9 min. czytania

Czym jest saldo konta i jak je sprawdzić?

Zaktualizowano: 2022-12-19 09:43
Opublikowano: 2021-02-15 15:18
Średnia ocena: 5,50/6 Głosów: 16
Czym jest saldo konta i jak je sprawdzić?

Saldo konta bankowego w najprostszym ujęciu informuje nas, jaka suma pieniędzy znajduje się aktualnie na rachunku. Nie zawsze jednak oznacza to samo, co kwota dostępnych środków, a więc którymi możemy faktycznie dysponować. Dowiedz się zatem, gdzie sprawdzić saldo swojego konta oraz jak należy je interpretować.

Wysoka inflacja powoduje, że coraz skrupulatniej liczymy swoje pieniądze, zwłaszcza te znajdujące się na rachunku bankowym, z którego wypłacamy gotówkę i realizujemy bieżące płatności.

Konto osobiste możemy dzisiaj na szczęście łatwo kontrolować, ponieważ dzięki bankowości elektronicznej i mobilnej szybko sprawdzimy, jakie jest aktualne saldo konta oraz ile środków zostało nam do dyspozycji.

Czym jest saldo konta bankowego?

Ogólnie słowo saldo jest pojęciem z dziedziny rachunkowości i oznacza stan konta księgowego po uwzględnieniu przychodów i rozchodów. Analogicznie należy rozumieć saldo w banku, które mówi nam, ile środków znajduje się aktualnie na rachunku po uwzględnieniu dokonanych w jego ramach transakcji, a więc wpłat, przelewów i płatności.

Nietrudno się domyślić, że saldo konta bankowego dość dynamicznie się zmienia, jeśli aktywnie z niego korzystamy. Jest ono bowiem powiększane za każdym razem, gdy na rachunek wpłynie nam jakaś kwota, a pomniejszane, gdy np. opłacimy z niego rachunek lub dokonamy płatności w sklepie kartą debetową do konta.

Saldo w banku określane jest jednak różnymi pojęciami i należy umieć rozróżnić, czym jest np. saldo dostępne a saldo księgowe. Ma to szczególne znaczenie, jeśli mamy limit debetowy – saldo księgowe będzie bowiem wówczas zupełnie inne niż saldo dostępne.

Warto przeczytać: Jak aktywować nową kartę płatniczą?

Czym jest saldo księgowe?

Saldo księgowe konta bankowego to inaczej saldo, które obejmuje faktycznie dostępne środki oraz środki zablokowane przez bank. Uwzględnia ono zatem także transakcje wykonane, a jeszcze nierozliczone przez bank. Może ono więc obejmować np. ostatnie płatności kartą, na poczet których bank jedynie dokonał blokady na rachunku, ale jeszcze faktycznie ich nie rozliczył poprzez ich zaksięgowanie w systemie bankowym.

Dość często zatem saldo księgowe konta bankowego nie odzwierciedla faktycznej kwoty, jaką mamy do dyspozycji w rachunku. Zdarza się to zwłaszcza w weekendy, gdy np. płatność kartą powoduje jedynie blokadę odpowiedniej kwoty na koncie i pomniejsza jedynie saldo dostępnych środków na rachunku.

Dopiero gdy w najbliższy dzień roboczy następuje rozliczenie zakupu, saldo konta księgowe zostaje również odpowiednio pomniejszone.

Banki podają również informację o dostępnych środkach. Takie saldo dostępne to zatem suma dostępnych środków pomniejszona o wszystkie transakcje wykonane, bez względu na to, czy zostały zaksięgowane, czy nie.

Warto też wiedzieć, że saldo dostępne może powiększać suma środków przyznana w ramach debetu lub limitu w rachunku, natomiast saldo księgowe debetu i limitu nie uwzględnia, co szerzej wyjaśnimy niżej.

To może Cię zainteresować: Czy warto założyć wspólne konto bankowe?

