10 min. czytania

Zawieszenie spłaty a koronawirus - czy wakacje kredytowe w trakcie pandemii są korzystne dla kredytobiorcy?

Zaktualizowano: 2021-09-15 09:48
Opublikowano: 2020-04-07 14:10
Średnia ocena: 5,93/6 Głosów: 27
Zawieszenie spłaty a koronawirus

Praktycznie każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu poczuł skutki trwającej w Polsce od marca 2020 roku pandemii koronawirusa. Dotknięci nimi zostali również kredytobiorcy, którzy ze względu na przejściowe kłopoty finansowe zanotowali problem ze spłatą długu. Z myślą o tych osobach Związek Banków Polskich zwrócił się do banków z prośbą o wdrożenie działań, które pomogą im uporać się z trudną sytuacją. Wypracowanym wspólnie rozwiązaniem stały się wakacje kredytowe.

Zawieszenie spłaty a koronawirus – najważniejsze informacje

Zawieszenie kredytu z powodu koronawirusa zarekomendował Związkowi Banków Polskich (ZBP) i bankom polski rząd. ZBP zalecił, by instytucje kredytowe uwzględniając przepisy prawa, dopuściły możliwość odroczenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub samej części kapitałowej raty przez okres maksymalnie 3 miesięcy na wniosek kredytobiorcy. Choć banki nie miały takiego obowiązku, to przystały na prośbę ZBP i wprowadziły tzw. wakacje kredytowe z powodu koronawirusa.

Zatem na pytanie, czy można było zawiesić kredyt ze względu na problemy finansowe przez pandemię, trzeba odpowiedzieć twierdząco. W praktyce wyglądało i nadal wygląda to tak, że kredytobiorca nie mając środków na regulowanie rat kredytowych w terminie, zgłasza ten fakt bankowi i na tej podstawie może na jakiś czas zawiesić spłatę kredytu. Rozwiązanie to jest proponowane przede wszystkim osobom spłacającym kredyt hipoteczny, ale też posiadającym do uregulowania kredyt gotówkowy i każdy inny kredyt w banku.

Czym są wakacje kredytowe i jak długo trwają? To czas, kiedy kredytobiorca za zgodą banku nie spłaca kredytu. Niespłacone raty przesuwane są na późniejszy czas, a okres spłaty się wydłuża. Zawieszenie spłaty pociąga za sobą wzrost kosztów kredytowania. Wakacje kredytowe najczęściej trwają 3 lub 6 miesięcy.

Ustawowe wakacje kredytowe – koronawirus. Warunki zawieszenia spłaty kredytu w trakcie pandemii

Ustawowe wakacje kredytowe działały wyłącznie przez kilka miesięcy. Teraz są trudniej dostępne i dostać je można, pod warunkiem, że kredytodawca się na nie zgodzi. Banki zazwyczaj wykazują dobrą wolę i idą kredytobiorcom na rękę, umożliwiając odroczenie spłaty w czasie.

Wcześniej wakacje kredytowe mogli dostać wyłącznie ci kredytobiorcy, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu i zawarli umowę kredytu przed 13 marca 2020 r. Spłatę zawiesić można było na 1-3 miesiące.

Teraz to się zmieniło i o wakacje kredytowe może wnioskować każdy, kto ma taką potrzebę, pod warunkiem że w ogóle bank oferuje taką usługę. Spłata może zostać odroczona na okres od 3 do 6 miesięcy. W czasie wakacji kredytowych kredytobiorca w zależności od warunków spłaca jedynie część odsetkową raty albo w ogóle nie płaci nic – rata kapitałowo-odsetkowa wtedy zostaje w całości odroczona.

Ile razy można zawiesić kredyt? W przypadku ustawowych wakacji kredytowych można było to zrobić nawet dwukrotnie. Obecnie w dużej mierze zależy to od indywidualnej polityki banku. Zwykle jednak nie więcej niż raz.

To może Cię zainteresować: Pożyczka na spłatę długów - ile kosztuje? Czy się opłaca?

