× Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania, kupna działki - umowa przedwstępna wzór

Zaktualizowano: 06.11.2020 14:59
Opublikowano: 06.11.2020 14:59
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 2

Umowa przedwstępna najważniejsze informacje. Co powinna zawierać umowa przedwstępna, jaką formę musi przyjąć taki dokument? Co czeka strony w przypadku niepodpisania umowy przyrzeczonej? 

Podpisywanie różnego rodzaju umów to jeden z elementów codzienności współczesnego człowieka. Jednocześnie jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że zawieranie umowy wiążę się z konkretnymi skutkami prawnymi. Niestety, często nie wiemy, jak powinna wyglądać dana umowa i na co koniecznie trzeba zwrócić baczną uwagę, żeby zatroszczyć się o własne potrzeby.

Umowa przedwstępna jest zawierana w sytuacji, jeżeli w danym momencie nie można lub nie chcę się zawrzeć umowy przyrzeczonej. Umowa przedwstępna kupna - sprzedaży może dotyczyć, między innymi, mieszkania, ale również bardzo często zawierana jest umowa przedwstępna innych nieruchomości, na przykład, umowa przedwstępna kupna działki. Co warto wiedzieć na jej temat? Jakie ustalenia koniecznie powinny się znaleźć w umowie przedwstępnej, żeby ochronić Twoje interesy? Jeżeli szukasz odpowiedzi na te pytania, zachęcamy do lektury naszego artykułu.

Polecamy
1
2,65%
RRSO
909,37 PLN
Rata miesięczna
909,37 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 6/6
10777 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 103
2
2,24%
RRSO
869,29 PLN
Rata miesięczna
869,29 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 5/6
1012 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 15
3
2,40%
RRSO
884,23 PLN
Rata miesięczna
884,23 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 5/6
895 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 4
4
2,55%
RRSO
899,30 PLN
Rata miesięczna
899,30 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 6/6
646 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 6
Nowość
5
2,65%
RRSO
909,37 PLN
Rata miesięczna
909,37 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 0/6
144 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 0

Czym jest umowa przedwstępna?

Sporządzenie umowy przedwstępnej powinno zabezpieczać interesy obu stron. Jednocześnie warto pamiętać, że sama umowa została zdefiniowania przez Kodeks Cywilny. Co w takim razie Kodeks Cywilny rozumie przez umowę przedwstępną?

Umowa przedwstępna, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, to umowa, w myśl której (jedna lub dwie) jej strony przyjmują na siebie obowiązek zawarcia umowy przyrzeczonej. WAŻNE: umowa przedwstępna musi definiować te postanowienia docelowej umowy przyrzeczonej, które są istotne.

Jak już wspomnieliśmy, umowę przedwstępną bardzo często zawiera się w przypadku transakcji na rynku nieruchomości. Umowa przedwstępna kupna domu, mieszkania, działki itp. umożliwia, posługując się językiem potocznym, „zaklepanie” przedmiotu transakcji. Jest to szczególnie istotne, na przykład, podczas zakupu mieszkania od dewelopera, w momencie, w którym prowadzona przez niego inwestycja jest jeszcze na etapie tak zwanej „dziury w ziemi”. Poza tym, zakup nieruchomości często wiążę się z koniecznością otrzymania kredytu hipotecznego, natomiast cała procedura starania się o kredyt może czasami potrwać nawet kilka miesięcy (zebranie niezbędnej dokumentacji, złożenie wniosku w banku, analiza scoringu bankowa, wydanie decyzji, podpisanie umowy – każdy z etapów wymaga czasu). W takim przypadku, warto zawrzeć w umowie warunek, że do zawarcia umowy przyrzeczonej dojdzie pod warunkiem otrzymania przez kupującego kredytu hipotecznego.

Jaką formę powinna mieć umowa przedwstępna?

