Co to jest REGON? REGON online. Weryfikacja PESEL

Opublikowano: 2021-03-01 09:00
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 13

REGON to pojęcie oznaczające unikalny, niepowtarzalny numer z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, dzięki któremu możliwe jest szybkie i wygodne zidentyfikowanie przedsiębiorcy. Numery REGON wykorzystuje się przede wszystkim do celów statystycznych. Podawanie numeru REGON nie jest konieczne podczas załatwiania spraw w urzędach oraz w obrocie gospodarczym, choć było do 31 marca 2009 roku. W firmowych dokumentach przedsiębiorcy nie muszą posługiwać się numerem REGON. Nie ma także obowiązku umieszczania numerów REGON na firmowych pieczątkach.

REGON - co to jest? Ile ma cyfr?

Nazwa REGON to skrót dla instytucji o nazwie Rejestr Gospodarki Narodowej, zaś obecnie jej pełna nazwa to Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej. Za prowadzenie bazy REGON odpowiedzialny jest w Polsce Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). O konieczności figurowania na liście REGON mówi artykuł 62 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej.

Określonym podmiotom należącym do sektora gospodarki narodowej przydziela się oryginalne numery. Osobom fizycznym numer REGON przyznaje się jednorazowo, na zawsze. Ten sam numer REGON będzie obowiązywał wtedy, gdy jedna osoba zdecyduje się na zakończenie, a potem ponowne uruchomienie działalności gospodarczej (bez względu na jej charakter lub formę prawną).

Nr REGON składa się z dziewięciu cyfr. Warto wiedzieć, że rejestr REGON jest na bieżąco aktualizowany. W ramach rejestru funkcjonuje centralna baza danych oraz 16 baz terenowych, mniejszych. Informacja dotycząca przydzielenia numeru REGON danemu przedsiębiorcy jest wysyłana w formie tradycyjnej za pośrednictwem poczty w terminie kilku dni od momentu złożenia wniosku w urzędzie. W tym okresie przedsiębiorstwo może już jednak prawidłowo funkcjonować bez jakichkolwiek ograniczeń.

Jak założyć firmę?

Budowa numeru REGON

REGON to system identyfikowania polskich przedsiębiorców, który funkcjonuje począwszy od 1966 roku. Warto wiedzieć, że podczas pierwszych 20 lat istnienia tego rejestru przedsiębiorcom nadawano numery REGON składające się z siedmiu cyfr. W późniejszym okresie REGON został wydłużony do dziewięciu cyfr. Tym numerom, które założono wcześniej, dodawano na samym początku dwa zera. Z kolei nowe numery były tworzone według następującego schematu: dwie cyfry oznaczały województwo, sześć kolejnych cyfr to był numer seryjny, a ostatnia cyfra była cyfrą kontrolną.

Przed transformacją ustrojową mieliśmy w Polsce aż 49 województw zamiast 16 obecnych. Województwom nadawano numery nieparzyste (od 01 do 97). Następnie doszło do kolejnej reformy, która zmniejszyła liczbę województw (w 1999 roku). Po 1999 roku jako numery województw zaczęto stosować numery parzyste od 02 do 34. Niektórzy mogą dziwić się, dlaczego było ich aż 34, skoro województw jest 16. Było to spowodowane tym, że cyfra 04 została przydzielono kościołom oraz związkom wyznaniowym. Numer 34 przydzielono województwu kujawsko-pomorskiemu.

Z racji tego, iż z roku na rok przedsiębiorców w Polsce przybywa, po pewnym czasie może zdarzyć się tak, że pula numerów identyfikacyjnych w rejestrze REGON się wyczerpie. Co wtedy? Ustawodawcy znaleźli rozwiązanie. Gdyby doszło do wyczerpania publi obecnych numerów, Urząd Statystyczny będzie nadawał numery rozpoczynające się od kolejnych cyfr, czyli 36, 38 itd. Liczba 36 nie będzie już oznaczała powiązania danej firmy z konkretnym województwem, tylko będzie oznaczać podmioty gospodarcze z całego naszego kraju.

Kto musi posiadać numer REGON?

Aby otrzymać nr REGON, nie trzeba odwiedzać placówki Głównego Urzędu Statystycznego ani składać osobnych wniosków o otrzymanie REGON. W tej chwili numer REGON uzyskuje każda osoba, która zdecydowała się na uruchomienie działalności gospodarczej, czyli zarejestrowała ją w rejestrze CEIDG.

