Krajowy Rejestr Długów. Jak sprawdzić czy jestem w KRD?

KRD za darmo – czy to możliwe? Tak! W KRD możesz zweryfikować swoje dane bez opłat. W tym artykule pokażemy, jak krok po kroku możesz to zrobić, by mieć pewność, że Twoje dane nie są zarejestrowane jako dłużne. Skorzystanie z możliwości, jaką oferuje KRD, pozwala na lepsze zarządzanie swoimi finansami i uniknięcie potencjalnych problemów związanych z zadłużeniem. Dowiedz się, jak łatwo i za darmo możesz sprawdzić swoją obecność w Krajowym Rejestrze Długów, korzystając z dostępnych narzędzi.
Ekspert
Olga Domagała
Analityk finansowy
Krajowy Rejestr Długów. Jak sprawdzić czy jestem w KRD?

Interesuje Cię Krajowy Rejestr Długów? Zadajesz sobie pytanie – jak sprawdzić, czy jestem na liście? Weryfikacja nie jst trudnym zadaniem. Wystarczy kilka kroków, aby dowiedzieć się, aby pobrać raport na swój temat. Jeśli potrzebujesz dodatkowych pieniędzy na spłatę zadłużenia, sprawdź ranking kredytów gotówkowych.

Czym jest KRD?

Zastanawiasz się, co to jest KRD? Krajowy Rejestr Długów, to swoista "biblioteka" informacji o długach w Polsce. Gromadzi dane o tym, kto i ile jest winien – dotyczy to zarówno osób prywatnych, firm, jak i innych organizacji. Dzięki KRD, można łatwo sprawdzić, czy ktoś ma problemy z płatnościami, co jest bardzo pomocne np. przy decydowaniu o udzieleniu pożyczki czy współpracy biznesowej. Rejestr działa na podstawie specjalnej ustawy, co oznacza, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem.

Sprawdzenie siebie w KRD, czyli weryfikacja, to prosty proces. Można to zrobić online, na stronie KRD lub przez aplikację. Co ważne, raz na pół roku każdy może sprawdzić swoje dane za darmo. To dobry sposób, aby upewnić się, że nie ma na naszej liście niespodziewanych długów.

Baza KRD to zbiór informacji o zaległościach finansowych. Jeśli ktoś nie zapłacił swojego długu większego niż 200 zł i zalega z tym ponad 60 dni, jego dane trafią do bazy. To ważne narzędzie, dzięki któremu można ocenić, czy współpraca z daną osobą lub firmą jest bezpieczna. Oprócz wpisu w KRD, dowiedz się również jak sprawdzić, czy jestem w BIK za darmo.

Jak działa KRD?

Krajowy Rejestr Długów to system, który działa jako centralny punkt informacji o zobowiązaniach finansowych w Polsce. Jego działanie można przedstawić w kilku kluczowych punktach:

 1. Zgłaszanie długu do KRD – wierzyciele (firmy, banki, instytucje finansowe, a nawet osoby prywatne) mają możliwość zgłoszenia długu do KRD, jeśli ich dłużnik nie reguluje należności na czas. Jeśli ktoś pożyczył pieniądze od banku i nie spłaca rat, bank może zgłosić ten dług do KRD, informując o zaległości. 
 2. Weryfikacja przez inne podmioty – przedsiębiorstwa i osoby prywatne mogą sprawdzić w KRD, czy ich potencjalni kontrahenci lub klienci mają niespłacone długi, co pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem. Przed podpisaniem umowy z nowym dostawcą, firma sprawdza go w KRD, aby upewnić się, że nie ma zaległości wobec innych partnerów biznesowych. 
 3. Dostępność informacji KRD online (KRD sprawdzenie siebie) – KRD oferuje platformę online, gdzie po zalogowaniu można zarówno sprawdzić swoją sytuację dłużną, jak i zgłosić niespłacony dług innej osoby lub firmy. Osoba prywatna podejrzewająca, że może mieć zaległości, loguje się na swoje konto w KRD, aby zweryfikować swoją sytuację finansową. 
 4. KRD wezwanie do zapłaty przed zgłoszeniem długu – zazwyczaj przed zgłoszeniem długu do KRD, wierzyciel wysyła dłużnikowi wezwanie do zapłaty, dając mu ostatnią szansę na uregulowanie zobowiązań. Firma X wysyła wezwanie do zapłaty do klienta, który zalega z płatnością za usługi. Jeśli klient nie ureguluje długu, firma zgłosi sprawę do KRD. 
 5. Okres widoczności długu w KRD – zastanawiasz się, jak długo widnieje wpis w KRD? Informacje o długu są widoczne w KRD przez określony czas, zwykle do momentu jego uregulowania. Po spłacie długu, wpis może zostać usunięty, ale część informacji może być przechowywana przez system na potrzeby archiwalne. Po spłacie zaległego kredytu, informacja o długu zostaje usunięta z KRD, co poprawia zdolność kredytową dłużnika.  KRD pełni funkcję ważnego narzędzia w zarządzaniu ryzykiem finansowym, pomagając zarówno wierzycielom w odzyskiwaniu należności, jak i dłużnikom w utrzymaniu dobrej historii kredytowej.

