Kredyty hipoteczne 8 min. czytania

Jak zdobyć i ile kosztuje wypis i wyrys z rejestru gruntów? Cena, wniosek

Zaktualizowano: 2022-11-21 15:12
Opublikowano: 2022-03-21 08:08
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 1
Jak zdobyć i ile kosztuje wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Wypis z rejestru gruntów jest dokumentem, który określa szczegółowe parametry nieruchomości. W 2021 roku zmieniły się zasady ewidencjonowania gruntów i budynków – weszło w życie nowe rozporządzenie. W jakich sytuacjach musimy przedstawić wypis z rejestru gruntów? Co dokładnie zawiera i jak można go uzyskać?

Osoby starające się o kredyt hipoteczny muszą przygotować wiele dokumentów – jednym z nich jest wypis (oraz wyrys) z rejestru gruntów, niezbędny do założenia księgi wieczystej. Procedura wnioskowania o kredyt to nie jedyna sytuacja, kiedy przydaje się taki dokument. Co musisz wiedzieć na temat wypisów z rejestru gruntów? Odpowiadamy na pytania!

Co to jest wypis z rejestru gruntów?

Określenie wypis z ewidencji gruntów pojawia się w wielu sytuacjach – kiedy sprzedajemy lub kupujemy nieruchomość, zakładamy księgę wieczystą, zlecamy wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości czy uczestniczymy w sprawie sądowej o spadek. Procedury nakazują wówczas uzyskanie wypisu z rejestru gruntów. Co to jest? To wyciąg z operatu ewidencji gruntów – dokument w formie tabeli, w którym znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące np. nieruchomości gruntowej (działki). Wypis może też zawierać dane o lokalu czy budynku. Możemy otrzymać go w wersji pełnej lub uproszczonej, przy czym tylko pierwszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej. Wypis z rejestru gruntów i budynków to coś innego niż wyrys z mapy ewidencyjnej, który ma postać graficzną.

Co to jest uproszczony wypis z rejestru gruntów?

Uproszczony wypis z rejestru gruntów to dokument bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz – jak wspomnieliśmy – klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej. Zawiera jedynie informacje pozwalające na przyporządkowanie właściciela do posiadanej przez niego działki. Wykorzystywany np. przy wnioskowaniu o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.   

Sprawdź także: Co to jest ekspektatywa własności? Definicja, przykłady

Jakie dane zawiera wypis z rejestru gruntów?

Chcesz uzyskać wypis z rejestru gruntów? Co zawiera dokument? Przykładowy wypis z rejestru gruntów powinien uwzględniać następujące elementy:

 • nazwę organu wydającego dokument,
 • oznaczenie sprawy,
 • tytuł dokumentu – „Wypis z rejestru gruntów”,
 • nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i numer obrębu ewidencyjnego,
 • numer jednostki rejestrowej gruntów,
 • dane dotyczące podmiotów ewidencyjnych,
 • numer księgi wieczystej lub innego dokumentu własności,
 • oznaczenia działek w księdze wieczystej,
 • numery działek,
 • opisy położenia działek ewidencyjnych,
 • opis użytku,
 • oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych,
 • powierzchnię użytku,
 • powierzchnię działki,
 • informacje o znajdujących się na poszczególnych działkach ewidencyjnych budynkach niestanowiących odrębnego od gruntu przedmiotu własności i znajdujących się w nich lokalach niestanowiących odrębnego od gruntu przedmiotu własności,
 • datę sporządzenia dokumentu,
 • nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, albo adnotacje o sporządzeniu dokumentu w sposób automatyczny,
 • podpis osoby reprezentującej lub upoważnionej do reprezentacji organu, a w przypadku wypisów w formie elektronicznej – kwalifikowany podpis elektroniczny.

Jak wygląda wypis z rejestru gruntów? Dokument ma formę tabeli, w której przedstawione są szczegółowe informacje o nieruchomości. Może zawierać również następującą klauzulę: Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.  

Warto wiedzieć: Na czym polega ustanowienie hipoteki? Jak przebiega proces ustanowienia hipoteki na rzecz banku?

Kiedy potrzebny jest wypis z rejestru gruntów?

Kiedy konieczny jest wypis z rejestru gruntów? Do czego jest potrzebny? Dokument należy uzyskać w następujących sytuacjach:

 • kupno nieruchomości (wypis i wyrys z rejestru gruntów),
 • sprzedaż nieruchomości,
 • w postępowaniach spadkowych,
 • na żądanie właścicieli oraz osób i podmiotów władających przedmiotowymi gruntami,
 • na żądanie organów administracji publicznej lub realizujących zadania związane z gruntami, których dotyczy wypis,
 • na żądanie wybranych operatorów, np. sieci telekomunikacyjnych czy operatorów systemu przesyłowego.

