Kredyty hipoteczne 8 min. czytania

Jak wypełnić i gdzie złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej po spłacie kredytu?

Zaktualizowano: 2022-03-24 09:42
Opublikowano: 2020-02-07 14:45
Średnia ocena: 5,88/6 Głosów: 25
Wniosek o wykreślenie hipoteki.

Właśnie spłaciłeś kredyt hipoteczny i chcesz złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki? Zanim to nastąpi, powinieneś zwrócić się do banku o inny dokument – tzw. list mazalny. W dzisiejszym artykule opisujemy, jak dokładnie wygląda procedura wykreślania wierzytelności z księgi wieczystej. Przedstawiamy aktualne przepisy i wszystko, co powinieneś wiedzieć po spłacie kredytu hipotecznego!

Wykreślenie hipoteki po spłacie kredytu – najważniejsze informacje

Hipoteka jest jednym z ograniczonych praw rzeczowych – większość z nas spotyka się z tym pojęciem przy okazji zaciągania kredytu hipotecznego. Bank finansujący zakup zabezpiecza się poprzez ustanowienie hipoteki na przedmiotowej nieruchomości – na wypadek, gdyby kredytobiorca nie wywiązywał się ze spłaty zobowiązania. Jeśli będą występować problemy z regulowaniem zadłużenia, instytucja może zlicytować nieruchomość i w ten sposób zaspokoić roszczenie. Z kolei po spłaceniu kredytu klient może wnioskować o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Kiedy można złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki?

Żeby móc złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych, muszą zaistnieć dwie przesłanki:

- kredyt musi być spłacony,

- bank (wierzyciel) musi wyrazić zgodę na wykreślenie wpisu.

Po spłacie zobowiązania wierzytelność przestaje istnieć – klient nie jest już zobowiązany względem kredytodawcy, a zatem wpis hipoteki może zostać usunięty z księgi wieczystej danej nieruchomości. Warto podkreślić, że sama spłata kredytu nie oznacza automatycznego wygaśnięcia hipoteki, dlatego konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu rejonowego.

Drugi warunek to zgoda banku na wykreślenie hipoteki. Klient musi pozyskać tzw. list (kwit) mazalny, który wydaje bank na potwierdzenie, że dług został uregulowany, a informacja o hipotece może zostać usunięta z ksiąg wieczystych. Dokument powinien zawierać:

- dane dłużnika,

- numer umowy kredytowej,

- numer księgi wieczystej,

- potwierdzenie spłaty zobowiązania,

- zgodę na wykreślenie hipoteki.

Wniosek o wykreślenie wpisu hipoteki można też uzyskać, kiedy zdecydujemy się na przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku. W takiej sytuacji nowy wierzyciel spłaca stary kredyt, a dawny wierzyciel zostaje wykreślony z ksiąg wieczystych – jego miejsce wstępuje nowy, który również zabezpiecza dług poprzez hipotekę. Wymaga to dokonania nowego wpisu.

To może Cię zainteresować: Na czym polega ustanowienie hipoteki? Jak przebiega proces ustanowienia hipoteki na rzecz banku?

Kto może złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki?

Kto składa wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej? Z reguły dokonuje tego właściciel nieruchomości – to jemu szczególnie zależy na tym, żeby księgi nie były obciążone nieaktualnymi wpisami. A czy wierzyciel może złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki? Co do zasady tak – prawo tego nie zabrania. Nie jest to jednak powszechna praktyka. Przepisy ustawy o księgach wieczystych i hipotece mówią także, że w razie wygaśnięcia hipoteki wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

A jak wygląda wniosek o wykreślenie hipoteki w przypadku małżeństwa? Zgodnie z przepisami wniosek o wykreślenie hipoteki podpisuje każdy współwłaściciel wpisany w księdze wieczystej.

Kliknij i sprawdź: Co to jest ekspektatywa własności? Definicja, przykłady

Gdzie złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki?