Kodeks Cywilny nie nakłada na strony obowiązku zawarcia umowy przedwstępnej w konkretnej formie. W związku z tym, umowę można zawrzeć pisemnie, bez formy aktu notarialnego, a mimo wszystko będzie umową ważną. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że specjaliści mimo wszystko polecają formę aktu notarialnego z uwagi na bezpieczeństwo stron transakcji. Co to oznacza w praktyce? Na przykład, zawierając umowę przedwstępną kupna - sprzedaży domu w formie aktu notarialnego w księdze wieczystej danej nieruchomości można wpisać roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej. Oczywiście, korzystając z usług notariusza musisz być przygotowana(y) na konieczność poniesienia określonych kosztów - uwzględnij to odpowiednio wcześniej w swoim budżecie.

Jaki jest termin zawarcia umowy przyrzeczonej?

W umowie przedwstępnej można, ale nie trzeba, wskazać termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeśli taki termin nie został podany, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego, umowę przyrzeczoną należy zawrzeć w terminie, który poda strona mająca prawo do wysunięcia roszczenia o jej zawarcie. W sytuacji, w której dwie strony umowy przedwstępnej mogą to zrobić i zdecydują się na podanie innej daty, liczy się termin wystosowania oświadczenia, co oznacza, że „kto pierwszy, ten lepszy”.

Jednocześnie jednak trzeba liczyć się z tym, że jeżeli od momentu zawarcia umowy przedwstępnej minął rok nie można wymagać zawarcia umowy przyrzeczonej. Właśnie dlatego, jeżeli zależy Ci na tym, żeby jednak doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej, musisz pilnować terminów. W miarę możliwości termin zawarcia umowy przyrzeczonej warto określić już na etapie zawierania umowy przedwstępnej, oczywiście mając na uwadze optymalny czas przygotować, na przykład, potrzebny na otrzymanie kredytu hipotecznego.

Co musi zawierać umowa przedwstępna?

Niezależnie od tego, czy zawierasz przedwstępną umowę kupna - sprzedaży nieruchomości lub przedmiot transakcji jest zupełnie inny, dokument powinien zawierać kilka podstawowych elementów, istotnych z punktu widzenia interesów stron.

  • Data i miejsce zawarcia umowy. Wszystkie dane wpisywane do umowy przedwstępnej muszą być zgodne ze stanem rzeczywistym.

  • Dane obu stron umowy. Imię, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, PESEL, numer i seria dowodu osobistego itp. ZAWSZE sprawdzaj poprawność wszystkich danych zapisywanych w umowie. Proś o dokumenty tożsamości i dokumenty dotyczące przedmiotu transakcji, żeby móc zweryfikować przedstawione dane.

  • Informacje na temat przedmiotu umowy. Im bardziej szczegółowo zostanie opisany przedmiot podpisywanej umowy, tym lepiej.

  • Cena. Obok zapisu o cenie, w umowie przedwstępnej warto określić również termin uiszczenia ustalonej zapłaty i sposób jej uregulowania itp. Sprawdź jak zrobić przelew online.

  • Termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Przed określeniem terminu dokładnie przeanalizuj możliwość wskazania optymalnej daty, która rzeczywiście pozwoli na zawarcie docelowej umowy przyrzeczonej.

  • Postanowienia na temat ewentualnego odszkodowania w przypadku, w którym nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej. Zadbanie o to, żeby w umowie przedwstępnej pojawił się taki zapis może zdecydowanie ułatwić późniejsze dochodzenia roszczeń.

  • Informację o zapłaconym zadatku lub zaliczce. Zadatek i zaliczka to NIE to samo! Wpłacenie zadatku lub zaliczki będzie miało inne konsekwencje dla stron umowy, dlatego warto znać różnicę pomiędzy tymi dwoma pojęciami. Pamiętaj, że w umowie zawsze powinno być skonkretyzowane, czy wpłacono zadatek, czy zaliczkę oraz jaka to była kwota. Znając również inne znaczenie zadatku i zaliczki, zastanów się, które z tych dwóch rozwiązań będzie bardziej korzystne z Twojej perspektywy. Bardziej szczegółowo wyjaśniamy ją w innym naszym artykule, dlatego zapraszamy do lektury.

