Kredyty gotówkowe 16 min. czytania

Kredyt dla nowych firm. Jak uzyskać kredyt inwestycyjny dla nowych firm?

Zaktualizowano: 2023-12-18 09:33
Opublikowano: 2020-09-04 08:00
Średnia ocena: 5,96/6 Głosów: 25
Kredyt dla nowych firm

Kredyt dla nowych firm pomoże Ci pozyskać kapitał niezbędny do rozpoczęcia biznesu np. kupić urządzenia lub pokryć koszty w pierwszych miesiącach działalności. Dowiedz się, na jakich zasadach udzielany jest kredyt dla firm na start, gdzie można się o niego ubiegać i jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać potrzebne finansowanie.

Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w październiku 2023 roku działalność rozpoczęło 36 037 firm, w tym 5503 zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, a pozostałe do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

We wrześniu było to 29 011. Czy młodzi przedsiębiorcy mogą liczyć na uzyskanie kredytu na start dla firmy w 2023roku? Być może jedynym rozwiązaniem dla nich będzie zwykły kredyt gotówkowy w dowolnie wybranym banku? W takiej sytuacji warto poszukać najlepszej oferty w rankingu kredytów gotówkowych.

Wiele banków oferuje kredyty dla firm poniżej 12 miesięcy działalności, ale nie od pierwszego dnia jej otwarcia. Są i takie, które udzielają zobowiązań od 6 miesięcy działalności. Sprawdź, jaka to oferta i z jakimi kosztami się wiąże.

Czy banki oferują kredyty dla nowych firm?

Nowo otwarta firma, dopiero co wpisana do KRS lub do CEIDG, nie ma stażu rynkowego, co może być przeszkodą w udzielaniu przez banki kredytów. Oferta zobowiązań finansowych jest szeroka, ale bardzo często kierowana do już istniejących firm, od co najmniej 6 czy 12 miesięcy.

Dlatego z całym przekonaniem można powiedzieć, że istnieją kredyty dla firm poniżej 12 miesięcy działalności, ale nie we wszystkich instytucjach. Środki pochodzące z kredytu mogą pomóc w rozwoju czy w rozkręceniu nowej firmy, zdobyciu klientów, a także pokryciu bieżących zobowiązań finansowych lub w zrealizowaniu zaplanowanej inwestycji. Można przy tym wymienić kilka rodzajów takich kredytów:

 • Kredyt gotówkowy – dowolnego przeznaczenia, który może zaciągnąć zarówno konsument, jak i przedsiębiorca. Kredyty gotówkowe dla nowych firm są dostępne w wielu bankach, ale w ograniczonej kwocie i z ograniczonym okresem kredytowania.
 • Kredyt inwestycyjny dla nowych firm – przeznaczony jest na pokrycie kosztów inwestycji zaplanowanych w związku z rozwojem firmy – z takiego produktu będziesz mógł pokryć nawet do 100 proc. kosztów realizowanej inwestycji, a przy tym nie będziesz musiał wnosić wkładu własnego.
 • Kredyt obrotowy – środki pochodzące z kredytu obrotowego dla nowych firm mogą być spożytkowane na finansowanie bieżącej działalności, co w pierwszym okresie od chwili rejestracji działalności może okazać się kluczowe dla jej funkcjonowania.
 • Limit w koncie bankowym – przedsiębiorca musi założyć konto firmowe, by móc otrzymać limit kredytowy, inaczej linię na bieżącą działalność.
 • Kredyt technologiczny – kredyt przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem nowych technologii.
 • Kredyt pomostowy – wypłacany, gdy przedsiębiorca czeka na przyznanie środków z różnego rodzaju dotacji i programów wsparcia.
 • Kredyt samochodowy – produkt celowy, przeznaczony na zakup auta, maszyny budowlanej czy innego pojazdu mechanicznego. Kredyt samochodowy dla młodych firm jest niestety rzadkością.

Bardzo często w ofercie kierowanej do przedsiębiorców banki mają zobowiązania dla młodych firm, nazywane kredytami na start. Są one dostępne dla właścicieli firm nawet od pierwszego dnia rejestracji. Sprawdź, jak dostać kredyt na działalność gospodarczą. Jakich formalności trzeba przy tym dopełnić?

Dowiedz się więcej: Rodzaje kredytów - jakie są rodzaje kredytów bankowych?

Na czym polega kredyt dla nowych firm?

