25 min. czytania

Co to jest upadłość konsumencka? Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Zaktualizowano: 2024-01-25 10:59
Opublikowano: 2020-09-22 15:26
Średnia ocena: 5,73/6 Głosów: 30
Co to jest upadłość konsumencka?

Problemy ze spłatą długów mogą doprowadzić Cię do spirali zadłużenia, kiedy będziesz chciał zaciągać kredyty i pożyczki w celu spłaty wcześniejszych zobowiązań. Jest inne rozwiązanie Twoich problemów – upadłość konsumencka.

Czym jest upadłość konsumencka? Definicja

Co to jest upadłość konsumencka? To postępowanie sądowe kierowane do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Ma charakter procedury sądowej, której celem jest umożliwienie wyjścia z długów osobie z długami. Zwykle okazuje się ostatnią szansą na wyjście ze spirali zadłużenia.

Jeśli masz problemy finansowe, na przykład nie możesz spłacić kredytu hipotecznego, a może zalegasz ze spłatą nawet kilku kredytów gotówkowych, pewnym rozwiązaniem może okazać się upadłość konsumencka.

Jak wygląda upadłość konsumencka?

Procedura upadłości konsumenckiej wszczynana jest w momencie niewypłacalności dłużnika. Polega na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich wierzycieli. Jej zadaniem jest przeprowadzenie oddłużania w sposób sformalizowany i kontrolowany.

Na próżno można szukać definicji upadłości konsumenckiej w ustawie Prawo upadłościowe, choć wszelkie procedury z nią związane są tam dokładnie opisane. Autorki książki „Upadłość konsumencka” wydanej w 2022 roku, Anna Ludwiczyńska i Aleksandra Machowska, definiują zaś upadłość konsumencką w ten sposób:

Upadłość konsumencka jest postępowaniem toczącym się wobec osób, które aktualnie nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są z taką działalnością powiązane (jak np. w przypadku wspólników osobowych spółek handlowych).

Dodają, że jest to postępowanie prowadzone w celu oddłużenia danego dłużnika, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Na czym polega upadłość konsumencka

Masz długi? Nie masz większych szans na to, by spłacić je wszystkie z bieżących dochodów, a ranking kredytów konsolidacyjnych nie daje Ci szansy na skonsolidowanie takich zobowiązań? Możesz zdecydować się na skorzystanie z procedury upadłości. Na czym polega ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Na przejściu przez całą procedurę sądową, która finalnie kończy się sądowym ogłoszeniem upadłości wobec danej osoby fizycznej.

Natomiast wiele osób, które decydują się na taki krok, nie wie do końca, co się dzieje z długami po ogłoszeniu upadłości. Następuje proces oddłużania, który uwzględnia kilka etapów:

 • wysłanie wniosku dłużnika lub wierzyciela o upadłości danej osoby,
 • wydanie przez sąd upadłościowy postanowienia o ogłoszeniu upadłości,
 • rozpoczęcie etapu likwidacji długów – sąd wyznacza syndyka, który odpowiada za likwidację majątku dłużnika wchodzącego w skład masy upadłościowej, oraz ustala wysokość zobowiązań upadłego,
 • wydanie przez sąd postanowienia o:
  • ustaleniu planu spłaty wierzycieli,
  • odmowie ustalenia takiego planu,
  • umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty z uwagi na trwałą niezdolność dłużnika do dokonywania jakichkolwiek wpłat,
  • warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty ze względu na okresową niezdolność dłużnika do realizacji spłat.

W przypadku gdy sąd wydał postanowienie o ustaleniu planu spłaty, to po jego realizacji wydaje kolejne postanowienie – tym razem o stwierdzeniu wykonania ustalonego wcześniej planu i jednoczesnym umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w ramach planu spłaty.

Jeśli chcesz ogłosić upadłość konsumencką, a nie masz majątku, który można by spożytkować do spłaty choć części wierzycieli, sąd stosunkowo szybko wydaje postanowienie o umorzeniu długów w całości.

Jeśli jednak Ty jako dłużnik masz mieszkanie i samochód, ale nie masz wolnych środków finansowych, to w postępowaniu upadłościowym syndyk zajmie Twój majątek i spienięży go, tj. sprzeda na poczet spłaty zobowiązań. Syndyk nie sprzeda jedynie Twoich rzeczy osobistych i rzeczy niezbędnych do życia.

