Rozwód a kredyt gotówkowy

Zaktualizowano: 01.02.2021 15:18
Opublikowano: 21.11.2019 11:57
Średnia ocena: 5,92/6 Głosów: 26

Pamiętajmy, że przecież kredyty można brać samodzielnie, wraz z partnerem, członkiem rodziny, mężem albo żoną. Fakt, że dwoje ludzi wzięło rozwód, w żaden sposób nie wpływa na formę spłaty wziętego kredytu.

Czy wiesz, że w polskim sądownictwie sprawy rozwodowe to najbardziej powszechny typ postępowań? Każdego roku sądy wydają ponad 60 000 werdyktów o zaprzestaniu związków małżeńskich, a liczba ta dynamicznie się zwiększa. Rozwód nie jest już traktowany jako ostateczność, ale rozwiązanie w sytuacji kryzysu. Rozstania przychodzą nam łatwo, chcemy być niezależni, a instytucję rodziny nie traktujemy już tak poważnie.

Chociaż rzeczywiście rozwody przychodzą nam z łatwością, a oficjalne, formalne rozstanie można przeprowadzić już podczas jednej sprawy rozwodowej, to należy pamiętać, że postanowienie sądowe nie rozwiąże za nas wszystkich wspólnych spraw. Pomijając kwestie ustalenia ewentualnej opieki nad dziećmi czy podział wspólnego majątku, pozostają również zobowiązania. Biorąc pod uwagę, że praktycznie co drugi Polak posiada zobowiązanie finansowe zaciągnięte w banku bądź instytucji pozabankowej, należy dokładnie zastanowić się nad formą spłaty wspólnie wziętego wsparcia finansowego. Małżeństwo co prawda się kończy, natomiast zobowiązania zostają i bez względu na wszystko, trzeba je spłacić.

Rozwód a stanowisko banków

Instytucje bankowe w żaden sposób nie ingerują w życie uczuciowe czy prywatną sytuację swoich klientów. Dla nich nie mają znaczenia śluby, narodziny dzieci, a także rozstania. Zaciągnięte zobowiązania kredytowe muszą być spłacone. Pamiętajmy, że przecież kredyty można brać samodzielnie, wraz z partnerem, członkiem rodziny, mężem albo żoną. Fakt, że dwoje ludzi wzięło rozwód, w żaden sposób nie wpływa na formę spłaty wziętego kredytu. Co więcej, zgodnie z umową kredytową, jeśli o kredyt gotówkowy wnioskowało małżeństwo, a zdolność kredytowa weryfikowana była na podstawie dochodów czy historii kredytowej męża ora żony, to te dwie osoby są dokładnie tak samo odpowiedzialne za spłatę zobowiązania. Jeśli jeden z byłych małżonków nie poczuwa się do odpowiedzialności i polubownie nie chce płacić sprawiedliwie połowy comiesięcznej raty, całość musi regulować druga osoba. W przypadku opóźnień w spłacie rat czy zaległości z tego tytułu tak samo odpowiadają wszyscy kredytobiorcy w ramach jednego zobowiązania, a w razie problemów, na kontach byłych już małżonków może zostać ustanowione zabezpieczenie komornicze.

Ustalenie spłaty zobowiązania kredytowego

Najlepszy scenariusz takiej sytuacji to taki, który zakłada dobrowolną spłatę zobowiązania kredytowego. Jeszcze przed wydaniem werdyktu sądowego o formalnym zaprzestaniu związku małżeńskiego, małżeństwo powinno starać się spłacić wspólnie zaciągnięte zobowiązania. Jeśli nie jest to możliwe, dobrą opcją jest ugoda, czyli ustalenie, kto i w jakiej części spłaca kredyt gotówkowy. Pamiętajmy, że są różne sytuacje życiowe, byli już partnerzy mogą pozostawać w różnej sytuacji materialnej, nie każdy może wykazywać płynność finansową. Pod uwagę warto wziąć również powód, dla jakiego takie zobowiązanie było w ogóle zaciągnięte. Może okazać się, że wraz z podziałem majątku cel, który został zrealizowany ze środków pochodzących z kredytu, trafia tylko do jednego z byłych małżonków – sprawiedliwie więc byłoby, gdyby to ta osoba przyjęła odpowiedzialność za regulowanie rat. Pod uwagę trzeba brać zawsze indywidualne stanowisko.

