Kredyty hipoteczne 12 min. czytania

Budowa domu a Bezpieczny Kredyt 2 proc.

Zaktualizowano: 2023-11-28 11:15
Opublikowano: 2023-11-28 10:40
Średnia ocena: 3,50/6 Głosów: 2
Budowa domu a Bezpieczny Kredyt 2 proc.

Czy w przypadku, gdy zaciągany jest Bezpieczny kredyt 2 proc., budowa domu może być sfinansowana z takich środków? Sprawdź, jakie warunki powinieneś spełnić, jeśli chcesz skorzystać z programu wsparcia rządowego w nabywaniu własnego mieszkania w ramach Bezpiecznego kredytu 2 proc. z dopłatami przez pierwszych 10 lat okresu spłaty.

Z początkiem lipca 2023 roku ruszył w Polsce nowy program wspierający Polaków w zakupie ich pierwszego mieszkania. Mowa tu o programie Bezpieczny kredyt 2%, w ramach którego państwo dopłaca do rat kredytobiorcom spełniającym określone warunki, dzięki czemu realne koszty, które ponoszą, są znacznie niższe niż w przypadku standardowych ofert.

Czy jednak istnieje możliwość zaciągnięcia Bezpiecznego kredytu 2 procent w przypadku realizacji inwestycji polegającej na budowie domu? Jak to wygląda w praktyce?

Czy Bezpieczny kredyt 2 proc. można wziąć na budowę domu lub kupno działki?

O Bezpiecznym kredycie 2 proc. najczęściej mówi się w kontekście kupna mieszkania – z rynku pierwotnego lub wtórnego. Dzięki uczestnictwu w tym programie ponosi się mniejsze koszty kredytowania. Czy jednak kredyt 2% można wziąć na budowę domu?

Zasadniczo można przeznaczyć Bezpieczny kredyt 2% na zakup domu tak samo skutecznie jak na kupno mieszkania. Potwierdzają to zapisy w ustawie o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe z dnia 26 maja 2023 roku. Preferencyjny Bezpieczny kredyt 2 proc. może być przeznaczony zgodnie z przepisami na pokrycie wydatków związanych z budową domu jednorodzinnego, w tym również wydatków poniesionych na jego wykończenie.

Jeśli więc chcesz zaciągnąć w wybranym banku Bezpieczny kredyt 2 proc. na dokończenie rozpoczętej już budowy lub na rozpoczęcie od zera inwestycji budowlanej, możesz to zrobić. Pieniądze można też przeznaczyć na zakup domu albo spożytkować na zakup działki, na której stanie dom.

Koniecznie przeczytaj: Jak wziąć Bezpieczny Kredyt 2 proc.?

Na co dokładnie można przeznaczyć Bezpieczny kredyt 2 proc. podczas budowy domu?

Zapisy w ustawie o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe z dnia 26 maja 2023 roku wskazują, że istnieje wiele inwestycji, w przypadku których można pokryć Bezpiecznym kredytem 2% całość albo część wydatków służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Preferencyjny Bezpieczny kredyt 2 proc. może być przeznaczony na:

 • budowę domu jednorodzinnego, w tym jego wykończenie;
 • nabycie praw własności nieruchomości gruntowej lub jej części w celu budowy na niej domu jednorodzinnego;
 • nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem;
 • realizację inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka takiej kooperatywy;
 • nabycie spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym stanowiących wkład budowlany lub z wykończeniem tego lokalu czy domu.

Bezpieczny kredyt 2 proc. można więc zaciągnąć nie tylko na nabycie nieruchomości mieszkalnej, lecz także na rozpoczęcie, dokończenie i finalizację budowy domu, łącznie z zakupem działki, na której zostanie on wybudowany.

Jakie warunki należy spełnić, wnioskując o Bezpieczny kredyt 2 proc. na budowę domu?

