Kursy walut 8 min. czytania

Aktualny kurs euro i prognozy. Czy warto inwestować w euro 2024?

Zaktualizowano: 2024-04-08 11:09
Opublikowano: 2020-09-28 15:16
Średnia ocena: 5,45/6 Głosów: 31
Aktualny kurs euro i prognozy. Czy warto inwestować w euro {{year}}?

Kursy euro (prognozy na 2024 rok) wskazują na umacnianie się polskiej waluty względem europejskiej. Od dłuższego czasu zauważamy wyraźne spadki pozycji euro w stosunku do złotówki, a analitycy przewidują, że do końca 2025 r. waluta EUR może osiągnąć jeszcze niższy poziom – nawet 4,20 zł. Jak obecnie kształtuje się kurs euro? Prognozy na najbliższe dni, analizy długoterminowe, opinie ekspertów – przedstawiamy najważniejsze informacje.

Po trudnym okresie dla polskiej gospodarki wreszcie można zauważyć pozytywne zmiany. Sytuacja na rynku staje się coraz bardziej stabilna – inflacja spada, PKB powoli rośnie, a eksperci przewidują, że wzrost gospodarczy w najbliższych miesiącach ma przyspieszyć.

Prognoza kursu euro na 2024 r. wskazuje na to, że złotówka będzie umacniać swoją pozycję. Czy warto inwestować w waluty? Jak wygląda obecnie kurs euro na zł – sprawdzamy prognozy i aktualny poziom.

Od czego zależy kurs euro? 

Kursy walut, w tym euro, są uzależnione od wielu różnych czynników – zarówno wewnętrznych, tj. dotyczących strefy euro i jej poszczególnych krajów członkowskich, jak i zewnętrznych, w tym, chociażby wojny na Ukrainie.

Jak w zasadzie ustalany jest kurs walut? Wynika on ze zmiennej zależności występującej pomiędzy popytem a podażą. To czynniki bezpośrednie, od których zależy kurs właściwie każdej waluty. Niemniej na kurs dolara, euro czy franka szwajcarskiego oraz każdej innej waluty wpływają też pośrednie czynniki, które popychają inwestorów do podjęcia decyzji o zakupie lub sprzedaży. W efekcie kształtowane są podaż i popyt oraz dochodzi do zmiany kursu.

Jak ustalany jest kurs euro? Wynika on ze zmiany sił podaży i popytu występujących na rynku walutowym Forex, ale te zależne są m.in. od takich czynników, jak:

 • inflacja lub deflacja, czyli wzrost lub spadek cen dóbr i usług konsumpcyjnych, co wpływa na rozwój gospodarczy w danym kraju lub regionie (euroland), przez co może osłabiać lub wspierać walutę;
 • wysokość głównych stóp procentowych banku centralnego – kiedy rosną stopy, wzrasta jednocześnie rentowność obligacji skarbowych, co skłania inwestorów do lokowania kapitału w danym kraju, przez co zwiększa się popyt na walutę, a jej kurs rośnie;
 • prognozy dotyczące przyszłej wyceny waluty przygotowywane przez ekspertów;
 • bilans handlowy danego kraju czy regionu, tj. różnica występująca pomiędzy eksportem a importem, ponieważ nadwyżka bilansu kraju przekłada się na zwiększony popyt na waluty i podmioty zagraniczne są bardziej chętne do kupowania dóbr w danym kraju.

Od czego zależy kurs euro w Polsce? Od siły złotego, która zależy od inflacji i szerzej – od sytuacji politycznej i gospodarczej kraju. Obecnie można zauważyć spadek kursu euro, co jest spowodowane spadającą inflacją w Polsce, a także stabilizowaniem się sytuacji geopolitycznej. Przypomnijmy, że w czasie pandemii i kryzysu gospodarczego odnotowano duże wzrosty kursu euro, a obecne nastroje społeczne, niewielki spadek poziomu stóp procentowych NBP oraz wizja otrzymania środków w KPO powodują, że to złotówka zaczyna się umacniać.

