Kredyt hipoteczny czy gotówkowy - jaki kredyt wybrać kupując mieszkanie? Różnice, opinie

Zaktualizowano: 2021-11-16 10:40
Opublikowano: 2019-11-19 14:17
Średnia ocena: 5,66/6 Głosów: 32
Kredyt hipoteczny czy gotówkowy? Różnice, opinie

Zastanawiasz się, który kredyt będzie lepszym wyborem w Twojej sytuacji finansowej? Czy będzie to kredyt hipoteczny, czy gotówkowy? Zasadniczo uzyskane z nich środki należy wykorzystać w różny sposób. Innymi słowy, to, czy wybierzesz kredyt gotówkowy, czy hipoteczny, powinno zależeć od tego, na co chcesz przeznaczyć pieniądze pozyskane z banku. Kredyt gotówkowy zaciągniesz na dowolne przeznaczenie, a kredyt hipoteczny z definicji pokryje koszty mieszkaniowe. W tym drugim przypadku musisz jeszcze ustanowić zabezpieczenie w postaci wpisu hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości.

W ofertach kredytowych banków znajdują się różnego rodzaju zobowiązania kredytowe, jakie banki udostępniają klientom spełniającym wymagane warunki. Do czołowych elementów oferty bankowej w tym zakresie zalicza się kredyt hipoteczny – kredyt celowy, za pomocą którego zrealizujesz np. zakup mieszkania czy pokryjesz koszty budowy domu, a także kredyt gotówkowy, z którego środki możesz przeznaczyć na dowolne cele. Sprawdź, jakie właściwe różnice ofertowe dzielą te dwa rodzaje kredytów – kredyt gotówkowy oraz kredyt z zabezpieczeniem hipotecznym. Czy lepiej zaciągnąć kredyt hipoteczny czy gotówkowy?

Kredyt hipoteczny czy gotówkowy? Różnice między ofertami

Kredyt gotówkowy i hipoteczny różnią się między sobą z samej swej istoty. To, owszem, produkty kredytowe udzielane przez instytucje bankowe, ale poza tym więcej je dzieli, niż łączy. Sprawdź zatem, jakie różnice występują pomiędzy kredytem gotówkowym i hipotecznym w takich aspektach, jak:

 • przeznaczenie kredytów,
 • konieczność ustanowienia zabezpieczenia spłaty,
 • tryb ubiegania się o kredyt,
 • wysokość oprocentowania obu kredytów,
 • dostępny maksymalny okres kredytowania,
 • formalności konieczne do spełnienia,
 • szybkość podpisania umowy kredytowej,
 • dostępność oferty cross-sellingu w parze z kredytem,
 • weryfikacja zdolności kredytowej.

Oferta banku w zakresie kredytu gotówkowego wymaga dopełnienia minimum formalności, czego nie można powiedzieć o kredycie hipotecznym. Zobowiązanie gotówkowe udzielane jest szybko, nawet w trybie online, i nie wymaga właściwie żadnego zabezpieczenia spłaty. Odwrotnie jest przy kredycie gotówkowym, którego umowa wymaga fizycznego podpisu klienta. Ponadto kredyt hipoteczny można zaciągnąć w ofercie cross-sellingu, wraz z innym produktem, np. kontem osobistym z kartą kredytową, co pozwala bankowi czerpać dodatkowe zyski z nowych produktów dla klientów, a kredytobiorcom na skorzystanie z preferencyjnych warunków. Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego jest zaś hipoteka ustanowiona na nieruchomości mieszkalnej.

To może Cię zainteresować: Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego - sprawdź, jak otrzymać kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego!

Oprocentowanie kredytu hipotecznego a kredytu gotówkowego

Niezależnie od tego, czy zaciągasz kredyt gotówkowy, czy kredyt hipoteczny, maksymalne oprocentowanie takiego zobowiązania nie może przekraczać w skali roku dwukrotności odsetek ustawowych. Te z kolei obliczane są poprzez dodanie do aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego 3,5 punktu procentowego. Przykładowo, w listopadzie 2021 roku stopa referencyjna banku centralnego wynosiła 1,25 proc., co oznacza, że maksymalne nominalne oprocentowanie kredytów, w tym hipotecznych i gotówkowych, nie mogło przekraczać zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim oraz przepisami Kodeksu cywilnego 9,5 proc. w skali roku.

