6 min. czytania

Aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w 2022 roku

Zaktualizowano: 2022-04-27 09:23
Opublikowano: 2022-04-27 08:27
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 1
Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w 2022 roku

Harmonogram posiedzeń RPP obecnie wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku finansowym, ponieważ każde z nich kończy się istotnymi dla niego decyzjami. Jak często oraz kiedy odbywają się spotkania w roku 2022, przedstawia aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej. Czy znajomość tych dat może przydać się obecnym lub przyszłym kredytobiorcom?

Rada Polityki Pieniężnej w roku 2022 już czterokrotnie podnosiła stopy procentowe. Wiele wskazuje na to, że taka tendencja w najbliższym czasie będzie się utrzymywać. W tym roku zaplanowanych jest jeszcze osiem posiedzeń RPP, z których najbliższe odbędzie się 5 maja. Jednak, jak wynika z przedstawionego terminarza, nie wszystkie z nich zakończą się podjęciem jakiejkolwiek decyzji.

Aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w 2022

Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim (NBP) oraz Konstytucją RP, Rada Polityki Pieniężnej jest organem decyzyjnym NBP. Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej umożliwia jej Przewodniczącemu, którym jest jednocześnie Prezes NBP (od roku 2016 funkcję tę pełni prof. Adam Glapiński), oraz dziewięciu członkom, realizowanie zadań, w zakresie polityki pieniężnej państwa. O tym, jak istotna może być decyzja RPP, dzisiaj nie trzeba raczej nikogo przekonywać. Potwierdzeniem tego są odbyte już posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w 2022 r. Wszystkie zakończyły się wydaniem komunikatu o wzroście stóp procentowych. Oznacza to, że osoby spłacające kredyt hipoteczny, czy też inne zobowiązania, będą płaciły co miesiąc wyższe raty. Jednak nie zawsze posiedzenie RPP jest równoważne z ustanowieniem jakichkolwiek zmian, albowiem harmonogram posiedzeń przewiduje również spotkanie niedecyzyjne.

Kiedy odbędzie się najbliższe posiedzenie RPP? Daty oraz ilość spotkań decyzyjnych i niedecyzyjnych zaplanowanych na rok 2022, ujęliśmy w poniższej tabeli:

Miesiąc

Posiedzenie decyzyjne

Posiedzenie niedecyzyjne

styczeń

4 (wtorek)

luty

8 (wtorek)

marzec

8 (wtorek)

kwiecień

6 (środa)

maj

5 (czwartek)

czerwiec

8 (środa)

lipiec

7 (czwartek)

sierpień

23 (wtorek)

wrzesień

7 (środa)

październik

5 (środa)

listopad

9 (środa)

grudzień

7 (środa)

Jak wynika z przedstawionego harmonogramu, jedynie na planowane na sierpień 2022 r. posiedzenie, kredytobiorcy mogą oczekiwać bez niepokoju, ponieważ nie przyniesie ono zmian w zakresie stóp procentowych, a więc także nie wpłynie na wskaźnik WIBOR®.

Kiedy będzie najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej?

Zgodnie z aktualnym Regulaminem Rady Polityki Pieniężnej, wprowadzonym Obwieszczeniem Prezesa NBP z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Polityki Pieniężnej (M.P. z 2022 r. poz. 231), o tym, kiedy będzie posiedzenie RPP, decyduje sama Rada.

W okresie pandemii przyjęto, że obrady będą odbywały się przynajmniej jeden raz w miesiącu i trwały jeden dzień. Zgodnie z tymi założeniami zaplanowano każde posiedzenie RPP w 2022 r. O której godzinie będą się one zaczynały, pozostawiono do wyboru Radzie.

Przedstawiona wcześniej tabela zawiera terminy wszystkich posiedzeń. Z niej też wynika, kiedy następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej się odbędzie. Trzeba jednak zaznaczyć, że Przewodniczący albo trzej Członkowie Rady mogą w każdej chwili, i z ważnych powodów zwołać dodatkowe posiedzenie RPP.  Maj 2022 r. zawiera jedno zaplanowane spotkanie, przypadające na piąty dzień tego miesiąca. Kilka dni przed tą datą zostanie opublikowany komunikat, podający godzinę, o której posiedzenie RPP się rozpocznie. 