Jeśli solidarne spłacanie zobowiązania kredytowego po połowie nie jest możliwe albo ustalenia pomiędzy kredytobiorcami są inne, warto wybrać się do oddziału banku, w którym został zaciągnięty kredyt gotówkowy, by pisemnie zwolnić z opłat jedną ze stron. Nie daje to jednak gwarancji zwolnienia z obowiązku płacenia comiesięcznych rat. Bank ma prawo żądać spłaty zobowiązania od tej osoby w przypadku, kiedy druga osoba, która zdecydowała się na przejęcie kredytu, nie wywiązuje się z umowy na nowych warunkach albo po prostu stała się niewypłacalna. W takiej sytuacji jedyną możliwością, by dochodzić swoich praw, jest ubieganie się o zwrot kosztów, jakie zostały poniesione pomimo zwolnienia z opłat zobowiązania kredytowego na drodze sądowej.

Jeśli rozwodnicy są w stanie pójść na kompromis albo ustalić korzystną dla dwóch stron nową wersję spłaty wspólnie zaciągniętego kredytu, konieczne jest, by takie decyzje zostały zatwierdzone w formie pisemnej. Trzeba mieć na uwadze, że spłata kredytu gotówkowego trwa co najmniej kilka lat, a w tym czasie wiele może się zmienić. Nie każde rozstanie odbywa się w zgodzie, wiele zależy od przyczyny rozstania, charakteru byłych już partnerów. Pewne jest, że nie każdego i zawsze możemy darzyć pełnym zaufaniem, szczególnie jeśli chodzi o kwestie finansowe.

Podział kredytu gotówkowego

Większość banków komercyjnych, jakie działają na terenie Polski, akceptuje wniosek o przepisanie kredytu gotówkowego na jednego kredytobiorcę. Taki mechanizm w przypadku kredytu gotówkowego jest o wiele częściej stosowany, aniżeli patrząc na kredyt hipoteczny. To dlatego, że ten gotówkowy zaciągany jest na niższe kwoty, a okres trwania umowy z bankiem jest krótszy.

Udaje się przepisać kredyt gotówkowy tylko na jednego kredytobiorcę, dzięki czemu ten drugi, który również zaciągał rzeczone zobowiązanie, zostaje zupełnie zwolniony z jego spłaty, nawet w sytuacji, w której odpowiedzialna za spłatę kredytu na nowych warunkach osoba, nie dopełnia tego obowiązku. Aby przeprowadzić korzystnie wszelkie formalności, jakie wiążą się z taką zmianą, instytucja bankowa musi mieć pewność, że jeden kredytobiorca nadal pozostaje wiarygodny i w pełni wypłacalna. Najczęściej sprawdzana jest więc jego zdolność kredytowa. Ta weryfikowana jest na podstawie zaświadczenia o dochodach, formie zatrudnienia oraz analizy historii kredytowej. Bank bierze też pod uwagę inne zobowiązania kredytowe oraz koszty, jakie wynikają z sytuacji rozwodowej – to na przykład obciążenie alimentacyjne. Może okazać się, że dochody jednego kredytobiorcy pozostają niewystarczające, by kredyt mógł zostać przepisany.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Okazuje się, że podczas decyzji o wspólnym zaciągnięciu kredytu gotówkowego w małżeństwie, pod uwagę powinny być brane różne czynniki. Oczywiście, instytucje bankowe chętnie udzielają takie zobowiązania, bo łączona zdolność kredytowa zawsze jest wyższa, kiedy o zobowiązanie starają się dwie osoby. Lepsze jest również zabezpieczenie kredytowe, ponieważ w razie niewypłacalności jednego kredytobiorcy, obowiązek regulowania comiesięcznych rat spoczywa na drugiej osobie. Widać jednak, że problem pojawia się w sytuacji rozwodu, a rozpady małżeństw są niestety coraz częstszym zjawiskiem.

