Kredyty hipoteczne 10 min. czytania

Jak można było wziąć Bezpieczny Kredyt 2 proc.?

Zaktualizowano: 2024-04-03 11:53
Opublikowano: 2023-11-24 10:01
Średnia ocena: 4,75/6 Głosów: 4
Jak można było wziąć Bezpieczny Kredyt 2 proc.?

Program Bezpieczny Kredyt 2% został już zakończony – wnioski o wsparcie przy zaciąganiu kredytów hipotecznych były przyjmowane jedynie do końca 2023 r. Środki przewidziane w ramach rządowych rozwiązań na lata 2023-2024 zostały wyczerpane, jednak osoby, których udało się złożyć wniosek do banku, będą mogły cieszyć się niższym oprocentowaniem kredytu.

Bezpieczny Kredyt 2% został uruchomiony w lipcu 2023 r., a banki przyjęły ponad 100 tys. wniosków o dofinansowanie kredytów hipotecznych. Program okazał się tak atrakcyjny dla Polaków, że szybko skończyły się pieniądze przewidziane na niego w budżecie. Co dalej z Bezpiecznym Kredytem 2%? Dzisiaj sprawdzamy, w jakiej sytuacji są osoby, które złożyły wnioski i co nowego przygotowuje rząd na 2024 rok.

Na czym polega Bezpieczny Kredyt 2%?

Bezpieczny Kredyt 2% był częścią programu rządowego „Pierwsze Mieszkanie”, mającego na celu wsparcie Polaków w zakupie pierwszej nieruchomości. Uruchomiony 1 lipca 2023, program oferował preferencyjny kredyt hipoteczny z oprocentowaniem 2% (plus marża banku i inne opłaty) na pierwsze 10 lat, z ratami malejącymi. Przeznaczony był dla osób do 45. roku życia, które nie posiadały własnej nieruchomości.

Kredyty hipoteczne można było przeznaczyć na zakup, budowę lub wykończenie domu, lub mieszkania. Maksymalna kwota kredytu wynosiła 500 tys. zł dla pojedynczych kredytobiorców i 600 tys. zł dla rodzin z dziećmi. Wymagany wkład własny wynosił minimum 20% wartości nieruchomości. Program był dostępny dla osób samotnych, małżeństw i rodziców wychowujących dzieci.

Program był dostępny jedynie do końca 2023 r. Bezpieczny kredyt w 2024 roku ma zostać zastąpiony nowymi rozwiązaniami pod nazwą Mieszkanie na Start. Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło, że będzie on korzystniejszy przede wszystkich dla wieloosobowych gospodarstw domowych oraz ubogich rodzin. Oprocentowanie kredytu ma wynosić nawet 0%, został również przewidziany próg dochodowy.

Kto mógł skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2%?

Osoby, które chciały skorzystać ze wsparcia w ramach programu, musiały spełnić następujące warunki:

 • Mieć mniej niż 45 lat i nie posiadać na własność innej nieruchomości (nie planować zakupu lub budowy pierwszej nieruchomości).
 • Wybrać bank współpracujący z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), np. Pekao S.A.
 • Przygotować dokumenty – zaświadczenie o zarobkach, oświadczenie o wydatkach, a w przypadku wkładu własnego – dokumenty potwierdzające jego źródło.
 • Skontaktować się z bankiem, aby uzyskać formularz wniosku kredytowego i wypełnić go zgodnie z instrukcjami.
 • Przedstawić bankowi wszystkie wymagane dokumenty w celu weryfikacji zdolności kredytowej.
 • Po złożeniu wniosku, czekać na dokonanie przez bank analizy i decyzję o przyznaniu kredytu.
 • Po pozytywnej decyzji, uzgodnić z bankiem szczegóły kredytu, w tym oprocentowanie i warunki spłaty.
 • Po zaakceptowaniu warunków kredytowych, podpisać umowę kredytową.

