Kredyty gotówkowe Poradniki 15 min. czytania

Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka czyste powietrze?

Zaktualizowano: 2023-11-17 10:26
Opublikowano: 2021-09-15 09:59
Średnia ocena: 4,50/6 Głosów: 4
Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka?

Od stycznia 2023 roku program „Czyste Powietrze” pozwala uzyskać jeszcze wyższą dotację na wymianę źródła ciepła na ekologiczne lub termomodernizację budynku – obecnie jest to nawet 135 tys. zł. Nowe kwoty dofinansowania wynikają między innymi ze wskaźników inflacji oraz wysokich cen towarów i usług. Kto może skorzystać z dotacji i kredytu na preferencyjnych warunkach? Jakie zmiany czekają beneficjentów programu?

Program „Czyste Powietrze” – najważniejsze informacje

„Czyste Powietrze” jest ogólnopolskim programem, w ramach którego możesz uzyskać dofinansowanie wymiany pieca starej generacji lub skorzystać z dotacji na termomodernizację budynku. Program został po raz pierwszy wprowadzony w 2018 roku, a środki na realizację celu mają być wypłacane do 30 września 2029 roku. Z budżetu państwa przeznaczono na to 103 mld zł.

W 2023 r. zmodernizowano program „Czyste Powietrze”. Nowe zasady mają pozwolić na uzyskanie wyższej kwoty dofinansowania, zwiększono również progi dochodowe osób, które chcą starać się o uzyskanie dotacji. Wszystko po to, żeby dostosować rozwiązania do realiów, w jakich aktualnie żyjemy – zarówno wsparcie finansowe, jak i kryteria przyjmowania wniosków mają odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby beneficjentów.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki na dowolny cel? Koniecznie sprawdź nasz ranking kredytów gotówkowych.

Program „Czyste Powietrze” – jakie miasta biorą udział w programie „Czyste Powietrze”?

Właściwą instytucją, do której składane są wnioski i która je rozpatruje oraz przyznaje ewentualnie dofinansowanie, jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Program „Czyste Powietrze” realizowany jest we wszystkich województwach. Beneficjent powinien wybrać jedynie właściwy terytorialnie WFOŚiGW, w którym złoży wniosek. Wojewódzkie fundusze dostępne są w takich miastach, jak:

 • Białystok,
 • Gdańsk,
 • Katowice,
 • Kielce,
 • Kraków,
 • Lublin,
 • Łódź,
 • Olsztyn,
 • Opole,
 • Poznań,
 • Rzeszów,
 • Szczecin,
 • Toruń,
 • Warszawa,
 • Wrocław,
 • Zielona Góra.

Ponadto możesz wnioskować o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” w WFOŚiGW w Rybniku.

Warunki przystąpienia do programu „Czyste Powietrze”

Co należy zrobić, aby wziąć udział w programie „Czyste Powietrze”. Dla kogo jest on właściwie przeznaczony? W gronie beneficjentów znajdują się właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Mogą to być również posiadacze czy współwłaściciele wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Tylko osoby fizyczne mogą uzyskać dopłaty z programu „Czyste Powietrze”. Ponadto jego regulamin wskazuje, że beneficjenci powinni spełniać kryterium dochodowe.

Jeśli mieścisz się w gronie osób, które mogą starać się o dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze”, to pochodzące z niego środki możesz otrzymać w formie dofinansowania lub dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu gotówkowego. Warunkiem wypłaty dotacji jest jednak wcześniejsze otrzymanie z banku pożyczki. „Czyste Powietrze” zakłada także, że pożyczka ta musiała być przeznaczona wyłącznie na cele związane z realizowanym programem.

Jednym z podstawowych założeń w opisywanym programie jest wymiana starych pieców, tak zwanych kopciuchów, które działają z wykorzystaniem paliw stałych, na nowe. To właśnie takie inwestycje najczęściej dofinansowuje program „Czyste Powietrze”. Jaki piec może być wówczas zastosowany? Do programu kwalifikowane będą koszty poniesione w związku z zakupem kotła na paliwo stałe lub gazowe, w tym:

 • kocioł olejowy kondensacyjny,
 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kocioł na ekogroszek,
 • kocioł zgazowujący drewno,
 • kocioł na pellet,
 • ogrzewanie elektryczne.

