12 min. czytania

Aktualizacja danych w BIK - jak często aktualizuje się BIK?

Zaktualizowano: 2021-08-02 11:33
Opublikowano: 2021-03-12 14:57
Średnia ocena: 5,29/6 Głosów: 14
Aktualizacja danych w BIK - jak często aktualizuje się BIK?

Aktualizacja danych w BIK-u to obowiązek każdego banku czy spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Instytucje kredytujące mają 7 dni na dokonanie aktualizacji. Jak często aktualizuje się BIK? Od momentu uzyskania od banków stosownych informacji również ma na to maksymalnie 7 dni. Kiedy natomiast aktualizuje się BIK w przypadku przetwarzania danych klientów, którzy nie spłacili terminowo zobowiązania? Instytucja ta może przetwarzać takie dane przez 5 lat od czasu, gdy kredyt został już spłacony. Później powinna je usunąć ze swoich baz.

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, jest źródłem informacji o wszystkich klientach zaciągających kredyty i pożyczki w polskich bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, a także w niektórych firmach pozabankowych. Biuro to zostało stworzone z inicjatywy Związku Banków Polskich. Każdy kredyt gotówkowy, hipoteczny lub samochodowy bądź też skorzystanie z karty kredytowej odnotowywane są w BIK-u. Na tej podstawie tworzona jest historia kredytowania klienta – dobra lub zła. Brak historii w BIK-u powoduje, że bank nie wie, czego właściwie ma się spodziewać po kliencie i może nie zgodzić się na udzielenie mu zobowiązania. Wniosek odrzucany jest przez banki, jeśli wnioskujący ma w BIK-u wpisy świadczące o zaległościach i opóźnieniach w spłacie kredytów lub pożyczek.

W BIK-u gromadzone są informacje, które banki i część firm pożyczkowych wykorzystują do zweryfikowania wiarygodności klienta. Jeśli więc planujesz złożyć wniosek o dowolne zobowiązanie w banku, to musisz liczyć się z tym, że instytucja poprosi w BIK-u o raport na twój temat wraz z oceną punktową, czyli tzw. scoringiem.

Banki na bieżąco przekazują do BIK-u informacje o kredytobiorcach i o tym, czy spłacają oni regularnie raty kapitałowo-odsetkowe swoich zobowiązań. BIK musi więc wciąż aktualizować informacje o biorących kredyty i pożyczki. Aktualizacja odbywa się w ściśle określonym czasie. Chcesz dowiedzieć się, jak często aktualizuje się BIK? A może przekonać się, czy masz szansę na wyczyszczenie swojego BIK-u? W tym artykule znajdziesz wszystkie te informacje, dlatego zachęcamy do dalszej lektury.

Aktualizacja danych w BIK-u na przestrzeni lat – co się zmieniło?

Do 2016 roku Biuro Informacji Kredytowej aktualizowało zebrane informacje zaledwie raz na cztery tygodnie. Takie rozwiązanie wiązało się jednak z licznymi zagrożeniami. Klienci banków i firm pożyczkowych, którzy zalegali ze spłatą swoich zobowiązań, mieli wystarczająco dużo czasu, by skutecznie ubiegać się o inne zadłużenie, gdyż ich historia kredytowa prezentowała się bez zarzutu aż do kolejnej aktualizacji danych w BIK-u. Jak często aktualizacja jest dokonywana od tego momentu?

Prawo bankowe uregulowało to w 2016 roku i zwiększyło częstotliwość dokonywania aktualizacji. Banki oraz wszystkie instytucje finansowe zobowiązane są do zgłaszania wszystkich działań okołokredytowych dokonanych przez klienta w ciągu siedmiu dni od ich zaistnienia. Jeśli informacja nie trafi w odpowiednim czasie do BIK-u, instytucja narażona będzie na karę finansową. Pozwala to szybko reagować i ograniczyć do minimum udzielanie zadłużeń klientom, którzy nie są wiarygodni.

