14 min. czytania

Co to jest upadłość konsumencka? Konsekwencje, warunki, wniosek

Zaktualizowano: 2021-12-17 09:54
Opublikowano: 2020-09-22 15:26
Średnia ocena: 5,89/6 Głosów: 28
Co to jest upadłość konsumencka? Konsekwencje, warunki, wniosek

Upadłość konsumencka to ostateczne rozwiązanie dla dłużników. Pozwala poradzić sobie z długami, które gnębią Cię od dawna. Odbywa się w postaci postępowania sądowego i pomaga rozpocząć nowy etap bez problemów finansowych. Jednak ma nie tylko zalety. Sprawdź, jak wygląda upadłość konsumencka i z czym się wiąże!

Czym jest upadłość konsumencka? Definicja

Jeśli masz problemy finansowe, na przykład od dawna nie możesz spłacić kredytu hipotecznego a może zalegasz ze spłatą nawet kilku kredytów gotówkowch? Pewnym rozwiązaniem może okazać się upadłość konsumencka. Co to jest i na czym polega?

Jak wygląda upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe skierowane do osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest to procedura sądowa, która ma na celu umożliwić wyjście z długów osobie zadłużonej. Zwykle jest ostatnią szansą na wyjście ze spirali zadłużenia.

Procedura upadłości konsumenckiej wszczynana jest w momencie niewypłacalności dłużnika. Polega na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich wierzycieli. Jej zadaniem jest przeprowadzenie oddłużania w sposób sformalizowany i kontrolowany.

Co daje upadłość konsumencka?

Wbrew temu, co może się wydawać, upadłość konsumencka nie oznacza, że długi zostaną umorzone. Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd może odstąpić od ustalenia planu spłaty wierzycieli i umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty. Zwykle jednak w procesie upadłości konsumenckiej ustalany jest wiążący, realny plan spłaty wierzycieli.

Dlaczego warto wziąć pod uwagę ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

 • możesz odzyskać komfort psychiczny i poczucie kontroli nad życiem
 • możesz zyskać nowy start w życiu
 • w wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej zawieszone zostają postępowania windykacyjne, sądowe i egzekucyjne
 • na skutek rozpoczęcia procedury upadłościowej bieg naliczanych odsetek jest zatrzymywany
 • w razie sprzedaży mieszkania lub domu przez syndyka, uzyskujesz uprawienie do otrzymywania kwoty pieniężnej równej przeciętnemu czynszowi za okres od 12 do 24 miesięcy

Czytaj również: Problemy finansowe – jak sobie z nimi poradzić i gdzie szukać pomocy?

Upadłość konsumencka a obowiązujące prawo

Upadłość konsumencka to procedura unormowana poprzez wielokrotnie nowelizowaną ustawę o Prawie upadłościowym z 28 lutego 2003 roku. Wraz z każdą kolejną nowelizacją zwiększała się liczba wniosków do sądu o ogłoszenie upadłości. Jeszcze w 2014 roku przypadków upadłości konsumenckiej było tylko 32 przypadki, a rok później już 2150 przypadków.

W 2018 roku upadłość konsumencką zasądzono w 6552 przypadkach. W 2020 roku natomiast – 9672 wniosków zostało ocenionych przez sąd jako zasadne. Taki wzrost ilości orzekanych na korzyść konsumentów spraw wynika właśnie między innymi z korzystnych zmian w przepisach.

W kolejnych latach przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej mają dalej ulegać zmianom. Wniosków rozpatrywanych pozytywnie może więc być też coraz więcej.

Upadłość konsumencka - zmiany w 2021 roku

Kolejne przepisy regulujące upadłość konsumencką wprowadziła nowelizacja w 2021 roku. Ma ona bardzo praktyczny wymiar, ponieważ umożliwia nowy sposób rozpatrywania spraw o upadłość. Od 1 lipca 2021 roku postępowania upadłościowe przeniesione są do systemu teleinformatycznego.

Upadłość konsumencka - 2022

W pozostałym zakresie pozostają w mocy przepisy z poprzednich lat. Aktualnie wiążąca jest nowelizacja z 24 marca 2020 roku. Kiedy będzie nowa ustawa o upadłości konsumenckiej? Na razie żadne zmiany w ustawie nie są zapowiadane.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Czy warto złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Dla kogo będzie to odpowiednia opcja? Stosowny wniosek może złożyć każda osoba fizyczna, która ma znaczące trudności ze spłatą zobowiązań.

