16 min. czytania

Rejestr dłużników, ewidencja dłużników - jak zadłużają się Polacy?

Zaktualizowano: 2021-01-07 14:21
Opublikowano: 2020-12-28 08:00
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 18
Rejestr dłużników, ewidencja dłużników - jak zadłużają się Polacy?

W sytuacji, gdy bank odmówił nam przyznania kredytu, niejednokrotnie zastanawiamy się nad tym, jaka jest tego przyczyna. Często powodem odrzucenia wniosku jest fakt, iż w przeszłości nie spłacaliśmy swoich zadłużeń w odpowiednim terminie, przez co zostaliśmy zapisani w rejestrze dłużników. W Polsce funkcjonuje kilka baz dłużników. Jedną z nich jest KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów. Kiedy i za co można być zapisanym w KRD? Na to oraz wiele innych pytań udzielamy odpowiedzi w niniejszym artykule.

Zadłużenia Polaków - czy lubimy się zadłużać?

W chwili obecnej popyt na różnego rodzaju usługi finansowe - pożyczki, chwilówki, kredyty gotówkowe jest wyjątkowo duży. Temu zjawisku sprzyja fakt, iż wniosek o szybką pożyczkę możemy złożyć w wyjątkowo krótkim czasie za pośrednictwem internetu. Jest to proste i przyjemne, jednak ich późniejsza spłata czasem może przynieść nieco problemów i zamieszania. Jeśli będziemy mieli problem ze spłatą zaciągniętego zobowiązania, szybko zostaniemy wpisani do jednego z istniejących w Polsce rejestrów dłużników.

Do najpopularniejszych baz dłużników zalicza się w Polsce Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej oraz Biuro Informacji Kredytowej. Z usług tych podmiotów najczęściej korzystają banki oraz instytucje pozabankowe. Jeśli jakiś klient na czas nie zwraca zaciągniętego kredytu, jego dane są umieszczane w takiej bazie. Jeśli nasze dane trafią do czarnej listy dłużników, w późniejszym czasie możemy mieć spory problem z uzyskaniem kredytu, pożyczki lub nawet rat 0% w sklepie ze sprzętem RTV i AGD, wybierając zakupy na raty.

Krajowy Rejestr Długów - podstawowe informacje

Krajowy Rejestr Długów, w skrócie KRD, to jeden z istniejących w Polsce rejestrów dłużników. W chwili obecnej jest to największa w Polsce instytucja wymiany informacji gospodarczej, która funkcjonuje w sposób nieprzerwany począwszy od 4 sierpnia 2003 roku. Krajowy Rejestr Długów specjalizuje się w gromadzeniu oraz udostępnianiu informacji odnośnie sytuacji materialnej nie tylko osób indywidualnych, ale również firm (małych, średnich i dużych). W ciągu wieloletniej działalności rejestru KRD z tej bazy pobrano przeszło 180 milionów raportów, a klientom tej platformy udało się za jej pośrednictwem odzyskać aż 70 miliardów złotych.

Dane widniejące w Krajowym Rejestrze Długów są drobiazgowo weryfikowane przez wszystkie banki, SKOK-i oraz instytucje pozabankowe podczas każdorazowego składania wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu. Trzeba również wspomnieć, że w KRD zbierane są informacje nie tylko długach z szeroko rozumianych pożyczek i kredytów, ale również z wielu innych branż, m.in. z branży handlu, przemysłu, usług oraz administracji. Oznacza to, że bazy KRD można trafić nawet wtedy, gdy od dłuższego czasu nie płacimy rachunków za energię elektryczną lub gaz. Dokładną listę przykładowych niespłaconych zobowiązań, za które można trafić do KRD, przedstawiliśmy poniżej.

Kiedy można zostać zapisanym w bazie Krajowego Rejestru Długów? Aby wierzyciel uzyskał prawo do wpisania nas do tego rejestru, dług musi wynosić minimum 200 złotych, zaś opóźnienie w spłacie minimum 60 dni od pierwotnej daty określonej na umowie lub fakturze. Dodatkowym warunkiem jest również fakt, iż zobowiązanie musi być efektem stosunku prawnego. KRD wymaga, aby wierzyciel dostarczył kopię umowy o kredyt konsumencki bądź jakiejkolwiek umowy, którą wymieniono w artykule 1871 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeksu postępowania cywilnego.

