Kredyty hipoteczne 11 min. czytania

Rozwód a kredyt hipoteczny. Co zrobić z kredytem hipotecznym po rozwodzie?

Zaktualizowano: 2022-03-23 09:36
Opublikowano: 2019-10-11 11:52
Średnia ocena: 5,88/6 Głosów: 26
Co zrobić z kredytem hipotecznym po rozwodzie?

Kredyt hipoteczny a rozwód to kwestia, która nurtuje wszystkie małżeństwa stojące w obliczu rozwodu, a mające dług wobec banku do spłacenia. Nie bez powodu zwykło się mówić, że kredyt hipoteczny mocniej wiąże dwoje ludzi niż małżeństwo. Fakt rozwodu nie ma bowiem żadnego znaczenia dla banku, a za spłatę zobowiązania solidarnie odpowiada każda ze stron.

Kredyt hipoteczny to długoterminowe zobowiązanie zazwyczaj opiewające na pokaźną kwotę. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że zwykle przystępuje do niego nie jedna, lecz dwie osoby, a w dodatku tak się składa, że te dwie osoby często tworzą małżeństwo.

Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego powinna być dobrze przemyślana i w większości przypadków taka właśnie jest – w końcu pewnie żadne małżeństwo w momencie zadłużania się nie przewiduje rozwodu. Niestety życie bywa przewrotne i pisze różne scenariusze.

Jeśli i Ty musisz wziąć rozwód albo już jesteś po rozwodzie, a masz z byłą partnerką lub byłym partnerem kredyt hipoteczny do spłacenia, to musicie jak naszybciej rozwiązać tę kwestię. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Rozwód a kredyt hipoteczny – najważniejsze informacje

Jeżeli para zaciągnęła kredyt hipoteczny przed ślubem, a teraz chce wziąć rozwód, to sam kredyt nie jest przeszkodą. Małżonkowie mają prawo formalnie rozwiązać swój związek, ale jednocześnie muszą podjąć kroki mające na celu dostosowanie umowy kredytowej do zaistniałej sytuacji lub jej całkowite rozwiązanie. W końcu kredyt sam się nie spłaci, a za opóźnienia w spłacie będzie odpowiadać każda ze stron. Jak się rozwieść mając kredyt hipoteczny?

Rozwód a kredyt na mieszkanie to problem wielu rozstających się małżeństw. Mimo rozwodu i podziału majątku współkredytobiorcy dalej dzielą ze sobą zaciągnięte wspólnie zobowiązanie i są w takim samym stopniu odpowiedzialni za jego spłatę.

Dłużnicy odpowiadają za spłatę finansowania całym swoim majątkiem, a w razie opóźnień w spłacie bank ma prawo ściągać zadłużenie np. z wynagrodzenia. Rozwód jest sprawą prywatną kredytobiorców, a bankom zależy wyłącznie na tym, by raty kredytowe były regulowane w terminie.

Czy opłaca się spłacić wcześniej kredyt hipoteczny?

Czy należy poinformować bank o rozwodzie?

Wszystko zależy tak naprawdę od sytuacji. Sam fakt rozwodu nie ma dla banku znaczenia, więc nie trzeba informować go o rozstaniu z partnerką lub partnerem. Istotne za to są ustalenia, jakie zostaną poczynione między stronami i porozumienie, jakie zawiążą.

Jeśli ktoś ma wspólny kredyt hipoteczny, a bierze rozwód, to siłą rzeczy musi dogadać się z byłym małżonkiem, kto przejmuje nieruchomość i spłaca drugą stronę. Jeżeli małżonkowie umówią się, że któreś z nich w wyniku podziału majątku przejmie od byłego partnera połowę nieruchomości, to ta osoba musi wziąć też całość obciążającej ją hipoteki, a co za tym idzie, przejąć na siebie obowiązki związane ze spłatą długu. A o tym fakcie już trzeba poinformować bank i dopełnić niezbędnych formalności z tym związanych.

Podział majątku a kredyt hipoteczny

O ile małżonkowie nie mieli podpisanej intercyzy, to od chwili zawarcia związku małżeńskiego funkcjonowali w ramach tzw. wspólnoty majątkowej. Zatem cały zgromadzony w trakcie wspólnego życia majątek w momencie rozwodu musi ulec podziałowi.