Kto może trafić na listę KRD?

Na listę KRD może trafić praktycznie każdy, kto nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych. Obejmuje to zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, a także inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 • Osoby prywatne – jeśli ktoś zaciągnął dług i nie reguluje go w ustalonym terminie, wierzyciel ma prawo zgłosić tę sytuację do KRD. Długi mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak niezapłacone rachunki za telefon, kredyty bankowe, pożyczki czy zaległości w płatnościach za usługi. 
 • Przedsiębiorstwa – firmy, które nie płacą swoich faktur na czas, mogą zostać zgłoszone do KRD przez swoich wierzycieli. Dotyczy to zarówno długów handlowych, jak i zobowiązań wobec dostawców, usługodawców czy instytucji finansowych. 
 • Inne jednostki organizacyjne – organizacje nieposiadające osobowości prawnej, takie jak spółdzielnie, stowarzyszenia czy fundacje, również mogą zostać wpisane do KRD za niespłacane zobowiązania. 

Wpis do KRD jest możliwy po spełnieniu pewnych warunków, między innymi:

 • Dług musi przekraczać 200 zł dla osób fizycznych i przedsiębiorców oraz 500 zł dla jednostek sektora finansów publicznych.
 • Zaległość w płatności musi wynosić co najmniej 60 dni. 

To warto przeczytać: Czym jest oddłużanie?

Jakie dane zbiera Krajowy Rejestr Długów?

KRD zbiera szeroki zakres danych dotyczących zobowiązań finansowych, które pomagają w ocenie wiarygodności finansowej osób oraz przedsiębiorstw.

 1. Dane identyfikacyjne – Dla osób fizycznych: imię, nazwisko, PESEL (lub data urodzenia, jeśli PESEL nie jest dostępny), adres zamieszkania. Dla przedsiębiorstw: nazwa firmy, NIP, REGON, adres siedziby. 
 2. Informacje o zobowiązaniach –  kwota długu, termin zapłaty, informacja o rodzaju zobowiązania (np. kredyt, pożyczka, zaległości czynszowe, niezapłacone faktury). Data zgłoszenia długu do KRD, aktualny status długu (np. niespłacony, częściowo spłacony, spłacony). 
 3. Historia długu – zmiany w wysokości długu, częściowe spłaty, informacje o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. 
 4. Dane kontakt wierzyciela – nazwa lub imię i nazwisko wierzyciela, adres kontaktowy, dane do kontaktu (np. telefon, e-mail). 

KRD, czyli raport jest dokumentem, który zawiera wszystkie zgromadzone informacje na temat danej osoby lub przedsiębiorstwa. Może być wygenerowany przez samego zainteresowanego, jak również przez inne podmioty, które mają do tego uprawnienia (np. banki, firmy pożyczkowe, potencjalni kontrahenci. Pozwala na kompleksową ocenę ryzyka związanego z nawiązaniem relacji biznesowej lub udzieleniem kredytu. 

Dane zgromadzone w KRD dają obraz finansowej wiarygodności osób i przedsiębiorstw, ułatwiając podejmowanie decyzji gospodarczych i zapobiegając ryzyku niewypłacalności. Sprawdź również parabanki bez BIK, BIG i KRD, aby dowiedzieć się, kto udzieli Ci chwilówki bez baz. Sprawdź również, jak działa baza ERIF.

Kto może zgłosić informacje do KRD?