Kiedy warto sprawdzić saldo konta w banku?

Saldo konta w banku warto sprawdzać jak najczęściej, zwłaszcza jeśli korzystamy aktywnie z rachunku. Szczególnie warto w ten sposób kontrolować:

 • czy bank prawidłowo rozliczył wykonaną przez nas transakcję?
 • ile środków zostało nam na koncie do dyspozycji?
 • czy są jakieś blokady na rachunku?
 • czy na koncie nie powstało zadłużenie?

Kontrola salda konta pozwala również szybko sprawdzić, czy np. wpłynęło nam wynagrodzenie na rachunek lub inna oczekiwania płatność.

Saldo konta a dostępne środki na rachunku

Warto jeszcze raz dokładnie wyjaśnić, czym się różni saldo konta od dostępnych środków, ponieważ często są to dwie różne kwoty.

Saldo konta rozumiane jest zwykle jako saldo księgowe, które obejmuje także zablokowane środki na rachunku. Możesz się więc spotkać z sytuacją, gdy:

 • saldo konta jest większe niż dostępne środki – oznacza to, że w saldzie ujęte są dokonane przez Ciebie, a jeszcze nierozliczone przez bank transakcje (może się więc nawet zdarzyć, że w banku będzie widniało saldo dodatnie, a dostępne środki: zero – gdy np. wydasz ostatnie 300 zł z konta, a bank nie zdąży jeszcze rozliczyć tej transakcji),
 • saldo jest równe dostępnym środkom – oznacza to, że bank rozliczył wszystkie dokonane przez Ciebie transakcje, a Ty nie masz w rachunku debetu lub limitu,
 • saldo jest mniejsze niż dostępne środki – to oznacza, że masz uruchomiony debet lub limit w rachunku.

Powyższe rozróżnienie salda konta od dostępnych środków nie jest dla wszystkich oczywiste i może budzić wątpliwości. Należy przede wszystkim pamiętać, że czym innym jest saldo księgowe, a czym innym saldo dostępne.

Przykładowo, na pytanie, czy saldo można wypłacić, odpowiedź może brzmieć:

 • tak, jeśli jest to saldo dostępne,
 • nie, jeśli jest to saldo księgowe, ponieważ wypłacić możemy wyłącznie dostępne środki, a więc po rozliczeniu przez bank wszystkich transakcji (nie można wypłacić środków objętych blokadą).

A co to znaczy limit do wysokości salda? Z takim określeniem możesz się spotkać np. w odniesieniu do limitów transakcji kartą. W wielu bankach możesz je ustalić samodzielnie, w innych są one narzucone z góry i mogą być określone jako limity dzienne, czy też miesięczne.

Jeśli masz limit do wysokości salda, to bank ma tu na myśli saldo dostępne, a nie saldo księgowe.

Kliknij i sprawdź: Czy pieniądze Polaków w bankach są bezpieczne?

Co oznacza ujemne saldo na koncie w banku?

Zdarza się, że na koncie bankowym widnieje saldo na minusie. Co znaczy takie ujemne saldo? Zawsze oznacza zadłużenie, jednak nie zawsze jest równoznaczne z brakiem środków na koncie. Takie saldo księgowe na minusie może bowiem wynikać po prostu z wykorzystania części limitu lub debetu w koncie.

Przykładowo, jeśli masz na koncie własnych środków 1000 zł i przyznany, a niewykorzystany debet w kwocie 2000 zł, to saldo dostępne Twojego konta wynosi 3000 zł. Z kolei saldo księgowe pokaże w tym przypadku wyłącznie 1000 zł środków własnych.

Jeśli natomiast wykorzystasz wszystkie własne środki z konta i dodatkowo 500 zł z debetu, to saldo księgowe konta będzie właśnie na minusie, a dokładnie wyniesie -500 zł. Wciąż jednak saldo dostępne będzie na plusie, ponieważ do dyspozycji zostanie Ci 1500 zł z przyznanego debetu.