Co istotne dla programu „Czyste Powietrze”, warunki, jakie powinien spełniać nowy piec na paliwa gazowe i olej opałowy, zostały wskazane w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. Kotły kupowane dzięki pieniądzom z programu muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określanej na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Jeśli zaś inwestycja dotyczy kupna kotłów na węgiel, zgazowujących drewno czy pellet drzewny, to urządzenia te muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE. Ponadto piec na węgiel (ekogroszek) musi mieć klasę efektywności energetycznej minimum B, a kotły zgazowujące drewno oraz kotły na pellet drzewny – minimum klasę A+.

Sprawdźmy zatem, jakie nowe zapisy wprowadzono obecnie do programu „Czyste Powietrze”. Od 3 stycznia 2023 roku podniesiono kryterium dochodowe, a także samą kwotę dofinansowania. Nowe zapisy pozwalają również na uzyskanie środków na termomodernizację budynku, nawet jeśli wcześniej wniosek dotyczy wymiany źródła ciepła. To jednak nie koniec zmian. Wprowadzono również obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku. Jeśli zatem myślisz o złożeniu wniosku w programie „Czyste Powietrze” np. w 2024 roku, będziesz musiał spełnić więcej warunków.

Jak obliczyć dochód do programu „Czyste Powietrze”?

Jak wspomnieliśmy, w programie „Czyste Powietrze” obowiązuje roczny próg dochodowy, który umożliwia skorzystanie z dofinansowania. Przy podstawowym poziomie wynosi od maksymalnie 135 tys. zł. W przypadku dochodów pochodzących z różnych źródeł są one sumowane.

W przypadku podwyższonego dofinansowania (Część 2 Programu) miesięczne łączne zarobki w przeliczeniu na jedną osobę nie mogą przekraczać:

 • 1894 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2651 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

Wcześniejsze progi wynosiły odpowiednio 1564 zł i 2189 zł. W ramach dotacji można obecnie otrzymać 99 tys. zł.

Z kolei w przypadku najwyższego poziomu finansowania (Część 3 Programu) dochód nie może przekraczać:

 • 1090 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1526 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

Poprzednie progi dochodowe wynosiły 900 zł i 1260 zł. Obecnie na tym poziomie wsparcia można otrzymać nawet 135 tys. zł.

Jeśli beneficjent prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu pozyskuje dochody, to jego roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie powinien przekroczyć 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów, które obowiązuje w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Jaki dochód jest wówczas brany pod uwagę – netto czy brutto? Zawsze będzie to dochód netto.

Ważną grupę beneficjentów stanowią osoby znajdujące się w sytuacji tak zwanego ubóstwa energetycznego. Taki status musi być jednak potwierdzony w ich przypadku przez lokalne instytucje pomocy społecznej.

Warto sprawdzić: Książeczka mieszkaniowa a premia gwarancyjna

Program „Czyste Powietrze” – ile pieniędzy można otrzymać w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Wiemy już, od czego zależy wysokość dofinansowania „Czyste Powietrze” i w jaki sposób podniesiono progi dochodowe. A ile dotacji możemy uzyskać w ramach programu „Czyste Powietrze” 2023? Oto szczegóły z podziałem na trzy części programu.

 • podstawowe dofinansowanie – do 66 tys. zł,
 • podwyższony poziom dofinansowania – do 99 tys. zł,
 • najwyższy poziom dofinansowania – do 135 tys. zł.

Sprawdź również: Ulga termomodernizacyjna – kalkulator

Jak przystąpić do programu „Czyste Powietrze”?

