Kredyty hipoteczne 11 min. czytania

Rozwód a kredyt hipoteczny. Co zrobić z kredytem hipotecznym po rozwodzie?

Zaktualizowano: 2022-03-23 09:36
Opublikowano: 2019-10-11 11:52
Średnia ocena: 5,88/6 Głosów: 26
Co zrobić z kredytem hipotecznym po rozwodzie?

Kredyt hipoteczny a rozwód to kwestia, która nurtuje wszystkie małżeństwa stojące w obliczu rozwodu, a mające dług wobec banku do spłacenia. Nie bez powodu zwykło się mówić, że kredyt hipoteczny mocniej wiąże dwoje ludzi niż małżeństwo. Fakt rozwodu nie ma bowiem żadnego znaczenia dla banku, a za spłatę zobowiązania solidarnie odpowiada każda ze stron.

Kredyt hipoteczny to długoterminowe zobowiązanie zazwyczaj opiewające na pokaźną kwotę. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że zwykle przystępuje do niego nie jedna, lecz dwie osoby, a w dodatku tak się składa, że te dwie osoby często tworzą małżeństwo.

Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego powinna być dobrze przemyślana i w większości przypadków taka właśnie jest – w końcu pewnie żadne małżeństwo w momencie zadłużania się nie przewiduje rozwodu. Niestety życie bywa przewrotne i pisze różne scenariusze.

Jeśli i Ty musisz wziąć rozwód albo już jesteś po rozwodzie, a masz z byłą partnerką lub byłym partnerem kredyt hipoteczny do spłacenia, to musicie jak naszybciej rozwiązać tę kwestię. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Rozwód a kredyt hipoteczny – najważniejsze informacje

Jeżeli para zaciągnęła kredyt hipoteczny przed ślubem, a teraz chce wziąć rozwód, to sam kredyt nie jest przeszkodą. Małżonkowie mają prawo formalnie rozwiązać swój związek, ale jednocześnie muszą podjąć kroki mające na celu dostosowanie umowy kredytowej do zaistniałej sytuacji lub jej całkowite rozwiązanie. W końcu kredyt sam się nie spłaci, a za opóźnienia w spłacie będzie odpowiadać każda ze stron. Jak się rozwieść mając kredyt hipoteczny?

Rozwód a kredyt na mieszkanie to problem wielu rozstających się małżeństw. Mimo rozwodu i podziału majątku współkredytobiorcy dalej dzielą ze sobą zaciągnięte wspólnie zobowiązanie i są w takim samym stopniu odpowiedzialni za jego spłatę.

Dłużnicy odpowiadają za spłatę finansowania całym swoim majątkiem, a w razie opóźnień w spłacie bank ma prawo ściągać zadłużenie np. z wynagrodzenia. Rozwód jest sprawą prywatną kredytobiorców, a bankom zależy wyłącznie na tym, by raty kredytowe były regulowane w terminie.

Czy opłaca się spłacić wcześniej kredyt hipoteczny?

Czy należy poinformować bank o rozwodzie?

Wszystko zależy tak naprawdę od sytuacji. Sam fakt rozwodu nie ma dla banku znaczenia, więc nie trzeba informować go o rozstaniu z partnerką lub partnerem. Istotne za to są ustalenia, jakie zostaną poczynione między stronami i porozumienie, jakie zawiążą.

Jeśli ktoś ma wspólny kredyt hipoteczny, a bierze rozwód, to siłą rzeczy musi dogadać się z byłym małżonkiem, kto przejmuje nieruchomość i spłaca drugą stronę. Jeżeli małżonkowie umówią się, że któreś z nich w wyniku podziału majątku przejmie od byłego partnera połowę nieruchomości, to ta osoba musi wziąć też całość obciążającej ją hipoteki, a co za tym idzie, przejąć na siebie obowiązki związane ze spłatą długu. A o tym fakcie już trzeba poinformować bank i dopełnić niezbędnych formalności z tym związanych.

