8 min. czytania

Jak poprawić płynność finansową?

Zaktualizowano: 2022-11-02 14:27
Opublikowano: 2022-11-02 14:17
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 1
Jak poprawić płynność finansową

Jak poprawić płynność finansową firmy w czasach kryzysu i wyjść z problemów obronną ręką? Co wpływa na sytuację finansową przedsiębiorstwa? Jakie narzędzia mają do dyspozycji osoby prowadzące własne biznesy? Sprawdziliśmy to!

Chyba nie ma w tym momencie branży, której nie dotknąłby kryzys finansowy. Drożejące surowce, wysoka inflacja oraz konflikt zbrojny za naszą wschodnią granicą sprawiają, że konsumenci zaciskają pasa, a to przekłada się na mniejszy popyt na towary i usługi.

Wiele przedsiębiorstw boryka się też z rosnącymi kosztami utrzymania, co każe im podnosić ceny. Trudno jest wyjść z błędnego koła, zwłaszcza gdy kontrahenci spóźniają się z płatnościami. Nieterminowe regulowanie zobowiązań to obecnie prawdziwa plaga.

Jak poprawić kondycję firmy i utrzymać płynność finansową? W takiej sytuacji niektórzy przedsiębiorcy sięgają po kredyt gotówkowy, inni korzystają z faktoringu, kolejni starają się zoptymalizować koszty poprzez leasing.

Czym jest płynność finansowa?

Według ekonomistów bieżąca płynność finansowa przedsiębiorstwa jest równie ważna co jego zyski i w dużym stopniu determinuje sukces firmy. Płynność finansowa oznacza zdolność do regulowania zobowiązań krótkoterminowych, np. opłacania należności fiskalnych i składek do ZUS, wypłacania pracownikom wynagrodzeń czy dokonywania bieżących zakupów.

Posłużmy się przykładem – rodzinna firma produkująca rolety otrzymała duże zamówienie, którego wartość opiewa na 400 tys. zł. Płatność za fakturę nastąpi jednak do 90 dni po wykonaniu usługi. W tym czasie przedsiębiorstwo musi ponosić koszty utrzymania zakładu, zamówić surowce do produkcji, zapłacić robotnikom, regulować składki i podatki. Jeżeli nie poprawi płynności finansowej, nawet pomimo spodziewanego za jakiś czas zysku, może nie utrzymać się na rynku. Jak sprawdzić płynność finansową firmy? Od czego zależy?

Warto wiedzieć także czym jest: Linia kredytowa dla firm i klientów indywidualnych

Na co wpływa płynność finansowa firmy?

Dlaczego płynność finansowa jest ważna? W dużym stopniu wpływa na rentowność przedsiębiorstwa i jego funkcjonowanie. Jeśli firma utrzymuje płynność, może:

 • terminowo regulować zobowiązania – zarówno wobec kontrahentów, jak i dostawców energii i mediów czy instytucji – US, ZUS itd.,
 • spłacać zadłużenia względem banków, np. wynikające z kredytów inwestycyjnych,
 • wypłacać pracownikom pensję – wynagrodzenie za wykonaną pracę to podstawowe prawo każdego pracownika. Brak płynności finansowej może wpłynąć na opóźnienia w płatnościach,
 • inwestować – np. w reklamę, urządzenia czy nowe technologie i tym samym usprawniać funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Firma, która nie utrzymuje płynności finansowej, może być mniej konkurencyjna niż inne podmioty działające w tej samej branży. Wpływa to negatywnie na rozwój całego przedsiębiorstwa i skutkuje gorszymi wynikami finansowymi w przyszłości.

Od czego zależy płynność finansowa firmy?

Płynność finansową przedsiębiorstwa można analizować w ujęciu statycznym, kiedy dotyczy okresu do konkretnego dnia, np. dnia bilansu, a także dynamicznym, gdy odnosi się do wybranego okresu, np. roku czy kwartału. Jeżeli zastanawiasz się, jak uzyskać płynność finansową, najpierw sprawdź, od czego zależy – jakie czynniki wpływają na zdolność firmy do regulowania krótkoterminowych zobowiązań.