Podział majątku a kredyt hipoteczny w 2022 roku

Małżonkowie spłacający kredyt hipoteczny powinni dogadać się między sobą i przeprowadzić podział majątku u notariusza. Jeśli nie dojdą do porozumienia w kwestii podziału nieruchomości, jedynym wyjściem będzie sądowy podział wspólnego majątku.

Jak podzielić dom po rozwodzie? Są trzy rozwiązania: jeden z małżonków może przejąć dom i spłacić drugiego, dom można sprzedać i zrobić podział uzyskanej za niego kwoty lub przeprowadzić fizyczny podział domu. W przypadku mieszkania raczej ostatnia opcja nie wchodzi w grę. W zależności od decyzji, jaką podejmą małżonkowie, zależeć będzie dalsza spłata kredytu.

Jeśli w wyniku podziału majątku nieruchomość trafi do jednego z byłych małżonków, to drugi przestaje być stroną umowy kredytowej. Nie dzieje się to jednak automatycznie, a formalności z tym związanych trzeba niezwłocznie dopełnić w banku.

Gdy kredyt hipoteczny jest na jednego z małżonków, a para bierze rozwód, to za spłatę zobowiązania odpowiada wyłącznie ta osoba, która go zaciągnęła. Akurat w tej kwestii nic się nie zmienia.

Czy kredyt hipoteczny na jednego z małżonków się opłaca? Czy bank udzieli zgody na kredyt hipoteczny na jednego małżonka?

Rozwód a spłata kredytu hipotecznego

Scenariuszy dotyczących tego, jak można rozwiązać kwestię rozwodu a kredytu hipotecznego na mieszkanie, jest co najmniej kilka. W najlepszej sytuacji są byli małżonkowie, którym uda się wypracować zadowalające obie strony rozwiązanie. Oczywiście mogą też przystać na to, że razem będą solidarnie spłacać dług. Kredyt hipoteczny a rozwód – jak to wygląda w świetle prawa?

Kredyt hipoteczny po rozwodzie – kto zobowiązany jest do spłaty kredytu?

Zwykle nie jest jednoznacznie powiedziane, kto spłaca kredyt hipoteczny po rozwodzie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy kredytobiorcą była jedna ze stron. Wtedy po rozwodzie ta osoba zobowiązania jest do spłaty zaciągniętego zobowiązania. W przeciwnym razie kwestia ta musi zostać rozwiązana prawnie, a po dojściu do porozumienia małżonkowie powinni zatroszczyć się o to, by stosowne zapisy o tym, jak będzie wyglądać dalsza spłata kredytu oraz kto i w jakim stopniu jest odpowiedzialny za regulowanie rat, znalazły się w aneksie do umowy kredytowej.

Rozwód z orzeczeniem o winie a kredyt hipoteczny

Wydawać by się mogło, że w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie całą odpowiedzialność za sytuację, w tym także za spłatę kredytu hipotecznego, powinien wziąć na siebie małżonek, który doprowadził do rozpadu małżeństwa. W świetle prawa jednak ta osoba nie ma takiego obowiązku, a to, czy przejmie na siebie spłatę finansowania zależy wyłącznie od jej dobrej woli. Jeśli się na to zgodzi, powinna postarać się o przepisanie zobowiązania na siebie.

Kliknij i sprawdź: Zniesienie współwłasności – jak napisać wniosek i jak długo trwa sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości?

Rozwód a kredyt hipoteczny – możliwe rozwiązania

Podział mieszkania z kredytem po rozwodzie wydaje się rzeczą naturalną. Byli małżonkowie muszą ustalić, który z nich chce przejąć dom lub mieszkanie i spłacić drugiego. Jeśli przykładowo mają dzieci, to mogą też zgodzić się na wspólną spłatę nieruchomości, a w przyszłości przepisanie jej na dziecko. Jak podzielić kredyt hipoteczny po rozwodzie?