Istnieją trzy drogi prowadzące do złożenia wniosku i przystąpienia do programu „Czyste Powietrze”. Dokumenty możesz złożyć przez internet, posługując się e-wnioskiem, lub w urzędzie czy w banku, korzystając z kredytu „Czyste Powietrze”. Jak wziąć dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”? Składanie e-wniosku online wygląda krok po kroku tak:

 • Wejdź na stronę gov.pl, w zakładkę „Nieruchomości i środowisko”, a następnie w opcję „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”.
 • Wybierz „Złóż Wniosek”.
 • Zaloguj się lub zarejestruj konto użytkownika za pomocą login.gov.pl.
 • Wybierz dogodny dla siebie sposób logowania.
 • Utwórz i wypełnij wniosek o dofinansowanie.
 • Sprawdź poprawność i kompletność wypełnionego wniosku.
 • Dołącz wymagane załączniki – w formie skanów lub dokumentów elektronicznych.
 • Podpisz wniosek elektronicznie przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.
 • Wyślij dokumenty, tj. wniosek wraz z załącznikami, a potwierdzenie jego złożenia otrzymasz na wskazany adres mailowy.

Możesz posłużyć się też papierowym wnioskiem i złożyć go w urzędzie. W tym celu powinieneś:

 • zalogować się na Portalu Beneficjenta, który dostępny jest na stronie internetowej właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW);
 • pobrać edytowalny formularz wniosku w formacie PDF;
 • wypełnić i zweryfikować wypełniony wniosek;
 • złożyć wniosek na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta;
 • wydrukować wniosek;
 • zgromadzić i dołączyć do wniosku wymagane załączniki;
 • podpisać wniosek;
 • złożyć wniosek osobiście, listem poleconym lub kurierem do właściwego WFOŚiGW, jego oddziału lub gminy, która zawarła porozumienie o realizacji programu.

Trzecim sposobem przystąpienia do programu „Czyste Powietrze” jest skorzystanie z oferty bankowej. Procedura wygląda w tym wypadku następująco:

 • należy przyjść do oddziału banku lub jego partnera, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”;
 • złożyć wniosek o kredyt „Czyste Powietrze”;
 • skompletować i złożyć wszystkie wymagane załączniki;
 • jeśli kredyt zostanie przyznany, bank wypełni twój wniosek o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”;
 • należy sprawdzić i podpisać wypełniony wniosek o dofinansowanie;
 • bank wyśle wniosek do WFOŚiGW.

Dowiedz się więcej: Banki w Polsce - poznaj najpopularniejsze banki komercyjne i państwowe w Polsce

Wniosek o otrzymanie dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”

Jeśli chcesz skorzystać z programu „Czyste Powietrze”, wniosek online możesz złożyć szybko i skutecznie ze swojego komputera. Wystarczy, że wejdziesz na stronę programu „Czyste Powietrze”. Jak wypełnić wniosek? Na początek powinieneś wybrać nabór do programu, konkurs i województwo, w którym będziesz realizował inwestycję.

Wniosek składa się z kilku ważnych sekcji:

 • Sekcja A – informacje ogólne obejmujące: dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, numer PESEL, numer NIP, numer telefonu komórkowego, adres e-mail), dane współmałżonka, status wnioskodawcy, adres, adres do korespondencji w Polsce, rachunek bankowy wnioskodawcy właściwy do przekazania dotacji.
 • Sekcja B – informacje o przedsięwzięciu obejmujące: informacje ogólne dotyczące budynku mieszkalnego jednorodzinnego / lokalu wydzielonego w budynku jednorodzinnym z wyodrębnioną księgą wieczystą, zakres rzeczowy przedsięwzięcia – kalkulator dotacji, źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylację, ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową, dokumentację.
 • Sekcja C – dochód wnioskodawcy.
 • Sekcja D – finansowanie przedsięwzięcia.
 • Sekcja E – oświadczenia.
 • Sekcja F – wymagane załączniki dołączone do wniosku.

Najczęściej do wniosku „Czyste Powietrze” trzeba dołączyć jeszcze załączniki, wśród których mogą się znaleźć:

 • skan zaświadczenia upoważniający do podwyższonej kwoty dofinansowania (jeśli dotyczy),
 • skan zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów,
 • skan dokumentu potwierdzającego prawo własności domu – w przypadku braku księgi wieczystej,
 • skan oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka – w przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową.

