Kredyty hipoteczne 8 min. czytania

Jak wypełnić i gdzie złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej po spłacie kredytu?

Zaktualizowano: 2023-06-19 13:55
Opublikowano: 2020-02-07 14:45
Średnia ocena: 5,88/6 Głosów: 25
Wniosek o wykreślenie hipoteki.

Właśnie spłaciłeś kredyt hipoteczny i chcesz złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki? Zanim to nastąpi, powinieneś zwrócić się do banku o inny dokument – tzw. list mazalny. W dzisiejszym artykule opisujemy, jak dokładnie wygląda procedura wykreślania wierzytelności z księgi wieczystej. Przedstawiamy aktualne przepisy i wszystko, co powinieneś wiedzieć po spłacie kredytu hipotecznego!

Wykreślenie hipoteki po spłacie kredytu – najważniejsze informacje

Hipoteka jest jednym z ograniczonych praw rzeczowych – większość z nas spotyka się z tym pojęciem przy okazji zaciągania kredytu hipotecznego. Bank finansujący zakup zabezpiecza się poprzez ustanowienie hipoteki na przedmiotowej nieruchomości – na wypadek, gdyby kredytobiorca nie wywiązywał się ze spłaty zobowiązania. Jeśli będą występować problemy z regulowaniem zadłużenia, instytucja może zlicytować nieruchomość i w ten sposób zaspokoić roszczenie. Z kolei po spłaceniu kredytu klient może wnioskować o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Kiedy można złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki?

Żeby móc złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych, muszą zaistnieć dwie przesłanki:

- kredyt musi być spłacony,

- bank (wierzyciel) musi wyrazić zgodę na wykreślenie wpisu.

Po spłacie zobowiązania wierzytelność przestaje istnieć – klient nie jest już zobowiązany względem kredytodawcy, a zatem wpis hipoteki może zostać usunięty z księgi wieczystej danej nieruchomości. Warto podkreślić, że sama spłata kredytu nie oznacza automatycznego wygaśnięcia hipoteki, dlatego konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu rejonowego.

Drugi warunek to zgoda banku na wykreślenie hipoteki. Klient musi pozyskać tzw. list (kwit) mazalny, który wydaje bank na potwierdzenie, że dług został uregulowany, a informacja o hipotece może zostać usunięta z ksiąg wieczystych. Dokument powinien zawierać:

- dane dłużnika,

- numer umowy kredytowej,

- numer księgi wieczystej,

- potwierdzenie spłaty zobowiązania,

- zgodę na wykreślenie hipoteki.

Wniosek o wykreślenie wpisu hipoteki można też uzyskać, kiedy zdecydujemy się na przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku. W takiej sytuacji nowy wierzyciel spłaca stary kredyt, a dawny wierzyciel zostaje wykreślony z ksiąg wieczystych – jego miejsce wstępuje nowy, który również zabezpiecza dług poprzez hipotekę. Wymaga to dokonania nowego wpisu.

To może Cię zainteresować: Na czym polega ustanowienie hipoteki? Jak przebiega proces ustanowienia hipoteki na rzecz banku?

Kto może złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki?

Kto składa wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej? Z reguły dokonuje tego właściciel nieruchomości – to jemu szczególnie zależy na tym, żeby księgi nie były obciążone nieaktualnymi wpisami. A czy wierzyciel może złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki? Co do zasady tak – prawo tego nie zabrania. Nie jest to jednak powszechna praktyka. Przepisy ustawy o księgach wieczystych i hipotece mówią także, że w razie wygaśnięcia hipoteki wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

A jak wygląda wniosek o wykreślenie hipoteki w przypadku małżeństwa? Zgodnie z przepisami wniosek o wykreślenie hipoteki podpisuje każdy współwłaściciel wpisany w księdze wieczystej.

Kliknij i sprawdź: Co to jest ekspektatywa własności? Definicja, przykłady

Gdzie złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki?

