Zawieszenie spłaty a koronawirus - czy wakacje kredytowe w trakcie pandemii są korzystne dla kredytobiorcy?

Zaktualizowano: 2021-09-15 09:48
Opublikowano: 2020-04-07 14:10
Średnia ocena: 5,93/6 Głosów: 27

Praktycznie każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu poczuł skutki trwającej w Polsce od marca 2020 roku pandemii koronawirusa. Dotknięci nimi zostali również kredytobiorcy, którzy ze względu na przejściowe kłopoty finansowe zanotowali problem ze spłatą długu. Z myślą o tych osobach Związek Banków Polskich zwrócił się do banków z prośbą o wdrożenie działań, które pomogą im uporać się z trudną sytuacją. Wypracowanym wspólnie rozwiązaniem stały się wakacje kredytowe.

Zawieszenie spłaty a koronawirus – najważniejsze informacje

Zawieszenie kredytu z powodu koronawirusa zarekomendował Związkowi Banków Polskich (ZBP) i bankom polski rząd. ZBP zalecił, by instytucje kredytowe uwzględniając przepisy prawa, dopuściły możliwość odroczenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub samej części kapitałowej raty przez okres maksymalnie 3 miesięcy na wniosek kredytobiorcy. Choć banki nie miały takiego obowiązku, to przystały na prośbę ZBP i wprowadziły tzw. wakacje kredytowe z powodu koronawirusa.

Zatem na pytanie, czy można było zawiesić kredyt ze względu na problemy finansowe przez pandemię, trzeba odpowiedzieć twierdząco. W praktyce wyglądało i nadal wygląda to tak, że kredytobiorca nie mając środków na regulowanie rat kredytowych w terminie, zgłasza ten fakt bankowi i na tej podstawie może na jakiś czas zawiesić spłatę kredytu. Rozwiązanie to jest proponowane przede wszystkim osobom spłacającym kredyt hipoteczny, ale też posiadającym do uregulowania kredyt gotówkowy i każdy inny kredyt w banku.

Czym są wakacje kredytowe i jak długo trwają? To czas, kiedy kredytobiorca za zgodą banku nie spłaca kredytu. Niespłacone raty przesuwane są na późniejszy czas, a okres spłaty się wydłuża. Zawieszenie spłaty pociąga za sobą wzrost kosztów kredytowania. Wakacje kredytowe najczęściej trwają 3 lub 6 miesięcy.

Ustawowe wakacje kredytowe – koronawirus. Warunki zawieszenia spłaty kredytu w trakcie pandemii

Ustawowe wakacje kredytowe działały wyłącznie przez kilka miesięcy. Teraz są trudniej dostępne i dostać je można, pod warunkiem, że kredytodawca się na nie zgodzi. Banki zazwyczaj wykazują dobrą wolę i idą kredytobiorcom na rękę, umożliwiając odroczenie spłaty w czasie.

Wcześniej wakacje kredytowe mogli dostać wyłącznie ci kredytobiorcy, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu i zawarli umowę kredytu przed 13 marca 2020 r. Spłatę zawiesić można było na 1-3 miesiące.

Teraz to się zmieniło i o wakacje kredytowe może wnioskować każdy, kto ma taką potrzebę, pod warunkiem że w ogóle bank oferuje taką usługę. Spłata może zostać odroczona na okres od 3 do 6 miesięcy. W czasie wakacji kredytowych kredytobiorca w zależności od warunków spłaca jedynie część odsetkową raty albo w ogóle nie płaci nic – rata kapitałowo-odsetkowa wtedy zostaje w całości odroczona.

Ile razy można zawiesić kredyt? W przypadku ustawowych wakacji kredytowych można było to zrobić nawet dwukrotnie. Obecnie w dużej mierze zależy to od indywidualnej polityki banku. Zwykle jednak nie więcej niż raz.

To może Cię zainteresować: Pożyczka na spłatę długów - ile kosztuje? Czy się opłaca?

Zawieszenie spłaty a koronawirus – wymagane dokumenty

Klienci ubiegający się o zawieszenie spłaty kredytu podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 mogli liczyć na uproszczoną procedurę wnioskowania. Wniosek można było złożyć bez wychodzenia z domu, przez internet. Dzięki temu z wakacji kredytowych można było bardzo prosto skorzystać.