Zasadniczo jednak można zauważyć też, że oprocentowanie kredytu gotówkowego i hipotecznego jest zdecydowanie odmienne i wypada na korzyść tego drugiego. Różnice w oprocentowaniu obu rodzajów produktów bankowych mogą dochodzić nawet do 6 punktów procentowych. Kredyt hipoteczny bywa nawet dwukrotnie tańszy. Wszystko dlatego, że bank ma do dyspozycji solidne zabezpieczenie w postaci hipoteki ustanowionej na nieruchomości. Jeśli więc klient przestanie z różnych powodów spłacać kredyt i jego raty kapitałowo-odsetkowe, bank odzyska swoje środki ze sprzedaży nieruchomości, na której ustanowione zostało zabezpieczenie hipoteczne.

Kredyt hipoteczny a gotówkowy – okres kredytowania

Kredyty gotówkowe najczęściej są zobowiązaniami krótkoterminowymi, a kredyty hipoteczne – długoterminowymi. Z pewnością stanowi to podstawą różnicę między jednymi a drugimi. Przy kredycie hipotecznym możesz zaciągnąć zobowiązanie i rozłożyć jego spłatę nawet na 35 lat. Jeśli chodzi o finalny okres kredytowania przy kredycie hipotecznym, wiele zależy od banku i sytuacji klienta. Instytucje muszą się także stosować do wytycznych z Rekomendacji S, czyli zbioru dobrych praktyk w obszarze kredytów hipotecznych. Z końcem 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła finalną wersję nowelizacji wspomnianej rekomendacji.

W przypadku kredytu hipotecznego złotowego bank powinien właściwie rekomendować swojemu klientowi okres spłaty zobowiązania nie dłuższy niż 25 lat. Kredytobiorca ma jednak możliwość wnioskowania do banku o wydłużenie okresu spłaty, ale ten nie może przekroczyć ostatecznie 35 lat. W Rekomendacji S KNF założyła jednak, że jeśli wybrany okres na zwrot środków będzie dłuższy niż 25 lat, to do wyliczenia zdolności kredytowej bank i tak będzie musiał wziąć pod uwagę krótszy – maksymalnie 25-letni. Banki biorą też pod uwagę ewentualne osiągnięcie przez kredytobiorcę wieku emerytalnego w okresie spłaty zobowiązania i z uwagi na te informacje ustalają, w jakim czasie kredyt hipoteczny powinien zostać spłacony.

Z pewnością kredyt gotówkowy nie zapewni tak długiego okresu spłaty jak kredyt hipoteczny. Czas zwrotu tego pierwszego nie przekracza zwykle 10 lat, najczęściej udzielany jest zaś na kilka lat.

Kredyt gotówkowy a kredyt hipoteczny – formalności

Formalności, które trzeba spełnić przy kredycie hipotecznym i kredycie gotówkowym, z pewnością różnicują obie oferty. Kredyt gotówkowy możesz obecnie zaciągnąć niemal tak szybko jak pożyczkę pozabankową, tak zwaną chwilówkę. Nawet w trybie online, bez wychodzenia z domu, możesz obecnie całkiem skutecznie złożyć wniosek i zawrzeć umowę kredytową bez konieczności składania wizyty w placówce bankowej.

Przy kredycie gotówkowym proces weryfikacji sprowadza się do sprawdzenia tożsamości klienta, nawet z wykorzystaniem przelewu weryfikacyjnego na symboliczną kwotę, dokonywanego za pomocą konta bankowego zarejestrowanego na jego dane. Bank sprawdzi historię kredytowania w BIK-u oraz oszacuje, zwykle z użyciem odpowiednich algorytmów, czy klient ma odpowiednio wysoką zdolność. Jeśli potencjalny kredytobiorca zaciąga kredyt gotówkowy w banku, w którym ma otwarte konto, może uniknąć konieczności dostarczania do wniosku zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia czy też wyciągu z rachunkuz kilku ostatnich miesięcy.

