6 min. czytania

Sprzeciw od nakazu zapłaty - sprzeciw od wyroku nakazowego wzór

Opublikowano: 2020-12-14 15:17
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 17
Sprzeciw od nakazu zapłaty - sprzeciw od wyroku nakazowego wzór

Co musisz wiedzieć o nakazie do zapłaty? Jak powinien wyglądać sprzeciw od wyroku nakazowego lub upominawczego? W jakim terminie musi zostać złożony sprzeciw od nakazu zapłaty i jak dostarczyć taki dokument do sądu?

Wielu Polaków nie otrzymuje informacji na temat tego, że zostali pozwani przez wierzyciela ze względu na rosnące zadłużenie. To dostarczone orzeczenie sądu w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub postępowaniu nakazowym pozwala dowiedzieć się o prowadzonej przez sąd sprawie.

Do twoich rąk trafił nakaz zapłaty, a ty nie wiesz co z tym zrobić i czy możesz się od tego odwołać? Uważasz, że orzeczenie sądu jest krzywdzące? Możesz złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, a my ci w tym skutecznie pomożemy.

Co musisz wiedzieć o nakazie do zapłaty? Jak powinien wyglądać sprzeciw od wyroku nakazowego lub upominawczego? W jakim terminie musi zostać złożony sprzeciw od nakazu zapłaty i jak dostarczyć taki dokument do sądu? Na wszystkie te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule, dlatego też zachęcamy do dalszej lektury.

Nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty to orzeczenie sądowe, które zostaje wydane przez sąd po posiedzeniu niejawnym, czyli bez udziału stron, tylko na podstawie treści zawartych w pozwie i dołączonych do niego dokumentów. Nakaz zapłaty zostaje przesłany powodowi oraz pozwanemu. Jeśli pozwany nie złoży w wyznaczonym terminie sprzeciwu, nakaz zapłaty będzie miał skutki prawomocnego wyroku.

Sprzeciw od nakazu zapłaty należy dostarczyć do sądu w ciągu dwóch tygodni od otrzymania orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu powoduje anulowanie nakazu zapłaty i wyznaczenie terminu rozprawy, która odbędzie się na ogólnych zasadach. Brak terminowego sprzeciwu lub nieuzasadnienie sprzeciwu powoduje, że nakaz staje się prawomocny.

Nakaz zapłaty może zostać wydany, jeśli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a zgodnie z treścią pozwu roszczenie jest zasadne, okoliczności nie budzą wątpliwości, zaspokojenie roszczenie nie zależy od świadczenia wzajemnego, miejsce pobytu pozwanego jest znane i możliwe jest przekazanie nakazu do zapłaty na terenie kraju.

Sprzeciw zapłaty w postępowaniu upominawczym

Nakaz zapłaty wydawany jest w sprawach cywilnych, gospodarczych, oraz w przypadku spraw z zakresu prawa pracy. Sprzeciw zapłaty w postępowaniu upominawczym powinien zostać dostarczony do sądu osobiście lub z pomocą listu poleconego na adres sądu w ciągu maksymalnie dwóch tygodni od otrzymania nakazu zapłaty. Spóźnienie z dostarczeniem sprzeciwu oznacza jednoznaczne uprawomocnienie orzeczenia sądu.

W sprzeciwie nakazu należy zaznaczyć dokładnie, czy sprzeciw dotyczy całego nakazu, czy zaskarża nakaz do zapłaty tylko częściowo, jeśli tak konieczne jest wskazanie, które podpunkty nakazu zostają zaskarżone przez pozwanego. Konieczne jest wyjaśnienie sprzeciwu, w tym przedstawienie zarzutów względem nakazu, twierdzeń i dowodów, które pomogą wyjaśnić sprawę.

Co może być powodem sprzeciwu zapłaty? Pozwany może powołać się na przedawnienie spłaty lub wcześniejszą spłatę roszczeń, o jakie ubiega się powód. Warto pamiętać, że konieczne będzie udokumentowanie wszystkich twierdzeń.

Sprzeciw od nakazu zapłaty nie podlega żadnym opłatom.

Jak prawidłowo wypełnić sprzeciw zapłaty? Na stronie gov.pl znajdziesz całkowicie darmowy formularz. Wystarczy, że wypełnisz dokument i dostarczysz go do sądu, w wyznaczonym terminie.

Formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty

Z pomocą formularza skutecznie złożysz sprzeciw od nakazu zapłaty i będziesz mieć okazję przedstawić swoją wersję zdarzeń związanych z zadłużeniem, o którego spłatę ubiega się powód. Jakie informacje należy podać, wypełniając formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawszym?

  • Konieczne jest wskazanie nazwy i siedziby sądu;

  • Wymagane są dokładne dane pozwanych składających sprzeciw od nakazu zapłaty;

  • Wypełnienie danych strony powodowej (czyli wierzyciela ubiegającego się o zwrot pieniędzy);

  • Określenie czy zaskarżana jest część lub całość nakazu zapłaty;

  • Zarzuty i wnioski pozwanego (udokumentowane);

  • Uzasadnienie sprzeciwu;

  • Wnioski dowodowe;

  • Wykaz wszystkich załączników dołączonych do sprzeciwu;

  • Czytelny podpis pozwanego, a także data wypełnienia formularza.

Odpowiedź na sprzeciw

Dostarczając sprzeciw od nakazu zapłaty, należy spodziewać się kolejnych informacji z sądu. Sąd wyznaczy termin rozprawy, na której ponownie zapozna się ze sprawą powoda, jednocześnie dysponując informacjami, które dostarczy pozwany.

