Kredyty gotówkowe Poradniki 19 min. czytania

Program czyste powietrze - dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka czyste powietrze?

Zaktualizowano: 2021-09-15 11:00
Opublikowano: 2021-09-15 09:59
Średnia ocena: 5,67/6 Głosów: 3
Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka?

Czyste powietrze, bez zanieczyszczeń w postaci zawieszonego pyłu, powinno być dla nas priorytetem. Użytkowanie przestarzałych pieców węglowych, tak zwanych kopciuchów, spalanie śmierci, a także jeżdżenie starymi samochodami powodują, że unosi się w nim smog.

Nie każdy ma jednak środki na wymianę starego pieca na nowy i przy okazji dokonanie termomodernizacji swojego budynku. Osobie, która nie może sobie na to pozwolić, pozostają kredyt gotówkowy lub pożyczka, a te wymagają posiadania odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Wiele banków ma w ofercie specjalne rozwiązania na kredyty ekologiczne, przeznaczone na inwestycje sprzyjające ochronie środowiska naturalnego. Oferta ta cały czas się poszerza, na przykład o kredyty na fotowoltaikę. Innym rozwiązaniem mogą być pieniądze i pożyczki z programu „Czyste Powietrze”. Na czym on polega?

Program „Czyste Powietrze” – najważniejsze informacje

Rządowy program „Czyste Powietrze” jest ogólnopolskim programem, w ramach którego realizowane są dopłaty do wymiany starych, nieekologicznych pieców. To jednak nie jedyne inwestycje, które pozwalają na ubieganie się o pieniądze z programu „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie udzielane jest również do termomodernizacji budynków, czyli docieplania domów jednorodzinnych. Nadrzędnym celem programu rządowego „Czyste Powietrze” jest walka ze smogiem, który wpływa negatywnie na zdrowie człowieka. Dzięki niemu można poprawić w Polsce jakość powietrza oraz zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła. Program rządowy pozwala także na poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.

Ministerstwo środowiska realizuje program „Czyste Powietrze” od 2018 roku. Do 31 grudnia 2027 roku planowane jest jednak podpisywanie umów o dofinansowanie, a do 30 września 2029 roku mają być wydatkowane środki zarezerwowane na jego realizację. Łącznie jest to 103 mld zł.

Jeszcze do niedawna nie było wiadomo, czy program „Czyste Powietrze” będzie realizowany w 2020 i 2021 roku. Obecnie trwa jednak nabór wniosków do niego, a warunki otrzymania dofinansowania właściwie nie uległy zmianom. Środki z programu „Czyste Powietrze” możesz uzyskać na wiele różnych inwestycji w domu jednorodzinnym. Fotowoltaika jest jedną z nich. Każda osoba, która chce wymienić piec, zainstalować centralne ogrzewanie lub myśli właśnie o zamontowaniu na swoim dachu mikroinstalacji fotowoltaicznej, może sięgnąć po środki z programu „Czyste Powietrze”. Dla nowych domów dostępne są właściwie tylko dotacje na fotowoltaikę.

To może Cię zainteresować: Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego - sprawdź, jak otrzymać kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego!

Program „Czyste Powietrze” – jakie miasta biorą udział w programie „Czyste Powietrze”?

Właściwą instytucją, do której składane są wnioski i która je rozpatruje oraz przyznaje ewentualnie dofinansowanie, jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Program „Czyste Powietrze” realizowany jest we wszystkich województwach. Beneficjent powinien wybrać jedynie właściwy terytorialnie WFOŚiGW, w którym złoży wniosek. Wojewódzkie fundusze dostępne są w takich miastach, jak:

 • Białystok,
 • Gdańsk,
 • Katowice,
 • Kielce,
 • Kraków,
 • Lublin,
 • Łódź,
 • Olsztyn,
 • Opole,
 • Poznań,
 • Rzeszów,
 • Szczecin,
 • Toruń,
 • Warszawa,
 • Wrocław,
 • Zielona Góra.

Ponadto możesz wnioskować o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” w WFOŚiGW w Rybniku.