To może Cię zainteresować: Czy warto teraz wziąć kredyt hipoteczny? Czy kredyt na mieszkanie w 2022 to dobry pomysł?

Jakie obowiązki i prawa ma RPP w Polsce?

Ustawa o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 492 t.j.) oraz Konstytucja zawierają informacje na temat obowiązków, jakie ma Rada Polityki Pieniężnej. Posiedzenie to czas, kiedy Rada wykonuje nałożone na nią zadania w zakresie założeń oraz realizacji polityki pieniężnej państwa. Polega ona na systematycznych działaniach, mających na celu zabezpieczenie stabilności cen, czyli niskiej inflacji.

Ciągłość takich działań zapewnia przynajmniej jedno na miesiąc spotkanie Rady Polityki Pieniężnej. 2022 rok zawiera, tak jak i wcześniejsze lata, terminarz takich spotkań. Został on opublikowany na stronie internetowej NBP w dniu 8 listopada 2021 r.

Opierając się na art. 12 ust. 2 ww. ustawy oraz na art. 227 ust. 6 Konstytucji do obowiązków i praw RPP należą:

  • ustalenie wysokości stóp procentowych NBP (cen, jakie przysługują NBP z racji udostępnienia innym kapitału na określony czas);
  • ustalenie stopy rezerwy obowiązkowej (kwoty, którą należy wpłacić w celu zabezpieczenia wypłacalności) banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, a także wysokości jej oprocentowania;
  • określenie górnych granic zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych bankach i instytucjach;
  • zatwierdzenie planu finansowego NBP oraz sprawozdania z działalności NBP;
  • przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego NBP;
  • ustalenie zasad operacji otwartego rynku;
  • ustalenie corocznych założeń polityki pieniężnej i zaprezentowanie ich Sejmowi w momencie, gdy Rada Ministrów przedstawia projekt ustawy budżetowej;
  • złożenie Sejmowi sprawozdania z realizacji polityki pieniężnej w danym roku w ciągu 5 miesięcy od jego zakończenia.

Czy wiesz, że…

Od roku 2014 polityka pieniężna zakłada cel inflacyjny na poziomie 2,5%, z możliwością odchylenia do 1 punktu procentowego, w górę lub w dół. 

Dla porównania, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wysokość inflacji w marcu 2022 r. przekroczyła 10%!

Inflacja a kredyt. Jak inflacja wpływa na spłatę kredytu hipotecznego i gotówkowego?

Kiedy pojawia się oficjalny komunikat z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej o zmianie stóp procentowych?

Zgodnie z Regulaminem Rady Polityki Pieniężnej, jej Przewodniczący jest zobowiązany przekazać środkom masowego przekazu komunikat na temat ustaleń podjętych na posiedzeniu.

Przed pojawieniem się pandemii koronawirusa, inaczej niż obecnie wyglądała kwestia udzielania informacji z przebiegu posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Godzina zakończenia obrad była jednocześnie momentem rozpoczęcia konferencji prasowej, podczas której informowano o podjętych uchwałach.

W czerwcu 2020 r. NBP podał, że w związku ze skróceniem posiedzeń decyzyjnych RPP do jednego dnia i ograniczeniem ich liczby do jednego w miesiącu, a także ze względu na czas trwania spotkań, zrezygnowano z przeprowadzania konferencji prasowych bezpośrednio po ich zakończeniu. W związku z nową procedurą, w dniu posiedzenia RPP, ogłaszany jest na stronie internetowej NBP komunikat o podjętych decyzjach wraz z ich uzasadnieniem.

W przypadku stóp procentowych NBP Regulamin RPP określa, iż część obrad oraz ustalenia Rady dotyczące tej tematyki, oznaczone są klauzulą „tajne”. Dlatego do czasu podania do wiadomości publicznej, dane te są niedostępne.