Jak sama nazwa wskazuje, kredyt na start dla młodych firm przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które potrzebują kapitału na rozpoczęcie działalności, a więc np. na zakup materiałów i wyposażenia czy działania marketingowe. Niektórzy przedsiębiorcy przeznaczają na ten cel zgromadzone oszczędności, inni natomiast muszą posiłkować się finansowaniem zewnętrznym, pozyskując różne dotacje lub właśnie zaciągając pożyczki dla firm na start.

Kredyt na start dla nowych firm polega na tym, że bank wypłaca środki w kwocie na ogół kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na przykład w mBanku w ofercie dla przedsiębiorstw znajduje się Kredyt na start dla Twojej firmy. Dodatkowo, jeśli jesteś klientem tego banku, uzyskasz dodatkowe pieniądze na bieżące potrzeby lub na rozwój działalności.

Jeśli prowadzisz firmę w okresie od 0 do 6 miesięcy możesz pożyczyć do 30 tys. zł, a jeśli od 7 do 12 miesięcy – 60 tys. zł. Udzielany jest przy tym limit w rachunku bieżącym, od którego odsetki naliczane są dopiero po jego wykorzystaniu – w całości lub w części.

Wysokość kredytu dla firm zależy od jego rodzaju i oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Początkujący przedsiębiorcy najczęściej mogą liczyć na maksymalnie 100 tys. zł, jak w przypadku oferty PKO BP „Pożyczka na start”. Kwotę taką można uzyskać już od 1. dnia działalności, z długim okresem spłaty, wynoszącym do 60 miesięcy.

Co można sfinansować za pomocą kredytu dla nowych firm?

Kredyt dla firmy na start można przeznaczyć na różne wydatki związane z założeniem firmy i rozpoczęciem działalności. Jak już wspomnieliśmy, najczęściej proponowany młodym przedsiębiorcom jest kredyt dla firm na dowolny cel związany z działalnością, za którego pomocą można sfinansować np.:

 • bieżące koszty prowadzenia działalności;
 • zakup środków trwałych takich jak np. maszyny, urządzenia, sprzęt komputerowy, samochód;
 • zakup surowców, półproduktów, towarów niezbędnych do prowadzenia działalności;
 • zakup nieruchomości lub adaptację pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia firmy;
 • zakup know how, licencji i tym podobnych.

Na niektóre wydatki można także zaciągnąć celowy kredyt dla firm na auto lub na zakup nieruchomości. Można wziąć też kredyt inwestycyjny – na zaplanowaną inwestycję. Wówczas do wniosku najczęściej należy dołączyć biznesplan takiego przedsięwzięcia i harmonogram prac, jakie są planowane przy takiej inwestycji. Wówczas kredyt może być udzielany jednorazowo lub w transzach.

Kredyt dla nowych firm - kto może z niego skorzystać?

Banki proponują kredyty dla nowych firm na różnych warunkach. Kalkulator kredytowy pomoże w wyliczeniu kosztów w przypadku zobowiązania dla firm poniżej 12 miesięcy, tak jak każdego innego produktu tego rodzaju.

Banki stawiają kredytobiorcom warunki, których spełnienie jest konieczne, by móc liczyć na uzyskanie pozytywnej decyzji. Aby móc ubiegać się o finansowanie, należy spełnić najczęściej co najmniej następujące wymagania:

 • mieć zarejestrowaną firmę;
 • rozliczać się z urzędem skarbowym w sposób określony przez bank, np. za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • posiadać konto firmowe.

Większość banków określa również minimalny okres prowadzenia działalności, który uprawnia do ubiegania się o finansowanie. Jak już wspomnieliśmy, kredyt dla firm rozpoczynających działalność jest dość trudno dostępny.

Zwykle trzeba prowadzić przedsiębiorstwo przez minimum rok lub dwa lata, choć znaleźć można także kredyt dla firm działających poniżej 12 miesięcy np. od co najmniej 6 miesięcy. Jeśli Twoja firma działa już pół roku na rynku, zwiększa swoje szanse na uzyskanie zobowiązania w banku, w postaci zobowiązania dla firm działających 6 miesięcy.

Warunkiem uruchomienia w wybranym banku procedury jest złożenie wniosku, najczęściej na formularzu bankowym, i dołączenie do niego wymaganych dokumentów, wśród których należy wymienić:

 • dokumenty rejestrowe firmy, łącznie z nadaniem numeru NIP i REGON;
 • PIT osoby fizycznej za ostatnie 12 miesięcy, czyli ostatni rok kalendarzowy;
 • ewidencję środków trwałych;
 • dokumenty potwierdzające niezaleganie z płatnościami do US i ZUS;
 • wyciąg z konta firmowego;
 • ewentualnie biznesplan (zwłaszcza w przypadku kredytów inwestycyjnych);
 • dokumenty potwierdzające odpowiednią formę zabezpieczenia spłaty kredytu.

