11 min. czytania

Jak sprawdzić czy jestem w BIK za darmo?

Zaktualizowano: 2023-01-02 14:46
Opublikowano: 2019-10-21 09:10
Średnia ocena: 5,58/6 Głosów: 31
Jak sprawdzić czy jestem w BIK - za darmo?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, gromadzi informacje na temat wszystkich zaciągniętych przez nas kredytów i pożyczek. Z tej ogromnej bazy korzystają potem banki i wiele innych instytucji, aby sprawdzić, czy terminowo spłacamy swoje zobowiązania. Warto więc wiedzieć, jak sprawdzić BIK za darmo, aby poznać informacje na swój temat zgromadzone w tym rejestrze. Poniżej znajdziesz instrukcję, jak pobrać bezpłatny raport BIK o sobie i jak go interpretować.

Weryfikacja w BIK to dzisiaj standardowa procedura stosowana przez banki przy okazji rozpatrywania wniosków o kredyty gotówkowe, hipoteczne, czy nawet pożyczki. Znajdująca się w tym rejestrze nasza historia kredytowa pomaga bowiem ocenić naszą wiarygodność kredytową i podjąć decyzję o przyznaniu finansowania. Warto więc wiedzieć, jakie informacje posiada BIK na nasz temat, ponieważ od nich w dużej mierze zależą szanse na uzyskanie kredytu.

Czym jest Biuro Informacji Kredytowej?

Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia, co to jest BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej. Jest to instytucja stworzona z inicjatywy banków, która ma ustawowe uprawnienia do gromadzenia danych na temat zobowiązań kredytowych zaciąganych w Polsce przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa.

Takie informacje BIK ma prawo potem także udostępniać bankom oraz innym instytucjom zajmującym się pożyczaniem kapitału w celu ułatwienia im dokonywania oceny zdolności kredytowej swoich klientów ubiegających się o finansowanie.

BIK funkcjonuje w Polsce od 1997 roku i od tamtej pory zgromadził dane na temat 25 milionów kredytobiorców, którzy korzystali bądź korzystają z różnych produktów kredytowych i pożyczkowych.

Każdy taki kredytobiorca ma zatem w BIK swoją historię kredytową, która dodatkowo podlega nieustannej ocenie. Na jej podstawie wyliczana jest bowiem ocena punktowa określająca wiarygodność kredytową, tzw. scoring BIK.

Jakie dane gromadzi BIK?

Do bazy BIK trafiają dane dotyczące wyłącznie zobowiązań kredytowych zaciągniętych przez nas w bankach (komercyjnych i spółdzielczych), SKOK-ach oraz w parabankach. W rejestrze możesz się więc znaleźć, jeśli spłacałeś lub wciąż spłacasz takie produkty jak:

 • kredyty – gotówkowe, hipoteczne, samochodowe, studenckie itp.,
 • kredyty ratalne zaciągane w sklepach,
 • różnego rodzaju pożyczki, w tym również pozabankowe chwilówki,
 • karty kredytowe,
 • limity w rachunkach.

Co ważne, do BIKu są przekazywane także informacje o poręczonych kredytach.

Skąd BIK bierze informacje? Są one przekazywane przez banki i pozostałe instytucje zajmujące się udzielaniem kredytów i pożyczek, które współpracują z Biurem Informacji Kredytowej. Co więcej, wszelkiego rodzaju zadłużenia BIK rejestruje już od momentu złożenia wniosku o udzielenie finansowania aż do ich całkowitej spłaty. W międzyczasie odnotowuje także, czy zobowiązanie jest regulowane terminowo, czy z opóźnieniami, ponieważ takie dane są również przekazywane przez kredytodawców.

Wbrew obiegowej opinii BIK nie jest zatem rejestrem dłużników, ponieważ gromadzone przez niego informacje obejmują zarówno dane pozytywne (o terminowo spłaconych zobowiązaniach), jak i te negatywne (dotyczące zaległości płatniczych). Jeśli więc zadajesz sobie pytanie, czemu jestem w BIKu, skoro nie mam żadnych zaległości, to powodem może być także spłacona przez Ciebie jakaś pożyczka.

Kto korzysta informacji udostępnianych przez BIK?

