Kredyty hipoteczne 11 min. czytania

Rozwód, a kredyt hipoteczny - Poradnik - Podział majątku, mieszkanie, dom, przepisanie kredytu

Zaktualizowano: 2021-02-02 09:54
Opublikowano: 2019-10-11 11:52
Średnia ocena: 5,96/6 Głosów: 24
Rozwód, a kredyt hipoteczny - Poradnik - Podział majątku, mieszkanie, dom, przepisanie kredytu

Wiele osób żartuje, że kredyt hipoteczny mocniej cementuje związek niż małżeństwo. Trzeba przyznać, że w tym stwierdzeniu jest wiele prawdy. Z tego względu wszyscy eksperci zalecają, aby decyzję o zaciągnięciu kredytu hipotecznego podejmować w sposób przemyślany i odpowiedzialny. Jak pokazują statystyki, ilość rozwodów w Polsce rośnie z roku na rok. Koniec małżeństwa to jednocześnie początek kłopotów ze spłatą wspólnego kredytu hipotecznego. Co zrobić w sytuacji, gdy planujemy się rozwieść, a do spłacenia została połowa rat? W jaki sposób spłaca się kredyt hipoteczny po rozwodzie? Odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania znajdą Państwo w niniejszym artykule.

Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie?  - kilka najważniejszych informacji, o których trzeba pamiętać

Warto pamiętać o tym, że wraz z zawarciem związku małżeńskiego, zgodnie z przepisami polskiego prawa, między małżonkami powstaje wspólnota majątkowa. W sytuacji, gdy małżeństwo posiada kredyt hipoteczny i planuje się rozwieść, za jego spłatę będzie odpowiedzialna ta osoba, która chce zostać w zakupionej nieruchomości. Oczywiście ustne ustalenia pomiędzy małżonkami nie są wystarczające ani wiążące dla banku. Jeśli uzyskaliśmy już rozwód, to w żaden sposób nie zmienia to naszej umowy z bankiem. Z tego względu gorąco zachęcamy, aby dopilnować wszystkich formalności dotyczących kredytu hipotecznego i wspólnie zastanowić się nad najlepszymi rozwiązaniami.

Problemów z kredytem hipotecznym po rozwodzie jest oczywiście cała masa. Najważniejszy wynika oczywiście z okresu kredytowania, który z reguły wynosi kilkadziesiąt lat. W jaki sposób poradzić sobie ze spłatą rat? Jakie znaczenie ma wspólność bądź rozdzielność majątkowa? Jaka jest zależność między wspólnym majątkiem a wspólnym kredytem? Oczywiście zostaje pytanie najważniejsze: co zrobić z mieszkaniem, na które zaciągnięty był kredyt?

Rozdzielność majątkowa i podział majątku a kredyt hipoteczny 

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym znajdziemy przepisy, które dokładnie precyzują, iż wraz z zawarciem związku małżeńskiego dochodzi do powołania ustawowej wspólnoty majątkowej. Dotyczy to wszystkich przedmiotów majątkowych, które małżonkowie nabyli w trakcie małżeństwa - zarówno wspólnie, jak i w sposób indywidualny. Oczywiście każda ze stron może posiadać prywatny majątek osobisty, który nie będzie wliczany do wspólności.  Bardzo ważne jest także to, iż w czasie trwania małżeństwa żadna ze stron nie może żądać podziału wspólnego majątku lub samodzielnie zarządzać jego częścią. Każda czynność dotycząca rozporządzania wspólnym majątkiem wymaga zgody obu małżonków - mowa tutaj na przykład o sprzedaży domu. Ze wspólnością majątkowa wiąże się też obowiązek wspólnego zaciągania kredytu hipotecznego.

W majątku osobistym mogą znajdować się wszelkie przedmioty, które dany małżonek pozyskał przed zawarciem małżeństwa oraz odziedziczone bądź podarowane przez kogoś. W zależności od potrzeb i uzgodnień małżonków, można również zdecydować się na podpisanie umowy o rozdzielności majątkowej. Aby ją sformalizować, należy udać się do notariusza przed zawarciem lub w trakcie trwania małżeństwa. Wraz z podpisaniem intercyzy, każdy małżonek będzie miał w swoim posiadaniu majątek osobisty, za który będzie odpowiadał we własnym zakresie. W jaki sposób intercyza wpływa na wspólne zaciągnięcie kredytu hipotecznego? Małżonkowie mają możliwość wspólnego nabycia nieruchomości, jednak dom bądź mieszkanie będzie własnością każdego z małżonków na zasadzie współwłasności, czyli w określonej części.