Kredyt dla nowych firm – warunki zawarcia umowy

Jeśli chcesz otrzymać kredyt na start, czyli dla nowych firm od pierwszego dnia działalności, musisz mieć zwykle konto firmowe. Z reguły złożenie wniosku o finansowanie w banku, w którym prowadzi się taki rachunek, wiąże się z mniejszym zakresem formalności. Nie trzeba np. dostarczać dokumentów rejestrowych lub wyciągów z konta.

Licz się jednak z tym, że nawet i w takim przypadku zostaniesz sprawdzony pod kątem wiarygodności w Biurze Informacji Kredytowej. Nie ma możliwości, byś uzyskał kredyt dla nowych firm bez BIK-u. Bank zobligowany jest do sprawdzania bazy danych BIK. Nie ma przy tym znaczenia, czy udziela kredytu na start, kredytu dla firmy działającej od lat na rynku czy kredytu gotówkowego dla konsumenta.

Kredyt dla firm na start a biznesplan

Jeśli potrzebujesz większej kwoty na rozpoczęcie biznesu, bank najprawdopodobniej zaproponuje Ci kredyt na biznesplan. Jest to dokument, w którym należy przedstawić swój pomysł na biznes (co chcesz robić, gdzie i w jaki sposób oraz kim będą Twoi klienci) oraz wyliczenia finansowe, jakie przychody i koszty będą generowane przez przedsięwzięcie.

Na podstawie takiego biznesplanu bank oszacuje ryzyko udzielenia Twojej firmie finansowania oraz określi warunki kredytowania. Biznesplan powinien uwzględniać opis przedsięwzięcia biznesowego, na jakie chcesz uzyskać kredyt, a także prognozy finansowe oraz kalkulację potencjalnych kosztów. Warto rzetelnie przygotować taki dokument – w niektórych bankach dostępne są formularze biznesplanów do wypełnienia.

Kredyt dla nowych firm a ocena zdolności kredytowej i historii kredytowej

Podstawą do udzielenia kredytu jest ocena zdolności kredytowej. Właśnie dlatego w przypadku zobowiązań udzielanych firmom działającym od co najmniej 6-12 miesięcy banki do zbadania zdolności wymagają dostarczenia dokumentów księgowych i podatkowych, wyciągów z rachunku, zaświadczeń o niezaleganiu z zobowiązaniami wobec ZUS i US itp.

Pamiętaj, że jeśli będziesz ubiegać się o kredyt jako jednoosobowa działalność gospodarcza, bank sprawdzi, czy terminowo regulowałeś kredyty i pożyczki zaciągnięte przed otwarciem firmy. Jeżeli miałeś większe opóźnienia, możesz nie otrzymać finansowania.

W takich przypadkach rozwiązaniem będzie kredyt dla nowych firm bez BIK-u i KRD, który znajdziesz w ofercie firm pozabankowych, w postaci m.in. pożyczek online. Banki nie mogą pominąć procedury weryfikacji zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy, niezależnie od tego, czy będzie on konsumentem czy przedsiębiorcą.

Kredyt dla nowych firm bez zabezpieczeń – czy jest dostępny?

Bez zabezpieczeń proponowany jest najczęściej szybki kredyt dla nowych firm lub pożyczka na start, jak ta z PKO BP. Takie produkty dostępne są na podstawie uproszczonych formalności i można dzięki nim pozyskać pieniądze na dowolny cel, bez konieczności ustanawiania zabezpieczeń rzeczowych. Taki kredyt dla nowych firm bez zabezpieczeń zazwyczaj udzielany jest w niewielkiej kwocie – często do kilku lub kilkunastu tysięcy złotych.

Ile kosztuje kredyt dla firm na start?

Aby przekonać się, ile kosztuje kredyt dla firm, sprawdź nasz kalkulator kredytowy. Do podstawowych kosztów zaciągnięcia takiego zobowiązania należy oprocentowanie i prowizja. Oprocentowanie kredytu dla firm zależy od wysokości marży bankowej i stawki WIBOR.

Wysokość prowizji może wynieść od zera do kilku procent. W niektórych bankach dostępny jest jednak kredyt 0% dla nowych firm, czyli bez prowizji. Przykładowy kredyt dla nowych firm w Nest Banku może być udzielony nawet na wysoką kwotę.