Co daje upadłość konsumencka?

Wbrew temu, co może się wydawać, upadłość konsumencka nie oznacza, że długi zostaną umorzone. Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd może odstąpić od ustalenia planu spłaty wierzycieli i umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty. Zwykle jednak w procesie upadłości konsumenckiej ustalany jest wiążący, realny plan spłaty wierzycieli.

Dlaczego warto wziąć pod uwagę ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

 • możesz odzyskać komfort psychiczny i poczucie kontroli nad życiem
 • możesz zyskać nowy start w życiu
 • w wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej zawieszone zostają postępowania windykacyjne, sądowe i egzekucyjne
 • na skutek rozpoczęcia procedury upadłościowej bieg naliczanych odsetek jest zatrzymywany
 • w razie sprzedaży mieszkania lub domu przez syndyka, uzyskujesz uprawienie do otrzymywania kwoty pieniężnej równej przeciętnemu czynszowi za okres od 12 do 24 miesięcy

Jeśli w skład masy upadłościowej osoby fizycznej ogłaszającej upadłość wchodzi lokal mieszkalny, syndyk ma prawo go przejąć, co nie oznacza, że dłużnik pozostanie całkowicie bez dachu nad głową. Jeśli konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i jego rodziny, to z sumy uzyskanej ze sprzedaży domu czy mieszkania wydziela się upadłemu kwotę, która pozwoli mu na opłacenie czynszu za lokal na wynajem – w sąsiedniej czy tej samej miejscowości przez okres od 1 roku do 2 lat.

Czytaj również: Problemy finansowe – jak sobie z nimi poradzić i gdzie szukać pomocy?

Upadłość konsumencka a obowiązujące prawo

Wbrew temu, co może się wydawać, upadłość konsumencka nie oznacza, że długi zostaną umorzone. Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd może odstąpić od ustalenia planu spłaty wierzycieli i umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty, kiedy nie masz majątku przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej. Przepisy ustawy Prawo upadłościowe jasno na to wskazują. Zwykle w procesie upadłości konsumenckiej ustalany jest jednak wiążący, realny plan spłaty wierzycieli.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Czy warto złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Dla kogo będzie to odpowiednia opcja? Z procedury skorzystają:

 • Każda osoba fizyczna, która ma znaczące trudności ze spłatą zobowiązań, a jednocześnie nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • Wierzyciel dłużnika, który jest osobą fizyczną i nie spłaca swoich zobowiązań finansowych – na drogę sądową może wejść również wierzyciel, który szuka sposobu na odzyskanie pożyczonych środków. Żeby to było możliwe, muszą być jednak spełnione odpowiednie przesłanki. Na drodze sądowej trzeba będzie udowodnić, że osoba zadłużona nie ma możliwości spłacić zaległych zobowiązań.

Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza

Pamiętaj, że procedura upadłości konsumenckiej dotyczy wyłącznie osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

To może Cię zainteresować: Kwota wolna od zajęcia – zajęcia komornicze

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Kiedy sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej? Jeszcze do niedawna niemożliwe było jej ogłoszenie w stosunku do osoby, która stała się trwale niewypłacalna właściwie z własnej winy.

Nowelizacja przepisów ustawy Prawo upadłościowe dokonana z dniem 24 marca 2020 roku wprowadziła szereg zmian, a jedną z nich jest to, że umyślność lub rażące niedbalstwo nie pozbawiają dłużnika prawa do skorzystania z upadłości konsumenckiej.

Natomiast upadłości konsumenckiej z pewnością nie ogłosi przedsiębiorca, jeśli odpowiednio wcześnie nie zdecyduje się na zakończenie prowadzenia działalności. Wniosku nie złoży w sądzie wierzyciel w stosunku do długów, jakie powstały od mającego firmę. Ponadto taka procedura nie jest dostępna dla osób fizycznych będących:

 • wspólnikami w spółce jawnej lub w spółce partnerskiej,
 • komplementariuszami w spółce komandytowej,
 • odpowiedzialnymi komplementariuszami w spółkach komandytowo-akcyjnych.

