Kredyty hipoteczne 8 min. czytania

Jak zdobyć i ile kosztuje wypis i wyrys z rejestru gruntów? Cena, wniosek

Zaktualizowano: 2024-02-16 13:13
Opublikowano: 2022-03-21 08:08
Średnia ocena: 4,33/6 Głosów: 3
Jak zdobyć i ile kosztuje wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Wypis z rejestru gruntów jest dokumentem, który określa szczegółowe parametry nieruchomości. W 2021 roku zmieniły się zasady ewidencjonowania gruntów i budynków – weszło w życie nowe rozporządzenie. W jakich sytuacjach musimy przedstawić wypis z rejestru gruntów? Co dokładnie zawiera i jak można go uzyskać?

Osoby starające się o kredyt hipoteczny muszą przygotować wiele dokumentów – jednym z nich jest wypis (oraz wyrys) z rejestru gruntów, niezbędny do założenia księgi wieczystej. Procedura wnioskowania o kredyt to nie jedyna sytuacja, kiedy przydaje się taki dokument. Co musisz wiedzieć na temat wypisów z rejestru gruntów? Odpowiadamy na pytania!

Co to jest wypis z rejestru gruntów?

Określenie wypis z ewidencji gruntów pojawia się w wielu sytuacjach – kiedy sprzedajemy lub kupujemy nieruchomość, zakładamy księgę wieczystą, zlecamy wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości czy uczestniczymy w sprawie sądowej o spadek. Procedury nakazują wówczas uzyskanie wypisu z rejestru gruntów. Co to jest? To wyciąg z operatu ewidencji gruntów – dokument w formie tabeli, w którym znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące np. nieruchomości gruntowej (działki). Wypis może też zawierać dane o lokalu czy budynku. Możemy otrzymać go w wersji pełnej lub uproszczonej, przy czym tylko pierwszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej. Wypis z rejestru gruntów i budynków to coś innego niż wyrys z mapy ewidencyjnej, który ma postać graficzną.

Co to jest uproszczony wypis z rejestru gruntów?

Uproszczony wypis z rejestru gruntów to dokument bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz – jak wspomnieliśmy – klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej. Zawiera jedynie informacje pozwalające na przyporządkowanie właściciela do posiadanej przez niego działki. Wykorzystywany np. przy wnioskowaniu o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.   

Sprawdź także: Co to jest ekspektatywa własności? Definicja, przykłady

Jakie dane zawiera wypis z rejestru gruntów?

Chcesz uzyskać wypis z rejestru gruntów? Co zawiera dokument? Przykładowy wypis z rejestru gruntów powinien uwzględniać następujące elementy:

 • nazwę organu wydającego dokument,
 • oznaczenie sprawy,
 • tytuł dokumentu – „Wypis z rejestru gruntów”,
 • nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i numer obrębu ewidencyjnego,
 • numer jednostki rejestrowej gruntów,
 • dane dotyczące podmiotów ewidencyjnych,
 • numer księgi wieczystej lub innego dokumentu własności,
 • oznaczenia działek w księdze wieczystej,
 • numery działek,
 • opisy położenia działek ewidencyjnych,
 • opis użytku,
 • oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych,
 • powierzchnię użytku,
 • powierzchnię działki,
 • informacje o znajdujących się na poszczególnych działkach ewidencyjnych budynkach niestanowiących odrębnego od gruntu przedmiotu własności i znajdujących się w nich lokalach niestanowiących odrębnego od gruntu przedmiotu własności,
 • datę sporządzenia dokumentu,
 • nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, albo adnotacje o sporządzeniu dokumentu w sposób automatyczny,
 • podpis osoby reprezentującej lub upoważnionej do reprezentacji organu, a w przypadku wypisów w formie elektronicznej – kwalifikowany podpis elektroniczny.

Jak wygląda wypis z rejestru gruntów? Dokument ma formę tabeli, w której przedstawione są szczegółowe informacje o nieruchomości. Może zawierać również następującą klauzulę: Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.  

Warto wiedzieć: Na czym polega ustanowienie hipoteki? Jak przebiega proces ustanowienia hipoteki na rzecz banku?

Kiedy potrzebny jest wypis z rejestru gruntów?

