Czy można zmienić współkredytobiorcę? Jak to zrobić?

Zaktualizowano: 2022-10-26 11:31
Opublikowano: 2022-08-03 08:16
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 1
Czy można zmienić współkredytobiorcę? Jak to zrobić?

Zmiana współkredytobiorcy, czyli cesja kredytu, to wstąpienie innej osoby w obowiązki dotychczasowego kredytobiorcy. To rozwiązanie najczęściej jest wybierane w przypadku rozwodu. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby przepisać zobowiązanie na kogoś innego? Czy bank może nie wyrazić na to zgody? Przedstawiamy aktualne informacje.

Kredyt na zakup mieszkania lub domu z reguły zaciągają małżeństwa, czasem do kredytu dołączają również lepiej sytuowani rodzice, którzy mają wysoką zdolność kredytową i podnoszą szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej.

Osoby zaciągające wspólnie kredyt hipoteczny rzadko zastanawiają się, co stanie się z zobowiązaniem, gdy związek nie przetrwa próby czasu lub stosunki w rodzinie ulegną pogorszeniu.

Okazuje się jednak, że zarówno kredyt długoterminowy, jak i kredyt gotówkowy można, po spełnieniu określonych warunków, przepisać na inną osobę. Jak przebiega zmiana współkredytobiorcy?

Czy można zmienić współkredytobiorcę?

Zmiana kredytobiorcy w kredycie hipotecznym jest możliwa i najczęściej stosowana w przypadku rozwodu oraz podziału majątku. W takiej sytuacji następuje odłączenie współkredytobiorcy od kredytu hipotecznego – wówczas jeden z małżonków pozostaje w nieruchomości, która była kupiona na kredyt i na niego spada obowiązek spłaty zobowiązania.

Jeśli po rozwodzie kredytobiorcy nie podpiszą umowy cesji, bank będzie nadal żądał od nich spłaty solidarnie.

Ważne!

Solidarność dłużników oznacza, że wierzyciel (w tym przypadku bank) może żądać od całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych z długu.

Zmiana kredytobiorcy może też nastąpić w przypadku separacji lub rozpadu związku nieformalnego.


Warunki rządowych wakacji kredytowych 2022 i 2023


Czy współkredytobiorca może odstąpić od kredytu w banku?

Jeden z kredytobiorców nie może samodzielnie, bez zgody drugiego kredytobiorcy, odstąpić od umowy kredytu hipotecznego. Dotyczy to także innych zobowiązań, np. kredytu gotówkowego czy samochodowego.

Jeśli umowa została podpisana przez dwie osoby, to strony widniejące jako kredytobiorcy są zobowiązane do spłaty długu i muszą też wyrazić zgodę na zmianę jej postanowień. Na odstąpienie od umowy musi zgodzić się nie tylko drugi kredytobiorca, ale również bank.

Instytucja finansująca weryfikuje zdolność kredytową klienta, który pozostaje stroną zobowiązania i sprawdza, czy będzie w stanie samodzielnie spłacać dług. W razie wątpliwości bank może nie wyrazić zgody na odstąpienie od kredytu lub zażądać dołączenia do umowy innej osoby.

Kiedy konieczna jest zmiana współkredytobiorcy?

Zwolnienie z długu współkredytobiorcy jest możliwe w następujących przypadkach:

 • Rozwód – wspólny kredyt hipoteczny a rozstanie, ale również separacja i związany z tym podział majątku. To jedna z najczęstszych sytuacji, kiedy konieczne jest odłączenie kredytobiorcy od umowy.
 • Śmierć kredytobiorcy – po śmierci jednego z kredytobiorców zdolność kredytowa drugiej osoby widniejącej na umowie może być niewystarczająca, żeby była ona w stanie samodzielnie spłacać zadłużenie. Wówczas do kredytu może przystąpić osoba trzecia, np. rodzic kredytobiorcy, który podniesie zdolność.
 • Problem ze spłatą kredytu – zmiana kredytobiorcy jest konieczna również wtedy, gdy jeden z kredytobiorców straci zdolność kredytową, np. wskutek zwolnienia z pracy. Bank może wówczas zażądać, żeby do umowy przystąpiła inna osoba, która ma stały dochód i będzie w stanie spłacać zadłużenie bez opóźnień. Pamiętajmy o tym, że kiedy współkredytobiorca nie spłaca kredytu, bank może egzekwować należność od drugiej osoby widniejącej na umowie.

To może Cię zainteresować: Jak zamienić mieszkanie z kredytem hipotecznym?

Jakie warunki należy spełnić, aby możliwa była zmiana współkredytobiorcy?

Żeby wykreślenie współkredytobiorcy z kredytu hipotecznego było możliwe, drugi kredytobiorca musi udowodnić, że ma zdolność kredytową, która pozwoli jej płacić raty w terminie. Jak wspomnieliśmy, czasem konieczne jest dołączenie do umowy innego kredytobiorcy.

W takiej sytuacji bank weryfikuje go pod kątem:

 • wysokości miesięcznych dochodów,
 • rodzaju zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, działalność gospodarcza),
 • stażu u aktualnego pracodawcy,
 • posiadanych zobowiązań (inne kredyty),
 • wydatków związanych z utrzymaniem (czynsz, media),
 • historii kredytowej (scoring BIK),
 • wieku i stanu cywilnego,
 • osób na utrzymaniu.

Decyzja banku zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta.


Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny w 2022 roku


Dokumenty wymagane przy zmianie współkredytobiorcy

Żeby bank wyraził zgodę na zmianę współkredytobiorcy, trzeba również spełnić wymogi formalne. Poniżej przedstawiamy listę dokumentów, które należy przygotować:

 • wniosek o odłączenie od kredytu hipotecznego (wzór dostępny np. na stronie internetowej banku),
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości,
 • umowa kredytowa,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • zaświadczenie o zarobkach,
 • wyciągi z rachunku bankowego,
 • decyzja sądu o rozwodzie,
 • dokumenty potwierdzające podział majątku.