Do ewidencji REGON zgłaszane są następujące podmioty:

 • wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (pozarolniczą),

 • wszystkie osoby fizyczne prowadzące rolniczą działalność gospodarczą,

 • osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą,

 • wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które nie posiadają osobowości prawnej,

 • jednostki lokalne podmiotów należących do sektora gospodarki narodowej.

Powyższa lista oznacza, że wpis do ewidencji REGON to obowiązek zarówno osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i rolników, podmiotów prawnych, organizacji pozarządowych czy fundacji. Obowiązek uzyskania numeru REGON nie ma żadnego związku ze wpisem podmiotu do KRS.

Która instytucja przydziela numer REGON?

Sposób rejestracji i nadania numeru REGON może przebiegać w różny sposób. Wszystko tak naprawdę jest uzależnione od tego, jaką osobowość prawną posiada dany podmiot gospodarczy.

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą otrzymuje numer REGON z Głównego Urzędu Statystycznego w sposób w pełni zautomatyzowany. Nie trzeba w tym celu składać samodzielnie jakichkolwiek wniosków, ponieważ za przydzielanie numerów REGON jednoosobowym działalnościom gospodarczym odpowiada wyspecjalizowany algorytm. Systemy GUS korzystają w tym celu z danych, które przedsiębiorca podawał w trakcie rejestracji w CEIDG, dzięki czemu przedsiębiorca nie jest zobowiązany do udzielania GUS jakichkolwiek informacji na swój temat.

Przedsiębiorca zakładający działalność w trakcie wypełniania wniosku o założenie działalności gospodarczej musi po prostu zaznaczyć w odpowiedniej kolumnie pole o nazwie “nie posiadam numeru REGON”. To wskazanie wystarczy, aby Główny Urząd Statystyczny samodzielnie nadał oraz przekazał pocztą informację przedsiębiorcy na temat przyznania tego numeru. Nadanie numeru REGON następuje w ciągu 7 kolejnych dni roboczych od momentu przesłania wniosku CEIDG-1. Brak numeru REGON podczas pierwszych dni prowadzenia działalności gospodarczej nie będzie żadną przeszkodą w swobodnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Żadna z polskich instytucji publicznych nie wymaga od przedsiębiorców podawania numeru REGON. Znacznie ważniejszy jest numer NIP.

W przypadku tych podmiotów gospodarczych, które są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), sytuacja z otrzymaniem numeru. REGON wygląda bardzo podobnie. Jest on nadawany w oparciu o dane zgromadzone w KRS.

Z kolei te podmioty, które nie mają obowiązku korzystać z CEIDG ani rejestrować swojej działalności w KRS, są zobowiązane, aby złożyć wniosek o przydzielenie numeru REGON do Głównego Urzędu Statystycznego. Jak to zrobić? Wniosek składa się w formularzu o symbolu RG-OP (dotyczy osób prawnych oraz podmiotów, które osobowości prawnej nie posiadają) bądź wniosku o symbolu RG-OF (dotyczy osób fizycznych prowadzących rolniczą działalność gospodarczą, które nie mają obowiązku rejestracji w systemie CEIDG).

Ile czasu trwa procedura nadawania numeru REGON?

Te podmioty, które są zobowiązane, aby samodzielnie zawnioskować o przydzielenie numeru REGON, muszą złożyć stosowny wniosek na jednym z opisanych powyżej formularzy w siedzibie wojewódzkiego Głównego Urzędu Statystycznego właściwego dla miejsca prowadzonej działalności. Czas na dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów wynosi 14 dni od momentu, w którym doszło do uruchomienia działalności gospodarczej.

Jeśli zależy nam na znacznym ograniczeniu liczby formalności do spełnienia, możemy również złożyć wniosek o nadanie numeru REGON za pośrednictwem internetu. REGON online to dziś absolutny standard i na tę formę wnioskowania o przyznanie numeru REGON zdecyduje się zdecydowanie najwięcej osób. Obecnie REGON online cieszy się ogromną popularnością wśród przedsiębiorców. Na wpis w ewidencji REGON online należy poczekać maksymalnie kilka dni.

Przedsiębiorcy w bardzo szybki i wygodny sposób mogą zweryfikować, czy ich firma otrzymała już przydział numeru REGON. Główny Urząd Statystyczny przygotował specjalną wyszukiwarkę o nazwie Baza Internetowa REGON, w której w kilka sekund można sprawdzić, czy dane przedsiębiorstwo posiada już numer REGON.

