Kursy walut 12 min. czytania

Aktualny kurs euro i prognozy 2022. Czy warto teraz zainwestować w euro?

Zaktualizowano: 2022-05-25 10:23
Opublikowano: 2020-09-28 15:16
Średnia ocena: 5,45/6 Głosów: 31
Kurs euro prognozy 2022

Prognozy dla kursu euro w 2022 roku wskazują, że europejska waluta będzie się umacniała względem złotego. Jak będzie się kształtować kurs euro? Zapowiedzi na najbliższe dni sugerują, że powinien on oscylować wokół notowania na poziomie 4,65 zł. Jak o euro i głównych walutach świata wypowiadają się obecnie eksperci? Sprawdź to!

Europa jeszcze nie do końca uwolniła się od trwającej ponad 2 lata pandemii koronawirusa, a już musi zmagać się z rosnącą inflacją i wojną na Ukrainie, która realnie zagraża kolejnym krajom, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej. Wpływa to wszystko na kurs walut, co zauważalne jest szczególnie w przypadku polskiego złotego. Jego kurs spada wobec głównych walut światowych, a to skłania Radę Polityki Pieniężnej do podwyższania głównych stóp procentowych NBP. Konsekwencją są m.in. droższe kredyty hipoteczne.

Zmiany kursów walutowych interesują z kolei klientów, którzy zaciągnęli kredyt walutowy w euro, frankach szwajcarskich, dolarach lub funtach brytyjskich. Jak zmienia się kurs euro? Śledzenie kursów na bieżąco daje cenne informacje nie tylko osób spłacającym kredyty w walutach obcych. Sprawdź, jak będzie kształtował się kurs euro i prognozy na najbliższe dni czy tygodnie.

Od czego zależy kurs euro?

Kurs europejskiej waluty uzależniony jest od wielu różnych czynników – zarówno wewnętrznych, tj. dotyczących strefy euro i jej poszczególnych krajów członkowskich, jak i zewnętrznych, w tym chociażby wojny na Ukrainie.

Jak w zasadzie ustalany jest kurs walut? Wynika on ze zmiennej zależności występującej pomiędzy popytem a podażą. To czynniki bezpośrednie, od których zależy kurs właściwie każdej waluty. Niemniej na kurs dolara, euro czy franka szwajcarskiego oraz każdej innej waluty wpływają też pośrednie czynniki, które popychają inwestorów do podjęcia decyzji o zakupie lub sprzedaży. W efekcie kształtowane są podaż i popyt oraz dochodzi do zmiany kursu.

Jak ustalany jest kurs euro? Wynika on ze zmiany sił podaży i popytu występujących na rynku walutowym Forex, ale te zależne są m.in. od takich czynników, jak:

  • inflacja lub deflacja, czyli wzrost lub spadek cen dóbr i usług konsumpcyjnych, co wpływa na rozwój gospodarczy w danym kraju lub regionie (euroland), przez co może osłabiać lub wspierać walutę;
  • wysokość głównych stóp procentowych banku centralnego – kiedy rosną stopy, wzrasta jednocześnie rentowność obligacji skarbowych, co skłania inwestorów do lokowania kapitału w danym kraju, przez co zwiększa się popyt na walutę, a jej kurs rośnie;
  • prognozy dotyczące przyszłej wyceny waluty przygotowywane przez ekspertów;
  • bilans handlowy danego kraju czy regionu, tj. różnica występująca pomiędzy eksportem a importem, ponieważ nadwyżka bilansu kraju przekłada się na zwiększony popyt na waluty i podmioty zagraniczne są bardziej chętne do kupowania dóbr w danym kraju.

Od czego zależy kurs euro w Polsce? Od siły złotego, która zależy od inflacji i szerzej – od sytuacji politycznej i gospodarczej kraju. Na pytanie, dlaczego kurs euro rośnie, należy odpowiedzieć, że dzieje się tak z uwagi na ucieczkę inwestorów z naszego rynku. Jednocześnie wyjaśnienia wymaga kwestia, czemu euro nie spada, skoro rosną główne stopy procentowe NBP. Wszystko z uwagi na rosnącą inflację, gorsze prognozy dla Polski oraz wojnę tuż za naszymi wschodnimi granicami.