Przy zakładaniu księgi wieczystej także należy przedstawić wypis z rejestru gruntów. To właśnie na podstawie danych zawartych w dokumencie dokonuje się wpisów w księgach wieczystych.

Wypis z rejestru gruntów a kredyt hipoteczny

Wypis oraz wyrys z rejestru gruntów należy uzyskać przy zakupie mieszkania lub domu z rynku pierwotnego, oraz wtórnego. Przy transakcjach, których przedmiotem jest lokal spółdzielczy bez księgi wieczystej, również konieczne jest przedstawienie wypisu z ewidencji gruntów dla działki, na której stoi budynek. Dokument przyda się również, jeśli staramy się o kredyt hipoteczny na budowę domu oraz zakup działki budowlanej.

To może Cię zainteresować: Czy opłaca się spłacić wcześniej kredyt hipoteczny?

Jak otrzymać wypis z rejestru gruntów?

Jak uzyskać wypis z rejestru gruntów? Wniosek można złożyć w urzędzie lub online – bez wychodzenia z domu. W pierwszym przypadku można skorzystać z gotowych wzorów dostępnych w urzędach lub samodzielnie wydrukować formularz, wypełnić go i dostarczyć. Wygodną formą składania wniosku jest droga elektroniczna, trzeba jednak upewnić się, że dany powiat obsługuje wnioski online i wydaje wypisy z rejestru gruntów. Kto może uzyskać taki dokument? Wnioskować może właściciel, osoba, która ma prawo dysponować nieruchomością, a także osoba lub przedsiębiorstwo, które ma prawne powody do uzyskania wypisu.

Wypis z rejestru gruntów online

Wybrane starostwa powiatowe udostępniają petentom możliwość złożenia wniosku online przez specjalny portal. Sprawdźmy teraz, w jaki sposób uzyskać wypis z rejestru gruntów przez internet. To proste:

 1. wejdź na stronę Portalu Informacyjnego Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
 2. wybierz „Geodeci powiatowi” lub „Ośrodki dokumentacji”, a następnie określ województwo,
 3. otrzymasz listę powiatów wraz z określeniem administratora – geodety powiatowego, jego numeru telefonu oraz adresu e-mail. W tabeli znajdują się również odnośniki do portali mapowych właściwych dla poszczególnych powiatów,
 4. wybierz odpowiedni „Portal mapowy”,
 5. złóż wniosek.

Jeśli masz wątpliwości co do obsługi portalu, skontaktuj się z administratorem obsługującym wnioski online.

Ile się czeka na wypis z rejestru gruntów?

Dokument jest wydawany w ciągu kilku dni roboczych – najpóźniej do 7 dni. Przy składaniu wniosku o wypis z rejestru gruntów otrzymamy informację, jaki jest czas oczekiwania. Dokument można odebrać:

 • w urzędzie,
 • pocztą,
 • e-mailem.

Wniosek o wypis z rejestru gruntów

Chcesz uzyskać wypis z rejestru gruntów? Wniosek możesz wydrukować ze strony obywatel.gov.pl. Stanowi on też załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jak należy go wypełnić?

 • uzupełniamy dane kontaktowe wnioskodawcy: imię i nazwisko/nazwę, PESEL lub REGON, wpisujemy datę oraz określamy adresata wniosku – organ, do którego kierujemy wniosek,
 • określamy przedmiot wniosku, np. wypis z rejestru gruntów lub uproszczony wypis z rejestru gruntów,
 • podajemy dane identyfikujące przedmiotową nieruchomość (adres lub obręb ewidencyjny, nr jednostki rejestrowej/księgi wieczystej/działki ewidencyjnej),
 • zaznaczamy odpowiednie pole przy wnioskodawcy,
 • podajemy dane osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony wnioskodawcy,
 • wybieramy postać dokumentów będących przedmiotem wniosku (papierowa lub elektroniczna) oraz sposób odbioru wypisu,
 • podpisujemy wniosek.

Przekonaj się, jak otrzymać potwierdzenie spłaty kredytu. Wzór wniosku

Ile kosztuje wypis z rejestru gruntów?