Podział majątku a kredyt hipoteczny

O ile małżonkowie nie mieli podpisanej intercyzy, to od chwili zawarcia związku małżeńskiego funkcjonowali w ramach tzw. wspólnoty majątkowej. Zatem cały zgromadzony w trakcie wspólnego życia majątek w momencie rozwodu musi ulec podziałowi.

Podział majątku a kredyt hipoteczny w 2022 roku

Małżonkowie spłacający kredyt hipoteczny powinni dogadać się między sobą i przeprowadzić podział majątku u notariusza. Jeśli nie dojdą do porozumienia w kwestii podziału nieruchomości, jedynym wyjściem będzie sądowy podział wspólnego majątku.

Jak podzielić dom po rozwodzie? Są trzy rozwiązania: jeden z małżonków może przejąć dom i spłacić drugiego, dom można sprzedać i zrobić podział uzyskanej za niego kwoty lub przeprowadzić fizyczny podział domu. W przypadku mieszkania raczej ostatnia opcja nie wchodzi w grę. W zależności od decyzji, jaką podejmą małżonkowie, zależeć będzie dalsza spłata kredytu.

Jeśli w wyniku podziału majątku nieruchomość trafi do jednego z byłych małżonków, to drugi przestaje być stroną umowy kredytowej. Nie dzieje się to jednak automatycznie, a formalności z tym związanych trzeba niezwłocznie dopełnić w banku.

Gdy kredyt hipoteczny jest na jednego z małżonków, a para bierze rozwód, to za spłatę zobowiązania odpowiada wyłącznie ta osoba, która go zaciągnęła. Akurat w tej kwestii nic się nie zmienia.

Czy kredyt hipoteczny na jednego z małżonków się opłaca? Czy bank udzieli zgody na kredyt hipoteczny na jednego małżonka?

Rozwód a spłata kredytu hipotecznego

Scenariuszy dotyczących tego, jak można rozwiązać kwestię rozwodu a kredytu hipotecznego na mieszkanie, jest co najmniej kilka. W najlepszej sytuacji są byli małżonkowie, którym uda się wypracować zadowalające obie strony rozwiązanie. Oczywiście mogą też przystać na to, że razem będą solidarnie spłacać dług. Kredyt hipoteczny a rozwód – jak to wygląda w świetle prawa?

Kredyt hipoteczny po rozwodzie – kto zobowiązany jest do spłaty kredytu?

Zwykle nie jest jednoznacznie powiedziane, kto spłaca kredyt hipoteczny po rozwodzie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy kredytobiorcą była jedna ze stron. Wtedy po rozwodzie ta osoba zobowiązania jest do spłaty zaciągniętego zobowiązania. W przeciwnym razie kwestia ta musi zostać rozwiązana prawnie, a po dojściu do porozumienia małżonkowie powinni zatroszczyć się o to, by stosowne zapisy o tym, jak będzie wyglądać dalsza spłata kredytu oraz kto i w jakim stopniu jest odpowiedzialny za regulowanie rat, znalazły się w aneksie do umowy kredytowej.

Rozwód z orzeczeniem o winie a kredyt hipoteczny

Wydawać by się mogło, że w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie całą odpowiedzialność za sytuację, w tym także za spłatę kredytu hipotecznego, powinien wziąć na siebie małżonek, który doprowadził do rozpadu małżeństwa. W świetle prawa jednak ta osoba nie ma takiego obowiązku, a to, czy przejmie na siebie spłatę finansowania zależy wyłącznie od jej dobrej woli. Jeśli się na to zgodzi, powinna postarać się o przepisanie zobowiązania na siebie.

Kliknij i sprawdź: Zniesienie współwłasności – jak napisać wniosek i jak długo trwa sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości?

Rozwód a kredyt hipoteczny – możliwe rozwiązania

Podział mieszkania z kredytem po rozwodzie wydaje się rzeczą naturalną. Byli małżonkowie muszą ustalić, który z nich chce przejąć dom lub mieszkanie i spłacić drugiego. Jeśli przykładowo mają dzieci, to mogą też zgodzić się na wspólną spłatę nieruchomości, a w przyszłości przepisanie jej na dziecko. Jak podzielić kredyt hipoteczny po rozwodzie?