Kredyt mieszkaniowy a rozwód - dostępne rozwiązania

Każde małżeństwo ze wspólnością majątkową decydujące się na rozwód, będzie musiało podzielić się wspólnym majątkiem. Praktyka pokazuje, że podział majątku przebiega z reguły o wiele prościej i szybciej aniżeli podział wspólnych zobowiązań finansowych. W takich sytuacjach jest to jeden z najważniejszych problemów, któremu trzeba stawić czoła.

Jeśli między małżonkami dochodzi do konfliktu w zakresie podziału majątku, ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje sądZupełnie inaczej jest jednak w kwestii wspólnych kredytów hipotecznych i innych zobowiązań finansowych. Uwarunkowane jest to tym, iż przed wierzycielem bez względu na rozwój i tak odpowiadają oni razem. Umowa kredytu hipotecznego w ogóle nie wchodzi w obszar kompetencji sądu. Tutaj nasuwa się pytanie: w jaki sposób określić zasady spłacania kredytu hipotecznego po rozwodzie? Rozwiązanie, które cieszy się największą popularnością, to dojście do porozumienia. Warto wiedzieć, że istnieje kilka możliwości - np. spłatę kredytu może wziąć na siebie osoba, która chce pozostać w zakupionej nieruchomości lub zdecydować się na wspólną spłatę kredytu. Można również podjąć decyzję o sprzedaży lub wynajmie mieszkania.

Spłata kredytu hipotecznego przez jednego z małżonków - jakie dokumenty trzeba dostarczyć do banku?

W sytuacji, gdy małżonkowie dojdą do porozumienia i zdecydują, że jeden z nich zostaje w mieszkaniu i chce ponosić całą odpowiedzialność za terminową spłatę kredytu hipotecznego, muszą to oczywiście uzgodnić z bankiem i podpisać stosowne dokumenty. Dokładne zasady tej procedury zawarte są w art. 519 - 526 Kodeksu Cywilnego. Osoba, która chce wziąć na siebie spłatę kredytu, zobowiązana jest do wystosowania wniosku do banku, który przyznał małżeństwu kredyt. Złożenie wniosku uruchamia specjalną procedurę. Były współmałżonek musi również przygotować dokument, w którym zwalnia z obowiązku spłaty kredytu jedną ze stron. Ochronę małżonkowi gwarantuje art. 392 Kodeksu Cywilnego. Były małżonek, który uzyska prawo do nieruchomości, będzie zobowiązany do terminowej spłaty rat kredytu hipotecznego. Musi również dbać o to, aby bank nie kierował żadnych roszczeń do małżonka, którego pozbawiono praw do nieruchomości.

Uruchomiona przez bank procedura polega na zweryfikowaniu zdolności finansowej danego konsumenta. Bank przed udzieleniem zgody na samodzielną spłatę kredytu przez jednego z małżonków musi w sposób dogłębny sprawdzić, czy będzie ona w stanie spłacać wszystkie raty kredytu hipotecznego.Do powtórnej analizy zdolności kredytowej trzeba się dobrze przygotować. Będzie ona sprawdzana tak samo dokładnie, jak za pierwszym razem. Jeśli osoba składająca wniosek posiada jakieś dodatkowe zobowiązania finansowe, np. raty za sprzęty elektroniczne lub AGD, najlepiej, aby spłaciła je wcześniej. Banki preferują klientów mających "czyste konto".  W sytuacji, gdy bank stwierdzi, że osoba składająca wniosek nie posiada odpowiedniej zdolności finansowej do uregulowania długu, poprosi go o dodatkowe zabezpieczenie lub zażąda, by do kredytu została dołączona kolejna osoba. Z kolei przy pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku, zostanie utworzony specjalny aneks, w którym jeden z małżonków zostanie samodzielnym kredytobiorcą. Po podpisaniu dokumentu o przejęciu długu konieczne jest także dokonanie niezbędnych zmian wpisu hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości.