Co trzeba było zrobić, żeby uzyskać kredyt hipoteczny Bezpieczny kredyt 2%? Tak samo, jak w przypadku każdego innego kredytu hipotecznego, tak i w przypadku Bezpiecznego kredytu 2%, należało złożyć odpowiednie dokumenty, które ostatecznie ustalane były przez każdą instytucję bankową indywidualnie. Potrzebne było również oświadczenie do BKG o spełnieniu warunków Bezpiecznego kredytu 2% oraz o tym, że klient nie posiada prawa do nieruchomości.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, banki przyjmowały wnioski w ramach Bezpiecznego Kredytu 2% jedynie do końca grudnia 2023 r. Okazuje się jednak, że ze względu na dużą ilość osób chętnych do skorzystania ze wsparcia, instytucje mogły rejestrować wnioski w systemie Banku Gospodarstwa Krajowego do 7 stycznia 2024 r.

Koniecznie przeczytaj: Zdolność kredytowa przy Bezpiecznym Kredycie 2 proc.

Bezpieczny Kredyt 2% oferta banków

Do końca 2023 r. w programie Bezpieczny Kredyt 2% brały udział następujące banki:

 • Alior Bank S.A.,
 • Bank Pekao S.A.,
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie,
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
 • Bank Ochrony Środowiska,
 • Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie,
 • PKO Bank Polski S.A.,
 • SGB-Bank SA,
 • Banki Spółdzielcze zrzeszone z SGB-Bankiem S.A.
 • Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie.
 • VeloBank SA.
 • mBank S.A.

Alior Bank – to jeden z banków, które już od początku lipca przyjmował wnioski o udzielenie Bezpiecznego Kredytu 2 procent. Mogli go otrzymać kredytobiorcy, którzy nie przekroczą 80 roku życia w dniu spłaty ostatniej raty. RRSO w Alior Banku wynosiło 5,73%. Wnioskodawca powinien ubezpieczyć nieruchomość mieszkalną od ognia i pozostałych zdarzeń losowych, a także zapewnić zabezpieczenie kredytu w formie hipoteki. Bank nie naliczał opłat za rozpatrzenie wniosku, natomiast mógł obciążyć klienta prowizją do 5% za udzielenie finansowania.

Pekao S.A. – oferował Bezpieczny Kredyt 2 % z RRSO 4,72%. Z oferty mógł skorzystać klient, który w momencie spłaty zobowiązania nie przekroczy 70. roku życia. Kredyt można było otrzymać bez względu na wartość nieruchomości – bank nie wskazywał minimalnej kwoty. Wnioskodawca powinien ubezpieczyć nieruchomość, na której zakup chce otrzymać Kredyt 2 procent z programu Pierwsze Mieszkanie. Jeśli wykupił polisę w Banku Pekao S.A., mógł dzięki temu obniżyć marżę. Bank naliczał ją w niższej wartości dla klientów, którzy posiadali w nim Konto Przekorzystne i otrzymywali na nie wpływy w kwocie 2 razy wyższej niż rata kredytu mieszkaniowego.

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie – wymagał zabezpieczenia hipoteką, oferował karencję w spłacie do 2 lat. Aby zawrzeć w tym banku umowę o Bezpieczny Kredyt 2 %, klient powinien zapewnić zabezpieczenie w formie hipoteki na nieruchomości mieszkalnej oraz cesji praw z ubezpieczenia mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych.

Bank Polskiej Spółdzielczości BPS – umożliwiał zawarcie umowy pod warunkiem, że klient zabezpieczył nieruchomość od zdarzeń losowych, w tym pożaru i rabunku. Bank oferował własną polisę, lecz akceptował również ubezpieczenia innych firm. Dopuszczał karencję w spłacie do 3 lat.

PKO BP – aby otrzymać Kredyt w procent w PKO Banku Polskim, klient powinien zabezpieczyć hipoteką umowę kredytową, a także ubezpieczyć nieruchomość od ognia i nieszczęśliwych zdarzeń. RRSO wynosiło 4,96%. Bank podnosił naliczaną do kredytu marżę, jeśli klient nie zapewnił wkładu własnego minimum 10%.

Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB – klient, który złożył wniosek o kredytowanie, nie płacił prowizji za jego rozpatrzenie. Hipoteka na nieruchomości była podstawową formą zabezpieczenia kredytu. Karencja w jego spłacie mogła wynieść maksymalnie 2 lata.