  • Podpisy wszystkich stron.

Umowa przedwstępna powinna zostać sporządzona i podpisana w jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. Zamierzając podpisać umowę przedwstępną, na spotkanie z drugą stroną umów się z odpowiednim wyprzedzeniem, dbając o to, żeby zagwarantować sobie zapas czasu wystarczający dla sprawdzenia wszystkich danych. Jeżeli treść umowy przedwstępnej była przygotowywana przez drugą stronę, poproś o wcześniejsze wysłanie dokumentu i dokładnie przeanalizuj wszystkie zapisy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości poproś o pomoc prawnika.

Dlaczego warto korzystać ze wzoru umowy przedwstępnej?

Zawarcie umowy przedwstępnej niesie za sobą określone skutki, dlatego zdecydowanie warto zadbać o to, żeby dokument został odpowiednio skonstruowany. Najlepiej będzie skorzystać z doradztwa profesjonalisty - prawnika specjalizującego się w danej gałęzi prawa. Jeśli nie ma się na ten cel wystarczających środków, a pomoc prawnika jest absolutnie konieczna, warto poszukać punktów, w których porady udzielane są za darmo. Często takie punkty prowadzi Urząd Miasta. Opcjonalnie, bardzo dużą pomocą będą również gotowe wzory umowy przedwstępnej, na przykład wzór umowy przedwstępnej kupna - sprzedaży mieszkania. Takie wzory przeznaczone do pobrania i wydrukowania da się znaleźć na wielu tematycznych stronach internetowych, dlatego mogą one stać się inspiracją do samodzielnego stworzenia potrzebnego dokumentu. Pobierając wzór sprawdzaj, czy posiada on wszystkie niezbędne elementy i czy został przygotowany przez specjalistów mających wiedzę na temat funkcjonowania rozwiązania, jakim jest umowa przedwstępna.

Na naszej stronie znajdziesz także informacje, jak powinna wyglądać umowa użyczenia lokalu na czas nieokreślony.

Co, jeśli umowa przyrzeczona nie zostanie zawarta?

Wcześniej wspomnieliśmy, że umowa przedwstępna jest zawierana w sytuacji, w której nie można lub nie chcę się zawrzeć umowy przyrzeczonej. Warto w takim razie mieć świadomość konsekwencji, które będą związane z tym, że do zawarcia umowy przyrzeczonej, mimo zobowiązania, jakim jest umowa przedwstępna, ostatecznie nie dojdzie.

Strona poszkodowana może wymagać od drugiej strony umowy przedwstępnej naprawienia szkody, ale dotyczy to tylko wydatków, jakie dana osoba musiała uregulować w kontekście zawarcia umowy przedwstępnej oraz wydatków, które były skorelowane z tym, że oczekiwała zawarcia umowy przyrzeczonej. Z kolei, jeżeli umowa przedwstępna została zawarta w formie, która jest niezbędna do uznania ważności umowy przyrzeczonej, strona poszkodowana może zdecydować się na dochodzenie swoich praw przed sądem, jednocześnie wymagając od drugiej strony umowy przedwstępnej doprowadzenia do zawarcia umowy przyrzeczonej.

Właśnie dlatego, znając konsekwencje wynikające z niedotrzymania zobowiązania do zawarcia umowy przyrzeczonej w zależności do tego, w jakiej formie zawarto umowę przedwstępną, warto bardzo dobrze przemyśleć swoją decyzję w tym temacie, wybierając rozwiązanie najbardziej korzystne z uwagi na własne interesy.

