6 min. czytania

Sprzeciw od nakazu zapłaty - sprzeciw od wyroku nakazowego wzór

Opublikowano: 2020-12-14 15:17
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 17
Sprzeciw od nakazu zapłaty - sprzeciw od wyroku nakazowego wzór

Co musisz wiedzieć o nakazie do zapłaty? Jak powinien wyglądać sprzeciw od wyroku nakazowego lub upominawczego? W jakim terminie musi zostać złożony sprzeciw od nakazu zapłaty i jak dostarczyć taki dokument do sądu?

Wielu Polaków nie otrzymuje informacji na temat tego, że zostali pozwani przez wierzyciela ze względu na rosnące zadłużenie. To dostarczone orzeczenie sądu w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub postępowaniu nakazowym pozwala dowiedzieć się o prowadzonej przez sąd sprawie.

Do twoich rąk trafił nakaz zapłaty, a ty nie wiesz co z tym zrobić i czy możesz się od tego odwołać? Uważasz, że orzeczenie sądu jest krzywdzące? Możesz złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, a my ci w tym skutecznie pomożemy.

Co musisz wiedzieć o nakazie do zapłaty? Jak powinien wyglądać sprzeciw od wyroku nakazowego lub upominawczego? W jakim terminie musi zostać złożony sprzeciw od nakazu zapłaty i jak dostarczyć taki dokument do sądu? Na wszystkie te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule, dlatego też zachęcamy do dalszej lektury.

Nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty to orzeczenie sądowe, które zostaje wydane przez sąd po posiedzeniu niejawnym, czyli bez udziału stron, tylko na podstawie treści zawartych w pozwie i dołączonych do niego dokumentów. Nakaz zapłaty zostaje przesłany powodowi oraz pozwanemu. Jeśli pozwany nie złoży w wyznaczonym terminie sprzeciwu, nakaz zapłaty będzie miał skutki prawomocnego wyroku.

Sprzeciw od nakazu zapłaty należy dostarczyć do sądu w ciągu dwóch tygodni od otrzymania orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu powoduje anulowanie nakazu zapłaty i wyznaczenie terminu rozprawy, która odbędzie się na ogólnych zasadach. Brak terminowego sprzeciwu lub nieuzasadnienie sprzeciwu powoduje, że nakaz staje się prawomocny.

Nakaz zapłaty może zostać wydany, jeśli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a zgodnie z treścią pozwu roszczenie jest zasadne, okoliczności nie budzą wątpliwości, zaspokojenie roszczenie nie zależy od świadczenia wzajemnego, miejsce pobytu pozwanego jest znane i możliwe jest przekazanie nakazu do zapłaty na terenie kraju.

Sprzeciw zapłaty w postępowaniu upominawczym

Nakaz zapłaty wydawany jest w sprawach cywilnych, gospodarczych, oraz w przypadku spraw z zakresu prawa pracy. Sprzeciw zapłaty w postępowaniu upominawczym powinien zostać dostarczony do sądu osobiście lub z pomocą listu poleconego na adres sądu w ciągu maksymalnie dwóch tygodni od otrzymania nakazu zapłaty. Spóźnienie z dostarczeniem sprzeciwu oznacza jednoznaczne uprawomocnienie orzeczenia sądu.

W sprzeciwie nakazu należy zaznaczyć dokładnie, czy sprzeciw dotyczy całego nakazu, czy zaskarża nakaz do zapłaty tylko częściowo, jeśli tak konieczne jest wskazanie, które podpunkty nakazu zostają zaskarżone przez pozwanego. Konieczne jest wyjaśnienie sprzeciwu, w tym przedstawienie zarzutów względem nakazu, twierdzeń i dowodów, które pomogą wyjaśnić sprawę.

Co może być powodem sprzeciwu zapłaty? Pozwany może powołać się na przedawnienie spłaty lub wcześniejszą spłatę roszczeń, o jakie ubiega się powód. Warto pamiętać, że konieczne będzie udokumentowanie wszystkich twierdzeń.

Sprzeciw od nakazu zapłaty nie podlega żadnym opłatom.

Jak prawidłowo wypełnić sprzeciw zapłaty? Na stronie gov.pl znajdziesz całkowicie darmowy formularz. Wystarczy, że wypełnisz dokument i dostarczysz go do sądu, w wyznaczonym terminie.

Formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty

Z pomocą formularza skutecznie złożysz sprzeciw od nakazu zapłaty i będziesz mieć okazję przedstawić swoją wersję zdarzeń związanych z zadłużeniem, o którego spłatę ubiega się powód. Jakie informacje należy podać, wypełniając formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawszym?

  • Konieczne jest wskazanie nazwy i siedziby sądu;

  • Wymagane są dokładne dane pozwanych składających sprzeciw od nakazu zapłaty;

  • Wypełnienie danych strony powodowej (czyli wierzyciela ubiegającego się o zwrot pieniędzy);

  • Określenie czy zaskarżana jest część lub całość nakazu zapłaty;

  • Zarzuty i wnioski pozwanego (udokumentowane);

  • Uzasadnienie sprzeciwu;

  • Wnioski dowodowe;

  • Wykaz wszystkich załączników dołączonych do sprzeciwu;

  • Czytelny podpis pozwanego, a także data wypełnienia formularza.