Z danych gromadzonych przez BIK korzystają m.in.:

 • banki,
 • SKOK-i,
 • parabanki oferujące pożyczki pozabankowe i chwilówki,
 • pośrednicy finansowi,
 • firmy leasingowe,
 • firmy telekomunikacyjne,
 • dostawcy gazu i energii.

Wszystkim takim podmiotom BIK proponuje różne rodzaje raportów, które z założenia mają im pomóc w ocenie wiarygodności płatniczej klientów.

W największej skali z informacji udostępnianych przez Biuro Informacji Kredytowej korzystają jednak banki, które standardowo weryfikują w BIK historię kredytową osób ubiegających się u nich o różnego rodzaju kredyty. BIK dostarcza im w tym zakresie bowiem najpełniejszą informację i przez to pomaga ocenić ryzyko kredytowe. Ponadto banki weryfikują w BIK także klientów spłacających już zobowiązania (aby sprawdzić, czy nie zwiększyło się ryzyko zaprzestania ich spłaty) oraz klientów, którym chcą zaproponować np. kartę kredytową, czy inny produkt kredytowy.

Wbrew panującym opiniom BIK sprawdzany jest także przez coraz większą liczbę firm pożyczkowych, dlatego tzw. chwilówki bez BIK stają się coraz trudniej dostępne.

Kiedy warto sprawdzić swój raport BIK?

Biuro Informacji Kredytowej udostępnia informacje również konsumentom, którzy chcą sprawdzić dane na swój temat. Każdy więc może zamówić raport BIK o sobie i to w prosty sposób online, co szerzej wyjaśnimy niżej. Warto to zrobić nie tylko z czystej ciekawości, ale także dlatego, że poznanie treści raportu okazuje się niezwykle przydatne w wielu sytuacjach.

Sprawdź, czy jesteś w BIKu przede wszystkim w następujących przypadkach:

 • gdy planujesz wnioskować o kredyt lub pożyczkę – dzięki temu lepiej oszacujesz swoje szanse na otrzymanie finansowania, ponieważ np. negatywne informacje w BIK na temat opóźnień w spłacie innych zobowiązań mogą te szanse znacząco obniżyć;
 • jeśli spłacasz jakieś zobowiązania kredytowe – z raportu dowiesz się, czy banki przekazują do BIK informacje o Twoich spłatach rat (jeśli nie, należy się do nich zgłosić, aby skorygowały dane);
 • gdy bank odmówił Ci udzielenia kredytu – raport BIK pomoże Ci stwierdzić, czy przyczyną odmowy była negatywna historia kredytowa.

Nawet jeśli powyższe sytuacje Cię nie dotyczą, od czasu do czasu sprawdź BIK także w celach bezpieczeństwa. W raporcie BIK znajdziesz bowiem także informacje o zapytaniach kredytowych, które mogą świadczyć o tym, że ktoś próbował zaciągnąć kredyt na Twoje dane osobowe.

Dowiedz się: czy w ofercie banków znajduje się kredyt gotówkowy dla zadłużonych?

Jak sprawdzić BIK za darmo? Poradnik krok po kroku

Jak sprawdzić, czy jestem w BIK? Możesz to zrobić poprzez zamówienie raportu o sobie bezpośrednio w Biurze Informacji Kredytowej. W każdej chwili możesz zamówić raport płatny (kosztuje 49 zł), jednak raz na 6 miesięcy przysługuje Ci prawo do pozyskania jego skróconej wersji za darmo.

Darmowy raport BIK niestety nie zawiera wszystkich informacji (np. scoringu BIK), jednak pozwoli Ci sprawdzić, czy jesteś zadłużony w BIK, jakie dane na Twój temat są przetwarzane przez tę instytucję i kto z nich korzystał.

Jeśli chcesz pozyskać kopię danych z BIK za darmo, możesz to zrobić online – bezpośrednio na stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej lub w aplikacji Mój BIK, którą pobierzesz bezpłatnie ze sklepu Google Play. Poniżej wyjaśniamy, jak pobrać raport BIK za darmo przez Internet krok po kroku.

1. Dokonaj rejestracji na stronie BIK lub w aplikacji.

Rejestracja w BIK wymaga wypełnienia formularza (należy w nim podać m.in. dane z dowodu osobistego oraz numer telefonu i e-mail), a następnie potwierdzenia tożsamości. Musisz w tym celu wykonać przelew 1 zł ze swojego konta na podany numer rachunku bankowego. Weryfikacja tożsamości będzie pozytywna, jeśli dane z przelewu zgadzają się z danymi podanymi w formularzu.