Ile kosztuje taki produkt? Przy zaciągnięciu kredytu na kwotę 30 tys. zł na okres 60 miesięcy jego oprocentowanie wyniesie 7,8 proc., a szacowana miesięczna rata to nieco ponad 680 zł.

Kredyt dla nowych firm - jak złożyć wniosek?

Wniosek o kredyt dla nowych firm możesz złożyć bezpośrednio w oddziale banku bądź przez Internet. Wszystko zależy od procedury określonej przez wybraną instytucję kredytującą. Pamiętaj, że najmniej formalności jest zazwyczaj przy składaniu wniosku online w banku, w którym prowadzi się konto firmowe.

Jeśli chodzi o listę dokumentów, jakie należy dostarczyć do banku, zazwyczaj jest ona przesyłana do klienta dopiero po złożeniu wstępnego wniosku o zobowiązanie.

Jeśli zaciągasz kredyt dla nowych firm online, krok po kroku korzystasz ze wskazówek wirtualnego doradcy, dzięki czemu łatwiej jest Ci poprawnie podać wszystkie wymagane dane do wniosku. W praktyce wygląda to następująco:

 • znajdź wniosek kredytowy o kredyt dla firm;
 • wypełnij wszystkie wymagane pola;
 • dołącz biznesplan – swój własny, stworzony przez fachowca lub wypełniony na formularzu bankowym;
 • dołącz wszystkie wymagane załączniki.

Zwiększysz swoje szanse na udzielenie kredytu dla firmy w krótkim czasie, jeśli złożysz kompletny wniosek. Nie będziesz wtedy wzywany przez bank do jego uzupełnienia.

Kredyt dla nowych firm - gdzie złożyć wniosek? Oferta banków

Jeśli szukasz kredytu dla firmy na rozpoczęcie działalności, poniżej znajdziesz listę banków, które mają go w swojej ofercie.

 • Pożyczka dla firm w ING Bank Śląski – jest to oferta dla firm, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą od minimum 12 miesięcy, mają konto firmowe w dowolnym banku od minimum 6 miesięcy, a rozliczają się z fiskusem kartą podatkową, ryczałtem lub na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Pożyczka dostępna jest z 0 zł prowizji lub niższą marżą. ING nie pobiera opłat za złożenie wniosku i wcześniejszą spłatę. Można ją wziąć online i nie zawsze wymagane jest zabezpieczenie jej zwrotu.
 • Kredyt dla firm na start w BNP Paribas – dostępny już od pierwszego dnia działalności, w kwocie do 30 tys. zł udzielany jest bez zabezpieczeń i skierowany jest głównie do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ramach samozatrudnienia. Z zabezpieczeniem taki kredyt możesz wziąć w kwocie do 50 tys. zł.
 • Kredyt dla Twojej firmy w Alior Banku – skorzystać możesz z kredytu, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą nieprzerwanie od 12 miesięcy lub 6 miesięcy i jesteś jednocześnie klientem tego samego banku, a także przeprowadzasz obroty przez rachunek firmowy. Kredyt spłacasz od 6 do 7 miesięcy, w ratach równych lub malejących. Możesz pożyczyć do 700 tys. zł bez zabezpieczeń rzeczowych, ale z gwarancją de minimis z BGK.
 • mBank – kredyt na start dla Twojej firmy dostępny jest w kilku opcjach, np. może być to kredyt Startup PROFESJONALISTA dla lekarzy, dentysty, farmaceuty czy prawnika, przeznaczony dla prowadzących działalność co najmniej od 3 miesięcy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy. To kredyt obrotowy do 120 tys. zł na maksymalnie 60 miesięcy. Młody przedsiębiorca może również wziąć kredyt w rachunku bieżącym lub kredyt obrotowy w kwocie do 30 tys. zł limitu, nawet jeśli prowadzisz firmę 1 dzień.
 • Kredyt dla nowych firm w PKO BP – w formie Pożyczki na start, w kwocie do 100 tys. zł z możliwością złożenia wniosku już od 1 dnia działalności. Obowiązuje długi okres spłaty – do 60 miesięcy. Do tego dostępne są wakacje kredytowe – możesz zawiesić na miesiąc spłatę kapitału i odsetek w ciągu każdego roku kalendarzowego.

Przed ubieganiem się o finansowanie warto sprawdzić aktualny ranking kredytów dla firm, w którym będą widnieć wszystkie najnowsze oferty.

