Kredyty hipoteczne 11 min. czytania

Rządowe dopłaty do kredytów hipotecznych w 2023 roku

Zaktualizowano: 2023-03-14 10:43
Opublikowano: 2020-12-22 15:16
Średnia ocena: 5,72/6 Głosów: 25
Rządowe dopłaty do kredytów hipotecznych w 2023 roku

Dofinansowanie kredytu hipotecznego w 2023 r. możesz uzyskać w ramach kilku rozwiązań. Przede wszystkim rusza nowy program Pierwsze mieszkanie, który umożliwi wzięcie Bezpiecznego Kredytu 2% z dopłatami rządowymi do odsetek. Wciąż dostępny jest także Kredyt bez wkładu własnego, przy którym przysługują tzw. spłaty rodzinne, czy też Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oferujący pomoc finansową w spłacie zobowiązania. Sprawdź, na czym polegają takie dopłaty do kredytów hipotecznych i jak z nich skorzystać.

Ze względu na wysokie stopy procentowe kredyty hipoteczne w 2023 r. wciąż są dość drogie, co powoduje, że nie tylko trudno je otrzymać, ale także spłacać potem ich wysokie raty.

Pomocną dłoń do kredytobiorców wyciąga jednak państwo, oferując im różne dopłaty do kredytów hipotecznych. W zależności od rozwiązania zapewniają one np. bezzwrotne dofinansowanie do odsetek kredytowych lub kapitału albo mają formę nieoprocentowanej pożyczki.

Czy w Polsce dostępne są dopłaty do kredytów hipotecznych?

Ze względu na trudną sytuację gospodarczą w Polsce wywołaną najpierw pandemią, a potem wysoką inflacją i wojną na Ukrainie, rząd systematycznie wprowadza różne programy wsparcia dla poszczególnych grup obywateli, którzy mają problemy finansowe. Na takie wsparcie mogą również liczyć kredytobiorcy i jedną z form pomocy są właśnie dopłaty do kredytów mieszkaniowych.

W 2023 roku dopłaty do kredytu hipotecznego proponowane są w kilku formach:

 • jako dofinansowanie rat Bezpiecznego Kredytu 2% w ramach nowego programu Pierwsze Mieszkanie,
 • jako premie do oszczędnościowego Konta Mieszkaniowego, które mają być wypłacane co roku w celu zniwelowania utraty wartości środków z powodu inflacji,
 • jako dofinansowanie spłaty rat kredytowych z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców – w tym przypadku można liczyć na dopłaty w wysokości do 2 tys. zł miesięcznie przez okres nawet 3 lat i takie dofinansowanie ma charakter zwrotnej pożyczki, która potem może być częściowo umorzona;
 • jako częściowe umorzenie kredytu hipotecznego zaciągniętego w ramach programu Polski Ład „Mieszkanie bez wkładu własnego” – takie bezzwrotne dopłaty są udzielane w ramach tzw. spłaty rodzinnej po urodzeniu się dziecka w trakcie trwania umowy kredytowej.

Jeśli więc spłacasz kredyt hipoteczny, dopłaty rządowe mogą Ci pomóc przez pewien czas w spłacie wysokich rat kredytowych lub skutkować zmniejszeniem kwoty zadłużenia.

Kto w Polsce może liczyć na dopłatę do kredytu hipotecznego?

Rządowe dopłaty do kredytów w 2023 r, przeznaczone są dla różnych grup kredytobiorców i każda z nich może liczyć na inną formę wsparcia:

 • dopłaty do Bezpiecznego Kredytu 2% - przysługują osobom młodym do 45 roku życia, które nie mają i nigdy nie miały własnej nieruchomości mieszkalnej;
 • dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców otrzymają osoby, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązania ze względu na rosnące raty kredytów lub problemy finansowe spowodowane np. utratą pracy;
 • dopłaty w ramach tzw. spłaty rodzinnej otrzymają rodziny, które zaciągną kredyt bez wkładu własnego z gwarancją BGK i urodzi im się drugie lub kolejne dziecko.

Dofinansowanie do spłaty kredytu hipotecznego w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

W ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) pomoc państwa przy spłacie kredytu hipotecznego polega na dopłacaniu do rat kredytowych. Wysokość dopłat ustalana jest indywidualnie, ale nie może przekraczać kwoty 2000 zł miesięcznie.