Są przedsiębiorcy, którzy w dalszym ciągu mają wątpliwości co do tego, czy numer REGON powinien być umiejscowiony na firmowej pieczątce. W tej chwili nie ma obowiązku umieszczania numeru REGON na pieczątkach. Zdecydowanie ważniejsza jest nazwa firmy, imię i nazwisko właściciela oraz numer NIP. Numer REGON pełni funkcję drugorzędną, ponieważ stosuje się go przede wszystkim w celach statystycznych.

Dlaczego niektóre firmy mają 14-cyfrowe numery REGON?

Zdarza się czasem, że wybrane przedsiębiorstwa posiadają numery REGON składające się z aż 14 cyfr. Z czego to wynika? Jest to bardzo dobrze uzasadnione. 14-cyfrowe numery REGON przydziela się tym przedsiębiorstwom, które posiadają siedziby w kilku województwach. Wydłużony numer REGON składa się z dziewięciu stałych cyfr, zaś trzy pozostałe pozwalają na zidentyfikowanie konkretnej siedziby. Pierwsze dziewięć cyfr jest zawsze takie same.

Przydatność numeru REGON. Po co jest numer REGON?

Wiele osób ma pewne wątpliwości odnośnie przydatności numerów REGON. Warto wiedzieć o tym, że numer REGON jest bardzo przydatny - zwłaszcza wtedy, gdy szukamy informacji na temat konkretnego podmiotu gospodarczego. Bazy danych zawierające informacje o przedsiębiorcach są nieustannie aktualizowane, dlatego poszukując informacji o danej firmie bez problemu znajdziemy je korzystając z internetu.

Oprócz numeru REGON w internecie znajdują się także inne informacje o przedsiębiorcach: imię i nazwisko właściciela, jego numer PESEL, numer NIP firmy, adres siedziby, numer telefonu czy adres e-mail. Osoby poszukujące informacji mogą także dowiedzieć się, czym zajmuje się dane przedsiębiorstwo - jakie towary oferuje klientom itd. Cenną informacją może być także liczba zatrudnianych w danej firmie osób.

Dzięki bazie REGON możemy również zweryfikować, od jak dawna dana firma funkcjonuje na rynku oraz jaki jest status danej działalności gospodarczej. Wyróżniamy trzy podstawowe stany: działalność czynna, zawieszona lub zakończona. Mimo tego, iż takie treści mają przede wszystkim wartość informacyjną, to dla wielu osób mogą być bardzo przydatne.

PESEL - czym jest? Sprawdzanie PESEL - poradnik

PESEL to kolejny popularny identyfikator. Jego zastosowanie jest znacznie szersze. Jest to uwarunkowane tym, że numer PESEL posiada każda osoba fizyczna, która urodziła się w Polsce - nie tylko przedsiębiorcy.

Numer PESEL składa się z jedenastu cyfr. Dzięki niemu stosunkowo łatwo i szybko można zweryfikować osobę, która ten numer posiada. W numerze PESEL zawarta jest data urodzenia, numer porządkowy, numer oznaczający płeć a także liczba kontrolna.

Informacje o numerach PESEL polskich obywateli są przechowywane w rejestrze Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. Za nadawanie numerów PESEL odpowiedzialny jest w naszym kraju przez ministra właściwego dla spraw informatyzacji z urzędu. Możliwe jest także uzyskanie numeru PESEL po złożeniu przez zainteresowaną osobę odpowiedniego wniosku.

Co zrobić, gdy zgubisz dowód osobisty?

Z czego składa się numer PESEL?

Co oznacza numer PESEL? PESEL a data urodzenia - te kwestie interesują mnóstwo internautów. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy pełne omówienie na temat poszczególnych cyfr w numerach PESEL. Każdy numer PESEL składa się z następujących elementów:

 • Data urodzenia. Data urodzenia jest przedstawiona w pierwszych sześciu cyfrach numeru PESEL. Dwie początkowe cyfry oznaczają rok urodzenia, kolejne dwie miesiąc urodzenia, a kolejne dwie to dzień urodzenia.

 • Liczba porządkowa. Liczba porządkowa to liczba od 7 do 10. Ostatnia cyfra numeru zawiera oznaczenie płci. W przypadku kobiet liczba porządkowa jest parzysta, zaś u mężczyzn nieparzysta.