Nie tylko jednak dłużnik może ubiegać się o upadłość osoby fizycznej. Na drogę sądową może wejść również wierzyciel, który szuka sposobu na odzyskanie pożyczonych środków. Żeby to było możliwe, muszą być jednak spełnione odpowiednie przesłanki. Na drodze sądowej trzeba będzie udowodnić, że osoba zadłużona nie ma możliwości spłacić zaległe zobowiązania.
 

Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza

Pamiętaj, że procedura upadłości konsumenckiej dotyczy wyłącznie osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

To może Cię zainteresować: Kwota wolna od zajęcia 2021 - zajęcia komornicze

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką? Ogłasza się ją w momencie, kiedy dłużnik nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań. Podczas postępowania trzeba wykazać fakt niewypłacalności dłużnika. Konieczny jest więc opis tego, jak doszło do takiej sytuacji finansowej.

Dwa kluczowe warunki to:

 1. Dłużnik nie może prowadzić działalności gospodarczej.
 2. Dłużnik od co najmniej trzech miesięcy nie jest w stanie regulować swojej należności wobec wierzycieli.

Upadłość konsumencka - co sprawdza sąd?

Podczas postępowania o upadłość konsumencką sąd będzie badał czy doprowadzenie do niewypłacalności lub istotne zwiększenie jej stopnia miało miejsce w sposób celowy: powstało umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Jeśli dłużnik doprowadził do sytuacji, w której się znalazł celowo, sąd odmówi ustalenia planu spłaty wierzycieli. Wyjątkowo w takim przypadku do oddłużenia dojdzie, jeśli jest to uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie (lecz nie celowo) lub wskutek rażącego niedbalstwa, to plan spłaty wierzycieli nie może być krótszy niż 36 miesięcy ani dłuższy niż 84 miesiące.

Jeśli w postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określi w jakim zakresie i okresie, zasadniczo nie dłuższym niż 36 miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania.

Upadłość konsumencka bez majątku – czy jest możliwa?

Prawo nie wymaga od składającego wniosek o upadłość konsumencką, aby dłużnik posiadał majątek, który może być przeznaczony na spłatę zadłużenia. Majątek jest konieczny tylko w przypadku, gdy upadłość chce ogłosić przedsiębiorca.

Upadłość konsumencka z zachowaniem mieszkania

Co do zasady przepisy nie regulują wprost możliwości wyłączenia mieszkania z masy upadłościowej. Sędzia – komisarz może jednak wyłączyć określone składki majątku z masy upadłości, a więc również mieszkanie. Zwykle dzieje się tak, jeśli rzeczy te są trudno zbywalne albo nawet niemożliwe do zbycia.

W przypadku mieszkania może być to sytuacja, w której nieruchomość nie może zostać zbyta z zachowaniem przepisów ustawy, a dalsze trwanie postępowania będzie niekorzystne dla wierzycieli, w związku z koniecznością ponoszenia kosztów obsługi masy upadłości. Może tak się zdarzyć w przypadku mieszkań, które mają obciążenia lub są współwłasnością.

Sprawdź, jak spłacić długi komornicze i czy możliwe jest zdobycie kredytu konsolidacyjnego z komornikiem.

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Poradnik

Jak przebiega upadłość konsumencka? Jak po kolei wygląda przebieg rozprawy?

Upadłość konsumencka – poradnik krok po kroku

 1. Przygotowanie wniosku – najlepiej z pomocą doświadczonej kancelarii prawnej
 2. Oczekiwanie na rozpatrzenie sprawy przez sąd – może oddalić wniosek lub ogłosić postępowanie właściwie
 3. Określenie wierzycieli i wierzytelności – wierzyciele określają swoje wierzytelności oraz ich wartość
 4. Likwidacja majątku – właściwie postępowanie upadłościowe, na etapie którego powoływany jest syndyk, a postępowania egzekucyjne są umarzane
 5. Ustalenie planu spłaty wierzycieli – wraz z terminami spłat
 6. Umorzenie wierzytelności

Po wykonaniu planu spłaty wierzycieli dochodzi do umorzenia zobowiązań upadłego, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej i nie zostały wykonane w ramach realizowania planu spłaty wierzycieli.

Wniosek o upadłość konsumencką – wzór

Żeby móc starać się o orzeczenie upadłości konsumenckiej, musisz złożyć stosowny wniosek do sądu. Jak wygląda formularz, który składa się do sądu w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Co powinien zawierać wniosek o upadłość konsumencką w 2021? - wzór

 • opis sytuacji finansowej wraz z informacją o tym, jak do niej doszło
 • stosowne uzasadnienie
 • dokładny zakres majątku dłużnika – posiadane środki finansowe oraz istniejące zobowiązania i wierzytelności

Formularz wniosku o upadłość konsumencka w 2021 roku powinien być uzupełniony o stosowne dokumenty:

 • wypowiedzenie umowy o pracę,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dłużnika,
 • akt zgonu osoby bliskiej,
 • pozew rozwodowy,
 • umowę kredytową,
 • wezwania do zapłaty,
 • wysoki sądowe,
 • nakazy komornicze.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca mieszkania dłużnika. Opłata sądowa za złożenie wniosku wynosi 30 zł.