Wniosek do sądu o wykreślenie hipoteki składa się we właściwym sądzie rejonowym – a więc takim, który prowadzi księgę wieczystą danej nieruchomości. Niestety mamy złe wieści dla osób, które wolą załatwiać sprawy urzędowe online – elektroniczny wniosek o wykreślenie hipoteki nie jest obecnie dostępny. Przez internet można za to dokonać opłaty – np. na odpowiednie konto wydziału ksiąg wieczystych sądu lub poprzez e-znaki sądowe.

Wniosek o wykreślenie hipoteki a wymagane dokumenty

Co dołączyć do wniosku do sądu o wykreślenie z hipoteki? Przedstawiamy listę dokumentów:

- wniosek do KW o wykreślenie hipoteki na formularzu KW-WPIS,

- list mazalny z banku – oryginał oświadczenia wierzyciela o spłacie zadłużenia i zgodzie na wykreślenie wpisu,

- zaświadczenie potwierdzające prawo do reprezentowania wierzyciela przez pracownika, podpisanego pod listem mazalnym,

- potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej,

Sprawdź koniecznie: Jak otrzymać potwierdzenie spłaty kredytu? Wzór wniosku

Jak złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Procedura nie jest skomplikowana – wystarczy:

- wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki,

- dołączyć wymagane dokumenty,

- formularz w dwóch kopiach oraz załączniki złożyć osobiście w biurze podawczym wydziału ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego lub wysłać pocztą. Jak wspomnieliśmy, wniosek o wykreślenie hipoteki online nie jest obecnie możliwy do złożenia.

Wniosek o wykreślenie hipoteki – wzór. Jak go wypełnić?

Jaki wniosek o wykreślenie hipoteki należy wypełnić? Obowiązujący formularz to KW-WPIS – można go pobrać i wydrukować ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. A jak poprawnie wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki?

Uzupełniamy:

- pola 1 i 2 – podajemy nazwę oraz wydział sądu, który prowadzi księgę wieczystą nieruchomości,

- pole 3 – wpisujemy numer księgi wieczystej,

- pola 4, 5 i 6 – przekreślamy,

- pole 7 – wpisujemy treść żądania – np. wnoszę o wykreślenie z księgi wieczystej (numer) hipoteki kaucyjnej w wysokości (podajemy wysokość) ustanowionej na rzecz banku (podajemy nazwę banku oraz siedzibę),

- pole 8 – przekreślamy,

- pola 9-32 – wpisujemy dane wnioskodawcy,

- pola 33-56, 57-80 – podajemy dane innych wnioskodawców lub uczestników postępowania (jeśli są),

- pola 81-83 – określamy liczbę załączników,

- pole 84 – wpisujemy dane z listu mazalnego,

- pole 85 – podajemy informację o załączeniu opłaty sądowej,

- jeśli wypełniłeś już wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, formularz musisz opatrzyć imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy, datą oraz podpisem.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki, to wzór wypełniony można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Online zamieszczono również:

  • wniosek o wykreślenie hipoteki przymusowej (wzór),
  • wniosek o wykreślenie hipoteki łączonej (wzór).

Ile kosztuje wniosek o wykreślenie hipoteki?

Chcesz złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki? Opłata (2022) wynosi 100 zł za każdy wpis. Jak opłacić wniosek o wykreślenie hipoteki? Wpłaty można dokonać:

- przelewem bankowym na rachunek sądu,

- gotówką w kasie sądu,

- poprzez zakup elektronicznych znaków opłaty sądowej, np. w kasie lub przez internet na stronie www.oplaty.ms.gov.pl.

Jak długo trwa proces wykreślenia hipoteki po złożeniu wniosku?

Wykreślenie hipoteki – ile trwa? Niestety wnioskodawcy muszą uzbroić się w cierpliwość – wszystko zależy od liczby spraw, którymi akurat zajmuje się wydział ksiąg wieczystych. Wniosek o wykreślenie hipoteki może być rozpatrywany od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Prawo nie reguluje terminów, w jakich pracownicy sądu powinni załatwić sprawę. Usunięcie hipoteki z księgi wieczystej można sprawdzić w serwisie internetowym www.ekw.ms.gov.pl.

