10 min. czytania

Zawieszenie spłaty a koronawirus - czy wakacje kredytowe w trakcie pandemii są korzystne dla kredytobiorcy?

Zaktualizowano: 2021-09-15 09:48
Opublikowano: 2020-04-07 14:10
Średnia ocena: 5,93/6 Głosów: 27
Zawieszenie spłaty a koronawirus

Praktycznie każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu poczuł skutki trwającej w Polsce od marca 2020 roku pandemii koronawirusa. Dotknięci nimi zostali również kredytobiorcy, którzy ze względu na przejściowe kłopoty finansowe zanotowali problem ze spłatą długu. Z myślą o tych osobach Związek Banków Polskich zwrócił się do banków z prośbą o wdrożenie działań, które pomogą im uporać się z trudną sytuacją. Wypracowanym wspólnie rozwiązaniem stały się wakacje kredytowe.

Zawieszenie spłaty a koronawirus – najważniejsze informacje

Zawieszenie kredytu z powodu koronawirusa zarekomendował Związkowi Banków Polskich (ZBP) i bankom polski rząd. ZBP zalecił, by instytucje kredytowe uwzględniając przepisy prawa, dopuściły możliwość odroczenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub samej części kapitałowej raty przez okres maksymalnie 3 miesięcy na wniosek kredytobiorcy. Choć banki nie miały takiego obowiązku, to przystały na prośbę ZBP i wprowadziły tzw. wakacje kredytowe z powodu koronawirusa.

Zatem na pytanie, czy można było zawiesić kredyt ze względu na problemy finansowe przez pandemię, trzeba odpowiedzieć twierdząco. W praktyce wyglądało i nadal wygląda to tak, że kredytobiorca nie mając środków na regulowanie rat kredytowych w terminie, zgłasza ten fakt bankowi i na tej podstawie może na jakiś czas zawiesić spłatę kredytu. Rozwiązanie to jest proponowane przede wszystkim osobom spłacającym kredyt hipoteczny, ale też posiadającym do uregulowania kredyt gotówkowy i każdy inny kredyt w banku.

Czym są wakacje kredytowe i jak długo trwają? To czas, kiedy kredytobiorca za zgodą banku nie spłaca kredytu. Niespłacone raty przesuwane są na późniejszy czas, a okres spłaty się wydłuża. Zawieszenie spłaty pociąga za sobą wzrost kosztów kredytowania. Wakacje kredytowe najczęściej trwają 3 lub 6 miesięcy.

Ustawowe wakacje kredytowe – koronawirus. Warunki zawieszenia spłaty kredytu w trakcie pandemii

Ustawowe wakacje kredytowe działały wyłącznie przez kilka miesięcy. Teraz są trudniej dostępne i dostać je można, pod warunkiem, że kredytodawca się na nie zgodzi. Banki zazwyczaj wykazują dobrą wolę i idą kredytobiorcom na rękę, umożliwiając odroczenie spłaty w czasie.

Wcześniej wakacje kredytowe mogli dostać wyłącznie ci kredytobiorcy, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu i zawarli umowę kredytu przed 13 marca 2020 r. Spłatę zawiesić można było na 1-3 miesiące.

Teraz to się zmieniło i o wakacje kredytowe może wnioskować każdy, kto ma taką potrzebę, pod warunkiem że w ogóle bank oferuje taką usługę. Spłata może zostać odroczona na okres od 3 do 6 miesięcy. W czasie wakacji kredytowych kredytobiorca w zależności od warunków spłaca jedynie część odsetkową raty albo w ogóle nie płaci nic – rata kapitałowo-odsetkowa wtedy zostaje w całości odroczona.

Ile razy można zawiesić kredyt? W przypadku ustawowych wakacji kredytowych można było to zrobić nawet dwukrotnie. Obecnie w dużej mierze zależy to od indywidualnej polityki banku. Zwykle jednak nie więcej niż raz.

To może Cię zainteresować: Pożyczka na spłatę długów - ile kosztuje? Czy się opłaca?