Program „Czyste Powietrze” – warunki przystąpienia do programu

Co należy zrobić, aby wziąć udział w programie „Czyste Powietrze”. Dla kogo jest on właściwie przeznaczony? W gronie beneficjentów znajdują się właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Mogą to być również posiadacze czy współwłaściciele wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Tylko osoby fizyczne mogą uzyskać dopłaty z programu „Czyste Powietrze”. Ponadto jego regulamin wskazuje, że beneficjenci powinni spełniać kryterium dochodowe.

Jeśli mieścisz się w gronie osób, które mogą starać się o dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze”, to pochodzące z niego środki możesz otrzymać w formie dofinansowania lub dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu gotówkowego. Warunkiem wypłaty dotacji jest jednak wcześniejsze otrzymanie z banku pożyczki. „Czyste Powietrze” zakłada także, że pożyczka ta musiała być przeznaczona wyłącznie na cele związane z realizowanym programem.

Jednym z podstawowych założeń w opisywanym programie jest wymiana starych pieców, tak zwanych kopciuchów, które działają z wykorzystaniem paliw stałych, na nowe. To właśnie takie inwestycje najczęściej dofinansowuje program „Czyste Powietrze”. Jaki piec może być wówczas zastosowany? Do programu kwalifikowane będą koszty poniesione w związku z zakupem kotła na paliwo stałe lub gazowe, w tym:

 • kocioł olejowy kondensacyjny,
 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kocioł na ekogroszek,
 • kocioł zgazowujący drewno,
 • kocioł na pellet,
 • ogrzewanie elektryczne.

Co istotne dla programu „Czyste Powietrze”, warunki, jakie powinien spełniać nowy piec na paliwa gazowe i olej opałowy, zostały wskazane w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. Kotły kupowane dzięki pieniądzom z programu muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określanej na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Jeśli zaś inwestycja dotyczy kupna kotłów na węgiel, zgazowujących drewno czy pellet drzewny, to urządzenia te muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE. Ponadto piec na węgiel (ekogroszek) musi mieć klasę efektywności energetycznej minimum B, a kotły zgazowujące drewno oraz kotły na pellet drzewny – minimum klasę A+.

Program „Czyste Powietrze” – jak obliczyć dochód do programu „Czyste Powietrze”?

W programie „Czyste Powietrze” obowiązuje roczny próg dochodowy, który umożliwia skorzystanie z dofinansowania. Przy podstawowym jego poziomie wynosi on maksymalnie 100 000 zł. Jeśli beneficjent uzyskuje dochody z różnych źródeł zostają one zsumowane. Suma ta nie powinna przekroczyć 100 000 zł, inaczej ubiegający się o środki z programu „Czyste Powietrze” nie będzie miał szansy ich uzyskać.

W przypadku podwyższonej kwoty dofinansowania beneficjenci programu powinni wykazać przeciętny miesięczny dochód na jednego członka w ich gospodarstwie domowym nieprzekraczający kwoty:

 • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Jeśli beneficjent prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu pozyskuje dochody, to jego roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie powinien przekroczyć 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów, które obowiązuje w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Jaki dochód jest wówczas brany pod uwagę – netto czy brutto? Zawsze będzie to dochód netto.

Ważną grupę beneficjentów stanowią osoby znajdujące się w sytuacji tak zwanego ubóstwa energetycznego. Taki status musi być jednak potwierdzony w ich przypadku przez lokalne instytucje pomocy społecznej.

Warto sprawdzić: Książeczka mieszkaniowa a premia gwarancyjna 2021 - jak ją obliczyć?

Program „Czyste Powietrze” – ile pieniędzy można otrzymać w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Ile wynosi próg maksymalnego dofinansowania? Program „Czyste Powietrze” ma duży budżet, wynoszący aż 103 mld zł. W ramach dotacji beneficjenci programu mogą otrzymać jedną z dwóch kwot:

 • maksymalnie 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
 • do 37 000 zł dofinansowania na poziomie podwyższonym.

Dofinansowanie zostało przy tym podzielone na trzy odrębne opcje, w ramach których można otrzymać nieco inną kwotę: 10 000 zł, 20 000 zł lub 30 000 zł.

Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania z „Czystego Powietrza” mogą otrzymać pieniądze w jednej z trzech opcji:

 • Opcja 1 – obejmuje przedsięwzięcia dotyczące demontażu nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do ogrzewania lub uzyskiwania ciepłej wody użytkowej. Pieniądze w tej opcji beneficjenci mogą spożytkować też na zakup i montaż kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznej czy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji). Możliwy jest zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych czy pokrycie kosztów audytu energetycznego i wykonania dokumentacji projektowych wraz z niezbędnymi ekspertyzami. Kwota maksymalnej dotacji wynosi 25 000 zł, jeśli przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz 30 000 zł dla przedsięwzięć z taką mikroinstalacją.
 • Opcja 2 – obejmuje przedsięwzięcia dotyczące demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła (innego niż w opcji 1), kotłowni gazowej. Można pokryć dodatkowo koszty demontażu lub zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, mikroinstalacji fotowoltaicznej, rekuperacji, ociepleń przegród budowlanych itp. Sumę tę można też wykorzystać do opłacenia kosztów dokumentacji dotyczących audytu energetycznego, ekspertyz itp. Kwota maksymalnej dotacji wynosi 20 000 zł, gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej, i 25 000 zł dla przedsięwzięć z taką mikroinstalacją.
 • Opcja 3 – obejmuje przedsięwzięcia, które nie dotyczą wymiany na nowe źródeł ciepła wykorzystujących paliwo stałe. Dofinansowanie w tej opcji można spożytkować na inwestycje polegające na zakupie i montażu wentylacji mechanicznej z rekuperacją, zakupie i montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych czy też wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu inwestycji. Maksymalna dotacji w takim przypadku wyniesie 10 000 zł.

Istnieje również druga część programu „Czyste Powietrze” – kierowana do beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. W jej ramach możliwe są trzy formy dofinansowania:

 • dotacja;
 • pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów, uruchomiane w późniejszym terminie;
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego – kredyt „Czyste Powietrze” jest przy tym dostępny w Alior Banku i w Banku Ochrony Środowiska od 6 lipca 2021 roku.

Maksymalne kwoty dofinansowania zostały podzielone przy tym na dwie opcje:

 • Opcja 1 – przedsięwzięcia realizowane w tym przypadku obejmować mogą demontaż starego pieca na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej albo zakup i montaż kotłowni gazowej. Program dopuszcza dodatkowo wykonanie demontażu, zakupu i montażu nowej instalacji c.o. i c.w.u., w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi oraz wykonanie dokumentacji. Kwota maksymalnej dotacji wynosi 32 000 zł dla przedsięwzięć, które nie obejmują mikroinstalacji fotowoltaicznej i 37 000 zł dla przedsięwzięć obejmujących taką mikroinstalację.
 • Opcja 2 – przedsięwzięcia, które nie obejmują wymiany starego pieca na paliwa stałe, a dotyczą zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych lub bram garażowych, a także wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu. Kwota maksymalna dotacji wyniesie przy tym 15 000 zł.

Program „Czyste Powietrze” – jak do niego przystąpić?

Istnieją trzy drogi prowadzące do złożenia wniosku i przystąpienia do programu „Czyste Powietrze”. Dokumenty możesz złożyć przez internet, posługując się e-wnioskiem, lub w urzędzie czy w banku, korzystając z kredytu „Czyste Powietrze”. Jak wziąć dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”? Składanie e-wniosku online wygląda krok po kroku tak:

 • Wejdź na stronę gov.pl, w zakładkę „Nieruchomości i środowisko”, a następnie w opcję „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”.
 • Wybierz „Złóż Wniosek”.
 • Zaloguj się lub zarejestruj konto użytkownika za pomocą login.gov.pl.
 • Wybierz dogodny dla siebie sposób logowania.
 • Utwórz i wypełnij wniosek o dofinansowanie.
 • Sprawdź poprawność i kompletność wypełnionego wniosku.
 • Dołącz wymagane załączniki – w formie skanów lub dokumentów elektronicznych.
 • Podpisz wniosek elektronicznie przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.
 • Wyślij dokumenty, tj. wniosek wraz z załącznikami, a potwierdzenie jego złożenia otrzymasz na wskazany adres mailowy.