Co ile aktualizowany jest BIK w 2021 roku? Czy coś uległo zmianie w tej kwestii? Nadal banki mają 7 dni na zgłoszenie do BIK-u zmian w trybie spłaty kredytów czy udzielenia zobowiązania, a BIK ma kolejne 7 dni na aktualizacje, najczęściej dokonuje ich jednak jeszcze szybciej.

Aktualizacja danych w BIK-u – jakie dane gromadzi BIK?

W BIK-u znajdują się wszystkie informacje konieczne do oceny historii kredytowej klienta ubiegającego się w banku czy parabanku o zobowiązanie finansowe. Niezależnie od tego, czy starasz się o kredyt hipoteczny, czy kredyt gotówkowy, nawet taki udzielany na koncie osobistym, bank i tak sięgnie po dane do BIK-u. A co o kredytobiorcy wie ta instytucja? Czy takiej weryfikacji możesz się obawiać?

Raport BIK-u informuje kredytodawców o ewentualnych zaległościach w spłacie, co oczywiście ma wpływ na ewentualne obniżenie twojej oceny punktowej, ale w raporcie znaleźć można także dane związane ze spłaconymi już zadłużeniami, które świadczą o wywiązaniu się z umowy i zwiększają twoje szanse na uzyskanie zobowiązania.

Negatywna historia kredytowa odnotowana w BIK-u będzie miała wpływ na decyzję banku w momencie oceny kredytobiorcy. Oznacza to, że klient, który stara się o zobowiązanie, a ma złe wpisy w BIK-u, musi liczyć się z odmową udzielenia środków. Kredyt bez BIK-u jest aktualnie nieosiągalny w bankach działających na polskim rynku finansowym. Inaczej wygląda to w przypadku tak zwanych chwilówek, czyli szybkich pożyczek gotówkowych udzielanych przez firmy pozabankowe. Nie są one bowiem zobowiązane na mocy rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego do sprawdzania BIK-u swoich klientów.

Chcesz wiedzieć, czy jesteś w BIK-u? Sprawdź swój raport w tej instytucji i przekonaj się, czy masz szansę np. na kredyt hipoteczny. Na naszej stronie znajdziesz poradnik, który umożliwi ci sprawdzenie tego raportu w prosty sposób.

BIK a ocena kredytobiorcy

Oceniając wniosek kredytowy klienta, bank za każdym razem weryfikuje jego sytuację w BIK-u. Niezależnie od rodzaju kredytu instytucja dokładnie sprawdzi wnioskującego, zanim udzieli zgody i przygotuje umowę gotową do podpisania. W bankach dostępny jest wyłącznie kredyt z BIK-iem. Jeśli ocena kredytobiorcy przygotowana przez Biuro Informacji Kredytowej wskazuje, że nie miał on opóźnień w spłacie zobowiązań i spłacił je terminowo, jego scoring będzie jak najbliższy 100 punktom, co właściwie gwarantuje udzielenie przez bank zobowiązania.

BIK pozwala ocenić wiarygodność klienta banku i dowiedzieć się, czy miał on już styczność z innymi zobowiązaniami finansowymi. Warto jednak mieć na uwadze, że weryfikacja historii kredytowej i pozytywna ocena punktowa klienta to nie jedyny warunek banku. Historia jest równie ważna jak zdolność kredytowa klienta starającego się o zobowiązanie.

Liczysz na pożyczkę bez BIK-u? Tego typu oferty dostępne są wyłącznie w wybranych firmach pożyczkowych. Przekonaj się o tym, śledząc aktualny ranking chwilówek.

Jak często aktualizuje się BIK?