Zawieszenie spłaty a koronawirus – wymagane dokumenty

Klienci ubiegający się o zawieszenie spłaty kredytu podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 mogli liczyć na uproszczoną procedurę wnioskowania. Wniosek można było złożyć bez wychodzenia z domu, przez internet. Dzięki temu z wakacji kredytowych można było bardzo prosto skorzystać.

Do minimum ograniczone były także wszelkie formalności związane z ubieganiem się o zawieszenie spłaty. Wystarczył tak naprawdę sam wniosek, w którym trzeba było wpisać, że w związku z rozwojem pandemii koronawirusa pogorszyła się nasza sytuacja finansowa, co utrudnia spłatę kredytu. Żadne dodatkowe dokumenty nie były wymagane.

Choć ustawowe wakacje kredytowe już nie obowiązują, to wniosek o zawieszenie spłaty kredytu z powodu koronawirusa można złożyć równie prosto, co wcześniej. Wystarczy podać w nim dane wnioskodawcy, uzasadnienie prośby o uruchomienie wakacji kredytowych i wskazać czas, w jakim mają obowiązywać wakacje kredytowe. Na piśmie należy złożyć swój podpis. Prawidłowo wypełniony wniosek trzeba dostarczyć do banku, najlepiej osobiście.

Sprawdź także: Problem ze spłatą kredytu - co robić? Jak poradzić sobie z problemem ze spłatą kredytu gotówkowego?

Zawieszenie spłaty a koronawirus – kto mógł skorzystać z tej opcji?

O zawieszenie spłat kredytów w czasie pandemii koronawirusa starać się mogli zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy. Zgodnie z rekomendacją Związku Banków Polskich, instytucje bankowe wdrożyły system pomocowy dla wszystkich kredytobiorców nieradzących sobie ze spłatą swoich zobowiązań.

Wakacje kredytowe koronawirus – dla firm i przedsiębiorców

Wakacje kredytowe przysługiwały przedsiębiorcom, którzy uzasadnili konieczność odroczenia spłaty kredytu. Dotyczyły umów kredytowych zawartych przed dniem 13 marca 2020 roku oraz tych, których spłata przypadała później niż na 6 miesięcy po 13 marca 2020 roku. Przedsiębiorcom przysługiwało prawo do skorzystania z zawieszenia spłaty wyłącznie jednego kredytu.

Wakacje kredytowe koronawirus – dla klientów indywidualnych

Oferta odroczenia kredytów w czasie pandemii przygotowana została dla osób fizycznych, które miały w bankach zaciągnięte zobowiązania bez względu na ich rodzaj. Skorzystać z niej mogły osoby, które wzięły kredyt przed 13 marca 2020 roku, a po tej dacie w związku problemami finansowymi wynikającymi z pandemii koronawirusa straciły pracę lub inne główne źródło dochodu. Banki przed wydaniem decyzji o przyznaniu wakacji kredytowych sprawdzały jeszcze, czy dany kredytobiorca jest rzetelnym klientem i czy nie zanotował w przeszłości opóźnień w spłacie.

Zawieszenie spłaty a koronawirus – okres zawieszenia spłaty kredytu

Ustawowe wakacje kredytowe miały z góry narzucony maksymalny czas trwania. Tarcza Antykryzysowa 4.0 zakładała, że spłatę kredytu można było odroczyć o maksymalnie 3 miesiące. Kredytobiorca sam mógł zdecydować, czy był to 1, 2 czy 3 miesiące.

Zanim jednak zostały wprowadzone ustawowe wakacje kredytowe, kredytobiorcy mogli odroczyć spłatę na 6 miesięcy. Jeśli więc ktoś zdecydował się na podwójne zawieszenie spłaty, nie musiał regulować rat kredytowych nawet przez okres 9 miesięcy.

Obecnie najczęściej spłatę kredytu zawiesić można na 3 miesiące, choć zdarzają się instytucje, które pozwalają nie regulować rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych nawet przez 6 miesięcy. Warto jednak sprawdzić długość wakacji kredytowych w danym banku przed wystąpieniem z wnioskiem o ich przyznanie.

