Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków. Ile kosztuje kredyt dla policjantów czy żołnierzy?

Zaktualizowano: 2023-01-24 15:13
Opublikowano: 2021-12-16 07:26
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 1
Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków.

Specjalne warunki kredytu dla mundurowych pozwalają szybciej otrzymać wypłatę pożądanej kwoty zobowiązania i zaciągnąć je z niższą prowizją lub oprocentowaniem. W niektórych bankach, m.in. żołnierze kontraktowi oraz policjanci, przy składaniu wniosku o kredyt traktowani są w szczególny sposób. Mają dobry zawód, tak zwanego zaufania publicznego, stałą pracę i wynagrodzenie, dlatego postrzegani są jako wiarygodni klienci, z którymi banki chcą podpisywać umowy kredytowe.

Ubiegając się o kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny oraz pozostałe zobowiązania finansowe oferowane przez polskie banki, potencjalny klient musi wykazać się odpowiednio wysoką zdolnością kredytową i mieć dobrą historię w BIK-u.

Na preferencyjne warunki mogą liczyć osoby o stałym, stabilnym zatrudnieniu, które nie mają zbyt dużych obciążeń finansowych oraz mogą pochwalić się nienaganną historią kredytowania.

Szczególną grupę zawodową, której niektóre banki są skłonne zaoferować korzystniejsze warunki udzielania kredytów, stanowią mundurowi. Sprawdź, czy będąc żołnierzem lub policjantem, możesz liczyć na ułatwienia kredytowe. Czy kredyt dla mundurowych różni się od standardowego zobowiązania bankowego, a jeśli tak, to czym?

Czy w ofercie banków znajdują się kredyty dla mundurowych?

Niektóre banki mają przygotowaną specjalną ofertę na kredyt dla służb mundurowych. Wszystko dlatego, że służby te mogą cieszyć się ze stabilności zatrudnienia i wielu różnych dodatków, dlatego ich sytuacja finansowa może okazać się bardzo dobra i pozwalać na kształtowanie wystarczająco wysokiej zdolności kredytowej.

Banki dają także szansę na indywidualne negocjowanie warunków kredytowych każdemu klientowi. Powołanie się w trakcie takich negocjacji na zajmowanie szczególnego stanowiska w służbie mundurowej może skutkować tym, że bank zaoferuje np. niższą marżę przy kredycie albo zrezygnuje z pobierania prowizji przy udzielaniu zobowiązania.

Sprawdź: Czy warto teraz brać kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy? Kiedy zdecydować się na kredyt w banku?

Kto może skorzystać z kredytu dla mundurowych?

Kredyt dla mundurowych, obecny w okresowych lub stałych ofertach banków w sekcji kredytów gotówkowych czy hipotecznych, przeznaczony jest dla takich grup zawodowych, jak:

  • policjanci;
  • żołnierze – głównie zawodowi, rzadziej kontraktowi;
  • strażacy;
  • rzadziej służba graniczna i służba więzienna.

To zawody zaufania publicznego, które mogą liczyć na specjalne traktowanie przy staraniu się o różnego rodzaju kredyty.

Kredyt dla policjantów

Jedną z grup zawodowych zaliczanych do służb mundurowych są policjanci. Jesteś jednym z nich? Niewykluczone, że jako policjant będziesz mógł uzyskać kredyt bankowy na preferencyjnych warunkach. Dla sprawujących taką służbę banki niejednokrotnie przygotowują specjalną ofertę. Wszystko dlatego, że przy kredytowaniu takich klientów ponoszą niskie ryzyko. Policjant to zawód zaufania publicznego. Taka osoba ma najczęściej pewne, stałe zatrudnienie, aż do emerytury. Pracownicy służb mundurowych mogą liczyć na wypłatę przeróżnych dodatków, dlatego rzadko kiedy mają problemy z terminowym spłacaniem zaciągniętych zobowiązań. Z perspektywy banku są solidnymi kredytobiorcami.

Jeśli w banku znajduje się oferta na kredyt dla policjantów, to zarezerwowana jest ona dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Policji, a nie dla osób pracujących w komendzie jako pracownik sekretariatu, osoba sprzątająca czy księgowy.