Ponadto, firma ma prawo do dokonania wpisu w KRD tylko wtedy, gdy doręczy ostateczne wezwanie do zapłaty wraz ze stosowną informacją, że planuje wpisać danego klienta do KRD. Takie wezwanie do zapłaty musi zostać wysłane minimum 30 dni przed pierwszą próbą wpisania klienta do KRD.

Za jakie długi można trafić do rejestru dłużników?

Sporo osób zastanawia się, za jakie konkretnie długi można zostać zapisanym w bazie Krajowego Rejestru Dłużników. Za co można tam trafić? Wykaz zadłużeń, za które można być wpisanym do KRD, jest dosyć długi - są to nie tylko niespłacone pożyczki czy kredyty, ale także mnóstwo innych zobowiązań, których nie spłaciliśmy w odpowiednim terminie. Oto przykładowa lista długów, za które możemy być wpisani do Krajowego Rejestr Długów:

 • brak terminowej spłaty kredytu gotówkowego lub chwilówki,

 • brak terminowej zapłaty za fakturę,

 • brak terminowej spłaty rachunków za prąd, gaz, telefon, wodę, energię cieplną itp.,

 • brak terminowej zapłaty czynszu za mieszkanie,

 • brak terminowej zapłaty zasądzonych przez sąd alimentów,

 • brak terminowej zapłaty mandatu,

 • brak terminowej zapłaty opłaty za przejazd bez ważnego biletu komunikacją publiczną bądź za brak biletu parkingowego,

 • brak terminowej zapłaty opłaty skarbowej na rzecz Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Miasta itd.

Powyższa lista zobowiązań, za które możemy trafić do Krajowego Rejestr Długów, jest tylko przykładowa. Do KRD mogą wpisywać nas nie tylko instytucje publiczne, ale również firmy i osoby prywatne, które udzielą nam jakiegokolwiek zobowiązania finansowego na podstawie umowy.

Na jakich zasadach działa Krajowy Rejestr Długów?

Nasze dane mogą zostać zapisane w Krajowym Rejestrze Długów na prośbę wierzyciela, który zgłosił naszą niewypłacalność oraz gdy posiadamy nieuregulowane zaległości w firmach pożyczkowych oferujących chwilówki online czy bankach, firmach telekomunikacyjnych, firmach ubezpieczeniowych, gazowni itd. Dane zgromadzone w KRD dotyczą nie tylko zobowiązań niespłaconych, ale także tych, które konsumenci zwrócili w odpowiednim terminie określonym w umowie.

Krajowy Rejestr Długów funkcjonuje przede wszystkim w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, którą uchwalono w dniu 3 kwietnia 2010 roku.

Można zauważyć, że liczba zobowiązań, za które możemy trafić do Krajowego Rejestru Długów jest naprawdę bardzo długa. Niektórym wydaje się, że do KRD trafia się wyłącznie za niespłacone pożyczki i kredyty, jednak praktyka pokazuje zupełnie coś innego. Fakt, iż nasze dane widnieją w KRD, BIK czy innym rejestrze dłużników może nam bardzo mocno utrudnić ubieganie się o pożyczkę, kredyt czy nawet o kupno sprzętu elektronicznego na raty 0%. Negatywne informacje zawarte w KRD mogą tak naprawdę całkowicie przekreślić nasze szanse na uzyskanie jakiegokolwiek zobowiązania finansowego aż do chwili, gdy wierzyciel ich nie usunie z tej bazy.

Niestety, to nie jedyne negatywne skutki wpisania naszych danych do rejestru KRD, z którymi każdy dłużnik musi się borykać. To, że zostaliśmy wpisani do rejestru dłużników, skutkuje także tym, iż nie będziemy mogli nawet podpisać umowy na abonament telefoniczny bądź telewizyjny. Dostęp do wszelkiego rodzaju standardowych usług ułatwiających codzienne życie będziemy mieli znacznie utrudniony, dlatego zaciągając kolejne pożyczki czy chwilówki warto mieć tę kwestię na uwadze.

Czy da się sprawdzić informacje z KRD?