VeloBank – w VeloBanku, można było uzyskać kredyt hipoteczny bez prowizji, jeśli klient zdecydował się na ubezpieczenie kredytu VeloBezpieczny oraz założył rachunek VeloKonto, przyjmując dodatkowe warunki, takie jak wpływy co najmniej 3 tys. zł i korzystanie z bankowości internetowej. W ramach oferty Bezpiecznego Kredytu 2% możliwe było finansowanie do 100% wartości nieruchomości.

mBank – aktywny klient mBanku mógł liczyć na oferty kredytowe z oprocentowaniem w przedziale od 2,15% do 2,45%. Jeżeli zdecydował się na inwestycję w energooszczędny dom, mógł otrzymać jeszcze niższe oprocentowanie, poniżej 2%. Jeśli jednak nie korzystał z usług mBanku w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku, miał naliczane stawki oprocentowania w zakresie od 3,5% do 3,8%, już po uwzględnieniu dopłat.

W każdym z powyższych banków procedura zaciągnięcia Bezpiecznego kredytu 2% wyglądała podobnie – można było dokonać tego w oddziale banku, gdzie specjalista obliczał zdolność kredytową klienta. Wniosek oraz niezbędne dokumenty składało się online lub w placówce banku. Jeśli klient dostarczył wszystkie dokumenty i poprawnie wypełnił wniosek kredytowy, bank w ciągu 21 dni powinien był poinformować go o swojej decyzji.

Dokumenty wymagane przy Bezpiecznym Kredycie 2%

Klienci, którzy chcieli skorzystać z oferty Bezpiecznego Kredytu 2%, musieli przedstawić w banku następujące dokumenty:

 1. Umowę przedwstępną podpisaną z deweloperem.
 2. Umowę rezerwacyjną lub deweloperską w przypadku ukończonej budowy, wraz z prospektem informacyjnym i szkicem umowy przedwstępnej sporządzonej w formie aktu notarialnego.
 3. Wpis z Krajowego Rejestru Sądowego dewelopera.
 4. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z numerem NIP i REGON dewelopera.
 5. Pełnomocnictwo osób upoważnionych do reprezentowania dewelopera.
 6. Decyzję o pozwoleniu na budowę, zaświadczenie o zakończeniu budowy, zaświadczenie o samodzielności lokalu lub zgłoszenie zakończenia prac budowlanych.
 7. Dokumenty potwierdzające wpłatę wkładu własnego.
 8. Wyciąg z księgi wieczystej nieruchomości, z której nabywana nieruchomość ma być wyodrębniona.
 9. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

Czy do Bezpiecznego Kredytu 2% potrzebny jest wkład własny? Kliknij i sprawdź!

Jak wygląda spłata Bezpiecznego Kredytu 2%?

 • Spłata kredytu hipotecznego w ciągu pierwszych 10 lat (w okresie objętym dopłatami) jest dokonywana w ratach stałych (malejących). Kredyt jest oprocentowany według stałej stopy procentowej.
 • Po zakończeniu okresu dopłat spłata następuje w ratach równych (annuitetowych), a oprocentowanie jest zmienne (zależne od wysokości stóp procentowych). Klient może jednak kontynuować spłatę na poprzednich warunkach (raty malejące, oprocentowanie stałe), musi jednak złożyć odpowiedni wniosek do banku.
 • Czy klient może nadpłacić kredyt z rządowymi dopłatami? Co do zasady nadpłata w okresie objętym dopłatami może spowodować utratę prawa do rządowego wsparcia. Są jednak wyjątki od tej reguły: spłata nastąpiła po 3 latach od momentu podpisania umowy kredytowej, dotyczyła części kredytu objętej gwarancją wkładu własnego, a nadpłata oraz wkład własny nie przekroczyły kwoty 200 000 zł. Utratę prawa do dopłat powoduje również wynajęcie nieruchomości.

Ile osób wnioskowało o Bezpieczny Kredyt 2%?

