Kredyty gotówkowe 7 min. czytania

Jak wygląda spłata kredytu gotówkowego po rozwodzie?

Zaktualizowano: 2023-08-10 10:55
Opublikowano: 2019-11-21 11:57
Średnia ocena: 5,93/6 Głosów: 30
Jak wygląda spłata kredytu gotówkowego po rozwodzie?

Rozwód a kredyt gotówkowy – jak rozwiązać kwestie zobowiązań, które partnerzy zaciągali jeszcze w trakcie trwania małżeństwa? W dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć te zagadnienia. Kto powinien spłacić dług? Czy możliwe jest przepisanie go na jednego z małżonków? Podział majątku a kredyt gotówkowy – przedstawiamy praktyczne informacje.

Małżeństwa zaciągające kredyt gotówkowy z reguły nie planują rozstania i rzadko kiedy zastanawiają się, jak rozwiązać kwestie wspólnych zobowiązań. Jeśli dojdzie do rozstania to kwestia samego rozwodu może nie wydawać się tak skomplikowana jak długi, za które małżonkowie odpowiadają solidarnie. Jak spłacić kredyt gotówkowy po rozwodzie?

Rozwód a kredyt gotówkowy – najważniejsze informacje

W chwili zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje tzw. ustawowa wspólność majątkowa, która oznacza, że wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa, są wspólne. Niektóre pary decydują się na ustanowienie rozdzielności majątkowej, w ramach której nie posiadają majątku wspólnego.

Co dzieje się z zaciągniętymi długami, gdy para zdecyduje się na rozwód, a ma kredyt i dziecko? Banki nie wnikają w sytuację rodzinną swoich klientów – nie sprawdzają, czy para nadal pozostaje małżeństwem, nie weryfikują, kto korzysta z kupionego na kredyt auta. Jeśli para wspólnie zaciągnęła kredyt przed rozwodem, to jest zobowiązana do solidarnej spłaty zadłużenia.


Jak poradzić sobie w przypadku problemów ze spłatą kredytu?


Kto jest zobowiązany do spłaty kredytu gotówkowego po rozwodzie?

Wiele osób, które stają przed trudną decyzją, zastanawia się: „czy muszę spłacać kredyt po rozwodzie?” Wszystko zależy od tego jak została skonstruowana umowa kredytowa i kto ją podpisał. Jeśli oboje zaciągnęli zobowiązanie, to tak jak wspomnieliśmy wyżej, oboje mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

Oczywiście bank nie ingeruje w to, kto reguluje kolejne raty – w tym zakresie małżonkowie muszą samodzielnie dojść do porozumienia. Jeśli jednak zadłużenie nie jest spłacane, wierzyciel może żądać spłaty od wybranego przez siebie dłużnika.

Nieco inaczej jest w przypadku, gdy tylko jeden z małżonków zaciągnie zobowiązanie, np. kredyt jest na męża. Rozwód w takiej sytuacji nic nie zmieni – to małżonek jest dłużnikiem, a zatem to on jest odpowiedzialny za spłatę kredytu. Tak samo, gdy para decyduje się na rozwód, a kredyt jednego z małżonków został zaciągnięty jeszcze przed ślubem.

Jak spłacić kredyt gotówkowy po rozwodzie? Dostępne możliwości

Wspólny kredyt gotówkowy może przysporzyć małżonkom wielu problemów, zwłaszcza gdy para nie może dojść do porozumienia w kwestii tego, jak podzielić się zobowiązaniami. W przypadku rozwodu można zdecydować się na:

Poniżej omówimy, jak może wyglądać spłata kredytu po rozwodzie.

Przepisanie kredytu gotówkowego po rozwodzie na jednego z małżonków

Najczęściej wykorzystywanym rozwiązaniem jest przepisanie zobowiązania na jednego z małżonków. Wymaga to złożenia wniosku do banku, a często również dodatkowego badania zdolności kredytowej osoby, która chce przepisać na siebie dług.

Banki skrupulatnie analizują sytuację finansową klientów i sprawdzają, czy dana osoba będzie w stanie samodzielnie spłacić kredyt – czy posiada odpowiednie dochody, jakie zobowiązania ma na swoim koncie, czy miała zaległości w spłacie innych kredytów. Spłata kredytu przez jednego z małżonków po rozwodzie nie zawsze jest możliwa – czasem banki nie wyrażają na to zgody.

Podział spłaty kredytu gotówkowego po rozwodzie

W najlepszej sytuacji są małżonkowie, którzy rozstają się w zgodzie i są w stanie porozumieć się co do spłaty zobowiązania. Jak podzielić kredyt gotówkowy po rozwodzie? Można umówić się, że spłata będzie dokonywana w proporcjach 50:50, czyli co miesiąc połowę raty płaci były mąż, a połowę była żona. W ten sposób na konto wierzyciela będzie wpływała cała kwota raty.

A co w sytuacji, gdy były mąż lub żona nie spłaca kredytu? Wówczas bank może wymagać spłaty od obojga solidarnie, przy czym, jeśli jedno ureguluje kredyt, to zobowiązanie względem banku wygasa. Małżonek, który zdecydował się spłacić dług, może jednak żądać od drugiej strony zwrotu połowy zapłaconej kwoty. Jest to tzw. roszczenie regresowe dłużnika solidarnego i wymaga wkroczenia na ścieżkę sądową.

