Pożyczki dla osób z zajęciami komorniczymi: co trzeba wiedzieć na ich temat?

Zaktualizowano: 2021-02-05 15:03
Opublikowano: 2019-12-22 08:00
Średnia ocena: 5,73/6 Głosów: 26

Na rynku istnieje kilka różnych kategorii podmiotów, które będą w stanie udzielić nam pożyczki nawet w sytuacji, kiedy na naszym koncie widnieje zajęcie dokonane przez komornika sądowego.

Aktywne zadłużenie a tym bardziej posiadanie zajęcia komorniczego to bez wątpienia jedna z najtrudniejszych sytuacji finansowych, jakie mogą się nam przydarzyć. Jak doskonale wiadomo, w parze z tego rodzaju problemami właściwie zawsze idzie negatywna historia w bazach, takich jak Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Kredytowej czy Biura Informacji Gospodarczej. W ten sposób będąc w trudnej sytuacji finansowej jesteśmy tak naprawdę "z miejsca" pozbawieni dostępu do jakiekolwiek formy usług kredytowych ze strony instytucji bankowych.

Czy jednak oznacza to, że uzyskanie pożyczki będąc w trudnej sytuacji ekonomicznej po prostu nie jest możliwe? Oczywiście, takie stwierdzenie byłoby przesadą. Na rynku istnieje kilka różnych kategorii podmiotów, które będą w stanie udzielić nam pożyczki nawet w sytuacji, kiedy na naszym koncie widnieje zajęcie dokonane przez komornika sądowego.

Jednocześnie jednak warto zdawać sobie sprawę z faktu, że bynajmniej nie wszystkie spośród dostępnych wariantów jeżeli chodzi o pożyczki dla osób zadłużonych można uznać za bezpieczne. Co więcej, w niektórych przypadkach sięgnięcie po tego rodzaju finansowanie może wiązać się z naprawdę wysokim ryzykiem. Dodatkowo należy wspomnieć również o tym, że, z oczywistych powodów, usługi pożyczkowe przeznaczone dla klientów z zadłużeniem będą co do zasady dość znacząco różnić się od pożyczek działających według standardowego mechanizmu.

Co więc przede wszystkim warto wiedzieć na temat dostępnej oferty pożyczek dla osób z długami lub zajęciem komorniczym? W jakich przypadkach z całą pewnością należy zachować daleko idącą ostrożność oraz jak można zminimalizować ryzyko stania się ofiarą oszustwa? Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco dokładniej i postarajmy się udzielić odpowiedzi na powyższe pytania.

Pożyczki dla osób zadłużonych: co warto o nich wiedzieć?

Jak już wspominano, w przypadku posiadania aktywnych długów lub tym bardziej zajęcia komorniczego nawet nie ma co liczyć na jakąkolwiek pomoc banków. Klienci często są przekonani, że kredyty konsolidacyjne stanowią rozwiązania "oddłużeniowe". Oczywiście, jest to przekonanie jak najbardziej błędne. Co więcej, aby móc uzyskać kredyt konsolidacyjny klient musi posiadać naprawdę wysoką zdolność kredytową.

Jeżeli więc chodzi o ofertę pożyczek przeznaczonych dla osób z zadłużeniem to tego rodzaju rozwiązania mogą nam zaproponować następujące kategorie podmiotów:

  • Instytucje pożyczkowe

  • Tak zwane parabanki pożyczkowe

  • Lombardy

  • Pożyczkodawcy prywatni

Oczywiście, zarówno mechanizm działania pożyczki, jak też koszty oraz ryzyko będą znacząco różnić się w zależności od tego, do której z wymienionych kategorii będzie przynależeć nasz potencjalny pożyczkodawca.

  • Finansowanie dla osób zadłużonych w instytucjach pożyczkowych

Spośród wymienionych powyżej opcji zdecydowanie najbardziej korzystną oraz najbezpieczniejszą będzie stanowić oferta instytucji pożyczkowych. Przypomnijmy, że instytucja pożyczkowa to firma, która:

  • Widnieje w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego

  • Działa zgodnie z zapisami Ustawy o Kredycie Konsumenckim

  • Jako podmiot sektora pożyczkowego podlega kontroli ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Współczesne instytucje pożyczkowe nierzadko mają w swoich ofertach również propozycje dedykowane klientom w trudnej sytuacji finansowej. Warunki oraz mechanizm pożyczki będą w dużej mierze zależeć jednak od tego, jak duża jest suma naszego zadłużenia. Jeżeli mowa o kwocie kilku czy kilkunastu tysięcy złotych klient może spróbować uzyskać finansowanie w którejś z firm odznaczających się indywidualnym podejściem do każdego pożyczkobiorcy.