 • Cyfra kontrolna. Jest to ostatnia z 11 cyfr numeru PESEL. Jest to liczba kontrolna, dzięki której możliwe jest przeprowadzenie elektronicznej kontroli, czy przydzielony numer jest poprawny.

Kto i kiedy może otrzymać numer PESEL?

Do nadania numeru PESEL może dojść w dwojaki sposób: z urzędu (automatycznie) bądź po złożeniu stosownego wniosku przez konkretną osobę.

Numer PESEL w sposób automatyczny jest nadawany w następujących przypadkach:

 • Po narodzinach dziecka. Wówczas numer PESEL nadawany jest przez polski urząd stanu cywilnego w trakcie tworzenia aktu urodzenia dla dziecka, które narodziło się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wydanie numeru PESEL dotyczy zarówno dzieci obywateli polskich jak i obywateli wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin, którzy na stałe zamieszkują w Polsce, przez co otrzymali uzyskali prawo stałego pobytu. Dotyczy to również cudzoziemców, którzy:

 • mają prawo stałego pobytu bądź uzyskali zezwolenie na stały pobyt na terenie Polski,

 • otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

 • posiadają status uchodźcy, azyl lub tzw. ochronę uzupełniającą,

 • dostali zgodę na pobyt tolerowany,

 • otrzymali ochronę czasową,

 • uzyskali zgodę na pobyt w Polsce z powodów humanitarnych;

 • Po zameldowaniu na pobyt stały bądź czasowy - dotyczy to tych obywateli, którzy nie posiadali do tej pory numeru PESEL. W takim przypadku numer PESEL nadaje urząd gminy właściwy dla miejsca zamieszkania danego obywatela;

 • Przy wnioskowaniu o uzyskanie dowodu osobistego. W tym przypadku numer PESEL również nadaje urząd gminy właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Dotyczy to tych obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą oraz nie posiadają jeszcze numeru PESEL;

 • Podczas wnioskowania o uzyskanie paszportu w urzędzie paszportowym. Dotyczy to tych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, którzy mieszkają na stałe za granicą i nie posiadają jeszcze numeru PESEL. W tym przypadku numer PESEL nadaje urząd paszportowy;

 • Podczas wnioskowania o paszport w konsulacie RP. Dotyczy to tych obywateli Polski, którzy mieszkają na stałe za granicą, nie posiadają jeszcze numeru PESEL i zwrócili się w sprawie uzyskania numeru PESEL do jednego z polskich konsulatów działających na świecie.

We wszystkich innych przypadkach numer PESEL można otrzymać po złożeniu wniosku. Taki wniosek można złożyć osobiście bądź za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. W tym pierwszym przypadku udajemy się do urzędu gminy, w którym zameldowaliśmy się na pobyt czasowy. Z kolei w przypadku, gdy nie mamy jeszcze stałego zameldowania, wówczas udajemy się do urzędu gminy, na terenie której mieści się siedziba naszego pracodawcy. We wszystkich innych przypadkach miejscem, w które należy się udać w celu przydzielenia numeru PESEL, jest urząd dzielnicy śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

Jeżeli wybierzemy tę drugą możliwość, czyli reprezentowanie wnioskodawcy przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, to obowiązkiem takiej osoby jest przedstawienie w urzędzie wszystkich niezbędnych dokumentów, które potwierdzą dane zawarte we wniosku. Do takich dokumentów można zaliczyć akty stanu cywilnego czy paszport. Wniosek musi także zawierać informację o prawdziwej podstawie prawnej, z której wynika brak posiadania numeru PESEL. W sytuacji, gdy jakaś instytucja publiczna wymaga, aby podać numer PESEL, to przedstawiciel ustawowy powinien również powołać się na konkretny przepis prawa mówiący o obowiązku posiadania numeru PESEL

Do czego potrzebny jest numer PESEL?