Warto sprawdzić, na co uważać zaciągając kredyt hipoteczny i na co zwrócić uwagę podpisując umowę

Brak zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – co zrobić?

Zgoda banku na wykreślenie hipoteki to jeden z najważniejszych dokumentów, jakie należy złożyć do sądu, żeby usunąć wpis z księgi wieczystej. Czy może się jednak zdarzyć, że wniosek o wykreślenie hipoteki banku zostaje odrzucony? To niezwykle rzadkie sytuacje, z reguły problemy występują, gdy wierzyciel jest osobą prywatną. W tej sytuacji należy zwrócić się do sądu o wnioskiem o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem. Wówczas sąd ustala, czy zobowiązanie zostało spłacone, a hipoteka powinna być wykreślona. Prawomocny wyrok zastępuje kwit mazalny wierzyciela.

Źródła:

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820190147/U/D19820147Lj.pdf

gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-stosowanych-w-sadach-rejonowych-prowadzacych-ksiegi-wieczyste-w-systemie-informatycznym-oraz-wnioskow-skladanych-do-centralnej-informacji-kw

Komentarze

Powiązane artykuły

Różnice między pożyczką hipoteczną a kredytem hipotecznym. Co wybrać?
30.11.2022

Różnice między pożyczką hipoteczną a kredytem hipotecznym. Co wybrać?

...się oba produkty? Zapraszam do lektury. Wszystkim i niczym. Każdy kredyt hipoteczny może być jednocześnie pożyczką hipoteczną, jednak pożyczka...

...na podstawie Prawa bankowego i Ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, mogą...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Jak sprawdzić ile rat zostało do spłacenia kredytu?
21.11.2022

Jak sprawdzić ile rat zostało do spłacenia kredytu?

...lub elektronicznej, jako załącznik do podpisywanej umowy np. kredytu gotówkowego. W przypadku gdy proces wnioskowania odbywa się zdalnie...

...spłaty, może on ulegać zmianom, niezależnie od tego, czy to kredyt hipoteczny, czy gotówkowy. Przykładem konieczności wprowadzenia modyfikacji...

Zobacz więcej
5 min. czytania
Koniec Getin Noble Bank
10.11.2022

Koniec Getin Noble Bank. Co z klientami Getin Banku?

...przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. Działalność przejęło osiem banków, które utworzyły System Ochrony Banków Komercyjnych. Osoby, które posiadały w Getin konto osobiste lub inny produkt finansowy, nie muszą się martwić – środki są chronione przez BFG. Czy wszyscy klienci otrzymają zwrot swoich pieniędzy? Jak będzie się nazywać nowy...

Zobacz więcej
6 min. czytania
Stopy procentowe NBP − czym są?
09.11.2022

Stopy procentowe NBP − czym są? Jak wyższe stopy procentowe wpływają na koszt kredytu?

...banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony...

...radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony może to doprowadzić do...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Jak obniżyć ratę kredytu w banku?

Jak obniżyć ratę kredytu w banku?

...jeśli zastanawiasz się z kolei, czy można zmniejszyć ratę kredytu gotówkowego, mamy dobrą wiadomość - niezależnie od tego, jakiego rodzaju...

...finansowe dla zadłużonych mogą liczyć osoby spłacające kredyt hipoteczny? Kredyt konsolidacyjny to nic innego jak połączenie kilku...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Jak zamienić mieszkanie z kredytem hipotecznym?
26.10.2022

Jak zamienić mieszkanie z kredytem hipotecznym?

...aktualne potrzeby mieszkaniowe, a którego nie moglibyśmy samodzielnie kupić, np. ze względu na niską zdolność kredytową. Obecnie z powodu wysokich stóp procentowych kredyt hipoteczny może być trudny do uzyskania, zwłaszcza w obliczu trudnej sytuacji gospodarczej – galopującej inflacji, drożyzny i widma recesji. Jak przebiega procedura zamiany...

Zobacz więcej
8 min. czytania