W tym wypadku instytucja pożyczkowa może niejako "wziąć w nawias" naszą negatywną historię kredytową oraz zadłużenie, pod warunkiem jednak, iż dysponujemy realną zdolnością spłaty kredytu oraz jesteśmy w stanie tę zdolność wykazać. W przypadku tego rodzaju pożyczek najczęściej nie jest wymagane żadne dodatkowe zabezpieczenie w postaci na przykład ustanowienia zastawu nieruchomości lub też przystąpienia do umowy pożyczkowej gwaranta. Co więcej, sporo instytucji pożyczkowych oferuje opcję wypłaty kwoty pożyczki poprzez czek GIRO. W takim wypadku, kwota kredytu nie trafia na nasze konto bankowe, lecz wypłacamy ją w placówce poczty.

Inną propozycję stanowią tak zwane pożyczki oddłużeniowe. W tym wypadku mówimy o rozwiązaniu przeznaczonym dla klientów posiadających poważniejsze zadłużenie. Mechanizm pożyczki oddłużeniowej polega na tym, iż instytucja pożyczkowa udziela nam finansowania, dzięki któremu możemy spłacić już istniejące zobowiązania finansowe. Pożyczki na oddłużenie niemal zawsze będą jednak wymagać zabezpieczenia poprzez ustanowienie zastawu nieruchomości(rzadziej samochodu) lub też przystąpienia do pożyczki poręczyciela.

Parabanki pożyczkowe

Tak zwane parabanki pożyczkowe w języku potocznym a często nawet w języku prasowym bywają mylnie identyfikowane z instytucjami pożyczkowymi. W rzeczywistość parabank pożyczkowy to podmiot, który udziela pożyczek dzięki omijaniu przepisów polskiego prawa. Oczywiście, firmy takie nie widnieją w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych. Na dodatek wiele z nich figuruje na Liście Ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego.

Czy więc w ogóle należy rozważać zaciągnięcie pożyczki w parabanku? Niestety, jest to pomysł związany z naprawdę wysokim ryzykiem. Pamiętajmy również, że fakt, iż dany parabank nie widnieje na przykład na wspominanej Liście Ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego w żaden sposób nie dowodzi, iż usługi owej firmy mogą być uznawane za bezpieczne. KNF po prostu często potrzebuje kilku a nawet kilkunastu miesięcy na to, aby sprawdzić dany podmiot rynku finansowego a następnie wydać w jego sprawie ostrzeżenie. To samo tyczy się zresztą również Ostrzeżeń Konsumenckich publikowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pożyczki w lombardach

Pożyczki lombardowe to kolejna z opcji, które, przynajmniej teoretycznie, będą dostępne nawet dla klientów znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub mających na koncie zajęcie komornicze. Jednocześnie pożyczki lombardowe stanowią rozwiązanie, które trudno jednoznacznie ocenić. Z jednej bowiem strony lombardy nie podlegają kontroli i regulacjom porównywalnym na przykład z nadzorem nad instytucjami pożyczkowymi. Z drugiej natomiast strony pożyczka lombardowa często stanowi przysłowiową ostatnią deskę ratunku dla klienta, który znajduje się w sytuacji zadłużenia.

Na czym jednak dokładnie polega pożyczka w lombardzie? Przede wszystkim, sam mechanizm pożyczki lombardowej będzie ściśle związany ze specyfiką działania lombardów. Oznacza to, że uzyskanie pożyczki będzie warunkowane zastawianiem w lombardzie przedmiotów o określonej wartości. Tutaj należy jednak uczynić pierwsze istotne zastrzeżenie, z którego klienci często nie zdają sobie sprawy. Dokonując zastawu danej rzeczy w lombardzie nie mamy co liczyć na to, iż wycena np. telewizora lub konsoli będzie zgodna z rzeczywistą wartością rynkową konkretnego przedmiotu. Możemy więc liczyć przeważnie jedynie na 60-70% wartości zastawianej rzeczy. 