Warto sprawdzić: Oprocentowanie nominalne - jak obliczyć i jak wpływa na koszt kredytu?

Wakacje kredytowe koronawirus – dodatkowe opłaty wynikające z zawieszenia spłaty kredytu

W związku z komunikatem wydanym przez Związek Banków Polskich większość banków nie pobierała żadnych opłat ani prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wakacje kredytowe. Nie oznaczało to jednak, że zawieszenie spłaty kredytu było za darmo. Wydłużenie okresu kredytowania pociągało za sobą wzrost odsetek, co przekładało się na wyższe koszty kredytu.

Obecnie wśród opłat związanych z zawieszeniem spłaty kredytu znajdują się takie jak:

  • prowizja za udzielenie wakacji kredytowych,
  • składki ubezpieczenia za okres wakacji kredytowych (w przypadku ubezpieczonej spłaty),
  • odsetki naliczane z powodu wydłużenia okresu kredytowania.

Jakiego rzędu są to kwoty? Zwykle dodatkowe opłaty naliczane z powodu zawieszenia spłaty kredytu wynoszą od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Nie trzeba ich uiszczać od razu, lecz są one doliczane do kolejnych rat kredytowych.

Dowiedz się więcej: Przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku - kiedy warto zdecydować się na przeniesienie kredytu konsolidacyjnego?

Zawieszenie spłaty a koronawirus – co swoim klientom zaoferowały banki w Polsce?

Banki nie miały obowiązku wprowadzania rozwiązań umożliwiających zawieszenie spłaty kredytu, lecz większość instytucji zdecydowała się to zrobić. Warunki wakacji kredytowych w zależności od banku mogły się od siebie różnić.

W poniższej tabeli znajdziesz informacje dotyczące tego, jak wyglądał proces związany z wakacjami kredytowymi w poszczególnych bankach.

Ile trwały wakacje kredytowe?

Jaką część raty można było zawiesić?

PKO BP

PKO BP umożliwiło odroczenie spłaty kredytu z powodu koronawirusa na okres 3 miesięcy.

Kredytobiorca mógł zawiesić całą ratę, czyli zarówno część kapitałową, jak i odsetkową.

Millennium

W Millennium wakacje kredytowe w związku z koronawirusem mogły potrwać maksymalnie 1 miesiąc.

Kredytobiorca mógł zawiesić część kapitałową i odsetkową raty.

ING Bank Śląski

ING oferował odroczenie spłaty kredytu z powodu koronawirusa na okres od 3 do 6 miesięcy.

Kredytobiorca mógł zawiesić spłatę raty kapitałowo-odsetkowej, jak również tylko ratę kapitałową.

mBank

W mBanku wakacje kredytowe w związku z koronawirusem mogły trwać od 3 do 6 miesięcy.

Kredytobiorca mógł zawiesić spłatę wyłącznie części kapitałowej raty.

Alior Bank

W Alior Banku wakacje kredytowe z powodu koronawirus mogły trwać od 3 do 6 miesięcy.

Kredytobiorca mógł zawiesić spłatę całej raty (na 3 miesiące) lub jedynie części kapitałowej (na 6 miesięcy).

Credit Agricole

W Credit Agricole wakacje kredytowe trwały od 1 do 6 miesięcy.

Kredytobiorca mógł zawiesić spłatę części kapitałowej raty.

Zawieszenie spłaty a koronawirus – czy wakacje kredytowe w trakcie pandemii były korzystne dla kredytobiorców?

Zaraz po wprowadzeniu rozwiązań dla kredytobiorców w związku z zaistniałymi problemami ze spłatą kredytów z powodu pandemii mało kto po nie sięgał. Z czasem jednak, gdy sytuacja finansowa u wielu robiła się trudniejsza, coraz więcej osób decydowało się na odroczenie spłaty kredytu.