Apelacja służy przedstawieniu zarzutów, jakie zostały wskazane w sprzeciwie od nakazu zapłaty.

Powód ma prawo do odpowiedzi na sprzeciw pozwanego, może przedstawić swoje wnioski i dowody podważające zarzuty pozwanego. To sąd w trakcie rozprawy apelacyjnej będzie rozstrzygać spór między stronami.

Warto pamiętać, że brak odpowiedzi od powoda oznacza przyjęcie zarzutów, jakie zostały wskazane w sprzeciwie od nakazu zapłaty. W zależności od tego, czy powód zdecyduje się na odpowiedź na sprzeciw, możliwe będzie wyznaczenie terminu rozprawy.

Sprzeciw od nakazu zapłaty - podsumowanie

Nakaz zapłaty nie jest dokumentem, którego nie możesz podważyć. Jeśli masz jakiekolwiek szanse na sprzeciw, w tym dowody spłaty zadłużenia, czy dowód na jego przedawnienie, warto z tego skorzystać, wypełniając formularz i zgłaszając sprzeciw od nakazu zapłaty. Prawidłowo wniesiony sprzeciw pozwoli ci na konfrontację w sądzie z udziałem obu stron, co ułatwi dochodzenie swoich praw i przedstawienie wszystkich szczegółów, które mogą mieć wpływ na ostateczną decyzję sądu.

Pamiętaj, że twój sprzeciw od nakazu zapłaty musi trafić do sądu w wyznaczonym terminie, jeśli dokument zostanie wysłany z opóźnieniem lub nie zostanie wypełniony prawidłowo, orzeczenie o konieczności spłaty będzie pełnomocne, a ty nie wywiązując się ze spłaty zadłużenia, narazisz się na zajęcie komornicze.

Zachęcamy do śledzenia naszych poradników finansowych, z naszą pomocą dowiesz się więcej na temat Zielonej karty, KRD, zwrotu podatku PIT, a także umowy przedwstępnej.

Komentarze

Powiązane artykuły

Co to jest inflacja - najważniejsze informacje
Porady
21.01.2022

Co to jest inflacja? Definicja i najważniejsze informacje

Inflacja to proces wzrostu cen, o którym głośno było w całym 2021 roku. Na skutek inflacji siła nabywcza pieniądza spada, dlatego dotyka ona każdego. Najbardziej ciąży osobom o stosunkowo niewielkich zarobkach, ale tracą na niej również przedsiębiorcy. Czym jest inflacja? Sprawdź, jak duża jest inflacja w Polsce!
Zobacz więcej
10 min. czytania
Działalność nierejestrowana
Porady
19.01.2022

Działalność nierejestrowana. Jak ją założyć i jak wygląda kwestia ZUSu?

Działalność nierejestrowana jest sposobem na wypróbowanie pomysłu biznesowego bez konieczności opłacania wysokich składek na ubezpieczenie. Możesz ją prowadzić do osiągnięcia określonego limitu przychodów. Czy warto brać tę formę działalności pod uwagę? Sprawdź, jakie są mocne i słabe strony działalności nierejestrowanej!
Zobacz więcej
9 min. czytania
Co to podatek liniowy i dla kogo jest przeznaczony?
Porady
03.01.2022

Co to podatek liniowy i dla kogo jest przeznaczony? Podatek liniowy a Nowy Ład

Podatek liniowy to jedna z kilku form opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce. Dzięki temu, że stawki obowiązkowej daniny nie są zależne od wysokości zarobków przedsiębiorcy, ten rodzaj podatku cieszy się dużą popularnością. Nowy Ład, który wejdzie w życie z początkiem 2022 roku, mocno wpłynie na jej atrakcyjność. Sprawdź, co się zmieni.
Zobacz więcej
13 min. czytania
Czym jest zasiłek rodzinny? Jak wypełnić wniosek o zasiłek rodzinny?
Porady
23.12.2021

Czym jest zasiłek rodzinny i komu przysługuje? Jak wypełnić wniosek o zasiłek rodzinny?

...z wychowaniem pociech. Gdy przyjdzie gorszy czas, takie osoby próbują łatać domowy budżet, zapożyczając się u bliskich lub biorąc kredyt gotówkowy. Zamiast od razu robić długi, najpierw warto zainteresować się pomocą od państwa, jaka przysługuje rodzinom z dziećmi w trudnej sytuacji...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Co to jest upadłość konsumencka? Konsekwencje, warunki, wniosek
Porady
17.12.2021

Co to jest upadłość konsumencka? Konsekwencje, warunki, wniosek

...nie możesz już liczyć na zaciągnięcie nawet szybkich kredytów gotówkowych. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie będziesz już mieć...

...masz problemy finansowe, na przykład od dawna nie możesz spłacić kredytu hipotecznego a może zalegasz ze spłatą nawet kilku kredytów...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Jak działa karta kredytowa? Czy warto z niej korzystać?
Porady
14.12.2021

Czym jest i jak działa karta kredytowa? Sprawdź czy warto zdecydować się na kartę kredytową

...czy niespodziewanych wydatków. Można choćby zaciągnąć zwykły kredyt gotówkowy na dowolny cel albo zamiast kredytu założyć kartę kredytową...

...zacznijmy od początku, czyli od wyjaśnienia, co to jest karta kredytowa. Karta kredytowa jest typem karty płatniczej, która wydawana jest...

Zobacz więcej
14 min. czytania