To może Cię zainteresować: Kredyt hipoteczny czy gotówkowy – jaki kredyt wybrać kupując mieszkanie? Różnice, opinie

Kredyt dla żołnierzy

Żołnierze to kolejna grupa uprzywilejowanych kredytobiorców, którzy mogą liczyć na korzystanie z okazyjnych ofert bankowych. Przeznaczone są dla nich specjalne kredyty dla wojskowych. Mogą się o nie ubiegać żołnierze pełniący stałą służbę, a także żołnierze służby kontraktowej.

Gotówkowy lub hipoteczny kredyt dla żołnierzy zawodowych udzielany jest na lepszych warunkach w porównaniu ze standardowymi ofertami zobowiązań. Taki produkt łatwiej otrzymać niż przy braku stałego zatrudnienia. Dlatego kredyt dla żołnierzy kontraktowych na dłuższy czas to właściwie rzadkość w polskich bankach. Po zakończonym kontrakcie żołnierz nie ma bowiem pewności, że zostanie zatrudniony na kolejnej umowie tego typu.

Kredyt dla strażników granicznych

Straż graniczna jest przykładem kolejnej grupy mundurowych, którzy mogą liczyć na specjalną ofertę kredytową w niektórych bankach. Praca w zawodzie strażnika granicznego jest stała i cieszy się zaufaniem społecznym, dlatego banki mogą przychylić się do negocjowania korzystniejszych warunków kredytowania dla takich klientów.

Kredyt dla strażaków

Zawodem zaufania publicznego bez wątpienia jest również straż pożarna. Strażacy, podobnie jak policjanci, mogą otrzymać w wielu instytucjach bankowych specjalne warunki kredytowania, np. w postaci niższej marży bankowej lub rezygnacji z prowizji pobieranej przy przystąpieniu do zobowiązania.

Kredyt dla funkcjonariuszy służby więziennej

W stałej ofercie banków w Polsce na próżno można szukać specjalnej oferty dla przedstawicieli służby więziennej. Zarobki tej grupy zawodowej wynosiły w 2021 roku maksymalnie 5-5,6 tys. zł brutto. To wystarczająca kwota, aby liczyć na wydanie pozytywnej decyzji kredytowej. Jeśli podczas negocjowania warunków bank uzyska informację, że kredytobiorca pracuje w służbie więziennej, to może przychylić się do jego prośby o obniżenie kosztów kredytowania.

Kredyt dla mundurowych a weryfikacja kredytobiorcy

Oferowanie specjalnych kredytów dla służb mundurowych, np. w ramach promocji i kampanii marketingowych, nie oznacza, że żołnierze czy policja mają szansę na produkt z pominięciem procesu weryfikacji klienta. Muszą tak samo jak każda inna grupa zawodowa dowieść, że mają odpowiednio wysoką zdolność oraz dobrą historię kredytowania w BIK-u. Do wniosku powinni dostarczyć wymagane dokumenty, na podstawie których bank przeprowadzi proces weryfikacji potencjalnego kredytobiorcy.

Kredyt dla mundurowych a zdolność kredytowa

Zarobki w służbach mundurowych to nie tylko podstawowa pensja za służbę, lecz także liczne dodatki, które pozwalają na zwiększenie zdolności klienta. W zależności od banku różne elementy wynagrodzenia policjanta, strażaka czy żołnierza – zawodowego i kontraktowego – będą brane pod uwagę przy szacowaniu wysokości zdolności kredytowej, która rozumiana jest jako zdolność do spłaty zobowiązania wraz z odsetkami i innymi opłatami.

Jakie dokumenty są wymagane przy kredycie dla mundurowych?

Udogodnieniem, z jakiego korzystają służby mundurowe przy ubieganiu się o kredyt dla policjantów, kredyt dla żołnierzy czy innego rodzaju przedstawicieli służb, jest uproszczony proces formalny. Nie muszą oni składać stosu dokumentów do banku. Często wystarczą takie, jak:

  • dokument powołania do służby,
  • legitymacja służbowa – żołnierza lub policjanta,
  • rozkaz personalny, wskazujący dane osoby i stanowiący dowód przyjęcia do służby.

Analogiczne dokumenty są wymagane od każdego przedstawiciela służb mundurowych. Banki będą oczekiwały potwierdzenia tego, że kredytobiorca jest funkcjonariuszem służb, ponadto trzeba będzie dowieść, ile dana osoba zarabia. Wystarczający będzie wówczas wykaz z konta bankowego, na które wpływa wynagrodzenie policjanta lub żołnierza.