Do minimum ograniczone były także wszelkie formalności związane z ubieganiem się o zawieszenie spłaty. Wystarczył tak naprawdę sam wniosek, w którym trzeba było wpisać, że w związku z rozwojem pandemii koronawirusa pogorszyła się nasza sytuacja finansowa, co utrudnia spłatę kredytu. Żadne dodatkowe dokumenty nie były wymagane.

Choć ustawowe wakacje kredytowe już nie obowiązują, to wniosek o zawieszenie spłaty kredytu z powodu koronawirusa można złożyć równie prosto, co wcześniej. Wystarczy podać w nim dane wnioskodawcy, uzasadnienie prośby o uruchomienie wakacji kredytowych i wskazać czas, w jakim mają obowiązywać wakacje kredytowe. Na piśmie należy złożyć swój podpis. Prawidłowo wypełniony wniosek trzeba dostarczyć do banku, najlepiej osobiście.

Sprawdź także: Problem ze spłatą kredytu - co robić? Jak poradzić sobie z problemem ze spłatą kredytu gotówkowego?

Zawieszenie spłaty a koronawirus – kto mógł skorzystać z tej opcji?

O zawieszenie spłat kredytów w czasie pandemii koronawirusa starać się mogli zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy. Zgodnie z rekomendacją Związku Banków Polskich, instytucje bankowe wdrożyły system pomocowy dla wszystkich kredytobiorców nieradzących sobie ze spłatą swoich zobowiązań.

Wakacje kredytowe koronawirus – dla firm i przedsiębiorców

Wakacje kredytowe przysługiwały przedsiębiorcom, którzy uzasadnili konieczność odroczenia spłaty kredytu. Dotyczyły umów kredytowych zawartych przed dniem 13 marca 2020 roku oraz tych, których spłata przypadała później niż na 6 miesięcy po 13 marca 2020 roku. Przedsiębiorcom przysługiwało prawo do skorzystania z zawieszenia spłaty wyłącznie jednego kredytu.

Wakacje kredytowe koronawirus – dla klientów indywidualnych

Oferta odroczenia kredytów w czasie pandemii przygotowana została dla osób fizycznych, które miały w bankach zaciągnięte zobowiązania bez względu na ich rodzaj. Skorzystać z niej mogły osoby, które wzięły kredyt przed 13 marca 2020 roku, a po tej dacie w związku problemami finansowymi wynikającymi z pandemii koronawirusa straciły pracę lub inne główne źródło dochodu. Banki przed wydaniem decyzji o przyznaniu wakacji kredytowych sprawdzały jeszcze, czy dany kredytobiorca jest rzetelnym klientem i czy nie zanotował w przeszłości opóźnień w spłacie.

Zawieszenie spłaty a koronawirus – okres zawieszenia spłaty kredytu

Ustawowe wakacje kredytowe miały z góry narzucony maksymalny czas trwania. Tarcza Antykryzysowa 4.0 zakładała, że spłatę kredytu można było odroczyć o maksymalnie 3 miesiące. Kredytobiorca sam mógł zdecydować, czy był to 1, 2 czy 3 miesiące.

Zanim jednak zostały wprowadzone ustawowe wakacje kredytowe, kredytobiorcy mogli odroczyć spłatę na 6 miesięcy. Jeśli więc ktoś zdecydował się na podwójne zawieszenie spłaty, nie musiał regulować rat kredytowych nawet przez okres 9 miesięcy.

Obecnie najczęściej spłatę kredytu zawiesić można na 3 miesiące, choć zdarzają się instytucje, które pozwalają nie regulować rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych nawet przez 6 miesięcy. Warto jednak sprawdzić długość wakacji kredytowych w danym banku przed wystąpieniem z wnioskiem o ich przyznanie.

Warto sprawdzić: Oprocentowanie nominalne - jak obliczyć i jak wpływa na koszt kredytu?

