Czy bank może odmówić udzielenia wakacji kredytowych?

Czy bank może odmówić wakacji kredytowych? To pytanie, które zadaje sobie wielu kredytobiorców. Jak się okazuje, odpowiedź jest zróżnicowana i zależy m.in. od tego, czy mowa o rządowych wakacjach kredytowych, czy też zawieszeniu spłaty, którą bank oferuje osobom w trudnej sytuacji finansowej. Sprawdźmy więc, jak to wygląda w świetle obecnych przepisów.
Ekspert
Olga Domagała
Analityk finansowy
Czy bank może odmówić udzielenia wakacji kredytowych?

Rządowe wakacje kredytowe zostały wydłużone na rok 2024. Oznacza to, że kredytobiorcy mogą skorzystać z nich przez dwa miesiące: od 1 maja do 30 czerwca oraz po jednym miesiącu w każdym kolejnym kwartale. Czy możliwa jest jednak odmowa wakacji kredytowych? W jakiej sytuacji?

Czym są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe oznaczają tymczasowe zawieszenie spłaty kredytu. W praktyce polegają one na odroczeniu płatności całych rat kapitałowo-odsetkowych lub jedynie części kapitałowej. Warto zaznaczyć, że nie jest to umorzenie zadłużenia — raty przesunięte w czasie nadal będą musiały zostać uregulowane. Zazwyczaj wiąże się to z wydłużeniem okresu kredytowania.

Rządowe wakacje kredytowe a bankowe wakacje kredytowe

Ustawowe wakacje kredytowe są inicjatywą rządu i mają na celu wsparcie kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej, która w dużej mierze jest skutkiem wysokiej inflacji w kraju. Przepisy, które ich dotyczą, obowiązują wszystkie banki, a kryteria kwalifikacyjne oraz zakres ich stosowania są ściśle określone przez ustawodawcę. Zazwyczaj obejmują one określony czas oraz konkretne rodzaje kredytu. W przypadku obecnych wakacji kredytowych mowa więc o możliwości zawieszenia łącznie 4 rat kredytu hipotecznego.

Z kolei bankowe wakacje kredytowe są inicjatywą banków, które same decydują o udzieleniu takiej ulgi kredytowej swoim klientom. Co więcej, w tym przypadku mogą one różnić się między sobą, jeśli wziąć pod uwagę warunki udzielenia wakacji kredytowych, takie jak dostępność, zakres stosowania, okres trwania czy kryteria kwalifikacyjne.

Ile razy można skorzystać z wakacji kredytowych w bankach?

Czy bank może odmówić udzielenia wakacji kredytowych?

Czy bank może odrzucić wniosek o wakacje kredytowe? To zależy, o których wakacjach kredytowych mowa. Rządowych wakacji kredytowych nie można odmówić. Są one narzucane odgórnie, ale dotyczą wyłącznie konkretnych osób. Kogo? Skorzystają z nich kredytobiorcy, których kredyt nie przekracza 1,2 mln zł. a rata - 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące.

W przypadku bankowych wakacji kredytowych przepisy wyglądają już inaczej. O ich udzieleniu decyduje bank. Może więc ich odmówić. Kiedy najczęściej ma to miejsce?

W przypadku komercyjnych rozwiązań, które oferowały banki jeszcze przed 2020 rokiem, wnioski były odrzucane najczęściej z powodu negatywnej historii kredytowej:

  • zaległości w spłacie rat,
  • częstych opóźnień,
  • braku środków na koncie, z którego pobierana jest rata kredytu,
  • wpisania na listę KRD z powodu innych zadłużeń.

Odmowa udzielenia wakacji od kredytu była też skutkiem prowadzenia wobec dłużnika postępowania egzekucyjnego przez komornika.

Kiedy należy podpisać aneks do umowy kredytowej?

Czy bank może odmówić ustawowych wakacji kredytowych?

Odmowa rządowych wakacji kredytowych w 2024 może dotyczyć wyłącznie osób, które nie spełniają wyznaczonych kryteriów, a więc m.in. mają kredyt w wysokości wyższej niż 1.2 mln. Jeśli kredytobiorca spełnia wymogi podane w ustawie o rządowych wakacjach kredytowych, to banki nie mają prawa ich odmówić.

Porównaj ofertę kredytów konsolidacyjnych
Kwota kredytu
Okres spłaty

Czy bank może odrzucić wniosek o wakacje kredytowe bez podania przyczyny?

Bank może odrzucić wniosek o wakacje kredytowe bez podawania konkretnej przyczyny (mowa o bankowych wakacjach kredytowych). Banki mają swobodę decyzji w sprawie udzielenia ulgi kredytowej, a ostateczna decyzja zależy od polityki banku, oceny sytuacji finansowej klienta oraz innych czynników określonych przez bank.

Warto zauważyć, że banki muszą działać zgodnie z przepisami prawa i nie mogą dyskryminować klientów ani naruszać ich praw. Jednak brak udzielenia wakacji kredytowych nie musi być zawsze uzasadniony formalnie przez bank. Może to być decyzja oparta na ocenie ryzyka kredytowego, sytuacji rynkowej czy polityce banku w zakresie udzielania takich ulg. W przypadku odrzucenia wniosku klient może zwrócić się do banku o wyjaśnienie powodów odmowy lub poszukać alternatywnych rozwiązań finansowych.

Co zrobić, gdy bank odmówi wakacji kredytowych?

Odrzucony wniosek o wakacje kredytowe to nie koniec świata. Klienci mogą skorzystać z innych rozwiązań, które zapewniają ulgę w spłacie zobowiązania:

  • konsolidacja kredytów – możliwość połączenia w całość kilku zobowiązań, np. kredytu gotówkowego, samochodowego, ratalnego. Zaletą jest zmniejszenie wysokości raty, jednak wydłużeniu ulega okres kredytowania. Konsolidacja pozwala na zaoszczędzenie nawet kilkuset złotych w ciągu miesiąca, jednak oznacza zwiększenie kosztów w skali całego kredytu.
  • restrukturyzacja kredytu – zmiana warunków spłaty zobowiązania, np. zmniejszenie oprocentowania, wydłużenie spłaty, ustanowienie nowej formy zabezpieczenia,
  • wydłużenie okresu kredytowania – skutkuje zmniejszeniem wysokości miesięcznej raty, jednak wiąże się z podniesieniem ogólnych kosztów kredytu,
  • refinansowanie kredytu – przeniesienie zobowiązania do innego banku, np. z korzystniejszymi warunkami kredytowania. W wyniku refinansowania zadłużenie w starym banku zostaje uregulowane.

Istnieją jeszcze inne możliwości, z których możemy skorzystać, gdy spotkamy się z odmową wakacji kredytowych. Co dalej? Warto dokładnie przeanalizować zapisy umowy i negocjować z bankiem warunki – może się okazać, że po spełnieniu niektórych kryteriów kredytodawca wyrazi zgodę na odroczenie spłaty zobowiązania.

Ekspert
Olga Domagała
Analityk finansowy
Oceń artykuł to dla nas ważne:
Twoja opinia pozwala nam pisać jeszcze lepsze treści.
Podobne artykuły