Aktualny kurs euro 2022

Kiedy świat obiegła informacja o zaatakowaniu Ukrainy przez wojska rosyjskie, kurs euro NBP szybko zaczął rosnąć. Euro nagle zaczęto wyceniać na około 5 zł. Diametralna zwyżka była bardzo dobrą wiadomością dla osób gromadzących oszczędności w europejskiej walucie, ale już nie dla tych, którzy spłacają kredyty walutowe w euro lub wyjeżdżają na wakacje do strefy eurolandu.

Narastający konflikt na Ukrainie spowodował panikę wśród inwestorów, którzy zaczęli wycofywać się z rynku polskiego z uwagi na bliskość Polski od pola walki. W końcu jednak niepokój zmalał, a złoty odbudował nieco swoją pozycję wobec euro.

Od początku 2022 roku wyraźnie widoczna jest ponadto w Polsce wysoka inflacja, która w kwietniu według Głównego Urzędu Statystycznego przekroczyła 12 proc. w skali roku. Złoty tracił na wartości wobec euro, dlatego dla osób pragnących wymienić złotówki na europejską walutę kurs okazywał się niekorzystny.

20 maja 2022 roku za 1 euro w kantorach w Polsce trzeba było zapłacić około 4,65 zł. Natomiast kurs euro NBP na dzień 19 maja 2022 roku wynosił 4,64 zł. Kurs wymiany euro na zł w najbliższych dniach najpewniej będzie utrzymywał się we wskazanych granicach – pomiędzy 4,60 a 4,70 zł.

Kurs euro – prognozy na najbliższe dni

Jak na razie prognozy walutowe pesymistów, kształtowane już po wybuchu wojny na Ukrainie, niestety się sprawdzają. Złoty pomimo kolejnych podwyżek głównych stóp procentowych serwowanych rynkowi przez Radę Polityki Pieniężnej nie odzyskuje wartości, rośnie za to kurs euro. Prognozy na maj 2022 wskazują, że niewiele zmieni się w tym zakresie. Euro wyceniane może być w granicach 4,60–4,70 zł, a w pozytywnym scenariuszu prognozy oscylują w zakresie 4,50–4,60 zł.


Sprawdź, jak inflacja wpływa na spłatę kredytu hipotecznego i gotówkowego. Kliknij >>


Warto zauważyć, jak kurs euro kształtuje się na międzynarodowym rynku walutowym Forex. Prognoza na jutro i kolejne dni wskazuje, że euro będzie taniało względem dolara amerykańskiego. Niewykluczone jest uzyskanie parytetu, jeśli sprawdzą się malejące prognozy kursu euro wobec amerykańskiej waluty. Dolar traktowany jest przez inwestorów jako tak zwana bezpieczna przystań, dlatego umacnia się na rynku Forex. Zupełnie w przeciwnym kierunku podąża natomiast kurs euro.

W najbliższych dniach mogą sprawdzić się prognozy europejskiej waluty obejmujące spadek jej wartości. Jeśli wojna na Ukrainie nadal będzie trwać, a przy tym będzie pojawiać się ryzyko rozprzestrzenienia działań wojennych na inne kraje, nie tylko złoty na tym straci, lecz także euro względem dolara. Całkiem prawdopodobne jest osiągnięcie parytetu 1 na kursie EUR/USD.

Czy kurs euro wzrośnie w ciągu najbliższych miesięcy? Opinie ekspertów

Od początku 2022 roku kurs euro rósł, a apogeum obserwowaliśmy 5 marca 2022 roku, kiedy dobił do ponad 5 zł, a w kantorach w Polsce europejską walutę kupowano w panice z powodu wojny na Ukrainie. Przewidywany przez ekspertów kurs nie miał wówczas nic wspólnego z rzeczywistością. Polacy kupowali europejską walutę i inne w kantorach po horrendalnie wysokim kursie. Tymczasem zdaniem ekspertów mieliśmy do czynienia z mocno zawyżoną ceną euro.

Jakie prognozy prezentują eksperci? Ich zdaniem przewidywany kurs wkrótce się obniży – dojdzie do tego, kiedy w UE opadną emocje związane przede wszystkim z wojną tuż za wschodnią granicą Polski.