Wniosek taki rozpatrywany jest przez sąd na posiedzeniu niejawnym – bez udziału stron. Może on wniosek uwzględnić i ogłosić dalsze postępowanie upadłościowe.

Koszty wynikające z ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Jako że Twoja sytuacja finansowa jako dłużnika jest bardzo słaba, na pewno nie ucieszy Cię, że postępowanie sądowe wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Ile kosztuje upadłość konsumencka – cennik

 • opłata za złożenie wniosku do sądu – 30 zł
 • zaliczka na poczet postępowania (przy upadłości układowej) – 5370,64 zł
 • opłacenie pracy syndyka – od 1300 do 11 000 zł netto

Warto wiedzieć!

Do kosztów pracy syndyka zalicza się między innymi:

 • koszt wysyłki korespondencji do Ciebie, jak i Twoich wierzycieli
 • koszt wystawienia ogłoszeń o sprzedaży Twojego majątku,
 • koszty sądowe związane z udziałem w aktywnych procesach przeciwko Tobie itp.

Ile adwokat bierze za upadłość konsumencką?

Z procesem orzeczenia upadłości konsumenckiej wiążą się jeszcze koszty opłacenia adwokata. Wynagrodzenie pełnomocnika zależne jest od stopnia skomplikowania sprawy. Co do zasady koszty te wahają się w granicach od dwóch do kilkunastu tysięcy złotych.

Jak widać w praktyce ciężko odpowiedzieć na pytanie o to, ile kosztuje upadłość konsumencka. Dobrze jest więc poczytać o doświadczeniach innych osób. W tym celu możesz przejrzeć kilka forów lub grup w social mediach.

Jak długo rozpatrywany jest wniosek o upadłość konsumencką?

Rozpatrywanie wniosku o upadłość konsumencką zajmuje zwykle do czterech miesięcy. Co prawda zgodnie z przepisami proces ten powinien trwać krócej, bo dwa miesiące, jednak w praktyce postępowania przedłużają się.

W dalszej kolejności następuje właściwie postępowanie upadłościowe. Jeśli dłużnik nie ma majątku, sprawa nie powinna trwać dłużej niż sześć miesięcy. W innym przypadku może się ona znacząco przedłużać.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z daleko posuniętymi konsekwencjami. Warto dokładnie zadawać sobie z nich sprawę przed złożeniem sprawy do sądu.

Upadłość konsumencka – skutki

 • ograniczony dostęp do pieniędzy i likwidacja majątku
 • potencjalne ryzyko utraty mieszkania
 • brak możliwości swobodnego zarządzania majątkiem

Upadłość konsumencka a wynagrodzenie za pracę

W wyniku upadłości konsumenckiej syndyk zacznie przejmować Twój majątek oraz środki na koncie bankowym. Możesz stracić samochód oraz inne bardziej wartościowe elementy majątku. Syndyk nie może jednak spieniężyć sprzętów, które są niezbędne do codziennego życia.

Z czym wiąże się upadłość konsumencka w przypadku nieruchomości?

W przypadku jeśli inne składki majątku nie są wystarczające, aby pokryć roszczenia wierzycieli, musisz liczyć się z ryzykiem straty mieszkania. W zamian dostaniesz środki z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w kwocie pokrywającej koszty najmu za okres od 12 do 24 miesięcy.

Upadłość konsumencka a komornik

Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości powoduje zawieszenie, a następnie umorzenie postępowań egzekucyjnych. Po ogłoszeniu upadłości nie ma również możliwości wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych.

Upadłość konsumencka a alimenty

Długi alimentacyjne nie ulegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wyklucza jednak możliwość dochodzenia zaległych alimentów na drodze postępowania egzekucyjnego.

Warto wiedzieć!

Jeżeli jesteś uprawniony do alimentów i masz wierzytelność z tytułu zaległych alimentów, to powinieneś zgłosić kwotę wierzytelności syndykowi. Wierzyciele alimentacyjni zostają zaspokojeni w pierwszej kolejności.

