Kredyt hipoteczny dla obywateli Ukrainy. Oferta banków

Kredyt hipoteczny dla Ukraińców pozwala na zakup mieszkania lub domu, a banki wymagają od klientów spełnienia warunków analogicznych, jak w przypadku obywateli Polski. Co trzeba zrobić, żeby uzyskać kredyt? Jakie dokumenty są potrzebne i kto może złożyć wniosek? Sprawdzamy aktualną sytuację na rynku!
Ekspert
Olga Domagała
Analityk finansowy
Kredyt hipoteczny dla obywateli Ukrainy
Kluczowe informacje:

Kredyt na zakup nieruchomości może otrzymać w naszym kraju nie tylko Polak – banki przygotowały również ofertę dla obcokrajowców. Okazuje się, że: 

 • kredyty hipoteczne dla Ukraińców oferuje wiele banków działających w Polsce, np. PKO BP, Alior Bank czy Santander Bank Polska, 
 • żeby uzyskać środki na zakup mieszkania, obcokrajowiec musi wykazać się zdolnością kredytową, mieć stały dochód, kartę pobytu, a także przedstawić dodatkowe dokumenty, 
 • obywatele Ukrainy będą mogli ubiegać się o wsparcie w ramach Programu Mieszkanie na Start, który rusza w 2025 r. 

Czy w ofercie banków można znaleźć kredyt na mieszkanie dla obywateli Ukrainy?

Obecnie kredyty hipoteczne dla obywateli Ukrainy oferuje wiele banków w Polsce. Wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom osób emigrujących do Polski i osiedlających się tutaj na stałe. Kredyt może otrzymać obcokrajowiec, który spełni określone warunki. Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, każdy obcokrajowiec może kupić w Polsce nieruchomość. Wyjątek stanowi jedynie obszar strefy nadgranicznej, w tym przypadku należy wystąpić o zezwolenie.  

Zanim zaczniemy szukać odpowiedniej oferty, sprawdźmy kalkulator zdolności kredytowej i oceńmy swoje szanse na kredyt. 

Kredyt na mieszkanie dla obywatela Ukrainy – oferta banków  

Gdzie można uzyskać kredyt hipoteczny dla Ukraińca w Polsce w 2024 roku? Sprawdziliśmy aktualne oferty banków. Wymagania, które musi spełnić klient składający wniosek o kredyt, różnią się od siebie w zależności od banku. Chodzi przede wszystkim o okres ważności karty pobytu – stałego lub czasowego.  

W tabeli przedstawiliśmy wybrane oferty na kredyty hipoteczne dla Ukraińców w 2024 roku 

Bank 

Warunki udzielenia kredytu hipotecznego dla obcokrajowców 

Alior Bank 

Wymagana jest karta pobytu ważna na dzień składania wniosku, zameldowanie na terenie Polski oraz wykazanie uzyskiwania dochodów w Polsce 

BNP Paribas 

Karta pobytu ważna przez 12 miesięcy i uzyskiwanie dochodów w Polsce. W przypadku karty pobytu na czas określony konieczne jest posiadanie stałego dochodu, np. umowy o pracę na czas nieokreślony 

Millennium Bank 

Bank uzależnia przyznanie kredytu od wskaźnika LTV (loan to value) – nie może być wyższy niż 60 proc. dla klientów uzyskujących dochody za granicą. Wymagana jest karta pobytu ważna przez 12 miesięcy, stały dochód z umowy o pracę oraz przelew wynagrodzenia na rachunek bankowy. 

ING Bank Śląski 

Karta pobytu ważna przez 12 miesięcy do przodu, zaświadczenie z urzędu miasta lub urzędu gminy o adresie zameldowania na terenie RP, rezydencja w Polsce, okazanie paszportu 

Santander Bank Polska 

Karta pobytu ważna na dzień składania wniosku (musi być po prostu aktualna), wnioskodawca musi rozliczać się w Polsce i podać numer PESEL 

PKO BP 

Wymagana karta stałego pobytu, a także potwierdzenie uzyskiwania dochodów, np. raportem z banku kraju pochodzenia lub wyciągiem z zagranicznego konta z 3 ostatnich miesięcy 

Pekao S.A. 

Wymagana karta pobytu ważna przez 12 miesięcy, dochody uzyskiwane w Polsce i potwierdzone umową o pracę. 

mBank 

Wymagana karta pobytu ważna przez 6 miesięcy od daty złożenia wniosku lub zakończenia inwestycji, numer PESEL 

Najmniej restrykcyjne wymogi mają Santander Bank Polska, Alior Bank i mBank – obcokrajowiec musi posiadać kartę pobytu ważną na dzień składania wniosku o zobowiązanie. 

