Kredyty hipoteczne 8 min. czytania

Na czym polega Dobrowolna Sprzedaż Nieruchomości? Na jakich warunkach można skorzystać z programu?

Zaktualizowano: 2022-05-05 10:52
Opublikowano: 2022-05-05 08:40
Średnia ocena: 4,33/6 Głosów: 3
Na czym polega Dobrowolna Sprzedaż Nieruchomości?

Dobrowolna Sprzedaż Nieruchomości to program, który z założenia ma pomóc klientom borykającym się z problemami ze spłatą kredytu hipotecznego. Rekordowo wysoki poziom stóp procentowych sprawia, że wielu kredytobiorców nie radzi sobie z terminowym regulowaniem zobowiązań. Kto może skorzystać z programu? Jak wyglądają formalności w największych bankach? Sprawdziliśmy to!

Od 2012 roku Rada Polityki Pieniężnej sukcesywnie obniżała stopy procentowe, co zachęcało Polaków do zaciągania zobowiązań, np. za zakup mieszkania. Kredyt hipoteczny wydawał się najlepszym sposobem finansowania zakupu nieruchomości i wiele osób zapominało o tym, że przy wzroście stóp, wzrosną również raty zobowiązań. Czarne scenariusze niestety się spełniły, a obecnie wielu klientów zastanawia się, jak załatać dziurę w domowym budżecie. Czy Dobrowolna Sprzedaż Nieruchomości jest remedium na problemy ze spłatą kredytu hipotecznego?

Czym jest program dobrowolnej sprzedaży nieruchomości?

Program dobrowolnej sprzedaży nieruchomości to inicjatywa skierowana do osób mających problem ze spłatą kredytu hipotecznego zaciągniętego za zakup mieszkania, domu lub działki. Klient, który nie regulował rat w terminie, a bank odrzucił jego wniosek o restrukturyzację kredytu, może dokonać sprzedaży nieruchomości obciążonej kredytem w ciągu minimum 6 miesięcy od zakończenia postępowania. Zasady, na jakich można skorzystać z programu, reguluje Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, której znowelizowane przepisy weszły w życie 22 lipca 2017 r.   

Na czym polega dobrowolna sprzedaż nieruchomości?

Dobrowolna sprzedaż mieszkania w kredycie jest możliwa w przypadku odrzucenia przez bank wniosku konsumenta o restrukturyzację zadłużenia albo w przypadku bezskuteczności restrukturyzacji. W świetle nowych przepisów ustawy o kredycie hipotecznym, zanim bank rozpocznie czynności windykacyjne, musi umożliwić klientowi sprzedaż kredytowanej nieruchomości. Przepisy są korzystne dla kredytobiorców, oznaczają bowiem wstrzymanie działań windykacyjnych i możliwość uporania się z rosnącym zadłużeniem.

Zaletą programu jest fakt, że to klient, a nie bank sprzeda nieruchomość, będzie mógł zatem samodzielnie ustalić kwotę transakcji. Nie dojdzie więc do licytacji bankowej nieruchomości.

Rządzący mają więcej pomysłów na odciążenie kredytobiorców. Kolejnym jest inicjatywa „klucz za dług” zdefiniowana w znowelizowanej Rekomendacji S KNF. Program ma polegać na przeniesieniu własności nieruchomości na bank w razie problemów ze spłatą kredytu hipotecznego. W praktyce klient, który nie radzi sobie ze spłatą rat, ma mieć możliwość oddania nieruchomości bankowi w zamian za zwolnienie z długu.

Sprawdź również: Nowa tarcza dla kredytobiorców. Kto będzie mógł skorzystać z dofinansowania do kredytów hipotecznych w 2022?

Warunki programu dobrowolnej sprzedaży nieruchomości

Program dobrowolnej sprzedaży nieruchomości dotyczy umów kredytowych zawartych po 22 lipca 2017 roku. Klienci, którzy zawarli z bankiem umowę przed tą datą, będą musieli konsultować z bankiem chęć sprzedaży nieruchomości oraz negocjować warunki transakcji, np. kwotę sprzedaży.

Do programu kwalifikują się m.in. umowy kredytowe:

 • w złotówkach i walutach obcych,
 • z zaległościami i regulowane na bieżąco,
 • na etapie postępowania egzekucyjnego,
 • z niedozwolonymi wpisami w księgach wieczystych.