To może Cię zainteresować: Czy można sprzedać dom w trakcie budowy?

Pożyczka „Czyste Powietrze” – na czym polegają pożyczka lub kredyt „Czyste Powietrze”?

W ramach programu „Czyste Powietrze” udzielane są kredyt lub pożyczka. Kredyt „Czyste Powietrze” można zaciągnąć w ramach ścieżki bankowej. Jest on skierowany do osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania na poziomie podstawowym i podwyższonym.

Otrzymane środki możesz wykorzystać na realizację inwestycji w ramach programu Czyste Powietrze, a dotacja pokryje część kredytu. Od 3 stycznia 2023 r. wybrane banki ponownie uruchomiły ścieżkę wnioskowania o kredyt po zmianach w programie „Czyste Powietrze”. Jakie banki obecnie przyjmują wnioski?

 • BOŚ Bank,
 • BNP Paribas,
 • Alior Bank,
 • Credit Agricole,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości.

Od 2023 roku umożliwiono także w ścieżce bankowej rozpoczęcie realizacji inwestycji do pół roku przed złożeniem wniosku o pożyczkę „Czyste Powietrze”.

Środki uzyskane z banku możesz przeznaczyć na:

 • pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz kosztów podatku VAT naliczonego od tych kosztów w wysokości nie mniejszej niż 95% kwoty kredytu,
 • pokrycie innych kosztów przedsięwzięcia oraz kosztów podatku VAT – łącznie w wysokości nie większej niż 5% kwoty kredytu.

Jeśli potrzebujesz środków na dodatkowe inwestycje, rozważ również Kredyt na fotowoltaikę.

Warunki kredytu w programie „Czyste Powietrze”

Kredyt w ramach programu Czyste Powietrze jest udzielany osobom, które znalazły się w grupie beneficjentów dotacji. Dokładne warunki związane z przyznawaniem i wypłatą środków są uzależnione od banku finansującego. Kwota kredytu wynosi od 10 do 100 tys. zł, a spłata jest rozłożona nawet na 12 lat.

A co z kosztami kredytu Czyste Powietrze? Oprocentowanie jest uzależnione od marży banku oraz wskaźnika referencyjnego WIBOR. Z reguły koszty kredytu są zatem zbliżone do standardowej oferty banków. Jeśli liczysz na korzystniejsze warunki finansowania, możesz skorzystać z Gwarancji Czyste Powietrze z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG) w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Najważniejsze warunki gwarancji:

 • maksymalna kwota gwarancji – 120 tys. zł,
 • maksymalna kwota kredytu objętego gwarancją – 150 tys. zł,
 • gwarancja do 80% kwoty kredytu pozostałego do spłaty,
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji.

Pożyczka „Czyste Powietrze” – kalkulator

Sprawdziliśmy, jaki będzie poziom dofinansowania – umożliwia to kalkulator dotacji zamieszczony na stronie internetowej programu „Czyste Powietrze”, który uwzględnia zmiany, jakie zaszły w programie od 3 stycznia 2023r.

Przykład: Anna chce wymienić stary piec centralnego ogrzewania na paliwo stałe i kupić nowoczesny kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie. Jest uprawniona do podstawowego poziomu dofinansowania (zgodnie z Częścią 1 Programu). W budynku, w którym mieszka nie jest prowadzona działalność gospodarcza. W ramach przedsięwzięcia zostanie zlikwidowane dotychczasowe źródło ciepła – stary piec (tzw. kopciuch). Kwota kosztów kwalifikowanych wynosi 17 000 zł. Maksymalna kwota dotacji wynosi 7650 zł.

Anna chce skorzystać z kredytu bankowego. Sprawdziła kalkulator kredytowy i zdecydowała się na ofertę Credit Agricole – Kredyt Gotówkowy Czyste Powietrze. Anna rozważała również kredyt czyste powietrze w PKO BP, gdzie ma konto bankowe, jednak aktualnie bank nie prowadzi naboru wniosków. W Credit Agricole obecnie można uzyskać nawet 100 tys. zł z okresem kredytowania do 108 miesięcy. RRSO wynosi 9,39%.