Płynność finansową determinują następujące wskaźniki:

 • bieżące aktywa – składniki majątku przedsiębiorstwa, które biorą udział w jego bieżącej działalności. Można wśród nich wyróżnić aktywa stałe i zmienne.
 • płynność aktywów bieżących – zdolność przedsiębiorstwa do zamiany aktywów na środki pieniężne.
 • bieżące zobowiązania – zobowiązania, które muszą być uregulowane gotówką lub innymi aktywami bieżącymi poniżej jednego roku.
 • stan zobowiązań – wyróżniamy m.in. zobowiązania terminowe, wymagalne i przedawnione.
 • długość cyklu operacyjnego – określa czas potrzebny do dokonania zakupu surowca, otrzymania materiałów, wyprodukowania towaru lub usługi, sprzedaży oraz otrzymania zapłaty od klienta. Przeciętna długość cyklu operacyjnego wynosi 133 dni.
 • struktura zobowiązań.

Jak obliczyć płynność finansową?

Przy ustalaniu zdolności przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań wykorzystuje się:

 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • rachunek przepływów pieniężnych.

Jak poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa? Skuteczne sposoby

Zarządzanie płynnością finansową to niełatwe zadanie – wymaga nie tylko dbania o zyski, ale także bieżące aktywa, które wykorzystuje się do finansowania aktualnych wydatków. Niestety kryzys finansowy potęguje zatory płatnicze, a to nie sprzyja poprawie sytuacji przedsiębiorstwa. Jak odzyskać płynność finansową w firmie? Prezentujemy najskuteczniejsze sposoby:

 • weryfikacja kontrahentów – sprawdzanie wiarygodności finansowej kontrahenta pozwala uchronić się przed zatorami płatniczymi. W tym celu można weryfikować rejestry dłużników, sprawdzać listę ostrzeżeń KNF lub zapoznać się z opiniami na temat danej firmy.
 • wystawianie faktur w różnych terminach – pozwala na otrzymanie środków z faktur w różnych momentach danego cyklu operacyjnego, a nie jednego dnia.
 • stosowanie przedpłat lub zaliczek – zabezpiecza finanse firmy, chroni przed niewypłacalnością kontrahenta i problemami z płynnością finansową.
 • stosowanie krótkich terminów płatności – nie zawsze kontrahent jest w stanie przystać na taki warunek, jednak warto negocjować.
 • monitorowanie płatności – warto trzymać rękę na pulsie i na bieżąco reagować na opóźnienia w płatnościach, które mogą doprowadzić do utraty płynności finansowej. Wysyłanie monitów do nierzetelnych kontrahentów, rozpoczęcie procedury windykacyjnej, a w ostateczności wejście na drogę sądową – to wszystko pozwala odzyskać należność i poprawić płynność przedsiębiorstwa.
 • stosowanie zabezpieczeń w umowach – umowy najlepiej konsultować z prawnikiem, który pomoże ustalić zasady związane z płatnościami, określi karę umowną czy zaproponuje zabezpieczenie w postaci zastawu lub weksla.
 • kredytkredyt obrotowy pozwala finansować bieżącą działalność przedsiębiorstwa i wyeliminować zatory płatnicze.
 • leasing – sposób na sfinansowanie zakupu dóbr (np. maszyn lub urządzeń) niezbędnych do funkcjonowania firmy bez konieczności ich zakupu.
 • faktoring – finansowanie faktur przez zewnętrzny podmiot, który wykupuje wierzytelność.

Poprawa płynności finansowej firmy a kredyt

Firmy korzystają z wielu rodzajów kredytów, np. obrotowych, gotówkowych lub samochodowych. Popularny jest zwłaszcza kredyt obrotowy – odpowiednio dobrany do potrzeb przedsiębiorstwa pozwala sfinansować bieżącą działalność i wydatki wynikające np. z konieczności zapłaty dostawcom czy kontrahentom. Firmy często korzystają także z linii kredytowej dostępnej na rachunku bankowym przedsiębiorstwa – to sposób na szybkie uzyskanie płynności finansowej.

Kredyty są dobrym rozwiązaniem, gdy firma ma stabilną sytuację majątkową – banki wymagają określonej zdolności kredytowej, której nie posiadają np. początkujące przedsiębiorstwa.

Faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej

Kolejnym sposobem na to, jak poprawić sytuację finansową firmy, jest skorzystanie z usługi faktoringu, który polega na wykupieniu nieprzeterminowanych należności przedsiębiorstwa przez zewnętrzny podmiot. Firma faktoringowa najczęściej skupuje faktury z odległym terminem płatności – w ten sposób pierwotny wierzyciel szybciej otrzymuje środki na konto.