Kiedy konieczny jest wypis z rejestru gruntów? Do czego jest potrzebny? Dokument należy uzyskać w następujących sytuacjach:

 • kupno nieruchomości (wypis i wyrys z rejestru gruntów),
 • sprzedaż nieruchomości,
 • w postępowaniach spadkowych,
 • na żądanie właścicieli oraz osób i podmiotów władających przedmiotowymi gruntami,
 • na żądanie organów administracji publicznej lub realizujących zadania związane z gruntami, których dotyczy wypis,
 • na żądanie wybranych operatorów, np. sieci telekomunikacyjnych czy operatorów systemu przesyłowego.

Przy zakładaniu księgi wieczystej także należy przedstawić wypis z rejestru gruntów. To właśnie na podstawie danych zawartych w dokumencie dokonuje się wpisów w księgach wieczystych.

Wypis z rejestru gruntów a kredyt hipoteczny

Wypis oraz wyrys z rejestru gruntów należy uzyskać przy zakupie mieszkania lub domu z rynku pierwotnego, oraz wtórnego. Przy transakcjach, których przedmiotem jest lokal spółdzielczy bez księgi wieczystej, również konieczne jest przedstawienie wypisu z ewidencji gruntów dla działki, na której stoi budynek. Dokument przyda się również, jeśli staramy się o kredyt hipoteczny na budowę domu oraz zakup działki budowlanej.

To może Cię zainteresować: Czy opłaca się spłacić wcześniej kredyt hipoteczny?

Jak otrzymać wypis z rejestru gruntów?

Jak uzyskać wypis z rejestru gruntów? Wniosek można złożyć w urzędzie lub online – bez wychodzenia z domu. W pierwszym przypadku można skorzystać z gotowych wzorów dostępnych w urzędach lub samodzielnie wydrukować formularz, wypełnić go i dostarczyć. Wygodną formą składania wniosku jest droga elektroniczna, trzeba jednak upewnić się, że dany powiat obsługuje wnioski online i wydaje wypisy z rejestru gruntów. Kto może uzyskać taki dokument? Wnioskować może właściciel, osoba, która ma prawo dysponować nieruchomością, a także osoba lub przedsiębiorstwo, które ma prawne powody do uzyskania wypisu.

Wypis z rejestru gruntów online

Wybrane starostwa powiatowe udostępniają petentom możliwość złożenia wniosku online przez specjalny portal. Sprawdźmy teraz, w jaki sposób uzyskać wypis z rejestru gruntów przez internet. To proste:

 1. wejdź na stronę Portalu Informacyjnego Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
 2. wybierz „Geodeci powiatowi” lub „Ośrodki dokumentacji”, a następnie określ województwo,
 3. otrzymasz listę powiatów wraz z określeniem administratora – geodety powiatowego, jego numeru telefonu oraz adresu e-mail. W tabeli znajdują się również odnośniki do portali mapowych właściwych dla poszczególnych powiatów,
 4. wybierz odpowiedni „Portal mapowy”,
 5. złóż wniosek.

Jeśli masz wątpliwości co do obsługi portalu, skontaktuj się z administratorem obsługującym wnioski online.

Ile się czeka na wypis z rejestru gruntów?

Dokument jest wydawany w ciągu kilku dni roboczych – najpóźniej do 7 dni. Przy składaniu wniosku o wypis z rejestru gruntów otrzymamy informację, jaki jest czas oczekiwania. Dokument można odebrać:

 • w urzędzie,
 • pocztą,
 • e-mailem.

Wniosek o wypis z rejestru gruntów

Chcesz uzyskać wypis z rejestru gruntów? Wniosek możesz wydrukować ze strony obywatel.gov.pl. Stanowi on też załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jak należy go wypełnić?

 • uzupełniamy dane kontaktowe wnioskodawcy: imię i nazwisko/nazwę, PESEL lub REGON, wpisujemy datę oraz określamy adresata wniosku – organ, do którego kierujemy wniosek,
 • określamy przedmiot wniosku, np. wypis z rejestru gruntów lub uproszczony wypis z rejestru gruntów,
 • podajemy dane identyfikujące przedmiotową nieruchomość (adres lub obręb ewidencyjny, nr jednostki rejestrowej/księgi wieczystej/działki ewidencyjnej),
 • zaznaczamy odpowiednie pole przy wnioskodawcy,
 • podajemy dane osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony wnioskodawcy,
 • wybieramy postać dokumentów będących przedmiotem wniosku (papierowa lub elektroniczna) oraz sposób odbioru wypisu,
 • podpisujemy wniosek.

Przekonaj się, jak otrzymać potwierdzenie spłaty kredytu. Wzór wniosku

Ile kosztuje wypis z rejestru gruntów?