Zawieszenie spłaty a koronawirus – wymagane dokumenty

Klienci ubiegający się o zawieszenie spłaty kredytu podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 mogli liczyć na uproszczoną procedurę wnioskowania. Wniosek można było złożyć bez wychodzenia z domu, przez internet. Dzięki temu z wakacji kredytowych można było bardzo prosto skorzystać.

Do minimum ograniczone były także wszelkie formalności związane z ubieganiem się o zawieszenie spłaty. Wystarczył tak naprawdę sam wniosek, w którym trzeba było wpisać, że w związku z rozwojem pandemii koronawirusa pogorszyła się nasza sytuacja finansowa, co utrudnia spłatę kredytu. Żadne dodatkowe dokumenty nie były wymagane.

Choć ustawowe wakacje kredytowe już nie obowiązują, to wniosek o zawieszenie spłaty kredytu z powodu koronawirusa można złożyć równie prosto, co wcześniej. Wystarczy podać w nim dane wnioskodawcy, uzasadnienie prośby o uruchomienie wakacji kredytowych i wskazać czas, w jakim mają obowiązywać wakacje kredytowe. Na piśmie należy złożyć swój podpis. Prawidłowo wypełniony wniosek trzeba dostarczyć do banku, najlepiej osobiście.

Sprawdź także: Problem ze spłatą kredytu - co robić? Jak poradzić sobie z problemem ze spłatą kredytu gotówkowego?

Zawieszenie spłaty a koronawirus – kto mógł skorzystać z tej opcji?

O zawieszenie spłat kredytów w czasie pandemii koronawirusa starać się mogli zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy. Zgodnie z rekomendacją Związku Banków Polskich, instytucje bankowe wdrożyły system pomocowy dla wszystkich kredytobiorców nieradzących sobie ze spłatą swoich zobowiązań.

Wakacje kredytowe koronawirus – dla firm i przedsiębiorców

Wakacje kredytowe przysługiwały przedsiębiorcom, którzy uzasadnili konieczność odroczenia spłaty kredytu. Dotyczyły umów kredytowych zawartych przed dniem 13 marca 2020 roku oraz tych, których spłata przypadała później niż na 6 miesięcy po 13 marca 2020 roku. Przedsiębiorcom przysługiwało prawo do skorzystania z zawieszenia spłaty wyłącznie jednego kredytu.

Wakacje kredytowe koronawirus – dla klientów indywidualnych

Oferta odroczenia kredytów w czasie pandemii przygotowana została dla osób fizycznych, które miały w bankach zaciągnięte zobowiązania bez względu na ich rodzaj. Skorzystać z niej mogły osoby, które wzięły kredyt przed 13 marca 2020 roku, a po tej dacie w związku problemami finansowymi wynikającymi z pandemii koronawirusa straciły pracę lub inne główne źródło dochodu. Banki przed wydaniem decyzji o przyznaniu wakacji kredytowych sprawdzały jeszcze, czy dany kredytobiorca jest rzetelnym klientem i czy nie zanotował w przeszłości opóźnień w spłacie.

Zawieszenie spłaty a koronawirus – okres zawieszenia spłaty kredytu

Ustawowe wakacje kredytowe miały z góry narzucony maksymalny czas trwania. Tarcza Antykryzysowa 4.0 zakładała, że spłatę kredytu można było odroczyć o maksymalnie 3 miesiące. Kredytobiorca sam mógł zdecydować, czy był to 1, 2 czy 3 miesiące.

Zanim jednak zostały wprowadzone ustawowe wakacje kredytowe, kredytobiorcy mogli odroczyć spłatę na 6 miesięcy. Jeśli więc ktoś zdecydował się na podwójne zawieszenie spłaty, nie musiał regulować rat kredytowych nawet przez okres 9 miesięcy.

Obecnie najczęściej spłatę kredytu zawiesić można na 3 miesiące, choć zdarzają się instytucje, które pozwalają nie regulować rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych nawet przez 6 miesięcy. Warto jednak sprawdzić długość wakacji kredytowych w danym banku przed wystąpieniem z wnioskiem o ich przyznanie.