Wakacje kredytowe koronawirus – dodatkowe opłaty wynikające z zawieszenia spłaty kredytu

W związku z komunikatem wydanym przez Związek Banków Polskich większość banków nie pobierała żadnych opłat ani prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wakacje kredytowe. Nie oznaczało to jednak, że zawieszenie spłaty kredytu było za darmo. Wydłużenie okresu kredytowania pociągało za sobą wzrost odsetek, co przekładało się na wyższe koszty kredytu.

Obecnie wśród opłat związanych z zawieszeniem spłaty kredytu znajdują się takie jak:

  • prowizja za udzielenie wakacji kredytowych,
  • składki ubezpieczenia za okres wakacji kredytowych (w przypadku ubezpieczonej spłaty),
  • odsetki naliczane z powodu wydłużenia okresu kredytowania.

Jakiego rzędu są to kwoty? Zwykle dodatkowe opłaty naliczane z powodu zawieszenia spłaty kredytu wynoszą od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Nie trzeba ich uiszczać od razu, lecz są one doliczane do kolejnych rat kredytowych.

Dowiedz się więcej: Przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku - kiedy warto zdecydować się na przeniesienie kredytu konsolidacyjnego?

Zawieszenie spłaty a koronawirus – co swoim klientom zaoferowały banki w Polsce?

Banki nie miały obowiązku wprowadzania rozwiązań umożliwiających zawieszenie spłaty kredytu, lecz większość instytucji zdecydowała się to zrobić. Warunki wakacji kredytowych w zależności od banku mogły się od siebie różnić.

W poniższej tabeli znajdziesz informacje dotyczące tego, jak wyglądał proces związany z wakacjami kredytowymi w poszczególnych bankach.

Ile trwały wakacje kredytowe?

Jaką część raty można było zawiesić?

PKO BP

PKO BP umożliwiło odroczenie spłaty kredytu z powodu koronawirusa na okres 3 miesięcy.

Kredytobiorca mógł zawiesić całą ratę, czyli zarówno część kapitałową, jak i odsetkową.

Millennium

W Millennium wakacje kredytowe w związku z koronawirusem mogły potrwać maksymalnie 1 miesiąc.

Kredytobiorca mógł zawiesić część kapitałową i odsetkową raty.

ING Bank Śląski

ING oferował odroczenie spłaty kredytu z powodu koronawirusa na okres od 3 do 6 miesięcy.

Kredytobiorca mógł zawiesić spłatę raty kapitałowo-odsetkowej, jak również tylko ratę kapitałową.

mBank

W mBanku wakacje kredytowe w związku z koronawirusem mogły trwać od 3 do 6 miesięcy.

Kredytobiorca mógł zawiesić spłatę wyłącznie części kapitałowej raty.

Alior Bank

W Alior Banku wakacje kredytowe z powodu koronawirus mogły trwać od 3 do 6 miesięcy.

Kredytobiorca mógł zawiesić spłatę całej raty (na 3 miesiące) lub jedynie części kapitałowej (na 6 miesięcy).

Credit Agricole

W Credit Agricole wakacje kredytowe trwały od 1 do 6 miesięcy.

Kredytobiorca mógł zawiesić spłatę części kapitałowej raty.

Zawieszenie spłaty a koronawirus – czy wakacje kredytowe w trakcie pandemii były korzystne dla kredytobiorców?

Zaraz po wprowadzeniu rozwiązań dla kredytobiorców w związku z zaistniałymi problemami ze spłatą kredytów z powodu pandemii mało kto po nie sięgał. Z czasem jednak, gdy sytuacja finansowa u wielu robiła się trudniejsza, coraz więcej osób decydowało się na odroczenie spłaty kredytu.

W ciągu trwającej od ponad roku już pandemii choroby COVID-19 z wakacji kredytowych skorzystało ponad 700 tys. kredytobiorców. Spłata została zawieszona w przypadku ponad 300 tys. zobowiązań kredytowych. Aktualne dane dotyczące tego, ile osób do tej pory zdecydowało się zawiesić spłatę finansowania podczas pandemii, znaleźć można na stronie media.bik.pl.