Wypis z rejestru gruntów – cena

Opłata za wypis z rejestru gruntów w 2022 roku wynosi:

 • 40 zł – wypis w postaci elektronicznej,
 • 50 zł – wydruk wypisu,
 • 140 zł – za wersję elektroniczną wypisu i wyrysu,
 • 150 zł – za wydruki wypisu i wyrysu,
 • 15 zł – uproszczony wypis z rejestru gruntów.

Opłatę uiszcza wnioskodawca. A kto jest zwolniony z opłaty za wypis z rejestru gruntów? Według ustawy, opłaty nie pobiera się za wypisy sporządzane na żądanie m.in. prokuratury, sądów rozpoznających sprawy, których stroną jest Skarb Państwa, organów kontroli państwowej, administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Kliknij i sprawdź: Zniesienie współwłasności – jak napisać wniosek i jak długo trwa sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości?

Jak długo ważny jest wypis z rejestru gruntów?

Wypis i wyrys z rejestru gruntów jest ważny jedynie przez 3 miesiące od daty wydania. Oczywiście jeśli w tym czasie nastąpią jakieś zmiany w przedmiotowej nieruchomości, konieczne jest uzyskanie nowego wypisu z rejestru gruntów. Ważność dokumentu zależy od zmian ewidencyjnych, które miały miejsce po jego wydaniu.

Źródła:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001390/O/D20211390.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890300163/U/D19890163Lj.pdf

https://mfiles.pl/pl/index.php/Wypis_z_rejestru_grunt%C3%B3w

https://gov.legalis.pl/nowe-zasady-ewidencjonowania-gruntow-i-budynkow/

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-wypis-i-wyrys-z-ewidencji-gruntow-i-budynkow

Komentarze

Powiązane artykuły

Jak sprawdzić ile rat zostało do spłacenia kredytu?
21.11.2022

Jak sprawdzić ile rat zostało do spłacenia kredytu?

...lub elektronicznej, jako załącznik do podpisywanej umowy np. kredytu gotówkowego. W przypadku gdy proces wnioskowania odbywa się zdalnie...

...spłaty, może on ulegać zmianom, niezależnie od tego, czy to kredyt hipoteczny, czy gotówkowy. Przykładem konieczności wprowadzenia modyfikacji...

Zobacz więcej
5 min. czytania
Koniec Getin Noble Bank
10.11.2022

Koniec Getin Noble Bank. Co z klientami Getin Banku?

...przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. Działalność przejęło osiem banków, które utworzyły System Ochrony Banków Komercyjnych. Osoby, które posiadały w Getin konto osobiste lub inny produkt finansowy, nie muszą się martwić – środki są chronione przez BFG. Czy wszyscy klienci otrzymają zwrot swoich pieniędzy? Jak będzie się nazywać nowy...

Zobacz więcej
6 min. czytania
Stopy procentowe NBP − czym są?
09.11.2022

Stopy procentowe NBP − czym są? Jak wyższe stopy procentowe wpływają na koszt kredytu?

...banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony...

...radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony może to doprowadzić do...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Jak obniżyć ratę kredytu w banku?

Jak obniżyć ratę kredytu w banku?

...jeśli zastanawiasz się z kolei, czy można zmniejszyć ratę kredytu gotówkowego, mamy dobrą wiadomość - niezależnie od tego, jakiego rodzaju...

...finansowe dla zadłużonych mogą liczyć osoby spłacające kredyt hipoteczny? Kredyt konsolidacyjny to nic innego jak połączenie kilku...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Jak zamienić mieszkanie z kredytem hipotecznym?
26.10.2022

Jak zamienić mieszkanie z kredytem hipotecznym?

...aktualne potrzeby mieszkaniowe, a którego nie moglibyśmy samodzielnie kupić, np. ze względu na niską zdolność kredytową. Obecnie z powodu wysokich stóp procentowych kredyt hipoteczny może być trudny do uzyskania, zwłaszcza w obliczu trudnej sytuacji gospodarczej – galopującej inflacji, drożyzny i widma recesji. Jak przebiega procedura zamiany...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Kiedy żyrant nie musi spłacać długu?
11.10.2022

Kiedy żyrant nie musi spłacać długu?

...– można wówczas liczyć na pokrycie całości zobowiązania lub jego części. Więcej informacji: Na czym polega i ile kosztuje ubezpieczenie kredytu hipotecznego? Żyrant nie musi też spłacać całości zadłużenia – wystarczy, że w umowie poręczenia zostanie określone, że odpowiada tylko za spłatę...

Zobacz więcej
7 min. czytania