Wniosek o upadłość konsumencką zostanie też odrzucony, jeśli:

 • w okresie ostatnich 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań;
 • niewypłacalność osoby fizycznej trwa mniej niż 3 miesiące.

Ponadto sąd odrzuci złożony przez wierzyciela wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika, jeśli uzna, że działał w złej wierze. W takim przypadku przy oddaleniu wniosku obciąży on dodatkowo wierzyciela kosztami postępowania i może nakazać mu złożenie publicznego oświadczenia – o wskazanej treści i w określonej formie.

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką? Ogłasza się ją w momencie, kiedy dłużnik nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań. Podczas postępowania trzeba wykazać fakt niewypłacalności dłużnika. Konieczny jest więc opis tego, jak doszło do takiej sytuacji finansowej.

Dwa kluczowe warunki to:

 1. Dłużnik nie może prowadzić działalności gospodarczej.
 2. Dłużnik od co najmniej trzech miesięcy nie jest w stanie regulować swojej należności wobec wierzycieli.

Upadłość konsumencka - co sprawdza sąd?

Podczas postępowania o upadłość konsumencką sąd będzie badał czy doprowadzenie do niewypłacalności lub istotne zwiększenie jej stopnia było celowe, tj. powstało umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Obecnie jednak nie jest to już powodem uniemożliwiającym ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Takie zmiany wprowadzono w życie w Polsce w czasie pandemii koronawirusa.

Spójrz, na czym polega ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Do najważniejszych warunków, które łączą się z jej ogłoszeniem, zalicza się następujące kwestie:

 • Jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie (lecz nie celowo) lub wskutek rażącego niedbalstwa, to plan spłaty wierzycieli nie może być krótszy niż 36 miesięcy ani dłuższy niż 84 miesiące.
 • Jeśli w postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określi, w jakim zakresie i okresie, zasadniczo nie dłuższym niż 36 miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania.
 • W przypadku gdy dłużnik spłaci w ramach wykonania planu spłaty wierzycieli co najmniej 70 proc. zobowiązań objętych planem, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami zostałyby uznane na liście wierzytelności, plan spłaty wierzycieli nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
 • W przypadku gdy dłużnik spłaci co najmniej 50 proc. wierzytelności z planu spłaty, które w postępowaniu zostałyby uznane na liście wierzytelności, plan spłaty wierzycieli nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż dwa lata (24 miesięcy).

Upadłość konsumencka bez majątku – czy jest możliwa?

Prawo nie wymaga od składającego wniosek o upadłość konsumencką, aby dłużnik posiadał majątek, który może być przeznaczony na spłatę zadłużenia. Taki majątek jest konieczny tylko w przypadku, gdy upadłość chce ogłosić przedsiębiorca.

Upadłość konsumencka z zachowaniem mieszkania

Co do zasady przepisy nie regulują wprost możliwości wyłączenia mieszkania z masy upadłościowej. Sędzia – komisarz może jednak wyłączyć określone składniki majątku, a więc również mieszkanie. Zwykle dzieje się tak, jeśli rzeczy te są trudno zbywalne albo nawet niemożliwe do zbycia.

W przypadku mieszkania może być to sytuacja, w której nieruchomości nie da się zbyć z zachowaniem przepisów ustawy, a dalsze trwanie postępowania będzie niekorzystne dla wierzycieli w związku z koniecznością ponoszenia kosztów obsługi masy upadłości. Może tak się zdarzyć w przypadku mieszkań, które mają obciążenia lub są współwłasnością.

Sprawdź, jak spłacić długi komornicze i czy możliwe jest zdobycie kredytu konsolidacyjnego z komornikiem.

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Poradnik

Jak przebiega upadłość konsumencka? Jak po kolei wygląda przebieg rozprawy?

