatyczny zwrot, ale jeśli spłata została dokonana wcześniej, konieczne jest złożenie pisemnego wniosku,
 • Zwrot prowizji bankowej BPN Paribas – zwrot jest automatyczny dla kredytów konsumenckich zaciągniętych po 18.12.2011 i spłaconych wcześniej po 11.09.2019 r.,
 • Zwrot prowizji bankowej Santander – kredyty konsumenckie spłacone po 11 września 2019 roku są rozliczane automatycznie w terminie 14 dni od dnia całkowitej przedterminowej spłaty zobowiązania. Jeśli spłaciłeś część lub całość kredytu konsumenckiego, który został udzielony po 18 grudnia 2011 roku, musisz podjąć kroki w celu uzyskania zwrotu prowizji. W tym przypadku, zamiast automatycznego zwrotu, konieczne jest złożenie wniosku do Santander Bank Polska w trybie reklamacyjnym,
 • Zwrot prowizji bankowej Credit Agricole – zwrot jest automatyczny dla kredytów zaciągniętych po 18.12.2011 r. i spłaconych przed terminem po 31.12.2020 r. (w przypadku wcześniejszej spłaty takich kredytów, trzeba złożyć wniosek o zwrot prowizji).

Co ważne, większość banków zastrzega, że nie realizuje zwrotów prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów hipotecznych i kredytów zaciągniętych na działalność gospodarczą.

Czy warto ubiegać się o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

W momencie składania wniosku do banku w celu uzyskania zwrotu prowizji za udzielenie kredytu, a także w przypadku skargi do Rzecznika Finansowego, kredytobiorca nie musi martwić się dodatkowymi kosztami.

To oznacza, że istnieje potencjalna szansa na odzyskanie znaczącej sumy pieniędzy bez ponoszenia dodatkowych wydatków. Dlatego podejmowanie działań w kierunku uzyskania zwrotu prowizji jest zdecydowanie opłacalne.

Jeśli jednak mimo złożenia własnego wniosku i skargi do Rzecznika Finansowego nie uzyskasz pozytywnego rezultatu, warto zastanowić się nad skonsultowaniem sprawy z prawnikiem. Taka decyzja może przynieść korzystniejsze wyniki niż działanie indywidualne.

Kierowanie sprawy na drogę sądową jest ostatnim krokiem w staraniach o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. To jednak opcja obarczona potencjalnie wysokimi kosztami, włączając opłaty sądowe oraz wynagrodzenie dla prawnika.

W przypadku sporu o niewielką sumę, koszty te mogą przewyższyć ewentualny zwrot prowizji, a czasem i koszty emocjonalne. Należy pamiętać, że proces sądowy może być długotrwały, a pozytywny wynik nie jest gwarantowany.

Zwrot prowizji bankowej a podatek dochodowy

Osoby, które decydują się starać o zwrot prowizji bankowych za wcześniejszą spłatę kredytu, zobowiązane są do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Taki obowiązek wynika z przepisów zawartych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przepisy te określają, że ten rodzaj podatku jest nakładany na osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej w dziedzinie obrotu wierzytelnościami.

Osoby, które uzyskały zwroty bankowe mogą mieć różne opinie. Poczynając od pozytywnych do bardzo negatywnych. W końcu nie raz takie rozpatrywanie tego typu spraw kończy się w sądzie, ponieważ banki raczej niechętnie zgadzają się na zwrot prowizji bankowej. Niestety na niejednym forum, można znaleźć informację, że sprawa odzyskania pieniędzy, toczyła się nawet kilka lat.

Komentarze

Powiązane artykuły

Mieszkanie na Start. Ile wyniesie rata kredytu? Warunki programu

Mieszkanie na Start. Ile wyniesie rata kredytu? Warunki programu

...to może Cię zainteresować: Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt hipoteczny? Bezpieczny Kredyt 2% nie wprowadzał progów dochodowych. W...

...od kiedy będzie dostępny? Obecnie projekt zakładający tanie kredyty hipoteczne znajduje się na ścieżce legislacyjnej – jest w trakcie...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

...udzielone: Sprawdź: Czy warto teraz brać kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy? Kredyt dla mundurowych, obecny w okresowych lub stałych ofertach...

...zbudowanie wystarczająco wysokiego wkładu własnego na kredyt hipoteczny dla policjanta lub żołnierza. Kredyt hipoteczny w ING Banku...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

...źródeł. Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Już na samym początku procesu ubiegania się o kredyt, bank prosi...

...źródła dochodu? Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Dochód z umowy o pracę jest traktowany jako jeden z najbardziej...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Do ilu banków można złożyć wniosek o kredyt hipoteczny?

Do ilu banków można złożyć wniosek o kredyt hipoteczny?

...najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i możliwościom finansowym. W ten sposób masz większe szanse na znalezienie oferty, która będzie najkorzystniejsza dla Ciebie. Liczba składanych wniosków o kredyt hipoteczny może budzić wątpliwości. Co do zasady, można składać wiele wniosków o kredyt hipoteczny, jednak warto robić to z rozwagą. BIK podaje, że złożenie kilku zapytań kredytowych w krótkim...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Jak obliczyć koszt budowy domu {{year}} i jak sporządzić kosztorys?

Jak obliczyć koszt budowy domu 2024 i jak sporządzić kosztorys?

...nie zastąpi profesjonalnego kosztorysu. Oceń swoje szanse na kredyt hipoteczny – sprawdź nasz kalkulator zdolności kredytowej! Kosztorys...

...dostarczyć kosztorys budowy domu do banku. Wkład własny przy kredycie hipotecznym to minimum 20%, chyba że zdecydujesz się na ubezpieczenie niskiego...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Książeczka mieszkaniowa premia gwarancyjna {{year}}

Książeczka mieszkaniowa premia gwarancyjna 2024

...na precyzyjne i oficjalne wyliczenie przysługującej premii. Dzięki temu możesz wyliczyć ile pieniędzy będziesz posiadać na wkład własny, jeśli interesuje Cię kredyt hipoteczny. Od 19 stycznia 2021 roku, wszyscy posiadacze książeczek mieszkaniowych muszą dokonać ich rejestracji w banku, który zarządza ich rachunkiem. Rejestracja musi być...

Zobacz więcej
15 min. czytania