Dodatkowy kredytobiorca - czy takie rozwiązanie się opłaca?

Jeśli okaże się, że bank nie zgadza się na przejęcie długu przez jednego z małżonków, można zdecydować się na przeprowadzenie procedury wymiany kredytobiorcy. Kogo można poprosić o taką pomoc? Musi to być oczywiście osoba, która według opinii banku posiada odpowiednią zdolność kredytową. Każdy bank nieco inaczej określa kryteria w tym zakresie, dlatego zalecamy, aby w takich okolicznościach skorzystać z pomocy doradcy kredytowego.

Eksperci wskazują jednak, że poszukiwanie dodatkowego kredytobiorcy jest jest jednym z najtrudniejszych rozwiązań, dlatego należy się na nie zdecydować tylko w ostateczności. Zaangażowanie osoby trzeciej może przysporzyć nam wielu kłopotów. Dodatkowa osoba zaangażowana do spłaty kredytu musi mieć świadomość, że pomagając nam w taki sposób, zaciąga w świetle prawa kredyt na mieszkanie. Jest odpowiedzialna za jego spłatę w taki sam sposób jak my. Jeśli powinie nam się noga, bank nakaże jej spłatę wszystkich zobowiązań.

Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie - jakie dokumenty będą potrzebne?

Kolejnym dostępnym rozwiązaniem jest sprzedaż nieruchomości objętej kredytem hipotecznym. Jest to dobre rozwiązanie tylko wtedy, gdy pozwoli na spłacenie wszystkich zobowiązań wobec banku. Nie zawsze się tak dzieje, ponieważ od momentu zakupu domu lub mieszkania mogło zajść wiele okoliczności wpływających na spadek jego wartości rynkowej. Mowa tutaj o okolicznościach takich jak pogorszenie standardów w mieszkaniu, zły stan techniczny budynku bądź uciążliwe inwestycje w najbliższej okolicy.

Najtrudniejszą sytuację mają osoby posiadające kredyty walutowe (w szczególności "frankowicze"), którzy mimo tego, iż spłacają swój kredyt od kilku lat, nadal muszą oddać kwotę większą niż ta, którą pożyczali w ramach kredytu. Podczas sprzedaży mieszkania po rozwodzie będą nam potrzebne różne dokumenty - akt notarialny zakupu mieszkania, zaświadczenie o braku zaległości w opłatach od spółdzielni mieszkaniowej, zaświadczenie z urzędu o braku osób zameldowanych oraz dokument od notariusza z decyzją o podziale majątku i orzeczenie sądowe o rozwodzie.

Wynajem nieruchomości, czyli prosty sposób na spłatę rat kredytu hipotecznego

Rozwód nie zawsze jest równoznaczny ze znaczącym pogorszeniem relacji - duża liczba par decyduje się na pozostanie w poprawnych stosunkach i wspólnie podejmują w zgodzie wszelkie decyzje odnośnie posiadanej nieruchomości. Jeśli sprzedaż nieruchomości jest nieopłacalnym rozwiązaniem, można zdecydować się na wynajem. Dzięki dochodowi z wynajmowania mieszkania lub domu, można pokryć całość bądź większość rat kredytu hipotecznego. Jeśli nie możemy lub nie chcemy sprzedawać nieruchomości, ponieważ pragniemy zapisać ją dzieciom, wynajem będzie strzałem w dziesiątkę.

Oczywiście do wynajmu mieszkania trzeba się odpowiednio przygotować. Niezbędne jest wyszukanie lokatorów oraz załatwienie wszystkich niezbędnych formalności. W późniejszym okresie trzeba również pamiętać o tym, żeby na bieżąco kontrolować aktualny stan nieruchomości. Wynajem nieruchomości po rozwodzie może okazać się zadaniem trudnym dla osób, które nie chcą utrzymywać jakichkolwiek kontaktów ze swoim byłym małżonkiem. Istnieje jednak możliwość skorzystania z usług firm zewnętrznych, które w naszym imieniu zajmą się poszukaniem lokatorów oraz pobieraniem opłat z tytułu wynajmu.