Maksymalny okres, przez jaki kredytobiorca może otrzymywać wsparcie, wynosi 36 miesięcy, zatem w sumie można dostać dofinansowanie 72 000 zł. Każda dopłata do spłaty kredytu jest przekazywana przez BGK bezpośrednio do banku, w którym zostało zaciągnięte zobowiązanie.

Wsparcie ma charakter zwrotnej pożyczki, jednak jest ona nieoprocentowana i rozkładana na 12 lat. Co więcej, spłata rozpoczyna się dopiero po 2 latach od wypłacenia ostatniej transzy wsparcia, a po terminowym uregulowaniu przynajmniej 100 rat można ubiegać się o umorzenie pozostałych 44 (łącznie umorzeniu może podlegać nawet kwota 22 000 zł).

W ten sposób rząd dopłaca do rat kredytów hipotecznych zaciągniętych na cele mieszkaniowe i wyłącznie osobom spełniającym określone warunki. Na dopłaty z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców możesz zatem liczyć, jeśli dotyczy Cię jedna z następujących sytuacji:

 • straciłeś pracę i masz status osoby bezrobotnej,
 • wysokość miesięcznej raty kredytu przekracza 50% miesięcznych dochodów Twojego gospodarstwa domowego,
 • miesięczny dochód Twojego gospodarstwa domowego pomniejszony o wysokość raty kredytu nie przekracza 1552 zł (jeśli mieszkasz sam) lub 1200 zł na osobę (jeśli jest to gospodarstwo wieloosobowe).

Istnieją także dodatkowe warunki skorzystania ze wsparcia z FWK, ponieważ z dopłat do kredytu hipotecznego nie skorzystają np. kredytobiorcy, którzy są właścicielami innego mieszkania lub domu albo którym bank wypowiedział umowę kredytową przed złożeniem wniosku o wsparcie.

Przeczytaj również: Pomoc finansowa dla zadłużonych w bankach. Na jakie wsparcie finansowe dla zadłużonych mogą liczyć osoby spłacające kredyt hipoteczny?

Dopłaty do kredytu w ramach Polskiego Ładu

Również Polski Nowy Ład przewiduje dopłaty do kredytów hipotecznych, ale są one udzielane na zupełnie innych zasadach. Przede wszystkim mogą z nich skorzystać wyłącznie rodziny z dziećmi, które zdecydują się zaciągnąć kredyt hipoteczny w ramach programu Mieszkanie bez wkładu własnego. Mogą one liczyć na dwie formy wsparcia:

 • zwolnienie z obowiązku posiadania wkładu własnego do kredytu – będzie on objęty gwarancją BGK w wysokości od 10 do 20% wartości kupowanej nieruchomości (od marca 2023 r. z programu skorzystają także osoby posiadające wkład własny do 20% i nie więcej niż 200 tys. zł - wówczas BGK ewentualnie obejmie gwarancją brakującą jego część),
 • dofinansowania spłaty zobowiązania w trakcie trwania umowy kredytowej w ramach tzw. spłaty rodzinnej.

Dopłata do kredytu hipotecznego w ramach Nowego Ładu jest przeznaczona wyłącznie dla tych rodzin, którym w trakcie spłaty zobowiązania urodzi się drugie lub kolejne dziecko. Wówczas BGK spłaci część ich kredytu i taka dopłata wyniesie:

 • 20 000 zł – w przypadku narodzin drugiego dziecka,
 • 60 000 zł – w przypadku urodzenia się trzeciego lub kolejnego dziecka.

Dopłaty do kredytu w ramach programu Pierwsze mieszkanie

Jeśli dopiero planujesz zaciągnąć kredyt hipoteczny, rozważ skorzystanie z nowego programu Pierwsze mieszkanie. Ogłoszono go 16 grudnia 2022 r. i zgodnie z założeniem ma on pomóc Polakom w sfinansowaniu swojego pierwszego mieszkania w życiu. Program skierowany jest zatem głównie do ludzi młodych i przewiduje dwa rozwiązania:

 • dopłaty do kredytów hipotecznych – państwo będzie dopłacało do rat kredytowych, aby dla kredytobiorcy oprocentowanie wyniosło jedynie 2%,
 • dopłaty do specjalnych kont oszczędnościowych – państwo ma ich właścicielom wypłacać coroczne premie w nagrodę za regularne odkładanie oszczędności na cele mieszkaniowe.

Według zapowiedzi rządzących program może ruszyć już 1 lipca 2023 r., a więc mniej więcej od tego czasu będzie można skorzystać z powyższych form dofinansowania do kredytów hipotecznych.