Krajowy Rejestr Długów jest bardzo cennym źródłem informacji - zarówno dla wierzycieli jak i dłużników. Dzięki niemu można dowiedzieć się, czy dana osoba bądź przedsiębiorstwo spłaca swoje zobowiązania finansowe we właściwym terminie. Takie prawo przysługuje nie tylko firmom, ale również osobom prywatnym. Każdy może zweryfikować, czy konkretny konsument jest odpowiedzialny.

W chwili obecnej już kilkaset tysięcy różnych firm i instytucji publicznych weryfikuje zadłużone osoby w KRD. Na chwilę obecną w KRD znajdują się dane aż 2,7 mln dłużników. Łączna wysokość ich zaległości finansowych wynosi około 54,7 mld zł. Statystyki pokazują, iż w ciągu pięciu lat łączna kwota zadłużenia wzrosła aż o 182,5 proc.

W Krajowym Rejestrze Długów możemy sprawdzić informacje nie tylko na swój temat, ale również dowolnie wybranego przedsiębiorstwa. Ta zasada działa też w drugą stronę, dlatego tak wiele firm weryfikuje swoich potencjalnych klientów w KRD. Aby sprawdzić, czy dana osoba spłacała swoje zobowiązania w odpowiednim terminie za pośrednictwem KRD, wystarczy pobrać odpowiedni raport. Tam będą zawarte informacje o całej historii kredytowej konkretnej osoby.

Krajowy Rejestr Długów pozwala osobom fizycznym na korzystanie z następujących usług:

 • możliwość pobrania pełnego raportu na swój temat bądź dowolnie wybranego podmiotu,

 • możliwość zweryfikowania, czy jakaś firma znajduje się w KRD,

 • możliwość zweryfikowania, kto pobrał raport na nasz temat,

 • możliwość uzyskiwania powiadomień o każdorazowym wpisie naszych danych do bazy KRD,

 • możliwość wpisania dłużnika do KRD,

 • możliwość monitorowania swoich partnerów biznesowych i kontrahentów.

Czy będąc wpisanym do KRD można otrzymać kredyt lub pożyczkę?

Jeżeli nasze dane znajdą się w Krajowym Rejestrze Długów, nasze szanse na otrzymanie kredytu gotówkowego lub pożyczki w banku będą znacznie niższe. W ostatnim czasie wymagania wobec klientów zwiększyły też instytucje pozabankowe. Trzeba jednak wiedzieć o tym, że fakt wpisania do KRD nie zawsze przekreśla całkowicie nasze szanse na otrzymanie pożyczki.

Jest sporo firm oferujących klientom pożyczki bez weryfikacji. Są to specjalne produkty finansowe przeznaczone dla osób zmagających się z zadłużeniami. Pożyczkę bez weryfikacji wyróżnia to, że można ją otrzymać nawet wtedy, gdy nasze dane widnieją w Krajowym Rejestrze Długów lub Biurze Informacji Kredytowej.

Czy da się sprawdzić, czy konkretna firma weryfikuje klientów w BIK? Jak najbardziej. Wystarczy, że wejdziemy na stronę internetową danego pożyczkodawcy. Tam powinny być wszystkie informacje na temat rejestrów dłużników sprawdzanych przez konkretną firmę pożyczkową.

Należy pamiętać o tym, że fakt wpisania nas do Krajowego Rejestru Długów może spowodować, że za chwilę nasze dane zostaną umieszczone w innym rejestrze dłużników. Wielu wierzycieli początkowo wpisuje dłużnika tylko do jednej bazy, a w sytuacji, gdy nie podejmuje on woli współpracy i nie chce spłacać długów, wpisują jego dane do kolejnego rejestru.

KRD logowanie - jak sprawdzić, czy jestem w KRD? Dokładna instrukcja krok po kroku

Mimo tego, iż Krajowy Rejestr Długów dość często przeprowadza cykliczne kampanie informacyjne, w dalszym ciągu sporo osób nie wie o tym, że każdy może samodzielnie zweryfikować, czy jego dane widnieją w Krajowym Rejestrze Długów. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie, ponieważ sporo zadłużonych osób nie wie, czy wierzyciel wpisał ich już do KRD, czy zrobi to lada dzień.

Sprawdzając, czy jesteśmy w KRD, możemy upewnić się, że nasze dane już usunięto bądź że wierzyciel jeszcze nie zdążył dopełnić wszelkich formalności. Warto wiedzieć, że zgodnie z prawem obowiązkiem wierzyciela jest usunięcie negatywnych informacji o dłużniku wtedy, gdy spłaci on wszystkie swoje zaległe zobowiązanie finansowe.