Rozwód a kredyt hipoteczny - dostępnych rozwiązań jest bardzo wiele

W powyższym artykule zaprezentowaliśmy szereg możliwości na uregulowanie zasad dotyczących spłaty kredytu przez rozwodzące się małżeństwa. Ilość dostępnych rozwiązań jest spora, dlatego warto przedyskutować ze swoim współmałżonkiem wszystkie warianty. Zawsze trzeba pamiętać o tym, aby wykazać się dobrą wolą i zrozumieniem dla drugiej strony. Wszystkie ustalenia muszą mieć formę pisemną, dlatego konieczne jest podpisanie aneksu do umowy kredytowej.

Komentarze

Powiązane artykuły

Kredyt hipoteczny w mBanku
27.01.2022

Kredyt hipoteczny w mBanku – sprawdź ofertę, warunki i koszt kredytu mieszkaniowego w mBanku!

W mBanku kredyt hipoteczny wziąć można na zakup mieszkania lub działki, budowę domu lub remont nieruchomości. Pożyczyć można dużo i na długo, otrzymując przy tym całkiem atrakcyjne warunki kredytowania. Chcesz poznać więcej szczegółów? Przeczytaj nasz artykuł i przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt hipoteczny w mBanku.
Zobacz więcej
17 min. czytania
Hipoteka - co to jest i na czym polega?
25.01.2022

Co to jest hipoteka na nieruchomości i jakie są rodzaje hipotek?

...ksiąg wieczystych. Wniosek może złożyć bank (jako wierzyciel hipoteczny) lub właściciel nieruchomości, który w tym wypadku jest kredytobiorcą. Najczęściej jednak to osoby zaciągające kredyt hipoteczny zobowiązane są do dopełnienia wszystkich formalności. Na szczęście nie musisz samemu tworzyć urzędowego pisma i zastanawiać się co zawiera hipoteka. Wniosek o wpis składa się na gotowym...

Zobacz więcej
10 min. czytania
Raty annuitetowe - co to jest?
18.01.2022

Raty annuitetowe – czy warto się na nie decydować? Sprawdź!

Rata annuitetowa to stosunkowo rzadko używane i dla wielu osób obco brzmiące określenie raty często wybieranej przy kredycie, a mianowicie raty równej. To jedna z dwóch standardowych opcji spłaty kredytu, zaraz obok raty malejącej. Decydujący się na nią kredytobiorca będzie zobowiązany przelewać bankowi przez określony w umowie czas ratę w stałej kwocie. Czy opłaca się...
Zobacz więcej
9 min. czytania
Kredyt gotówkowy dla młodych małżeństw
14.01.2022

Ile kosztuje kredyt dla młodych małżeństw? Sprawdź warunki kredytu gotówkowego i kredytu hipotecznego dla młodych małżeństw

...każdemu łatwo jest wziąć samemu kredyt gotówkowy, podobnie zresztą, jak i kredyt hipoteczny dla wielu osób jest...

...jest wziąć samemu kredyt gotówkowy, podobnie zresztą, jak i kredyt hipoteczny dla wielu osób jest poza ich zasięgiem. Dlatego banki oferują...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Czym różni się hipoteka kaucyjna od zwykłej?
14.01.2022

Czym jest hipoteka kaucyjna? Czym różni się hipoteka kaucyjna od zwykłej?

...o hipotece kaucyjnej mogłeś nawet nie słyszeć, zwłaszcza gdy o kredyt hipoteczny występujesz dopiero teraz i robisz to po raz pierwszy. Wszystko...

...cię zainteresować: Na czym polega i ile kosztuje ubezpieczenie kredytu hipotecznego? Aby lepiej zrozumieć, na czym polegała hipoteka kaucyjna, warto...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Kredyt na wkład własny – czy to możliwe?
13.01.2022

Kredyt na wkład własny – czy to możliwe?

...niż początkowo założyłeś? Sprawdź, czy wnioskowanie o kredyt gotówkowy w takiej sytuacji to dobry pomysł. Kredyt hipoteczny to...

...kredytów hipotecznych stanowi jednak, że wkład własny na kredyt hipoteczny nie powinien być mniejszy niż 20% wartości kredytowanej...

Zobacz więcej
8 min. czytania