Jak działa i gdzie założyć konto walutowe? Sprawdź! >>


Prognozy te wspierane są jednocześnie tym, że przez pewien czas cena waluty w kantorze była wyższa niż średni kurs Narodowego Banku Polskiego. Kantory mogły naliczyć sobie wysoki spread, czyli różnicę pomiędzy ceną kupna i sprzedaży, ponieważ i tak nie brakowało wówczas chętnych do zakupu euro i innych walut. W skrajnych przypadkach spread w kantorach na euro wynosił ponad 30 groszy więcej niż ten z NBP. Przed wojną było to zaledwie 6–7 groszy.

Warto przyjrzeć się symulacji kursu euro przedstawianej przez analityków Bloomberg. Po 20 kwietnia 2022 roku pokazali oni swoje przewidywania co do dalszych notowań kursu euro.  Tabela poniżej prezentuje czytelnie prognozy na ten rok:

Mediana prognoz na koniec okresu

II kw. 2022

III kw. 2022

IV kw. 2022

I kw. 2023

2023

Euro

4,67 zł

4,60 zł

4,57 zł

4,53 zł

4,43 zł

Ostrożne prognozy analityków Bloomberga na podstawie bieżących wydarzeń na Ukrainie i w kontekście inflacji panującej w Polsce wskazują na coraz niższe notowania euro w przyszłości.

Jeszcze w sierpniu 2021 roku ekonomiści prognozowali, że rok 2022 zakończy się z kursem euro nie mniejszym niż 4,33 zł, ale już we wrześniu, czyli zaledwie po miesiącu, była mowa o 4,39 zł. Z miesiąca na miesiąc kurs ten tylko wzrastał.

Teraz trudno jest więc prognozować, żeby złoty w najbliższym czasie miał powrócić do wyceny sprzed marca 2020 roku, co oznaczałoby jednocześnie spadek ceny euro do strefy w granicach 4,25–4,35 zł.


To może Cię zainteresować: Czym jest i jak działa karta wielowalutowa? >>


Prognoza długoterminowa kursu euro – najważniejsze informacje

Patrząc na nastroje inwestorów międzynarodowego rynku walutowego Forex w odniesieniu do pary EUR-USD, widać, że 76 proc. z nich utrzymuje pozycje długie na takiej parze. Można to przełożyć na prognozy euro na przyszłość. Inwestujący spodziewają się wzrostu kursu w relacji do dolara amerykańskiego. Wartość pozycji długich stanowi większą część wartości wszystkich otwartych pozycji – to 81 proc. z nich.

Zdaniem analityków kurs euro powinien spaść poniżej granicy 4,50 zł w II połowie 2022 roku. Oznacza to jednocześnie, że europejska waluta będzie warta około 1,15 dolara. Złotówka ma się umocnić w stosunku do głównych walut na rynku Forex – do euro, franka i dolara amerykańskiego.

Niewykluczone, że nie tylko euro w dłuższej perspektywie czasu straci na wartości, lecz także dolar. Pojawiają się głosy dotyczące tego, że w przyszłości może on kosztować nawet mniej niż 4 zł.

Wydaje się, że polska złotówka może odzyskać swoją siłę w dłuższym terminie, nawet pod koniec 2023 roku. W 2022 roku będzie walczyła o utrzymanie swojej wartości w czasie z inflacją i niepokojami na Ukrainie. Czy rzeczywiście będziemy mogli obserwować malejący kurs euro – prognozy 2023 roku wskazują, ze jak najbardziej taki scenariusz jest możliwy do zrealizowania.

Czy warto inwestować w euro?

Patrząc na kursy walut, prognozy ekspertów i na to, co właściwie dzieje się w Europie, można pokusić się o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy warto inwestować w euro. Obecnie jest ono wyceniane na umiarkowanie wysokim poziomie.

Złota zasada inwestowania w waluty obce wskazuje, że należy kupować dowolne aktywa inwestycyjne wtedy, gdy są one możliwie jak najtańsze, a sprzedawać, kiedy drożeją. Jeśli obserwujemy więc wysoki kurs euro, prognozy na forum ekspertów wskazują na wzrosty, to nieuzasadnione pod względem logicznym i ekonomicznym byłoby inwestowanie w nie akurat na zwyżce cenowej.

Lepiej poczekać z planowanymi inwestycjami w waluty do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynku. Do tego mogłoby dojść m.in. w momencie rozstrzygnięcia kwestii wojny na Ukrainie. Rosja jednak jest całkowicie nieprzewidywalna, a podjęte na terenie Turcji negocjacje pomiędzy obiema stronami nie przyniosły żadnych rozwiązań.