Upadłość konsumencka – poradnik krok po kroku:

 1. Przygotowanie wniosku – najlepiej z pomocą doświadczonej kancelarii prawnej, ponieważ kompletny dokument wymaga zgromadzenia informacji o wszystkich zobowiązaniach finansowych dłużnika (jeśli to Ty sam chcesz ubiegać się o oddłużenie). Wniosek może złożyć również wierzyciel, ale musi w takim przypadku uprawdopodobnić swoją wierzytelność.
  We wniosku należy ująć również uzasadnienie, dlaczego dłużnik stał się niewypłacalny.
 2. Oczekiwanie na rozpatrzenie sprawy przez sąd – może on oddalić wniosek lub ogłosić postępowanie właściwe. Sąd zasadniczo na ogół wydaje orzeczenie o ogłoszeniu upadłości w ciągu około 6 miesięcy. Może wezwać dłużnika w konkretnej sprawie lub wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości na podstawie złożonych dokumentów na posiedzeniu niejawnym.
 3. Ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej – podawane jest ono do wiadomości publicznej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie rozpoczyna procedurę oddłużeniową, dlatego konieczne jest powołanie przez sąd na tym etapie dłużnika.
 4. Określenie wierzycieli i wierzytelności – wierzyciele określają swoje wierzytelności oraz ich wartość.
 5. Likwidacja majątku – właściwe postępowanie upadłościowe, na którego etapie powoływany jest syndyk, a postępowania egzekucyjne są umarzane.
 6. Ustalenie planu spłaty wierzycieli – wraz z terminami spłat, dokonywane jest przez syndyka i podlega zatwierdzeniu przez sąd. Co roku dłużnik ma obowiązek przedłożyć do sądu sprawozdanie z wykonania planu spłaty do 30 kwietnia za poprzedni rok.
 7. Umorzenie wierzytelności – taką decyzję może podjąć sąd upadłościowy w stosunku do pozostałych długów, jakie pozostaną po pełnym zrealizowaniu planu spłaty wierzycieli. Chodzi tu jedynie o długi powstałe przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Wniosek o upadłość konsumencką – wzór

Żeby móc starać się o orzeczenie upadłości konsumenckiej, musisz złożyć stosowny wniosek do sądu.

Co powinien zawierać wniosek o upadłość konsumencką w 2024? Otóż:

 • dane dotyczące dłużnika, w tym jego imię i nazwisko oraz numer PESEL;
 • opis sytuacji finansowej wraz z informacją o tym, jak do niej doszło;
 • stosowne uzasadnienie wniosku i uprawdopodobnienie okoliczności, jakie doprowadziły do niewypłacalności dłużnika;
 • dokładny zakres majątku dłużnika – posiadane środki finansowe oraz istniejące zobowiązania i wierzytelności;
 • opis każdego zadłużenia z osobna – z podaniem dokładnej nazwy i adresu aktualnego wierzyciela, wysokości długu i terminu jego wymagalności, informacji o zobowiązaniach w stosunku do osób prywatnych oraz zobowiązania przedawnione.

Formularz wniosku o upadłość konsumencką w 2024 roku powinien być uzupełniony o stosowne dokumenty, wśród których można między innymi wymienić:

 • wypowiedzenie umowy o pracę,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dłużnika,
 • akt zgonu osoby bliskiej,
 • pozew rozwodowy,
 • umowę kredytową,
 • wezwania do zapłaty,
 • wyroki sądowe,
 • nakazy komornicze,
 • dokumenty wskazujące miesięczne koszty utrzymania, rachunki i inne stałe zobowiązania miesięczne.

Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnik powinien złożyć oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w dokumencie. Jeśli sąd uzna, że złożony przez dłużnika czy wierzyciela wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest niekompletny, wezwie Cię do jego uzupełnienia. Masz na to 7 dni od dnia doręczenia pisma z wnioskiem o uzupełnienie.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca mieszkania dłużnika. Opłata sądowa za złożenie wynosi 30 zł. Jest to opłata podstawowa, jaką zgodnie z art. 76a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych pobiera się od każdego wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Wniosek taki rozpatrywany jest na posiedzeniu niejawnym – bez udziału stron, jeśli złożone wraz z nim dokumenty nie budzą wątpliwości. Jednak sąd może też wezwać dłużnika lub wierzyciela do złożenia wyjaśnień. Może on uwzględnić wniosek i ogłosić dalsze postępowanie upadłościowe.

Sprawdź także: Gdzie szukać kredytu lub pożyczki na dowód bez zaświadczeń?

Koszty wynikające z ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Jako że Twoja sytuacja finansowa jako dłużnika jest bardzo słaba, na pewno nie ucieszy Cię, że postępowanie sądowe wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ile trzeba zapłacić za upadłość konsumencką? Na szczęście, wstępne koszty nie są wysokie, ponieważ musisz uiścić jedynie opłatę za złożenie wniosku do sądu.