Warunki stawiane przez ustawodawcę potencjalnym kredytobiorcom, którzy chcą zaciągnąć Bezpieczny kredyt 2% na budowę domu, są podobne do tych, które obowiązują w przypadku finansowania za pośrednictwem preferencyjnego kredytu zakupu mieszkania w bloku. Możesz skorzystać z programu jeśli:

 • Prowadzisz gospodarstwo domowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza terytorium RP, ale jednocześnie masz polskie obywatelstwo lub prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z osobą, która posiada takie obywatelstwo, a Bezpieczny kredyt 2 proc. jest udzielany wspólnie z taką osobą.
 • W dniu złożenia wniosku nie jesteś stroną umowy innego kredytu hipotecznego zawartej w okresie 36 miesięcy przed złożeniem tego wniosku.
 • W dniu udzielenia Bezpiecznego kredytu 2 proc. nie masz i przed tym dniem nie miałeś prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego ani jeśli prawa takiego nie posiada i w okresie pozostawiania z Tobą w gospodarstwie domowym nie posiadała osoba, która prowadzi z Tobą wspólnie to gospodarstwo.
 • W dniu udzielenia preferencyjnego kredytu nie przysługuje Ci i przed tym dniem nie przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego ani jeśli prawo takie nie przysługuje i w okresie pozostawiania z Tobą w gospodarstwie domowym osobie, która prowadzi z Tobą wspólnie to gospodarstwo.
 • W dniu złożenia wniosku o udzielenie Bezpiecznego kredytu 2 proc. nie ukończyłeś 45 lat – w przypadku małżonków lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka warunek dotyczący wieku spełnić musi przynajmniej jedno z nich.

Pozostaje jeszcze kwestia wniesienia wkładu własnego, skoro mamy tu do czynienia z zobowiązania hipotecznym. Czy w kredycie 2% trzeba mieć wkład własny? I tak, i nie. Jeśli korzystasz tylko z Bezpiecznego kredytu 2 proc., musisz mieć zaoszczędzony wkład własny w wysokości 10-20 proc. planowanej inwestycji.

W przypadku braku oszczędności możesz też połączyć ze sobą Bezpieczny kredyt 2 proc. i skorzystać z innego programu rządowego – Rodzinnego kredytu mieszkaniowego (wcześniej Mieszkanie bez wkładu własnego).

Bezpieczny kredyt 2 i budowa domu rządzą się przy tym innymi prawami, jeśli chodzi o wkład własny. Możesz złożyć wniosek o taki kredyt, jeśli Twój wkład to:

 • nieruchomość gruntowa niezabudowana domem jednorodzinnym, budynkiem, w którego obrębie znajduje się lokal mieszkalny, oraz na której nie znajdują się obiekty budowlane związane z budową takiego domu lub budynku;
 • łączna kwota pieniędzy i premii mieszkaniowej wypłaconych z Konta mieszkaniowego, zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 roku o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.

Przy tym łączna wysokość wnoszonego wkładu własnego i Bezpiecznego kredytu 2 proc. nie może być wyższa niż 1 mln zł.

Jakie dokumenty przygotować, wnioskując o Kredyt 2% na budowę domu?

Wniosek o kredyt na budowę domu w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.” to jeszcze nie wszystko, co powinieneś przygotować, jeśli zamierzasz starać się o taki kredyt. Wśród obowiązkowych dokumentów dołączanych do wniosku wymienić należy:

 • Kosztorys budowlany – musisz wiedzieć, ile będą kosztować Cię budowa domu lub dokończenie budowy domu. Jak obliczyć koszt budowy domu? Należy wziąć pod uwagę aktualne ceny materiałów, technologię budowy czy też wybór, jakiego dokonujesz w tym zakresie jako inwestor. Miej na uwadze także to, że ceny mogą się zmieniać w czasie, dlatego powinieneś założyć pewny margines bezpieczeństwa i nie kształtować kosztorysu „na styk”. Dobrze przygotowany może być atutem Twojego wniosku i ułatwić w istocie uzyskanie pozytywnej decyzji, a w przyszłości realizację kolejnych części inwestycji oraz wypłatę transz. Uwaga! Każdy bank może mieć swój własny druk kosztorysu, który powinieneś wykorzystać przy jego tworzeniu. Do niego dołącza się też harmonogram prac budowlanych. Kosztorys możesz wykonać samodzielnie, ale możesz też zlecić taką pracę kosztorysantowi – cena to około 1000 zł.
 • Podstawa nabycia działki, na której ma być budowany dom – może to być akt notarialny kupna i sprzedaży, akt notarialny darowizny, wyrok spadkowy czy orzeczenie nabycia spadku.
 • Numer księgi wieczystej działki.
 • Prawomocne pozwolenie na budowę domu lub dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia rozpoczęcia budowy domu.
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów – taki dokument jest ważny zwykle jedynie przez 3 miesiące.
 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), warunki zabudowy czy też inny dokument, który ponad wszelką wątpliwość potwierdza, że działka ma przeznaczenie na budowę domu jednorodzinnego.
 • Zaświadczenie o dostępie do drogi publicznej.
 • Dziennik budowy – wraz z ewentualnymi wpisami.
 • Projekt budowlany nieruchomości.
 • Operat szacunkowy lub inspekcja bankowa.