Warunki kredytu na mieszkanie dla Ukraińców  

Kredyt hipoteczny dla cudzoziemca może być zaciągnięty w jednym z polskich banków, ale obowiązują przy tym warunki. Taki kredyt może być: 

 • spożytkowany wyłącznie na cel mieszkaniowy, przy czym z pozyskanych środków można sfinansować zarówno zakup mieszkania, jak i domu czy działki budowlanej; 
 • przeznaczony na budowę domu; 
 • udzielony w kwocie odpowiadającej wartości inwestycji – banki obecnie finansują już do 100% wartości nieruchomości – niezależnie od tego, czy jest to kredyt dla obywatela naszego kraju, czy hipoteka dla Ukraińców. Wszystko dzięki programowi „Mieszkanie bez wkładu własnego”, jaki został przemianowany na „Rodzinny kredyt mieszkaniowy”. 

Z reguły wymagany jest jednak wkład własny na poziomie 10-20 proc. lub gwarancja ze strony BGK w ramach programu „Rodzinny kredyt mieszkaniowy”. Podobnie jak w przypadku ofert dla Polaków, kredyt hipoteczny dla obcokrajowca w 2024 roku także jest zabezpieczany wpisem do działu IV księgi wieczystej danej nieruchomości, udzielany w walucie, w której klient otrzymuje wynagrodzenie. 

Jeśli więc chodzi o kredyt dla Ukraińca, który zarabia w Polsce, a taki warunek najczęściej jest stawiany obcokrajowcom wnioskującym o zobowiązanie hipoteczne w jednym z polskich banków, to udzielony zostanie w złotówkach. 

Warto wiedzieć, jak wysokie raty będziesz spłacał, jeśli zdecydujesz się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego. W ich oszacowaniu pomóc może nasz kalkulator kredytowy

Kredyt hipoteczny dla Ukraińca – wymagania banków

Obywatele Ukrainy, którzy chcą zaciągnąć w Polsce kredyt hipoteczny, muszą spełnić odpowiednie warunki. Aby otrzymać kredyt, muszą mieć:

 • Numer PESEL – obcokrajowcy, którzy zameldują się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni, dostaną z urzędu numer PESEL. Wniosek o nadanie numeru można też złożyć w dowolnym urzędzie gminy. Nie każdy bank wymaga jednak numeru PESEL od klientów ubiegających się o kredyt hipoteczny.
 • Meldunek w Polsce – należy przedstawić zaświadczenie o posiadaniu adresu zameldowania na terenie RP.
 • Kartę czasowego lub stałego pobytu albo status rezydenta Unii Europejskiej – banki mają różne wymagania, niektóre instytucje oczekują od obywateli minimum 12-miesięcznej ważności karty pobytu, inne akceptują dokumenty ważne nawet przez 1 dzień.
 • Stałe dochody – najlepszą formą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas nieokreślony, jednak wielu Ukraińców jest zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. To może stanowić duże utrudnienie przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny. Banki wymagają stabilnego zatrudnienia. Dochody powinny być przy tym uzyskiwane w złotówkach, a nie w hrywnach, czyli w ukraińskiej walucie, bo żaden polski bank nie ma w ofercie kredytu hipotecznego w takiej walucie.
 • Zdolność kredytową – banki sprawdzają wysokość zarobków, stałe miesięczne wydatki związane z utrzymaniem, inne zobowiązania, np. raty kredytów, liczbę osób na utrzymaniu, stan cywilny oraz wiek. Przy badaniu zdolności kredytowej weryfikuje się również rejestry BIK-u oraz bazy dłużników.
 • Pozytywną historię kredytową – brak zaległości w spłacie zobowiązań czy niezapłaconych mandatów. Przeterminowane zadłużenia mogą przekreślić szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego dla Ukraińców.

Kredyt hipoteczny dla Ukraińców – wymagane dokumenty

Jak wspomnieliśmy, procedura uzyskiwania kredytu hipotecznego przez obcokrajowców niewiele różni się od zobowiązań dla obywateli Polski. Różnice pojawiają się np. w dokumentach, które należy przedstawić wraz z wnioskiem kredytowym. Banki wymagają od cudzoziemców m.in.:

 • karty pobytu,
 • paszportu,
 • potwierdzenia aktualnego miejsca zameldowania.