Wniosek do sądu o wykreślenie hipoteki składa się we właściwym sądzie rejonowym – a więc takim, który prowadzi księgę wieczystą danej nieruchomości. Niestety mamy złe wieści dla osób, które wolą załatwiać sprawy urzędowe online – elektroniczny wniosek o wykreślenie hipoteki nie jest obecnie dostępny. Przez internet można za to dokonać opłaty – np. na odpowiednie konto wydziału ksiąg wieczystych sądu lub poprzez e-znaki sądowe.

Wniosek o wykreślenie hipoteki a wymagane dokumenty

Co dołączyć do wniosku do sądu o wykreślenie z hipoteki? Przedstawiamy listę dokumentów:

- wniosek do KW o wykreślenie hipoteki na formularzu KW-WPIS,

- list mazalny z banku – oryginał oświadczenia wierzyciela o spłacie zadłużenia i zgodzie na wykreślenie wpisu,

- zaświadczenie potwierdzające prawo do reprezentowania wierzyciela przez pracownika, podpisanego pod listem mazalnym,

- potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej,

Sprawdź koniecznie: Jak otrzymać potwierdzenie spłaty kredytu? Wzór wniosku

Jak złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Procedura nie jest skomplikowana – wystarczy:

- wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki,

- dołączyć wymagane dokumenty,

- formularz w dwóch kopiach oraz załączniki złożyć osobiście w biurze podawczym wydziału ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego lub wysłać pocztą. Jak wspomnieliśmy, wniosek o wykreślenie hipoteki online nie jest obecnie możliwy do złożenia.

Wniosek o wykreślenie hipoteki – wzór. Jak go wypełnić?

Jaki wniosek o wykreślenie hipoteki należy wypełnić? Obowiązujący formularz to KW-WPIS – można go pobrać i wydrukować ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. A jak poprawnie wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki?

Uzupełniamy:

- pola 1 i 2 – podajemy nazwę oraz wydział sądu, który prowadzi księgę wieczystą nieruchomości,

- pole 3 – wpisujemy numer księgi wieczystej,

- pola 4, 5 i 6 – przekreślamy,

- pole 7 – wpisujemy treść żądania – np. wnoszę o wykreślenie z księgi wieczystej (numer) hipoteki kaucyjnej w wysokości (podajemy wysokość) ustanowionej na rzecz banku (podajemy nazwę banku oraz siedzibę),

- pole 8 – przekreślamy,

- pola 9-32 – wpisujemy dane wnioskodawcy,

- pola 33-56, 57-80 – podajemy dane innych wnioskodawców lub uczestników postępowania (jeśli są),

- pola 81-83 – określamy liczbę załączników,

- pole 84 – wpisujemy dane z listu mazalnego,

- pole 85 – podajemy informację o załączeniu opłaty sądowej,

- jeśli wypełniłeś już wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, formularz musisz opatrzyć imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy, datą oraz podpisem.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki, to wzór wypełniony można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Online zamieszczono również:

  • wniosek o wykreślenie hipoteki przymusowej (wzór),
  • wniosek o wykreślenie hipoteki łączonej (wzór).

Ile kosztuje wniosek o wykreślenie hipoteki?

Chcesz złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki? Opłata (2022) wynosi 100 zł za każdy wpis. Jak opłacić wniosek o wykreślenie hipoteki? Wpłaty można dokonać:

- przelewem bankowym na rachunek sądu,

- gotówką w kasie sądu,

- poprzez zakup elektronicznych znaków opłaty sądowej, np. w kasie lub przez internet na stronie www.oplaty.ms.gov.pl.

Jak długo trwa proces wykreślenia hipoteki po złożeniu wniosku?

Wykreślenie hipoteki – ile trwa? Niestety wnioskodawcy muszą uzbroić się w cierpliwość – wszystko zależy od liczby spraw, którymi akurat zajmuje się wydział ksiąg wieczystych. Wniosek o wykreślenie hipoteki może być rozpatrywany od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Prawo nie reguluje terminów, w jakich pracownicy sądu powinni załatwić sprawę. Usunięcie hipoteki z księgi wieczystej można sprawdzić w serwisie internetowym www.ekw.ms.gov.pl.