O wiele bardziej skomplikowana weryfikacja odbywa się, kiedy starasz się o kredyt hipoteczny. Wówczas bank musi skrupulatnie sprawdzić historię w BIK-u oraz scoring, czyli ocenę punktową dokonywaną przez tę instytucję. Ponadto będzie wymagał dostarczenia do wniosku kredytowego:

 • dokumentów osobowych, potwierdzających tożsamość klienta lub kredytobiorców, w tym dwa dokumenty ze zdjęciem;
 • dokumentów finansowych, w tym zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, potwierdzenia złożenia deklaracji podatkowej PIT z ostatniego roku, wyciągu z konta bankowego, potwierdzenia zawartych umów cywilnoprawnych itp.,
 • dokumentów dotyczących kredytowanej nieruchomości, wraz z wyciągiem z księgi wieczystej nieruchomości czy wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Dlatego formalności, które należy zrealizować przy ubieganiu się o uzyskanie kredytu hipotecznego, są dużo bardziej zaawansowane i zajmują więcej czasu niż te właściwe dla ubiegania się o kredyt gotówkowy w banku.

Kredyt hipoteczny czy gotówkowy? Koszt kredytów w bankach

Koszty są bodajże najważniejszym parametrem przy różnego rodzaju kredytach, jakie biorą pod uwagę klienci. Zastanów się zatem, co się bardziej opłaca: kredyt gotówkowy czy hipoteczny, i który z nich będzie rzeczywiście tańszy. Te pierwsze generują określone koszty, w tym oprocentowanie nominalne, według którego naliczane są odsetki, a także prowizję naliczaną z tytułu przystąpienia klienta do zobowiązania. Koszty kredytowania nie są natomiast identyczne w przypadku kredytów hipotecznych.

Różnica między kredytem hipotecznym a gotówkowym wynika z zabezpieczenia, jakie ustanawiasz dla kredytu hipotecznego. Podstawowym zabezpieczeniem jest wpis hipoteki na rzecz banku kredytującego do księgi wieczystej nieruchomości. Natomiast przy kredycie gotówkowym, rzecz jasna, takie zabezpieczenie nie jest ustanawiane ani wymagane przez instytucję przyznającą środki. Z tego powodu trzeba podkreślić, że bank ponosi mniejsze ryzyko braku spłaty zobowiązania i może sobie pozwolić na udzielenie go z mniejszym kosztem dla samych klientów.

Na pytanie o to, który produkt jest tańszy: hipoteczny czy gotówkowy, trzeba odpowiedzieć, że kredyt z hipoteką z reguły ma niższe koszty związane z odsetkami, a bank może odstąpić od pobrania prowizji. Koszty zobowiązania zwiększają dodatkowe zabezpieczenia spłaty, w postaci:

 • ubezpieczenia pomostowego, na które musisz opłacać składki do czasu dokonania realnego wpisu banku do księgi wieczystej nieruchomości jako wierzyciela hipotecznego;
 • ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (czy braku wkładu własnego) – jeśli masz zbyt niski wkład w wysokości 10 proc. wartości nieruchomości, w niektórych bankach nadal będziesz mógł zaciągnąć kredyt hipoteczny, ale z odpowiednim ubezpieczeniem;
 • ubezpieczenia na życie dla kredytobiorcy;
 • ubezpieczenia kredytobiorcy od utraty pracy lub utraty zdolności do jej wykonywania;
 • ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych lub w szerszym zakresie.

Możesz obniżyć koszty kredytu gotówkowego, jeśli zdecydujesz się na jego zaciągnięcie w banku, w którym jednocześnie otworzysz konto osobiste lub skorzystasz z innych produktów finansowych. Podobnie jest w przypadku zobowiązania hipotecznego.

W praktyce jednak kredyt hipoteczny niemal zawsze będzie produktem tańszym od gotówkowego. Sprawdź na przykładach z polskich banków, który kredyt będzie dla Ciebie korzystniejszym wyborem:

Bank

Kredyt gotówkowy

Kredyt hipoteczny

PKO BP

RRSO od 7,45 proc.

RRSO od 2,80 proc.

Pekao

RRSO od 7,44 proc.

RRSO od 4,13 proc.

mBank

RRSO od 7,59 proc.

RRSO od 3,17 proc.

Alior Bank

RRSO od 7,43 proc.

RRSO od 3,98 proc.

ING Bank Śląski

RRSO od 8,14 proc.

RRSO od 3,52 proc.