Możesz posłużyć się też papierowym wnioskiem i złożyć go w urzędzie. W tym celu powinieneś:

 • zalogować się na Portalu Beneficjenta, który dostępny jest na stronie internetowej właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW);
 • pobrać edytowalny formularz wniosku w formacie PDF;
 • wypełnić i zweryfikować wypełniony wniosek;
 • złożyć wniosek na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta;
 • wydrukować wniosek;
 • zgromadzić i dołączyć do wniosku wymagane załączniki;
 • podpisać wniosek;
 • złożyć wniosek osobiście, listem poleconym lub kurierem do właściwego WFOŚiGW, jego oddziału lub gminy, która zawarła porozumienie o realizacji programu.

Trzecim sposobem przystąpienia do programu „Czyste Powietrze” jest skorzystanie z oferty bankowej. Procedura wygląda w tym wypadku następująco:

 • należy przyjść do oddziału banku lub jego partnera, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”;
 • złożyć wniosek o kredyt „Czyste Powietrze”;
 • skompletować i złożyć wszystkie wymagane załączniki;
 • jeśli kredyt zostanie przyznany, bank wypełni twój wniosek o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”;
 • należy sprawdzić i podpisać wypełniony wniosek o dofinansowanie;
 • bank wyśle wniosek do WFOŚiGW.

Dowiedz się więcej: Banki w Polsce - poznaj najpopularniejsze banki komercyjne i państwowe w Polsce

Program „Czyste Powietrze” – wniosek o otrzymanie dofinansowania w ramach programu

Jeśli chcesz skorzystać z programu „Czyste Powietrze”, wniosek online możesz złożyć szybko i skutecznie ze swojego komputera. Wystarczy, że wejdziesz na stronę programu „Czyste Powietrze”. Jak wypełnić wniosek? Na początek powinieneś wybrać nabór do programu, konkurs i województwo, w którym będziesz realizował inwestycję.

Wniosek składa się z kilku ważnych sekcji:

 • Sekcja A – informacje ogólne obejmujące: dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, numer PESEL, numer NIP, numer telefonu komórkowego, adres e-mail), dane współmałżonka, status wnioskodawcy, adres, adres do korespondencji w Polsce, rachunek bankowy wnioskodawcy właściwy do przekazania dotacji.
 • Sekcja B – informacje o przedsięwzięciu obejmujące: informacje ogólne dotyczące budynku mieszkalnego jednorodzinnego / lokalu wydzielonego w budynku jednorodzinnym z wyodrębnioną księgą wieczystą, zakres rzeczowy przedsięwzięcia – kalkulator dotacji, źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylację, ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową, dokumentację.
 • Sekcja C – dochód wnioskodawcy.
 • Sekcja D – finansowanie przedsięwzięcia.
 • Sekcja E – oświadczenia.
 • Sekcja F – wymagane załączniki dołączone do wniosku.

Najczęściej do wniosku „Czyste Powietrze” trzeba dołączyć jeszcze załączniki, wśród których mogą się znaleźć:

 • skan zaświadczenia upoważniający do podwyższonej kwoty dofinansowania (jeśli dotyczy),
 • skan zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów,
 • skan dokumentu potwierdzającego prawo własności domu – w przypadku braku księgi wieczystej,
 • skan oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka – w przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową.

Pożyczka „Czyste Powietrze” – na czym polegają pożyczka lub kredyt „Czyste Powietrze”?

W ramach programu „Czyste Powietrze” udzielane są kredyt lub pożyczka. Kredyt „Czyste Powietrze” można zaciągnąć w ramach ścieżki bankowej. Nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego został uruchomiony z dniem 6 lipca 2021 roku. Warunkiem kredytu, a właściwie dopłaty na częściową spłatę kapitału kredytu jest przy tym wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”. W tym zakresie kredyt ten powinien pokryć koszty kwalifikowane co najmniej w 95 proc. Beneficjent powinien zapewnić wykorzystanie tego kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Istnieje kilka ważnych warunków otrzymania dofinansowania w ramach ścieżki bankowej, tj. w formie kredytu „Czyste Powietrze”:

 • inwestycję można rozpocząć nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku w banku,
 • okres realizacji przedsięwzięcia w ciągu 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
 • rozliczenie całości dofinansowania następuje po zakończeniu przedsięwzięcia,
 • brak możliwości korekty wniosku.