Warto sprawdzić, na co uważać zaciągając kredyt hipoteczny i na co zwrócić uwagę podpisując umowę

Brak zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – co zrobić?

Zgoda banku na wykreślenie hipoteki to jeden z najważniejszych dokumentów, jakie należy złożyć do sądu, żeby usunąć wpis z księgi wieczystej. Czy może się jednak zdarzyć, że wniosek o wykreślenie hipoteki banku zostaje odrzucony? To niezwykle rzadkie sytuacje, z reguły problemy występują, gdy wierzyciel jest osobą prywatną. W tej sytuacji należy zwrócić się do sądu o wnioskiem o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem. Wówczas sąd ustala, czy zobowiązanie zostało spłacone, a hipoteka powinna być wykreślona. Prawomocny wyrok zastępuje kwit mazalny wierzyciela.

Źródła:

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820190147/U/D19820147Lj.pdf

gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-stosowanych-w-sadach-rejonowych-prowadzacych-ksiegi-wieczyste-w-systemie-informatycznym-oraz-wnioskow-skladanych-do-centralnej-informacji-kw

Komentarze

Powiązane artykuły

Kredyt 90 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta

Kredyt 90 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta

...udzielony kredyt 90 tys. zł. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy w tej kwocie? Kredyty hipoteczne mają ściśle określony cel – z...

...gospodarczą i zamierzasz ubiegać się w wybranym banku o uzyskanie kredytu gotówkowego na kwotę 90 tys. zł, powinieneś przygotować dokumenty...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Kredyt 300 tys. złotych

Kredyt 300 tys. złotych. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków

...pożyczone od banku środki. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Zapoznaj się z dalszą częścią artykułu. Jeśli planujesz...

...hipotecznych lub zaświadczeń o dochodach w takim stopniu, jak kredyty hipoteczne. Jednak, jak zauważyłeś, maksymalna kwota takich pożyczek jest...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Ile wynosi premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej? Kalkulator

Ile wynosi premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej? Kalkulator

...z książeczki mieszkaniowej, oszczędzając na zakup mieszkania. Często zakładano je dla dzieci, myśląc o ich przyszłości, aby w późniejszym czasie nie musiały one sięgać po kredyt hipoteczny lub by zredukować kwotę takiego kredytu. Czym jest książeczka mieszkaniowa? Czy w roku 2023 również można otrzymać premię gwarancyjną? Co zrobić ze starą książeczka mieszkaniowa?...

Zobacz więcej
15 min. czytania
Co to jest WIBOR(R)? Aktualne stawki WIBOR(R) 1M, 3M, 6M

Co to jest WIBOR(R)? Aktualne stawki WIBOR(R) 1M, 3M, 6M

...będzie dla kredytobiorcy korzystniejszy? Czy lepiej wybrać kredyt hipoteczny z WIBOR(R) 3M czy 6M? WIBOR(R) 3M zmienia się co trzy miesiące, a...

...wyższa jest stopa WIBOR(R). Kredytobiorcy, którzy spłacają kredyty hipoteczne oprocentowane według stawki WIBOR(R), mogą mieć pewność, że...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Koszty zakupu nieruchomości
Porady
18.09.2023

Poznaj wszystkie dodatkowe koszty przy zakupie nieruchomości

Koszt zakupu nieruchomości to nie tylko kwota, jaką uiszczasz jej dotychczasowemu właścicielowi. Należy do niej doliczyć również taksę notarialną, koszt odpisu z aktu notarialnego, podatek PCC lub VAT. Musisz liczyć się również z dodatkowymi kosztami zakupu mieszkania na kredyt, jeśli nie możesz sfinansować go za gotówkę.
Zobacz więcej
11 min. czytania
Czym są stopy procentowe NBP?

Czym są stopy procentowe NBP? Jak stopy procentowe wpływają na koszt kredytu?

...banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony...

...radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony może to doprowadzić do...

Zobacz więcej
13 min. czytania