To oczywiście przykładowy wykaz dokumentów, jakie trzeba złożyć przy ubieganiu się o Bezpieczny kredyt 2 proc. na budowę domu. Warto sprawdzić w banku, w którym chcesz zaciągnąć to zobowiązanie, jaka lista w nim obowiązuje. Przy wyborze oferty sięgnij po ranking kredytów mieszkaniowych, by wybrać najlepszą opcję.

Budowa domu a Bezpieczny kredyt 2%. Haczyki

Bezpieczny kredyt 2 proc. dostępny jest dla klientów, którzy spełnią wszystkie warunki, jakie stawiane są z tytułu przepisów ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Co dzieje się, jeśli masz już zobowiązanie z dopłatami z budżetu państwa, ale odziedziczyłeś nieruchomość mieszkalną?

Czy musisz oddać pieniądze uzyskane w ramach Bezpiecznego kredytu 2 proc.? Nic podobnego. Prawa do Kredytu 2 proc. nie pozbawi Cię odziedziczenie jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego w udziale nie wyższym niż 50 proc., jeśli jako spadkobierca nie zamieszkujesz w nich od co najmniej 12 miesięcy.

Uważaj również na wysokość wkładu własnego, niezależnie od tego, czy będzie to tylko pewna kwota pieniędzy, czy też również albo tylko działka. Kredytobiorca, który ma jedynie działkę jako swój wkład własny, może przekroczyć limit 200 tys. zł wyznaczony w programie. W takiej sytuacji jednak wartość owej działki i kwoty zobowiązania nie może wynieść więcej niż 1 mln zł.

Jeśli jako wkład masz nie tylko grunt, lecz także gotówkę, wtedy obowiązywać Cię będzie standardowy limit wkładu własnego, tj. maksymalnie do 200 tys. zł.

Uwaga! Powinieneś pilnować tego, by wartość działki i koszt budowy domu nie przekroczył 1 mln zł.

Przeczytaj także: Ile można zaoszczędzić decydując się na Bezpieczny Kredyt 2 procent. Kalkulator

Jeśli łączysz ze sobą Bezpieczny kredyt 2 proc. i program „Mieszkanie bez wkładu własnego (Rodzinny kredyt mieszkaniowy), nie musisz pilnować takich warunków.

Kolejną ważną kwestią jest to, że możesz starać się o dokończenie domu, który dotychczas budowałeś, metodą gospodarczą z własnych środków. Możesz otrzymać w takiej sytuacji kredyt w wysokości:

 • do 150 tys. zł, jeśli prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub jeśli w skład Twojego gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedno dziecko;
 • do 100 tys. zł, gdy kredytobiorca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Na co obowiązkowo musisz uważać, by nie stracić dopłat z tytułu Bezpiecznego kredytu 2 proc.? Przede wszystkim na takie kwestie, jak:

 • Rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa domowego w ciągu 24 miesięcy od zakończenia budowy domu – dopłaty wygasną, jeśli nie wprowadzisz się do domu w takim czasie.
 • Zachowanie tzw. minimalnego, ustalonego kosztu wybudowania jednego metra kwadratowego domu – wynosi on między 3000 zł a 4500 zł, w zależności od wybranego banku i lokalizacji budowanego domu – wskaźnik odnosi się do powierzchni użytkowej zapisanej w projekcie albo do powierzchni mieszkalnej – uwaga na takie zapisy w umowie kredytu 2 proc., ponieważ możesz „nie zmieścić się” w programie i nie otrzymać dopłat.

Złamanie warunków programu lub podanie niezgodnych ze stanem faktycznym deklaracji we wniosku kredytowym pozbawi Cię dopłat z programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.”

Podobnie jak w przypadku każdego innego kredytu, także przy preferencyjnym Bezpiecznym kredycie 2 proc. trzeba przedstawić w banku dokumenty dochodowe, dla potwierdzenia posiadania odpowiednio wysokiej zdolności. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Warto posłużyć się kalkulatorem zdolności, by to wyliczyć. Jeśli jest zbyt niska jak na planowaną kwotę kredytu, być może dobrym pomysłem będzie złożenie wniosku wraz z inną osobą, np. rodzicami.

Czy warto zdecydować się na budowę domu z Bezpiecznym kredytem 2 proc.?