Z obserwacji BIK-u wynika, że 95% kredytobiorców, którym skończyły się wakacje kredytowe, wraca do normalnej spłaty. Zatem rozwiązanie to okazało się korzystnym i większości osób, które się na nie zdecydowały, umożliwiło rozwiązanie przejściowych problemów finansowych.

Powiązane artykuły

Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka?
Poradniki 15.09.2021

Program czyste powietrze - dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka czyste powietrze?

Program „Czyste Powietrze” pozwala na dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie starych źródeł ogrzewania w domach jednorodzinnych na nowe, bardziej ekologiczne. Ponadto możesz otrzymać pożyczkę „Czyste Powietrze” z gwarancją w wybranych bankach, które mają zawarte porozumienie z NFOŚiGW.
Zobacz więcej
Program 300+ - co zapewnia program dobry start?
Poradniki 14.09.2021

Program 300+ - co zapewnia program dobry start i jak dołączyć do programu 300 plus?

Program 300+, który właściwie funkcjonuje pod nazwą „Dobry Start”, zapewnia 300 zł na każdego ucznia. O pieniądze można starać się już przed rozpoczęciem roku szkolnego, dzięki czemu rzeczywiście można je wykorzystać do pokrycia przynajmniej części wydatków w ramach wyprawki szkolnej. Świadczenie 300 zł przyznawane jest jeden raz w roku, bez względu na wysokość dochodów rodziny.
Zobacz więcej
Nowy Polski Ład - jakie zmiany wprowadza? Kiedy zacznie obowiązywać?
Poradniki 13.09.2021

Nowy Polski Ład - jakie zmiany wprowadza? Kiedy zacznie obowiązywać?

Nowy Polski Ład to program zaproponowany przez PIS, który ma zmienić oblicze krajowej gospodarki. Choć dopiero jest w fazie zapowiedzi, to już wywołał niemałe poruszenie. Jakie zmiany ma wprowadzić? Poznaj założenia Nowego Polskiego Ładu. Wyższa kwota wolna od podatku, kredyty hipoteczne bez wkładu własnego. Co jeszcze przygotował PIS w ramach Nowego Ładu? Sprawdzamy!
Zobacz więcej
Zastrzeżenie kredytowe w BIK - kiedy warto je włączyć?
Poradniki 27.08.2021

Zastrzeżenie kredytowe w BIK - kiedy warto je włączyć?

Mało kto wie, że w BIK można uruchomić tzw. zastrzeżenie kredytowe blokujące możliwość zaciągania kredytów i pożyczek na nasze dane. To najprostszy i zarazem najskuteczniejszy sposób, aby ustrzec się przed wyłudzeniem na nas zobowiązania. Sprawdź, na czym polega zastrzeżenie kredytowe i czy warto z niego korzystać.
Zobacz więcej
Kredyt odnawialny - na czym polega i ile kosztuje?
Poradniki 05.08.2021

Kredyt odnawialny - na czym polega i ile kosztuje?

Kredyt odnawialny to produkt bankowy, który bywa nazywany również limitem odnawialnym lub kredytem rewolwingowym. Zasada jego działania jest nieco zbliżona do karty kredytowej, choć występują między nimi pewne różnice. Z pewnością posługiwanie się kredytem odnawialnym jest wygodne, w końcu co miesiąc mamy do dyspozycji dodatkowe środki. łatwo jednak przyzwyczaić się do wydawania pożyczonych pieniędzy, co może mieć negatywne skutki.
Zobacz więcej
Aktualizacja danych w BIK - jak często aktualizuje się BIK?
Poradniki 02.08.2021

Aktualizacja danych w BIK - jak często aktualizuje się BIK?

Aktualizacja danych w BIK-u to obowiązek każdego banku czy spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Instytucje kredytujące mają 7 dni na dokonanie aktualizacji. Jak często aktualizuje się BIK? Od momentu uzyskania od banków stosownych informacji również ma na to maksymalnie 7 dni. Kiedy natomiast aktualizuje się BIK w przypadku przetwarzania danych klientów, którzy nie spłacili terminowo zobowiązania? Instytucja ta może przetwarzać takie dane przez 5 lat od czasu, gdy kredyt został już spłacony. Później powinna je usunąć ze swoich baz.
Zobacz więcej