Nie jest to oczywiście kompletna lista – niektóre banki stosują mniej, a inne bardziej restrykcyjne kryteria. Nie zawsze konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających rozwód lub separację.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą z kolei przygotować zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i US czy odpis z księgi przychodów i rozchodów. Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach dostępne są w banku kredytującym.


Czy warto nadpłacić kredyt hipoteczny w trakcie wakacji kredytowych?


Jak zmienić współkredytobiorcę? Poradnik

Zmiana współkredytobiorcy a kredyt hipoteczny – jak wygląda procedura? Przedstawiamy formalności w kilku krokach!

 1. Porozumienie kredytobiorców – w pierwszej kolejności należy ustalić z drugim kredytobiorcą warunki, na jakich nastąpi zmiana warunków umowy. Pamiętajmy, że samodzielne odstąpienie od kredytu hipotecznego nie jest możliwe – drugi kredytobiorca musi wyrazić na to zgodę.
 2. Porozumienie z bankiem – kredytodawca jako wierzyciel również musi wyrazić zgodę na zmianę warunków umowy. Zanim to nastąpi, szczegółowo sprawdzi sytuację majątkową osoby, na którą kredyt ma zostać przepisany.
 3. Weryfikacja zdolności kredytowej.
 4. Podpisanie aneksu do umowy – zmiana kredytobiorcy w kredycie, np. gotówkowym następuje na podstawie oddzielnego dokumentu, tzw. aneksu do umowy. Od momentu jego podpisania osoba, która odstępuje od kredytu, nie jest już zobowiązana względem banku – jej obowiązki przejmuje inny kredytobiorca.  

Ile kosztuje zmiana współkredytobiorcy na inną osobę?

Banki często żądają dodatkowych opłat za zmianę kredytobiorcy. Przykładowo w mBanku samo rozpatrzenie wniosku kosztuje 100 zł, a sporządzenie aneksu do umowy – od 100 zł do 500 zł. Z kolei Bank Pekao S.A. pobiera 190 zł za przystąpienie do długu lub zwolnienie kredytobiorcy z długu.

Przepisanie kredytu hipotecznego na inną osobę w Alior Banku również jest związane z dodatkowymi kosztami – według tabeli opłat prowizja za zwolnienie z długu kredytobiorcy lub przejęcie długu przez inny podmiot wynosi 500 zł.

Bank Credit Agricole nie pobiera opłat za sporządzenie na wniosek klienta aneksu do umowy kredytu, który dotyczy zmiany strony umowy po śmierci kredytobiorcy. W innych przypadkach opłata wynosi 300 zł.


Jak zaciągnąć kredyt hipoteczny po 40 roku życia?

Komentarze

Powiązane artykuły

Jak sprawdzić ile rat zostało do spłacenia kredytu?
21.11.2022

Jak sprawdzić ile rat zostało do spłacenia kredytu?

...lub elektronicznej, jako załącznik do podpisywanej umowy np. kredytu gotówkowego. W przypadku gdy proces wnioskowania odbywa się zdalnie...

...spłaty, może on ulegać zmianom, niezależnie od tego, czy to kredyt hipoteczny, czy gotówkowy. Przykładem konieczności wprowadzenia modyfikacji...

Zobacz więcej
5 min. czytania
Koniec Getin Noble Bank
10.11.2022

Koniec Getin Noble Bank. Co z klientami Getin Banku?

...przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. Działalność przejęło osiem banków, które utworzyły System Ochrony Banków Komercyjnych. Osoby, które posiadały w Getin konto osobiste lub inny produkt finansowy, nie muszą się martwić – środki są chronione przez BFG. Czy wszyscy klienci otrzymają zwrot swoich pieniędzy? Jak będzie się nazywać nowy...

Zobacz więcej
6 min. czytania
Stopy procentowe NBP − czym są?
09.11.2022

Stopy procentowe NBP − czym są? Jak wyższe stopy procentowe wpływają na koszt kredytu?

...banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony...

...radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony może to doprowadzić do...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Jak obniżyć ratę kredytu w banku?

Jak obniżyć ratę kredytu w banku?

...jeśli zastanawiasz się z kolei, czy można zmniejszyć ratę kredytu gotówkowego, mamy dobrą wiadomość - niezależnie od tego, jakiego rodzaju...

...finansowe dla zadłużonych mogą liczyć osoby spłacające kredyt hipoteczny? Kredyt konsolidacyjny to nic innego jak połączenie kilku...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Jak zamienić mieszkanie z kredytem hipotecznym?
26.10.2022

Jak zamienić mieszkanie z kredytem hipotecznym?

...aktualne potrzeby mieszkaniowe, a którego nie moglibyśmy samodzielnie kupić, np. ze względu na niską zdolność kredytową. Obecnie z powodu wysokich stóp procentowych kredyt hipoteczny może być trudny do uzyskania, zwłaszcza w obliczu trudnej sytuacji gospodarczej – galopującej inflacji, drożyzny i widma recesji. Jak przebiega procedura zamiany...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Kiedy żyrant nie musi spłacać długu?
11.10.2022

Kiedy żyrant nie musi spłacać długu?

...– można wówczas liczyć na pokrycie całości zobowiązania lub jego części. Więcej informacji: Na czym polega i ile kosztuje ubezpieczenie kredytu hipotecznego? Żyrant nie musi też spłacać całości zadłużenia – wystarczy, że w umowie poręczenia zostanie określone, że odpowiada tylko za spłatę...

Zobacz więcej
7 min. czytania