Wspólna spłata kredytu hipotecznego

Nie wszyscy chcą po rozwodzie palić za sobą mosty. Niektórym byłym małżonkom udaje się dojść do porozumienia i wypracować przyjacielską relację. Najbardziej powinno zależeć na tym osobom, które biorą rozwód, a mają kredyt i dziecko. Jeśli obie strony się na to zgodzą, to mogą dalej wspólnie spłacać kredyt hipoteczny nawet po rozwodzie.

Decydując się na wspólną spłatę długu, trzeba jednak liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami. W przypadku nieterminowego regulowania rat przez jedną ze stron obie odpowiadają za opóźnienia w spłacie w takim samym stopniu. W dodatku wtedy negatywne wpisy w historii kredytowej pojawią się u obu współkredytobiorców.

Przejęcie spłaty kredytu hipotecznego przez jednego z byłych małżonków

Żona lub mąż – za zgodą banku i drugiego współmałżonka – może wziąć na siebie wszystkie obowiązki związane ze spłatą długu. Jak przejąć kredyt hipoteczny po rozwodzie? Wiąże się to przede wszystkim z koniecznością podpisania aneksu do umowy kredytowej.

Zanim to się jednak stanie, osoba przejmująca dług musi poddać się ponownej analizie zdolności kredytowej. Dopiero jak pomyślnie ją przejdzie, będzie mogła przejąć kredyt. Może się jednak okazać, że jej zdolność kredytowa jest niedostateczna, wtedy nadal może przepisać na siebie finansowanie, ale prawdopodobnie będzie musiała ustanowić dodatkowe zabezpieczenia kredytu lub uzyskać poręczenie innej osoby. O szczegóły dotyczące tego, jak przepisać kredyt hipoteczny po rozwodzie, najlepiej dopytać w banku.

Kredyt po rozwodzie – roszczenie regresowe. Warto dodać, że jeśli były małżonek po rozwodzie sam spłaca wspólne zobowiązanie, a kredyt nie został na niego przepisany, to może żądać w drodze regresu zwrotu świadczenia od byłego współmałżonka. Najczęściej taka osoba może żądać połowy spełnionego świadczenia pieniężnego.

Zmiana współkredytobiorcy

Współmałżonek, który nie ma wystarczającej zdolności kredytowej do samodzielnej spłaty kredytu, a chce go przejąć od swojego byłego partnera, może po prostu zmienić osobę, z którą będzie spłacać dług. Banki zwykle nie mają nic przeciwko temu. Obie strony – współmałżonek będący już współkredytobiorcą i osoba, która ma dopiero współkredytobiorcą zostać – muszą dostarczyć bankowi niezbędne dokumenty, przejść ocenę zdolności kredytowej i podpisać nową umowę kredytową. Na to wszystko musi oczywiście wyrazić zgodę były współmałżonek.

Sprzedaż nieruchomości na której ciąży hipoteka

Zamiast zastanawiać się, jak podzielić mieszkanie z kredytem po rozwodzie, można to mieszkanie najzwyczajniej w świecie sprzedać. Sprzedaż mieszkania po rozwodzie to popularne rozwiązanie kwestii kredytu hipotecznego wśród małżonków biorących rozwód. Ma ono jednak sens jedynie wtedy, gdy cena, jaką można uzyskać, pozwala na spłatę długu.

Trzeba jednak pamiętać, że nieruchomości obciążonej hipoteką nie można sprzedać bez zgody banku. Jeśli jednak nie ma zaległości w spłacie, to z uzyskaniem takiej zgody nie powinno być większego problemu.

Co w sytuacji, gdy były mąż lub żona nie spłaca swojej części kredytu po rozwodzie?

Jeśli była żona lub były mąż nie spłaca kredytu hipotecznego, to bank ma prawo obciążyć spłatą drugiego kredytobiorcę. Z całą pewnością nie będą go interesować ustalenia poczynione między współmałżonkami podczas rozwodu ani fakt regularnej spłaty przez drugą stronę. Dobrym pomysłem w takiej sytuacji jest skorzystanie z pomocy prawnika, a oprócz tego ustalenie nowych warunków spłaty. Ponadto osoba spłacająca finansowanie może później zażądać od byłego partnera zwrotu świadczenia w drodze regresu, o czym pisaliśmy już wyżej.