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca bez karty pobytu jest praktycznie niemożliwy – banki, udzielając zobowiązania, chcą mieć pewność, że klient będzie je spłacał, a w razie problemów z regulowaniem rat możliwe będzie ustalenie jego miejsca zamieszkania. Kredyt dla obcokrajowca z kartą czasowego pobytu jest oferowany m.in. przez ING Bank Śląski (musi być ważna jeszcze przez co najmniej 12 miesięcy) czy mBank.

W mBanku karta czasowego pobytu jest akceptowalna z terminem ważności co najmniej 6 miesięcy od zakończenia inwestycji, czyli od zawarcia umowy sprzedaży oraz przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego lub 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o kredyt hipoteczny, np. na zakup mieszkania.

Sprawdź także: Co lepsze: dom czy mieszkanie? Koszty utrzymania domu i mieszkania w bloku

Zakup mieszkania lub domu przez Ukraińca wiąże się z koniecznością uzyskania specjalnego zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca. Wynika to z tego, że zezwolenie to jest potrzebne cudzoziemcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Zezwolenie nie jest potrzebne, niezależnie od Twojego obywatelstwa, jeśli kupujesz:

 • samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, o ile lokal ten składa się z pokoi oraz pomieszczeń pomocniczych, zapewniając Ci odpowiednie warunki mieszkaniowe;
 • lokal lub udział w lokalu przeznaczonym na garaż – jeśli jako nabywca lub właściciel nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego chcesz mieć garaż, aby zapewnić sobie odpowiednie warunki mieszkaniowe;
 • nieruchomość – jeśli mieszkasz w Polsce od co najmniej 5 lat od chwili uzyskania zezwolenia na pobyt srały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • nieruchomość, która stanie się elementem wspólnoty majątkowej, ale tylko wtedy, gdy masz współmałżonka, który jest obywatelem polskim i mieszka w Polsce co najmniej 2 lata od uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • nieruchomość od osoby, która jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat, a Ty jesteś w dniu nabycia uprawniony do dziedziczenia po tej osobie;
 • nieruchomość jako wierzyciel hipoteczny, jeśli przejmujesz nieruchomość na własność po nieudanej licytacji w postępowaniu egzekucyjnym.

Zezwolenie jest absolutnie wymagane m.in. od Ukraińców, którzy chcą kupić nieruchomość w strefie nadgranicznej.

Ile trwa procedura? Jest to szczególnie skomplikowane postępowanie, które wymaga zaangażowania wielu organów – np. Ministerstwa Obrony Narodowej czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dlatego może się przeciągnąć w czasie. Zwykle trwa od 2 do 4 miesięcy.

Żeby uzyskać zezwolenie, trzeba spełnić dwa warunki:

 • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie może powodować zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie mogą kolidować z tym względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa;
 • cudzoziemiec musi mieć więzi z Polską, m.in. polską narodowość lub pochodzenie, zawrzeć związek małżeński z polskim obywatelem, posiadać zezwolenie na pobyt czasowy, stały lub być rezydentem UE.

Oprócz tego trzeba przedstawić standardowe dokumenty, np.:

Niektóre banki wymagają również przedstawienia raportu kredytowego z kraju wnioskodawcy. Warto dodać, że wszystkie dokumenty wymagane wraz z wnioskiem kredytowym muszą być przetłumaczone na język polski.

Zobacz, jak wziąć kredyt hipoteczny krok po kroku!

Czy obywatel Ukrainy może ubiegać się o kredyt na mieszkanie z dopłatą? 

Rządowe dopłaty do kredytów hipotecznych spotkały się z dużym zainteresowaniem – nie tylko Polaków, ale także mieszkających w naszym kraju obcokrajowców. Do tej pory mogli oni korzystać m.in. z dopłat w ramach programu Bezpieczny Kredyt. Dla Ukraińców również przewidziano korzystne warunki, w tym oprocentowanie na poziomie 2 procent. Jak wynika z raportów, ze wsparcia skorzystało ponad 2000 obywateli Ukrainy. Program już się zakończył – pula środków została wyczerpana, ale rząd zapowiedział jego kontynuację na nowych warunkach.  

Program Mieszkanie na Start będzie dostępny dopiero od 2025 r., jednak już wiemy, że Ukraińcy oraz obywatele innych krajów również będą mogli ubiegać się o wsparcie.  