Z informacji przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wynika, że do 28 grudnia 2023 r. banki przyjęły ponad 100 tys. wniosków o wsparcie w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%. Wiemy już, że zainteresowanie Polaków było ogromne, a ile osób dostało kredyt 2%? Związek Banków Polskich poinformował, że ostatecznie podpisano ponad 56,9 tys. umów kredytowych.

W 2024 r. ma być dostępny nowy program dopłat do kredytów hipotecznych – Mieszkanie na Start, w którym oprocentowanie ma wynosić:

 • 1,5% – dla gospodarstw jedno i dwuosobowych,
 • 0,5% – dla gospodarstw czteroosobowych,
 • 0,0% – dla gospodarstw pięcioosobowych i większych.

Z nowych rozwiązań mają skorzystać single, którzy nie ukończyli 35 lat, osoby z min. 1 dzieckiem, osoby, które nigdy nie miały nieruchomości na własność. Z ostatniego warunku zostały zwolnione osoby, które mają co najmniej troje dzieci.

Nowością będzie obowiązywanie kryterium dochodowego – Bezpieczny Kredyt 2% nie wprowadzał w tej kwestii ograniczeń. Obecnie trwają intensywne prace nad ostatecznym kształtem programu, który ma być dostępny w połowie 2024 r.

Nie przegap: Ile można było zaoszczędzić decydując się na Bezpieczny Kredyt 2 procent. Kalkulator

Komentarze

Powiązane artykuły

Mieszkanie na Start. Ile wyniesie rata kredytu? Warunki programu

Mieszkanie na Start. Ile wyniesie rata kredytu? Warunki programu

...to może Cię zainteresować: Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt hipoteczny? Bezpieczny Kredyt 2% nie wprowadzał progów dochodowych. W...

...od kiedy będzie dostępny? Obecnie projekt zakładający tanie kredyty hipoteczne znajduje się na ścieżce legislacyjnej – jest w trakcie...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

...udzielone: Sprawdź: Czy warto teraz brać kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy? Kredyt dla mundurowych, obecny w okresowych lub stałych ofertach...

...zbudowanie wystarczająco wysokiego wkładu własnego na kredyt hipoteczny dla policjanta lub żołnierza. Kredyt hipoteczny w ING Banku...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

...źródeł. Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Już na samym początku procesu ubiegania się o kredyt, bank prosi...

...źródła dochodu? Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Dochód z umowy o pracę jest traktowany jako jeden z najbardziej...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Do ilu banków można złożyć wniosek o kredyt hipoteczny?

Do ilu banków można złożyć wniosek o kredyt hipoteczny?

...najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i możliwościom finansowym. W ten sposób masz większe szanse na znalezienie oferty, która będzie najkorzystniejsza dla Ciebie. Liczba składanych wniosków o kredyt hipoteczny może budzić wątpliwości. Co do zasady, można składać wiele wniosków o kredyt hipoteczny, jednak warto robić to z rozwagą. BIK podaje, że złożenie kilku zapytań kredytowych w krótkim...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Jak obliczyć koszt budowy domu {{year}} i jak sporządzić kosztorys?

Jak obliczyć koszt budowy domu 2024 i jak sporządzić kosztorys?

...nie zastąpi profesjonalnego kosztorysu. Oceń swoje szanse na kredyt hipoteczny – sprawdź nasz kalkulator zdolności kredytowej! Kosztorys...

...dostarczyć kosztorys budowy domu do banku. Wkład własny przy kredycie hipotecznym to minimum 20%, chyba że zdecydujesz się na ubezpieczenie niskiego...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Książeczka mieszkaniowa premia gwarancyjna {{year}}

Książeczka mieszkaniowa premia gwarancyjna 2024

...na precyzyjne i oficjalne wyliczenie przysługującej premii. Dzięki temu możesz wyliczyć ile pieniędzy będziesz posiadać na wkład własny, jeśli interesuje Cię kredyt hipoteczny. Od 19 stycznia 2021 roku, wszyscy posiadacze książeczek mieszkaniowych muszą dokonać ich rejestracji w banku, który zarządza ich rachunkiem. Rejestracja musi być...

Zobacz więcej
15 min. czytania