W ciągu trwającej od ponad roku już pandemii choroby COVID-19 z wakacji kredytowych skorzystało ponad 700 tys. kredytobiorców. Spłata została zawieszona w przypadku ponad 300 tys. zobowiązań kredytowych. Aktualne dane dotyczące tego, ile osób do tej pory zdecydowało się zawiesić spłatę finansowania podczas pandemii, znaleźć można na stronie media.bik.pl.

Z obserwacji BIK-u wynika, że 95% kredytobiorców, którym skończyły się wakacje kredytowe, wraca do normalnej spłaty. Zatem rozwiązanie to okazało się korzystnym i większości osób, które się na nie zdecydowały, umożliwiło rozwiązanie przejściowych problemów finansowych.

Komentarze

Powiązane artykuły

Co to jest inflacja - najważniejsze informacje
Porady
21.01.2022

Co to jest inflacja? Definicja i najważniejsze informacje

Inflacja to proces wzrostu cen, o którym głośno było w całym 2021 roku. Na skutek inflacji siła nabywcza pieniądza spada, dlatego dotyka ona każdego. Najbardziej ciąży osobom o stosunkowo niewielkich zarobkach, ale tracą na niej również przedsiębiorcy. Czym jest inflacja? Sprawdź, jak duża jest inflacja w Polsce!
Zobacz więcej
10 min. czytania
Działalność nierejestrowana
Porady
19.01.2022

Działalność nierejestrowana. Jak ją założyć i jak wygląda kwestia ZUSu?

Działalność nierejestrowana jest sposobem na wypróbowanie pomysłu biznesowego bez konieczności opłacania wysokich składek na ubezpieczenie. Możesz ją prowadzić do osiągnięcia określonego limitu przychodów. Czy warto brać tę formę działalności pod uwagę? Sprawdź, jakie są mocne i słabe strony działalności nierejestrowanej!
Zobacz więcej
9 min. czytania
Co to podatek liniowy i dla kogo jest przeznaczony?
Porady
03.01.2022

Co to podatek liniowy i dla kogo jest przeznaczony? Podatek liniowy a Nowy Ład

Podatek liniowy to jedna z kilku form opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce. Dzięki temu, że stawki obowiązkowej daniny nie są zależne od wysokości zarobków przedsiębiorcy, ten rodzaj podatku cieszy się dużą popularnością. Nowy Ład, który wejdzie w życie z początkiem 2022 roku, mocno wpłynie na jej atrakcyjność. Sprawdź, co się zmieni.
Zobacz więcej
13 min. czytania
Czym jest zasiłek rodzinny? Jak wypełnić wniosek o zasiłek rodzinny?
Porady
23.12.2021

Czym jest zasiłek rodzinny i komu przysługuje? Jak wypełnić wniosek o zasiłek rodzinny?

...z wychowaniem pociech. Gdy przyjdzie gorszy czas, takie osoby próbują łatać domowy budżet, zapożyczając się u bliskich lub biorąc kredyt gotówkowy. Zamiast od razu robić długi, najpierw warto zainteresować się pomocą od państwa, jaka przysługuje rodzinom z dziećmi w trudnej sytuacji...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Co to jest upadłość konsumencka? Konsekwencje, warunki, wniosek
Porady
17.12.2021

Co to jest upadłość konsumencka? Konsekwencje, warunki, wniosek

...nie możesz już liczyć na zaciągnięcie nawet szybkich kredytów gotówkowych. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie będziesz już mieć...

...masz problemy finansowe, na przykład od dawna nie możesz spłacić kredytu hipotecznego a może zalegasz ze spłatą nawet kilku kredytów...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Jak działa karta kredytowa? Czy warto z niej korzystać?
Porady
14.12.2021

Czym jest i jak działa karta kredytowa? Sprawdź czy warto zdecydować się na kartę kredytową

...czy niespodziewanych wydatków. Można choćby zaciągnąć zwykły kredyt gotówkowy na dowolny cel albo zamiast kredytu założyć kartę kredytową...

...zacznijmy od początku, czyli od wyjaśnienia, co to jest karta kredytowa. Karta kredytowa jest typem karty płatniczej, która wydawana jest...

Zobacz więcej
14 min. czytania