Jak wspomnieliśmy, warunkiem skorzystania z programu jest:

 • odrzucenie przez bank wniosku konsumenta o restrukturyzację lub
 • bezskuteczność restrukturyzacji zadłużenia.

Oznacza to, że z korzystnych rozwiązań klient będzie mógł skorzystać niejako w ostateczności, czyli dopiero po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości negocjacji z bankiem spłaty zadłużenia. Poprzednie przepisy wymagały porozumienia konsumenta z bankiem i wypracowania kompromisu. Aktualnie obowiązująca ustawa pozwala również, w przypadku, gdy zadłużenie przewyższa kwotę uzyskaną ze sprzedaży, na rozłożenie pozostałego długu na raty dostosowane do sytuacji majątkowej kredytobiorcy. W praktyce oznacza to znaczne odciążenie domowego budżetu – zmniejszenie wysokości raty, którą musi co miesiąc regulować konsument.

Po sprzedaży nieruchomości bank wyraża zgodę na wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej, a w przypadku pozostałej kwoty zadłużenia – na zabezpieczenie wierzytelności w innej formie. Kolejną zaletą programu jest możliwość umorzenia części odsetek – w przypadku, gdy łączna wysokość opłat za opóźnienie przekracza maksimum.

Kto może zdecydować się na skorzystanie z programu dobrowolnej sprzedaży nieruchomości?

Powyżej wskazaliśmy, że dobrowolna sprzedaż nieruchomości dla dłużników jest możliwa jedynie w przypadku umów zawartych po 22 lipca 2017 r. Z programu mogą skorzystać konsumenci, którzy przestali spłacać zadłużenie np.:

 • z powodu rosnących rat kredytowych spowodowanych wzrostem stóp procentowych,
 • w sytuacji, gdy rata kredytu pochłania większą część dochodów
 • z powodu problemów finansowych związanych z utratą pracy.

Kiedy warto zdecydować się na dobrowolną sprzedaż nieruchomości?

Rozważasz sprzedaż zadłużonego mieszkania? Kiedy opłaca się skorzystać z tego rozwiązania? Przede wszystkim wtedy, gdy wyczerpaliśmy wszelkie możliwości spłaty zadłużenia, borykamy się z poważnymi problemami finansowymi, mamy na koncie wiele zobowiązań i nie widzimy szansy na poprawę naszej sytuacji. Sprzedaż domu z kredytem opłaca się nawet wtedy, gdy zadłużenie znacznie przekracza kwotę, jaką możemy uzyskać ze sprzedaży nieruchomości. Pozostała do spłaty kwota może być rozłożona na korzystne raty, co oznacza znaczną ulgę dla domowego budżetu.

Jak skorzystać z programu dobrowolnej sprzedaży nieruchomości w bankach w Polsce?

Przede wszystkim warto zgłosić się do banku i zapytać o możliwość sprzedaży mieszkania będącego przedmiotem umowy. Kredytodawcy podchodzą do takich spraw indywidualnie – sprawdzają wysokość zadłużenia, szacują wartość nieruchomości. Wiele instytucji pomaga w sprzedaży nieruchomości, np. pokrywa koszty pracy pośrednika. Sprawdziliśmy, jak wygląda to w największych polskich bankach.

Program dobrowolnej sprzedaży nieruchomości w PKO BP

Bank PKO BP oferuje usługi pośrednika nieruchomości i pokrywa koszty jego pracy, m.in. oceny stanu lokalu, szacowania wartości czy publikowania ofert o sprzedaży. Nieruchomość do sprzedaży można zgłosić poprzez system bankowości elektronicznej lub wysłać dokumenty mailem/listownie. Bank wspiera klientów w negocjacjach z wierzycielami, np. spółdzielniami mieszkaniowymi. Jeśli kwota uzyskana ze sprzedaży nie wystarczy do pokrycia długu, instytucja rozkłada pozostałą część na raty lub umożliwia umorzenie części odsetek.

Program dobrowolnej sprzedaży nieruchomości w Alior Banku

Podobne warunki oferuje Alior Bank – instytucja również pomaga w procesie sprzedaży nieruchomości, zapewnia wsparcie przy negocjowaniu umów z wierzycielami, zarówno firmami, jak i osobami prywatnymi, czy urzędami. Jeśli po sprzedaży nieruchomości pozostanie część zadłużenia do spłaty, bank umożliwia rozłożenie kwoty na raty lub umorzenie odsetek.