Beneficjenci w ramach ścieżki bankowej w „Czystym Powietrzu” mogą ubiegać się o gwarancje „Czyste Powietrze”, czyli objęcie kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki gwarancjom banki mają możliwość zaproponowania korzystniejszych warunków kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem. Gwarancja bankowa ma zabezpieczyć 80 proc. aktualnego kapitału zobowiązania. Nie jest przy tym naliczana prowizja za udzielenie gwarancji od kredytobiorcy.

Błędem jest w zasadzie mówienie o pożyczce z programu „Czyste Powietrze”. Pożyczka tego rodzaju właściwie nie istnieje. Oferowany produkt to kredyt bankowy, choć potocznie można spotkać się z określeniem: „Czyste Powietrze” – pożyczka na fotowoltaikę.

Pożyczka „Czyste Powietrze” – warunki kredytu w programie „Czyste Powietrze”

Pożyczka w programie „Czyste Powietrze” to nic innego, jak kredyt bankowy, który pozwoli na realizację określonych inwestycji i pokrycie wydatków z nimi związanych. W programie „Czyste Powietrze” kredyt udzielany jest osobom, które znalazły się w grupie beneficjentów dotacji. Po skutecznym złożeniu wniosku o uczestnictwo w programie „Czyste Powietrze” pożyczka tego rodzaju może wynieść nawet 100 000 zł, z czego jedynie część zostanie dofinansowana w ramach programu „Czyste Powietrze”. Kredyt może zostać udzielony i spłacony w okresie od 3 do nawet 120 miesięcy.

Warto dodać, że środki pochodzące z kredytu „Czyste Powietrze” możesz przeznaczyć wyłącznie na cele zgodne z zasadami całego programu, a więc między innymi na:

 • wymianę starego pieca węglowego na nowoczesne źródła ciepła, które będą służyły do ogrzewania budynku i podgrzewania wody;
 • wymianę okien i drzwi;
 • termomodernizację budynku,
 • zakup kolektorów słonecznych lub mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Pożyczka „Czyste Powietrze” – kalkulator

Możesz dowiedzieć się, jak duże raty będziesz płacić za kredyt preferencyjny „Czyste Powietrze”. Pożyczka ma obniżone oprocentowanie, dzięki czemu zapłacisz niewiele ogólnych kosztów kredytowania. Kalkulator kredytowy pozwoli oszacować wysokość potencjalnych rat kapitałowo-odsetkowych.

Pożyczka „Czyste Powietrze” – gdzie składać wniosek o zobowiązanie w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Obecnie o kredyt „Czyste Powietrze” można starać się w dwóch bankach. Mają go w swojej ofercie Alior Bank i BOŚ Bank. Pożyczka „Czyste Powietrze” została udostępniona w Alior Banku z okresem kredytowania na 10 lat, a w BOŚ Banku – na 12 lat.

W połowie kwietnia 2021 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowy z siedmioma bankami, które miały przygotować nowy instrument finansowy, jakim jest kredyt „Czyste Powietrze”. W lipcu kredyty na sfinansowanie termomodernizacji domu oraz wymianę źródeł ciepła uruchomiły Alior i BOŚ Bank. Umowy podpisano jeszcze z takimi instytucjami finansowymi, jak:

 • BNP Paribas Bank Polska,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości,
 • Credit Agricole Bank Polska,
 • Santander Consumer Bank,
 • SGB-Bank.

Pożyczka „Czyste Powietrze” a dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” – co wybrać? Porównanie

Trudno jednoznacznie stwierdzić, z czego lepiej skorzystać w programie „Czyste Powietrze” – z dofinansowania czy z pożyczki. Warto porównać obie propozycje i wyciągnąć wnioski dotyczące ich cech szczególnych.

Jak widać, oba instrumenty wsparcia różnią się od siebie w znaczący sposób, choć suma dofinansowania pozostaje taka sama – obejmuje kwotę 30 000 zł w programie „Czyste Powietrze”. Opinie klientów, którzy zdecydowali się na skorzystanie z pożyczki czy dofinansowania, wskazują, że mają one nieco inne przeznaczenie.