Warto sprawdzić: Oprocentowanie nominalne - jak obliczyć i jak wpływa na koszt kredytu?

Wakacje kredytowe koronawirus – dodatkowe opłaty wynikające z zawieszenia spłaty kredytu

W związku z komunikatem wydanym przez Związek Banków Polskich większość banków nie pobierała żadnych opłat ani prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wakacje kredytowe. Nie oznaczało to jednak, że zawieszenie spłaty kredytu było za darmo. Wydłużenie okresu kredytowania pociągało za sobą wzrost odsetek, co przekładało się na wyższe koszty kredytu.

Obecnie wśród opłat związanych z zawieszeniem spłaty kredytu znajdują się takie jak:

  • prowizja za udzielenie wakacji kredytowych,
  • składki ubezpieczenia za okres wakacji kredytowych (w przypadku ubezpieczonej spłaty),
  • odsetki naliczane z powodu wydłużenia okresu kredytowania.

Jakiego rzędu są to kwoty? Zwykle dodatkowe opłaty naliczane z powodu zawieszenia spłaty kredytu wynoszą od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Nie trzeba ich uiszczać od razu, lecz są one doliczane do kolejnych rat kredytowych.

Dowiedz się więcej: Przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku - kiedy warto zdecydować się na przeniesienie kredytu konsolidacyjnego?

Zawieszenie spłaty a koronawirus – co swoim klientom zaoferowały banki w Polsce?

Banki nie miały obowiązku wprowadzania rozwiązań umożliwiających zawieszenie spłaty kredytu, lecz większość instytucji zdecydowała się to zrobić. Warunki wakacji kredytowych w zależności od banku mogły się od siebie różnić.

W poniższej tabeli znajdziesz informacje dotyczące tego, jak wyglądał proces związany z wakacjami kredytowymi w poszczególnych bankach.

Ile trwały wakacje kredytowe?

Jaką część raty można było zawiesić?

PKO BP

PKO BP umożliwiło odroczenie spłaty kredytu z powodu koronawirusa na okres 3 miesięcy.

Kredytobiorca mógł zawiesić całą ratę, czyli zarówno część kapitałową, jak i odsetkową.

Millennium

W Millennium wakacje kredytowe w związku z koronawirusem mogły potrwać maksymalnie 1 miesiąc.

Kredytobiorca mógł zawiesić część kapitałową i odsetkową raty.

ING Bank Śląski

ING oferował odroczenie spłaty kredytu z powodu koronawirusa na okres od 3 do 6 miesięcy.

Kredytobiorca mógł zawiesić spłatę raty kapitałowo-odsetkowej, jak również tylko ratę kapitałową.

mBank

W mBanku wakacje kredytowe w związku z koronawirusem mogły trwać od 3 do 6 miesięcy.

Kredytobiorca mógł zawiesić spłatę wyłącznie części kapitałowej raty.

Alior Bank

W Alior Banku wakacje kredytowe z powodu koronawirus mogły trwać od 3 do 6 miesięcy.

Kredytobiorca mógł zawiesić spłatę całej raty (na 3 miesiące) lub jedynie części kapitałowej (na 6 miesięcy).

Credit Agricole

W Credit Agricole wakacje kredytowe trwały od 1 do 6 miesięcy.

Kredytobiorca mógł zawiesić spłatę części kapitałowej raty.

Zawieszenie spłaty a koronawirus – czy wakacje kredytowe w trakcie pandemii były korzystne dla kredytobiorców?

Zaraz po wprowadzeniu rozwiązań dla kredytobiorców w związku z zaistniałymi problemami ze spłatą kredytów z powodu pandemii mało kto po nie sięgał. Z czasem jednak, gdy sytuacja finansowa u wielu robiła się trudniejsza, coraz więcej osób decydowało się na odroczenie spłaty kredytu.

W ciągu trwającej od ponad roku już pandemii choroby COVID-19 z wakacji kredytowych skorzystało ponad 700 tys. kredytobiorców. Spłata została zawieszona w przypadku ponad 300 tys. zobowiązań kredytowych. Aktualne dane dotyczące tego, ile osób do tej pory zdecydowało się zawiesić spłatę finansowania podczas pandemii, znaleźć można na stronie media.bik.pl.