Wspólna spłata kredytu hipotecznego

Nie wszyscy chcą po rozwodzie palić za sobą mosty. Niektórym byłym małżonkom udaje się dojść do porozumienia i wypracować przyjacielską relację. Najbardziej powinno zależeć na tym osobom, które biorą rozwód, a mają kredyt i dziecko. Jeśli obie strony się na to zgodzą, to mogą dalej wspólnie spłacać kredyt hipoteczny nawet po rozwodzie.

Decydując się na wspólną spłatę długu, trzeba jednak liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami. W przypadku nieterminowego regulowania rat przez jedną ze stron obie odpowiadają za opóźnienia w spłacie w takim samym stopniu. W dodatku wtedy negatywne wpisy w historii kredytowej pojawią się u obu współkredytobiorców.

Przejęcie spłaty kredytu hipotecznego przez jednego z byłych małżonków

Żona lub mąż – za zgodą banku i drugiego współmałżonka – może wziąć na siebie wszystkie obowiązki związane ze spłatą długu. Jak przejąć kredyt hipoteczny po rozwodzie? Wiąże się to przede wszystkim z koniecznością podpisania aneksu do umowy kredytowej.

Zanim to się jednak stanie, osoba przejmująca dług musi poddać się ponownej analizie zdolności kredytowej. Dopiero jak pomyślnie ją przejdzie, będzie mogła przejąć kredyt. Może się jednak okazać, że jej zdolność kredytowa jest niedostateczna, wtedy nadal może przepisać na siebie finansowanie, ale prawdopodobnie będzie musiała ustanowić dodatkowe zabezpieczenia kredytu lub uzyskać poręczenie innej osoby. O szczegóły dotyczące tego, jak przepisać kredyt hipoteczny po rozwodzie, najlepiej dopytać w banku.

Kredyt po rozwodzie – roszczenie regresowe. Warto dodać, że jeśli były małżonek po rozwodzie sam spłaca wspólne zobowiązanie, a kredyt nie został na niego przepisany, to może żądać w drodze regresu zwrotu świadczenia od byłego współmałżonka. Najczęściej taka osoba może żądać połowy spełnionego świadczenia pieniężnego.

Zmiana współkredytobiorcy

Współmałżonek, który nie ma wystarczającej zdolności kredytowej do samodzielnej spłaty kredytu, a chce go przejąć od swojego byłego partnera, może po prostu zmienić osobę, z którą będzie spłacać dług. Banki zwykle nie mają nic przeciwko temu. Obie strony – współmałżonek będący już współkredytobiorcą i osoba, która ma dopiero współkredytobiorcą zostać – muszą dostarczyć bankowi niezbędne dokumenty, przejść ocenę zdolności kredytowej i podpisać nową umowę kredytową. Na to wszystko musi oczywiście wyrazić zgodę były współmałżonek.

Sprzedaż nieruchomości na której ciąży hipoteka

Zamiast zastanawiać się, jak podzielić mieszkanie z kredytem po rozwodzie, można to mieszkanie najzwyczajniej w świecie sprzedać. Sprzedaż mieszkania po rozwodzie to popularne rozwiązanie kwestii kredytu hipotecznego wśród małżonków biorących rozwód. Ma ono jednak sens jedynie wtedy, gdy cena, jaką można uzyskać, pozwala na spłatę długu.

Trzeba jednak pamiętać, że nieruchomości obciążonej hipoteką nie można sprzedać bez zgody banku. Jeśli jednak nie ma zaległości w spłacie, to z uzyskaniem takiej zgody nie powinno być większego problemu.

Co w sytuacji, gdy były mąż lub żona nie spłaca swojej części kredytu po rozwodzie?

Jeśli była żona lub były mąż nie spłaca kredytu hipotecznego, to bank ma prawo obciążyć spłatą drugiego kredytobiorcę. Z całą pewnością nie będą go interesować ustalenia poczynione między współmałżonkami podczas rozwodu ani fakt regularnej spłaty przez drugą stronę. Dobrym pomysłem w takiej sytuacji jest skorzystanie z pomocy prawnika, a oprócz tego ustalenie nowych warunków spłaty. Ponadto osoba spłacająca finansowanie może później zażądać od byłego partnera zwrotu świadczenia w drodze regresu, o czym pisaliśmy już wyżej.