Systematyczna weryfikacja informacji zawartych w KRD daje także możliwość ciągłego monitorowania aktualnej sytuacji materialnej oraz sprawdzania, czy nikt nie zaciągnął kredytu lub pożyczki na nasze dane osobowe. Warto wiedzieć, że historia kredytowa polskich konsumentów jest zbierana nie tylko przez Krajowy Rejestr Długów, ale także inne rejestry takie jak BIK, BIG InfoMonitor, Rejestr Dłużników ERIF czy Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.

Jak zalogować się do KRD i sprawdzić, czy nikt nie zapisał nas do tej bazy dłużników? Przedstawiamy dokładną instrukcję krok po kroku. W pierwszej kolejności musimy oczywiście wejść na stronę główną Krajowego Rejestru Długów. Klikamy na przycisk “Panel Klienta”, a następnie “Załóż konto”. W tym momencie zostaniemy poproszeni o wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym należy zamieścić podstawowe dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy oraz login i hasło.

Ponadto, należy zaznaczyć pola ze zgodami oraz potwierdzić, że wszystkie wpisane dane są zgodne z prawdą. KRD w celu weryfikacji tożsamości wymaga od swoich klientów, aby przelali opłatgę weryfikacyjną w wysokości 1 złoty bądź zeskanowali swój dowód osobisty. Po weryfikacji tożsamości możemy już korzystać ze wszystkich usług oferowanych przez KRD, czyli pobrać wybrany przez siebie raport na swój temat lub jakiegokolwiek innego podmiotu, którego dane posiadamy.

Każdy konsument ma prawo do tego, aby raz na pół roku pobrać informację na swój temat. Taki podstawowy raport zawiera informacje o wszystkich naszych zobowiązaniach finansowych oraz o tym, kto szukał w KRD informacji na nasz temat. Jeśli komuś zależy na tym, aby uzyskać więcej informacji, może zdecydować się na zakup płatnego pakietu. Daje on dostęp do nielimitowanego sprawdzania swoich danych w KRD a także wszystkich firm, które weryfikowały nas w KRD. Płatny pakiet uprawnia także do skorzystania z usługi Bezpieczny Pesel - jej podstawowym zadaniem jest ochrona naszego dowodu osobistego przed wyłudzaniem pieniędzy na zapisane w nim dane. Wnosząc dodatkową opłatę zyskuje się możliwość dopisania nawet 10 dłużników miesięcznie.

Usunięcie wpisu w KRD - czy jest możliwe?

Jeśli zorientujemy się, że nasze dane zostały umieszczone w Krajowym Rejestrze Długów, zastanawiamy się nad tym, czy możliwe jest jego usunięcie. Co trzeba zrobić, aby usunąć wpis z KRD? Od czego należy zacząć? Pierwsza rzecz, którą koniecznie należy zrobić, to spłacenie całego zaległego długu. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej. Tylko po spełnieniu tego podstawowego warunku wierzyciel zdecyduje się na usunięcie naszych danych z rejestru.

Trzeba też wspomnieć o tym, że Krajowy Rejestr Długów w odróżnieniu od Biura Informacji Kredytowej (BIK) przekazuje wyłącznie informacje o aktualnej sytuacji finansowej danego kredytobiorcy. Oznacza to, że dane w KRD nie informują o wieloletniej historii płatności danej osoby. Jeżeli uregulujemy swój dług wobec wierzyciela, to już po 14 dniach wszystkie negatywne informacje na nasz temat powinny całkowicie zniknąć z Krajowego Rejestru Długów - będziemy mieli tzw. “czyste konto”.

Uwaga! Usunięcie informacji zgromadzonych w KRD na temat osoby zadłużonej może być przeprowadzone tylko po złożeniu odpowiedniego wniosku przez wierzyciela. Wierzyciel złoży taki dokument dopiero wtedy, gdy spłacimy całe zaległości finansowe. Musi on poinformować o spłaceniu zobowiązania KRD. Jeśli tego nie zrobi, w KRD dalej będziemy mieli status dłużnika.