Z obserwacji BIK-u wynika, że 95% kredytobiorców, którym skończyły się wakacje kredytowe, wraca do normalnej spłaty. Zatem rozwiązanie to okazało się korzystnym i większości osób, które się na nie zdecydowały, umożliwiło rozwiązanie przejściowych problemów finansowych.

Komentarze

Powiązane artykuły

Zawieszenie działalności gospodarczej − na czym polega?
Porady
28.10.2021

Zawieszenie działalności gospodarczej − na czym polega? Jak zawiesić działalność gospodarczą online?

W przypadku przestojów w branży, trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy czy nagłej choroby warto przemyśleć możliwość zawieszenia działalności gospodarczej. Obecnie możliwe jest już złożenie wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej online. W okresie...
Zobacz więcej
16 min. czytania
Rejestracja jako bezrobotny – jak zarejestrować się jako bezrobotny?
Porady
21.10.2021

Rejestracja jako bezrobotny – jak zarejestrować się jako bezrobotny w Urzędzie pracy lub online?

Rejestracja jako bezrobotny to szansa dla osób, które nie mogą znaleźć pracy. Status taki umożliwia staranie się o zasiłek, dofinansowanie na otworzenie działalności oraz gwarantuje ubezpieczenie zdrowotne. Straciłeś pracę i nie możesz znaleźć nic dla siebie? Sprawdź, jak zarejestrować się jako bezrobotny!
Zobacz więcej
11 min. czytania
Darowizna od rodziców a podatek – kiedy należy go zapłacić?
Porady
20.10.2021

Darowizna od rodziców a podatek – kiedy należy go zapłacić? Jak rozliczyć się z darowizny pieniężnej od rodziców?

Darowizna od rodziców to często jedyny sposób na posiadanie własnego mieszkania. Jednak, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem, warto pamiętać o kilku formalnościach, zwłaszcza jeśli wysokość „prezentu” przekroczy wyznaczony limit. O czym mowa? Sprawdź jak zgłosić darowiznę od rodziców, aby uniknąć podatku.
Zobacz więcej
12 min. czytania
Progi podatkowe w Polsce a Nowy Ład – jak ominąć drugi próg podatkowy?
Porady
19.10.2021

Progi podatkowe w Polsce a Nowy Ład – jak ominąć drugi próg podatkowy?

...w Nowym Ładzie.  Przekonaj się, czy zmiana progów podatkowych w Polsce wpłynie na Twoje rozliczenie podatkowe i czy konieczne będzie skorzystanie z pomocy finansowej w postaci kredytu gotówkowego, by móc uregulować zobowiązanie względem Urzędu Skarbowego. W 2021 rząd zaczął prowadzać reformy gospodarcze, których konsekwencją jest zmiana progów podatkowych. Nowe...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Minimum socjalne — ile wynosi?
Porady
13.10.2021

Minimum socjalne – ile wynosi i czym różni się minimum socjalne od minimum egzystencji?

Minimum socjalne to jeden z wyznaczników, który pozwala oszacować, ile potrzebuje człowiek, aby zapewnić mu godne życie na skromnym poziomie. Chociaż aktualnie koszty życia idą w górę, minimum socjalne wydaje się stać w tym samym miejscu. Sprawdź, ile wynosi ono w 2021 roku.
Zobacz więcej
7 min. czytania
Akredytywa - co to akredytywa bankowa?
05.10.2021

Akredytywa - co to akredytywa bankowa?

Akredytywa to jeden ze sposobów na zabezpieczenie transakcji z kontrahentami. To nieodwołalne zobowiązanie banku do wypłaty określonej kwoty na rzecz dostawcy w ustalonym terminie i po spełnieniu określonych warunków. Sprawdź, jak dokładnie działa akredytywa i kiedy warto zdecydować się na ten typ zabezpieczenia!
Zobacz więcej
9 min. czytania