Dowiedz się, kiedy BIK aktualizuje dane, by wiedzieć, jak szybko będą zapisane w jego bazach informacje o twoich ewentualnych opóźnieniach w spłacie. Banki i firmy pożyczkowe zobowiązane są pod groźbą kary finansowej informować o działaniach okołokredytowych swoich klientów w ciągu zaledwie 7 dni roboczych. A jak często aktualizuje się BIK? Co ile dni nowe informacje pojawiają się w jego bazach? BIK ma także na to 7 dni.

Jakie informacje muszą zostać dostarczone do BIK-u w tak krótkim czasie? Za działania okołokredytowe, o których instytucja ta jest informowana, uznajemy:

  • podpisanie umowy i powstanie nowego zobowiązania finansowego;
  • wygaśnięcie umowy kredytowej lub pożyczkowej;
  • całkowitą spłatę zobowiązania;
  • zmianę warunków spłaty, np. wydłużenie okresu kredytowania;
  • korektę wysokości zobowiązania;
  • zmianę parametrów kredytu lub pożyczki.

Jak często Biuro Informacji Kredytowej może aktualizować informację o istniejących już zobowiązaniach? Zgodnie z ustawą Prawo bankowe z 2016 roku aż dwa razy częściej niż przed wejściem ustawy w życie, czyli co 14 dni. Dokładnie taki tryb aktualizacji danych w BIK-u wskazano w art. 105 ust. 4i wskazanego aktu prawnego. Banki i inne instytucje finansowe mają obowiązek aktualizowania w BIK-u informacji dotyczących spłaty zobowiązania, korekty jego wysokości, nowo powstałych zobowiązań i ich spłaty w terminie 7 dni od zajścia zmiany, a BIK wprowadza takie informacje do swojego systemu w ciągu 7 dni od ich uzyskania.

Aktualizacja danych BIK-u – kiedy BIK odnotuje problemy ze spłatą kredytu?

Nie spłaciłeś raty kredytu? Minęło już 60 dni od daty jej wymagalności, czyli od chwili, gdy miałeś ją zapłacić? Wkrótce informacja o twoim opóźnieniu i wysokości powstałych zaległości znajdzie się w BIK-u. Kiedy aktualizacja dokonana zostanie w takim przypadku? Jeśli minęło już odpowiednio dużo czasu, bank musi podać do BIK-u taką informację w ciągu 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia. Kiedy widać w BIK-u kredyt, który przestano spłacać? Maksymalnie po kolejnych 7 dniach od chwili uzyskania przez BIK informacji, ale w praktyce aktualizacja danych w BIK-u dokonywana jest znacznie szybciej. Nie licz więc na to, że przy istniejącym zadłużeniu zdążysz w banku złożyć wniosek o kolejne zobowiązanie i uzyskasz je w założonym czasie.

Po jakim czasie kredyt jest natomiast widoczny w BIK-u? Od chwili podpisania umowy bank ma tydzień na poinformowanie o tym fakcie biura BIK-u, a później w ciągu 7 dni wpisuje taką informację do swojej bazy.

Sprawdź: Kredyt gotówkowy bez zaświadczeń o zarobkach - gdzie szukać, ile kosztuje?

Aktualizacja danych w BIK-u – co daje częstsza aktualizacja danych w BIK-u?

Częsta i systematyczna aktualizacja danych w BIK przez bank i samo biuro bardzo pozytywnie wpływa na weryfikację przyszłych kredytobiorców. Do BIK-u trafiają informacje nawet o niewielkich zaległościach w spłacie, co sprawia, że ocena punktowa, czyli scoring BIK-u, jest niezwykle skuteczny. Bank ma realną szansę na ocenę swojego ryzyka, a także zminimalizowanie sytuacji, w której zostanie zawarta umowa z klientem mającym zobowiązania względem innego banku, ale niezdolnym wywiązać się z umowy między stronami.