Podsumowanie

Umowa przedwstępna jest zawierana, jeżeli nie można lub nie chcę się zawrzeć umowy przyrzeczonej. Pojęcie umowy przedwstępnej jest zdefiniowane przez Kodeks Cywilny i zgodnie z jego postanowieniami, przez umowę przedwstępną rozumie się rodzaj umowy, w której strony (jedna lub obie) zobowiązują się do zawarcia umowy przyrzeczonej. Jednocześnie należy pamiętać, że umowa przedwstępna musi określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Nie zawarcie umowy przyrzeczonej, do czego zobowiązuje się w umowie przedwstępnej, jest nierozerwalnie związane z określonymi skutkami prawnymi, uzależnionymi od tego, w jakiej formie zawarto umowę przedwstępną, dlatego chcąc chronić swoje interesy, warto tę kwestię dogłębnie przeanalizować. W konstruowaniu umowy przedwstępnej bardzo pomocnym narzędziem mogą okazać się projektowane przez specjalistów wzory umów, którymi można się efektywnie posiłkować.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne

TOP 3 oferty - kredyty hipoteczne

Pełny ranking

Powiązane artykuły

Aktualny ranking kredytów hipotecznych. Kredyt na mieszkanie tańszy niż rok temu
Kredyty hipoteczne 01.12.2020

Aktualny ranking kredytów hipotecznych. Kredyt na mieszkanie tańszy niż rok temu

Przekonaj się, że kredyt hipoteczny, nawet w czasie pandemii może być ofertą o bardzo korzystnych warunkach. Sprawdź, gdzie aktualnie warto złożyć wniosek o kredyt na mieszkanie i przekonaj się, jakie warunki musisz spełnić.

Zobacz więcej
Zadatek i zaliczka - czy mogą stanowić wkład własny lub jego część?
Kredyty hipoteczne 24.11.2020

Zadatek i zaliczka - czy mogą stanowić wkład własny lub jego część?

Zarówno zadatek, jak i zaliczka mogą być uznane za wkład własny lub przynajmniej część wkładu własnego. To czy zadatek lub zaliczka pokryje cały wkład własny, zależy wyłącznie od wartości nieruchomości oraz wysokości...

Zobacz więcej
Czy zawodowy kierowca może skutecznie ubiegać się o kredyt gotówkowy lub kredyt hipoteczny?
Kredyty gotówkowe 29.10.2020

Czy zawodowy kierowca może skutecznie ubiegać się o kredyt gotówkowy lub kredyt hipoteczny?

Czy jako zawodowy kierowca masz szansę na kredyt hipoteczny i kredyt gotówkowy? Dlaczego sytuacja zawowodych kierowców nie jest oczywista pod względem oceny ich zdolności kredytowej?

Zobacz więcej
Mieszkanie dla Młodych - najważniejsze informacje i warunki oferty
Kredyty hipoteczne 28.10.2020

Mieszkanie dla Młodych - najważniejsze informacje i warunki oferty

Mieszkanie dla Młodych cieszyło się ogromnym powodzeniem, sprawdź dlaczego. Czy młodzi ludzie mogą liczyć na nowy program rządu, który pomoże im kupić nieruchomość tak jak MDM? 

Zobacz więcej
Co to jest promesa zatrudnienia?

Co to jest promesa zatrudnienia?

W tym artykule znajdziesz wiele cennych informacji i bardzo szybko dowiesz się, czym faktycznie jest promesa zatrudnienia i jaki może mieć wpływ m.in. podczas wnioskowania o kredyt, czy zmiany pracy.

Zobacz więcej
Kredyt gotówkowy na wkład własny - dlaczego to niemożliwe?
Kredyty gotówkowe 19.10.2020

Kredyt gotówkowy na wkład własny - dlaczego to niemożliwe?

Kredyt gotówkowy na wkład własny to nie jest korzystne rozwiązanie. Bank wymagając wkładu własnego, chce mieć pewność, że kredytobiorca jest w stanie samodzielnie zdobyć te środki finansowe, nie korzystając dodatkowo z...

Zobacz więcej