Gdzie złożyć wniosek o pożyczkę w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Wnioski o udzielenie kredytu w ramach programu „Czyste Powietrze” można składać bezpośrednio w oddziale banku, który przystąpił do programu. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji bank składa w imieniu klienta wniosek o dotację do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Następnie, po wypłacie kredytu w terminie 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację, klient powinien zrealizować przedsięwzięcie i złożyć wniosek o jej rozliczenie. Środku zostaną zaliczone na poczet spłaty kredytu w banku. 

Nie przegap: Co lepsze: dom czy mieszkanie?

Pożyczka „Czyste Powietrze” a dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” – co wybrać? Porównanie

Trudno jednoznacznie stwierdzić, co jest lepsze – pożyczka czy dofinansowanie. Jeśli skorzystasz z pożyczki, będziesz musiał zrealizować inwestycję w ciągu 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W przypadku dofinansowania termin jest dłuższy – do 30 miesięcy. Dotacja ma też charakter bezzwrotny, a kredyt trzeba zwrócić. Dofinansowanie pokrywa do 100% kosztów inwestycji, z kolei kredyt jedynie część kapitału.

Cechy

Dofinansowanie „Czyste Powietrze”

Pożyczka „Czyste Powietrze”

Wysokość dofinansowania

30 000 zł

30 000 zł

Cel wsparcia

Przyznawane tylko na spłatę części kapitału kredytu

Przyznawana na wiele różnych inwestycji

Zwrotność

brak

Konieczność spłaty kapitału kredytu wraz z odsetkami

Trudno jednoznacznie stwierdzić, która oferta będzie dla ciebie korzystniejsza.


Dodatkowe źródła:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze                                                                                                                

https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/

http://kalkulatordotacji.czystepowietrze.gov.pl/

https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty/czyste-powietrze

Komentarze

Powiązane artykuły

Jak dostać kredyt gotówkowy w Niemczech?

Jak dostać kredyt gotówkowy w Niemczech?

...kredytowej. W jakim banku w Niemczech najłatwiej dostać kredyt gotówkowy? W Sparkasse uzyskanie pożyczki może być wyjątkowo proste...

...i oceny zdolności kredytowej klienta. Jakie jest oprocentowanie kredytu gotówkowego w Niemczech? Oprocentowanie efektywne roczne (APR) dla kredytów...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

...udzielone: Sprawdź: Czy warto teraz brać kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy? Kredyt dla mundurowych, obecny w okresowych lub stałych ofertach...

...zbudowanie wystarczająco wysokiego wkładu własnego na kredyt hipoteczny dla policjanta lub żołnierza. Kredyt hipoteczny w ING Banku...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

...źródeł. Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Już na samym początku procesu ubiegania się o kredyt, bank prosi...

...źródła dochodu? Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Dochód z umowy o pracę jest traktowany jako jeden z najbardziej...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Czy kredyt na 800+ jest dostępny w ofercie banków?

Czy kredyt na 800+ jest dostępny w ofercie banków? Który bank da kredyt na 800+

...500+ nie różni się znacząco od ubiegania się o standardowy kredyt gotówkowy. Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku kredytowego, należy...

...dwukrotnej średniej krajowej (około 10 tys. zł) mogła liczyć na kredyt hipoteczny w wysokości 655 tys. zł. Po wprowadzeniu programu 800 plus ich...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Czym są stopy procentowe NBP?

Czym są stopy procentowe NBP? Jak stopy procentowe wpływają na koszt kredytu?

...banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony...

...radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony może to doprowadzić do...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem

Kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem. Gdzie wziąć kredyt gotówkowy ze stałą ratą?

...kredytu gotówkowego. Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt gotówkowy? Chcesz wybrać najtańszy kredyt gotówkowy ze stałym...

...okazuje: W 2024 roku wiele banków oferuje stałe oprocentowanie kredytu gotówkowego – takie rozwiązanie spotkało się z zainteresowaniem szerokich...

Zobacz więcej
7 min. czytania