2. Odbierz e-mail z linkiem aktywacyjnym.

Po kliknięciu linka BIK wyśle Ci dodatkowo kod autoryzacyjny SMS-em, który musisz wpisać na stronie lub w aplikacji.

3. Ustal hasło do logowania się do serwisu BIK.

4. Zaloguj się w BIK (w serwisie lub aplikacji).

Logowanie na stronie BIK wymaga podana adresu e-mail, hasła oraz określonych cyfr z numeru PESEL.

5. Na stronie internetowej BIK w górnym panelu wybierz ikonę koperty. W aplikacji natomiast wybierz w dolnym pasku „Więcej” i „Kontakt z BIK”.

6. Wybierz z listy temat wiadomości – „Prawa wynikające z RODO”.

7. W wyświetlonym formularzu wpisz krótką treść, że wnioskujesz o bezpłatne udostępnienie danych z BIK.

Po złożeniu takiego wniosku BIK powinien w ciągu 30 dni udostępnić Ci raport na Twój temat. Znajdziesz go w swoim panelu po zalogowaniu się do serwisu internetowego BIK w zakładce „Pliki do pobrania” (nie jest ona dostępna w aplikacji).

Polecamy także: Jak zdobyć kredyt z niskim scoringiem?

Jak interpretować raport BIK?

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, udostępniany przez Biuro Informacji Kredytowej darmowy raport zawiera tylko wybrane dane. Znajdziesz w nim zatem informacje między innymi na temat:

 • sposobu przetwarzania Twoich danych przez BIK (m.in. na jakiej podstawie są przetwarzane i w jakim celu),
 • Twoich praw np. do sprostowania danych,
 • czynnych kredytów zaciągniętych w bankach i SKOK-ach,
 • czynnych pożyczek pozabankowych,
 • spłaconych terminowo i zamkniętych już kredytach i pożyczkach (o ile wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych na ich temat po spłacie),
 • zamkniętych kredytach, przy których spłacie wystąpiły opóźnienia przekraczające 60 dni,
 • danych wykorzystywanych przez BIK wyłącznie w celach statystycznych, a nie do oceny Twojej wiarygodności kredytowej,
 • zapytań kredytowych – czyli jakim instytucjom BIK przekazał Twoje dane na temat historii kredytowej, w jakim celu (czy np. w związku z wnioskowaniem o nowy kredyt, czy tylko w celach monitorujących) i kiedy miało to miejsce.

W raporcie sprawdzisz także szczegółowe informacje na temat poszczególnych zobowiązań m.in.:

 • dane kredytodawcy,
 • rodzaj kredytu,
 • datę zawarcia umowy,
 • kwotę kredytu,
 • kwotę pozostałą do spłaty – w przypadku kredytów czynnych,
 • datę zamknięcia kredytu – w przypadku kredytów spłaconych,
 • informację o ewentualnych opóźnieniach w spłacie - nie zawiera ona jednak danych na temat tego, jak długie było opóźnienie i kiedy wystąpiło.

Powyższe dane warto dokładnie przeanalizować pod kątem poprawności oraz tego, jak potencjalnie mogą wpływać na ogólną historię kredytową oraz scoring BIK. W tej ostatniej kwestii warto np. sprawdzić, czy w danych statystycznych nie znajdują się kredyty zamknięte (nie wcześniej niż 5 lat wstecz), które były uregulowane terminowo. Być może warto udzielić zgody na dalsze przetwarzanie danych na ich temat w celach oceny wiarygodności, ponieważ mogą ją podnieść.

Jak zbudować pozytywną historię w BIK?

Jeśli chcesz bez przeszkód korzystać z kolejnych kredytów i pożyczek, postaraj się zbudować pozytywną historię kredytową w BIK. W tym celu wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad:

 • korzystaj z produktów kredytowych – brak historii w BIK również działa na Twoją niekorzyść, dlatego warto przynajmniej kupić coś na raty lub od czasu do czasu wziąć niewielką pożyczkę (najlepiej z okresem spłaty minimum 6 miesięcy),
 • spłacaj swoje zobowiązania terminowo – nawet niewielkie, kilkudniowe opóźnienia mają negatywny wpływ na historię kredytową,
 • unikaj zbyt częstego wnioskowania o kolejne kredyty lub chwilówki – zbyt wiele zapytań w BIK także obniży Twoją wiarygodność kredytową (nie dotyczy to kilku wniosków o ten sam produkt w różnych bankach złożonych w ciągu maksymalnie 14 dni, które są traktowane jako jedno zapytanie),
 • po spłaceniu kredytu w terminie wyraź zgodę na dalsze przetwarzanie danych na jego temat.