Wypis z rejestru gruntów – cena

Opłata za wypis z rejestru gruntów w 2022 roku wynosi:

 • 40 zł – wypis w postaci elektronicznej,
 • 50 zł – wydruk wypisu,
 • 140 zł – za wersję elektroniczną wypisu i wyrysu,
 • 150 zł – za wydruki wypisu i wyrysu,
 • 15 zł – uproszczony wypis z rejestru gruntów.

Opłatę uiszcza wnioskodawca. A kto jest zwolniony z opłaty za wypis z rejestru gruntów? Według ustawy, opłaty nie pobiera się za wypisy sporządzane na żądanie m.in. prokuratury, sądów rozpoznających sprawy, których stroną jest Skarb Państwa, organów kontroli państwowej, administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Kliknij i sprawdź: Zniesienie współwłasności – jak napisać wniosek i jak długo trwa sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości?

Jak długo ważny jest wypis z rejestru gruntów?

Wypis i wyrys z rejestru gruntów jest ważny jedynie przez 3 miesiące od daty wydania. Oczywiście jeśli w tym czasie nastąpią jakieś zmiany w przedmiotowej nieruchomości, konieczne jest uzyskanie nowego wypisu z rejestru gruntów. Ważność dokumentu zależy od zmian ewidencyjnych, które miały miejsce po jego wydaniu.

Źródła:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001390/O/D20211390.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890300163/U/D19890163Lj.pdf

https://mfiles.pl/pl/index.php/Wypis_z_rejestru_grunt%C3%B3w

https://gov.legalis.pl/nowe-zasady-ewidencjonowania-gruntow-i-budynkow/

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-wypis-i-wyrys-z-ewidencji-gruntow-i-budynkow

Komentarze

Powiązane artykuły

Mieszkanie na Start. Ile wyniesie rata kredytu? Warunki programu

Mieszkanie na Start. Ile wyniesie rata kredytu? Warunki programu

...to może Cię zainteresować: Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt hipoteczny? Bezpieczny Kredyt 2% nie wprowadzał progów dochodowych. W...

...od kiedy będzie dostępny? Obecnie projekt zakładający tanie kredyty hipoteczne znajduje się na ścieżce legislacyjnej – jest w trakcie...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

...udzielone: Sprawdź: Czy warto teraz brać kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy? Kredyt dla mundurowych, obecny w okresowych lub stałych ofertach...

...zbudowanie wystarczająco wysokiego wkładu własnego na kredyt hipoteczny dla policjanta lub żołnierza. Kredyt hipoteczny w ING Banku...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

...źródeł. Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Już na samym początku procesu ubiegania się o kredyt, bank prosi...

...źródła dochodu? Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Dochód z umowy o pracę jest traktowany jako jeden z najbardziej...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Do ilu banków można złożyć wniosek o kredyt hipoteczny?

Do ilu banków można złożyć wniosek o kredyt hipoteczny?

...najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i możliwościom finansowym. W ten sposób masz większe szanse na znalezienie oferty, która będzie najkorzystniejsza dla Ciebie. Liczba składanych wniosków o kredyt hipoteczny może budzić wątpliwości. Co do zasady, można składać wiele wniosków o kredyt hipoteczny, jednak warto robić to z rozwagą. BIK podaje, że złożenie kilku zapytań kredytowych w krótkim...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Jak obliczyć koszt budowy domu {{year}} i jak sporządzić kosztorys?

Jak obliczyć koszt budowy domu 2024 i jak sporządzić kosztorys?

...nie zastąpi profesjonalnego kosztorysu. Oceń swoje szanse na kredyt hipoteczny – sprawdź nasz kalkulator zdolności kredytowej! Kosztorys...

...dostarczyć kosztorys budowy domu do banku. Wkład własny przy kredycie hipotecznym to minimum 20%, chyba że zdecydujesz się na ubezpieczenie niskiego...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Książeczka mieszkaniowa premia gwarancyjna {{year}}

Książeczka mieszkaniowa premia gwarancyjna 2024

...na precyzyjne i oficjalne wyliczenie przysługującej premii. Dzięki temu możesz wyliczyć ile pieniędzy będziesz posiadać na wkład własny, jeśli interesuje Cię kredyt hipoteczny. Od 19 stycznia 2021 roku, wszyscy posiadacze książeczek mieszkaniowych muszą dokonać ich rejestracji w banku, który zarządza ich rachunkiem. Rejestracja musi być...

Zobacz więcej
15 min. czytania