 • W ramach nowych rozwiązań możliwe będzie uzyskanie kredytu mieszkaniowego z oprocentowaniem od 0% do 1,5%, a szczegółowe warunki finansowania będą uzależnione m.in. od liczby posiadanych dzieci.  
 • W programie przewidziano kryterium dochodowe – od 7 tys. do 23 tys. zł brutto miesięcznie – w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, 
 • Z oferty będą mogły skorzystać osoby, które nie posiadają nieruchomości na własność. 

W 2024 r. nadal dostępny jest także kredyt hipoteczny dla Ukraińców bez wkładu własnego w ramach programu Rodzinny kredyt mieszkaniowy. Głównym warunkiem jest zamieszkiwanie i prowadzenie gospodarstwa domowego w Polsce, a także stały dochód uzyskiwany na terenie Polski. Żaden członek gospodarstwa domowego nie może też posiadać na własność innej nieruchomości. 

Sprawdź także: Do ilu banków można złożyć wniosek o kredyt hipoteczny 

Kredyt hipoteczny dla Ukraińców – jak go wziąć? Poradnik krok po kroku

Proces wnioskowania o kredyt hipoteczny jest dość skomplikowany również dla Polaków, a co dopiero dla obcokrajowców, którzy muszą pokonać barierę językową czy wiele kwestii formalnych. Jak krok po kroku przejść całą procedurę?

 1. Ocena zdolności kredytowej – najlepiej skonsultować się z profesjonalnym doradcą kredytowym, który nieodpłatnie dokona analizy zdolności kredytowej na podstawie sytuacji finansowej kredytobiorcy.
 2. Porównanie ofert i wybór banku – sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać kredyt. Ważna jest przede wszystkim wysokość wkładu własnego – niektóre banki wymagają 20% lub więcej.
 3. Wybór nieruchomości – dom, mieszkanie czy działka budowlana? Wybór jest kluczowy, bowiem parametry nieruchomości będzie trzeba zawrzeć we wniosku kredytowym.
 4. Skompletowanie dokumentów i zadbanie o formalności – dokumenty warto zgromadzić wcześniej. Wniosek o zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca trzeba złożyć nawet pół roku przed rozpoczęciem procedury kredytowej.
 5. Złożenie wniosku kredytowego.
 6. Oczekiwanie na decyzję – banki mają 21 dni na wydanie decyzji w sprawie kredytu, jednak czas oczekiwania często się wydłuża, gdy potrzebne są kolejne dokumenty lub pojawiają się dodatkowe wymogi formalne.
 7. Podpisanie umowy kredytowej.
 8. Uruchomienie kredytu.

Kredyt na mieszkanie dla Ukraińców – o czym warto pamiętać?

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca wiąże się z dodatkowymi kosztami, które są związane np. z koniecznością przetłumaczenia dokumentów czy wydaniem zezwolenia na zakup nieruchomości. Oprócz tego należy pamiętać o standardowych opłatach okołokredytowych, takich jak:

 • koszty wstępne, np. prowizja banku;
 • taksa notarialna;
 • opłata za wpis hipoteki do księgi wieczystej;
 • podatek PCC;
 • koszt wyceny nieruchomości;
 • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Ukrainiec dostanie kredyt na mieszkanie, jeśli będzie mieć odpowiednio wysoką zdolność kredytową i dobrą historię w BIK-u. Co, jeśli masz niskie dochody? Sprawdź, jak uzyskać kredyt hipoteczny przy niskich dochodach. Możesz zwiększyć swoje szanse na kredyt, jeśli przedstawisz dodatkowe zabezpieczenie spłaty, np. ubezpieczenie od utraty pracy czy ubezpieczenie na życie, albo masz wyjątkowo duży wkład własny. W przeciwnym wypadku spróbuj złożyć wniosek o kredyt z drugą osobą, która ma stabilne, stałe dochody i nie ma obciążeń finansowych lub są one niewielkie.

Nieco inaczej zaciąga się kredyt hipoteczny dla obywatela UE. Na pewno można zrobić to szybciej, ponieważ niepotrzebne jest m.in. zezwolenie na zakup nieruchomości, które w przypadku obywateli Ukrainy może być wymagane.

Nie przegap:

Co z kredytem w razie wojny? Czy w przypadku wojny trzeba spłacać kredyt?

Ekspert
Olga Domagała
Analityk finansowy
Oceń artykuł to dla nas ważne:
Twoja opinia pozwala nam pisać jeszcze lepsze treści.
Podobne artykuły