Kredyty gotówkowe 7 min. czytania

Jak wygląda spłata kredytu gotówkowego po rozwodzie?

Zaktualizowano: 2022-07-05 11:12
Opublikowano: 2019-11-21 11:57
Średnia ocena: 5,93/6 Głosów: 30
Jak wygląda spłata kredytu gotówkowego po rozwodzie?

Rozwód a kredyt gotówkowy – jak rozwiązać kwestie zobowiązań, które partnerzy zaciągali jeszcze w trakcie trwania małżeństwa? W dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć te zagadnienia. Kto powinien spłacić dług? Czy możliwe jest przepisanie go na jednego z małżonków? Podział majątku a kredyt gotówkowy – przedstawiamy praktyczne informacje.

Małżeństwa zaciągające kredyt gotówkowy z reguły nie planują rozstania i rzadko kiedy zastanawiają się, jak rozwiązać kwestie wspólnych zobowiązań. Jeśli dojdzie do rozstania to kwestia samego rozwodu może nie wydawać się tak skomplikowana jak długi, za które małżonkowie odpowiadają solidarnie. Jak spłacić kredyt gotówkowy po rozwodzie?

Rozwód a kredyt gotówkowy – najważniejsze informacje

W chwili zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje tzw. ustawowa wspólność majątkowa, która oznacza, że wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa, są wspólne. Niektóre pary decydują się na ustanowienie rozdzielności majątkowej, w ramach której nie posiadają majątku wspólnego.

Co dzieje się z zaciągniętymi długami, gdy para zdecyduje się na rozwód, a ma kredyt i dziecko? Banki nie wnikają w sytuację rodzinną swoich klientów – nie sprawdzają, czy para nadal pozostaje małżeństwem, nie weryfikują, kto korzysta z kupionego na kredyt auta. Jeśli para wspólnie zaciągnęła kredyt przed rozwodem, to jest zobowiązana do solidarnej spłaty zadłużenia.


Jak poradzić sobie w przypadku problemów ze spłatą kredytu?


Kto jest zobowiązany do spłaty kredytu gotówkowego po rozwodzie?

Wiele osób, które stają przed trudną decyzją, zastanawia się: „czy muszę spłacać kredyt po rozwodzie?” Wszystko zależy od tego jak została skonstruowana umowa kredytowa i kto ją podpisał. Jeśli oboje zaciągnęli zobowiązanie, to tak jak wspomnieliśmy wyżej, oboje mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

Oczywiście bank nie ingeruje w to, kto reguluje kolejne raty – w tym zakresie małżonkowie muszą samodzielnie dojść do porozumienia. Jeśli jednak zadłużenie nie jest spłacane, wierzyciel może żądać spłaty od wybranego przez siebie dłużnika.

Nieco inaczej jest w przypadku, gdy tylko jeden z małżonków zaciągnie zobowiązanie, np. kredyt jest na męża. Rozwód w takiej sytuacji nic nie zmieni – to małżonek jest dłużnikiem, a zatem to on jest odpowiedzialny za spłatę kredytu. Tak samo, gdy para decyduje się na rozwód, a kredyt jednego z małżonków został zaciągnięty jeszcze przed ślubem.

Jak spłacić kredyt gotówkowy po rozwodzie? Dostępne możliwości

Wspólny kredyt gotówkowy może przysporzyć małżonkom wielu problemów, zwłaszcza gdy para nie może dojść do porozumienia w kwestii tego, jak podzielić się zobowiązaniami. W przypadku rozwodu można zdecydować się na:

Poniżej omówimy, jak może wyglądać spłata kredytu po rozwodzie.

Przepisanie kredytu gotówkowego po rozwodzie na jednego z małżonków

Najczęściej wykorzystywanym rozwiązaniem jest przepisanie zobowiązania na jednego z małżonków. Wymaga to złożenia wniosku do banku, a często również dodatkowego badania zdolności kredytowej osoby, która chce przepisać na siebie dług.

Banki skrupulatnie analizują sytuację finansową klientów i sprawdzają, czy dana osoba będzie w stanie samodzielnie spłacić kredyt – czy posiada odpowiednie dochody, jakie zobowiązania ma na swoim koncie, czy miała zaległości w spłacie innych kredytów. Spłata kredytu przez jednego z małżonków po rozwodzie nie zawsze jest możliwa – czasem banki nie wyrażają na to zgody.

Podział spłaty kredytu gotówkowego po rozwodzie

W najlepszej sytuacji są małżonkowie, którzy rozstają się w zgodzie i są w stanie porozumieć się co do spłaty zobowiązania. Jak podzielić kredyt gotówkowy po rozwodzie? Można umówić się, że spłata będzie dokonywana w proporcjach 50:50, czyli co miesiąc połowę raty płaci były mąż, a połowę była żona. W ten sposób na konto wierzyciela będzie wpływała cała kwota raty.

A co w sytuacji, gdy były mąż lub żona nie spłaca kredytu? Wówczas bank może wymagać spłaty od obojga solidarnie, przy czym, jeśli jedno ureguluje kredyt, to zobowiązanie względem banku wygasa. Małżonek, który zdecydował się spłacić dług, może jednak żądać od drugiej strony zwrotu połowy zapłaconej kwoty. Jest to tzw. roszczenie regresowe dłużnika solidarnego i wymaga wkroczenia na ścieżkę sądową.

Poręczenie kredytu gotówkowego po rozwodzie

Kolejny pomysł na spłatę kredytu gotówkowego po rozwodzie to znalezienie innej osoby, która przejmie zobowiązanie jednego z małżonków. Może to być rodzic kredytobiorcy lub nowy partner. Oczywiście ostateczną decyzję podejmuje bank, który może nie wyrazić zgody na poręczenie. Zawsze bowiem wierzyciel analizuje sytuację majątkową i zdolność kredytową potencjalnego nowego klienta i na tej podstawie decyduje, czy może on przyłączyć się do kredytu.   