Program dobrowolnej sprzedaży nieruchomości w BNP Paribas

BNP Paribas umożliwia skorzystanie z programu DSN klientom, którzy mają wypowiedzianą umowę na kredyt hipoteczny. Bank oferuje pomoc profesjonalnych pośredników, którzy wspierają klienta na każdym etapie procesu sprzedaży nieruchomości.

Program dobrowolnej sprzedaży nieruchomości w Santander Bank Polska

Santander Bank Polska również pozwala na skorzystanie z programu DSN. Ustawa o kredycie hipotecznym obliguje bank do umożliwienia kredytobiorcy sprzedaży kredytowanej nieruchomości w okresie min. 6 miesięcy od odrzucenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Bank oferuje również:

 • możliwość zmiany warunków kredytu – poprzez obniżenie rat kapitałowych,
 • zawieszenie wykonania umowy kredytowej na okres do 3 miesięcy – dla klientów, którzy po 13 marca 2020 roku stracili pracę,
 • pomoc dla osób fizycznych z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Na co trzeba uważać decydując się na dobrowolną sprzedaż nieruchomości?

W dobie szalejącej inflacji i rekordowych stóp procentowych, wielu kredytobiorców rozważa skorzystanie z programu dobrowolnej sprzedaży nieruchomości. Informacji na ten temat szukamy na forum internetowym i portalach społecznościowych, pytamy znajomych oraz rodzinę. Zanim zdecydujemy się na sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym, sprawdźmy bankowe forum, skonsultujmy się z pracownikiem, zastanówmy się, jaką kwotę możemy uzyskać w wyniku transakcji i czy będzie nam się to opłacać.

Źródła: 

https://www.pkobp.pl/dsn/

https://www.aliorbank.pl/LP/dsn.html

https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/dobrowolna-sprzedaz-nieruchomosci

Komentarze

Powiązane artykuły

Bon mieszkaniowy {{year}}

Bon mieszkaniowy 2024

...mieć on wystarczającej zdolności kredytowej, by zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości (kryterium nie dotyczyło ubiegania się o...

...głównie do osób, które mają ograniczone możliwości uzyskania kredytu hipotecznego, z kolei drugi miał być przeznaczony dla rodzin wielodzietnych...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Czym są stopy procentowe NBP?

Czym są stopy procentowe NBP? Jak stopy procentowe wpływają na koszt kredytu?

...banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony...

...radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony może to doprowadzić do...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Symulacja kredytu hipotecznego w {{year}}

Symulacja kredytu hipotecznego w 2024

...zmienić w czasie trwania umowy kredytowej, jeśli weźmiesz kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem. Takie oprocentowanie składa się ze...

...zaciągnąć zobowiązanie, warto przeprowadzić symulację kredytu hipotecznego w różnych bankach i dla różnych wariantów oferty, aby dzięki...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Jak można było wziąć Bezpieczny Kredyt 2 proc.?

Jak można było wziąć Bezpieczny Kredyt 2 proc.?

...uruchomiony 1 lipca 2023, program oferował preferencyjny kredyt hipoteczny z oprocentowaniem 2% (plus marża banku i inne opłaty) na pierwsze...

...kredyt 2%? Tak samo, jak w przypadku każdego innego kredytu hipotecznego, tak i w przypadku Bezpiecznego kredytu 2%, należało złożyć...

Zobacz więcej
10 min. czytania
Bezpieczny kredyt 2 proc. Co z programem w {{year}}?

Bezpieczny kredyt 2 proc. Co z programem w 2024?

...do 600 tys. zł. Większe rodziny będą mogły liczyć na dodatkowe 100 tys. zł za każdą osobę. Lata 2021-2022 były bardzo trudne dla Polaków, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny. Rada Polityki Pieniężnej od jesieni 2021 roku sukcesywnie podnosiła stopy procentowe, aż znalazły się na rekordowym poziomie – 6,75%. Wraz z nimi w górę...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Tarcza dla kredytobiorców

Tarcza dla kredytobiorców. Dofinansowania do kredytów hipotecznych w 2024?

...wniosek o wsparcie należało złożyć do banku, w którym uzyskano kredyt hipoteczny. Warto jednak podkreślić, że mimo spełnienia jednego z...

...i 2022 roku. Odetchnąć mogły osoby, które spłacają złotowe kredyty hipoteczne. Ich raty w końcu zaczęły spadać. Malejąca inflacja...

Zobacz więcej
14 min. czytania