Sprawdź również: Lokaty walutowe – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Aktualny kurs euro 2024 

Aktualnie euro zalicza spadki względem polskiej waluty. 4 kwietnia 2024 r. Narodowy Bank Polski ustalił kurs euro na 4,29 zł. Na przestrzeni kilku tygodni widać było również odbicia kursu, jednak ogólna tendencja jest spadkowa. Sprawdźmy, jak poziom EUR kształtował się w marcu 2024 r. Poniżej przedstawiamy wybrane kursy z poprzedniego miesiąca:

Data

Kurs

4.03.2024

4,3183 zł

1.04.2024

4,2749 zł

4.04.2024

4,2905 zł

Czy kurs euro pójdzie w górę? Chociaż nie jesteśmy w stanie ze 100% pewnością ocenić, jak będzie wyglądać sytuacja gospodarcza w ciągu najbliższych miesięcy, to w tej chwili większość analityków przewiduje dalsze spadki.

Sprawdź również, czy warto obecnie zaciągać kredyty hipoteczne.

Kurs euro – prognozy na najbliższe dni 

Jaka jest tendencja kursu euro? Jak wspomnieliśmy, obecnie waluta zalicza spadki i jest na poziomie zbliżonym do tego z 2019 r. Czy euro wzrośnie w najbliższym czasie? Być może odnotujemy wzrosty na poziomie kilku groszy – podobnie jak to miało miejsce w ostatnich tygodniach.

Prognoza kursu euro na najbliższy tydzień wskazuje jednak, że waluta nadal będzie traciła względem złotówki. Analitycy ING Economics Poland podkreślają, że na mocną pozycję waluty PLN wpływa również słaby dolar, perspektywa otrzymania funduszy z UE oraz niskie szanse na obniżki stóp procentowych. Zastrzyk pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy przyczyni się do ożywienia gospodarczego w naszym kraju, co pociągnie za sobą umocnienie się pozycji złotówki w stosunku do euro.

Recesja raczej nam nie grozi, a jeśli wierzyć opiniom niektórych ekspertów odnośnie do kursu euro, to prognoza na jutro przewiduje utrzymanie obecnej pozycji EUR, a w kolejnych dniach możemy spodziewać się obniżek do 4,27, a nawet 4,26 zł.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie krótkoterminowych prognoz dla EUR.

Data

Kurs – prognoza

8.04

4,29 zł

10.04

4,29 zł

12.04

4,27 zł

15.04

4,26 zł

17.04

4,27 zł

Kurs euro – prognozy (tabela)

Jeśli poszukujesz najlepszej oferty kredytu, koniecznie sprawdź nasz kalkulator kredytowy!

Kurs euro prognozy długoterminowe

Jakie są prognozy kursu euro w kontekście długoterminowym? Tutaj eksperci są podzieleni – chociaż dominuje pogląd, że waluta nadal będzie odnotowywać spadki, to nie brak też głosów za umocnieniem się EUR.

Przykładowo – analitycy banku Wells Fargo przewidują się, pod koniec 2024 roku euro spadnie nawet do 4,15 zł. Z kolei Commerzbank oraz Banco Santander mają inne zdanie – prognozują, że waluta wspólnoty może jeszcze pójść w górę i przekroczyć poziom 4,50 zł, a nawet sięgnąć do 4,65 zł.

Nie jesteśmy w stanie z całą pewnością powiedzieć, czy i kiedy euro pójdzie w górę w 2024 roku – na kurs euro/złoty wpływa wiele czynników. Warto jednak mieć na uwadze różne prognozy.

Chcesz zainwestować w euro? Sprawdź również, jak założyć konto walutowe!

Czy warto inwestować w euro? 

Aktualne spadki kursu euro w 2024 r. wpływają na większe zainteresowanie inwestowaniem w walutę wspólnotową. Niski poziom pozwala mieć nadzieję, że sprzedaż waluty w przyszłości, kiedy EUR zacznie drożeć, przyniesie większy zysk. Jeśli zastanowimy się, czy inwestycja w euro się opłaca, to na jej korzyść przemawia:

 • dość stabilny kurs – wahania euro nie są gwałtowne, podobnie jak kursy dolara amerykańskiego czy funta brytyjskiego,
 • ochrona przed utratą siły nabywczej – walutę można przechowywać na lokatach czy walutowych kontach oszczędnościowych i czerpać zyski z odsetek.

Do wad inwestycji w euro można zaliczyć:

 • koszty transakcyjne – prowizje i spready walutowe, które jednak są narzucane również w przypadku innych walut,
 • ryzyko w przypadku zmian sytuacji geopolitycznej – wybuch wojny na Ukrainie pokazał inwestorom, że muszą mieć na uwadze różne scenariusze. Rosyjska napaść na Ukrainę wywołała ogromny szok na rynkach, co przyczyniło się do wzrostów kursu euro. Obecnie konflikt zbrojny nie wpływa już w tak dużym stopniu na pozycję waluty.