Ile kosztuje upadłość konsumencka – cennik:

 • opłata za złożenie wniosku do sądu – 30 zł,
 • zaliczka na poczet postępowania (przy upadłości układowej) – zgodnie z art. 22a ustawy Prawo upadłościowe będzie to zaliczka w kwocie odpowiadającej jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w III kw. roku poprzedniego – w 2024 roku będzie to kwota 7462,25 zł;
 • opłacenie pracy syndyka.

Koszty pracy syndyka zostały określone w ustawie Prawo upadłościowe w art. 162. Stanowi on, że wynagrodzenie syndyka ustala się jako sumę pięciu części składowych, w granicach od dwukrotności do 260-krotności podstawy wynagrodzenia.

Przez podstawę takiego wynagrodzenia należy przy tym rozumieć przeciętną miesięczną pensję w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w III kw. roku poprzedniego, jakie ogłaszane jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W III kw. 2023 roku wynosiło ono 7462,25 zł. Dlatego wynagrodzenie syndyka, który bierze udział w postępowaniu upadłościowym może wynosić od 14 924,25 zł do aż 1 940 185 zł.

Warto wiedzieć!

Do kosztów pracy syndyka zalicza się między innymi:

 • koszt wysyłki korespondencji do Ciebie, jak i Twoich wierzycieli
 • koszt wystawienia ogłoszeń o sprzedaży Twojego majątku,
 • koszty sądowe związane z udziałem w aktywnych procesach przeciwko Tobie itp.

Ile adwokat bierze za upadłość konsumencką?

Z procesem orzeczenia upadłości konsumenckiej wiążą się jeszcze koszty opłacenia adwokata. Wynagrodzenie pełnomocnika zależne jest od stopnia skomplikowania sprawy. Co do zasady koszty te wahają się w granicach od dwóch i pół do kilkunastu tysięcy złotych.

Jak widać, w praktyce trudno odpowiedzieć na pytanie o to, ile kosztuje upadłość konsumencka. Dobrze jest więc poczytać o doświadczeniach innych osób. W tym celu możesz przejrzeć kilka forów lub grup w social mediach. Kto płaci za upadłość konsumencką? Niestety dłużnik, ale tylko jeśli chodzi o opłatę za wniosek. Co do zasady na przykład wynagrodzenie syndyka pokrywane jest z funduszy masy upadłości. Za pomoc kancelarii prawnej również zapłaci dłużnik.

Jak długo rozpatrywany jest wniosek o upadłość konsumencką?

Rozpatrywanie wniosku o upadłość konsumencką zajmuje zwykle do czterech miesięcy. Co prawda zgodnie z przepisami proces ten powinien trwać krócej, bo dwa miesiące, jednak w praktyce postępowania przedłużają się.

Procedurę ogłaszania upadłości konsumenckiej rozpoczyna złożenie wniosku o nią w sądzie. Sąd co prawda powinien wydać postanowienie w sprawie w terminie do 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, ale termin ten ma charakter instrukcyjny, dlatego jego przekroczenie jest jak najbardziej możliwe. Jeśli na przykład sąd wykryje, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest niepoprawny pod względem formalnym lub niekompletny, to wezwie wnioskodawcę do jego uzupełnienia – w terminie zaledwie 7 dni.

W dalszej kolejności następuje właściwe postępowanie upadłościowe. Jeśli dłużnik nie ma majątku, sprawa nie powinna trwać dłużej niż sześć miesięcy. W innym przypadku może się ona znacząco przedłużać, nawet do kilku lat w razie realizacji spłaty wierzycieli. Może być to do 36 miesięcy i od 36 miesięcy do 84 miesięcy, jeśli dłużnik przyczynił się do powstania długu.

Przeczytaj koniecznie: Aktualizacja danych w BIK - jak często aktualizuje się BIK?

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z daleko posuniętymi konsekwencjami. Warto dokładnie zadawać sobie z nich sprawę przed złożeniem sprawy do sądu.