A co się stanie, gdy nie uregulujemy swoich zaległości finansowych? Takie postępowanie niesie za sobą całą masę wyjątkowo negatywnych konsekwencji. Negatywne dane na nasz temat mogą widnieć w bazie KRD nawet przez okres 10 lat. Fakt wpisania do bazy dłużników może wiązać się z ogromną liczbą problemów w codziennym życiu.

Dłużnicy, których dane widnieją w KRD, mają spore trudności z uzyskaniem telefonu na abonament, rat 0% w sklepie RTV-AGD oraz kredytu gotówkowego w banku. Jedynym wyjściem jest wtedy korzystanie z pożyczek dla zadłużonych, które mają jednak sporo minusów. Oczywiście, aby otrzymać taką pożyczkę nie musimy mieć pozytywnej historii kredytowej, jednak ich koszt jest zazwyczaj wyjątkowo wysoki. Z powyższych względów znacznie lepszym rozwiązaniem jest systematyczne spłacanie wszystkich swoich zobowiązań finansowych.

Komentarze

Powiązane artykuły

Rejestracja jako bezrobotny – jak zarejestrować się jako bezrobotny?
Porady
21.10.2021

Rejestracja jako bezrobotny – jak zarejestrować się jako bezrobotny w Urzędzie pracy lub online?

Rejestracja jako bezrobotny to szansa dla osób, które nie mogą znaleźć pracy. Status taki umożliwia staranie się o zasiłek, dofinansowanie na otworzenie działalności oraz gwarantuje ubezpieczenie zdrowotne. Straciłeś pracę i nie możesz znaleźć nic dla siebie? Sprawdź, jak zarejestrować się jako bezrobotny!
Zobacz więcej
11 min. czytania
Darowizna od rodziców a podatek — kiedy należy go zapłacić?
Porady
20.10.2021

Darowizna od rodziców a podatek — kiedy należy go zapłacić? Jak rozliczyć się z darowizny pieniężnej od rodziców?

Darowizna od rodziców to często jedyny sposób na posiadanie własnego mieszkania. Jednak, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem, warto pamiętać o kilku formalnościach, zwłaszcza jeśli wysokość „prezentu” przekroczy wyznaczony limit. O czym mowa? Sprawdź jak zgłosić darowiznę od rodziców, aby uniknąć podatku.
Zobacz więcej
12 min. czytania
Progi podatkowe w Polsce a Nowy Ład – jak ominąć drugi próg podatkowy?
Porady
19.10.2021

Progi podatkowe w Polsce a Nowy Ład – jak ominąć drugi próg podatkowy?

...i czy konieczne będzie skorzystanie z pomocy finansowej w postaci kredytu gotówkowego, by móc uregulować zobowiązanie względem Urzędu Skarbowego. W...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Minimum socjalne — ile wynosi?
Porady
13.10.2021

Minimum socjalne – ile wynosi i czym różni się minimum socjalne od minimum egzystencji?

Minimum socjalne to jeden z wyznaczników, który pozwala oszacować, ile potrzebuje człowiek, aby zapewnić mu godne życie na skromnym poziomie. Chociaż aktualnie koszty życia idą w górę, minimum socjalne wydaje się stać w tym samym miejscu. Sprawdź, ile wynosi ono w 2021 roku.
Zobacz więcej
7 min. czytania
Akredytywa - co to akredytywa bankowa?
Porady
05.10.2021

Akredytywa - co to akredytywa bankowa?

Akredytywa to jeden ze sposobów na zabezpieczenie transakcji z kontrahentami. To nieodwołalne zobowiązanie banku do wypłaty określonej kwoty na rzecz dostawcy w ustalonym terminie i po spełnieniu określonych warunków. Sprawdź, jak dokładnie działa akredytywa i kiedy warto zdecydować się na ten typ zabezpieczenia!
Zobacz więcej
9 min. czytania
12 tysięcy na dziecko
Porady
30.09.2021

12 tysięcy na dziecko – kto otrzyma 12 tys. zł na dziecko w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego?

...gotówkowych.  Przeczytaj również: 500 plus a kredyt gotówkowy – podstawowe informacje Program Nowy Polski Ład zaproponowany...

...która może uchronić m.in. przed koniecznoscią zaciągania kredytów gotówkowych.  Przeczytaj również: 500 plus a kredyt gotówkowy...

Zobacz więcej
6 min. czytania