Kredyt hipoteczny dla mundurowych – warunki

Kredyty hipoteczne są jednym ze sposobów na zrealizowanie inwestycji we własne lokum. Pozwalają na sfinansowanie kosztów zakupu mieszkania, domu jednorodzinnego czy jego budowy.

Czy na szczególne traktowanie mogą liczyć w takim przypadku mundurowi? Jak najbardziej. Kredyty na mieszkanie dla mundurowych, w tym dla żołnierzy zawodowych czy dla policjantów, udzielane są przy zastosowaniu wielu uproszczeń. Pracownik służby wojskowej, żołnierz lub strażak mogą otrzymać wyższą kwotę kredytu hipotecznego dla służb mundurowych. Najważniejsze jest jednak to, że zapłacą mniej w ramach całkowitego kosztu kredytowania.

Specjalne warunki udzielania przez banki kredytów hipotecznych dla żołnierzy zawodowych wynikają również z tego, że jest to grupa zawodowa, której przysługuje tzw. świadczenie mieszkaniowe udzielane w kwocie od 300 zł do 900 zł. To specjalny, comiesięczny dodatek. Policja również otrzymuje podobny bonus. Jak wskazuje ustawa o Policji, policjantowi przysługuje równoważnik pieniężny, jeśli on sam lub członkowie jego rodziny nie mają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w pobliskiej miejscowości. Zasady przyznawania takiego równoważnika pieniężnego, a także jego wysokość ustala w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

Bonusowe środki zgromadzone z dodatków dla żołnierzy czy policjantów mogą być przeznaczone na stałą, regularną spłatę rat miesięcznych, ich odłożenie będzie zaś umożliwiało zbudowanie wystarczająco wysokiego wkładu własnego na kredyt hipoteczny dla żołnierzy zawodowych lub dla policjantów.

Zdarza się, że banki udzielające kredytów hipotecznych dla służb mundurowych wymagają od klientów ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty w postaci ubezpieczenia na wypadek śmierci kredytobiorcy w wyniku działań wojennych.

Kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim – kalkulator, opinie. Jak złożyć wniosek o kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim?

Kredyt gotówkowy dla służb mundurowych – warunki

Kredyty gotówkowe są udzielane w bankach na mniej restrykcyjnych zasadach niż długoterminowe zobowiązania hipoteczne. Wynika to z ich specyfiki, ponieważ mają niższą kwotę i zwykle krótszy okres spłaty. Dlatego banki mogą sobie pozwolić na uproszczenie procesu kredytowego. Stąd też kredyt gotówkowy dla służb mundurowych będzie udzielony szybciej, nawet w ciągu kilkunastu minut od chwili złożenia wniosku. Możliwe, że nie trzeba będzie dostarczać do banku zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów – do udzielenia kredytu gotówkowego dla policjantów, strażaków czy wojskowych w krótkim czasie wystarczy oświadczenie. Choć funkcjonariusze służb mundurowych nie unikną sprawdzenia w BIK-u, to procedury obowiązujące przy udzielanych im zobowiązaniach mogą być znacznie łatwiejsze do realizacji.

Ile kosztuje kredyt dla mundurowych?

Koszty kredytowania powinny być właściwie punktem wyjścia przy wyborze jednej, konkretnej oferty, także i wtedy, gdy mamy do czynienia z produktem w ofercie dla mundurowych. Ile zatem kosztuje takie zobowiązanie w bankach, które są skłonne do „szczególnego” traktowania policjantów, żołnierzy, strażników granicznych i więziennych oraz strażaków?

Obecnie trudno jest powołać się na specjalne warunki kredytów dla mundurowych w poszczególnych bankach. Niemniej na przykład Credit Agricole miał produkt dla tej grupy w ofercie w połowie 2020 roku. Obok specjalnego konta osobistego zaproponował wszystkim pracownikom służby zdrowia i służb mundurowych kredyt gotówkowy na bardzo atrakcyjnych warunkach. Pozwalał on pożyczyć przedstawicielom służb mundurowych i medycznych kwotę do 100 tys. zł na okres do 120 miesięcy. Oprocentowanie wynosiło 5,5 proc., a bank rezygnował przy tym z pobierania prowizji. Dlatego jego RRSO wynosiło 10,79 proc. Ułatwienia w kredytowaniu m.in. służb mundurowych w Credit Agricole wynikały z prowadzenia akcji pod hasłem „Wsparcie dla Ciebie”.