Bezpieczny Kredyt 2 proc.

Bezpieczny Kredyt 2% to kredyt hipoteczny, który będzie można zaciągnąć na preferencyjnych warunkach. Państwo będzie bowiem przez 10 lat trwania umowy dopłacało do różnicy między średnim oprocentowaniem kredytów (według stawek rynkowych oprocentowania stałego) a oprocentowaniem 2%.

Przez dekadę kredytobiorca będzie zatem spłacał raty według oprocentowania 2% powiększonego o marżę banku, czyli w znacznie niższej wysokości niż wynoszą dzisiaj raty wyliczane według standardowego oprocentowania.

Bezpieczny Kredyt 2% można zaciągnąć na zakup mieszkania lub domu, a także na budowę domu jednorodzinnego. Nie ma limitów cen za 1 m2 nieruchomości, jednak kwota zobowiązania nie może przekroczyć 500 000 zł w przypadku bezdzietnych kredytobiorców lub 600 000 zł w przypadku małżeństw lub par mających co najmniej jedno dziecko.

O Bezpieczny Kredyt 2% będą mogły się ubiegać wyłącznie osoby, które:

 • mają nie więcej niż 45 lat,
 • nie posiadają, ani nigdy nie posiadały w przeszłości własnego mieszkania lub domu, jak również spółdzielczego prawa do tego rodzaju nieruchomości (w przypadku małżeństw i rodziców dzieci warunek ten musi spełnić przynajmniej jedna osoba).

Według szacunków dopłaty rządowe do Bezpiecznego Kredytu 2% w kwocie 500 tys. zł i z okresem spłaty 30 lat mogą wynieść w sumie przeszło 200 tys. zł i spowodować, że miesięczne raty będą niższe niemal o połowę niż przy rynkowych warunkach kredytowania.

Konto Mieszkaniowe

Konto Mieszkaniowe ma być specjalnym kontem oszczędnościowym przeznaczonym dla osób, które nigdy nie miały własnego mieszkania lub mają takowe, jednak jest ono zbyt małe na zaspokojenie potrzeb rodziny (chodzi tutaj o rodziny z co najmniej dwójką dzieci).

Jeśli beneficjent programu będzie odkładał systematycznie na takim koncie kwotę od 500 do 2000 zł miesięcznie przez minimum 11 miesięcy w roku, rząd wypłaci mu premię równą rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi zmiany cen 1 m2 powierzchni użytkowej nieruchomości mieszkalnych.

Okres oszczędzania na Koncie może wynieść od 3 do 10 lat, a premia mieszkaniowa może być wypłacana nawet co rok. Nie jest ona jedynym bonusem, ponieważ Konto Mieszkaniowe ma być oprocentowane wg stawek rynkowych, a wypracowane na nim odsetki mają być zwolnione z podatku Belki.

Zarówno zwolnienie podatkowe, jak i wypłata premii przysługują wyłącznie wtedy, gdy właściciel konta przeznaczy zgromadzone na nim oszczędności na zakup nieruchomości mieszkalnej lub wkład mieszkaniowy np. w TBS czy spółdzielni.

Warto sprawdzić: Kredyt hipoteczny 0 procent zaproponowany przez PO. Jakie są założenia programu?

Czy warto starać się o dopłaty do kredytu hipotecznego?

O dopłaty do kredytu hipotecznego w ramach programów Nowy Ład i Pierwsze Mieszkanie warto się starać, jeśli dopiero planujemy zakup nieruchomości. Dzięki nim można bowiem:

 • znacząco obniżyć koszty zaciągnięcia zobowiązania w przypadku Bezpiecznego Kredytu 2% - przez 10 lat będą niższe odsetki i raty,
 • szybciej odłożyć pieniądze na zakup mieszkania w ramach Konta Mieszkaniowego – dzięki premiom oraz zwolnieniu z podatku Belki,
 • zmniejszyć wysokość zadłużenia wobec banku w przypadku Kredytu bez wkładu własnego – dzięki spłacie rodzinnej.

Dla osób mających obecnie problem ze spłatą swoich zobowiązań dopłaty do kredytów oferowane przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców również mogą być dobrym rozwiązaniem. Dzięki nim będą mogły regulować swoje zadłużenie pomimo trudności finansowych. Będzie to szczególnie pomocne dla osób mających kredyty ze zmiennym oprocentowaniem, których raty systematycznie rosną ze względu na podwyżki stóp procentowych NBP.