Na koniec postarajmy się odpowiedzieć na pytanie, czy kredyt 2% jest bezpieczny. Jak sama nazwa wskazuje (program określany jest mianem Bezpiecznego kredytu 2 proc.), powinien on zapewniać bezpieczeństwo finansowania inwestycji – zarówno dla kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. Dopłaty są tutaj gwarantowane przez Skarb Państwa, dlatego nie trzeba obawiać się, że zostaną wstrzymane.

Jednak jest jeden problem związany z Bezpiecznym kredytem 2 proc. Dotyczy on sztucznego windowania cen przez np. deweloperów, ale chodzi tu przede wszystkim o rynek nieruchomości mieszkalnych w postaci mieszkań i apartamentów w budynkach wielorodzinnych – w mniejszym stopniu dotyczy osób, które zaciągają kredyt 2 proc. na budowę domu. Kalkulator kredytowy pokaże, że dzięki niemu możesz sporo zaoszczędzić.

Z tego względu z pewnością warto zastanowić się nad możliwością skorzystania z takiego rozwiązania. Dopełnienie formalności związanych z Bezpiecznym kredytem 2 proc. nie powinno sprawić Ci większych trudności, a później przez pierwszych 10 lat okresu kredytowania będziesz korzystać z dopłat i płacić niższe koszty w porównaniu z regularną ofertą banków na zobowiązania hipoteczne.


Dodatkowe źródła:

https://blogkredytowy.pl/budowa-domu-a-bezpieczny-kredyt-2/

https://businessinsider.com.pl/prawo/kredyt-2-procent-na-budowe-domu-uwaga-na-haczyki/n7g87t4

https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mieszkaniowe/kredyt-2-procent-na-budowe-domu/12310/

Komentarze

Powiązane artykuły

Czym jest i ile wynosi WIRON? Różnice między stawką WIRON a WIBOR

Czym jest i ile wynosi WIRON? Różnice między stawką WIRON a WIBOR

...dla wniosków składanych od 26 czerwca 2023 roku. W 2024 roku kredyt hipoteczny oparty na WIRON-ie oferuje także VeloBank. W ING Banku Śląskim i...

...iNG Bank Śląski zdecydował się z miejsca zaoferować klientom kredyty hipoteczne zmiennoprocentowe, oparte na wskaźniku WIRON 1M Stopa Składana. Od...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Mieszkanie na Start. Ile wyniesie rata kredytu? Warunki programu

Mieszkanie na Start. Ile wyniesie rata kredytu? Warunki programu

...to może Cię zainteresować: Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt hipoteczny? Bezpieczny Kredyt 2% nie wprowadzał progów dochodowych. W...

...od kiedy będzie dostępny? Obecnie projekt zakładający tanie kredyty hipoteczne znajduje się na ścieżce legislacyjnej – jest w trakcie...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

...udzielone: Sprawdź: Czy warto teraz brać kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy? Kredyt dla mundurowych, obecny w okresowych lub stałych ofertach...

...zbudowanie wystarczająco wysokiego wkładu własnego na kredyt hipoteczny dla policjanta lub żołnierza. Kredyt hipoteczny w ING Banku...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

...źródeł. Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Już na samym początku procesu ubiegania się o kredyt, bank prosi...

...źródła dochodu? Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Dochód z umowy o pracę jest traktowany jako jeden z najbardziej...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Do ilu banków można złożyć wniosek o kredyt hipoteczny?

Do ilu banków można złożyć wniosek o kredyt hipoteczny?

...najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i możliwościom finansowym. W ten sposób masz większe szanse na znalezienie oferty, która będzie najkorzystniejsza dla Ciebie. Liczba składanych wniosków o kredyt hipoteczny może budzić wątpliwości. Co do zasady, można składać wiele wniosków o kredyt hipoteczny, jednak warto robić to z rozwagą. BIK podaje, że złożenie kilku zapytań kredytowych w krótkim...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Jak obliczyć koszt budowy domu {{year}} i jak sporządzić kosztorys?

Jak obliczyć koszt budowy domu 2024 i jak sporządzić kosztorys?

...nie zastąpi profesjonalnego kosztorysu. Oceń swoje szanse na kredyt hipoteczny – sprawdź nasz kalkulator zdolności kredytowej! Kosztorys...

...dostarczyć kosztorys budowy domu do banku. Wkład własny przy kredycie hipotecznym to minimum 20%, chyba że zdecydujesz się na ubezpieczenie niskiego...

Zobacz więcej
14 min. czytania