Bank Spółdzielczy nadal ma w ofercie kredyt dla mundurowych, choć tylko w niektórych oddziałach. Na przykład można go znaleźć w Banku Spółdzielczym w Głubczycach. Oferuje on kredyt dla sektora finansów publicznych i służb mundurowych, który przeznaczony jest m.in. dla służb podlegających Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oprocentowanie takiego zobowiązania wynosi 4,47 proc., a prowizja – 2 proc. Oprócz tego kredyt w Banku spółdzielczym jest produktem na dowolny cel, z atrakcyjnym oprocentowaniem, bez obowiązkowych ubezpieczeń czy innych ukrytych kosztów. Można go spłacić w ciągu maksymalnie 10 lat poprzez uiszczanie z miesiąca na miesiąc raty dopasowanej do Twoich możliwości. Wypłata kredytu realizowana jest w dogodny dla klienta sposób, tj. w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Nie ma opłat za rozpatrzenie wniosku.

Warunkiem uzyskania kredytu gotówkowego dla służb mundurowych w Banku Spółdzielczym jest posiadanie lub założenie w nim rachunku osobistego typu ROR. Udzielenie zobowiązania zawsze uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Dodatkowo w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze dostępna jest oferta podobnego kredytu gotówkowego dla pracowników finansów publicznych, sektora bankowego oraz służb mundurowych. Jest ona kierowana m.in. do służb mundurowych podlegających MON i MSWiA. Aby zaciągnąć taki produkt, osoba pracująca w służbach mundurowych musi mieć w tym samym banku rachunek osobisty ROR lub zdecydować się na jego założenie. Jeśli dodatkowo na rachunek ten od co najmniej 6 miesięcy wpływa wynagrodzenie funkcjonariusza, nie musi on przedstawiać do wniosku kredytowego zaświadczenia o dochodach. Wystarczy dołączyć do niego zaświadczenie o zatrudnieniu.

Można w ten sposób zaciągnąć kredyt gotówkowy na dowolny cel, z oprocentowaniem stałym w wysokości 5 proc. dla zobowiązań z okresem spłaty do 2 lat oraz z oprocentowaniem zmiennym w wysokości sumy stawki WIBOR(R) 6M i marży w wysokości 3,5 punktu procentowego. Pobierana jest też prowizja 2 proc. od kwoty kredytu. Zobowiązanie trzeba spłacić w okresie do 5 lat. Wysokość kwoty kredytu uzależniona jest od dochodów wnioskodawcy – zobowiązanie może stanowić dziesięciokrotność wynagrodzenia netto.

W 2019 roku Bank Pocztowy miał kredyt dla służb mundurowych w specjalnej, czasowo ograniczonej ofercie. Był on przeznaczony dla funkcjonariuszy i pracowników Policji. To Kredyt w Porządku z niską ratą. Wyróżniał się on obniżonym oprocentowaniem, niską prowizją i wysoką maksymalną kwotą zobowiązania – do 100 000 zł. Kredyt ten należało spłacić w ciągu maksymalnie 10 lat. Aż 20 000 zł można było otrzymać bez zgody współmałżonka. Bank Pocztowy dbał o jak najszybszą weryfikację zdolności kredytowej klienta i wypłacenie pieniędzy już w dniu podpisania umowy. Środki można zaś było przeznaczyć na dowolnie wybrany cel.

Sprawdź koniecznie jak obliczyć koszt kredytu i co składa się na koszt kredytu.

Czy warto zdecydować się na kredyt dla mundurowych? Opinie

Zastanawiasz się, czy kredyt dla funkcjonariuszy Policji czy dla żołnierzy zawodowych lub strażaków to dobre rozwiązanie? Czy nie lepiej skorzystać z szerszych możliwości zobowiązań dla każdego klienta i zrezygnować z zaciągnięcia kredytu dla policjanta? Forum dyskusyjne dotyczące kredytowania, na którym wypowiadają się tysiące klientów w Polsce, wskazuje, że wszystko zależy od indywidualnej sytuacji klienta. Niewykluczone, że kredyt dla policjanta czy strażaka, „opakowany” w promocyjną formułę i z definicji udzielany na preferencyjnych warunkach, wcale nie będzie dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem.