W chwili obecnej rola numerów PESEL jest bardzo duża. Jest to tak naprawdę jedyny niezmienny identyfikator, po którym możemy poznać danego obywatela Polski. Z tego względu numery PESEL są używane na szeroką skalę w trakcie kontaktów z rozmaitymi instytucjami. PESEL jest nam potrzebny w następujących sytuacjach:

 • załatwianie różnorodnych spraw w instytucjach publicznych - załatwienie ślubu, opłacenie podatku, zmiana miejsca zamieszkania, przyjęcie spadku itd.,

 • rozpoczęcie pracy w nowym miejscu - numer PESEL jest niezbędnym elementem każdej umowy,

 • zakup usług - wielu sprzedawców wymaga, aby klient podał swój numer PESEL,

 • założenie konta w banku lub zaciągnięcie pożyczki,

 • założenie własnego przedsiębiorstwa - bez numeru PESEL założenie własnej działalności gospodarczej będzie niemożliwe,

 • skorzystanie z usług sektora medycznego - po numerze PESEL placówki medyczne (przychodnie, szpitale) weryfikują, czy dany klient posiada ubezpieczenie zdrowotne pozwalające mu na korzystanie z usług sektora zdrowia,

 • zakup ubezpieczenia (domu, mieszkania, samochodu).

Numer PESEL a zeznanie podatkowe

Każda osoba będąca podatnikiem jest zobowiązana do tego, aby posiadać swój własny identyfikator podatkowy, dzięki któremu możliwe jest jej zidentyfikowanie przez organy urzędu skarbowego. Sporo osób ma jednak pewne wątpliwości odnośnie tego, którego numeru identyfikacyjnego należy użyć: numeru PESEL czy numeru NIP? Tego rodzaju wątpliwości pojawiają się zwłaszcza wśród osób, które w przeszłości zajmowały się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej bądź rozliczają się obecnie w ramach ryczałtu od najmu.

Ustawa z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników mówi jasno, że numer PESEL to identyfikator podatkowy przeznaczony dla osób, które spełniają kilka istotnych warunków, takich jak:

 • nie prowadzą własnej działalności gospodarczej,

 • objęto je w ramach rejestru PESEL,

 • nie są podatnikami VAT,

 • nie są płatnikami podatków,

 • nie posiadają statusu płatnika składek ZUS na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne.

Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że wszystkie osoby, które w przeszłości zajmowały się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej bądź zawiesili swoją działalność w roku, którego dotyczy dane zeznanie podatkowe, w polu o nazwie identyfikator podatkowy muszą wpisać numer NIP. Dodatkowo, nie ma tutaj znaczenia to, czy w momencie składania danej deklaracji podatkowej konkretne przedsiębiorstwo jeszcze istnieje, gdyż konkretne zeznanie podatkowe zawsze dotyczy roku ubiegłego.

W przypadku osób fizycznych opłacających ryczałt od najmu, to muszą oni podawać w swoich rozliczeniach podatkowych wyłącznie numer PESEL. Dlaczego? Jest to uwarunkowane tym, iż w świetle prawa nie są oni osobami wykonującymi działalność gospodarczą, w związku z czym nie dotyczy ich obowiązek posiadania numeru NIP.

Numer PESEL a prowadzenie działalności gospodarczej

Czy numer PESEL identyfikuje przedsiębiorstwo? Należy zdawać sobie sprawę z tego, że cechą charakterystyczną numeru PESEL jest fakt, iż służy on do identyfikowania osób fizycznych. Oznacza to, że numer PESEL nie może posłużyć do identyfikowania osób prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy uzyskujący ze swojej działalności gospodarczej określone dochody są zobowiązani do tego, aby w swoich deklaracjach podatkowych posługiwać się przyznanym przez stosowne instytucje numerem NIP. Jeżeli przedsiębiorca zapomni o tej zasadzie i zamiast numeru NIP poda numer PESEL, urząd skarbowy poprosi go o dokonanie korekty złożonej deklaracji.

Rozdzielenie funkcji identyfikatorów NIP oraz PESEL zostało wprowadzone w 2012 roku. Polski ustawodawca motywował to tym, że bardzo często zdarzało się, iż urzędy skarbowe identyfikowały osoby fizyczne jako przedsiębiorców - mimo, iż nie prowadzili oni nigdy działalności gospodarczej. Dzięki wprowadzeniu tych zmian ryzyko takich pomyłek zostało całkowicie zlikwidowane, gdyż teraz numer PESEL w kontaktach z urzędami skarbowymi może być stosowany wyłącznie przez te osoby, które nie posiadają działalności gospodarczej. Chodzi tutaj o wszystkich, którzy utrzymują się z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie, renty, emerytury lub jakiegokolwiek innego źródła, które nie jest działalnością gospodarczą.