Kolejna kwestia to koszt pożyczki w lombardzie. Umowa pożyczkowa również będzie zawierać informacje na przykład na temat odsetek czy prowizji za przyznanie pożyczki. Całkowity koszt pożyczki(kwota finansowania plus oprocentowanie) będzie musiała rzecz jasna być równa lub niższa wartości zastawianych rzeczy. Dla prostoty rozpiszmy to na przykładzie:

  • Pan Jan decyduje się na pożyczkę lombardową zastawiając telewizor, konsolę oraz laptop. Łącznie wymienione przedmioty zostaną wycenione przez pracownika lombardu na kwotę 8 tysięcy złotych.

  • Kwota pożyczki w lombardzie będzie wynosić 6 tysięcy złotych(taką kwotę otrzyma pożyczkobiorca) plus 2 tysiące złotych kosztów(odsetki, prowizja).

Jak więc widać, pod względem czysto finansowym pożyczka w lombardzie raczej nie może zostać uznana za opcję atrakcyjną, tym bardziej, że w przypadku braku terminowej spłaty możemy, na mocy umowy, utracić przedmioty, które stanowiły zastaw. Zalety pożyczek lombardowych? W tym przypadku klient ma do czynienia z całkowitym brakiem jakiejkolwiek weryfikacji zdolności kredytowej. Lombardy co do zasady nie będą sprawdzać naszych danych w żadnych bazach.

Pożyczki prywatne

Ten wariant również należy zaliczyć do ryzykownych, jakkolwiek cieszy się on dość sporą popularnością. Warto pamiętać, że dla osoby udzielającej pożyczek prywatnych jest to sposób na zarabianie pieniędzy. Dodatkowo, ryzyko podejmowane przez pożyczkodawcę jest tak duże, że dla własnego bezpieczeństwa finansowego musi on równoważyć je bardzo wysokimi kosztami pożyczki.

Można powiedzieć, że pożyczka prywatna generalnie jest rozwiązaniem bardziej ryzykowną, niż usługi instytucji pożyczkowych oraz mniej ryzykowną, niż pożyczki w parabankach czy lombardach.

Na co zwrócić uwagę przed zaciągnięciem pożyczki prywatnej? Przede wszystkim warto sprawdzić, czy nasz potencjalny pożyczkodawca nie widnieje na Liście Ostrzeżeń KNF. Konsumenci często tego nie wiedzą, jednak KNF na swojej Liście Ostrzeżeń umieszcza nie tylko firmy, lecz również osoby prywatne, w tym między innymi prywatnych pożyczkodawców. Kolejna istotna rzecz to oczywiście dokładne przestudiowanie umowy pożyczkowej. Jeżeli jakiś punkt wydaje się nam niejasny lub też mamy wrażenie, że dokument zawiera przeczące sobie informacje, najbezpieczniej będzie poszukać innego pożyczkodawcy. W przypadku instytucji pożyczkowych w takiej sytuacji klient może zażądać podania dokładnych i zrozumiałych informacji, do czego firmy pożyczkowe są zobligowane przez Ustawę o Kredycie Konsumenckim. W odniesieniu do pożyczkodawców prywatnych ta metoda niestety jednak raczej nie ma szansy zadziałać.

Pamiętajmy również o tym, że wiążące prawnie są wyłącznie te warunki pożyczki, które zostały zawarte w umowie. Jakiekolwiek ustne ustalenia pomiędzy nami a pożyczkodawcą nie będą odgrywać żadnej roli.

Podsumowanie

Jak widać na powyższych przykładach, oferta pożyczek dla osób z długami lub zajęciem komorniczym bynajmniej nie przedstawia się zachęcająco. Zdecydowanie najbardziej bezpieczną opcją są usługi instytucji pożyczkowych, jednak w tym wypadku będziemy mieli również do czynienia z bardziej rygorystycznym procesem oceny naszej zdolności kredytowej, w rezultacie którego wniosek o pożyczkę może zostać po prostu odrzucony.