Częste aktualizacje BIK-u chronią nie tylko instytucje finansowe, pozwalając im uniknąć zawarcia umowy z osobą niewypłacalną, lecz także dają większe bezpieczeństwo kredytobiorcom. Weryfikacja BIK-u pozwala szybko przeciwdziałać spirali zadłużeń czy przekredytowaniu, co mogłoby wiązać się z bardzo przykrymi konsekwencjami dla klienta. Dlatego aktualizacja danych w BIK-u powinna być realizowana możliwie jak najczęściej, choć taki obowiązek informacyjny nie powinien zanadto obciążać działalności banku.

Aktualizacja danych w BIK-u na wniosek kredytobiorcy

Zasadniczo najczęściej to banki inicjują aktualizację istniejących w BIK-u danych. Powinieneś jednak wiedzieć, że i ty możesz być podmiotem, który dokona zmiany danych w tej instytucji. Jak to możliwe? Jak zaktualizować dane w BIK-u samodzielnie?

Otóż w niektórych przypadkach rzeczywiście możesz złożyć wniosek o aktualizację danych w BIK-u. Masz prawo do ich wykreślenia po upływie określonego czasu. Jeśli nieterminowo spłacałeś zobowiązania, okres ten wyniesie 5 lat. Po tym czasie składasz wniosek, ale nie tyle w BIK-u, ile u swojego kredytodawcy. On zaś ma 7 dni na aktualizację danych w BIK-u. Jeśli pomimo złożenia swojego wniosku twoje dane nadal nie zostaną zmienione, to masz prawo samodzielnie złożyć skargę do tej instytucji. Musi ona rozpatrzyć twoją sprawę, a jeśli rzeczywiście bank nie usunął danych pomimo takiego zobowiązania, BIK sam zlikwiduje wpis.

Kliknij i sprawdź: Kalkulator kredytowy

Aktualizacja danych w BIK-u a jego wyczyszczenie – różnice

Twoja historia kredytowa nie prezentuje się korzystnie, a ty szukasz sposobu, by wyczyścić raport BIK-u i bez problemu skorzystać z usług banku? W internecie z łatwością znajdziesz liczne ogłoszenia, które zapewniają, że za odpowiednią opłatą twoja historia kredytowa zostanie wyczyszczona. Unikaj jednak takich okazji, gdyż to świetny sposób na wyłudzenie twoich pieniędzy. Jak wyczyścić BIK? Czy wyczyszczenie BIK-u jest w ogóle możliwe z perspektywy kredytobiorcy-dłużnika? Niekoniecznie, co nie przeszkadza różnym firmom w oferowaniu podobnych usług.

Jeśli masz długi, informacja ta będzie widniała w BIK-u aż do 5 lat od spłaty twojego zobowiązania. Dopiero wtedy możliwe będzie skuteczne ubieganie się o kredyt w tradycyjnym banku. Warto pilnować tej daty i po upływie tego czasu sprawdzić, czy BIK faktycznie usunął negatywne wpisy z twojego raportu. Pamiętaj przy tym, że ta instytucja ma obowiązek poinformować o spłacie twojego zobowiązania w ciągu maksymalnie siedmiu dni od uregulowania zadłużenia. Jeśli jednak tak się nie stanie, możesz składać wniosek o usunięcie takiego wpisu poprzez wniesienie skargi bezpośrednio do Biura Informacji Kredytowej. Jak usunąć wpis w BIK-u, który jest już nieaktualny? Wystarczy złożyć stosowny wniosek do kredytodawcy. Jak natomiast wyczyścić historię w BIK-u legalnie i skutecznie, jeśli to nie przyniesie oczekiwanych skutków? Trzeba zwrócić się ze skargą bezpośrednio do tej instytucji.