Refinansowanie kredytu gotówkowego po rozwodzie

To nic innego jak przeniesienie zobowiązania do innego banku, często ze zmianą warunków kredytowania, np. wydłużeniem okresu spłaty długu czy zmianą oprocentowania kredytu. Dłużnicy korzystają z niego najczęściej wtedy, gdy ich zdolność kredytowa jest zbyt niska, żeby pierwotny wierzyciel wyraził zgodę na samodzielną spłatę długu.

W takiej sytuacji warto zwrócić się do innego banku z wnioskiem o refinansowanie zobowiązania. Można również skorzystać z oferty konsolidacji, czyli połączenia w całość kilku kredytów. Wiąże się to ze zmniejszeniem wysokości raty i jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty długu.


Ile kosztuje rozwód w Polsce w 2022 roku?


Podział majątku a kredyt gotówkowy

Czy kredyt wchodzi do majątku wspólnego? Tutaj znowu należy odpowiedzieć na pytanie, kto zaciągnął zobowiązanie. Jeśli dług został zaciągnięty w ramach wspólnego majątku, to bank po rozwodzie może żądać spłaty:

  1. od obojga byłych małżonków w częściach równych,
  2. całości od jednego z byłych małżonków.

Jeśli na kredyt zdecydował się tylko jeden małżonek (bez zgody drugiej strony), to tylko jego wierzyciel może pociągnąć do odpowiedzialności.

A jak podzielić majątek po rozwodzie z kredytem? Okazuje się, że w postępowaniu o podział majątku sąd nie będzie dzielił zobowiązań zaciągniętych w trakcie trwania małżeństwa – instytucja dokonuje podziału jedynie składników majątkowych.

Rozliczenie kredytu przy podziale majątku nie będzie należało do zadań sądu. Nawet jeśli instytucja przyzna nieruchomość obciążoną hipoteką jednej stronie, to nie zwalnia to żadnej ze stron z obowiązku spłacania kredytu hipotecznego. Byli małżonkowie nadal solidarnie odpowiadają przed bankiem.


Co zrobić z kredytem hipotecznym po rozwodzie?


Czy można wziąć kredyt w trakcie rozwodu?

Tę kwestię reguluje zasada swobody zawierania umów – nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kredyt otrzymały wspólnie osoby, które zdecydowały się na rozwód. Podobnie kredyt może zaciągnąć tylko jeden z małżonków. Oczywiście w każdej sytuacji bank będzie sprawdzał zdolność kredytową klienta i na tej podstawie podejmie decyzję o przyznaniu środków.

Komentarze

Powiązane artykuły

Czy można zmienić współkredytobiorcę? Jak to zrobić?
03.08.2022

Czy można zmienić współkredytobiorcę? Jak to zrobić?

...okazuje się jednak, że zarówno kredyt długoterminowy, jak i kredyt gotówkowy można, po spełnieniu określonych warunków, przepisać na inną...

...pozytywnej decyzji kredytowej. Osoby zaciągające wspólnie kredyt hipoteczny rzadko zastanawiają się, co stanie się z zobowiązaniem, gdy...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Na czym polega kredyt na leczenie?
01.08.2022

Na czym polega kredyt na leczenie i kiedy warto się na niego zdecydować?

...lub dermatologa na NFZ trzeba umawiać co najmniej rok wcześniej. Nie każdy pacjent może pozwolić sobie na leczenie prywatne – w takiej sytuacji czasem jedyną szansą okazuje się kredyt gotówkowy. Banki współpracujące z niektórymi podmiotami medycznymi, np. prywatnymi gabinetami stomatologicznymi, mają w swojej ofercie kredyt na usługi medyczne. Nie jest to jednak...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Czy warto wziąć kredyt na naprawę samochodu?
20.07.2022

Czy warto wziąć kredyt na naprawę samochodu?

...ile kosztuje naprawa samochodu? Czy warto zaciągnąć na ten cel kredyt gotówkowy? Na rynku istnieje wiele produktów finansowych, które można...

...na inny cel niż ten wskazany w umowie kredytowej. Tym różni się kredyt samochodowy od gotówkowego – w drugim przypadku pieniądze mogą zostać...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Czy warto wziąć kredyt na ślub i wesele?
14.07.2022

Czy warto wziąć kredyt na ślub i wesele?

...wesela z własnej kieszeni, często zaciągają na ten cel kredyt gotówkowy. Omawiamy wady i zalety takiego rozwiązania oraz przedstawiamy...

...pieniędzy na nadpłatę długu. Pozwoli na wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego. Zaciąganie kredytu na wesele wydaje się ryzykownym pomysłem...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Na czym polega prolongata kredytu i kiedy warto z niej skorzystać?
11.07.2022

Na czym polega prolongata kredytu i kiedy warto z niej skorzystać?

...którzy zaciągają zobowiązanie, np. kredyt hipoteczny, są drobiazgowo weryfikowani przez banki – sprawdzana jest zdolność kredytowa, wysokość zarobków, ewentualne zadłużenia, scoring BIK oraz inne czynniki. Niestety nawet krystaliczna historia...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Stopy procentowe NBP − czym są?
08.07.2022

Stopy procentowe NBP − czym są? Jak wyższe stopy procentowe wpływają na koszt kredytu?

...banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony...

...radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony może to doprowadzić do...

Zobacz więcej
13 min. czytania