Dzisiaj udaje się zaciągnąć kredyt gotówkowy samodzielnie, nawet pozostając w związku małżeńskim, a takie zobowiązanie może zostać ubezpieczone na wypadek niewypłacalności – wtedy zadłużenie nie przechodzi na drugiego małżonka czy innych członków rodziny. Sprawdź jak możesz ubezpieczyć swój kredyt gotówkowy lub pożyczkę, korzystając z porad na naszej stronie.

Dobrą strategią jest zaciągnięcie niezbędnych zobowiązań kredytowych, jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego o ile jest to oczywiście możliwe. Kolejną opcją jest zawieranie kredytów przez żonę i męża osobno, ale o takiej samej wartości. W przypadku rozwodu nie trzeba wtedy ustalać przejęć takich zobowiązań.

Istnieją też niepisane, ale jednak akceptowane przez większość rozwodzących się małżeństw zasad. Jeśli kredyt gotówkowy był zaciągany na potrzeby przeprowadzenia remontu mieszkania, a nieruchomość ta zostaje „w rękach” jednego z małżonków, to ta osoba powinna regulować zobowiązanie kredytowe. Chodzi o to, by otrzymane wsparcie finansowe spłacała osoba, która z tego tytułu czerpie bądź czerpała większe korzyści.

Mówi się, że kredyt scala bardziej aniżeli ślub. I rzeczywiście jest w tym sporo prawdy, bowiem bank nie przewiduje sytuacji, jaką jest rozwój w przypadku ustalenia spłaty zaciągniętego wspólnie przez małżonków zobowiązania. Bez względu na rodzaj kredytu, mechanizm regulowania należności jest dokładnie taki sam. W przypadku kredytu gotówkowego pojawia się dodatkowy problem, ponieważ ten zaciągany może być na dowolny cel, a uzyskane środki dzielone, przez co nierzadko trudno jest sprawiedliwie ocenić, która ze stron bardziej na takim kredycie skorzystała. Zupełnie inaczej jest w przypadku spłaty kredytu hipotecznego po rozwodzie. W większości przypadków rozwodnicy przewidują proste formy poradzenia sobie z takim zobowiązaniem: sprzedają nieruchomość i spłacają kredyt w całości, wynajmują mieszkanie, a środki z tego tytułu przeznaczane są na regulowanie comiesięcznych rat, przepisują kredyt na jednego kredytobiorcę albo zobowiązują się na rozłożenie wysokości rat na dwie równe części. W przypadku kredytu gotówkowego nie zawsze jest to proste, bo nierzadko cel jego zaciągania nie jest materialny i nie można go podzielić bądź sprzedać.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Powiązane artykuły

Gdzie najłatwiej dostać kredyt? Sprawdź, jaki bank wybrać!
Kredyty gotówkowe 02.08.2021

Gdzie najłatwiej dostać kredyt? Sprawdź, jaki bank wybrać!

Zastanawiasz się, gdzie najłatwiej dostać kredyt? Na pewno zależy Ci, by uniknąć skomplikowanych formalności i bez problemu otrzymać potrzebną sumę pieniędzy. Odpowiedź na pytanie, w którym banku można na to liczyć, nie jest jednak prosta. Poniżej dowiesz się, od czego zależy decyzja banku i gdzie faktycznie można najłatwiej otrzymać kredyt.

Zobacz więcej
Oprocentowanie zmienne – czym jest zmienne oprocentowanie przy kredytach i jak je obliczyć?
Kredyty gotówkowe 30.07.2021

Oprocentowanie zmienne – czym jest zmienne oprocentowanie przy kredytach i jak je obliczyć?

Oprocentowanie zmienne to jeden z dwóch sposobów naliczania odsetek, które stanowią główny koszt kredytu. Ten typ oprocentowania uzależniony jest w dużej mierze od zmian stóp procentowych. Powoduje więc zwiększenie ryzyka kredytowego. W bankach zdecydowanie łatwiej znajdziesz jednak kredyt z oprocentowaniem zmiennym niż stałym. Sprawdź, z czym wiąże się kredyt oprocentowany zmiennie i jakie mogą być skutki jego zaciągnięcia!