Preferencyjny kredyt ze wsparciem z funduszy unijnych dla nowych firm

Istnieje coś takiego jak kredyt unijny dla nowych firm, który udzielany jest z wykorzystaniem funduszy europejskich, dlatego ma preferencyjne warunki.

Aktualnie dostępna jest dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej dla osób, które zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy. Mogą one ubiegać się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci bezzwrotnej dotacji, w kwocie odpowiadającej sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

W 2023 roku można otrzymać nawet 38 tys. zł. Należy jedynie złożyć wniosek o taką dotację wraz ze stworzeniem biznesplanu i planu finansowego, a także poczekać na otwarcie naboru na otrzymanie takiego dofinansowania w swoim urzędzie pracy.

Sprawdź: Kredyt preferencyjny - kto i na jakich warunkach może z niego skorzystać?

Kredyt dla nowych firm - czy warto złożyć wniosek?

Jeśli interesuje Cię kredyt na start dla nowych firm, pamiętaj, że zaciągnięcie takiego zobowiązania należy dobrze przemyśleć. Nowy biznes może nie przynieść oczekiwanych zysków i wówczas mogą się pojawić problemy z regulowaniem rat.

Aby ograniczyć takie ryzyko, warto najpierw sporządzić biznesplan i zobaczyć, które banki oferują najkorzystniejsze kredyty dla firm na start. Sprawdź również wady i zalety kredytów dla młodych firm:

Kredyt dla firmy na start

Zalety

Wady

Pozyskanie środków pozwalających na założenie i rozwój działalności

Konieczność przejścia przez niejednokrotnie długotrwały i skomplikowany proces kredytowy

Umocnienie pozycji firmy na rynku w przyszłości

Ryzyko upadku biznesu – kredytobiorca pozostaje w takiej sytuacji z kredytem do spłaty

Konieczność ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń spłaty

Konieczność przygotowania dokumentacji do kredytu

Kredyt dla nowych firm - inne oferty dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy potrzebujący kapitału na rozpoczęcie działalności mogą znaleźć finansowanie także poza sektorem bankowym. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na różnego rodzaje dotacje, a także ofertę tzw. aniołów biznesu i funduszy typu venture capital, które dofinansują nowe, obiecujące firmy. Bogatą ofertę pożyczek dla nowych firm mają także firmy pożyczkowe np. Aasa Polska czy Profi Credit.

Komentarze

Powiązane artykuły

Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

...udzielone: Sprawdź: Czy warto teraz brać kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy? Kredyt dla mundurowych, obecny w okresowych lub stałych ofertach...

...zbudowanie wystarczająco wysokiego wkładu własnego na kredyt hipoteczny dla policjanta lub żołnierza. Kredyt hipoteczny w ING Banku...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

...źródeł. Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Już na samym początku procesu ubiegania się o kredyt, bank prosi...

...źródła dochodu? Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Dochód z umowy o pracę jest traktowany jako jeden z najbardziej...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Czy kredyt na 800+ jest dostępny w ofercie banków?

Czy kredyt na 800+ jest dostępny w ofercie banków? Który bank da kredyt na 800+

...500+ nie różni się znacząco od ubiegania się o standardowy kredyt gotówkowy. Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku kredytowego, należy...

...dwukrotnej średniej krajowej (około 10 tys. zł) mogła liczyć na kredyt hipoteczny w wysokości 655 tys. zł. Po wprowadzeniu programu 800 plus ich...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Czym są stopy procentowe NBP?

Czym są stopy procentowe NBP? Jak stopy procentowe wpływają na koszt kredytu?

...banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony...

...radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony może to doprowadzić do...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem

Kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem. Gdzie wziąć kredyt gotówkowy ze stałą ratą?

...kredytu gotówkowego. Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt gotówkowy? Chcesz wybrać najtańszy kredyt gotówkowy ze stałym...

...okazuje: W 2024 roku wiele banków oferuje stałe oprocentowanie kredytu gotówkowego – takie rozwiązanie spotkało się z zainteresowaniem szerokich...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Ile kosztuje wykończenie mieszkania za m2 w {{year}}?

Ile kosztuje wykończenie mieszkania za m2 w 2024?

...200 tys. zł, a więc mniej więcej tyle, na ile można wziąć kredyt gotówkowy. To może Cię zainteresować: Jak obliczyć koszt budowy domu?...

...fundusze na taką inwestycję w banku. Czy warto na ten cel wziąć kredyt hipoteczny, czy może lepiej wybrać ten gotówkowy? Zanim wyjaśnimy, ile...

Zobacz więcej
10 min. czytania