Czy można wyczyścić BIK z negatywnych wpisów?

Negatywne wpisy w BIK na temat opóźnień w spłacie zobowiązań lub w ogóle nieuregulowanych długach mogą utrudnić zaciągnięcie kolejnego kredytu w banku, a nawet zwykłej chwilówki. Właśnie dlatego osoby zadłużone często pytają o możliwość usunięcia takich negatywnych danych. Czyszczenie BIK niestety nie zawsze jest możliwe. Możesz bowiem wnioskować wyłącznie o zaprzestanie przetwarzania danych na temat:

 • spłaconych zobowiązań w terminie,
 • problematycznych kredytów, jeśli od ich spłaty minęło 5 lat.

Nie możesz natomiast usunąć informacji o czynnych kredytach, na których występują opóźnienia. Jeśli wynoszą one ponad 60 dni, to nawet po spłacie zobowiązania BIK może udostępniać informacje na jego temat innym instytucjom przez kolejne 5 lat. Musi być tu jednak spełniony dodatkowy warunek – upływu minimum 30 dni od poinformowania Cię przez kredytodawcę o zamiarze przetwarzania takich danych.

Przeczytaj także: jak często aktualizuje się BIK?

Komentarze

Powiązane artykuły

Jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Wzór skargi {{year}}
Porady
24.05.2024

Jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Wzór skargi 2024

...chwilówki, niespłacone pożyczki, przeterminowane faktury za usługi telekomunikacyjne – to tylko przykłady sytuacji, w których możemy mieć do czynienia z firmami windykacyjnymi. Wierzyciele często...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Ile wynosi inflacja w Polsce w {{year}} roku?
Porady
09.05.2024

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2024 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Mały ZUS składki {{year}}. Ile wynosi mały ZUS?
Porady
18.04.2024

Mały ZUS składki 2024. Ile wynosi mały ZUS?

...– składki na ZUS i podatki w Polsce spędzają sen z powiek wielu osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W dobie kryzysu wiele osób zaciągało kredyty gotówkowe lub firmowe na uregulowanie należności. Dla najmniejszych podmiotów, które nie wykazują dużego dochodu, stworzono preferencyjne rozwiązania. Prowadzenie własnej...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Tarcza antyinflacyjna {{year}}. Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Porady
15.04.2024

Tarcza antyinflacyjna 2024. Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Tarcza antyinflacyjna w 2024 r. – czy nadal będzie obowiązywać? Jakie rodzaje wsparcia przygotował dla Polaków nowy rząd? Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy i jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdzamy, z jakich rozwiązań można obecnie skorzystać, żeby zniwelować skutki wysokich cen energii i produktów w sklepach.
Zobacz więcej
6 min. czytania
Karta podatkowa {{year}}: zasady rozliczania i nowe stawki podatku
Porady
10.04.2024

Karta podatkowa 2024: zasady rozliczania i nowe stawki podatku

...które zostały podniesione z powodu inflacji. W 2024 roku wzrosły również składki ZUS, w tym składka zdrowotna. Czy obciążenia wzrosły na tyle, że przedsiębiorcy będą musieli sięgać po kredyty gotówkowe na ich uregulowanie? Niekoniecznie, ale przeczytaj nasz artykuł, by się o tym przekonać. Wyjaśniamy w nim także, kiedy nastąpił koniec karty podatkowej, ponieważ od pewnego czasu już nie można...

Zobacz więcej
19 min. czytania
Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w {{year}} roku
Porady
09.04.2024

Aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w 2024 roku

Harmonogram posiedzeń RPP obecnie wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku finansowym, ponieważ każde z nich kończy się istotnymi dla niego decyzjami. Jak często oraz kiedy odbywają się spotkania w roku 2024, przedstawia aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej. Czy znajomość tych dat może przydać się obecnym lub przyszłym kredytobiorcom?
Zobacz więcej
7 min. czytania