W niektórych sytuacjach z pewnością korzystniejszą opcją, niż pożyczka okaże się po prostu negocjowanie z komornikiem lub wierzycielami. Pamiętajmy również, że w określonych sytuacjach możemy wnioskować o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Powiązane artykuły

Kredyt a pożyczka - sprawdź czym się różni kredyt od pożyczki
Chwilówki 14.09.2021

Kredyt a pożyczka - sprawdź czym się różni kredyt od pożyczki w parabanku

Czym się różni kredyt od pożyczki? To pytanie zadają sobie osoby zainteresowane pozyskaniem środków na dowolny cel. Choć oba pojęcia są używane zamiennie, to w rzeczywistości oznaczają dwa zupełnie różne produkty. Zatem czym różni się pożyczka od kredytu i z której oferty bardziej opłaca się skorzystać? Odpowiadamy!
Zobacz więcej
Uzależnienie od kredytów - jak poradzić sobie z uzależnieniem od brania kredytów i pożyczek?
Kredyty gotówkowe 30.08.2021

Uzależnienie od kredytów - jak poradzić sobie z uzależnieniem od brania kredytów i pożyczek?

Uzależnienie od kredytów to poważny problem, ponieważ wcześniej czy później doprowadza do pętli zadłużenia, a nawet utraty całego majątku. Nałogowe zaciąganie kolejnych zobowiązań dotyczy coraz większej liczby osób, które często nie są świadome swojej choroby. Warto więc wiedzieć, jak rozpoznać uzależnienie od pożyczek u siebie lub u bliskiej osoby, a także jak sobie poradzić z takim problemem.
Zobacz więcej
Kredyt na dowód bez umowy o pracę 2021 - gdzie szukać kredytu lub pożyczki na dowód bez zaświadczeń?
Kredyty gotówkowe 06.08.2021

Kredyt na dowód bez umowy o pracę 2021 - gdzie szukać kredytu lub pożyczki na dowód bez zaświadczeń?

Czy możliwe jest otrzymanie kredytu na dowód bez umowy o pracę, najlepiej przez internet? Jak najbardziej, ponieważ banki akceptują także inne źródła dochodów, takie jak działalność gospodarcza, umowy cywilnoprawne czy też renta, emerytura i najem. Nie musisz mieć stałej pracy, żeby liczyć na pozytywne rozpatrzenie swojego wniosku. Z pewnością też otrzymasz pożyczkę na dowód bez umowy o pracę.
Zobacz więcej
Pożyczka dla samozatrudnionych - jak złożyć wniosek o pożyczkę dla samozatrudnionych?
Chwilówki 08.07.2021

Pożyczka dla samozatrudnionych - jak złożyć wniosek o pożyczkę dla samozatrudnionych?

Pandemia i jej skutki dosięgły praktycznie każdego, w tym przede wszystkim przedsiębiorców. Polski rząd w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej zaproponował takim osobom finansowe wsparcie. Jest to pożyczka dla samozatrudnionych w kwocie 5000 zł, z której można już było skorzystać w 2020 roku i w tym roku również można to zrobić. Dowiedz się, jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać pożyczkę 5000 zł i co zrobić, by nie trzeba było jej zwracać.
Zobacz więcej
Chwilówki online - gdzie dostanę szybką pożyczkę przez Internet?
Chwilówki 07.05.2021

Chwilówki online - gdzie dostanę szybką pożyczkę przez Internet?

Zastanawiasz się, gdzie dostaniesz szybką pożyczkę bez formalności? Pożyczka online pomoże ci błyskawicznie podreperować budżet, nawet jeśli szukasz chwilówki bez BIK. Być może darmowa pożyczka dla nowych klientów będzie ofertą dla Ciebie.
Zobacz więcej
Chwilówka od ręki - pieniądze nawet w kilkanaście minut na twoim koncie
Chwilówki 21.04.2021

Chwilówka od ręki - pieniądze nawet w kilkanaście minut na twoim koncie

Chwilówka od ręki pomoże ci błyskawicznie zyskać dostęp do pieniędzy na dowolny cel. Jakich warunków możesz się spodziewać po podpisaniu umowy z parabankiem? Czy chwilówka od ręki będzie dla ciebie korzystna pod względem spłaty?
Zobacz więcej