Faktoring pomaga utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa – uwalnia środki, które wynikają z faktur z terminem 90- lub nawet 120-dniowym. Przy tym formalności związane z wykupem należności są mniej restrykcyjne niż wymogi stawiane przed klientami wnioskującymi o kredyt bankowy.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Co to jest faktoring i kto może z niego skorzystać?

Leasing a płynność finansowa przedsiębiorstwa

Leasing to kolejna forma optymalizacji firmowych wydatków i sposób na to, żeby poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa. Zamiast kupować określone dobra za własne środki, firma użytkuje je za określoną opłatą. Konieczne jest oczywiście wniesienie opłaty początkowej, jednak nie jest ona tak dużym obciążeniem dla firmy, jak cała kwota w przypadku kupna.

Przedmiotem leasingu najczęściej są pojazdy (samochody osobowe, dostawcze), urządzenia (komputery, drukarki) lub maszyny, np. produkcyjne. Po zakończeniu umowy przedsiębiorstwo może wykupić przedmiot leasingu.

Polecamy także: Problemy finansowe – jak sobie poradzić i gdzie szukać pomocy?

Komentarze

Powiązane artykuły

ZUS waloryzacja emerytur i rent w 2023 roku
Porady
17.11.2022

ZUS waloryzacja emerytur i rent w 2023 roku

Waloryzacja emerytur w 2022 roku sprawiła, że świadczenie zostało podniesione do kwoty 1338,44 zł brutto. Emeryci dzięki zmianie odczuli zauważalną poprawę swoich finansów. Czy nowy rok przyniesie w tej sprawie kolejne zmiany? Jak będzie wyglądać waloryzacja emerytur 2023? Sprawdźmy.
Zobacz więcej
4 min. czytania
Jak uchronić się przed długami współmałżonka?
Porady
07.11.2022

Jak uchronić się przed długami współmałżonka?

...wszystkimi sprawami, to praktyka pokazuje, że wiele osób decyduje się na zaciągnięcie zobowiązania bez wiedzy drugiej strony. Niezależnie od tego, czy jest to niespłacony kredyt gotówkowy, czy zobowiązanie wynikające z innych źródeł, warto wiedzieć, w jaki sposób odpowiada się za długi współmałżonka. Kiedy można tego uniknąć? Czy warto podpisywać...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2022 roku?
Porady
17.10.2022

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2022 roku?

...roku. Jakie prawa ma dłużnik? Postępowanie egzekucyjne ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela, np. odzyskanie zaległych środków, które wynikają z wystawionych faktur, zaciągniętego kredytu gotówkowego czy niespłaconych rachunków. Okazuje się jednak, że komornik nie może ściągnąć wszystkich środków, jakie dłużnik ma na koncie – prawo reguluje, ile powinien pozostawić. Kwota wolna od...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Kiedy żyrant nie musi spłacać długu?
11.10.2022

Kiedy żyrant nie musi spłacać długu?

...– można wówczas liczyć na pokrycie całości zobowiązania lub jego części. Więcej informacji: Na czym polega i ile kosztuje ubezpieczenie kredytu hipotecznego? Żyrant nie musi też spłacać całości zadłużenia – wystarczy, że w umowie poręczenia zostanie określone, że odpowiada tylko za spłatę...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Ile kosztuje i jak otrzymać kredyt studencki 2022/2023?
Porady
28.09.2022

Ile kosztuje i jak otrzymać kredyt studencki 2022/2023?

...kredyt studencki często uznawany jest za najtańsze zadłużenie dostępne na rynku finansowym i w tych obserwacjach nie ma wiele przesady. Od 2019 roku możliwe jest składanie wniosku o kredyt studencki online, co stanowi duże ułatwienie dla wszystkich studentów i doktorantów, którzy chcieliby go uzyskać. To atrakcyjniejsza opcja wyboru od kredytu gotówkowego, który co prawda...

Zobacz więcej
19 min. czytania
Kiedy dochodzi do przedawnienia kredytu lub pożyczki?
Porady
21.09.2022

Kiedy dochodzi do przedawnienia kredytu lub pożyczki?

...regulować bieżące należności. Wnioskując o kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, czy choćby o pożyczkę w parabanku, masz świadomość, że...

...coraz trudniej nam regulować bieżące należności. Wnioskując o kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, czy choćby o pożyczkę w parabanku, masz...

Zobacz więcej
10 min. czytania