Numer PESEL w przypadku przedsiębiorcy identyfikuje go wyłącznie jako osobę fizyczną, nie zaś jako podatnika. Należy pamiętać o tym, że wyłącznym identyfikatorem podatkowym dedykowanym osobom prowadzącym działalność gospodarczą jest numer NIP. W przypadku, gdy osoba fizyczna chciałaby uruchomić własne przedsiębiorstwo i w przeszłości nie miała jeszcze numeru NIP, wówczas w formularzu dotyczącym zakładania działalności gospodarczej podaje wyłącznie numer PESEL. NIP zostanie przyznany w sposób automatyczny przez odpowiednie instytucje.

Powiązane artykuły

Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka?
Poradniki 15.09.2021

Program czyste powietrze - dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka czyste powietrze?

Program „Czyste Powietrze” pozwala na dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie starych źródeł ogrzewania w domach jednorodzinnych na nowe, bardziej ekologiczne. Ponadto możesz otrzymać pożyczkę „Czyste Powietrze” z gwarancją w wybranych bankach, które mają zawarte porozumienie z NFOŚiGW.
Zobacz więcej
Zawieszenie spłaty a koronawirus
Poradniki 15.09.2021

Zawieszenie spłaty a koronawirus - czy wakacje kredytowe w trakcie pandemii są korzystne dla kredytobiorcy?

Wakacje kredytowe to rozwiązanie proponowane przez Związek Banków Polskich w ramach walki z negatywnymi skutkami restrykcji wprowadzonych w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Zawieszenie spłaty a koronawirus – kto i na jakich warunkach może odroczyć spłatę kredytu? Sprawdź!
Zobacz więcej
Program 300+ - co zapewnia program dobry start?
Poradniki 14.09.2021

Program 300+ - co zapewnia program dobry start i jak dołączyć do programu 300 plus?

Program 300+, który właściwie funkcjonuje pod nazwą „Dobry Start”, zapewnia 300 zł na każdego ucznia. O pieniądze można starać się już przed rozpoczęciem roku szkolnego, dzięki czemu rzeczywiście można je wykorzystać do pokrycia przynajmniej części wydatków w ramach wyprawki szkolnej. Świadczenie 300 zł przyznawane jest jeden raz w roku, bez względu na wysokość dochodów rodziny.
Zobacz więcej
Nowy Polski Ład - jakie zmiany wprowadza? Kiedy zacznie obowiązywać?
Poradniki 13.09.2021

Nowy Polski Ład - jakie zmiany wprowadza? Kiedy zacznie obowiązywać?

Nowy Polski Ład to program zaproponowany przez PIS, który ma zmienić oblicze krajowej gospodarki. Choć dopiero jest w fazie zapowiedzi, to już wywołał niemałe poruszenie. Jakie zmiany ma wprowadzić? Poznaj założenia Nowego Polskiego Ładu. Wyższa kwota wolna od podatku, kredyty hipoteczne bez wkładu własnego. Co jeszcze przygotował PIS w ramach Nowego Ładu? Sprawdzamy!
Zobacz więcej
Zastrzeżenie kredytowe w BIK - kiedy warto je włączyć?
Poradniki 27.08.2021

Zastrzeżenie kredytowe w BIK - kiedy warto je włączyć?

Mało kto wie, że w BIK można uruchomić tzw. zastrzeżenie kredytowe blokujące możliwość zaciągania kredytów i pożyczek na nasze dane. To najprostszy i zarazem najskuteczniejszy sposób, aby ustrzec się przed wyłudzeniem na nas zobowiązania. Sprawdź, na czym polega zastrzeżenie kredytowe i czy warto z niego korzystać.
Zobacz więcej
Kredyt odnawialny - na czym polega i ile kosztuje?
Poradniki 05.08.2021

Kredyt odnawialny - na czym polega i ile kosztuje?

Kredyt odnawialny to produkt bankowy, który bywa nazywany również limitem odnawialnym lub kredytem rewolwingowym. Zasada jego działania jest nieco zbliżona do karty kredytowej, choć występują między nimi pewne różnice. Z pewnością posługiwanie się kredytem odnawialnym jest wygodne, w końcu co miesiąc mamy do dyspozycji dodatkowe środki. łatwo jednak przyzwyczaić się do wydawania pożyczonych pieniędzy, co może mieć negatywne skutki.
Zobacz więcej