Wpis do KRD jest regulowany przez warunki, które określają, kto i w jakich okolicznościach może zgłosić informacje o zobowiązaniach finansowych.

 • Przedsiębiorstwa – wszelkiego rodzaju firmy, niezależnie od wielkości i formy prawnej, mogą zgłaszać niespłacone długi swoich kontrahentów.
 • Instytucje finansowe – banki, firmy pożyczkowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i inne podmioty udzielające kredytów mogą zgłaszać niespłacone zobowiązania kredytowe i pożyczkowe.
 • Osoby prywatne – mogą zgłaszać długi wynikające z umów cywilnoprawnych, np. nieuregulowane pożyczki osobiste.
 • Inne organizacje – stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe i inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej mogą również zgłaszać długi. 

Warunki wpisu do KRD 

Zanim dług zostanie wpisany do KRD, muszą zostać spełnione określone kryteria:

 • Dług musi przekraczać minimalną kwotę ustaloną przez KRD (200 zł dla osób fizycznych i przedsiębiorców, 500 zł dla jednostek sektora finansów publicznych).
 • Zobowiązanie musi być przeterminowane co najmniej o 60 dni.

Jak wpisać dłużnika do KRD?  Proces zgłaszania dłużnika do KRD wygląda następująco:

 1. Rejestracja konta w KRD – aby zgłosić dług, wierzyciel musi posiadać konto w systemie KRD. Rejestracja odbywa się przez oficjalną stronę internetową KRD.
 2. Przygotowanie dokumentacji – wierzyciel musi przygotować odpowiednie dokumenty potwierdzające istnienie długu oraz fakt, że dług jest przeterminowany i przekracza minimalną kwotę wymaganą do zgłoszenia.
 3. Zgłoszenie długu – po zalogowaniu na swoje konto, wierzyciel wypełnia formularz zgłoszeniowy, dołączając wymagane dokumenty i informacje o długu.
 4.  Weryfikacja i akceptacja zgłoszenia przez KRD – po zgłoszeniu, KRD weryfikuje otrzymane informacje. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, dług zostaje napisany do rejestru.  Zgłoszenie długu do KRD jest ważnym narzędziem, które może pomóc wierzycielom w odzyskaniu należności, a także działać prewencyjnie na osoby i firmy z tendencją do opóźnień w płatnościach.

Jak za darmo sprawdzić, czy jestem w KRD?

W KRD sprawdzisz siebie za darmo. Proces ten różni się nieco dla osób prywatnych i firm, dlatego podzielę poradnik na dwie części, aby ułatwić nawigację. 

Dla osób prywatnych:

 • Odwiedź oficjalną stronę KRD i znajdź opcję "Załóż konto" lub "Rejestracja".
 • Wybierz opcję KRD rejestracja osoba prywatna. Wypełnij formularz, podając swoje dane, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz adres e-mail.

KRD – logowanie pesel

 • Aktywuj konto. Po zakończeniu rejestracji otrzymasz e-mail z linkiem aktywacyjnym. Kliknij w niego, aby aktywować swoje konto.
 • Zaloguj się na swoje konto, używając adresu e-mail i hasła ustalonego podczas rejestracji. Możesz również potrzebować swojego PESEL do logowania. 

KRD sprawdź swój PESEL

 • Skorzystaj z opcji w KRD "Sprawdź siebie". Po zalogowaniu wyszukaj opcję pozwalającą sprawdzić własne zobowiązania. Zazwyczaj jest to możliwe poprzez wpisanie swojego PESEL. 

Jak pobrać raport KRD za darmo?

 • Skorzystaj z darmowego raportu – osoby prywatne mogą raz na 6 miesięcy otrzymać bezpłatny raport na temat swoich zobowiązań w KRD. Znajdź opcję umożliwiającą pobranie takiego raportu i postępuj zgodnie z instrukcjami. 

To może Cię zainteresować: Czy kredyt konsolidacyjny pomoże ci wyjść z długów?

KRD rejestracja dla firmy:

 • Przejdź na oficjalną stronę KRD i wybierz opcję "Rejestracja" dla firm.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny, podając dane firmy, takie jak NIP, REGON, nazwa, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.

KRD logowanie dla firm

 • Aktywuj konto firmy. Po zakończeniu rejestracji otrzymasz e-mail z linkiem aktywacyjnym. Aktywuj konto, aby móc korzystać z pełnej funkcjonalności.
 • Zaloguj się, używając danych firmy. Może być wymagany NIP lub REGON dla logowania. 