Cechy

Dofinansowanie „Czyste Powietrze”

Pożyczka „Czyste Powietrze”

Wysokość dofinansowania

30 000 zł

30 000 zł

Cel wsparcia

Przyznawane tylko na spłatę części kapitału kredytu

Przyznawana na wiele różnych inwestycji

Zwrotność

brak

Konieczność spłaty kapitału kredytu wraz z odsetkami

Trudno jednoznacznie stwierdzić, która oferta będzie dla ciebie korzystniejsza.

Program „Czyste Powietrze” – podsumowanie

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” ma przyczynić się do ograniczenia problemu smogu w Polsce i wyeliminowania jak największej liczby kopciuchów, czyli starych pieców węglowych. W piecach tych wielu właścicieli domów jednorodzinnych na domiar złego spala nie tylko węgiel czy miał węglowy, lecz także śmieci. Niektórzy nie mają pieniędzy na to, by wymienić takie rozwiązania czy przeprowadzić szeroko zakrojoną termomodernizację budynku. Mogą je pozyskać w programie „Czyste Powietrze”. Infolinia programowa pozostaje dostępna dla wszystkich osób, które chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej o samym programie i możliwościach wnioskowania o dofinansowania czy kredyt w jego ramach.

W najbliższym czasie, jak deklaruje partner NFOŚiGW – Związek Banków Polskich – kolejne banki komercyjne dołączą do systemu wdrażania powszechnego kredytu antysmogowego w programie „Czyste Powietrze”.

Komentarze

Powiązane artykuły

Kredyt 90 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta

Kredyt 90 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta

...udzielony kredyt 90 tys. zł. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy w tej kwocie? Kredyty hipoteczne mają ściśle określony cel – z...

...gospodarczą i zamierzasz ubiegać się w wybranym banku o uzyskanie kredytu gotówkowego na kwotę 90 tys. zł, powinieneś przygotować dokumenty...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Kredyt 40 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków

Kredyt 40 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków

...czy prace remontowe w domu. Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt gotówkowy? Dowiesz się z dalszej części tekstu. Skąd wziąć 40 tysięcy?...

...z dalszej części tekstu. Skąd wziąć 40 tysięcy? Zaciągnięcie kredytu gotówkowego o wartości 40 tysięcy złotych jest możliwe w wielu bankach w...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Co to jest WIBOR(R)? Aktualne stawki WIBOR(R) 1M, 3M, 6M

Co to jest WIBOR(R)? Aktualne stawki WIBOR(R) 1M, 3M, 6M

...będzie dla kredytobiorcy korzystniejszy? Czy lepiej wybrać kredyt hipoteczny z WIBOR(R) 3M czy 6M? WIBOR(R) 3M zmienia się co trzy miesiące, a...

...wyższa jest stopa WIBOR(R). Kredytobiorcy, którzy spłacają kredyty hipoteczne oprocentowane według stawki WIBOR(R), mogą mieć pewność, że...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Warunki kredytu na studia medyczne w 2023 roku

Kto może starać się o kredyt na studia medyczne w 2023 roku? Wniosek, warunki umorzenia kredytu na studia medyczne w Polsce

...studia medyczne ma preferencyjny charakter, co w praktyce znaczy tyle, że udzielany jest na dużo lepszych warunkach niż choćby zwykły kredyt gotówkowy. Ma niskie oprocentowanie, zatem całkowity koszt kredytu też jest stosunkowo niski. Dodatkowo kredytobiorca może ubiegać się o:...

Zobacz więcej
10 min. czytania
Czym są stopy procentowe NBP?

Czym są stopy procentowe NBP? Jak stopy procentowe wpływają na koszt kredytu?

...banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony...

...radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony może to doprowadzić do...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Ile kosztuje chwilówka dla obywatela Ukrainy?
30.08.2023

Czy w Polsce dostępne są chwilówki dla Ukraińców bez karty pobytu?

...przez niego karty stałego pobytu. Gdy jeszcze takowej nie ma, chwilówka może zostać udzielona na podstawie karty czasowego pobytu. Karta...

...pozabankowego. Popularny jest również kredyt gotówkowy. Czy pożyczka online dla Ukraińców w 2023 jest możliwa? Jakie warunki trzeba...

Zobacz więcej
9 min. czytania