Upadłość konsumencka – skutki:

 • ograniczony dostęp do pieniędzy i likwidacja majątku
 • potencjalne ryzyko utraty mieszkania
 • brak możliwości swobodnego zarządzania majątkiem

Upadłość konsumencka a wynagrodzenie za pracę

W wyniku upadłości konsumenckiej syndyk zacznie przejmować Twój majątek oraz środki na koncie bankowym. Możesz stracić samochód oraz inne bardziej wartościowe elementy majątku. Syndyk nie może jednak spieniężyć sprzętów, które są niezbędne do codziennego życia.

Z czym wiąże się upadłość konsumencka w przypadku nieruchomości?

W przypadku jeśli inne składki majątku nie są wystarczające, aby pokryć roszczenia wierzycieli, musisz liczyć się z ryzykiem straty mieszkania. W zamian dostaniesz środki z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w kwocie pokrywającej koszty najmu za okres od 12 do 24 miesięcy.

Upadłość konsumencka a komornik

Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości powoduje zawieszenie, a następnie umorzenie postępowań egzekucyjnych. Po ogłoszeniu upadłości nie ma również możliwości wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych.

Upadłość konsumencka a alimenty

Długi alimentacyjne nie ulegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wyklucza jednak możliwość dochodzenia zaległych alimentów na drodze postępowania egzekucyjnego.

Warto wiedzieć!

Jeżeli jesteś uprawniony do alimentów i masz wierzytelność z tytułu zaległych alimentów, to powinieneś zgłosić kwotę wierzytelności syndykowi. Wierzyciele alimentacyjni zostają zaspokojeni w pierwszej kolejności.

Upadłość konsumencka a BIK

Upadłość konsumencka odnotowywana jest również w BIK. Wpis taki da się usunąć najwcześniej po 5 latach, o ile uda Ci się spłacić wszystkie wierzytelności.

Sprawdź też: Jak usunąć wpisy z Bazy Informacji Kredytowej – czy to możliwe?

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można wziąć kredyt?

Upadłość konsumencka a banki:

W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej przestajesz być wiarygodny w oczach banku. Zwykle w konsekwencji nie możesz już liczyć na zaciągnięcie nawet szybkich kredytów gotówkowych.

Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny:

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie będziesz już mieć szans na kolejne kredytowanie. Aktualnie zaciągnięte zobowiązanie stanie się od razu wymagalne.

Upadłość konsumencka jednego z małżonków a kredyt hipoteczny:

Upadłość jednego z małżonków powoduje, że zobowiązanie wynikające z umowy kredytu hipotecznego staje się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Dotyczy to jednak tylko upadłego.

Po zakończeniu postępowania sądowego jedynym wyjściem może okazać się pożyczka po ogłoszeniu upadłości.

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Czy upadłość konsumencka to dobre rozwiązanie? Wiesz już, na czym ona polega. Forum dyskusyjne przeznaczone dla osób, które przeszły taką procedurę lub znajdują się w trakcie spłat wierzycieli, dostarczy Ci wiele informacji na temat upadłości konsumenckiej . Zapytaj o nurtujące Cię kwestie. Musisz wiedzieć, że ogłoszenie upadłości ma bardzo znaczące konsekwencje.

Zanim zdecydujesz się na złożenie wniosku, poczytaj więc opinie na forach. Dowiesz się więcej o tym, jak radzą sobie z sytuacją inni zadłużeni oraz co dalej możesz zrobić, kiedy już rozwiążesz swoje kłopoty finansowe.

Do słabych stron upadłości konsumenckiej można zaliczyć:

 • ograniczenie dostępu do pieniędzy;
 • brak możliwości swobodnego dysponowania majątkiem, np. nie można sprzedać lub darować wybranych składników majątku innym osobom;
 • likwidację majątku – syndyk zajmie wszystko, co przedstawia wartość i co można spieniężyć na spłatę zobowiązań, z wyjątkiem rzeczy osobistych, niezbędnych do życia, pracy i nauki;
 • negatywny wpis w bazie BIK-u związany z upadłością konsumencką – wpis pojawia się już przy złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • ograniczenie możliwości zaciągania kolejnych kredytów i pożyczek – informacja o korzystaniu z procedury upadłości konsumenckiej pozostaje w BIK-u przez kolejnych 10 lat.