Najlepiej jest porównać ze sobą różne kredyty z różnych banków i wtedy podjąć decyzje. Jeśli okaże się, że w standardowej ofercie wysokość łącznych kosztów kredytowania czy rocznej rzeczywistej stopy oprocentowania jest niższa niż w przypadku specjalnego zobowiązania dla służb mundurowych, to lepiej skorzystać z takiej oferty, która będzie się wiązać z poniesieniem niższych kosztów.

Nie przegap: 

Na czym polega i jak wygląda automatyczna spłata kredytu w wybranych bankach?

Symulacja kredytu na 5 lat. Ile kosztuje i gdzie złożyć wniosek o kredyt na 5 lat?

Ile trzeba mieć punktów w BIK aby otrzymać kredyt? Jak zdobyć kredyt z niskim scoringiem?

Komentarze

Powiązane artykuły

Co można odliczyć, korzystając z ulgi termomodernizacyjnej?

Czym jest ulga termomodernizacyjna i kto może z niej skorzystać?

...w takie zmiany, nawet jeśli na ten cel trzeba będzie zaciągnąć kredyt gotówkowy lub nawet kredyt hipoteczny. Warto to tym bardziej zrobić, że...

...na ten cel trzeba będzie zaciągnąć kredyt gotówkowy lub nawet kredyt hipoteczny. Warto to tym bardziej zrobić, że wiele wydatków można odliczyć...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Najczęściej przyznawane chwilówki. Gdzie złożyć wniosek?
23.11.2023

Najczęściej przyznawane chwilówki. Gdzie złożyć wniosek?

...bardziej interesuje Cię kredyt niż chwilówka, sprawdź ranking kredytów gotówkowych, dzięki któremu dobierzesz dla siebie najlepszą, możliwą...

...nie sprawdzają BIK, a więc gdzie czeka na Ciebie gwarantowana chwilówka. Poniżej zostały wyłonione 3 firmy, które oferują pożyczkę...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Kto i na jakich warunkach może skorzystać z kredytu preferencyjnego?

Kto i na jakich warunkach może skorzystać z kredytu preferencyjnego?

...atrakcyjnej marży czy zerowej prowizji. Kiedy ranking kredytów gotówkowych nie przynosi spodziewanych przez nas rezultatów, warto poszukać...

...preferencyjne. W końcu oferty tego typu nie są tak powszechne, jak kredyty gotówkowe, przez co rzadziej się o nich mówi. Dlatego zobaczmy, jak brzmi...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka?

Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka czyste powietrze?

...formie dofinansowania lub dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu gotówkowego. Warunkiem wypłaty dotacji jest jednak wcześniejsze otrzymanie z...

...dodatkowej gotówki na dowolny cel? Koniecznie sprawdź nasz ranking kredytów gotówkowych. [div class="tm-widget...

Zobacz więcej
15 min. czytania
Umowa na czas określony a kredyt gotówkowy

Oferta i warunki kredytu gotówkowego dla osób pracujących na podstawie umowy na czas określony

...src="https://totalmoney.pl/widgets/public/script.js"][/script] Choć kredyt gotówkowy osobie pracującej na umowę na czas określony zwykle jest...

...wydał pozytywną decyzję? Jakie dokładnie są warunki otrzymania kredytu gotówkowego? Umowa na czas określony to specyficzna forma stosunku pracy, w...

Zobacz więcej
10 min. czytania
Kredyt gotówkowy a zagraniczny dochód

Kredyt gotówkowy na dochody z zagranicy. Który bank nam go udzieli?

...hipotecznego, możesz napotkać na szereg trudności. Jak wziąć kredyt gotówkowy? W takich sytuacjach banki zwykle przyjmują znacznie bardziej...

...z niemieckim pracodawcą. Czy jest to jednak wykonalne? Uzyskanie kredytu gotówkowego w euro w Polsce przy zarobkach z Niemiec nie jest możliwe. Inaczej...

Zobacz więcej
15 min. czytania