Poręczenie kredytu gotówkowego po rozwodzie

Kolejny pomysł na spłatę kredytu gotówkowego po rozwodzie to znalezienie innej osoby, która przejmie zobowiązanie jednego z małżonków. Może to być rodzic kredytobiorcy lub nowy partner. Oczywiście ostateczną decyzję podejmuje bank, który może nie wyrazić zgody na poręczenie. Zawsze bowiem wierzyciel analizuje sytuację majątkową i zdolność kredytową potencjalnego nowego klienta i na tej podstawie decyduje, czy może on przyłączyć się do kredytu.   

Refinansowanie kredytu gotówkowego po rozwodzie

To nic innego jak przeniesienie zobowiązania do innego banku, często ze zmianą warunków kredytowania, np. wydłużeniem okresu spłaty długu czy zmianą oprocentowania kredytu. Dłużnicy korzystają z niego najczęściej wtedy, gdy ich zdolność kredytowa jest zbyt niska, żeby pierwotny wierzyciel wyraził zgodę na samodzielną spłatę długu.

W takiej sytuacji warto zwrócić się do innego banku z wnioskiem o refinansowanie zobowiązania. Można również skorzystać z oferty konsolidacji, czyli połączenia w całość kilku kredytów. Wiąże się to ze zmniejszeniem wysokości raty i jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty długu.


Ile kosztuje rozwód w Polsce w 2022 roku?


Podział majątku a kredyt gotówkowy

Czy kredyt wchodzi do majątku wspólnego? Tutaj znowu należy odpowiedzieć na pytanie, kto zaciągnął zobowiązanie. Jeśli dług został zaciągnięty w ramach wspólnego majątku, to bank po rozwodzie może żądać spłaty:

  1. od obojga byłych małżonków w częściach równych,
  2. całości od jednego z byłych małżonków.

Jeśli na kredyt zdecydował się tylko jeden małżonek (bez zgody drugiej strony), to tylko jego wierzyciel może pociągnąć do odpowiedzialności.

A jak podzielić majątek po rozwodzie z kredytem? Okazuje się, że w postępowaniu o podział majątku sąd nie będzie dzielił zobowiązań zaciągniętych w trakcie trwania małżeństwa – instytucja dokonuje podziału jedynie składników majątkowych.

Rozliczenie kredytu przy podziale majątku nie będzie należało do zadań sądu. Nawet jeśli instytucja przyzna nieruchomość obciążoną hipoteką jednej stronie, to nie zwalnia to żadnej ze stron z obowiązku spłacania kredytu hipotecznego. Byli małżonkowie nadal solidarnie odpowiadają przed bankiem.


Co zrobić z kredytem hipotecznym po rozwodzie?


Czy można wziąć kredyt w trakcie rozwodu?

Tę kwestię reguluje zasada swobody zawierania umów – nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kredyt otrzymały wspólnie osoby, które zdecydowały się na rozwód. Podobnie kredyt może zaciągnąć tylko jeden z małżonków. Oczywiście w każdej sytuacji bank będzie sprawdzał zdolność kredytową klienta i na tej podstawie podejmie decyzję o przyznaniu środków.

Kliknij i sprawdź: Czy można wziąć kredyt bez zgody małżonka?

Komentarze

Powiązane artykuły

Jak dostać kredyt gotówkowy w Niemczech?

Jak dostać kredyt gotówkowy w Niemczech?

...kredytowej. W jakim banku w Niemczech najłatwiej dostać kredyt gotówkowy? W Sparkasse uzyskanie pożyczki może być wyjątkowo proste...

...i oceny zdolności kredytowej klienta. Jakie jest oprocentowanie kredytu gotówkowego w Niemczech? Oprocentowanie efektywne roczne (APR) dla kredytów...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

...udzielone: Sprawdź: Czy warto teraz brać kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy? Kredyt dla mundurowych, obecny w okresowych lub stałych ofertach...

...zbudowanie wystarczająco wysokiego wkładu własnego na kredyt hipoteczny dla policjanta lub żołnierza. Kredyt hipoteczny w ING Banku...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

...źródeł. Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Już na samym początku procesu ubiegania się o kredyt, bank prosi...

...źródła dochodu? Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Dochód z umowy o pracę jest traktowany jako jeden z najbardziej...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Czy kredyt na 800+ jest dostępny w ofercie banków?

Czy kredyt na 800+ jest dostępny w ofercie banków? Który bank da kredyt na 800+

...500+ nie różni się znacząco od ubiegania się o standardowy kredyt gotówkowy. Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku kredytowego, należy...

...dwukrotnej średniej krajowej (około 10 tys. zł) mogła liczyć na kredyt hipoteczny w wysokości 655 tys. zł. Po wprowadzeniu programu 800 plus ich...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Czym są stopy procentowe NBP?

Czym są stopy procentowe NBP? Jak stopy procentowe wpływają na koszt kredytu?

...banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony...

...radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony może to doprowadzić do...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem

Kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem. Gdzie wziąć kredyt gotówkowy ze stałą ratą?

...kredytu gotówkowego. Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt gotówkowy? Chcesz wybrać najtańszy kredyt gotówkowy ze stałym...

...okazuje: W 2024 roku wiele banków oferuje stałe oprocentowanie kredytu gotówkowego – takie rozwiązanie spotkało się z zainteresowaniem szerokich...

Zobacz więcej
7 min. czytania