Ujemne saldo w koncie bez uruchomionego debetu lub limitu może natomiast oznaczać, że na rachunku zabrakło środków na pokrycie opłat bankowych np. z tytułu prowadzenia konta. Należy więc w takim przypadku zasilić konto osobiste, aby pokryć zadłużenie.

Czym wyróżnia się saldo kredytowe w banku?

Przy okazji omawiania limitu i debetu warto rozróżnić saldo debetowe i saldo kredytowe.

Saldo debetowe dotyczy salda rachunku osobistego, w którym przyznany został debet. Banki określają tzw. dopuszczalne saldo debetowe i jest to nic innego jak maksymalna kwota, jaką możemy pożyczyć od banku w ramach przyznanego debetu.

Z kolei saldo kredytowe dotyczy konta kredytowego np. przydzielonego do karty kredytowej. Oznacza ono kwotę kredytu netto, którą kredytobiorca jest winien bankowi bez uwzględnienia prowizji i odsetek. Przykładowo, jeśli masz kartę kredytową z limitem 2000 zł i wykorzystasz z niego 1000 zł, saldo konta do spłaty wyniesie właśnie 1000 zł.

Jak sprawdzić saldo konta w wybranych bankach?

Przejdźmy teraz do kwestii, jak sprawdzić saldo na koncie. Najprościej zrobić to w bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej. W większości banków na głównym pulpicie wyświetlany jest wyłącznie stan dostępnych środków, natomiast saldo księgowe można sprawdzić w szczegółach rachunku.

Poniżej wyjaśniamy, jak sprawdzisz saldo konta w popularnych bankach przez Internet:

 • saldo konta PKO BP – saldo, dostępne środki i blokady widoczne są w bankowości elektronicznej iPKO i aplikacji IKO przy opisie rachunku,
 • saldo konta mBank – saldo rachunku sprawdzisz na pulpicie bankowości elektronicznej i aplikacji,
 • saldo konta Santander Bank Polska – sprawdzić można również w bankowości elektronicznej oraz w aplikacji w szczegółach rachunku (na pulpicie wyświetla się tylko stan dostępnych środków),
 • saldo konta Bank Millennium – w bankowości elektronicznej i aplikacji wyświetlany jest stan dostępnych środków, natomiast saldo księgowe można sprawdzić w szczegółach rachunku,
 • saldo konta Pekao – na stronie głównej bankowości Pekao24 i aplikacji PeoPay wyświetlane jest jedynie saldo dostępne konta, natomiast saldo księgowe prezentowane jest w szczegółach rachunku,
 • saldo konta ING Bank Śląski – sprawdzisz je w bankowości elektronicznej i aplikacji Moje ING po kliknięciu w konto w zakładce Moje Finanse,
 • saldo konta Alior Bank – w bankowości elektronicznej prezentowane są informacje na temat salda dostępnego, salda księgowego oraz kwoty zablokowanej i znajdziesz je po kliknięciu nazwy rachunku w szczegółach rachunku.

W niemal wszystkich bankach możliwe jest sprawdzenie salda konta w aplikacji bez konieczności logowania się do systemu transakcyjnego. Najczęściej ma to formę widżetu, który wyświetla się na pulpicie telefonu i pokazuje saldo dostępne konta.

Co jeszcze warto wiedzieć o saldzie konta bankowego?

Warto pamiętać, że dla banku najważniejsze jest saldo księgowe klienta, które pokazuje dokładnie, ile wykorzystał on środków z konta i czy nie wpadł w zadłużenie.

Jeśli wydasz więcej pieniędzy niż masz na rachunku lub nie zapewnisz odpowiedniej sumy na pokrycie opłat bankowych, bank może naliczyć Ci karne odsetki za przekroczenie salda.