Santander Bank Polska

RRSO od 11,03 proc.

RRSO od 2,93 proc.

Wyraźnie widoczne są różnice w poziomach RRSO dla kredytów gotówkowych (droższych ) i kredytów hipotecznych (tańszych).

Kredyt hipoteczny czy gotówkowy – plusy i minusy obu ofert

Zarówno kredyt gotówkowy czy też kredyt konsumencki, jak i hipoteczny mają swoje plusy, ale ich oferty nie są całkowicie wolne od wad. W poniższej tabeli umieściliśmy wszystkie najważniejsze plusy i minusy obu sposobów kredytowania bankowego.

Kredyt gotówkowy

Kredyt hipoteczny

Zalety

Wady

Zalety

Wady

Dowolny cel kredytowania

Wyższy koszt kredytowania

Niskie koszty kredytowe

Konieczność wykorzystania kwoty kredytu wyłącznie na cel wskazany w umowie kredytowej

Brak wymaganego wkładu własnego

Kredyt dostępny tylko w PLN

Dostępność kredytów w walutach obcych, zwłaszcza euro czy dolarach

Długotrwały proces kredytowy

Brak wielu kosztów okołokredytowych

Krótki dostępny okres kredytowania

Długi okres kredytowania

Konieczność ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości

Brak konieczności ustanowienia zabezpieczenia spłaty

Wysoka rata kredytowa i wymagana zdolność kredytowa przy wysokich kwotach kredytu

Możliwość wyboru oprocentowania stałego (na 5 kolejnych lat) lub oprocentowania zmiennego

Wymagany co najmniej 20-procentowy wkład własny

Możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów

Ograniczenie

Duża ilość kosztów okołokredytowych

Krótki czas oczekiwania na wydanie decyzji kredytowej

Możliwość naliczenia dodatkowych opłat za wcześniejszą spłatę

Kredyt hipoteczny czy gotówkowy – co wybrać w zależności od potrzeb?

Kredyt gotówkowy czy hipoteczny? Na forum dyskusyjnym klientów, którzy poszukują tego typu zewnętrznego finansowania, często pojawiają się takie pytania. Można jednak dosyć łatwo wytypować, który produkt będzie lepszy: hipoteczny czy gotówkowy. Wszystko zależy od sytuacji, w jakiej znajduje się dany klient. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że jeden z kredytów będzie korzystniejszy w każdym przypadku.

Kredyt gotówkowy łatwiej jest uzyskać niż hipoteczny. Od chwili złożenia wniosku możesz otrzymać więc szybciej środki, o zobowiązanie można się zaś starać w całości w trybie online, bez konieczności składania osobistej wizyty w oddziale banku. Pieniądze z udzielonego kredytu przez internet są wypłacane bezpośrednio na wskazane przez klienta konto, a jego tożsamość może być zweryfikowana na podstawie prostego przelewu bankowego na symboliczną kwotę.

Pieniądze pochodzące z banku i udostępnione klientowi w ramach kredytu gotówkowego mogą być w dowolny sposób wykorzystane przez klienta. Nie musi on nigdzie zgłaszać, w jaki sposób rozdysponuje środki, ani się z nich rozliczać, co może być wymagane w przypadku niektórych kredytów hipotecznych. Kredyt gotówkowy nie wymaga też obciążania hipoteki na nieruchomości, stąd też procedura uzyskania pieniędzy jest łatwiejsza.

Niemniej kredyt hipoteczny zwykle udzielany jest na dłużej, w wyższej kwocie i z niższym oprocentowaniem niż gotówkowy. Możesz więc zrealizować za jego pomocą dużą inwestycję mieszkaniową, np. zakup domu czy mieszkania bądź budowę własnej nieruchomości. Swoistą „ceną” za preferencyjne warunki kredytowania jest konieczność zabezpieczenia spłaty w postaci ustanowienia hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej nieruchomości oraz konieczność wniesienia wkładu własnego na kredyt w wysokości co najmniej 20 proc. wartości nieruchomości. W niektórych bankach połowa tych środków może być zastąpiona w inny sposób, np. poprzez ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Jeśli zależy Ci na czasie, kredyt hipoteczny nie jest najlepszym sposobem zewnętrznego finansowania. Procedura potrwać może nawet kilka tygodni i oprócz wniosku wymagać będzie dostarczenia do banku wielu innych dokumentów – dochodowych oraz dotyczących kupowanej nieruchomości.