Upadłość konsumencka a BIK

Upadłość konsumencka odnotowywana jest również w BIK. Wpis taki da się usunąć najwcześniej po 5 latach, o ile uda Ci się spłacić wszystkie wierzytelności.

Sprawdź też: Jak usunąć wpisy z Bazy Informacji Kredytowej – czy to możliwe?

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można wziąć kredyt?

Upadłość konsumencka a banki

W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej przestajesz być wiarygodny w oczach banku. Zwykle w konsekwencji nie możesz już liczyć na zaciągnięcie nawet szybkich kredytów gotówkowych.

Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie będziesz już mieć szans na kolejne kredytowanie. Aktualnie zaciągnięte zobowiązanie stanie się od razu wymagalne.

Upadłość konsumencka jednego z małżonków a kredyt hipoteczny

Upadłość jednego z małżonków powoduje, że zobowiązanie wynikające z umowy kredytu hipotecznego staje się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Dotyczy to jednak tylko upadłego.

Po zakończeniu postępowania sądowego jedynym wyjściem może okazać się pożyczka po ogłoszeniu upadłości.

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Czy upadłość konsumencka to dobre rozwiązanie? Znasz już jego wady i zalety. Ogłoszenie upadłości ma bardzo znaczące konsekwencje. Zanim zdecydujesz się na złożenie wniosku, poczytaj opinie na forach. Dowiesz się więcej o tym, jak radzą sobie z sytuacją inni zadłużeni oraz co dalej możesz zrobić, kiedy już rozwiążesz swoje kłopoty finansowe.

Sprawdź także:

Aktualizacja danych w BIK - jak często aktualizuje się BIK?

Kredyt na dowód bez umowy o pracę 2021 - gdzie szukać kredytu lub pożyczki na dowód bez zaświadczeń?

Komentarze

Powiązane artykuły

Jak kupić mieszkanie za gotówkę? {{year}}
Porady
07.12.2023

Jak kupić mieszkanie za gotówkę? 2023

Wielu z nas marzy o zakupie własnego mieszkania za gotówkę, unikając konieczności spłacania kredytu przez długie lata. Posiadanie mieszkania bez obciążenia kredytowego i inwestowanie w stabilny rynek nieruchomości często wydaje się bardziej korzystne niż długoletnie spłacanie rat. Jeśli jesteś jedną z tych szczęśliwych osób, które mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania za...
Zobacz więcej
10 min. czytania
Jak pozbyć się windykatora terenowego?
Porady
30.11.2023

Jak pozbyć się windykatora terenowego?

Jak pozbyć się windykatora terenowego? Wzięcie kredytu wiąże się z koniecznością jego późniejszej spłaty. Jeśli nie będziesz w stanie wywiązać się z tego obowiązku, możesz mieć do czynienia z działaniami windykacyjnymi. W takiej sytuacji windykator terenowy ma za zadanie ustalić nowy termin spłaty długu oraz zadbać o to, aby zadłużenie zostało zwrócone. Jednak czy jest...
Zobacz więcej
9 min. czytania
Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie?
Porady
22.11.2023

Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie?

Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie? Jeśli o zajęciu zawiadomi pracodawcę tuż przed datą dokonywania wypłat, wynagrodzenie od razu zostanie uszczuplone o kwotę zajęcia, z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń. W przypadku zajęcia pieniędzy na rachunku bankowym dłużnika może to potrwać nieco dłużej. Zobacz, jak działa komornik i czego możesz spodziewać się po...
Zobacz więcej
10 min. czytania
Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka?

Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka czyste powietrze?

...formie dofinansowania lub dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu gotówkowego. Warunkiem wypłaty dotacji jest jednak wcześniejsze otrzymanie z...

...dodatkowej gotówki na dowolny cel? Koniecznie sprawdź nasz ranking kredytów gotówkowych. Właściwą instytucją, do której składane są wnioski i która...

Zobacz więcej
15 min. czytania
Jak wygląda zajęcie samochodu przez komornika?
Porady
10.11.2023

Jak wygląda zajęcie samochodu przez komornika? Jak tego uniknąć?

Kiedy przestajemy radzić sobie ze spłatą zobowiązań, rośnie ryzyko, że wierzyciel skieruje sprawę na drogę sądową. W takiej sytuacji sąd może nakazać zwrot długu poprzez egzekucję, np. zajęcie samochodu przez komornika. Kiedy może do tego dojść i co możemy zrobić, żeby się przed tym uchronić? Jak uniknąć zajęcia samochodu przez komornika?
Zobacz więcej
7 min. czytania
Ile wynosi inflacja w Polsce w {{year}} roku?
Porady
07.11.2023

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2023 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
14 min. czytania