Odpowiedź na sprzeciw

Dostarczając sprzeciw od nakazu zapłaty, należy spodziewać się kolejnych informacji z sądu. Sąd wyznaczy termin rozprawy, na której ponownie zapozna się ze sprawą powoda, jednocześnie dysponując informacjami, które dostarczy pozwany.

Apelacja służy przedstawieniu zarzutów, jakie zostały wskazane w sprzeciwie od nakazu zapłaty.

Powód ma prawo do odpowiedzi na sprzeciw pozwanego, może przedstawić swoje wnioski i dowody podważające zarzuty pozwanego. To sąd w trakcie rozprawy apelacyjnej będzie rozstrzygać spór między stronami.

Warto pamiętać, że brak odpowiedzi od powoda oznacza przyjęcie zarzutów, jakie zostały wskazane w sprzeciwie od nakazu zapłaty. W zależności od tego, czy powód zdecyduje się na odpowiedź na sprzeciw, możliwe będzie wyznaczenie terminu rozprawy.

Sprzeciw od nakazu zapłaty - podsumowanie

Nakaz zapłaty nie jest dokumentem, którego nie możesz podważyć. Jeśli masz jakiekolwiek szanse na sprzeciw, w tym dowody spłaty zadłużenia, czy dowód na jego przedawnienie, warto z tego skorzystać, wypełniając formularz i zgłaszając sprzeciw od nakazu zapłaty. Prawidłowo wniesiony sprzeciw pozwoli ci na konfrontację w sądzie z udziałem obu stron, co ułatwi dochodzenie swoich praw i przedstawienie wszystkich szczegółów, które mogą mieć wpływ na ostateczną decyzję sądu.

Pamiętaj, że twój sprzeciw od nakazu zapłaty musi trafić do sądu w wyznaczonym terminie, jeśli dokument zostanie wysłany z opóźnieniem lub nie zostanie wypełniony prawidłowo, orzeczenie o konieczności spłaty będzie pełnomocne, a ty nie wywiązując się ze spłaty zadłużenia, narazisz się na zajęcie komornicze.

Zachęcamy do śledzenia naszych poradników finansowych, z naszą pomocą dowiesz się więcej na temat Zielonej karty, KRD, zwrotu podatku PIT, a także umowy przedwstępnej.

Komentarze

Powiązane artykuły

Jak pozbyć się windykatora terenowego?
Porady
30.11.2023

Jak pozbyć się windykatora terenowego?

Jak pozbyć się windykatora terenowego? Wzięcie kredytu wiąże się z koniecznością jego późniejszej spłaty. Jeśli nie będziesz w stanie wywiązać się z tego obowiązku, możesz mieć do czynienia z działaniami windykacyjnymi. W takiej sytuacji windykator terenowy ma za zadanie ustalić nowy termin spłaty długu oraz zadbać o to, aby zadłużenie zostało zwrócone. Jednak czy jest...
Zobacz więcej
9 min. czytania
Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie?
Porady
22.11.2023

Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie?

Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie? Jeśli o zajęciu zawiadomi pracodawcę tuż przed datą dokonywania wypłat, wynagrodzenie od razu zostanie uszczuplone o kwotę zajęcia, z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń. W przypadku zajęcia pieniędzy na rachunku bankowym dłużnika może to potrwać nieco dłużej. Zobacz, jak działa komornik i czego możesz spodziewać się po...
Zobacz więcej
10 min. czytania
Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka?

Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka czyste powietrze?

...formie dofinansowania lub dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu gotówkowego. Warunkiem wypłaty dotacji jest jednak wcześniejsze otrzymanie z...

...dodatkowej gotówki na dowolny cel? Koniecznie sprawdź nasz ranking kredytów gotówkowych. Właściwą instytucją, do której składane są wnioski i która...

Zobacz więcej
15 min. czytania
Jak wygląda zajęcie samochodu przez komornika?
Porady
10.11.2023

Jak wygląda zajęcie samochodu przez komornika? Jak tego uniknąć?

Kiedy przestajemy radzić sobie ze spłatą zobowiązań, rośnie ryzyko, że wierzyciel skieruje sprawę na drogę sądową. W takiej sytuacji sąd może nakazać zwrot długu poprzez egzekucję, np. zajęcie samochodu przez komornika. Kiedy może do tego dojść i co możemy zrobić, żeby się przed tym uchronić? Jak uniknąć zajęcia samochodu przez komornika?
Zobacz więcej
7 min. czytania
Ile wynosi inflacja w Polsce w {{year}} roku?
Porady
07.11.2023

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2023 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Czym jest i komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?
Porady
19.10.2023

Czym jest i komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Osoby bezrobotne, które aktywnie poszukują zatrudnienia, mogą liczyć na specjalny dodatek aktywizacyjny. Świadczenie to wypłacane jest osobom, które znajdą pracę w trakcie otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Ile obecnie wynosi dodatek? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby go otrzymać?
Zobacz więcej
7 min. czytania