Kliknij i sprawdź: Ile się czeka na kredyt hipoteczny i gotówkowy? Jak długo trzeba czekać na wypłatę pieniędzy w bankach?

Czy mając kredyt gotówkowy, można starać się o kredyt hipoteczny?

Kredyt gotówkowy może pozwolić Ci na realizację właściwie dowolnych celów, np. na wyjazd na zaplanowane, wymarzone wakacje, jeśli okaże się, że oszczędności są zbyt małe, aby pokryć wszystkie koszty. Możesz dzięki niemu kupić samochód, wyremontować mieszkanie czy spłacić swoje długi. Słowem, to kredyt, który nie ma określonego celu.

Zdarza się, że w trakcie spłaty kredytu gotówkowego planujesz też zaciągnięcie zobowiązania hipotecznego. Warto wiedzieć, czy można połączyć kredyt hipoteczny z gotówkowym i spłacać oba w tym samym czasie.

Na pytanie o to, czy można dostać kredyt hipoteczny, jeśli ma się już kredyt gotówkowy, nie ma właściwie jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od Twojej indywidualnej sytuacji finansowej. Jeśli masz odpowiednio wysoką zdolność, pomimo obciążenia jej koniecznością spłaty raty kapitałowo-odsetkowej kredytu gotówkowego, to fakt, że regularnie uiszczasz takie raty, może działać nawet na Twoją korzyść. Dzięki temu szybciej otrzymasz pozytywną decyzję kredytową.

Inną opcją może być włączenie kwoty kredytu gotówkowego w produkt hipoteczny. Czy można zamienić kredyt gotówkowy na hipoteczny w taki sposób? Okazuje się, że tak, choć niewielu klientów zdaje sobie z tego faktu sprawę. Istnieją właściwie dwa sposoby zmiany kredytu gotówkowego na kredyt hipoteczny. Pierwszym z nich jest włączenie do nowo zaciągniętego zobowiązania hipotecznego spłacanego już kredytu gotówkowego. To specyficzna forma konsolidacji.

Możesz również pokusić się o zmianę warunków kredytu. To słuszne rozwiązanie, jeśli zaciągnąłeś kredyt gotówkowy na potrzeby kupna mieszkania, ponieważ np. nie mogłeś czekać na wydanie decyzji przy kredycie hipotecznym, co z reguły trwa znacznie dłużej. Zmiana niestety pociąga za sobą określone koszty, na które powinieneś być przygotowany. Podstawową ceną jest prowizja za częściową lub całkowitą spłatę kredytu gotówkowego i za udzielenie nowego zobowiązania. Kosztem są też zabezpieczenia, jakie będziesz musiał ustanowić w związku z nowo zaciąganym kredytem hipotecznym.

Czy można wziąć kredyt gotówkowy mimo posiadania kredytu hipotecznego?

Nie ma formalnych przeszkód, aby w tym samym czasie spłacać kredyt hipoteczny i gotówkowy. Jak już powiedzieliśmy, jeśli masz produkt hipoteczny, to dostaniesz gotówkowy, o ile Twoja zdolność na to pozwoli, i na odwrót. Musisz mieć jeszcze dobrą historię w BIK-u, czyli Twój dotychczasowy kredyt hipoteczny musisz spłacać terminowo, zgodnie z datami wskazanymi w harmonogramie spłaty wydanym przez bank wraz z umową.

Jeśli Twoje dochody miesięczne są stabilne i odpowiednio wysokie, dzięki czemu bez problemu spłacasz raty kapitałowo-odsetkowe kredytu hipotecznego i pozostaje Ci sporo wolnych środków, to nie powinieneś mieć problemów z uzyskaniem dodatkowo kredytu gotówkowego.

Czy kredyt gotówkowy może być alternatywą dla kredytu hipotecznego?

Jednym z głównych powodów, dla których klienci zaciągają kredyty hipoteczne w bankach w Polsce, jest kupno mieszkania. Co jest lepsze w takim wypadku: kredyt hipoteczny czy gotówkowy? Zdecydowana większość klientów odpowie, że przy takiej okazji należy zaciągnąć produkt hipoteczny. Są jednak sytuacje, w których kredyt gotówkowy na mieszkanie czy dom to dobre rozwiązanie, a nawet lepsze. Czy zatem kredyt hipoteczny to najlepszy pomysł na realizację celów mieszkaniowych? Okazuje się, że nie zawsze.