Zobacz więcej
Kredyt bez odsetek – czy banki mają w swojej ofercie kredyty bez odestek?
Kredyty gotówkowe 26.07.2021

Kredyt bez odsetek – czy banki mają w swojej ofercie kredyty bez odestek?

Kredyt bez odsetek to atrakcyjna oferta, którą banki przygotowały dla nowych klientów. W ramach niej masz możliwość skorzystać z kredytowania bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Niekiedy jednak pod hasłem pożyczka zero procent kryją się dodatkowe koszty, które powodują, że propozycja banku wcale nie jest tak kusząca, jak mogło się wydawać. Na co zwrócić uwagę, żeby nie dać się nabrać? Podpowiadamy!

Zobacz więcej
Wniosek o kredyt - jak go prawidłowo wypełnić i zwiększyć szanse na kredyt?
Kredyty gotówkowe 16.07.2021

Wniosek o kredyt - jak go prawidłowo wypełnić i zwiększyć szanse na kredyt?

Wniosek o kredyt to dokument, który musisz wypełnić, jeśli chcesz starać się o kredyt. Coraz więcej banków decyduje się na wnioskowanie online, dzięki czemu możesz szybko i bez wychodzenia z domu dopełnić wszelkich formalności. Który wniosek jest najbardziej, a który najmniej złożony? Czym się różnią między sobą? Sprawdź, jak wygląda ubieganie się o kredyt i co możesz zrobić, żeby przyspieszyć ten proces!

Zobacz więcej
Wyłudzenie kredytu – na czym polega i jak się przed nim bronić?
Kredyty gotówkowe 14.07.2021

Wyłudzenie kredytu – na czym polega i jak się przed nim bronić?

Wyłudzenie kredytu lub pożyczki to przestępstwo kwalifikowane jako oszustwo, za które grozi surowa kara pozbawienia wolności. Niestety jego skutki mogą dotknąć także niewinnej osoby, jeśli oszust w celu zaciągnięcia zobowiązania posłuży się jej danymi. Sprawdź, na czym dokładnie polega wyłudzenie kredytu i jak się przed nim chronić, a także kiedy sami możemy być o takie oszustwo posądzeni.

Zobacz więcej
Żyrant - na czym polega poręczenie kredytu? Prawa i obowiązki żyranta
Kredyty gotówkowe 28.06.2021

Żyrant - na czym polega poręczenie kredytu? Prawa i obowiązki żyranta

Żyrant to potoczne określenie, którym mianuje się poręczyciela. W wielu przypadkach jest on ostatnią deską ratunku dla tych, którzy ze względu na swoją sytuację ekonomiczną mogą liczyć jedynie na kredyt z poręczeniem. Jakie obowiązki ma żyrant i na czym polega poręczenie kredytu? Sprawdźmy.

Zobacz więcej
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie, aby świadczyć dopasowane i bezpieczne usług, personalizować reklamy, udostępniać funkcje mediów społecznościowych oraz analizować ruchu w Internecie. Klikając "Akceptuję", zgadzasz się na użycie technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych zarówno przez Totalmoney.pl, Wirtualną Polskę, Google, Facebook jak i innych naszych partnerów, o których dowiesz się więcej w Polityce Prywatności
Twoje dane osobowe takie jak adres IP, identyfikatory urządzeń i identyfikatory plików cookies będą przetwarzane przez Wirtualną Polskę bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody. Wirtualna Polska przetwarza je w oparciu o uzasadniony interes na potrzeby badań rynkowych, w celu uzyskania informacji na temat odbiorców odwiedzających naszą witrynę i oglądających reklamy, oraz opracowywania i ulepszania produktów.
Twoje dane osobowe będą ponadto przetwarzane przez Wirtualną Polskę, Google'a i Facebooka na potrzeby wyboru podstawowych i spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych reklam, czy też pomiaru wydajności reklam, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą możesz w dowolnym momencie wycofać: w przypadku Wirtualnej Polski tutaj; Google'a- tutaj; Facebooka - tutaj.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdziesz w Polityce Prywatności. Informacje o wykorzystywaniu danych przez Google'a znajdziesz tutaj, a przez Facebooka znajdziesz - tutaj