To warto wiedzieć: Jak otrzymać potwierdzenie spłaty kredytu? Wzór wniosku

Rozwód a kredyt hipoteczny – podsumowanie

Wspólny kredyt hipoteczny a rozstanie to zawsze trudna decyzja, która pociąga za sobą mnóstwo konsekwencji związanych z podziałem majątku i dalszą spłatą długu. Obojgu współmałżonkom powinno zależeć na tym, aby dojść do jakiegoś porozumienia i wypracować satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie.

Rad dotyczących tego, jak dogodnie spłacać kredyt hipoteczny po rozwodzie można poszukać choćby na forum prawnym. Często przy okazji można tam znaleźć pokrzepiające słowa od osób, które przechodzą przez to samo, a udowadniają, że mimo wszystko da się rozwiązać problemy związane z kredytem, spłacić długi i zamknąć rozdział zwany małżeństwem.

Źródła:

rf.gov.pl/faq-malzenstwo-a-finanse/

sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/kredyt-hipoteczny-po-rozwodzie-pismo-wydane-przez-184903261

Komentarze

Powiązane artykuły

Jak wziąć kredyt hipoteczny?

Jak wziąć kredyt hipoteczny krok po kroku?

...do mniej korzystnych warunków umowy kredytowej lub wydłużyć już i tak czasochłonne procedury. Dzięki poniższemu artykułowi dowiesz się, jak wziąć kredyt hipoteczny krok po kroku i czym jest kredyt hipoteczny. Przy staraniu się o kredyty hipoteczne, które zazwyczaj dotyczą znacznych sum pieniężnych, banki wymagają...

Zobacz więcej
10 min. czytania
Budowa domu a Bezpieczny Kredyt 2 proc.

Budowa domu a Bezpieczny Kredyt 2 proc.

...proc. trzeba przedstawić w banku dokumenty dochodowe, dla potwierdzenia posiadania odpowiednio wysokiej zdolności. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Warto posłużyć się kalkulatorem zdolności, by to wyliczyć. Jeśli jest zbyt niska jak na planowaną kwotę kredytu, być może dobrym pomysłem...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Co można odliczyć, korzystając z ulgi termomodernizacyjnej?

Czym jest ulga termomodernizacyjna i kto może z niej skorzystać?

...w takie zmiany, nawet jeśli na ten cel trzeba będzie zaciągnąć kredyt gotówkowy lub nawet kredyt hipoteczny. Warto to tym bardziej zrobić, że...

...na ten cel trzeba będzie zaciągnąć kredyt gotówkowy lub nawet kredyt hipoteczny. Warto to tym bardziej zrobić, że wiele wydatków można odliczyć...

Zobacz więcej
12 min. czytania
jak wziąć Bezpieczny kredyt 2 proc

Jak wziąć Bezpieczny Kredyt 2 proc.?

...uruchomiony 1 lipca 2023, program oferuje preferencyjny kredyt hipoteczny z oprocentowaniem 2% (plus marża banku i inne opłaty) na pierwsze...

...bezpieczny kredyt 2%? Tak samo, jak w przypadku każdego innego kredytu hipotecznego, tak i w przypadku Bezpiecznego kredytu 2%, należy złożyć...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Kredyt hipoteczny w Alior Banku. Warunki oferty, opinie

Kredyt hipoteczny w Alior Banku. Warunki oferty, opinie

...aż kilka różnych opcji. Sprawdźmy jaki w Alior Bank otrzymamy kredyt hipoteczny i jakie opinie krążą wśród klientów banku. Jeśli szukasz...

...bankowych, wśród oferowanych przez niego produktów znajdują się kredyty hipoteczne. Alior Bank Megahipoteka czy Alior Bank Własne M w Wielkim Mieście...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Co lepiej spłacać – kapitał czy odsetki?

Co lepiej spłacać – kapitał czy odsetki?

...2023 roku odnotowaliśmy już dwa spadki poziomu stóp procentowych, co sprawia, że wiele osób zadaje sobie pytanie – czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Zanim przystąpimy do działania, warto dokładnie przeanalizować, w jaki sposób przebiega spłata kredytu. Rata zobowiązania składa się z części kapitałowej...

Zobacz więcej
6 min. czytania