Z jakich dopłat do kredytów i mieszkań mogli wcześniej skorzystać Polacy?

Proponowane przez rząd w 2023 roku dopłaty do kredytów hipotecznych nie są nowym rozwiązaniem, ponieważ w przeszłości obowiązywały podobne programy wsparcia kredytobiorców. Do najważniejszych z nich należały:

 • Rodzina na Swoim – program obowiązywał w latach 2007-2013 i umożliwiał otrzymanie dopłaty do pierwszego mieszkania zakupionego na kredyt – rząd dopłacał do rat kredytowych przez pierwsze 8 lat spłaty zobowiązania;
 • Mieszkanie dla Młodych – program funkcjonował w latach 2014-2018 i umożliwiał otrzymanie dopłaty do wkładu własnego przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny; aktualnie osoby, które skorzystały z programu MdM, mogą także ubiegać się o dodatek do kredytu hipotecznego, jeśli w ciągu 5 lat od zawarcia umowy kredytowej urodziło im się trzecie lub kolejne dziecko;
 • Mieszkanie Plus – program został uruchomiony w 2016 r. i zakładał dopłaty do czynszów osobom wynajmującym mieszkanie, których nie stać na zakup własnej nieruchomości na kredyt.

Komentarze

Powiązane artykuły

O ile wzrosły raty kredytów hipotecznych w 2023 roku?
30.03.2023

O ile wzrosły raty kredytów hipotecznych? Jak poradzić sobie z wyższą ratą kredytu na mieszkanie?

...mogą liczyć na odciążenie finansowe? Kiedy zaczną spadać kredyty hipoteczne? Można oczekiwać, że nastąpi to jeszcze w 2023 roku. Już przez...

...cyklu podwyżek odnotowano spadek? Sprawdźmy wyliczenie raty kredytu hipotecznego dla kwoty 500 tys. zł. W tym przypadku opłata przed...

Zobacz więcej
10 min. czytania
Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu?
27.03.2023

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu? Ile można zaoszczędzić spłacając wcześniej kredyt?

...spłata jest możliwa bez względu na to, czy masz kredyt gotówkowy, czy kredyt hipoteczny. Wcześniej warto jednak skontaktować...

...którzy jeszcze kilka lat temu zaciągnęli kredyt hipoteczny, mogą mieć obecnie problem ze spłatą zobowiązań. Dotyczy to...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Kredyt hipoteczny 0 procent
14.03.2023

Kredyt hipoteczny 0 procent zaproponowany przez PO. Jakie są założenia programu?

...dla programu kredyt 0%. Uwzględniając, że dzisiejszy kredyt hipoteczny jest oprocentowany, a więc składa się z części kapitałowej...

...środków do jego wykończenia, również można ubiegać się o kredyty hipoteczne, w tym o bezpieczny kredyt 2%, który jest alternatywną dla...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Ile kosztuje wykończenie mieszkania za m2 w 2023?
02.03.2023

Ile kosztuje wykończenie mieszkania za m2 w 2023?

...200 tys. zł, a więc mniej więcej tyle, na ile można wziąć kredyt gotówkowy. To może Cię zainteresować: Jak obliczyć koszt budowy domu?...

...fundusze na taką inwestycję w banku. Czy warto na ten cel wziąć kredyt hipoteczny, czy może lepiej wybrać ten gotówkowy? Zanim wyjaśnimy, ile...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Kredyt na działalność gospodarczą - kalkulator
28.02.2023

Jak dostać kredyt na działalność gospodarczą? Warunki i oferta banków

...czy będzie to kredyt inwestycyjny, obrotowy, hipoteczny, a może kredyt gotówkowy? W ostatnim czasie sytuacja na rynku kredytów dynamicznie się...

...uzyskać zdecydowanie większe kwoty. Banki mają w ofercie także kredyt hipoteczny z przeznaczeniem na zakup nieruchomości. Odpowiedź na pytanie, czy...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Nadpłata kredytu hipotecznego w PKO BP
27.02.2023

Jak nadpłacić kredyt hipoteczny w PKO BP?

...spore oszczędności i zastanawiasz się, czy warto nadpłacić kredyt hipoteczny? A może rozważasz przeznaczenie na ten cel środków, które...

...wraz z podwyżką stóp procentowych. Na czym polega nadpłata kredytu hipotecznego? To wpłata większej kwoty niż zakłada to harmonogram spłaty...

Zobacz więcej
8 min. czytania