W takim razie, w jaki sposób i kiedy decyzja o stopach procentowych będzie publikowana? W roku 2022 decyzje te zostały ogłoszone przez NBP w tych samych dniach, w których odbyły się posiedzenia Rady. Wraz z wydaniem komunikatu, NBP podawał termin wejścia w życie nowych stawek stóp procentowych. Pierwszym dniem ich obowiązywania, był dzień następny po posiedzeniu RPP.

Źródła: 

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/harmonogram_posiedzen.html

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/komunikaty_rpp.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Polityki_Pieni%C4%99%C5%BCnej

Komentarze

Powiązane artykuły

Jak zmieni się twoje wynagrodzenie po obniżce PIT z 17 na 12 procent?
Porady
04.07.2022

Jak zmieni się twoje wynagrodzenie po obniżce PIT z 17 na 12 procent?

Obniżka PIT z 17 do 12 proc. to dobra wiadomość dla podatników rozliczających się według skali podatkowej. Niższy podatek oznacza więcej pieniędzy w portfelu, co przy dzisiejszej sytuacji gospodarczej nie jest bez znaczenia. Kto dokładnie może skorzystać z nowej stawki? Od kiedy obowiązują znowelizowane przepisy? Sprawdziliśmy to!
Zobacz więcej
6 min. czytania
Na czym polega wydziedziczenie bez prawa do zachowku?
Porady
29.06.2022

Na czym polega wydziedziczenie bez prawa do zachowku i kiedy można je podważyć?

Wydziedziczenie jest instytucją pozwalającą na wykluczenie określonych osób z kręgu spadkobierców. Chociaż taka decyzja jest trudna do podjęcia, to w niektórych sytuacjach należy ją rozważyć. Czym skutkuje wydziedziczenie? Czy można je podważyć? Sprawdziliśmy to!
Zobacz więcej
9 min. czytania
Ile wynosi inflacja w Polsce w 2022 roku?
Porady
26.05.2022

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2022 roku? Skutki inflacji w Polsce

...inflacji bazowej, do których zalicza się: Rodzaje inflacji możemy podzielić ze względu na wiele kryteriów. Jeśli weźmiemy pod uwagę przyczyny, wyróżnimy: Jak inflacja wpływa na spłatę kredytu hipotecznego i gotówkowego? Inflacja a kredyt >> Według danych GUS inflacja w kwietniu 2022 roku wynosiła 12,4%. Z kolei inflacja bazowa po wyłączeniu cen energii i żywności osiągnęła pułap 7,7%. Wyższy...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Wakacje kredytowe 2022 i 2023 w ramach tarczy dla kredytobiorców
Porady
23.05.2022

Wakacje kredytowe 2022 i 2023 w ramach tarczy dla kredytobiorców. Warunki ustawowych wakacji kredytowych

...wsparcie ma opierać się na czterech niezależnych od siebie filarach, które swoim działaniem obejmą nie tylko rodziny posiadające kredyty hipoteczne w polskiej walucie, ale też i banki. Projekt ustawy, który 17 maja 2022 roku trafił do Sejmu, zakłada, że kredytobiorca może...

Zobacz więcej
4 min. czytania
Zawieszenie spłaty a koronawirus
Porady
19.05.2022

Na czym polegają wakacje kredytowe i kiedy można zawiesić spłatę kredytu?

...się to w przypadku kredytu gotówkowego. Wakacje kredytowe a kredyt gotówkowy to usługa dość rzadko spotykana. Wcześniej wakacje kredytowe...

...najczęściej trwają 3 lub 6 miesięcy. Wakacje kredytowe a kredyt hipoteczny to dostępna opcja spotykana w większości banków. Nieco inaczej...

Zobacz więcej
10 min. czytania
bezwarunkowy dochód podstawowy
Porady
19.05.2022

Bezwarunkowy dochód podstawowy – czym jest i czy Polska wprowadzi bezwarunkowy dochód podstawowy?

...od osiąganych dochodów czy statusu zawodowego. Każdy mógłby przeznaczyć ją na dowolne wydatki: rozrywkę, edukację, spłatę kredytu gotówkowego czy też po prostu odkładać na przyszłość.  Z pewnością można powiedzieć, że bezwarunkowy dochód podstawowy to rewolucyjna...

Zobacz więcej
9 min. czytania