Aktualizacja danych w BIK-u – podsumowanie

BIK odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie ubiegania się o kredyt czy pożyczkę. Instytucje finansowe korzystają z możliwości sprawdzenia, czy dany klient ma dobrą historię i tym samym czy będzie wiarygodnym kredytobiorcą. To nie tylko usprawnia funkcjonowanie banków, ale także zapewnia dużo mniejsze ryzyko udzielenia kredytu, co z kolei może mieć pozytywny wpływ na ofertę banków. Mimo że klient banku musi liczyć się z bardzo dokładną weryfikacją pod względem BIK-u, KRD oraz innych baz dłużników, to może oczekiwać, że warunki kredytu pozwolą mu na łatwą spłatę zadłużenia i dużo korzystniejsze oprocentowanie, a nawet brak opłat pozaodsetkowych.

Jeśli w planach masz skorzystanie z kredytu hipotecznego, warto szczególną uwagę poświęcić na zbudowanie pozytywnej historii. Pomoże ci to zdobyć zgodę na zobowiązanie i zrealizować cel mieszkaniowy, a nawet budowę domu. Brak historii kredytowej nie będzie jednak problemem, jeśli zdecydujesz się na kredyt gotówkowy. To świetny wybór, jeśli planujesz swój pierwszy kredyt.

Komentarze

Powiązane artykuły

Ile wynosi inflacja w Polsce w {{year}} roku?
Porady
09.05.2024

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2024 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Mały ZUS składki {{year}}. Ile wynosi mały ZUS?
Porady
18.04.2024

Mały ZUS składki 2024. Ile wynosi mały ZUS?

...– składki na ZUS i podatki w Polsce spędzają sen z powiek wielu osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W dobie kryzysu wiele osób zaciągało kredyty gotówkowe lub firmowe na uregulowanie należności. Dla najmniejszych podmiotów, które nie wykazują dużego dochodu, stworzono preferencyjne rozwiązania. Prowadzenie własnej...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Tarcza antyinflacyjna {{year}}. Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Porady
15.04.2024

Tarcza antyinflacyjna 2024. Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Tarcza antyinflacyjna w 2024 r. – czy nadal będzie obowiązywać? Jakie rodzaje wsparcia przygotował dla Polaków nowy rząd? Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy i jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdzamy, z jakich rozwiązań można obecnie skorzystać, żeby zniwelować skutki wysokich cen energii i produktów w sklepach.
Zobacz więcej
6 min. czytania
Karta podatkowa {{year}}: zasady rozliczania i nowe stawki podatku
Porady
10.04.2024

Karta podatkowa 2024: zasady rozliczania i nowe stawki podatku

...które zostały podniesione z powodu inflacji. W 2024 roku wzrosły również składki ZUS, w tym składka zdrowotna. Czy obciążenia wzrosły na tyle, że przedsiębiorcy będą musieli sięgać po kredyty gotówkowe na ich uregulowanie? Niekoniecznie, ale przeczytaj nasz artykuł, by się o tym przekonać. Wyjaśniamy w nim także, kiedy nastąpił koniec karty podatkowej, ponieważ od pewnego czasu już nie można...

Zobacz więcej
19 min. czytania
Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w {{year}} roku
Porady
09.04.2024

Aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w 2024 roku

Harmonogram posiedzeń RPP obecnie wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku finansowym, ponieważ każde z nich kończy się istotnymi dla niego decyzjami. Jak często oraz kiedy odbywają się spotkania w roku 2024, przedstawia aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej. Czy znajomość tych dat może przydać się obecnym lub przyszłym kredytobiorcom?
Zobacz więcej
7 min. czytania
Czy bank może odmówić udzielenia wakacji kredytowych?
Porady
05.04.2024

Czy bank może odmówić udzielenia wakacji kredytowych?

...przez ustawodawcę. Zazwyczaj obejmują one określony czas oraz konkretne rodzaje kredytu. W przypadku obecnych wakacji kredytowych mowa więc o możliwości zawieszenia łącznie 4 rat kredytu hipotecznego. Z kolei bankowe wakacje kredytowe są inicjatywą banków, które same decydują o udzieleniu takiej ulgi kredytowej swoim klientom. Co więcej, w tym przypadku mogą one różnić się...

Zobacz więcej
5 min. czytania