Jeśli chcemy skutecznie inwestować, to pamiętajmy o dywersyfikacji portfela, czyli zróżnicowaniu inwestycji w celu ograniczenia ewentualnych strat, np. spowodowanych wahaniem kursu walut. Oprócz zakupu euro, które według prognoz może jeszcze spaść, pomyślmy też o innych instrumentach.  

Sprawdź również jak działa i do czego jest potrzebna karta wielowalutowa.

Jak kurs euro wpływa na Polaków? 

Na umocnienie się kursu złotego i osłabienie euro wpływają między innymi siły podaży i popytu na międzynarodowym rynku walutowym Forex. Istnieje jednak wiele pośrednich czynników decydujących o tym, ile wynosi kurs euro. Jak się okazuje, wahania kursu mają znaczenie nie tylko dla inwestorów, ale również dla przeciętnego Polaka. Poziom EUR wpływa przede wszystkim na:

 • ceny wakacji, biletów lotniczych czy opłat w hotelach – osoby wyjeżdżające na urlopy zagraniczne z pewnością docenią spadki kursu euro w stosunku do PLN, bo to oznacza tańsze produkty i usługi.
 • raty kredytów walutowych – chociaż obecnie możliwość zaciągania kredytów w obcych walutach przez klientów indywidualnych jest ograniczona, to nie brakuje osób, które nadal spłacają takie zobowiązania. Dla nich zwyżka kursu EUR oznacza wyższą miesięczną ratę. Dotyczy to nie tylko klientów indywidualnych, ale także przedsiębiorców. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Kto może ubiegać się o kredyt hipoteczny w euro i jakie banki mają takie zobowiązanie w ofercie?
 • rozliczenia z kontrahentami – wahania kursu mają też znaczenie dla firm działających na międzynarodowych rynkach, gdzie EUR jest używana do rozliczeń.

Sprawdź również: Czym różni się kredyt indeksowany a denominowany.


Źródła:

https://www.money.pl/gospodarka/zloty-zmienil-kurs-pekla-kolejna-granica-7004843217812256a.html

https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/kursy/tabela-a/

Komentarze

Powiązane artykuły

Czy warto inwestować w waluty w {{year}}?

Czy warto inwestować w waluty w 2024?

Inwestowanie w waluty w 2024 może być kuszącą kluczem dla wielu osób poszukujących alternatywnych sposobów lokowania wskazówek. Wyróżnieni doświadczeni inwestorzy, jak i ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, rozważają zalety i wady takich inwestycji. Faktem jest, że w dobie globalizacji i łatwo dostępnej platformy transakcyjnej, inwestowanie w zagraniczne waluty staje...
Zobacz więcej
13 min. czytania
Karta wielowalutowa − jak działa i gdzie zamówić kartę wielowalutową?

Karta wielowalutowa − jak działa i gdzie zamówić kartę wielowalutową?

...pozwoli na bezpłatne otworzenie rachunków walutowych do głównego konta osobistego prowadzonego w złotówkach. Kliknij i sprawdź: Jaki to bank?...

...kliknij i sprawdź: Jaki to bank? Sprawdź jaki to bank po numerze konta bankowego...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Konto walutowe - jak działa i gdzie założyć konto walutowe?

Konto walutowe - jak działa i gdzie założyć konto walutowe?

Konto walutowe to jeden z kilku typów rachunków, który znaleźć można w ofercie banków. Mimo szerokiej dostępności nie cieszy się on jednak tak dużą popularnością, jak tradycyjne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. Gdy na bieżąco obserwujesz kursy walut i szukasz dobrych cen, warto, abyś zapłacił za nie bezpośrednio z konta, dzięki czemu unikasz kosztów związanych,...
Zobacz więcej
22 min. czytania
Alior kantor - Alior Bank kantor walutowy - Kantor Alior kursy

Alior kantor - Alior Bank kantor walutowy - Kantor Alior kursy

Kantor walutowy prowadzony przez Alior Bank ma wiele zalet. Jedną z nich jest niewątpliwie fakt, że oferta jest dostępna całkowicie online, a zainteresowani klienci mogą także ściągnąć aplikację mobilną na telefon z androidem lub oprogramowaniem IOS.
Zobacz więcej
6 min. czytania