Jeśli nie upadłość konsumencka, to jak poradzić sobie z zadłużeniem np. z tytułu kilku zaciągniętych kredytów i pożyczek? W przypadku gdy nie masz opóźnień w ich spłacie, możesz pokusić się o uzyskanie kredytu konsolidacyjnego dla zadłużonych, ale tylko w razie braku negatywnych wpisów w Biurze Informacji Kredytowej. Nie należy go jednak mylić z kredytem oddłużeniowym, który przyznawany jest na zupełnie innych zasadach i właściwie jest to pożyczka udzielana przez firmy pozabankowe.

Bank nie przyznaje takich kredytów, ponieważ zobowiązany jest na podstawie wytycznych z Rekomendacji wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego do tego, by sprawdzać wiarygodność każdego klienta wnioskującego o przyznanie zobowiązania, co wiąże się z weryfikacją jego historii w BIK-u.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie raty kredytu konsolidacyjnego będziesz spłacać, zobacz oferty kredytodawców i posłuż się kalkulatorem kredytowym, by sprawdzić, jaką ratę przyjdzie Ci spłacać. Pamiętaj, że konsolidacja polega na połączeniu kilku innych, wcześniej zaciągniętych zobowiązań w jedno, z niższą ratą, wynikającą najczęściej z wydłużenia okresu kredytowania.


Dodatkowe źródła:

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej? Lista warunków, które trzeba spełnić, https://pzadwokaci.pl/kto-nie-moze-oglosic-upadlosci-konsumenckiej-lista/

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051671398/U/D20051398Lj.pdf

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2023 roku, https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-bez-wyplat-nagrod-z-zysku-w-trzecim-kwartale-2023-roku,59,40.html

Komentarze

Powiązane artykuły

Na czym polega windykacja należności?
Porady
24.05.2024

Na czym polega windykacja należności?

...jest to etap, w którym dąży się do uregulowania zaległych płatności w sposób polubowny. Mogą one dotyczyć nie tylko zadłużenia z tytułu kredytu gotówkowego, ale też czynszu za mieszkanie, czy nawet faktury za dostawę energii elektrycznej. Wynika z tego, że w obowiązujących przepisach prawa nie jest...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Wzór skargi {{year}}
Porady
24.05.2024

Jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Wzór skargi 2024

...chwilówki, niespłacone pożyczki, przeterminowane faktury za usługi telekomunikacyjne – to tylko przykłady sytuacji, w których możemy mieć do czynienia z firmami windykacyjnymi. Wierzyciele często...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Ile wynosi inflacja w Polsce w {{year}} roku?
Porady
09.05.2024

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2024 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Mały ZUS składki {{year}}. Ile wynosi mały ZUS?
Porady
18.04.2024

Mały ZUS składki 2024. Ile wynosi mały ZUS?

...– składki na ZUS i podatki w Polsce spędzają sen z powiek wielu osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W dobie kryzysu wiele osób zaciągało kredyty gotówkowe lub firmowe na uregulowanie należności. Dla najmniejszych podmiotów, które nie wykazują dużego dochodu, stworzono preferencyjne rozwiązania. Prowadzenie własnej...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Tarcza antyinflacyjna {{year}}. Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Porady
15.04.2024

Tarcza antyinflacyjna 2024. Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Tarcza antyinflacyjna w 2024 r. – czy nadal będzie obowiązywać? Jakie rodzaje wsparcia przygotował dla Polaków nowy rząd? Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy i jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdzamy, z jakich rozwiązań można obecnie skorzystać, żeby zniwelować skutki wysokich cen energii i produktów w sklepach.
Zobacz więcej
6 min. czytania
Karta podatkowa {{year}}: zasady rozliczania i nowe stawki podatku
Porady
10.04.2024

Karta podatkowa 2024: zasady rozliczania i nowe stawki podatku

...które zostały podniesione z powodu inflacji. W 2024 roku wzrosły również składki ZUS, w tym składka zdrowotna. Czy obciążenia wzrosły na tyle, że przedsiębiorcy będą musieli sięgać po kredyty gotówkowe na ich uregulowanie? Niekoniecznie, ale przeczytaj nasz artykuł, by się o tym przekonać. Wyjaśniamy w nim także, kiedy nastąpił koniec karty podatkowej, ponieważ od pewnego czasu już nie można...

Zobacz więcej
19 min. czytania