Należy też pamiętać, że jeśli suma dostępnych środków jest mniejsza niż saldo, nie zawsze musi to oznaczać, że bank nie rozliczył jeszcze jakiejś transakcji.

Blokada na koncie może bowiem wynikać z zajęcia komorniczego lub gdy jakaś transakcja budzi wątpliwości i bank musi ją sprawdzić zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Nie przegap: Gdzie założyć konto bez komornika?

Komentarze

Powiązane artykuły

Polski Ład 3.0. Jakie zmiany w podatkach w 2023 roku?
Porady
02.02.2023

Polski Ład 3.0. Jakie zmiany w podatkach w 2023 roku?

Już od 1 stycznia 2023 roku rusza nowa odsłona programu Polski Ład. Nowelizacja dotyczy zmian w prawie podatkowym, głównie PIT, CIT i VAT. Nowe regulacje mają umożliwić między innymi modyfikację przepisów wprowadzonych przez pierwszą odsłonę programu. Jakie założenia będzie mieć Polski Ład 3.0? Czego możemy się spodziewać po nowych przepisach?
Zobacz więcej
9 min. czytania
Na czym polega umowa darowizny i jak ją zawrzeć?
Porady
27.01.2023

Na czym polega umowa darowizny i jak ją zawrzeć?

Umowa darowizny – jaką formę powinna przybierać i czego może dotyczyć? Co musi zawierać, żeby była ważna i zawarta zgodnie z prawem? Przedstawiamy najważniejsze informacje o umowie darowizny i jej elementach.
Zobacz więcej
11 min. czytania
Od czego zależy scoring BIK i jak go obliczyć?
Porady
25.01.2023

Od czego zależy scoring BIK i jak go obliczyć?

...lub spłacała w przeszłości jakieś zobowiązania kredytowe np. kredyt gotówkowy, ratalny lub hipoteczny, kartę kredytową, czy nawet chwilówkę...

...utrudnić zaciągnięcie kolejnego zobowiązania. Przy udzielaniu kredytów gotówkowych banki stosują zwykle uproszczone metody oceny zdolności kredytowej...

Zobacz więcej
10 min. czytania
W jakim miesiącu najlepiej przejść na emeryturę?
Porady
18.01.2023

W jakim miesiącu najlepiej przejść na emeryturę w 2023 roku?

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę, aby uzyskać wyższe świadczenie? Jak się okazuje znaczenie może mieć nawet miesiąc. Choć wysokość emerytury zależna jest głównie od stażu pracy i kwoty wpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne, to niekiedy parę tygodni różnicy może sprawić, że wypłacana emerytura będzie nieco wyższa. Dowiedz się zatem, w jakim miesiącu...
Zobacz więcej
7 min. czytania
Ile wynosi i kto może starać się o zasiłek przedemerytalny?
Porady
16.01.2023

Ile wynosi i kto może starać się o zasiłek przedemerytalny?

...polaków, którzy są tuż przed uzyskaniem prawa do emerytury i często zostają bez grosza. Bez zgromadzonych oszczędności trudno poradzić sobie z opłacaniem rachunków, regulowaniem rat, np. za kredyt gotówkowy czy opłacaniem leczenia. Zasiłek może zatem okazać się dużą pomocą. [div class="tm-widget" data-uuid="8f952d47-3d53-5b5b-b66e-09c94e70505a"][/div][script...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Jak sprawdzić czy jestem w BIK - za darmo?
Porady
02.01.2023

Jak sprawdzić czy jestem w BIK za darmo?

...dane osobowe. Dowiedz się: czy w ofercie banków znajduje się kredyt gotówkowy dla zadłużonych? Jak sprawdzić, czy jestem w BIK? Możesz to...

...stosowana przez banki przy okazji rozpatrywania wniosków o kredyty gotówkowe, hipoteczne, czy nawet pożyczki. Znajdująca się w tym rejestrze...

Zobacz więcej
11 min. czytania