Jak sprawdzić firmę w KRD?

 • Korzystaj z opcji wyszukiwania. Po zalogowaniu użyj funkcji wyszukiwania, aby sprawdzić dane innej firmy w KRD. Będziesz potrzebować NIP lub REGON firmy, którą chcesz sprawdzić. 

Jak sprawdzić dłużnika po nazwisku? W przypadku firm opcja ta może być ograniczona ze względu na ochronę danych osobowych. Osoby prywatne mogą sprawdzać długi innych osób tylko w określonych, prawie uzasadnionych przypadkach.  Pamiętaj, że korzystanie z funkcji KRD wymaga zachowania środków ostrożności w zakresie ochrony danych osobowych i może podlegać pewnym ograniczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wpis w KRD a kredyt lub pożyczka

Kredyt lub pożyczka bez BIK i KRD jest trudna do uzyskania. Negatywny wpis w KRD może ograniczyć lub całkowicie zablokować możliwość uzyskania produktów kredytowych w bankach. Banki podczas analizy wniosku kredytowego dokładnie sprawdzają historię finansową wnioskodawcy, w tym ewentualne zadłużenia.

Jeśli więc występują przeterminowane zobowiązania, istnieje duże prawdopodobieństwo odrzucenia aplikacji, np. o kartę kredytową. Sprawdź ranking kredytów hipotecznych, jeśli interesuje Cię takie zobowiązanie finansowe i wykorzystaj kalkulator kredytowy, aby wyliczyć całkowitą kwotę kredytu i miesięczną ratę.

W sytuacji, gdy niezbędne jest szybkie finansowanie, a historia w KRD nie jest pozytywna, warto rozważyć ratalne pożyczki pozabankowe. Takie instytucje faktycznie sprawdzają bazy dłużników, ale robią to wybiórczo. Nie wszystkie firmy pożyczkowe kierują zapytania do KRD, co może zwiększyć szansę na uzyskanie pożyczki pomimo negatywnych wpisów.

Ponadto, firmy pozabankowe mogą stosować mniej rygorystyczne kryteria przy ocenie zdolności kredytowej wnioskodawców, co ułatwia uzyskanie finansowania nawet osobom z historią zadłużenia.

Wykreślenie z KRDd po spłacie długu

Aby wykreślić się z Krajowego Rejestru Długów po spłacie długu, możesz podjąć kilka kroków:

 • Skontaktuj się bezpośrednio z KRD – możesz to zrobić drogą elektroniczną, wysyłając sprzeciw na adres skrzynki pocztowej: sprzeciwy@krd.pl. W sprzeciwie powinieneś zawrzeć swoje dane (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer PESEL lub NIP), a także szczegółowo opisać zobowiązanie wraz z uzasadnieniem i dołączyć dokumenty potwierdzające spłatę długu​​.
 • Wezwanie wierzyciela do usunięcia wpisu – na podstawie art. 30 ustawy o informacji gospodarczej, możesz żądać od wierzyciela, który zgłosił cię do KRD, aby dokonał aktualizacji lub usunięcia nieprawdziwych, niekompletnych lub nieaktualnych danych. Wierzyciel jest zobowiązany do uzupełnienia, sprostowania lub usunięcia informacji w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o spłacie długu​​.
 • Wniosek o wykreślenie z KRD – jeśli wierzyciel nie zareaguje na twoje żądanie, możesz złożyć wniosek o wykreślenie bezpośrednio do KRD. Wzór wniosku jest dostępny na stronie KRD. Wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje o spłaconym zobowiązaniu oraz załączniki potwierdzające spłatę długu​​.

Pamiętaj, że polskie prawo umożliwia usunięcie danych z KRD, jeśli są one nieprawdziwe, niekompletne, nieaktualne lub zostały udostępnione z naruszeniem ustawy. W przypadku skutecznego usunięcia wpisu, poprawi to twoją sytuację finansową i zdolność kredytową.

Nie przegap: Co to jest upadłość konsumencka? Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Ekspert
Olga Domagała
Analityk finansowy
Oceń artykuł to dla nas ważne:
Twoja opinia pozwala nam pisać jeszcze lepsze treści.
Podobne artykuły