To warto wiedzieć: Jak otrzymać potwierdzenie spłaty kredytu? Wzór wniosku

Rozwód a kredyt hipoteczny – podsumowanie

Wspólny kredyt hipoteczny a rozstanie to zawsze trudna decyzja, która pociąga za sobą mnóstwo konsekwencji związanych z podziałem majątku i dalszą spłatą długu. Obojgu współmałżonkom powinno zależeć na tym, aby dojść do jakiegoś porozumienia i wypracować satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie.

Rad dotyczących tego, jak dogodnie spłacać kredyt hipoteczny po rozwodzie można poszukać choćby na forum prawnym. Często przy okazji można tam znaleźć pokrzepiające słowa od osób, które przechodzą przez to samo, a udowadniają, że mimo wszystko da się rozwiązać problemy związane z kredytem, spłacić długi i zamknąć rozdział zwany małżeństwem.

Źródła:

rf.gov.pl/faq-malzenstwo-a-finanse/

sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/kredyt-hipoteczny-po-rozwodzie-pismo-wydane-przez-184903261

Komentarze

Powiązane artykuły

Mieszkanie na Start. Ile wyniesie rata kredytu? Warunki programu

Mieszkanie na Start. Ile wyniesie rata kredytu? Warunki programu

...to może Cię zainteresować: Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt hipoteczny? Bezpieczny Kredyt 2% nie wprowadzał progów dochodowych. W...

...od kiedy będzie dostępny? Obecnie projekt zakładający tanie kredyty hipoteczne znajduje się na ścieżce legislacyjnej – jest w trakcie...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

...udzielone: Sprawdź: Czy warto teraz brać kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy? Kredyt dla mundurowych, obecny w okresowych lub stałych ofertach...

...zbudowanie wystarczająco wysokiego wkładu własnego na kredyt hipoteczny dla policjanta lub żołnierza. Kredyt hipoteczny w ING Banku...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

...źródeł. Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Już na samym początku procesu ubiegania się o kredyt, bank prosi...

...źródła dochodu? Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Dochód z umowy o pracę jest traktowany jako jeden z najbardziej...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Do ilu banków można złożyć wniosek o kredyt hipoteczny?

Do ilu banków można złożyć wniosek o kredyt hipoteczny?

...najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i możliwościom finansowym. W ten sposób masz większe szanse na znalezienie oferty, która będzie najkorzystniejsza dla Ciebie. Liczba składanych wniosków o kredyt hipoteczny może budzić wątpliwości. Co do zasady, można składać wiele wniosków o kredyt hipoteczny, jednak warto robić to z rozwagą. BIK podaje, że złożenie kilku zapytań kredytowych w krótkim...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Jak obliczyć koszt budowy domu {{year}} i jak sporządzić kosztorys?

Jak obliczyć koszt budowy domu 2024 i jak sporządzić kosztorys?

...nie zastąpi profesjonalnego kosztorysu. Oceń swoje szanse na kredyt hipoteczny – sprawdź nasz kalkulator zdolności kredytowej! Kosztorys...

...dostarczyć kosztorys budowy domu do banku. Wkład własny przy kredycie hipotecznym to minimum 20%, chyba że zdecydujesz się na ubezpieczenie niskiego...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Książeczka mieszkaniowa premia gwarancyjna {{year}}

Książeczka mieszkaniowa premia gwarancyjna 2024

...na precyzyjne i oficjalne wyliczenie przysługującej premii. Dzięki temu możesz wyliczyć ile pieniędzy będziesz posiadać na wkład własny, jeśli interesuje Cię kredyt hipoteczny. Od 19 stycznia 2021 roku, wszyscy posiadacze książeczek mieszkaniowych muszą dokonać ich rejestracji w banku, który zarządza ich rachunkiem. Rejestracja musi być...

Zobacz więcej
15 min. czytania