Jeśli Rosja nadal będzie coraz śmielej atakować Ukrainę, podążając na zachód, najpewniej złoty będzie tracił na wartości. Pojawiają się obawy o to, że konflikt zbrojny na Ukrainie mógłby objąć również Polskę, a tym samym rozpętałaby się wojna Europy z Rosją, tym razem nie tylko gospodarcza, lecz także militarna.

Jak kurs euro wpływa na Polaków?

Wiesz już, od czego zależy kurs złotego – wpływają na niego siły podaży i popytu na międzynarodowym rynku walutowym Forex, które również oddziałują na cenę euro, dolara i każdej innej waluty. Istnieje jednak wiele pośrednich czynników decydujących o tym, ile wynosi kurs euro.

Prognozy światowe wskazują, że ta waluta generalnie straci na wartości względem przede wszystkim dolara amerykańskiego, ale nie względem złotówki.

Czy dla Polaków ma znaczenie to, ile kosztują euro lub dolar? Kursy i prognozy dotyczące tych walut są ważne między innymi dla tych osób, które spłacają kredyty w walutach obcych. Wiele z nich ma zaciągnięte zobowiązania we frankach szwajcarskich, ale nie brakuje też klientów mających kredyty w euro.

Dla przedsiębiorców kursy euro mają znaczenie, jeśli rozliczają się oni z kontrahentami czy z klientami w europejskiej walucie. Handel międzynarodowy zawsze obarczony jest ryzykiem zmiany ceny waluty.

Pozostają również turyści, którzy obecnie płacą więcej za euro i inne waluty, jeśli chcą wymienić środki na takie, które obowiązują w kraju, do którego się wybierają.


Źródła:

https://comparic.pl/prognoza-kursu-euro-eur-usd-od-ca-mozliwe-nawet-110-dol-w-tym-roku/

https://www.money.pl/pieniadze/tego-nie-bylo-od-20-lat-uklad-sil-miedzy-euro-i-dolarem-moze-sie-wyrownac-6770509483064288a.html

Komentarze

Powiązane artykuły

Czy warto inwestować w waluty w 2022?

Czy warto inwestować w waluty w 2022? Wady i zalety inwestycji w zagraniczne waluty

...z powodu inflacji, która wg GUS w styczniu 2022 r. wyniosła już 9,2%, a według prognoz NBP może przekroczyć wkrótce poziom 12%. Nawet najlepiej oprocentowane lokaty bankowe prowadzone w rodzimej walucie nie są więc w stanie zniwelować tak dużej utraty jej wartości, nie mówiąc już o wygenerowaniu zysku. Właśnie z tego powodu...

Zobacz więcej
10 min. czytania
Karta wielowalutowa − jak działa i gdzie zamówić kartę wielowalutową?

Karta wielowalutowa − jak działa i gdzie zamówić kartę wielowalutową?

...pozwoli na bezpłatne otworzenie rachunków walutowych do głównego konta osobistego prowadzonego w złotówkach. Kliknij i sprawdź: Jaki to bank?...

...kliknij i sprawdź: Jaki to bank? Sprawdź jaki to bank po numerze konta bankowego...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Konto walutowe - jak działa i gdzie założyć konto walutowe?

Konto walutowe - jak działa i gdzie założyć konto walutowe?

Konto walutowe to jeden z kilku typów rachunków, który znaleźć można w ofercie banków. Mimo szerokiej dostępności nie cieszy się on jednak tak dużą popularnością, jak tradycyjne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. Gdy na bieżąco obserwujesz kursy walut i szukasz dobrych cen, warto, abyś zapłacił za nie bezpośrednio z konta, dzięki czemu unikasz kosztów związanych,...
Zobacz więcej
22 min. czytania
Alior kantor - Alior Bank kantor walutowy - Kantor Alior kursy

Alior kantor - Alior Bank kantor walutowy - Kantor Alior kursy

Kantor walutowy prowadzony przez Alior Bank ma wiele zalet. Jedną z nich jest niewątpliwie fakt, że oferta jest dostępna całkowicie online, a zainteresowani klienci mogą także ściągnąć aplikację mobilną na telefon z androidem lub oprogramowaniem IOS.
Zobacz więcej
6 min. czytania