Kredyt gotówkowy otrzymasz szybko, a do tego bez konieczności spełniania wielu formalności, jakie są nierozerwalnie związane z finansowaniem inwestycji z użyciem kredytu hipotecznego. Takie atuty kredytu gotówkowego powodują, że kiedy zdarzy się prawdziwa okazja cenowa na rynku nieruchomości, sięgniesz właśnie po takie finansowanie i uzupełnisz tymi pieniędzmi środki własne, jakie zaoszczędziłeś do tej pory. Brak konieczności ustanawiania hipoteki na nieruchomości mieszkalnej czy wykupywania innych, dodatkowych zabezpieczeń spłaty najczęściej niweluje w pewnym stopniu wyższą prowizję czy oprocentowanie kredytu gotówkowego. Z pewnością dużym komfortem w takim przypadku jest brak obciążonej hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości.

Komentarze

Powiązane artykuły

Pożyczka hipoteczna na dowolny cel

Pożyczka hipoteczna na dowolny cel. Na czym polega i kto może się o nią starać?

...nieruchomości przez bank w przypadku braku spłaty. Z kolei kredyt gotówkowy przeznaczony jest na finansowanie dóbr konsumpcyjnych, jak...

...wymaga udokumentowania dochodów i zdolności kredytowej. Zaletą kredytu gotówkowego jest szybka decyzja kredytowa i wypłata środków. Wadą natomiast...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Co można odliczyć, korzystając z ulgi termomodernizacyjnej?

Czym jest ulga termomodernizacyjna i kto może z niej skorzystać?

...w takie zmiany, nawet jeśli na ten cel trzeba będzie zaciągnąć kredyt gotówkowy lub nawet kredyt hipoteczny. Warto to tym bardziej zrobić, że...

...na ten cel trzeba będzie zaciągnąć kredyt gotówkowy lub nawet kredyt hipoteczny. Warto to tym bardziej zrobić, że wiele wydatków można odliczyć...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Najczęściej przyznawane chwilówki. Gdzie złożyć wniosek?
23.11.2023

Najczęściej przyznawane chwilówki. Gdzie złożyć wniosek?

...bardziej interesuje Cię kredyt niż chwilówka, sprawdź ranking kredytów gotówkowych, dzięki któremu dobierzesz dla siebie najlepszą, możliwą...

...nie sprawdzają BIK, a więc gdzie czeka na Ciebie gwarantowana chwilówka. Poniżej zostały wyłonione 3 firmy, które oferują pożyczkę...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Kto i na jakich warunkach może skorzystać z kredytu preferencyjnego?

Kto i na jakich warunkach może skorzystać z kredytu preferencyjnego?

...atrakcyjnej marży czy zerowej prowizji. Kiedy ranking kredytów gotówkowych nie przynosi spodziewanych przez nas rezultatów, warto poszukać...

...preferencyjne. W końcu oferty tego typu nie są tak powszechne, jak kredyty gotówkowe, przez co rzadziej się o nich mówi. Dlatego zobaczmy, jak brzmi...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka?

Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka czyste powietrze?

...formie dofinansowania lub dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu gotówkowego. Warunkiem wypłaty dotacji jest jednak wcześniejsze otrzymanie z...

...dodatkowej gotówki na dowolny cel? Koniecznie sprawdź nasz ranking kredytów gotówkowych. Właściwą instytucją, do której składane są wnioski i która...

Zobacz więcej
15 min. czytania
Umowa na czas określony a kredyt gotówkowy

Oferta i warunki kredytu gotówkowego dla osób pracujących na podstawie umowy na czas określony

...i dowiedz się, która oferta jest najbardziej atrakcyjna. Choć kredyt gotówkowy osobie pracującej na umowę na czas określony zwykle jest...

...wydał pozytywną decyzję? Jakie dokładnie są warunki otrzymania kredytu gotówkowego? Umowa na czas określony to specyficzna forma stosunku pracy, w...

Zobacz więcej
10 min. czytania